Помош:Нагледен уредник/Кориснички прирачник

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 24% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Напомена: Уредувајќи ја страницата, се согласувате вашиот придонес да се објави под лиценцата CC0. Повеќе за ова ќе дознаете на „Помош за јавна сопственост“.
PD
Ако сакате да го пробате Нагледен уредник без да уредите статија, еве страница кајшто ќе можете слободно да го испробате. Не ви треба сметка за да го користите Нагледен уредник на таа страница.


Отворање на Нагледен уредник

За да уредите страница со Нагледен уредник, стиснете на јазичето „Уреди“ најгоре во страницата.

Отворањето на страницата за уредување може да потрае неколку секунди. На големите страници им треба доста подолго.

Стискајќи на јазичето „Уреди извор“ ќе ви се отвори класичниот уредник со изворен викитекст.

VisualEditor edit tab-mk.png

Можете да го отворите Нагледен уредник и преку врските „уреди“ во секој дел (наслов).
VisualEditor - Section edit links-en.png

Први чекори: алатникот на Нагледен уредник

Екрански снимки на алатникот за нагледно уредување
Алатникот за нагледно уредување се појавува најгоре на екранот кога ќе почнете да уредувате. Во него ќе најдете добро познати икони:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Откажи и Повтори — за направените промени.

VisualEditor Toolbar Headings-mk.png
Headings pull-down menu: allows you to change how the paragraph is formatted. To change the style of a paragraph, put your cursor in the paragraph and select an item in this menu (you don't have to highlight any text). Section titles are formatted "Наслов", and subsections are "Поднаслов 1", "Поднаслов 2", and so on. Нормалниот формат за текст е „Пасус“.

VisualEditor Toolbar Formatting-mk.png

Форматирање: Ако стиснете на „A“ ќе ви се отвори мени.

 • Иконата „Задебелено“ (A) го задебелува избраниот текст.
 • Иконата „Закосено“ (A) го закосува избраниот текст.
 • Иконата „Горен индекс“ (x2) го смалува и малку поткренува избраниот текст во однос на околината.
 • Иконата „Долен индекс“ (x2) го смалува и малку потспушта избраниот текст во однос на околината.
 • Иконата „Прецртано“ item (A) го прецртува избраниот текст.
 • Елементот "$codе" (двойка фигурни скоби:{}) променам шрифта на избраниот текст во равноширок шрифт, коешто го одликува од околниот (пропорционално широк) текст.
 • The "Потцртано" item (U) adds a solid line beneath the selected text.
 • The "Јазик" item (文A) allows you to label the language (for example, Japanese) and direction (for example, right-to-left) of the selected text.
 • The final item (VisualEditor MediaWiki theme clear icon bitmap.png), called "Отстрани", removes all character formatting from the selected text, including links.

If you have not selected any text, then when you press the "A" to open the menu, and then select an item, that formatting will apply to the text that you start typing, from wherever your cursor is located.


VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Linking tool: The chain icon is the linking tool. Pressing on it (usually after selecting some text) opens the link dialog.

VisualEditor - Cite Pulldown.png
Наведи menu: The "Наведи" menu is used to add inline citations (also called "footnotes" or "references"). All projects have access to basic reference formatting and the ability to reuse citations by using this menu. It also gives users quick access to local citation templates, if these are enabled on their wiki.

(Instructions for adding local citation templates to the Наведи menu at a specific wiki are available at VisualEditor/Citation tool .)


VisualEditor citoid Cite button-mk.png
Наведи button: If the citoid service is enabled on your wiki, then you will see a Наведи button instead of a Наведи menu.

The citoid service tries to fill out citation templates automatically.


VisualEditor Toolbar Lists and indentation-mk.png
Списоци и вовлекување: Со првите две икони можете да го форматирате текстот како „Список со потточки“ или „Список со редни броеви“. Со последните две ја зголемувате или намалувате вовлеченоста на ставките во списокот.

