Nápověda:Vizuální editor/Uživatelská příručka

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 99% complete.
PD Poznámka: Editací této stránky souhlasíte s uvolněním svého příspěvku pod licencí CC0. Více informací se dočtete na stránce Public Domain Help Pages.
PD
Pokud si chcete vyzkoušet Vizuální editor, aniž byste museli editovat článek, tady je stránka, kde můžete volně experimentovat. K použití Vizuálního editoru na této stránce nepotřebujete účet.


Otevření Vizuálního editoru

Editaci stránky pomocí Vizuálního editoru spustíte klepnutím na záložku „Editovat“ v horní části stránky.

Otevření editoru může trvat pár sekund, u velmi dlouhých stránek i déle.

Klepnutím na záložku „Editovat zdroj“ se otevře klasický editor zdrojového wikitextu.

VisualEditor edit tab-cs.png

Vizuální editor můžete otevřít také klepnutím na „editovat“ u každé sekce.
VisualEditor - Section edit links-cs.png

Začínáme: panel nástrojů Vizuálního editoru

Snímek obrazovky s panelem nástrojů Vizuálního editoru
Jakmile začnete editovat pomocí Vizuálního editoru, objeví se navrchu stránky panel nástrojů. Obsahuje některé známé ikonky:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Zpět a Znovu pro vrácení a obnovení učiněných změn.

VisualEditor Toolbar Headings-cs.png
Rozbalovací menu Nadpisy vám umožní změnit formátování odstavce. Styl odstavce změníte tak, že do něj umístíte kurzor a vyberete v tomto menu položku (text nemusíte zvýraznit výběrem). Nadpisy sekcí jsou „Nadpis“ a pododdíly jsou „Podnadpis 1“, „Podnadpis 2“ a tak dále. Normální formát textu je „Odstavec“.

VisualEditor Toolbar Formatting-cs.png

Formátování: Klepnutím na „A“ se rozbalí menu.

 • Položka „Tučné“ (B) vybraný text ztuční.
 • Položka „Kurzíva“ (I) změní vybraný text na kurzívu.
 • Položka „Horní index“ (x2) způsobí, že se vybraný text oproti okolnímu textu zmenší a posune o trochu výše.
 • Položka „Dolní index“ (x2) způsobí, že se vybraný text oproti okolnímu textu zmenší a posune o trochu níže.
 • Položka „Přeškrtnuté“ (S) přes vybraný text přidá plnou čáru.
 • Položka „Počítačový kód“ (složené závorky: {}) změní písmo vybraného textu na neproporcionální, které ho odliší od okolního (proporcionálního) textu.
 • Položka „Podtržené“ (U) přidá plnou čáru pod vybraný text.
 • Položka „Jazyk“ (文A) vám umožní označit jazyk (např. japonština) a směr (např. zprava doleva) vybraného textu.
 • Poslední položka (VisualEditor MediaWiki theme clear icon bitmap.png), označená „Vymazat formátování“, odebere z vybraného textu veškeré formátování znaků, včetně odkazů.

Pokud nevyberete žádný text, tak v případě, že klepnete na „A“, otevřete příslušné menu a vyberete položku, bude formátování textu aplikováno od místa, kde se nachází kurzor.


VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Nástroj pro odkazy: Ikonka řetězu je nástroj pro tvorbu odkazů. Klepnutím na ni se (obvykle po vybrání nějakého textu) otevře dialog pro editaci odkazů.

VisualEditor - Cite Pulldown.png
Citační menu: Citační menu („Citace“) se používá pro vložení citací do textu (také nazývaných „poznámky“ či „reference“). Všechny projekty mají pomocí tohoto menu přístup k základnímu formátování referencí a možnost znovupoužití. Pokud jsou na vaší wiki zprovozněny citační šablony, nabízí toto menu rychlý přístup také k nim.

(Instrukce ke zprovoznění lokálních citačních šablon do citačního menu na konkrétní wiki jsou dostupné na stránce VisualEditor/Citation tool .)


VisualEditor citoid Cite button-cs.png
Tlačítko Citace: Pokud je na vaší wiki zapnuta služba citoid, uvidíte místo nabídky Citace tlačítko Citace.

Služba citoid se pokusí vyplnit citační šablony automaticky.


VisualEditor Toolbar Lists and indentation-cs.png
Seznamy a odsazení: Pomocí prvních dvou položek můžete text formátovat buď jako „Seznam s odrážkami“, nebo jako „Číslovaný seznam“. Zbylé dvě snižují, resp. zvyšují úroveň odsazení položek seznamů.

