Hjälp:VisualEditor/Användarguide

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 61% complete.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information.
PD
Om du vill prova VisualEditor utan att redigera en artikel, finns här en sida där du fritt kan prova dig fram. Du behöver inte ha ett konto för att använda VisualEditor på den sidan.


Öppna VisualEditor

För att redigera en text med VisualEditor, klicka på knappen "Redigera" högst upp på sidan.

Att öppna en sida för redigering kan ta några sekunder och längre om sidan är väldigt lång.

Om du klickar på "Redigera wikitext" kommer du till den klassiska wikitexteditorn.

VisualEditor edit tab-sv.png

Du kan också öppna VisualEditor genom att klicka på "redigera"-länken vid varje stycke.
VisualEditor - Section edit links-en.png

Kom igång: VisualEditors verktygsfält

Skärmdump av den visuella redigerarens verktygsfält
VisualEditors verktygsfält syns högst upp på skärmen när du börjar redigera med VisualEditor. Den har ett par välkända ikoner:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Ångra och Gör om ändringarna du har gjort.

VisualEditor Toolbar Headings-sv.png
Rubriker rullgardingsmeny: låter dig välja hur paragrafer formateras. För att ändra paragrafens stil, placera din cirkumflex i paragrafen och gör ett val i denna meny (du behöver inte markera någon text). Sektionstitlar formateras "Rubrik" och undersektioner "Underrubrik 1", "Underrubrik 2" och så vidare. Den normala formateringen för text är "Stycke".

VisualEditor Toolbar Formatting-sv.png

Formatering: Klickar du på "A" öppnas en meny.

 • Valet Fet (B) gör markerad text fetstilt.
 • Valet "Kursiv" (I) kursiverar markerad text.
 • Valet "Upphöjd" (x2) får den markerade texten att bli mindre och något högre placerad än omgivande text.
 • Valet "Nedsänkt" (x2) får den markerade texten att blir mindre och något lägre placerad än omgivande text.
 • Valet "Genomstruken" (S) drar ett streck genom markerad text.
 • Valet "Datorkod" (krullparenteser: {}) ändrar markerat text till icke-proportionellt typsnitt vilket får texten att stå ut bland omgivande text (med proportionellt typsnitt).
 • Valet "Understrykning" (U) lägger till understrykning till markerad text.
 • Valet "Språk" (文A) låter dig ändra språketikett (t.ex. japanska) och riktning (t.ex. höger-till-vänster) på markerad text.
 • Valet (VisualEditor MediaWiki theme clear icon bitmap.png), kallad "Ta bort", tar bort all formatering från markerad text, inklusive länkar.

Har du inte valt någon text kan du trycka på "A" för att öppna menyn, och sen välja ett objekt, formatet kommer gälla texten du börjat skriva, från där din muspil placerats.


VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Länkverktyg: Kedjelänken är länkningsverktyget. När du klickar på det (vanligtvis efter att ha markerat text) öppnas länkdialogen.

VisualEditor - Cite Pulldown.png
Ange källa meny: "Ange källa" menyn används för att lägga till fotnoter eller referenser. Alla projekt har möjligheten att återanvända referensformatering och referenser och fotnoter via denna meny, som även ger dig enkel åtkomst till lokala referensmallar om dessa finns på din wiki.

(Instruktion för att lägga till lokala referensmallar till Ange källa menyn på specifika wikis finns tillgängliga på VisualEditor/Källverktyg .)


VisualEditor citoid Cite button-sv.png
Ange källa-knappen: Har citoid-tjänsten aktiverats på din wiki kommer du få se en Ange källa-knapp istället för en Ange källa-meny.

Citoid-tjänsten försöker automatiskt fylla i referensmallar.


VisualEditor Toolbar Lists and indentation-sv.png
Listor och indrag: De två första valen låter dig formatera listor som "Punktlista" eller "Numrerad lista". De två sista valen låter dig att öka eller minska indraget för listorna.

