Hjälp:VisualEditor/Användarguide

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 89% complete.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information.
PD


Öppna VisualEditor

För att redigera en text med VisualEditor, klicka på knappen "Redigera" högst upp på sidan.

Att öppna en sida för redigering kan ta några sekunder och längre om sidan är väldigt lång.

Om du klickar på "Redigera wikitext" kommer du till den klassiska wikitexteditorn.


Du kan också öppna VisualEditor genom att klicka på "redigera"-länken vid varje stycke.

Kom igång: VisualEditors verktygsfält

Skärmdump av den visuella redigerarens verktygsfält
VisualEditors verktygsfält syns högst upp på skärmen när du börjar redigera med VisualEditor. Den har ett par välkända ikoner:

Ångra och Gör om ändringarna du har gjort.

Rubriker rullgardingsmeny: låter dig välja hur paragrafer formateras. För att ändra paragrafens stil, placera din cirkumflex i paragrafen och gör ett val i denna meny (du behöver inte markera någon text). Sektionstitlar formateras "Rubrik" och undersektioner "Underrubrik 1", "Underrubrik 2" och så vidare. Den normala formateringen för text är "Stycke".

Formatering: Klickar du på "A" öppnas en meny.

 • Valet Fet (B) gör markerad text fetstilt.
 • Valet "Kursiv" (I) kursiverar markerad text.
 • Valet "Upphöjd" (x2) får den markerade texten att bli mindre och något högre placerad än omgivande text.
 • Valet "Nedsänkt" (x2) får den markerade texten att blir mindre och något lägre placerad än omgivande text.
 • Valet "Genomstruken" (S) drar ett streck genom markerad text.
 • Valet "Datorkod" (krullparenteser: {}) ändrar markerat text till icke-proportionellt typsnitt vilket får texten att stå ut bland omgivande text (med proportionellt typsnitt).
 • Valet "Understrykning" (U) lägger till understrykning till markerad text.
 • Valet "Språk" (文A) låter dig ändra språketikett (t.ex. japanska) och riktning (t.ex. höger-till-vänster) på markerad text.
 • Valet (), kallad "Ta bort", tar bort all formatering från markerad text, inklusive länkar.

Har du inte valt någon text kan du trycka på "A" för att öppna menyn, och sen välja ett objekt, formatet kommer gälla texten du börjat skriva, från där din muspil placerats.


Länkverktyg: Kedjelänken är länkningsverktyget. När du klickar på det (vanligtvis efter att ha markerat text) öppnas länkdialogen.

Ange källa meny: "Ange källa" menyn används för att lägga till fotnoter eller referenser. Alla projekt har möjligheten att återanvända referensformatering och referenser och fotnoter via denna meny.

Ange källa-knappen: Har Citoid -tjänsten och/eller referensverktyg aktiverats på din wiki kommer du få se en Ange källa-knapp istället för en Ange källa-meny.

(Instruktion för att lägga till lokala referensmallar till Manuell menyn på specifika wikis finns tillgängliga på VisualEditor/Källverktyg .)

Instruktioner för att aktivera fliken Automatisk finns tillgängliga på Aktivera Citoid på din wiki

Citoid-tjänsten försöker automatiskt fylla i referensmallar.


Listor och indrag: De två första valen låter dig formatera listor som "Punktlista" eller "Numrerad lista". De två sista valen låter dig att öka eller minska indraget för listorna.

Infoga: Menyn "Infoga" kan variera mellan olika projekt. Nedan följer en lista av alla valmöjligheter som kan visas.
 • "Bilder och media"-ikonen (en bild av berg) öppnar mediadialogen.
 • "Mall"-ikonen (en pusselbit) låter dig redigera mallar.
 • Med objektet "Tabell" kan du infoga en tabell.
 • Med "Kommentar" (en språkruta) kan du infoga kommentarer som inte är synliga för läsarna. dessa kommentarer kan endast ses i redigeringsläge, där de indikeras med en utropsteckenikon. I redigeringsläge kan du trycka på utropsteckenikonen för att redigera eller radera kommentaren.
 • Med ikonen "Hieroglyfer" (en ankhsymbol - ☥) kan du infoga hieroglyfer. (se nedan)
 • Med elementet "Kodblock" kan du lägga in kod.
 • Med elementet "Musiknotation" kan du lägga in en musiknotation.
 • Med ikonen "Galleri" (en grupp foton) kan du infoga ett bildgalleri på sidan.
 • Ikonen "Matematisk formel" (Σ) öppnar dialogen för att infoga formler.
 • Med elementet "Graph" kan du lägga in ett diagram.
 • Med elementet "Din signatur" kan du lägga in en signatur som du använder i projektet. Den kommer vara grå (inte valbar) när du redigerar från en sorts sida (en "namnrymd"), som en artikel, där signaturer inte ska läggas till.
 • Ikonen "Referenslista" (tre böcker) öppnar en dialog där du kan specificera var referenser kommer att visas för läsaren. vanligtvis behöver detta bara göras en gång per sida.