VisualEditor Insert Menu-cs.png
Vložit: Menu „Vložit“ se může na některých projektech lišit. Níže je uveden seznam všech funkcí, které se mohou objevit.
 • Ikonka „Obrázky a média“ (obrázek pohoří) otvírá dialog médií.
 • Ikonka „Šablona“ (dílek skládačky) umožňuje editovat šablony.
 • Nástroj „Tabulka“ umožní vložit tabulku.
 • Položka „Komentář“ (bublina) umožňuje vkládat komentáře, které čtenáři nevidí; tyto komentáře jsou vidět jen při editování a jsou označeny ikonou vykřičníku. V módu editace můžete klepnutím na ikonu výkřičníku komentář editovat či případně smazat.
 • Ikonka „Hieroglyfy“ (symbol anch – ☥) zobrazí dialog pro vložení hieroglyfů. (Vizte níže.)
 • Nástroj „Blok kódu“ umožní vložit kus zdrojového kódu.
 • Nástroj „Hudební notace“ umožní vložit hudební notaci.
 • Ikonka „Galerie“ (sada fotografií) umožňuje do stránky vložit galerii.
 • Ikonka „Matematický vzorec“ (Σ) zobrazí dialog pro vložení vzorců.
 • Nástroj „Graf“ umožní vložit graf.
 • Nástroj „Váš podpis“ umožní vložit podpis, který používáte na projektu. Nástroj může být zašednutý (neaktivní) v případě, že editujete typ stránky (jmenný prostor), jako je článek. Tj. jmenné prostory, kde podpisy nesmí být vkládány.
 • Ikonka „Seznam referencí“ (tři knihy) otvírá dialog, ve kterém můžete určit, kde se mají čtenáři zobrazit reference. To je zpravidla potřeba udělat na každé stránce jen jednou.

Vložení speciálních znaků: Ikonka „Zvláštní znak“ (Ω) v menu „Vložit“ vám po klepnutí zobrazí dialog s mnoha speciálními znaky. Klepnutím na určitý znak jej vložíte do textu. Mezi nimi jsou některé standardní značky, znaky s diakritikou nebo matematické symboly. (Tento seznam si lze lokálně přizpůsobit. Instrukce najdete na stránce Vizuální editor/Speciální znaky .)
VisualEditor Toolbar SpecialCharacters-cs.png

VisualEditor toolbar edit notices icon.png
Tlačítko Oznámení zobrazuje jakákoliv oznámení k dané stránce.

VisualEditor More Settings-cs.png
Menu Možnosti stránky se nachází nalevo od tlačítka Zveřejnit změny a menu s volbou editoru. Kliknutím na tlačítko se zobrazí menu s následujícími (na obrázku vlevo) záložkami:
 • Kategorie umožňuje spravovat přiřazené kategorie a nastavit, jakým způsobem bude stránka v kategoricích řazena.
 • Nastavení stránky slouží pro nastavení přesměrování stránky, upravit způsob zobrazení obsahu, skrýt odkazy pro editaci u jednotlivých sekcí a nastavit stránku jako rozcestník.
 • Pokročilá nastavení umožňují nastavit indexaci stránky webovými vyhledávači, zobrazí záložku pro přidání nové sekce a zobrazeného jména.
 • Jazyky zobrazují seznam stránek v ostatních jazycích spojených s aktuálně editovanou.
 • Použité šablony slouží k zobrazení seznamu odkazů na každou použitou šablonu.

The tabs of the Options dialog are also displayed in the Možnosti stránky menu and can be opened by clicking on it.

Furthermore the Možnosti stránky menu contains the button View as right-to-left and the button Find and replace which opens a dialog where you can insert characters, terms or Regular expressions you are searching for and those to replace them with, together with several buttons for options.

VisualEditor bi-directional switching square brackets icon.png
Tlačítko přepnout na editaci zdrojového kódu je vedle tlačítka Zveřejnit změny. Umožňuje přepnout editor do editace zdrojového kódu.

Zveřejňování změn

Jakmile budete s editací hotovi, klepněte na modré tlačítko „Zveřejnit změny“ na panelu nástrojů. Pokud jste na stránce neučinili žádné změny, tlačítko bude neaktivní (vyšedivělé). Pro zrušení všech editačních změn lze zavřít okno vašeho prohlížeče nebo lze klepnout na záložku „Číst“ nad editační lištou.
VisualEditor toolbar actions-cs.png

Stisknutím modrého tlačítka „Zveřejnit změny“ se otevře dialogové okno, ve kterém můžete zadat stručné shrnutí provedených změn, označit svou editaci jako malou a/nebo si zvolit, zda chcete sledovat budoucí změny této stránky. Políčko pro shrnutí je ekvivalentem políčka Shrnutí editace: z editoru wikitextu.

Také si můžete pomocí tlačítka „Zkontrolujte si změny“ překontrolovat provedené změny, abyste se před jejich uložením ujistili, že budou fungovat podle očekávání. Je to obdoba tlačítka „Ukázat změny“ v editoru wikitextu.

Tlačítko „Návrat k editaci“ vás vrátí na stránku, kterou jste editovali. Všechny změny budete moci zveřejnit později.