VisualEditor Insert Menu-sv.png
Infoga: Menyn "Infoga" kan variera mellan olika projekt. Nedan följer en lista av alla valmöjligheter som kan visas.
 • "Bilder och media"-ikonen (en bild av berg) öppnar mediadialogen.
 • "Mall"-ikonen (en pusselbit) låter dig redigera mallar.
 • Med objektet "Tabell" kan du infoga en tabell.
 • Med "Kommentar" (en talballong) kan du infoga kommentarer som inte är synliga för läsarna. dessa kommentarer kan endast ses i redigeringsläge, där de indikeras med en utropsteckenikon. I redigeringsläge kan du trycka på utropsteckenikonen för att redigera eller radera kommentaren.
 • "Hieroglyfer" ikonen (en ankhsymbol - ☥) låter dig infoga hieroglyfer. (se nedan)
 • The "Code block" item allows you to insert code.
 • The "Musical notation" item allows you to insert a musical notation.
 • "Galleri" ikonen (en grupp foton) låter dig infoga ett bildgalleri på sidan.
 • "Matematisk formel" ikonen (Σ) öppnar dialogen för att infoga formler.
 • The "Graph" item allows you to insert a graph.
 • The "Din signatur" item allows you to insert a signature that you use on the project. It will be greyed out (not selectable) when you are editing a type of page (a "namespace"), such as an article, where signatures should not be inserted.
 • "Referenslista" ikonen (tre böcker) öppnar en dialogen där du kan specificera var referenser kommer att visas för läsaren. Normalt behöver detta bara göras en gång per sida.

Infoga specialtecken: Ikonen "Specialtecken" (Ω) ligger bredvid menyn "Infoga". När du trycker på den visas en dialogruta som visar många specialtecken. Genom att trycka på en viss karaktär placerar du den i texten. Dessa specialtecken innehåller några standardsymboler, diakritik och matematiska symboler. (Denna lista kan modifieras lokalt. Se VisualEditor/Specialtecken för instruktioner.)
VisualEditor Toolbar SpecialCharacters-sv.png

VisualEditor toolbar edit notices icon.png
The Edit notices button displays any notices for the page.

VisualEditor More Settings-sv.png
The Sidalternativ menu is to the left of the Publicera ändringar button and the Switch editor menu. On this menu there is a button to open an Options dialog with the following (left side) tabs:
 • Kategorier allows you to add categories to this page and to adjust how the page is sorted, when displayed within a category by setting a different index to sort with.
 • Sidinställningar allows you to make the page a redirect and adjust options of this redirect, to adjust settings regarding the displaying of the Table of Contents, to disable the edit links next to each heading, and to define the page as a disambiguation page.
 • Advanced settings allows you to adjust the settings regarding indexation of the page by search engines, showing a tab to add a new section, and the displayed title.
 • Språk which shows a list of pages in other languages that are linked to that page.
 • Templates used shows a list of links to each template used on this page.

The tabs of the Options dialog are also displayed in the Sidalternativ menu and can be opened by clicking on it.

Furthermore the Sidalternativ menu contains the button View as right-to-left and the button Find and replace which opens a dialog where you can insert characters, terms or Regular expressions you are searching for and those to replace them with, together with several buttons for options.

VisualEditor bi-directional switching square brackets icon.png
The switch to source editing button is next to the Publicera ändringar button. It allows you to switch to the wikitext editor.

Publicera ändringar

När du har redigerat klart, klicka på den blå "Publicera ändringar" knappen i verktygsfältet. Om du inte gjort några ändringar är knappen inte grå (inte aktiverad). To cancel all your editing changes, close your browser window, or press the "Läs" tab above the edit toolbar.
VisualEditor toolbar actions-sv.png

Genom att trycka på den blå "Publicera ändringar" knappen öppnas en dialogruta. Där kan du skriva en kort sammanfattning av dina åtgärder, markera din ändring som liten och/eller välja att lägga till sidan på din Bevakningslista. Fältet för sammanfattningen fyller samma funktion som fältet Sammanfattning: i wikitexteditorn.

Du kan även granska dina ändringar med hjälp av "Granska dina ändringar" knappen så du kan vara säker på att ändringarna blir som du tänkt dig innan du sparar. Detta är samma funktion som "Visa ändringar" knappen i wikitexteditorn.