Infoga specialtecken: Ikonen "Specialtecken" (Ω) ligger bredvid menyn "Infoga". När du trycker på den visas en dialogruta som visar många specialtecken. Genom att trycka på en viss karaktär placerar du den i texten. Dessa specialtecken innehåller några standardsymboler, diakritik och matematiska symboler. (Denna lista kan modifieras lokalt. Se VisualEditor/Specialtecken för instruktioner.)

Knappen redigeringsaviseringar visar alla sidans aviseringar.

Menyn Sidalternativ finns till vänster om Publicera ändringar-knappen och Byt redigerare-menyn. I denna meny finns det en knapp som öppnar en Alternativ-dialog med följande flikar (vänster sida):
 • Kategorier gör att du kan lägga till kategorier på den här sidan och justera hur sidan sorteras när den visas i en kategori genom att ange ett annat index att sorterad med.
 • Sidinställningar gör att du kan skapa en omdirigering till sidan och justera alternativen för omdirigeringen, ändra inställningarna för hur innehållsförteckningen visas, inaktivera redigeringslänkarna intill varje rubrik och ange att sidan är en förgreningssida.
 • Avancerade inställningar gör att du kan justera inställningarna för hur sökmotorer indexerar sidan, visar en flik för att lägga till ett nytt avsnitt och den visningstiteln.
 • Språk visar en lista över sidor på andra språk som länkas till sidan.
 • Mallar som används visar en lista över länkar till alla mallar som används på den här sidan.

Flikarna i Alternativ-dialogen visas också i Sidalternativ-menyn och kan öppnas genom att klicka på den. Dessutom innehåller Sidalternativ-menyn objekten Visa som vänster-till-höger eller Visa som höger-till-vänster och objektet Sök och ersätt, vilket öppnar en ruta där man kan skriva in ord eller reguljära uttryck man letar efter och de man vill ersätta de med, tillsammans med flera knappar för alternativ.


Knappen Byt redigerare finns bredvid Byt redigerare-knappen. Denna låter dig byta till wikitextredigeraren.

Publicera ändringar

När du har redigerat klart, klicka på den blå "Publicera ändringar" knappen i verktygsfältet. Om du inte gjort några ändringar är knappen inte grå (inte aktiverad). För att avbryta dina redigeringsändringar kan du stänga fönstret i din webbläsare, eller trycka på fliken "Läs" ovanför redigeringsverktygen.

Genom att trycka på den blå "Publicera ändringar…"-knappen öppnas en dialogruta. Där kan du skriva en kort sammanfattning av dina åtgärder, markera din ändring som liten och välja att lägga till sidan i din $watchlist. Fältet för sammanfattningen fyller samma funktion som fältet Sammanfattning: i wikitexteditorn.

Du kan även granska dina ändringar med hjälp av "Granska dina ändringar"-knappen så du kan bekräfta att ändringarna fungerar som du tänkt dig innan du sparar. Detta är samma funktion som "Visa ändringar" knappen i wikitexteditorn.

"Återuppta redigering"-knappen tar dig tillbaka till sidan du började redigera. Du kan alltid publicera alla ändringar senare.

Redigera länkar

Länkar kan läggas till genom "Länk"-ikonen (länkar i en kedja) i verktygsfältet, eller genom att använda kortkommandot Ctrl+K (eller ⌘ Command+K på en Mac).

Om du väljer (markerar) text och sedan trycker på knappen "Länk" kommer texten användas för att skapa länken. För länkar som bara innehåller ett ord kan man antingen bara välja ordet eller bara lägga musen inuti ordet.


Oavsett om du använder knappen eller kortkommandot kommer en dialog att öppnas där du kan skriva in länken (intern eller extern).

Länkverktyget kommer att försöka hjälpa till med interna länkar genom att söka efter sannolikt matchande artikelnamn. När du har skrivit in eller valt en länk avslutar du länkinfogningen genom att trycka ↵ Enter eller genom att klicka på "Klart"-knappen. Din länk kommer genast att synas på sidan, men som med andra ändringar på sidan, kommer inte publiceras förrän du publicerar "hela" sidan.