VisualEditor save dialog-cs.png

Editace odkazů

VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Odkazy můžete přidat pomocí ikonky „Odkaz“ (články řetězu) na panelu nástrojů nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+K (nebo Command+K na Macu).

Když vyberete (zvýrazníte) text a kliknete na tlačítko „Odkaz“, tento text se použije pro vytvoření odkazu. U jednoslovných odkazů můžete slovo buď označit, nebo stačí kurzor na příslušné slovo umístit.


VisualEditor-link tool-search results-cs.png
Ať už použijete tlačítko nebo klávesovou zkratku, otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zadat odkaz.

Nástroj pro tvorbu odkazů se vám pokusí pomoci s interními odkazy hledáním možných výsledků. Jakmile jste zadali nebo zvolili cíl odkazu, můžete odkaz dokončit stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na tlačítko „Hotovo“. Váš odkaz se okamžitě objeví na stránce, ale změny se, stejně jako u všech ostatních změn, zveřejní až zveřejněním celé stránky.


VisualEditor-link tool-external link.png
Odkazy na webové stránky mimo aktuální projekt se vkládají obdobně: Klikněte na záložku „Externí web“ a do pole vložte URL.

VisualEditor link tool simple link-cs.png
Externí odkazy bez popisku vypadají takto: [1]. Můžete je přidat tím, že kurzor umístíte mimo jakékoli slovo (např. za mezeru). Otevřete nástroj pro tvorbu odkazů klepnutím na tlačítko nebo stiskem klávesové zkratky. Do rámečku napište URL a klepnutím na tlačítko „Hotovo“ odkaz vložíte.

VisualEditor-context menu-link tool.png
Pokud chcete odstranit nebo změnit existující odkaz, klikněte na něj v textu a pak klepněte na ikonku „Odkaz“, která se vedle něj objeví. Zobrazí se vám dialog pro editaci. Do dialogu se můžete také dostat klávesovou zkratkou Ctrl+K. Jakmile na odkaz kliknete, objeví se v modrém rámečku.

V dialogu pro editaci odkazů můžete změnit cíl odkazu. Nebo můžete odkaz úplně zrušit kliknutím na tlačítko „Odebrat“ v pravém horním rohu dialogového okénka. Také si můžete cíl odkazu otevřít v jiném okně klepnutím na kopii odkazu v dialogu. (Můžete si tak chtít zkontrolovat platnost externího odkazu.)

V případě, že chcete zrušit popisek odkazu (text zobrazovaný místo samotné adresy odkazu) nebo pokračovat v psaní textu za odkazem, můžete stisknout klávesu :

 • V případě, že ji stisknete jednou, opustíte dialog s editací odkazu a váš kurzor bude umístěn na konec elementu s odkazem (modře orámován)
 • V případě, že ji stisknete dvakrát, bude kurzor umístěn za odkaz tak, že budete moct ihned pokračovat ve psaní dalšího textu.

Pro editaci popisku existujícího odkazu na něj klikněte a přepište jej. Pokud však chcete změnit celý popisek odkazu, uvědomte si, že:

 • Pokud vyberete (označíte) celý popisek odkazu, odkaz bude po napsání jakéhokoliv textu smazán. Můžete pak začít vytvářet odkaz od počátku.
 • V případě, že chcete odkaz zachovat, můžete kliknout na popisek odkazu, použít klávesy backspace či delete pouze jednou a úzký modrý rám okolo textu zůstane přítomen. Nyní můžete pokračovat v psaní nového popisku (textu) odkazu a odkaz se zachová.
 • Odkazovat můžete také na kategorie, soubory a další.

Editace referencí

For further information, see Pomoc s citačními šablonami nebo Pomoc s citačním tlačítkem citoidu

Systémy referencí

Na vaší wiki se může používat jeden ze tří systémů poznámek pod čarou. Vpravo je zobrazen nejjednodušší systém, ve kterém nabídka „Citace“ neobsahuje žádné citační šablony. Pokud vaše wiki používá tento systém, najdete na této stránce všechno, co potřebujete o poznámkách pod čarou vědět.
VisualEditor cite menu default-cs.png

Druhý systém používá stejný typ nabídky „Citace“, ale s několika populárními citačními šablonami připravenými k rychlému použití. Pokud vaše wiki používá tento systém, najdete více podrobností na stránce Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates
VisualEditor references more.png

VisualEditor citoid Cite button-cs.png
Ve třetím systému opět začnete editaci pomocí klepnutí na tlačítko Citace. Poté se otevře dialogové okno, které zahrnuje i automatický citační nástroj, který využívá službu citoid. Pokud vaše wiki používá tento systém, více informací naleznete na Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full
VisualEditor Citoid Inspector-cs.png

Editace existující reference

Pokud chcete editovat existující referenci, klepněte na její zobrazení v textu (typicky jako číslo v hranatých závorkách). Buď se objeví ikonka „Reference“ (záložka), nebo ikonka (a název) šablony, která byla použita pro vytvoření této reference. Tak či tak se klepnutím na tlačítko „Editovat“ otevře dialog, ve kterém budete moci referenci upravit.
VisualEditor - Editing references 1.png

Pokud se objeví ikonka „Reference“, klepnutím na ni se otevře dialogové okno Reference, kde budete moci editovat obsah reference.