"Återuppta redigering"-knappen tar dig tillbaka till sidan du började redigera. Du kan alltid publicera alla ändringar senare.

VisualEditor save dialog-sv.png

Redigera länkar

VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Länkar kan läggas till genom "Länk"-ikonen (länkar i en kedja) i verktygsfältet, eller genom att använda kortkommandot Ctrl+K (eller ⌘ Command+K på en Mac).

If you select (highlight) text and then press the "Länk" button, that text will be used in creating the link. For a link that involves only one word, you can either select that word or just put the cursor within that word.


VisualEditor-link tool-search results-sv.png
Oavsett om du använder knappen eller kortkommandot kommer en dialog att öppnas där du kan skriva in länken (intern eller extern). VisualEditor kommer att försöka hjälpa till med interna länkar genom att hitta troliga matchningar när du börjar skriva.

Länkverktyget kommer att försöka hjäpa till med interna länkar genom att söka efter sannolikt matchande artikelnamn. När du har skrivit in eller valt en länk avslutar du länkinfogningen genom att trycka ↵ Enter eller genom att klicka på "Klart"-knappen. Din länk kommer genast att synas på sidan, men som med andra ändringar på sidan, kommer inte publiceras förrän du publicerar "hela" sidan.


VisualEditor-link tool-external link.png
För att länka till en sida på en annan webbplats är metoden ungefär samma: Välj "Extern webbplats"-fliken och skriv in en URL i fältet.

VisualEditor link tool simple link.png
Externa länkar utan etiketter ser ut så här: [1]. Du kan lägga till dessa genom att inte placera markören på ett ord (d.v.s. efter ett mellanslag). Öppna länkverktyget genom att klicka på knappen eller använda kortkommandot. Skriv in URLen i fältet och klicka "Klart"-knappen för att infoga länken.

VisualEditor-context menu-link tool.png
För att ändra eller ta bort en existerande länk, klicka på länken i texten och tryck sedan på "Länk"-ikonen som blir synlig nära den. Dialogen för redigering visas. (Du kan också nå dialogen genom att använda kortkommandot Ctrl+K.) When a link is selected, it appears as blue framed.

I länkredigeringsdialogen kan du sedan ändra vart länken går. Du kan också ta bort länken helt genom att trycka på knappen "Ta bort" i det övre högra hörnet av dialogrutan. You can also open the link's target in another window by pressing on the copy of the link in the dialog box. (You might want do this to check if an external link is valid.)

If you want to exit the link label (the text displayed as a link) or continue to write after this link, you can press :

 • Pressing it once will escape the link editing dialog and put your cursor at the end of the element linked (blue framed, to edit this element)
 • Pressing it twice will put the cursor after the element linked, ready to type the rest of your text.

To edit the link label of an existing link, press within the link label and type the new one. But if you want to replace the entire label, please note:

 • If you have selected (highlighted) the entire link label, the link will be deleted by typing any key. You may link it from start.
 • To keep the link directly, you may press within that link label, use backspace and delete key without pressing it once more than necessary, and a narrow blue link area will remain there. Now you may type in the new label for the kept link.
 • You can also link to categories, files and more.

Redigera källor

För mer information, se Help using citation templates or Help using citoid's Cite button

Determining which system is in place

Your wiki may use one of three footnote systems. The one shown on the right is the simplest system, where the "Ange källa" menu does not include any citation templates. If your wiki uses this system, then everything you need to know about footnotes is on this page.
VisualEditor cite menu default.png

The second system has the same type of "Ange källa" menu, but with several popular citation templates set up for quick access. If your wiki uses this system, then you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates
VisualEditor references more.png

VisualEditor citoid Cite button-sv.png
In the third system, you again start by pressing the Cite button. Then a dialog box opens, which includes an automatic citation process using the citoid service. If your wiki uses this system, you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full
VisualEditor Citoid Inspector-sv.png

Redigera en befintlig referens

To edit an existing reference, press on it where it appears in the text (usually as a bracketed number). You will see either a "Referens" icon (bookmark) or an icon (and name) for the template that was used to create this reference. In either case, pressing on the "Edit" button will open a dialog where you can edit the reference.
VisualEditor - Editing references 1.png

For the "Referens" icon, pressing "Edit" opens the Reference dialog. To start changing the reference information, press on it.