VisualEditor Insert Menu-mk.png
Слики и снимки, наводи и превметнувања: Секоја икона отвора посебен дијалог:
 • Иконата „Слики, снимки и др.“ (сликичка со планини) го отвора дијалогот за слики и снимки.
 • The "Предлошка" icon (a puzzle piece) allows you to edit templates.
 • The "Table" item allows you to insert a table.
 • The "Коментар" item (a speech balloon) allows you to insert comments that are not visible to readers; these comments can be seen only when in edit mode, where they are indicated by an exclamation mark icon. In edit mode, pressing on the exclamation mark icon allows you to edit or delete the comment.
 • Иконата „Хиероглифи“ (симболот анк — ☥) ви овозможува да внесувате хиероглифи со вметнувач. (Погледајте подолу.)
 • The "Code block" item allows you to insert code.
 • The "Musical notation" item allows you to insert a musical notation.
 • The "Галерија" icon (a set of photos) allows you to insert a gallery to the page.
 • The "Математичка формула" icon (Σ) opens the formula inserter dialog.
 • The "Graph" item allows you to insert a graph.
 • The "Ваш потпис" item allows you to insert a signature that you use on the project. It will be greyed out (not selectable) when you are editing a type of page (a "namespace"), such as an article, where signatures should not be inserted.
 • Иконата „Список на наводи“ (три книгички) отвора дијалог за приказ на наводите.

Special character insertion: The "Специјален знак" (Ω) icon is next to the "Вметни" menu. When pressed, it displays a dialog showing many special characters. By pressing on a specific character, you place it into the text. These special characters include some standard symbols, diacritics, and mathematical symbols. (This list may be customized locally. See VisualEditor/Special characters for instructions.)
VisualEditor Toolbar SpecialCharacters-mk.png

VisualEditor toolbar edit notices icon.png
The Edit notices button displays any notices for the page.

VisualEditor More Settings-mk.png
The Поставки за страница menu is to the left of the Објави промени button and the Switch editor menu. On this menu there is a button to open an Options dialog with the following (left side) tabs:
 • Категории allows you to add categories to this page and to adjust how the page is sorted, when displayed within a category by setting a different index to sort with.
 • Поставки за страницата allows you to make the page a redirect and adjust options of this redirect, to adjust settings regarding the displaying of the Table of Contents, to disable the edit links next to each heading, and to define the page as a disambiguation page.
 • Advanced settings allows you to adjust the settings regarding indexation of the page by search engines, showing a tab to add a new section, and the displayed title.
 • Јазици which shows a list of pages in other languages that are linked to that page.
 • Templates used shows a list of links to each template used on this page.

The tabs of the Options dialog are also displayed in the Поставки за страница menu and can be opened by clicking on it.

Furthermore the Поставки за страница menu contains the button View as right-to-left and the button Find and replace which opens a dialog where you can insert characters, terms or Regular expressions you are searching for and those to replace them with, together with several buttons for options.

VisualEditor bi-directional switching square brackets icon.png
The switch to source editing button is next to the Објави промени button. It allows you to switch to the wikitext editor.

Зачувување на промените

Кога ќе завршите со уредување, стиснете на копчето „Објави промени“ во алатникот. Зеленото копче нема да може да се стиска ако не сте направиле никакви промени. To cancel all your editing changes, close your browser window, or press the "Читај" tab above the edit toolbar.
VisualEditor toolbar actions-mk.png

Стискајќи го зеленото копче „Објави промени“ ќе ви се отвори дијалог. Тука можете да внесете краток опис на тоа што сте го направиле, да го означите уредувањето како ситно, и/или да ја ставите страницата во Набљудувања. Квадратот за опис е истоветен на полето Опис: во викитекстуалниот уредник.

Пред да ги зачувате вашите измени, можете да ги прегледате за да се осигурате дека испаднале како што сакате. Ова е слично на копчето „Прикажи промени“ во викитекстуалниот уредник.

The "Продолжи со уредување" button returns you to the page you were editing. You can publish all of your changes later.

VisualEditor save dialog-mk.png

Уредување на врски

VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Врските се ставаат преку уконата „Врска“ (ланец) во алатникот, или пак со кратенката Ctrl+K (или Command+K на Mac).

If you select (highlight) text and then press the "Врска" button, that text will be used in creating the link. For a link that involves only one word, you can either select that word or just put the cursor within that word.


VisualEditor-link tool-search results-mk.png
Било копчето или кратенката, ќе ви се отвори дијалог кајшто се внесува врската.

The link tool will try to help with internal links by searching for likely matches. Откако ќе ја внесете или изберете врската, ја завршувате постапката стискајќи Enter, или пак стискајќи на копчето „Готово“. Врската веднаш ќе се прикаже на страницата, но како и со другите промени, нема да се објави сè додека не ја зачувате целата страница.


VisualEditor-link tool-external link.png
За да се поврзете со страница на друго мрежно место, постапката е слична: Изберете го јазичето „Надворешно мреж. место“ и внесете URL во полето.