Na mnoha wiki se pro formátování referencí používají šablony. Pokud se ve vaší referenci používá šablona, bude veškerý obsah šablony po kliknutí na referenci zvýrazněn.

Pokud byla použita šablona a vy jste klepli na informace v této šabloně, objeví se ikonka „Šablona“ (dílek skládačky). Klepnutím na tuto ikonku můžete obsah šablony editovat v dialogu s minieditorem šablon.

VisualEditor - Editing references 6.png

If what appears when you press on a reference is an icon for a standard template for citations (an example is at right), then pressing "Edit" will open the template mini-editor dialog.
VisualEditor - Editing References - Cite Web.png

V minieditoru šablon můžete přidávat nebo odebírat parametry nebo měnit obsah těch stávajících. Na počátku by se měly zobrazit jen vyplněné položky (parametry šablony). Pole můžete přidat klepnutím na „Přidat více údajů“ naspod minieditoru.
VisualEditor - Editing references 5.png

Jakmile budete hotovi, klepněte na „Použít změny“.
VisualEditor Apply Changes-cs.png

Použití existující reference

Pokud již stránka reference obsahuje, můžete znovu použít existující citaci, pokud se také týká textu, ke kterému chcete doplnit zdroj.

Znovu použít existující referenci můžete tím, že umístíte kurzor na místo, kam ji v textu chcete přidat, a klepnete na záložku „Použít existující“ v menu „Citace“.

(Poznámka: Pokud vaše wiki používá třetí systém citací popsaný výše, tak dialog „Použít existující“ uvidíte až v citačním dialogu, ne v horním menu.)

VisualEditor Cite menu re-use.png

V seznamu v dialogu Reference si najděte referenci, kterou chcete znovupoužít, a vyberte ji. Pokud je referencí mnoho, můžete použít vyhledávací políčko (označené „Hledat ve stávajících referencích“), aby se zobrazily jen reference obsahující daný text.
VisualEditor - Editing references 18.png

Přidání nové reference

Pokud chcete pomocí menu „Citace“ vložit novou referenci, umístěte kurzor na místo, kam ji do textu chcete přidat. Pak v menu vyberte příslušný typ citace.
VisualEditor references more.png

Použití „základních“ citací

Na obrázku vidíte, co je vidět v případě základní editace citace. V editoru referencí můžete svou citaci přidat, upravovat a formátovat.

Referenci můžete přiřadit do určité skupiny, zpravidla se však nechává prázdná. (Používá se to pro zobrazení skupin referencí pomocí nástroje „Seznam referencí“.)

VisualEditor - Editing references 20.png

Pokud přidáváte novou referenci a chcete v ní použít šablonu, klepněte na panelu nástrojů editoru referencí na ikonku „Šablona“ (dílek skládačky) v rozbalovacím menu „Vložit“ na panelu nástrojů editoru referencí.
VisualEditor Template Insert Menu-cs.png

Poté najděte šablonu, kterou chcete použít, přidejte ji a editujte jako jakoukoli jinou. (Pokud potřebujete více informací o šablonách, podívejte se na sekci Editace šablon níže.)

Jakmile budete s editací vaší nové šablony hotovi, klepnutím na „Použít změny“ se vrátíte do editoru referencí a dalším kliknutím na „Použít změny“ se vrátíte na editovanou stránku.

VisualEditor - Editing references 9.png

Pokud na stránce zatím není seznam referencí (například na stránku přidáváte úplně první referenci), musíte určit, kde se jejich seznam, stejně jako jejich text, zobrazí čtenáři.

Umístěte kurzor na místo, kde chcete reference zobrazovat (zpravidla vespod stránky), otevřete menu „Vložit“ a klepněte na ikonku „Seznam referencí“ (tři knihy).

VisualEditor References List Insert Menu-cs.png

Pokud používáte více skupin referencí, což je relativně vzácné, můžete skupinu v tomto okně zadat. Zobrazí se zde pak jen ty reference, které do této skupiny patří.

Závěrečným krokem v dialogu referencí je klepnout na tlačítko „Vložit“.