Många wikier använder mallar för att formatera referenser. Om en mall används i din referens kommer all information i det fältet att markeras när du flyttar pekaren över referensinformationen.

Om en mall användes och du trycker på referensinformationen visas Mall-konen (pusselbit) med viss information. Tryck på "redigera"-knappen för att redigera innehållet i mallen i dialogrutan för mallredigeraren för mall.

VisualEditor - Editing references 6.png

If what appears when you press on a reference is an icon for a standard template for citations (an example is at right), then pressing "Edit" will open the template mini-editor dialog.
VisualEditor - Editing References - Cite Web.png

I miniredigeraren för mallar kan du lägga till eller ta bort informationstyper eller ändra innehållet. Du kommer bara att kunna se mallparametrar som har information. För att lägga till parametrar, klicka på "Lägg till mer information" längst ner i miniredigeraren.
VisualEditor - Editing references 5.png

Klicka på "Verkställ ändringar" när du är klar.
VisualEditor Apply Changes-sv.png

Återanvänd en befintlig källreferens

Om sidan redan innehåller en källreferens som refererar en källa du vill använda, kan du välja att återanvända referensen.

För att återanvända en källreferens placerar du markören på den text där du vill infoga en ny källreferens. Klicka sedan "Re-use reference"-ikonen från "Ange källa"-menyn.

(Note: If your wiki has the third footnote system described above, you'll see a "Re-use" tab, in a dialog, instead of a "Re-use" item on the "Ange källa" menu.)

VisualEditor Cite menu re-use.png

I dialogrutan för Källa-title, titta på listan av källreferenser, och välj den du vill återanvända. Om det finns många källreferenser kan du använda sökfältet (kallat "Sök i de aktuella referenserna") för att lista endast de källreferenser som innehåller specifik text.
VisualEditor - Editing references 18.png

Lägg till en ny källreferens

För att lägga till en ny källreferens genom att använa "Ange källa"-menyn, placera markören där du vill lägga till den i texten. Välj sedan lämplig referenstyp i menyn.
VisualEditor references more.png

Använda "Basic" referensen

Shown here is what you will see if you select the basic references item. I Refensredigeraren kan du lägga till din referens, inklusive formatering.

Du kan göra så att källreferensen hör till en speciell grupp, men detta lämnas normalt tomt. (Detta används för att visa grupper av källreferenser med "Referenslista"-verktyget.)

VisualEditor - Editing references 20.png

I referensdialogen, om du vill inkludera en citatmall eller någon annan mall, i din nya referens, tryck på $tmemplate-konen (pusselbit) i "Infoga"-verktygsfältmenyn i referensredigeraren.
VisualEditor Template Insert Menu-sv.png

Hitta sedan en mall du vill använda, lägg till den och redigera den som du skulle ha gjort med vilken mall som helst. (Se Redigera mallar nedan om du behöver mer information om mallar.)

Klicka på "Verkställ ändringar" när du har redigerat färdigt i din nya mall för att återvända till redigeraren för Källreferenser, och klicka sedan "Verkställ ändringar" igen för att återvända till sidan du redigerar.

VisualEditor - Editing references 9.png

Om det inte redan finns en referenslista på sidan (till exemepl för att du lägger till den första källan) behöver du lägga till den så att texten för din källa ska visas.

Placera markören där du vill visa referenslistan (vanligtvis i slutet av sidan) och klicka på "Referenslista"-ikonen (tre böcker).

VisualEditor References List Insert Menu-sv.png

Om du använder ett flertal källreferensgrupper, vilket är relativt sällsynt, kan du ange gruppen i denna dialogruta. Endast källreferenser som hör till den gruppen kommer att visas på sidan där du lägger gruppen.