VisualEditor link tool simple link.png
External links without labels look like this: [1]. You can add these by placing your cursor away from any word (e.g., after a space). Open the link tool by pressing on the button or pressing the shortcut keys. Type the URL in the box, and press the "Готово" button to insert the link.

VisualEditor-context menu-link tool.png
За да измените или отстраните постоечка врска, стиснете на неа во текстот, а потоа стиснете на иконката „Врска“ што ќе ви се појави до неа. Можете да ја стиснете истата икона во алатникот, или тоа да го направите со тастатурната кратенка Ctrl+K додека се на врската. When a link is selected, it appears as blue framed.

Во дијалогот потоа можете да смените каде оди врската. Или пак можете сосема да ја отстраните стискајќи на копчето „Отстрани“ во долниот лев агол. You can also open the link's target in another window by pressing on the copy of the link in the dialog box. (You might want do this to check if an external link is valid.)

If you want to exit the link label (the text displayed as a link) or continue to write after this link, you can press :

 • Pressing it once will escape the link editing dialog and put your cursor at the end of the element linked (blue framed, to edit this element)
 • Pressing it twice will put the cursor after the element linked, ready to type the rest of your text.

To edit the link label of an existing link, press within the link label and type the new one. But if you want to replace the entire label, please note:

 • If you have selected (highlighted) the entire link label, the link will be deleted by typing any key. You may link it from start.
 • To keep the link directly, you may press within that link label, use backspace and delete key without pressing it once more than necessary, and a narrow blue link area will remain there. Now you may type in the new label for the kept link.
 • You can also link to categories, files and more.

Уредување на наводи

For further information, see Help using citation templates or Help using citoid's Cite button

Determining which system is in place

Your wiki may use one of three footnote systems. The one shown on the right is the simplest system, where the "Наведи" menu does not include any citation templates. If your wiki uses this system, then everything you need to know about footnotes is on this page.
VisualEditor cite menu default.png

The second system has the same type of "Наведи" menu, but with several popular citation templates set up for quick access. If your wiki uses this system, then you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates
VisualEditor references more.png

VisualEditor citoid Cite button-mk.png
In the third system, you again start by pressing the Cite button. Then a dialog box opens, which includes an automatic citation process using the citoid service. If your wiki uses this system, you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full
VisualEditor Citoid Inspector-mk.png

Уредување на постоечки навод

To edit an existing reference, press on it where it appears in the text (usually as a bracketed number). You will see either a "Навод" icon (bookmark) or an icon (and name) for the template that was used to create this reference. In either case, pressing on the "Edit" button will open a dialog where you can edit the reference.
VisualEditor - Editing references 1.png

For the "Навод" icon, pressing "Edit" opens the Reference dialog. To start changing the reference information, press on it.

Многу викија користат предлошки за автоматско форматирање на наводите. Ако во наводот се користи предлошка, тогаш целиот текст во предлошката ќе посини кога ќе отидете со стреклата врз на информацијата на наводот.

If a template was used and you press on the reference information, then the Предлошка icon (puzzle piece) will appear with some information. Press on the "edit" button to edit the content of the template in the template mini-editor dialog.

VisualEditor - Editing references 6.png

If what appears when you press on a reference is an icon for a standard template for citations (an example is at right), then pressing "Edit" will open the template mini-editor dialog.
VisualEditor - Editing References - Cite Web.png

Inside the template mini-editor, you can add or remove types of information or change current content. Only fields (template parameters) that have content will show, initially. To add fields, press on "Додај уште информации" at the bottom of the mini-editor.
VisualEditor - Editing references 5.png

Стиснете на „Спроведи измени“ кога ќе сте готови.
VisualEditor Apply Changes-mk.png

Искористување на постоечки навод

If the page already contains a citation that applies to the text you want to source, then you can choose to re-use that existing citation.

За да употребите постоечки навод, ставете ја стрелката кајшто сакате да стои наводот во текстот, па стиснете на иконата „Навод“ (бележник) во алатникот.

(Note: If your wiki has the third footnote system described above, you'll see a "Re-use" tab, in a dialog, instead of a "Re-use" item on the "Наведи" menu.)

VisualEditor Cite menu re-use.png

Ако има доста голем број на наводи, можете да се послужите со лентата за пребарување (со натпис „Што сакате да наведете?“) за да ги добиете само оние што одговараат на внесеното.

Видете кој навод сакате да го искористите, па изберете го.

