העורך החזותי: מדריך למשתמש

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 61% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD הערה: כאשר אתם עורכים דף זה, אתם מסכימים לשחרר את תרומתכם תחת רישיון CC0. למידע נוסף ראו את דפי העזרה בנושא נחלת הכלל. PD


פתיחת העורך החזותי

כדי לערוך דף באמצעות העורך החזותי, לחצו על הלשונית "עריכה" שמופיעה בראש הדף.

פתיחת הדף לעריכה עשויה לקחת כמה שניות, ואף יותר אם הדף שאתם עורכים ארוך מאוד.

לחיצה על הלשונית "עריכת קוד מקור" תפתח את עורך קוד המקור הקלאסי.


ניתן לפתוח את העורך החזותי גם באמצעות לחיצה על הקישור "עריכה" ליד הכותרות של הפסקאות.

בואו נתחיל: סרגל הכלים של העורך החזותי

צילום מסך של סרגל הכלים של העורך החזותי
סרגל הכלים של העורך החזותי יופיע בראש המסך ברגע שתתחילו לערוך. הסרגל כולל כמה כפתורים מוכרים:

לחצו על הכפתור "ביטול" כדי לבטל את הפעולה האחרונה שנעשתה, ועל הכפתור "חזרה על פעולה" כדי לבצע מחדש את הפעולה שבוטלה.

התפריט הנפתח כותרות מאפשר לשנות את עיצוב הכותרת. כדי לשנות עיצוב של כותרת, מקמו את הסמן בכותרת הרצויה, ולאחר מכן בחרו פריט מהתפריט הזה (אין צורך לסמן שום טקסט). בחרו באפשרות "$format" עבור עיצוב לכותרת של פסקה ראשית, או באפשרויות "$subheading2", "$subheading3" (וכן הלאה) עבור עיצוב לכותרות משנה של תתי־פסקאות. כדי לשנות את סגנון הפסקה, יש לשים את הסמן שלך בפסקה ולבחור פריט בתפריט הזה (לא צריך לסמן שום טקסט). Section titles are formatted "כותרת", and subsections are "כותרת־משנה 1", "כותרת־משנה 2", and so on. העיצוב הרגיל עבור טקסט הוא "פסקה".

עיצוב: לחיצה על "A" פותחת תפריט.

 • האפשרות "בולט" (B) הופכת את הטקסט שנבחר למודגש.
 • האפשרות "נטוי" (I) הופכת את הטקסט שנבחר לנטוי.
 • האפשרות "כתב עילי" (x2) גורמת לטקסט שנבחר להופיע קטן יותר מהטקסט שסביבו, ולהיות מעט מוגבה ממנו.
 • האפשרות "כתב תחתי" (x2) גורמת לטקסט שנבחר להופיע קטן יותר מהטקסט שסביבו, ולהיות מעט מונמך ממנו.
 • האפשרות "קו חוצה" (S) מוסיפה קו רציף העובר דרך הטקסט שנבחר.
 • האפשרות "קוד בשפת תכנות" (צמד סוגריים מסולסלים: {}) משנה את הגופן של הטקסט הנבחר לגופן ברוחב קבוע (monospace), וזה מבדיל אותו מהטקסט שסביבו (שהוא בעל גופן ברוחב יחסי).
 • האפשרות "קו תחתי" (U) מוסיפה קו רציף העובר מתחת לטקסט שנבחר.
 • האפשרות "שפה" (文A) מאפשרת לבחור את השפה (למשל, יפנית) והכיוון (למשל, משמאל לימין) של הטקסט שנבחר.
 • האפשרות האחרונה (), שנקראת "הסרה", מסירה את כל העיצוב מהטקסט שנבחר, כולל קישורים.

אם לא בחרת אף טקסט, כשתלחץ על "A" כדי לפתוח את התפריט ובוחר את אחת האפשרויות, העיצוב שנבחר יוחל על הטקסט שתתחיל להקליד, מהיכן שהסמן ממוקם.


כלי הקישור: סמליל השרשרת מפעיל את כלי הקישור. לחיצה עליו – לרוב לאחר סימון טקסט כלשהו – פותחת את תיבת הקישור.

תפריט הערת שוליים: תפריט "הערת שוליים" משמש להוספת מקורות בגוף הטקסט כהערות שוליים. בכל המיזמים ניתן ליצור הערה בסיסית ולהשתמש שנית בהערה קיימת, באמצעות התפריט. התפריט מספק גם גישה מהירה לתבניות מקומיות של הערות, אם הן הוגדרו עבורו במיזם בו עורכים.

הכפתור הערת שוליים: אם השירות Citoid מופעל באתר הוויקי שאתם עורכים, תראו את הכפתור "הערת שוליים" במקום תפריט הערת שוליים. (כדי לבדוק אם הוא מופעה, ר' את הדף "$4" בוויקי שלכם ואת הדף Where citoid is enabled.)

(הוראות להוספת תבניות ציטוט מקומיות לתפריט ידנית בוויקי מסוים זמינות בדף VisualEditor/Citation tool )

Instructions for enabling the אוטומטית tab are available at Enabling Citoid on your wiki

מטרת שירות ה־citoid היא למלא תבניות ציטוט באופן אוטומטי.