Sista steget i dialogrutan för Källreferenselistor är att klicka på "Infoga".

VisualEditor references list-sv.png

Använda standardmallar för källreferenser

Din lokala wiki kan ha lagt till extra citatmallar i "Ange källa"-menyn. Om så är fallet har du snabb tillgång till de mest använda citeringsmallarna för din wiki. (Instruktioner för att lägga till ytterligare referensmallar till din lokala wiki finns på VisualEditor/Källverktyg .)
VisualEditor - Editing References - Cite Pulldown.png

När du klickan på en ikon såsom "Referera bok" öppnas en miniredigerare för den mallen. Viktig information kan vara markerade med en asterisk. Medan de vanligaste parametrarna visas, är det inte nödvändigt att fylla i dem alla.
VisualEditor - Editing references - Cite book required fields.png

För att lägga till fler parametrar, rulla ner i miniredigeraren för mallar och klicka på "Lägg till mer information".

Klicka på "Infoga" när du är klar.

VisualEditor - Editing references - Add parameter.png

Redigera bilder och andra mediafiler

Redigera bilder

För att lägga till en ny bild (eller annan typ av mediefil) på sidan, tryck på ikonen "Bilder och media" (en bild av berg) i "Infoga"-menyn. Bilden läggs till varhelst markören är.
VisualEditor Media Insert Menu-sv.png

Genom att klicka på "Bilder och media"-ikonen öppnas en dialogrota som automatiskt söker på Wikimedia Commons och din lokala wiki efter mediafiler relaterade till sidan du redigerar.

Du kan söka efter andra mediafiler genom att ändra texten i dialogens sökruta.

Klicka på miniatyrbilden för att välja en fil och bekräfta genom att trycka "Infoga media".

Detta placerar bilden på sidan du redigerar.

VisualEditor - Media editing 2.png

Sedan bilden du valt infogas på sidan visas en annan dialogruta. Denna låter dig lägga till och redigera bildtexten, som kan innehålla formatering och länkar.
VisualEditor - Media editing 6.png

Mediadialogen låter dig också lägga till ytterligare bildtexter för att hjälpa användare som använder skärmläsare eller har slagit av bildvisning.
VisualEditor - Media editing 7.png

Du kan också ställa in olika parametrar för bilden i fönstret "Avancerade inställningar". Dessa parametrar inkluderar bildens orientering, typ och storlek.
VisualEditor - Media editing 8.png

När du är klar, tryck på "Verkställ ändringar" för att stänga dialogen och gå tillbaks till editorn.
VisualEditor Apply Changes-sv.png

För en befintlig bild kan du lägga till eller ändra en bildtext eller andra inställningar genom att klicka på bilden och sedan klicka på "Bilder och media"-ikonen som visas under bilden.

Du kan ändra storlek på en befintlig bild genom att trycka på den och sedan flytta ikonen för att ändra storlek (pilen med två huvuden i ett eller båda nedre hörnen).

Du kan också dra och släppa en bild högre eller lägre på sidan.

VisualEditor - Media editing 3.png

Uploading images

You can upload images from a tab in the media dialog, or by dragging and dropping a file into the editor, or by pasting an image from your clipboard.
VisualEditor - Media upload 1.png

Press the "Upload" tab and select an image from your computer. You can type the file name, or drag an image into the box. If you dragged and dropped an image directly into the editor, or pasted one from your clipboard, this tab will open automatically.
VisualEditor - Media upload 1.5.png

You need to describe the image and add categories to it so that other people can find it.
VisualEditor - Media upload 2.png

The image will be inserted into the page when you are done.
VisualEditor-logo.svg

Redigera mediagallerier

För att lägga till ett nytt galleri klickar du på "Galleri"-ikonen (en grupp foton) på "Infoga"-menyn. (Om du inte ser den ikonen i den menyn har din lokala wiki beslutat sig för att fördröja implementationen av den den funktionen i VisualEditor.)
VisualEditor - Gallery1.png

För att redigera ett befintligt gallery i VisualEditor klickar du på det galleriet. Klicka sedan på galleri-ikonen (en grupp foton) längst ner i galleriet. Detta visar galleriredigeraren med en full lista av bilderna i galleriet.
VisualEditor - Gallery2.png
Galleriredigeraren är i nuläget en enkel ruta som låter dig redigera befintliga gallerier med wikitext-syntax. För att lägga till en bild till ett befintligt galler, skriv filnamnet följt av ett vertikalstreck (|) och bildtexten för den bilden. Du måste placera varje bild i galleriet på en egen rad. Du kan också redigera listan för att ta bort eller arrangera om bilder eller för att ändra bildtexter.