VisualEditor references list-cs.png

Použití standardních citačních šablon

Na vaší wiki mohou být v menu „Citace“ i další citační šablony. To umožňuje rychlý přístup k nejpoužívanějším citačním šablonám. (Instrukce k přidání dalších citačních šablon na konkrétní wiki jsou dostupné na stránce VisualEditor/Citation tool .)
VisualEditor - Editing References - Cite Pulldown.png

Klepnutím na ikonku šablony jako „Citace knihy“ se dostanete do minieditoru dané šablony. Políčka s důležitými informacemi mohou být označena hvězdičkou. I když se zobrazí jen ta nejběžnější, vyplnit všechna není povinné.
VisualEditor - Editing references - Cite book required fields.png

Další parametry můžete přidat tak, že se posunete v minieditoru dolů a klepnete na možnost „Přidat více údajů“.

Jakmile budete hotovi, klepněte na „Vložit“.

VisualEditor - Editing references - Add parameter.png

Editace obrázků a dalších médií

Editace obrázků

Nový obrázek (nebo jiný typ mediálního souboru) do stránky přidáte klepnutím na ikonku „Obrázky a média“ (obrázek pohoří) v menu „Vložit“. Obrázek se přidá na místo, kde je momentálně kurzor.
VisualEditor Media Insert Menu-cs.png

Klepnutím na ikonku „Obrázky a média“ se otevře dialogové okno, které automaticky na Wikimedia Commons a příslušné wiki hledá mediální soubory související s názvem právě editované stránky.

Jiné soubory můžete hledat změnou textu ve vyhledávacím políčku dialogového okna.

Klepnutím na náhled soubor vyberete.

To obrázek vloží na stránku, kterou editujete.

VisualEditor - Media editing 2.png

Jakmile je vybraný obrázek vložen na stránku, otevře se další dialogové okno. To vám umožňuje přidat a editovat titulek obrázku, který může obsahovat formátování a odkazy.
VisualEditor - Media editing 6.png

Dialogové okno médií vám také umožňuje přidat popisek s alternativním textem, který pomáhá uživatelům se zrakovým postižením nebo těm s vypnutým zobrazováním obrázků.
VisualEditor - Media editing 7.png

Různé volby k obrázku můžete nastavit v okně „Pokročilá nastavení“. Jsou zde zarovnání obrázku, jeho typ a velikost.
VisualEditor - Media editing 8.png

Jakmile jste hotovi, klepnutím na „Použít změny“ dialogové okno zavřete a vrátíte se do editace stránky.
VisualEditor Apply Changes-cs.png

U existujícího obrázků můžete přidat či editovat titulek nebo jiná nastavení tím, že na obrázek klepnete a poté klepnete na ikonku „Obrázky a média“, která se pod obrázkem objeví.

U existujícího obrázku můžete změnit velikost tím, že na něj klepnete a poté přetáhnete zvětšovací ikonku (oboustranná šipka v dolních rozích).

Obrázek můžete také chytit a přetáhnout na stránce výše nebo níže.

VisualEditor - Media editing 3.png

Nahrávání obrázků

Obrázky můžete načíst ze záložky dialogového okna médií nebo výběrem a přesunem obrázku do editoru nebo vložením obrázku ze schránky.
VisualEditor - Media upload 1-cs.png

Klepněte na záložku „Načíst“ a vyberte obrázek z vašeho počítače. Můžete změnit jeho jméno a případě přetáhnout obrázek přímo do dialogu. V případě výběru a přesunu obrázku do editoru nebo vložení obrázku ze schránky se tato záložka otevře automaticky.
VisualEditor - Media upload 1.5.png

Musíte popsat obrázek a přidat mu kategorie, to z toho důvodu, aby jej mohli nalézt i ostatní lidé.
VisualEditor - Media upload 2-cs.png

Jakmile obrázek uložíte, bude vložen do stránky.
VisualEditor-logo-cs.svg

Editace galerií souborů

Novou galerii můžete přidat klepnutím na ikonku „Galerie“ (sada fotografií) v menu „Vložit“. (V případě, že tuto ikonku nevidíte, tak se vaše wiki rozhodla spustit tuto funkcionalitu později.)
VisualEditor - Gallery1.png

Existující galerii můžete Vizuálním editorem editovat tak, že na galerii klepnete. Poté klepněte na ikonku galerie (sada fotografií) poblíž dolního okraje galerie. Tím se otevře editor galerií s úplným seznamem obrázků obsažených v galerii.
VisualEditor - Gallery2.png
Editor galerií momentálně vypadá jako jednoduchý rámeček, který vám umožňuje existovat existující galerie ve formátu wikitextu. Obrázky do galerie přidáte tím, že uvedete jméno souboru následované svislítkem (|) a titulkem, který má obrázek mít. Každý obrázek v galerii patří na vlastní řádku. Editací seznamu také můžete obrázky odstranit nebo přerovnat nebo změnit jejich titulky.

Když klepnete na tlačítko „Hotovo“, opustíte editor galerií. Poté byste měli vidět vaše změny tak, jak se bude galerie zobrazovat čtenářům.