רשימות והזחה: שתי האפשרויות הראשונות מאפשרות ליצור רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת. שתי האפשרויות האחרונות מאפשרים להקטין או להגדיל את רמת ההזחה של פריט הרשימה המסומן.

הוספה: התפריט "הוספה" עלול להשתנות ממיזם למיזם (למשל, ייתכן שהוא לא יהיה זהה באתר ויקיפדיה ובאתר ויקימילון). להלן רשימה של כל האפשרויות שיכולות להופיע בתפריט.
 • סמל "תמונות ומדיה" (תמונה של הרים) פותח את תיבת המדיה.
 • סמל "תבנית" (חתיכת פאזל) מאפשר לך לערוך תבניות.
 • האפשרות "טבלה" מאפשרת להוסיף טבלה.
 • האפשרות "הערה מוסתרת" מאפשרת להוסיף הערות שאינן מוצגות למי שקורא את הדף. ההערות האלה מוצגות רק במצב עריכה, וניתן להבחין בהן לפי סימן הקריאה שלידן. במצב עריכה, לחיצה על סימן הקריאה יאפשר לכם לערוך או לבטל את ההערה.
 • האפשרות "היירוגליפים" פותחת את הכלי להוספת היירוגליפים.
 • האפשרות "גוש קוד" מאפשרת הוספה של קוד שיוצג בטקסט.
 • האפשרות "תווי מוזיקה" מאפשרת הוספת תווי מוזיקה
 • האפשרות "גלריה" מאפשרת להוסיף גלריה לדף.
 • סמל "נוסחה מתמטית" (Σ) פותח את תיבת הוספת נוסחה.
 • האפשרות "תרשים" מאפשרת להוסיף תרשים.
 • האפשרות "החתימה שלך" מאפשרת להוסיף את החתימה שלך במיזם. האפשרות תהיה אפורה (לא ניתנת ללחיצה), כאשר הדף שנערך הוא מסוג ("מרחב שם") שבו אין להוסיף חתימה, כמו במרחב הראשי.
 • האפשרות "רשימת הערות שוליים" פותחת תיבת דו־שיח שבה אפשר לקבוע באיזה מקום בדף יוצגו הערות השוליים לקוראים. בדרך־כלל צריך להגדיר את המקום הזה פעם אחת בלבד בכל דף.

הוספת תווים מיוחדים: האפשרות "תו מיוחד" (הסמל Ω) נמצא ליד תפריט הוספה. לחיצה על הסמליל פותחת תיבת דו־שיח המציגה תווים מיוחדים רבים. יש ללחוץ על תו מסוים כדי להוסיף אותו לטקסט. התווים המיוחדים האלה כוללים כמה סמלים תקניים, סימנים דיאקריטיים, וסימנים מתמטיים. (ניתן לשנות את הרשימה הזאת באופן מקומי עבור כל מיזם. ראו הוראות בעורך חזותי/תווים מיוחדים .)

הכפתור Edit notices מציג הודעות ואזהרות שעשויות להיות רלוונטיות עבור עורכי הדף.

תפריט $pagemenu נמצא מימין לכפתור $save ולתפריט $switch-tooltip. בתפריט הזה יש כפתור לפתיחת תיבת $options עם הלשוניות הבאות מצד ימין:
 • 'קטגוריות' מאפשר להוסיף קטגוריות לדף, ולהגדיר את הסדר של הדף בקטגוריה, כך שכשיופיע בקטגוריה יופיע על פי סדר השונה משמו.
 • 'הגדרות דף' מאפשר להגדיר את הדף כהפניה ולשלוט באפשרויות ההפניה, לשלוט בהגדרות של תוכן העניינים, לבטל את אפשרות העריכה בסמוך לכותרות, ולהגדיר את הדף כדף פירושונים.
 • $advanced-settings מאפשר לבחור את הגדרות המפתוח של הדף במנועי חיפוש, הוספת לשונית להוספת פרק חדש, ואופן התצוגה של הכותרת.
 • הכפתור שפות מציג רשימת דפים בשפות אחרות שמקושרות לדף הזה.
 • הכפתור $templates-used מציג רשימת קישורים לכל תבנית שמשמשת בדף.

הלשוניות של תיבת $options מוצגות גם בתפריט $pagemenu ואפשר לפתוח אותן באמצעות לחיצה. בנוסף, תפריט $pagemenu מכיל את הפריטים $view-as-ltr ו$view-as-rtl ואת הפריט $find-and-replace, שפותח סרגל שאפשר לרשום בו מילים או ביטויים רגולריים לחיפוש והחלפה, יחד עם כמה כפתורים לאפשרויות.


כפתור ה$switch-tooltip ממוקם סמוך לכפתור $save. הוא מאפשר לך לעבור לעורך קוד המקור.

פרסום שינויים

לאחר שסיימתם לערוך, לחצו על הכפתור הכחול "פרסום השינויים" שמופיע בצדו השמאלי של סרגל הכלים. אם לא ביצעתם שינויים בדף, הכפתור יהיה מבוטל (כלומר אפור). כדי לבטל את כל השינויים שערכת בדף, יש לסגור את חלון הדפדפן או ללחוץ על לשונית "קריאה" הנמצאת מעל לסרגל העריכה.