För att länka till en sida på en annan webbplats är metoden ungefär samma: Välj "Extern webbplats"-fliken och skriv in en URL i fältet.

Externa länkar utan etiketter ser ut så här: [1]. Du kan lägga till dessa genom att inte placera markören på ett ord (d.v.s. efter ett mellanslag). Öppna länkverktyget genom att klicka på knappen eller använda kortkommandot. Skriv in URLen i fältet och klicka "Klart"-knappen för att infoga länken.

För att ändra eller ta bort en existerande länk, klicka på länken i texten och tryck sedan på "Länk"-ikonen som blir synlig nära den. Dialogen för redigering visas. (Du kan också nå dialogen genom att använda kortkommandot Ctrl+K.) När en länk valts visas det med blå ram.

I länkredigeringsdialogen kan du sedan ändra vart länken går. Du kan också ta bort länken helt genom att trycka på knappen "Ta bort" i det övre högra hörnet av dialogrutan. Du kan också öppna länkens mål i ett annat fönster genom att klicka på kopian av länken i dialogrutan. (Du kan kanske vill göra detta för att kolla om en extern länk är giltig.)

Om du vill gå ut ur länketiketten (texten visas som en länk) eller fortsätta skriva efter länken kan du trycka på :

 • Genom att trycka en gång kommer du ut ur länkredigeringsdialogen och markören läggs i slutet av det länkade elementet (blå ram, för att redigera detta element)
 • Genom att trycka två gånger placeras markören efter det länkade elementet, redo att skriva resten av din text.

För att redigera länketiketten på en existerande länk ska du trycka inuti länketiketten och skriva en ny. Men om du vill ersätta hela etiketten, kom ihåg att:

 • Om du har valt (markerat) hela länketiketten kommer länken raderas om du trycker på en tangent.
 • För att redigera länketiketten direkt utan att radera den placerar du markören inom länketiketten, använder backspace-tangenten och delete-tangenten (inte mer än nödvändigt) och ett smalt blått länkområde visas. Nu kan du skriva den nya etiketten för att behålla länken.
 • Du kan även länka till kategorier, filer med mera.

Redigera källor

För mer information, se Hjälp för att använda referensmallar eller Hjälp för att använda citoids Automatisk-flik

Bestämma vilket system som är i bruk

Din wiki kan använda en av tre system för fotnoter. Den som visas till höger är det enklaste systemet där det inte finns några referensmallar i menyn "Ange källa". Använder din wiki det här systemet finns allt du behöver veta om fotnoter på den här sidan.

I det andra systemet börjar du med att klicka på Ange källa-knappen. Sedan öppnar en dialogruta som innehåller flera populära referensmallar som angetts för snabbåtkomst i "Manuell"-fliken. Använder din wiki det här systemet hittar du fler detaljer på Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates .

I det tredje systemet börjar du igen genom att klicka på Ange källa-knappen. Sedan öppnar en dialogruta som innehåller en automatisk referensprocess med hjälp av citoid-tjänsten under fliken Automatiskt. Använder din wiki det här systemet hittar du fler detaljer på Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full .

Redigera en befintlig referens

För att redigera en existerande referens trycker du på den där den ligger i texten (vanligast som ett siffra inom hakparenteser). Du kommer antingen se en "Referens"-ikon (bokmärke) eller en ikon (och namn) för mallen som användes för att skapa referensen. Trycker du på "Redigera"-knappen kommer det i båda falleb öppnas en dialog där du kan redigera referensen.

För "Referens"-ikonen öppnas referensdialogen om du trycker på "Redigera". Tryck på referensinformationen för att börja ändra den.

Många wikier använder mallar för att formatera referenser. Om en mall används i din referens kommer all information i det fältet att markeras när du flyttar pekaren över referensinformationen.

Om en mall användes och du trycker på referensinformationen visas Mall-konen (pusselbit) med viss information. Tryck på "Redigera"-knappen för att redigera innehållet i mallen i dialogrutan för mallredigeraren för mall.


Om en ikon för en standardreferensmall (exempel till höger) visas när du trycker på en referens kommer mallredigeringsdialogen öppnas om du trycker på "Redigera".

I redigeraren för mallar kan du lägga till eller ta bort informationstyper eller ändra innehållet. Du kommer bara att kunna se mallparametrar som har information. För att lägga till parametrar, klicka på "Lägg till" längst ner i redigeraren.