Uvědomte si, že uzavřením editoru galerií se vaše změny nezveřejní. Stejně jako u ostatních změn provedených Vizuálním editorem své změny zveřejníte až zveřejněním celé stránky.

VisualEditor - Gallery3.png

Editace šablon

Začátek

Pokud chcete do stránky vložit novou šablonu, umístěte kurzor na místo, kam chcete šablonu vložit, a klepněte na ikonku „Šablona“ (dílek skládačky) v menu „Vložit“.
VisualEditor Template Insert Menu-cs.png

Začněte psát jméno šablony, kterou chcete vložit. Až ji uvidíte na seznamu, klepněte na její název. Poté klepněte na „Přidat šablonu“.
VisualEditor - Template editing 4-cs.png

Můžete také editovat šablonu, která už na stránce je: Vyberte ji (zmodrá) a klepněte na ikonku „Šablona“ (dílek skládačky), která se objeví. Posléze klepněte na odkaz: „Editovat“.
VisualEditor - Template editing 1.png

Některé šablony nejsou viditelné při čtení stránky. Ve visual editoru jsou skryté šablony zobrazeny jako ikonky s dílkem skládačky (puzzlíkem). Jméno šablony je zobrazeno vede ikonky dílku skládačky.
VisualEditor template not visible.png

V případě, že vyberete tuto ikonku, tak bude zobrazeno kontextové menu, které vám umožní editovat tuto šablonu.
VisualEditor template not visible context menu-cs.png

Parametry šablon

V případě, že vkládáte novou šablonu či upravujete existující, tak je zobrazen dialog „⧼visualeditor-dialog-transclusion-title⧽“. Jeho obsah záleží na tom, zda je šablona dokumentována pomocí nového systému TemplateData či nikoliv.

Šablona zobrazená zde nemá nastavená data systému TemplateData. Dialog proto nabízí odkaz na dokumentaci šablony. Po nahlédnutí do dokumentace byste měli být schopni zjistit, zda má šablona nějaké parametry (pole), a případně je vypnit. Pokud má šablona parametry bez názvů, tak lze používat čísla. První nepojmenovaný parametr je nazván 1, druhý je nazván 2 a tak dále.
VisualEditor template with no TemplateData-cs.png

Pokud byla šablona dokumentována pomocí systému TemplateData, nabídne dialog seznam jednotlivých (pojmenovaných) parametrů.
VisualEditor template with TemplateData-cs.png

U existující šablony můžete už zadané parametry editovat a nové můžete přidávat klepnutím na „Přidat více údajů“ zcela dole v dialogu.
VisualEditor - Template editing 3-cs.png

Pokud šablona obsahuje další šablony, tyto podšablony se zobrazí uvnitř parametrů, které je zobrazují. Můžete je editovat nebo odstranit uvnitř pole parametru.

Nové podšablony můžete vložit stejně jako se přidávají parametry. Možná byste měli zkontrolovat dokumentaci, abyste se ujistili, že je podšablona podporována. Podšablony jsou podporované pouze jako wikitext, vizuální editor k nim zatím nedokáže poskytnout jakoukoliv asistenci (viz phab:T52182).

VisualEditor - Template editing 5-cs.png

Dokončování

Jakmile dokončíte editaci šablony, klepněte na „Použít změny“, čímž dialogové okno zavřete a vrátíte se k editaci hlavní stránky.
VisualEditor Apply Changes-cs.png

Substituce šablon

Pokud má být šablona substituována, napište před název šablony subst: (včetně dvojtečky).

Automatické napovídání se subst: nefunguje. Pokud chcete použít našeptávač, nejprve najděte šablonu, kterou hledáte, a poté před její název doplňte subst:.

Poté klepněte na modré tlačítko „Přidat šablonu“.

Přidejte libovolné parametry jako obvykle a klepněte na „Vložit“.

VisualEditor - Template editing 7-cs.png

Po klepnutí na „Použít změny“ uvidíte, jak se šablona rozbalí.
VisualEditor - Template editing 8-cs.png

Editace seznamů

VisualEditor Toolbar Lists and indentation-cs.png
Vizuální editor můžete použít pro vytvoření seznamů či pro změnu formátování existujících seznamů. Existují dva druhy seznamů: neřazený (odrážky) a řazený (číslování).

K započetí editace nového seznamu stačí klepnout na jeden ze dvou nástrojů v menu, které jsou zde zobrazeny. Nebo, v případě, že jste již někdy psali seznam (na oddělené řádky), vyberte (označte) seznam, který jste vytvořili, a pak klepněte na jednu z těchto položek v menu.


VisualEditor lists 1 unordered bullet.png
VisualEditor lists 2 ordered numbered.png
Zde jsou zobrazeny příklady dvou typů seznamů: neřazený (odrážky) a řazený (číslování).