När du klickar på "Klart"-rutan kommer galleriredigeraren att stängas. Du kan då se de ändringar du gjort och hur galleriet kommer att se ut för gemene man.

Kom ihåg att dina ändringar inte publiceras när du stänger galleriredigeraren. Precis som men andra ändringar med den visuella redigeraren, måste du publicera hela sidan för att publicera dina ändringar.

VisualEditor - Gallery3.png

Editing templates

Starting

För att lägga till en ny mall på sidan, placera markören där du vill att den ska infogas och klicka på "Mall"-ikonen (en pusselbit) i "Infoga"-menyn.
VisualEditor Template Insert Menu-sv.png

Skriv namnet för mallen du vill infoga. När du ser den i listan, klicka på mallens namn. Klicka sedan på "Lägg till mall".
VisualEditor - Template editing 4.png

You can also edit a template that is already on the page. When you press on the template to select it, it turns blue, and a box appears with an "Mall" icon (puzzle piece). Then press on the "Redigera" link.
VisualEditor - Template editing 1.png

Some templates are not visible to someone reading a page. In the visual editor, such hidden templates are shown as puzzle icons. The name of the template will be shown next to the puzzle icon.
VisualEditor template not visible.png

When you select the icon, the context menu is displayed, and you can edit the template.
VisualEditor template not visible context menu.png

Template parameters

When you add a new template, the "Infoga en mall" dialog is shown. The contents depends upon whether the template has been documented using the TemplateData system or not.

The template shown here has no TemplateData set up for it. The dialog therefore provides a link to documentation for the template. By visiting the documentation you should be able to figure out if the template has any parameters (fields), and what goes in each field. Use numbers as the name for each nameless parameter. The first un-named parameter is named 1, the second is named 2, and so forth.
VisualEditor template with no TemplateData.png

If a template has been updated to contain TemplateData information, then the dialog will show a list of individual (named) parameters.
VisualEditor template with TemplateData.png

För mallar som redan existerar kan du redigera de listade parametrarna, och du kan lägga till ytterligare parametrar genom att klicka på "Lägg till mer information" längst ner i dialogrutan.
VisualEditor - Template editing 3.png

När mallar innehåller andra mallar, kommer dessa undermallar att visas under parametern de hör till. De kan ändras eller tas bort i parameterfältet.

Nya undermallar läggs till på samma sätt som en ny parameter. Du kan behöva kontrollera malldokumentationen för att vara säker på att undermallen stöds. Nested templates can currently be edited as wikitext only, without the facility offered by VisualEditor (see phab:T52182).

VisualEditor - Template editing 5.png

Finishing

When you have finished editing a template, press "Verkställ ändringar" to close the dialog and return to editing the main page.
VisualEditor Apply Changes-sv.png

Byt ut mallar

När en mall måste substitueras, lägg till subst: (inklusive kolon) före mallnamnet.

Automatisk komplettering fungerar inte med subst:. Om du vill använda autoslutförande, leta reda på mallen du letar efter och lägg sedan till subst: framför mallnamnet.

Klicka sedan på den gröna "Lägg till mall"-knappen.

Lägg till parametrar som vanligt och tryck på "Infoga".

VisualEditor - Template editing 7.png

You will see the template expand on the page after you press "Verkställ ändringar".
VisualEditor - Template editing 8.png

Editing lists

VisualEditor Toolbar Lists and indentation-sv.png
You can use the visual editor to create lists, or to change the format of an existing list. There are two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

To start a new list, just press on one of the two menu items shown here. Or, if you already have typed the list (on separate lines), select (highlight) the list you have typed, then press on one of the menu items.