Klicka på "Verkställ ändringar" när du är klar.

Återanvänd en befintlig källreferens

Om sidan redan innehåller en källreferens som refererar en källa du vill använda, kan du välja att återanvända referensen.

För att återanvända en källreferens placerar du markören på den text där du vill infoga en ny källreferens. Klicka sedan "Återanvänd"-ikonen från "Ange källa"-menyn.

(Obs: Använder din wiki det andra eller tredje systemet för fotnoter som beskrivits ovan kommer du se en "Återanvänd"-flik, i dialogen, istället för ett "Återanvänd"-objekt i menyn "Ange källa".)


I dialogrutan för Källa-title, titta på listan av källreferenser, och välj den du vill återanvända. Om det finns många källreferenser kan du använda sökfältet (kallat "Sök i de aktuella referenserna") för att lista endast de källreferenser som innehåller specifik text.

Lägg till en ny källreferens

För att lägga till en ny källreferens genom att använa "Ange källa"-menyn, placera markören där du vill lägga till den i texten. Tryck sedan på "Enkel".

Använda "Enkel" referensen

Här visas det du kommer se om du väljer det grundläggande referenselementet. I Refensredigeraren kan du lägga till din referens, inklusive formatering.

Du kan göra så att källreferensen hör till en speciell grupp, men detta lämnas normalt tomt. (Detta används för att visa grupper av källreferenser med "Referenslista"-verktyget.)


I referensdialogen, om du vill inkludera en citatmall eller någon annan mall, i din nya referens, tryck på $tmemplate-konen (pusselbit) i "Infoga"-verktygsfältmenyn i referensredigeraren.

Hitta sedan en mall du vill använda, lägg till den och redigera den som du skulle ha gjort med vilken mall som helst. (Se Redigera mallar nedan om du behöver mer information om mallar.)

Klicka på "Verkställ ändringar" när du har redigerat färdigt i din nya mall för att återvända till redigeraren för Källreferenser, och klicka sedan "Verkställ ändringar" igen för att återvända till sidan du redigerar.


Om det inte redan finns en referenslista på sidan (till exemepl för att du lägger till den första källan) behöver du lägga till den så att texten för din källa ska visas.

Placera markören där du vill visa referenslistan (vanligtvis i slutet av sidan) och klicka på "Referenslista"-ikonen (tre böcker).


Om du använder ett flertal källreferensgrupper, vilket är relativt sällsynt, kan du ange gruppen i denna dialogruta. Endast källreferenser som hör till den gruppen kommer att visas på sidan där du lägger gruppen.

Sista steget i dialogrutan för Källreferenselistor är att klicka på "Infoga".

Använda standardmallar för källreferenser

Din lokala wiki kan ha lagt till extra citatmallar i "Ange källa"-menyn. Om så är fallet har du snabb tillgång till de mest använda citeringsmallarna för din wiki. (Instruktioner för att lägga till ytterligare referensmallar till din lokala wiki finns på VisualEditor/Källverktyg .)

När du klickan på en ikon såsom "Referera bok" öppnas en miniredigerare för den mallen. Viktig information kan vara markerade med en asterisk. Medan de vanligaste parametrarna visas, är det inte nödvändigt att fylla i dem alla.

För att lägga till fler parametrar, rulla ner i redigeraren för mallar och klicka på "Lägg till".

Klicka på "Infoga" när du är klar.

Redigera bilder och andra mediafiler

Redigera bilder

För att lägga till en ny bild (eller annan typ av mediefil) på sidan, tryck på ikonen "Bilder och media" (en bild av berg) i "Infoga"-menyn. Bilden läggs till varhelst markören är.

Genom att klicka på "Bilder och media"-ikonen öppnas en dialogrota som automatiskt söker på Wikimedia Commons och din lokala wiki efter mediafiler relaterade till sidan du redigerar.

Du kan söka efter andra mediafiler genom att ändra texten i dialogens sökruta.

Klicka på miniatyrbilden för att välja en fil och bekräfta genom att trycka "Infoga media".

Detta placerar bilden på sidan du redigerar.


Sedan bilden du valt infogas på sidan visas en annan dialogruta. Denna låter dig lägga till och redigera bildtexten, som kan innehålla formatering och länkar.

Mediadialogen låter dig också lägga till ytterligare bildtexter för att hjälpa användare som använder skärmläsare eller har slagit av bildvisning.