VisualEditor lists 3 select to indent.png
V případě, že chcete změnit odsazení části existujícího seznamu, vyberte část seznamu, kterou chcete posunout.

VisualEditor lists 4 indentation menu.png
Poté použijte menu nebo klikněte na tlačítko Tab. (Tlačítko Tab zvětšuje odsazení; pokud použijete kombinaci kláves Shift a Tab, tak dojde ke zmenšení odsazení.)

VisualEditor lists after indenting.png
Zde je výsledek zvětšení odsazení.

VisualEditor lists mixed.png
Můžete používat oba typy seznamů současně, jak řazený (číslování), tak i neřazený (odrážky), to v případě, že seznam má různá odsazení.

Editace tabulek

VisualEditor insert table-cs.png
Pomocí Vizuálního editoru můžete vkládat a měnit tabulky.

Můžete dokonce naimportovat tabulku přetažením souboru typu .csv ze svého počítače do hlavního editačního okna.


V případě, že klepnete na ikonku „Tabulka“ v menu „Vložit“, visual editor vloží prázdnou tabulku se čtyřmi sloupci a čtyřmi řádky.

V ten okamžik je zpřístupněno menu „Tabulka“. V tomto menu můžete upravit popisek tabulky.

VisualEditor empty table-cs.png

Pro vybrání buňky tabulky na ní klepněte jednou.
VisualEditor tables select one cell.png

Pro editaci obsahu buňky (například pro přidání obsahu či úpravu textu) klepněte na buňku tabulky dvakrát. Nebo prostě vyberte buňku a zmáčkněte Enter.

Pro ukončení editace buňky tabulky stačí klepnout kamkoliv jinam.

VisualEditor tables type inside a cell.png

VisualEditor table editing add and remove columns-cs.png
Můžete přidat, přesunout nebo odebrat sloupec či řádek.

Můžete také slučovat buňky tabulky: vyberte ty, které chcete sloužit, a poté z menu Tabulka klepněte na položku: „Sloučit buňky“.
VisualEditor tables merge cells.png

V případě, že sloučíte buňky tabulky, je zachován pouze obsah první buňky. Jakýkoliv text, který se nachází v ostatních buňkách tabulky bude smazán. V případě, že se rozhodnete zachovat některý z textů, použijte tlačítko "Zpět" a zkopírujte či přesuňte obsah ostatních buněk tabulky a posléze znovu proveďte sloučení.
VisualEditor tables post-merge cell.png

Můžete také rozdělit dříve sloučené buňky tabulky. Všechen obsah rozdělených buněk bude vložen do první buňky po rozdělení. Můžete pak rozdělit text do nových buněk tabulky.
VisualEditor tables split cells.png

Editace kategorií

VisualEditor category item-cs.png
Pro editování kategorií klepněte v rozbalovacím menu „Možnosti stránky“ na položku „Kategorie“.

VisualEditor category editing-cs.png
Klepnutím na „Kategorie“ se otevře dialogové okno, ve kterém jsou vypsány existující kategorie a ve kterém můžete přidat nové či stávající smazat.

Také máte možnost nastavit nebo změnit obecný (implicitní) klíč řazení, který určuje, kde se stránka objeví na výpisu vedle ostatních stránek ve stejné kategorii.

Například výchozím klíčem řazení pro článek „George Washington“ je „Washington, George“. V kategorii „Prezidenti Spojených států amerických“ je tak uveden pod písmenem „W“ místo pod písmenem „G“.


VisualEditor - Category editing 3-cs.png
Novou kategorii do stránky přidáte tak, že její název napíšete do políčka „Přidat kategorii“. Při psaní Vizuální editor vyhledává možné existující odpovídající kategorie. Můžete buď vybrat existující kategorii, nebo přidat kategorii, která ještě nemá svou vlastní stránku. (Dokud není vytvořena, bude se po zveřejnění vašich změn zobrazovat jako červený odkaz.)

VisualEditor - Category editing 2-cs.png
Existující kategorii můžete odebrat tím, že na ni klepnete a klepnete na ikonku „Odebrat“ (popelnice) v okénku, které se zobrazí.

Klepnutí na kategorii vám také umožní zadat klíč řazení pro tuto konkrétní kategorii. Takový klíč má přednost před obecným klíčem řazení.


VisualEditor Apply Changes-cs.png
Jakmile budete s editací kategorií hotovi, vraťte se do editoru stránky klepnutím na „Použít změny“.

Úpravy nastavení stránky

VisualEditor page settings item-cs.png
Pro změnu nastavení stránky klepněte na menu „Možnosti stránky“ na panelu nástrojů a vyberte položku „Nastavení stránky“.

VisualEditor Page Settings-cs.png
Tlačítko „Nastavení stránky“ otvírá dialog, ve kterém jsou různá nastavení.