לחיצה על הכפתור הכחול "פרסום השינויים…" פותחת תיבת דו־שיח. אפשר להקליד בה תקציר קצר של השינויים שביצעתם, לסמן את העריכה כמשנית ולהוסיף את הדף לרשימת המעקב שלכם. השדה של תקציר העריכה בעורך החזותי זהה לשדה של תקציר העריכה בעורך קוד המקור.

באפשרותכם גם לבדוק מהם השינויים שביצעתם בדף באמצעות לחיצה על הכפתור "סקירת שינויים". זה שימושי כדי לבדוק שאתם אכן מתכוונים לשמור ולפרסם את כל השינויים שביצעתם. פעולה זו זהה לכפתור "הצגת שינויים" שבעורך קוד המקור.

לחיצה על הכפתור "המשך עריכה" תחזיר אתכם לדף שערכתם. תוכלו לבצע בדף שינויים נוספים ולאחר מכן לשמור את כל העריכה.

עריכת קישורים

ניתן להוסיף קישורים באמצעות לחיצה על הכפתור "קישור" בסרגל הכלים (סמל של שרשרת), או באמצעות הקשה על צירוף המקשים Ctrl+K (במחשב מק: K+).

אם תסמנו טקסט ולאחר מכן תלחצו על הכפתור "קישור", הקישור יתווסף לטקסט שנבחר. אם הקישור מכיל מילה אחת בלבד, אפשר פשוט למקם את סמן העכבר בתוך המילה (אין צורך לסמן את כל המילה).


לאחר שתלחצו על כפתור הקישור או תקישו על צירוף המקשים, תיפתח תיבת דו־שיח שבה תוכלו להזין את הקישור.

כלי הקישור ינסה לעזור עם קישורים פנימיים באמצעות חיפוש התאמות סבירות. לאחר שכתבת או בחרת את יעד קישור, יש לסיים את תהליך הקישור באמצעות לחיצה על ↵ Enter או לחיצה על הכפתור "סיום". הקישור יופיע מייד בדף, אך כמו שינויים אחרים בדף, הוא לא יפורסם עד לפרסום הדף.


כדי להוסיף קישור לדף באתר אחר, התהליך דומה: עליך לבחור בלשונית "אתר חיצוני" ולהזין את הכתובת בתיבה.

קישור חיצוני ללא תווית נראה ככה: [1]. ניתן להוסיף את אלו על ידי מיקום הסמן במרחק מכל מילה שהיא (למשל - אחרי רווח). פתחו את כלי הקישורים על ידי לחיצה על הכפתור או הקשה על מקשי הקיצור. הקלד את הכתובת בתיבה, ולחץ על הכפתור "סיום" כדי להכניס את הקישור.

כדי לשנות או להסיר קישור קיים יש ללחוץ על הקישור, ואז ללחוץ על הסמל קישור שמופיע לידו. ניתן גם ללחוץ על סימון הקישור בסרגל הכלים, או להשתמש בקיצור Ctrl+K במקלדת כאשר הסמן נמצא על הקישור. כשקישור נבחר, הוא יופיע כמסגרת כחולה.

בתיבת הדו־שיח של עריכת הקישורים, אפשר לשנות את יעד הקישור. ניתן גם למחוק אותו לגמרי על ידי לחיצה על הכפתור "הסרה" בפינה הימנית העליונה של תיבת-השיח. אפשר גם לפתוח את יעד הקישור בחלון אחר באמצעות לחיצה על העותק של הקישור בתיבה. (אפשר לעשות את זה, למשל, בשביל לבדוק האם קישור חיצוני תקין.)

אם ברצונך לצאת מתוך תווית הקישור (הטקסט המופיע כקישור) או להמשיך לכתוב אחרי הקישור, ניתן לעשות זאת באמצעות לחיצה על :

 • לחיצה על הכפתור פעם אחת תצא מתיבת עריכת הקישור ותציב את הסמן שלך בסוף הרכיב המקושר (במסגרת כחולה, לשם עריכת הרכיב)
 • לחיצה על הכפתור פעמיים תציב את הסמן אחרי הרכיב המקושר, מוכן להקלדת שאר הטקסט שלך.

כיד לערוך את התווית של קישור, יש ללחוץ בתוך התווית ולהקליד תווית חדשה. אבל בעת החלפת התווית כולה, יש לשים לב לדברים הבאים:

 • אם בחרת (סימנת) את כל תווית הקישור, הקישור יימחק בעת הקלדה על כל מקש.
 • כדי לערוך את תווית הקישור ישירות בלי למחוק, יש להציב את הסמן בתוך הקישור, ולהשתמש במקשים Backspace ו־Delete (לא יותר מכמה שצריך), ואף אם יימחקו כל האותיות, יישאר אזור כחול ריק. עכשיו אפשר להקליד את התווית החדשה לקישור.
 • אפשר גם לקשר לקטגוריות, קבצים ועוד.

עריכת מקורות

למידע נוסף, ראה Help using citation templates or Help using citoid's אוטומטית tab

איך להבין איזו מערכת פועלת

הויקי שלך יכול להשתמש בתצורה אחת מתוך שלוש תצורות של מערכת הערת שוליים. זאת שמוצגת כאן משמאל היא המערכת הפשוטה ביותר, שבה תפריט "הערת שוליים" אינו מכיל שום תבניות הערות שוליים. אם הוויקי שלך משתמש במערכת הזאת, כל מה שצריך לדעת על הערות שוליים נמצא בדף הזה.