VisualEditor lists 1 unordered bullet.png
VisualEditor lists 2 ordered numbered.png
Shown here are examples of the two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

VisualEditor lists 3 select to indent.png
If you want to change the indentation level of part of an existing list, select the part of the list that you want to change.

VisualEditor lists 4 indentation menu.png
Then use the menu, or press the Tab key. (The Tab key increases indentation; use the shift key plus the Tab key to decrease indentation)

VisualEditor lists after indenting.png
Here is the result of increased indentation.

VisualEditor lists mixed.png
You can even mix ordered (numbered) and unordered (bullet) lists, if the list items have different indentations.

Redigera tabeller

VisualEditor insert table-sv.png
Du kan infoga och ändra tabeller med VisualEditor.

You can even import a table by dragging a comma-separated value (.csv) file from your computer into the main editing window.


When you press on "Table", in the "Infoga" menu, the visual editor inserts a blank four-by-four table.

Now the "Table" menu is available. From that menu, you can add a caption to the top of the table.

VisualEditor empty table.png

To select a cell, press it once.
VisualEditor tables select one cell.png

To edit the contents of the cell (for example, to add content or to correct a spelling error), double press in the cell. Or you can select the cell and then press Return.

To end your editing of a cell, just press elsewhere.

VisualEditor tables type inside a cell.png

VisualEditor table editing add and remove columns.png
Du kan lägga till, flytta och radera kolumner och rader.

Du kan slå samman celler: Välj dem och gå till tabellmenyn och tryck «Slå samman celler».
VisualEditor tables merge cells.png

If you merge cells, only the text in one cell is kept; any text in the other cells is deleted when you merge the cells. If you decide that you wanted some or all of the text that was deleted, use the Undo button, move or copy the text you want, then merge the cells again.
VisualEditor tables post-merge cell.png

You can also split cells that were previously merged. All the content that was in the merged cell will remain in the first cell when you do the split. You can then cut and paste text to other cells, if you want.
VisualEditor tables split cells.png

Redigera kategorier

VisualEditor category item-sv.png
För att redigera kategorier, klicka på "Kategorier" i "Sidalternativ"-menyn.

VisualEditor category editing-sv.png
"Kategorier"-knappen öppnar en dialogruta som listar befintliga kategorier och låter dig lägga till andra och radera befintliga kategorier.

Du kan konfigurera allmän (standard) sorteringsnyckeln, vilken används för att bestämma var sidan visas i listor med sidor i samma kategori.

Till exempel har artikeln "Leif G. W. Persson" standardsorteringsnyckeln "Persson, Leif G.W." vilket för till följd att artikeln på kategorisidan för "Svenska kriminalförfattare" listas under "P", inte "L".


VisualEditor - Category editing 3.png
För att lägga till en kategori på en sida, skriv kategorinamnet i fältet "Lägg till en kategori". När du skriver kommer den visuella redigeraren att söka efter matchande kategorier. Du kan antingen välja redan existerande kategorier, eller du kan lägga till en ny kategori som ännu inte har en egen kategorisida. (Din nya kategori kommer att vara röd tills dess en kategorisida har skapats.)

VisualEditor - Category editing 2.png
För att ta bort en befintlig kategori, klicka på den och klicka sedan på "Ta bort"-ikonen (soptunnan) i dialogrutan som öppnas.

Du kan också specificera sorteringsnyckeln för en specifik kategori. Detta får företräde gentemot standardsorteringsnyckeln.


VisualEditor Apply Changes-sv.png
Klicka på "Verkställ ändringar" när du är klar, för att återvända till sidredigeraren.

Redigera sidinställningar

VisualEditor page settings item-sv.png
För att redigera en sidas inställningar klickar du på "Sidalternativ"-menyn i verktygsfältet och väljer "Sidinställningar"-knappen.

VisualEditor Page Settings-sv.png
"Sidinställningar"-knappen öppnar en dialogruta som visar ett flertal alternativ.