VisualEditor Page Settings Redirects-cs.png
Můžete ze stránky vytvořit přesměrování na jinou stránku tím, že zaškrtnete políčko „Přesměrovat tuto stránku na“ a poté napíšete název stránky, na kterou chcete přesměrovat čtenáře, který se pokusí přejít na stránku, kterou právě editujete.

Dole je možnost pro zabránění aktualizacím tohoto přesměrování při přejmenování stránky. Používá se velmi zřídka.


VisualEditor Page Settings TOC-cs.png
Výběrem jednoho z těchto tří tlačítek můžete ovlivnit, zda se na stránce zobrazuje tabulka s obsahem. Implicitním nastavením je „V případě potřeby“, které zobrazí obsah v případě, že má stránka tři nebo více nadpisů.

VisualEditor Page Settings Edit Links-cs.png
Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zajistit, aby se na stránce nezobrazovaly odkazy pro editaci jednotlivých sekcí u jejich nadpisů.

VisualEditor Apply Changes-cs.png
Jakmile s nastavováním stránky skončíte, klepnutím na „Použít změny“ se vrátíte do editoru.

Editace map

Visual editor showing editing an existing map.jpg
Můžete přidat a změnit mapy. Viz Help:VisualEditor/Maps .

Editace matematických vzorců

Pro přidání nového vzorce do stránky umístěte kurzor tam, kam chcete vzorec vložit, a klepněte na ikonku „Matematický vzorec“ (Σ) v menu „Vložit“ v panelu nástrojů.
VisualEditor Formula Insert Menu-cs.png

Otevře se okno, do kterého můžete zadat vzorec v syntaxi LaTeX. Vizuální editor bude vzorec v průběhu psaní zobrazovat, takže uvidíte, jak bude vypadat. Jakmile jste se vzorcem spokojeni, klepněte na tlačítko „Vložit“.
VisualEditor formula-cs.png

Existující matematický vzorec můžete ve stránce editovat tak, že na něj klepnete, načež klepnete na ikonku „Σ“, která se objeví. Tím se otevře okno se vzorcem, ve kterém můžete provést změny.
VisualEditor - editing existing mathematical formula-cs.png

Matematické vzorce mohou být vloženy v řádku nebo vystředěny jako samostatný blok.
VisualEditor mathematic formula inline.png

Editace hudebních notací

K přidání nové hudební notace do stránky umístěte kurzor na místo, kam se má vaše notace vložit. Poté, z menu „Vložit“, klepněte na volbu „Hudební notace“.

Pro editaci existující hudební notace na stránce na ni poklepejte.

VisualEditor-Insert-Musical-Notation.png

Toto tlačítko otevře dialog „Hudební notace“. V něm lze editovat notaci ve formátu ABC nebo Lilypond. Také můžete k notaci připojit audio nebo MIDI soubor. Jakmile jste hotov(a), klepnutím na tlačítko „Hotovo“ zavřete okénko a zveřejněte své změny.
Musical.png

Editace básní a dalších speciálních věcí

Některé funkce, například asociativní seznamy či básně, dosud Vizuální editor plně nepodporuje.
VisualEditor editing poem 1.png

Ve většině případů lze existující prvky editovat, ale nové nelze pomocí vizuálního editoru vložit.

Dokud nebudou zcela podporovány, můžete zkopírovat existující z jiné stránky nebo editovat přímo zdrojový wikitext.

VisualEditor editing poem 2.png

Přepínání mezi visual editorem a editorem wikitextu.

Pro přepnutí z visual editoru do editoru wikitextu klepněte na ikonku [[ ]] úplně v pravo na nástrojové liště.

VisualEditor toolbar Page options - Switch to wikitext - Save.png

Uvidíte rozdíl mezi verzemi. (v případě, že klepnete na odkaz "zahodit změny", uvidíte pouhý wikitext, který můžete upravit dále v editoru wikitextu.)

Pod změnami uvidíte editor wikitextu.

VisualEditor bi-directional switching diff before wikitext.png

Můžete také přepnout z editoru wikitextu do visual editoru. K tomu je potřeba klepnout na ikonu tužky úplně napravo na nástrojové liště.

VisualEditor bi-directional switching pencil icon in wikitext.png

Klávesové zkratky

Mnoho editorů je zvyklých zadávat přímo wikitext, zejména tučné písmo, kurzívu a wikiodkazy. Klávesové zkratky vám umožní rychle vložit odpovídající formátování bez potřeby používat panel nástrojů. Zde jsou běžné obecné zkratky ve Vizuálním editoru:

Zkratka na PC Akce Zkratka na Macu

Ctrl+B Tučné Cmd+B

Ctrl+I Kurzíva Cmd+I

Ctrl+K Vložení odkazu Cmd+K

Ctrl+X Vyjmout Cmd+X

Ctrl+C Kopírovat Cmd+C

Ctrl+V Vložit Cmd+V

Ctrl+Z Zpět Cmd+Z