במערכת השנייה, אתה מתחיל שוב על ידי לחץ על כפתור הערת שוליים. Then a dialog box opens, which includes several popular citation templates set up for quick access in the "ידנית" tab. אם הוויקי שלך משתמש במערכת הזאת, אפשר למצוא פרטים נוספים בדף Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates

In the third system, you again start by pressing the הערת שוליים button. Then a dialog box opens, which includes an automatic citation process using the citoid service under the Automatic tab. If your wiki uses this system, you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full

עריכת מקור קיים

To edit an existing reference, press on it where it appears in the text (usually as a bracketed number). You will see either a "הערת שוליים" icon (bookmark) or an icon (and name) for the template that was used to create this reference. In either case, pressing on the "עריכה" button will open a dialog where you can edit the reference.

For the "הערת שוליים" icon, pressing "עריכה" opens the reference dialog. To start changing the reference information, press on it.

אתרי ויקי רבים משתמשים בתבניות כדי לעצב רשימות סימוכין. אם הסימוכין שלך נעזר בתבנית, כל הטקסט בתבנית יהיה מסומן בעת לחיצה על המידע שבסימוכין.

אם שימשה תבנית, לחיצה על מידע על הערת השוליים תציג את הסמל $edit (חלק פאזל). יש ללחוץ על כפתור "$edit" לעריכת תוכן תוכן התבנית בתיבת התבנית הקטנה.


If what appears when you press on a reference is an icon for a standard template for citations (an example is at right), then pressing "עריכה" will open the template editor dialog.

בעורך התבניות אפשר להוסיף ולהסיר סוגי נתונים או לשנות תוכן קיים. רק שדות (פרמטרים של תבניות) שיש בהם תוכן אמורים להיות מוצגים בהתחלה. כדי להוסיף שדות יש ללחוץ על "הוספה" בתחתית העורך.

יש ללחוץ על "החלת שינויים" בסיום העריכה.

שימוש חוזר בהערת שוליים קיימת

אם כבר קיים מקור המתאים לטקסט מסויים, ניתן להשתמש שוב באותו מקור קיים.

כדי להשתמש שוב בהערת שוליים קיימת, הניחו את הסמן במקום המיועד ולחצו על כפתור "$reuse" מתוך תפריט "הערת שוליים".

(Note: If your wiki has the second or third footnote system described above, you'll see a "שימוש חוזר" tab, in a dialog, instead of a "שימוש חוזר" item on the "הערת שוליים" menu.)


בתיבת הדו־שיח הערת שוליים יש לחפש ברשימה את הערת השוליים שאתם רוצים לעשות בה שימוש חוזר ולבחור אותה. אם יש הרבה הערות שוליים, אפשר להשתמש בתיבת החיפוש ("חיפוש בהערות השוליים הקיימות") כדי לקבל רשימה של הערות השוליים שכוללות טקסט מסוים.

הוספת הערת שוליים חדשה

כדי להוסיף הערת שוליים מתפריט "הערת שוליים" יש למקם את הסמן במקום בטקסט שבו ברצונך להוסיף את הטקסט. לאחר מכן יש לבחור את הסוג המתאים של הערת השוליים בתפריט. Then click "בסיסית".

שימוש בציטוט בסיסי

Shown here is what you will see if you select the basic references item. בעורך הערות השוליים ניתן להוסיף, לערוך ולעצב את תוכן המקור.

ניתן לשייך את מראה המקום לקבוצה נתונה, אם כי בדרך כלל ניתן להשאיר את השדה ריק. (אפשרות זו שימושית בעיקר לשם הצגת קבוצות של הערות שוליים בצורה מסודרת בכלי "רשימת הערות שוליים".)


בתיבת הערת שוליים, אם ברצונכם תבנית הערת שוליים או תבנית אחרת כלשהי בהערת השוליים החדשה שלכם, יש ללחוץ על הכפתור תבנית (פיסת פאזל) מתוך תפריט סרגל הכלים "הוספה" בעורך הערות השוליים.

לאחר מכן יש לחפש את התבנית שרצית להשתמש בה, להוסיף אותה ולערוך אותה כפי שעורכים כל תבנית אחרת. (ר' את הסעיף עריכת תבניות בהמשך אם נחוץ מידע נוסף על תבניות.)

אחרי שסיימת לערוך את התבנית, יש ללחוץ על "החלת שינויים" כדי לחזור לחלון עורך הערות השוליים ושוב על "החלת שינויים" על מנת לחזור לחלון העורך הראשי.


אם עדיין לא קיימת רשימת מראי מקום בדף הנוכחי (למשל, אם מדובר בהוספת מראה המקום הראשון בערך) , יש צורך לציין היכן רשימת מראי המקום והטקסט שלהם יוצגו לקורא.

יש לשים את הסמן במקום המיועד לרשימת מראי המקום (לרוב בתחתית הדף), לפתוח את תפריט "הוספה" וללחוץ על כפתור "רשימת הערות שוליים" (שלושה ספרים).