Du kan också ställa in olika parametrar för bilden i fönstret "Avancerade inställningar". Dessa parametrar inkluderar bildens orientering, typ och storlek.

När du är klar, tryck på "Verkställ ändringar" för att stänga dialogen och gå tillbaks till editorn.

För en befintlig bild kan du lägga till eller ändra en bildtext eller andra inställningar genom att klicka på bilden och sedan klicka på "Bilder och media"-ikonen som visas under bilden.

Du kan ändra storlek på en befintlig bild genom att trycka på den och sedan flytta ikonen för att ändra storlek (pilen med två huvuden i ett eller båda nedre hörnen).

Du kan också dra och släppa en bild högre eller lägre på sidan.

Ladda upp bilder

Du kan ladda upp bilder från en flik i mediedialogen eller genom att dra och släppa en fil i redigeraren eller genom att klistra en bild från dina urklipp.

Tryck på "Ladda upp"-fliken och välj en bild från din dator. Du kan skriva in filnamnet eller dra en bild till rutan. Om du drar och släpper en bild direkt i redigeraren, eller klistrar in en från dina urklipp, kommer denna flik öppnas automatiskt.

Du behöver beskriva bilden och lägga till kategorier så andra kan hitta den.

Bilden kommer läggas in i sidan när du är klar.

Redigera mediagallerier

För att lägga till ett nytt galleri klickar du på "Galleri"-ikonen (en grupp foton) på "Infoga"-menyn. (Om du inte ser den ikonen i den menyn har din lokala wiki beslutat sig för att fördröja implementationen av den den funktionen i VisualEditor.)

För att redigera ett befintligt gallery i VisualEditor klickar du på det galleriet. Klicka sedan på galleri-ikonen (en grupp foton) längst ner i galleriet. Detta visar galleriredigeraren med en full lista av bilderna i galleriet.
Galleriredigeraren är i nuläget en enkel ruta som låter dig redigera befintliga gallerier med wikitext-syntax. För att lägga till en bild till ett befintligt galler, skriv filnamnet följt av ett vertikalstreck (|) och bildtexten för den bilden. Du måste placera varje bild i galleriet på en egen rad. Du kan också redigera listan för att ta bort eller arrangera om bilder eller för att ändra bildtexter.

När du klickar på "Klart"-rutan kommer galleriredigeraren att stängas. Du kan då se de ändringar du gjort och hur galleriet kommer att se ut för gemene man.

Kom ihåg att dina ändringar inte publiceras när du stänger galleriredigeraren. Precis som men andra ändringar med den visuella redigeraren, måste du publicera hela sidan för att publicera dina ändringar.

Redigera mallar

Med MediaWikis kraftfulla mallsystem kan du lägga in dynamiska innehåll, text från andra sidor och mycket mer. För en detaljerad förklaring och exempel, se sidan mallhjälp.

I VisualEditor kan du söka efter en relevant mall, lägga till en kallelse eller transkludering på sidan du redigerar och, om det behövs, lägga till anpassat innehåll med hjälp av parametrar.

Lägga in ny mall

För att lägga till en mall på sidan, placera markören där du vill att den ska infogas. Öppna sedan Infoga-menyn och välj " Mall". Alternativ, skriv två klammerparenteser {{ för att öppna samma dialog.
Hitta mallen du vill lägga in genom att antingen skriva dess namn eller ett relevant nyckelord. Resultat som innehåller söktermen i antingen namnet eller beskrivningen visas i en dropdown. Detta borde hjälpa dig hitta en relevant mall, även om du inte vet exakt vad den heter.

Har du problem att hitta mallen du letar efter genom att använda nyckelord, kan du leta på andra wikisidor med liknande innehåll och visa eller redigera sidans källkod för att se vilka mallar som används. När du vet vad mallen du letat efter heter kan du skriva in det i det här fältet för att lägga in den här.

Skärmdump av mallsökningsfältet i Visual Editor.

Du kan också redigera en mall som redan finns på en sida. När du väljer mallen du vill redigera blir den blå och en ruta dyker upp som visar " Mall". Välj sedan "Redigera"-länken eller dubbelklicka på själva mallen för att öppna mallen.
Screenshot of the VisualEditor interface with a template selected

Vissa mallar är inte synliga för vissa den läser en sida. I den visuella redigeraren visas fortfarande de dolda mallar så att du kan klicka och redigera eller radera dem. Mallens namn visas bredvid pusselikonen och båda kommer bli gråa.
Screenshot of hidden templates in the Visual Editor interface

Mallparametrar

Du ser den här dialogrutan när du lägger till en ny mall eller redigerar en som redan är där. Det du ser i rutan beror på om mallen i frågan innehåller TemplateData , hjälpfull metadata som lagts till av andra redigerare för att göra det lättare att redigera mallar i Visual Editor.