VisualEditor Page Settings Redirects-sv.png
Du kan skapa en omdirigeringssida genom att klicka i "Omdirigera denna sida till"-boxen och sedan skriva in namnet på sidan omdirigeringen ska leda till.

Längst ner finns alternativet för att förhindra att sidomdöpningar uppdatera omdirigeringen. Detta används mycket sällan.


VisualEditor Page Settings TOC-sv.png
Du kan välja om en sida visar en innehållsförteckning genom att välja en av dessa tre knapar. Standardvalet är "Vid behov" vilket visar innehållsförteckning om artikeln innehåller 3 eller fler rubriker.

VisualEditor Page Settings Edit Links-sv.png
Du kan förhindra redigeringslänkar från att visas vid varje sektionstitel genom att klicka i den här rutan.

VisualEditor Apply Changes-sv.png
Klicka "Verkställ ändringar" när du har redigerat Sidalternativ klart för att återvända till sidredigeraren.

Editing maps

Visual editor showing editing an existing map.jpg
You can add and change maps. See Help:VisualEditor/Maps .

Redigera matematiska formler

För att lägga till en ny matematisk formel på sidan placerar du markören där du vill infoga formeln och klickar sedan på "Matematisk formel"-ikonen ("Σ") i "Infoga"-menyn i verktygsfältet.
VisualEditor Formula Insert Menu-sv.png

En ruta visas där du kan skriva in formeln med LaTeX-syntax. VisualEditor uppdaterar formeln eftersom du skriver, så du kan se hur slutresultatet ser ut medan du redigerar. När du har redigerat klart, klicka på "Infoga"-knappen.
VisualEditor formula-sv.png

För att redigera en befintlig matematisk formel på sidan klickar du först på formeln och sedan på "Σ"-ikonen som dyker upp. Detta öppnar en formelredigeringsruta där du kan göra dina ändringar.
VisualEditor - editing existing mathematical formula.png

Mathematical formulae can be placed inline or centered as a block.
VisualEditor mathematic formula inline.png

Editing musical scores

To add a new musical notation to a page, place your cursor where you want the musical notation to be inserted. Then, from the "Insert" menu on the toolbar, press the "Musical notation" option.

To edit an existing musical notation on the page, double press on it.

VisualEditor-Insert-Musical-Notation.png

This will open the "Musical notation" dialog. Here the notation can be edited by scale, either in ABC or in Lilypond format. You can also link the notation to an audio or MIDI file. Once you are finished, press the "Done" button to close the dialog and publish your changes.
Musical.png

Redigera dikter och andra specialobjekt

Några element, som föreningslistor och dikter, stöds inte fullständigt av den VisualEditor ännu.
VisualEditor editing poem 1.png

In most cases, the existing items can be edited, but new ones cannot be inserted in the visual editor.

Until they are fully supported, you can copy an existing one from another page, or edit the source wikitext directly.

VisualEditor editing poem 2.png

Switching between the visual and wikitext editors

To switch from the visual editor to the wikitext editor, press the [[ ]] button on the far right of the toolbar.

VisualEditor toolbar Page options - Switch to wikitext - Save.png

You'll see a diff. (If you pressed on "Discard changes", you'll just see wikitext, ready to edit with the wikitext editor.)

Scroll down, and you'll see the wikitext editing area.

VisualEditor bi-directional switching diff before wikitext.png

You can also switch from the wikitext editor to the visual editor. To do that, press the pencil icon on the far right of the toolbar.

VisualEditor bi-directional switching pencil icon in wikitext.png

Tangentbordskortkommandon

Många skribenter är vana med att redigera i wikitext-läge, speciellt fet stil, kursiv stil och wikilänkar. Tangentbordskortkommandon låter dig att snabbt infoga liknande formatering utan att behöva klicka på knapparna i verktygsfältet. Här visas vanligt förekommande och generella kortkommandon i VisualEditor:

PC kortkommando Åtgärd Mac kortkommando

Ctrl+B Fet ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Kursiv ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Infoga länk ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Klipp ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopiera ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Klistra in ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Ångra ⌘ Cmd+Z