אם יצרתם כמה קבוצות של הערות שוליים, מה שנדיר יחסית, באפשרותכם לציין את הקבוצה בתיבת-שיח זאת. רק מראי המקום ששייכים לקבוצה הזו יוצגו בדף במיקום שתבחרו בעת הצבת הקבוצה.

הצעד האחרון בתיבת-שיח רשימת מראי מקום הוא לחיצה על "הוספה".

שימוש בתבניות ציטוט תקניות

ייתכן שהוויקי שלכם הוסיף עוד תבניות הערות שוליים לתפריט הערת שוליים. אם זהו המצב, זה יש לך גישה מהירה לתבניות ההערות השוליים הנפוצות ביותר בוויקי שלך. (הוראות על הוספת תבניות לוויקי שלכם זמינות בדף VisualEditor/Citation tool .)

לחיצה על סמל תבנית, כגון "צ-ספר" תיקח אותך לעורך התבניות עבור אותה התבנית. שדות מידע חשובים יסומנו בכוכבית. השדות הנפוצים ביותר יוצגו, אבל אין חובה למלא את כולם.

כדי להוסיף עוד פרמטרים, יש לגלול עד הסוף בעורך התבניות וללחוץ על האפשרות "הוספה".

בסיום יש ללחוץ על "הוספה".

הוספת תמונות וקובצי מדיה אחרים

עריכת תמונות

כדי להוסיף לדף תמונה חדשה (או סוג אחר של קובץ מדיה), יש ללחוץ על סמל "תמונות ומדיה" (תמונה של הרים) בתפריט הוספה. התמונה תתווסף במקום בו נמצא הסמן.

לחיצה על כפתור ה"תמונות ומדיה" פותחת תיבת-שיח שמחפשת אוטומטית בוויקישיתוף ובוויקי שלכם קובצי מדיה המתאימים לכותרת של הדף אותו אתם עורכים.

ניתן לחפש קובצי מדיה אחרים על ידי שינוי הכיתוב בתיבת החיפוש.

יש ללחוץ על התמונה הממוזערת כדי לבחור קובץ.

זה ממקם את התמונה לתוך הדף אותו אתם עורכים.


אחרי שהתמונה שבחרתם מוקמה בתוך הדף, תיפתח תיבת־שיח אחרת. התיבה הזאת מאפשרת לכם להוסיף ולערוך את כותרת התמונה. הכותרת יכולה להכיל עיצוב וקישורים.

תיבת המדיה מאפשרת גם להוסיף לתמונה כיתוב חלופי, שמקל על קוראים שמשתמשים בקוראי מסך או שביטלו את האפשרות להצגת תמונה.

ניתן להגדיר פרמטרים מגוונים לתמונה בחלון "הגדרות מתקדמות". זה כולל יישור, סוג וגודל התמונה.

בסיום עריכת המדיה, לחצו על "החלת שינויים" כדי לסגור את החלון ולחזור לעריכת הדף.

עבור תמונה קיימת, ניתן להוסיף או לערוך את כיתוב התמונה ואת ההגדרות האחרות באמצעות לחיצה על התמונה, ואז לחיצה על צלמית "תמונות ומדיה" שמופיעה מתחתיה.

ניתן לשנות את גודל התמונה הקיימת באמצעות גרירת צלמית שינוי הגודל (החץ הדו־כיווני בפינות התמונה).

ניתן גם לגרור את התמונה למיקום גבוה או נמוך יותר בדף.

העלאת תמונות

You can upload images from a tab in the media dialog, or by dragging and dropping a file into the editor, or by pasting an image from your clipboard.

Press the "העלאה" tab and select an image from your computer. You can type the file name, or drag an image into the box. If you dragged and dropped an image directly into the editor, or pasted one from your clipboard, this tab will open automatically.

You need to describe the image and add categories to it so that other people can find it.

התמונה תוכנס לדף כשתסיימו

עריכת גלריות מדיה

כדי להוסיף גלריה חדשה, יש ללחוץ על הצלמית גלריה (חפיסת תמונות) בתפריט הוספה. (אם אינכם רואים את הצלמית בתפריט הזה, אז הוויקי המקומי שלכם בחר להמנע מלממש את היכולת הזאת בעורך החזותי.)

כדי לערוך גלריה קיימת בעורך החזותי, ליחצו על הגלריה. קרוב לתחתית הגלריה ליחצו על צלמית הגלריה (חפיסת תמונות). זה מעלה את עורך הגלריות, עם רשימה מלאה של תמונות המשויכות לגלריה הזאת.
עורך הגלריות הוא תיבה פשוטה שמאפשרת לך לערוך גלריות קיימות בקוד ויקי. כדי להוסיף תמונה לגלריה, יש להקליד את שם הקובץ ואחריו קו אופקי (|) ואת הכיתוב לתמונה. כל תמונה צריכה להיות בשורה נפרדת. ניתן לערוך את הרשימה הזאת כדי להסיר או לסדר מחדש את התמונות או כדי לשנות את הכיתובים.

לחיצה על כפתור "סיום" תוציא אתכם מעורך הגלריה. לאחר מכן יוצגו השינויים שלכם בגלריה כפי שהיא תופיע עכשיו לקוראים.