När en mall innehåller TemplateData kan VisualEditor använda det för att presentera annoterade fält för dig att fylla i.


För mallar som har TemplateData från gemenskapen visar VisualEditor en lista över namngivna parametrar och oftast, beskrivningar och instruktioner som förklarar vad varje parameters värde har för betydelse och förutsatt format.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Template parameters in the Visual Editor interface

Du kan inaktivera valfria parametrar (som har blåa kryssrutor på vänster sida). Om en parameters checkruta är grå och inte klickbar är den parametern obligatorisk, så den kan inte inaktiveras.

När du lägger in en ny mall kan det vara så att några valfria parametrar är förvalda. Det betyder att mallens författare rekommenderar att de parametrarna används. Det är bäst att granska alla parametrar som kommer användas i en mall för att se till att du förstår dess användning.

Att klicka på en ovald parameter lägger till den i mallen. Att klicka på en parameter som redan lagts till tar dig till parameterns innehållsfält.

Visas mallparametrar visas som "föråldrade". Använd inte föråldrade parametrar när du lägger in en mall; de visas bara om parametrarna används på äldre sidor när mallen lades till.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Interface for adding more parameters to a template in the VisualEditor

Lägga till odokumenterade parametrar

Om du lägger in eller redigerar en mall vars författare inte skrivit ut dess parametrar i TemplateData har de vad vi kallar för "odokumenterade" eller "namnlösa parametrar". I dessa fall bör du läsa mallens egen sida. Där kan du lära dig hur man på rätt sätt går till väga för att använda mallens alla parametrar. Detta innefattar att lära de exakta namnen på parametrarna som skrivits av mallens författare.

Om du finner i dokumentationen att mallen förväntar sig parametrar utan namn fyller du i dess nummer som platshållare för parameternamnet med hjälp av den odokumenterade parameterns inmatning, skriv sedan in värdet som du vanligtvis skulle göra.

Exempel:

 • första onämnda parametern: "1"
 • första onämnda parameterns värde: "sv_SE"
 • andra onämnda parametern: "2"
 • andra onämnda parameterns värde: "ja"

Om du av misstag lägger in icke-existerande, felstavade eller felaktiga parametrar kommer värdet du angett för dessa parametrar inte visas på sidan du redigerar.

Screenshot of a template missing TemplateData
Template without TemplateData in the Visual Editor

Automatiskt genererade parametrar

I det här exemplet saknar mallen i fråga TemplateData men det gick att automatiskt generera parametrarna. Detta betyder att de odokumenterade parametrarna redan lagts till åt dig, men namnen kanske är lika lättbegripliga och dialogen visar inga direktiv eller beskrivningar. Som ett resultat ger dialogrutan en länk till mallens dokumentation som borde hjälpa dig räkna ut och fylla i mallens diverse parametrar.

Redigera mallinnehåller över flera delar

När du redigerar kan du öppna mallinnehåll som består av flera mallar eller en enda mall som länkar till wikitext. Detta skiljer sig från de inkapslade mallarna som beskrivs nedan. Här är mallarna bättre visualiserade som staplade eller sammanknutna.

Innehållet innehåller ofta "obalanserade mallar", mallar som är ofullständiga i sig själva och behöver paras med wikitext eller en annan mall för att fungera.

Dessa relaterade delarna av mallens innehåll måste skapas i wikitext, men kan redigeras i VisualEditor. Här får du se en notis längst upp i dialogen för att signalera situationen och en specialiserad verktygsrad kommer synas längst ner i sidospalten. Där kan du använda ikonerna för att lägga till ytterligare mallar, ytterligare wikitext, radera element eller ändra deras ordning.

Screenshot of the interface to edit multi-part template content in the VisualEditor
Editing multi-part template content in the VisualEditor

Mallar inuti mallar

Mallar in innehålla andra mallar som värde i parametrar. Du känner igen detta när du ser en parameter vars värde innehåller dubbla klammerparenteser ( {{ }} ) vilket definierar en mall.

VisualEditor kan inte visa denna mall inuti en mall (en kapslad mall) med redigerarens lättanvändiga gränssnitt, så om du vill ha en mall inuti en mall själv behöver du lära dig hur man i wikitext manuellt lägger in en mall i det lämpliga parameterfältet.