זכרו שיציאה מעורך הגלריה אינה מפרסמת את השינויים שלכם. כמו במקרה של כל שינוי אחר בעורך החזותי, יש לפרסם את כל הדף כדי שהעבודה תפורסם.

עריכת תבניות

The powerful MediaWiki template system lets you insert dynamic content, text from other pages, and much more. For a detailed explanation and examples, see the Templates help page.

In the VisualEditor you can search for a relevant template, add an invocation or transclusion on the page you’re editing and, if needed, add custom content using parameters.

הוספת תבנית חדשה

כדי להוסיף תבנית לדף, יש להציב את הסמן במקום בדף שבו אתם רוצים להוסיף את התבנית. עכשיו צריך לפתוח את תפריד הוספה ולבחור " תבנית". לחלופין, אפשר להקליד שני סוגריים מסולסלים {{ כדי לפתוח את אותה התיבה.
עכשיו צריך למצוא את התבנית שרוצים להוסיף באמצעות הקלדת השם שלה או של מילת מפתח רלוונטית. תוצאות שמכילות את מונחי החיפוש או את התיאור תוצגנה ברשימה נפתחת. זה אמור לעזור לך למצוא תבנית מתאימה, גם אם שמה המדויק אינו ידוע לך.

אם יש לך בעיה למצוא את סוג התבנית המבוקש באמצעות מילות מפתח, אפשר לחפש בדפי ויקי אחרים עם תוכן דומה ולהציג או לערוך את קוד המקור של התבנית כדי לראות אילו תבניות נמצאות בשימוש. When you find the desired template’s name, you can type it into this field to insert it here.

Screenshot of the template search field in the Visual Editor

אתם יכולים גם לערוך תבנית שכבר נמצאת בדף. When you select the template you want to edit, it turns blue, and a box appears displaying " תבנית". Then select the "עריכה" link or double click on the template itself to open the template.
Screenshot of the VisualEditor interface with a template selected

Some templates are not visible to someone reading a page. In the visual editor, such hidden templates are still shown so that you can click and edit or delete them. The name of the template will be shown next to the puzzle icon and both will be grayed out.
Screenshot of hidden templates in the Visual Editor interface

הפרמטרים של התבניות

You’ll see this dialog box when you’re adding a new template or editing one already in place. What you see in the box depends on whether the template in question contains TemplateData , helpful metadata added by other editors to make it easier to edit templates in the Visual Editor.

When a template contains TemplateData, the VisualEditor can use it to present annotated fields for you to fill in.


For templates that have some community-provided TemplateData, the VisualEditor displays a list of the named parameters and, often, descriptions and instructions explaining the meaning and required format for each parameter’s values.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Template parameters in the Visual Editor interface

You can disable any optional parameter (which have blue checkboxes on the left side). If a parameter’s checkbox is grayed out and not clickable, the template requires that parameter, so it can’t be disabled.

When you insert a new template, you may find that some optional parameters are pre-selected. That means the author(s) of the template recommends the use of those parameters. It’s best to review all parameters that will be used in a template to ensure you understand their use.

Clicking an unchecked parameter adds it to the template. Clicking a parameter that’s already been added takes you to the parameter’s input field.

Some template parameters will show as “deprecated”. Don’t use deprecated parameters when inserting a template; they’re only visible to you because those parameters are in use on older pages where this template was included.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Interface for adding more parameters to a template in the VisualEditor

הוספת פרמטרים בלתי־מתועדים

If you’re inserting or editing a template whose author hasn’t laid out its parameters in TemplateData, it has what we call “undocumented” or “unnamed parameters”. In these cases, you should consult the page for the template itself. There you can learn how to correctly employ and work with all of the template’s parameters. This includes learning the exact names of the parameters as written by the template author.

If you find in the documentation that the template expects parameters without names, fill in numbers as placeholders for the parameter names using the undocumented parameter input, then add text to the values you want to provide as you normally would.

דוגמה:

 • פרמטר ראשון ללא שם: "1"
 • הערך של הפרמטר הראשון ללא שם: "en_US"
 • פרמטר שני ללא שם: "2"
 • הערך של הפרמטר הראשון ללא שם: "yes"

If you accidentally include nonexistent, misspelled or erroneous parameters, the values you enter for those parameters won’t show up on the page you’re editing.

Screenshot of a template missing TemplateData
Template without TemplateData in the Visual Editor

פרמטרים מחוללים אוטומטית

In this example, the template in question lacks TemplateData but it was possible to autogenerate the parameters. This means that the undocumented parameters have already been added for you, but the names may not be easily understandable and the dialog cannot display any directions or descriptions. As a result the dialog box provides a link to the template’s documentation, which should help you deduce and fill in the template’s various parameters.

עריכת תוכן תבניות מרובה־חלקים

During editing, you may open template content consisting of multiple templates or a single template linked to some wikitext. This differs from the nested templates described below. In this case, the templates are better visualized as being stacked or connected.

This content often contains “unbalanced templates,” templates which are incomplete on their own and need to be paired with some wikitext or another template in order to function.

These related pieces of template content must be created in wikitext, but can be edited in the VisualEditor. In these cases you will see a notice at the top of the dialog to signal the situation and a specialized toolbar will be visible at the bottom of the sidebar. There you can use the icon buttons to add additional templates, additional wikitext, delete elements or change their order.