Screenshot of the VisualEditor template interface showing an embedded template
Embedded template in the VisualEditor

Slutföra din redigering

När du har redigerat färdigt mallen kan du klicka på "Verkställ ändringar". Sedan kan du förhandsgranska din redigering och se till att det ser ut som du tänkt och förväntat dig.

Du kan kanske också få ett felmeddelande, som (likt annan TemplateData som nämnts ovan) är gemenskapsgenererat innehåll och kan vara olika användbart. Du kan behöva ta del av mallens egen dokumentation för att gå till botten med vissa fel. Har du fortfarande problem, överväg att skriva om ditt problem på mallens diskussionssida.


Ta bort en mall

För att ta bort en mall i VisualEditor, klicka på mallens ruta. Tryck på "Delete" eller "Backspace" på ditt tangentbord. Mallen kommer försvinna från sidan.
Screenshot of the button to remove a template
Ta bort en mall i VisualEditor

Redigera i mobilen

När man redigerar en mall på en sida med VisualEditor på en mobil enhet så är sidofältet inledningsvis dold. Du kan visa den igen genom att klicka på "Visa/dölj alternativ".
Screenshot of editing a template on a mobile device
Redigera en mall i mobilen i VisualEditor

Byta ut mallar

När du lägger in en mall på en wikisida omvärderas dess innehåll och utseende varje gång sidan laddas in, baserat på mallkoden och värdena i dess parametrar. Detta betyder att om någon uppdaterar mallens kod kommer alla sidor som använder den mallen också uppdateras med det de publicerar.

Det finns däremot ett annat ovanligare sätt att använda mallar och det är att byta ut en mall. Doing this permanently includes the template content just as it appears at the moment you insert it. It will not update if the template code is later changed.

Most users won’t ever need to resort to substitution. Substitution is typically only useful when you need to capture the exact appearance of one version of a template, such as when content is under development and needs evaluation.

To substitute a template in the VisualEditor, insert a template using the name syntax subst:<template name>. Then press the blue “Lägg till” button.

When you’re finished, press “Infoga”, which will insert the template content as you see it.

Screenshot of editor using SUBST to add a template
Adding a template using SUBST in the VisualEditor

Editing lists

You can use the visual editor to create lists, or to change the format of an existing list. There are two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

To start a new list, just press on one of the two menu items shown here. Or, if you already have typed the list (on separate lines), select (highlight) the list you have typed, then press on one of the menu items.


Shown here are examples of the two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

If you want to change the indentation level of part of an existing list, select the part of the list that you want to change.

Then use the menu, or press the Tab key. (The Tab key increases indentation; use the shift key plus the Tab key to decrease indentation)

Here is the result of increased indentation.

You can even mix ordered (numbered) and unordered (bullet) lists, if the list items have different indentations.

Redigera tabeller

Du kan infoga och ändra tabeller med VisualEditor.

You can even import a table by dragging a comma-separated value (.csv) file from your computer into the main editing window.


When you press on "Table", in the "Infoga" menu, the visual editor inserts a blank four-by-four table.

Now the "Table" menu is available. From that menu, you can add a caption to the top of the table.


To select a cell, press it once.

To edit the contents of the cell (for example, to add content or to correct a spelling error), double press in the cell. Or you can select the cell and then press Return.

To end your editing of a cell, just press elsewhere.


Du kan lägga till, flytta och radera kolumner och rader.

Du kan slå samman celler: Välj dem och gå till tabellmenyn och tryck «Slå samman celler».

If you merge cells, only the text in one cell is kept; any text in the other cells is deleted when you merge the cells. If you decide that you wanted some or all of the text that was deleted, use the Undo button, move or copy the text you want, then merge the cells again.

You can also split cells that were previously merged. All the content that was in the merged cell will remain in the first cell when you do the split. You can then cut and paste text to other cells, if you want.

Redigera kategorier

För att redigera kategorier, klicka på "Kategorier" i "Sidalternativ"-menyn.

"Kategorier"-knappen öppnar en dialogruta som listar befintliga kategorier och låter dig lägga till andra och radera befintliga kategorier.

Du kan konfigurera allmän (standard) sorteringsnyckeln, vilken används för att bestämma var sidan visas i listor med sidor i samma kategori.

Till exempel har artikeln "Leif G. W. Persson" standardsorteringsnyckeln "Persson, Leif G.W." vilket för till följd att artikeln på kategorisidan för "Svenska kriminalförfattare" listas under "P", inte "L".


För att lägga till en kategori på en sida, skriv kategorinamnet i fältet "Lägg till en kategori". När du skriver kommer den visuella redigeraren att söka efter matchande kategorier. Du kan antingen välja redan existerande kategorier, eller du kan lägga till en ny kategori som ännu inte har en egen kategorisida. (Din nya kategori kommer att vara röd tills dess en kategorisida har skapats.)

För att ta bort en befintlig kategori, klicka på den och klicka sedan på "Ta bort"-ikonen (soptunnan) i dialogrutan som öppnas.

Du kan också specificera sorteringsnyckeln för en specifik kategori. Detta får företräde gentemot standardsorteringsnyckeln.


Klicka på "Verkställ ändringar" när du är klar, för att återvända till sidredigeraren.

Redigera sidinställningar

För att redigera en sidas inställningar klickar du på "Sidalternativ"-menyn i verktygsfältet och väljer "Sidinställningar"-knappen.

"Sidinställningar"-knappen öppnar en dialogruta som visar ett flertal alternativ.

Du kan skapa en omdirigeringssida genom att klicka i "Omdirigera denna sida till"-boxen och sedan skriva in namnet på sidan omdirigeringen ska leda till.

Längst ner finns alternativet för att förhindra att sidomdöpningar uppdatera omdirigeringen. Detta används mycket sällan.


Du kan välja om en sida visar en innehållsförteckning genom att välja en av dessa tre knapar. Standardvalet är "Vid behov" vilket visar innehållsförteckning om artikeln innehåller 3 eller fler rubriker.

Du kan förhindra redigeringslänkar från att visas vid varje sektionstitel genom att klicka i den här rutan.

Klicka "Verkställ ändringar" när du har redigerat Sidalternativ klart för att återvända till sidredigeraren.

Redigera kartor

Man kan lägga till och ändra kartor. Läs Help:VisualEditor/Maps .

Redigera matematiska formler

För att lägga till en ny matematisk formel på sidan placerar du markören där du vill infoga formeln och klickar sedan på "Matematisk formel"-ikonen ("Σ") i "Infoga"-menyn i verktygsfältet.

En ruta visas där du kan skriva in formeln med LaTeX-syntax. VisualEditor uppdaterar formeln eftersom du skriver, så du kan se hur slutresultatet ser ut medan du redigerar. När du har redigerat klart, klicka på "Infoga"-knappen.

För att redigera en befintlig matematisk formel på sidan klickar du först på formeln och sedan på "Σ"-ikonen som dyker upp. Detta öppnar en formelredigeringsruta där du kan göra dina ändringar.

Matematiska formler kan placera mitt på en rad eller centreras som ett block.

Editing musical scores

To add a new musical notation to a page, place your cursor where you want the musical notation to be inserted. Then, from the "Insert" menu on the toolbar, press the "Musical notation" option.

To edit an existing musical notation on the page, double press on it.


This will open the "Musical notation" dialog. Here the notation can be edited by scale, either in ABC or in Lilypond format. You can also link the notation to an audio or MIDI file. Once you are finished, press the "Done" button to close the dialog and publish your changes.

Redigera dikter och andra specialobjekt

Vissa element, som föreningslistor och dikter, stöds ännu inte fullt ut av VisualEditor.

In most cases, the existing items can be edited, but new ones cannot be inserted in the visual editor.

Until they are fully supported, you can copy an existing one from another page, or edit the source wikitext directly.


Switching between the visual and wikitext editors

To switch from the visual editor to the wikitext editor, press the [[ ]] button on the far right of the toolbar.


You'll see a diff. (If you pressed on "Släng redigeringar", you'll just see wikitext, ready to edit with the wikitext editor.)

Scroll down, and you'll see the wikitext editing area.


You can also switch from the wikitext editor to the visual editor. To do that, press the pencil icon on the far right of the toolbar.

Tangentbordskortkommandon

Många skribenter är vana med att redigera i wikitext-läge, speciellt fet stil, kursiv stil och wikilänkar. Tangentbordskortkommandon låter dig att snabbt infoga liknande formatering utan att behöva klicka på knapparna i verktygsfältet. Här visas vanligt förekommande och generella kortkommandon i VisualEditor:

PC kortkommando Åtgärd Mac kortkommando

Ctrl+B Fet ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Kursiv ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Infoga länk ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Klipp ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopiera ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Klistra in ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Ångra ⌘ Cmd+Z

Also see the full list of all keyboard shortcuts.