Screenshot of the interface to edit multi-part template content in the VisualEditor
Editing multi-part template content in the VisualEditor

תבניות מקוננות

Templates can include other templates as the value for parameters. You’ll recognize it when you see a parameter whose value contains the double curly braces ( {{ }} ) denoting a template.

The VisualEditor can’t present this template within a template (a nested template) using the editor’s easy-to-use interface, so if you want to nest a template yourself, you’ll need to understand how to add the template by hand in wikitext into the appropriate parameter field.

Screenshot of the VisualEditor template interface showing an embedded template
Embedded template in the VisualEditor

השלמת העריכה שלך

כשסיימתם לערוך תבנית, אפשר ללחוץ על "החלת שינויים". Then you can preview your edit and make sure it looks the way you want and expect.

You may also see an error message, which (like the other TemplateData mentioned above) is community-provided content and may vary in usefulness. You may need to consult the template’s own documentation to get to the bottom of some errors. If you’re still having trouble, consider posting about your problem on the template’s talk page.


הסרת תבנית

To remove a template in the VisualEditor, click the template box. Press the "Delete" or "Backspace" key on your keyboard. The template will disappear from the page.
Screenshot of the button to remove a template
Removing a template in the VisualEditor

עריכה במכשיר נייד

When editing a template on a page using the VisualEditor on a mobile device, you’ll see that the sidebar starts out hidden. You can make it visible by pressing the “Show/hide options” button.
Screenshot of editing a template on a mobile device
Editing a template on mobile in the VisualEditor

החלפת תבניות

When you insert a template in a wiki page, its content and appearance are reevaluated every time the page loads, based on the template code and the values of its parameters. This means if someone updates the code of a template, then every page which uses that template will also get updated when they publish.

There’s another, much less common way to use templates, though, and that’s to substitute a template. Doing this permanently includes the template content just as it appears at the moment you insert it. It will not update if the template code is later changed.

Most users won’t ever need to resort to substitution. Substitution is typically only useful when you need to capture the exact appearance of one version of a template, such as when content is under development and needs evaluation.

To substitute a template in the VisualEditor, insert a template using the name syntax subst:<template name>. Then press the blue “הוספה” button.

When you’re finished, press “הוספה”, which will insert the template content as you see it.

Screenshot of editor using SUBST to add a template
Adding a template using SUBST in the VisualEditor

עריכת רשימות

You can use the visual editor to create lists, or to change the format of an existing list. There are two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

To start a new list, just press on one of the two menu items shown here. Or, if you already have typed the list (on separate lines), select (highlight) the list you have typed, then press on one of the menu items.


Shown here are examples of the two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

If you want to change the indentation level of part of an existing list, select the part of the list that you want to change.

Then use the menu, or press the Tab key. (The Tab key increases indentation; use the shift key plus the Tab key to decrease indentation)

Here is the result of increased indentation.

You can even mix ordered (numbered) and unordered (bullet) lists, if the list items have different indentations.

עריכת טבלאות

אפשר להשתמש בעורך החזותי כדי להוסיף ולשנות טבלאות.

אפשר אפילו לייבא טבלה בעזרת גרירית קובץ המופרד הפסיקים (.csv) ממחשבך לחלון העריכה הראשי.


When you press on "Table", in the "הוספה" menu, the visual editor inserts a blank four-by-four table.

Now the "Table" menu is available. From that menu, you can add a caption to the top of the table.


כדי לבחור תא, לחצו עליו פעם אחת

To edit the contents of the cell (for example, to add content or to correct a spelling error), double press in the cell. Or you can select the cell and then press Return.

כדי לסיים את עריכתכם של תא, רק לחצו בכל מקום אחר


ניתן להוסיף, להעביר ולמחוק עמודות ו/או שורות.

You can merge cells: Select them, then from the Table menu, press on "Merge cells".

If you merge cells, only the text in one cell is kept; any text in the other cells is deleted when you merge the cells. If you decide that you wanted some or all of the text that was deleted, use the Undo button, move or copy the text you want, then merge the cells again.

You can also split cells that were previously merged. All the content that was in the merged cell will remain in the first cell when you do the split. You can then cut and paste text to other cells, if you want.

עריכת קטגוריות

כדי לערוך קטגוריות, יש ללחוץ בתפריט "אפשרויות דף" על הכפתור "קטגוריות".

הכפתור "קטגוריות" פותח רשימת קטגוריות קיימות ומאפשר להוסיף חדשות, ולמחוק קטגוריות קיימות.

קיימת אפשרות לקבוע את ברירת המחדל של מפתח המיון הכללי, אשר משמש לקבוע היכן יופיע הדף בין דפים אחרים מאותה קטגוריה ברשימה האלפביתית.

למשל, מפתח המיון הרגיל בערך "עדה יונת" הוא "יונת, עדה", אז בקטגוריה "זוכי פרס נובל לכימיה" הערך הזה יופיע באות י' ולא באות ע'.


בשביל להוסיף קטגוריה חדשה לדף, יש להזין את שמה בשדה "הוספת קטגוריה". בעת ההקלדה העורך החזותי יחפש שמות מתאימים של קטגוריות קיימות. אפשר לבחור קטגוריה קיימת או להוסיף קטגוריה שעדיין אין לה דף קטגוריה משלה. (עד שהקטגוריה תיווצר, הקטגוריה החדשה שלך תוצג בתור קישור אדום אחרי פרסום השינויים.)

כדי להסיר קטגוריה קיימת יש להקיש על הצלמית "הסרה" (פח אשפה) בתיבת הדו־שיח.

לחיצה על קטגוריה מאפשרת גם לקבוע גם את מפתח המיון לאותה הקטגוריה. מפתח זה ידרוס את מפתח המיון הכללי.


יש ללחוץ על "החלת שינויים" כשתסיים לערוך את הקטגוריות בכדי לחזור לדף העריכה.

עריכת הגדרות דף

כדי לערוך את אפשרויות הדף יש להקיש על התפריט הנפתח "אפשרויות דף" בסרגל הכלים ולבחור ב"הגדרות דף".

הכפתור "הגדרות דף" פותח תיבת-שיח שמציגה מספר אפשרויות.

ניתן לגרום לדף להפנות לדף אחר באמצעות תיבת הסימון "להפנות את הדף הזה אל הדף" והקלדת שם הדף שברצונך לשלוח אליו את מי שינסה להיכנס לדף הזה.

בתחתית נמצאת האפשרות שמונעת מפעולת שינוי שם הדף לעדכן את ההפניה. זה משמש לעתים רחוקות מאוד.


ניתן לקבוע אם הדף יציג תוכן עניינים באמצעות בחירה באחד משלושת הכפתורים האלה. בררת מחדל היא "אם צריך", שתציג את תוכן העניינים אם יש שלוש כותרות או יותר.

ניתן לגרום לדף לא להראות קישורי עריכת פסקה באמצעות סימון התיבה הזאת.

עם סיום עריכת אפשרויות דף יש להקיש על "החלת שינויים" כדי לחזור לעורך הדף.

עריכת מפות

ניתן להוסיף ולשנות מפות. ראו Help:VisualEditor/Maps .

עריכת נוסחאות מתמטיות

כדי להוסיף נוסחה מתמטית חדשה לדף יש למקם את הסמן בנקודה שבה הנוסחה אמורה להופיע ולהקיש על הצלמית "נוסחה מתמטית" ("Σ") בתפריט הנפתח "הוספה" בסרגל הכלים.

נפתח חלון שבו ניתן להקליד את הנוסחה בתחביר LaTeX. העורך החזותי מעדכן את הנוסחה תוך כדי הקלדתה, וכך ניתן לראות כיצד היא תיראה לאחר השינויים. כשהנוסחה נראית לך טוב, ניתן לצאת מחלון הנוסחאות באמצעות הכפתור "הוספה".

כדי לערוך נוסחה מתמטית שקיימת בדף, יש ללחוץ עליה, ואז ללחוץ על הצלמית "Σ" שתופיע עם הלחיצה. פעולה זו תפתח את חלון הנוסחאות ותאפשר לכם לעשות שינויים.

Mathematical formulae can be placed inline or centered as a block.

עריכת תווים מוזיקליים

To add a new musical notation to a page, place your cursor where you want the musical notation to be inserted. Then, from the "Insert" menu on the toolbar, press the "Musical notation" option.

To edit an existing musical notation on the page, double press on it.


This will open the "Musical notation" dialog. Here the notation can be edited by scale, either in ABC or in Lilypond format. You can also link the notation to an audio or MIDI file. Once you are finished, press the "Done" button to close the dialog and publish your changes.

עריכת שירים ופריטים מיוחדים אחרים

פריטים מסוימים, כגון רשימות הגדרה ושירה, אינם נתמכים עדיין בעורך החזותי.

In most cases, the existing items can be edited, but new ones cannot be inserted in the visual editor.

Until they are fully supported, you can copy an existing one from another page, or edit the source wikitext directly.


מעבר בין העורך החזותי ועורך קוד המקור

To switch from the visual editor to the wikitext editor, press the [[ ]] button on the far right of the toolbar.


You'll see a diff. (If you pressed on "זריקת העריכות", you'll just see wikitext, ready to edit with the wikitext editor.)

גללו למטה ותראו את אזור העריכה של עורך קוד המקור.


ניתן גם לעבור מעורך קוד המקור לעורך החזותי. על מנת לעשות זאת יש ללחוץ על סמל העיפרון בקצה הימני של סרגל הכלים.

קיצורי מקלדת

עורכים רבים רגילים להשתמש בקוד ויקי, בייחוד להדגשה, כתב נטוי, וקישורים פנימיים. קיצורי מקשים מאפשרים ביצוע פעולה דומה מבלי להזדקק ללחיצות על פריטים בסרגל הכלים. להלן קיצורי המקלדת הנפוצים בעורך החזותי:

קיצור מקלדת ב־PC פעולה קיצור מקלדת במק

Ctrl+B מודגש ⌘ Cmd+B

Ctrl+I נטוי ⌘ Cmd+I

Ctrl+K הכנסת קישור ⌘ Cmd+K

Ctrl+X גזירה ⌘ Cmd+X

Ctrl+C העתקה ⌘ Cmd+C

Ctrl+V הדבקה ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z ביטול ⌘ Cmd+Z

Also see the full list of all keyboard shortcuts .