VisualEditor - Editing references 18.png

Додавање на нов навод

За да додадете нов навод, ставете ја стрелката кајшто сакате да стои во текстот, па стиснете на иконата „Навод“ (бележник) во алатникот.
VisualEditor references more.png

Using the "Basic" citation

Shown here is what you will see if you select the basic references item. Во уредникот за наводи можете да го ставите, измените и форматирате наводот.

Можете наводот да го ставите во дадена група. Ова служи за прикажување на групи пораки со алатката „Список на наводи“.

VisualEditor - Editing references 20.png

Ако додавате нов навод и сакате во него да има шаблон, стиснете на иконата за превметнување (делче од сложувалка) во алатникот на уредникот на наводи.
VisualEditor Template Insert Menu-mk.png

Потоа побарајте го шаблонот што сакате да го употребите, ставете го и уредете го исто како постоечките.

Стиснете на „Спроведи измени“ за да се вратите на уредникот на наводи, а потоа пак на „Спроведи измени“ за да се вратите на страницата.

VisualEditor - Editing references 9.png

Ако на страницата нема постоечки список на наводи (на пр. ако го ставате првиот навод), ќе треба да го додадете за да може да се прикаже текстот на наводот.

Ставете ја стрелката онаму кајшто сакате да се прикажуваат наводите (обично најдолу во страницата), па стиснете на иконата „Список на наводи“ (три книгички) за да го додадете.

VisualEditor References List Insert Menu-mk.png

Ако имате направено групи од наводи, во овој дијалог можете да укажете од која група да ви се прикажат наводите.

The final step in the References list dialog is to press "Вметни".

VisualEditor references list-mk.png

Using standard cite templates

Your local wiki may have added extra citation templates to the "Наведи" menu. If so, you have quick access to the most-used citation templates for your wiki. (Instructions for adding extra citation templates to your local wiki are available at VisualEditor/Citation tool .)
VisualEditor - Editing References - Cite Pulldown.png

Pressing on a template icon such as "Cite book" will take you into the template mini-editor for that template. Important information fields may be marked with an asterisk. While the most common fields will be shown, not all of them are required.
VisualEditor - Editing references - Cite book required fields.png

To add more parameters, scroll down in the template mini-editor and press on the "Додај уште информации" option.

Press on "Вметни" when you are done.

VisualEditor - Editing references - Add parameter.png

Editing images and other media files

Editing images

За да ставите нова слика или снимка во страницата, стиснете на „Слики и снимки“ во алатникот (сликичка со планини).
VisualEditor Media Insert Menu-mk.png

Стискаќи на иконата „Слики, снимки и др.“ ќе ви се отвори дијалог што самиот ја пребарува Ризницата и вашето локално вики за да најде содржини поврзани со насловот на страницата што ја уредувате.

Можете да барате други слики и снимки во полето за пребарување во дијалогот.

Стиснете на минијатура за да одберете слика/снимка.

This places the image onto the page you are editing.

VisualEditor - Media editing 2.png

Штом ќе стиснете на минијатура вметнувајќи слика во страницата, ќе ви се отвори дијалот каде ќе можете да го внесете (или измените) нејзиниот опис. Описот може да содржи форматирање и врски.
VisualEditor - Media editing 6.png

The media dialog also allows you to add alternative text captions, to help users who use screen readers, or who have disabled image display.
VisualEditor - Media editing 7.png

You can also set various parameters for the image in the "Напредни нагодувања" window. These include the alignment, the type, and size of the image.
VisualEditor - Media editing 8.png

Кога ќе завршите, стиснете на „Спроведи измени“ за да го затворите дијалогот и да се вратите на уредникот.
VisualEditor Apply Changes-mk.png

For an existing image, you can add or edit a caption or other settings by pressing on the image, then pressing on the "Слики, снимки и др." icon that appears below the picture.

You can resize an existing image by pressing on it, then moving the resize icon (the two-headed arrow on one or both bottom corners).

You can also drag and drop an image to a place higher or lower on the page.

VisualEditor - Media editing 3.png

Uploading images

You can upload images from a tab in the media dialog, or by dragging and dropping a file into the editor, or by pasting an image from your clipboard.
VisualEditor - Media upload 1.png

Press the "Upload" tab and select an image from your computer. You can type the file name, or drag an image into the box. If you dragged and dropped an image directly into the editor, or pasted one from your clipboard, this tab will open automatically.
VisualEditor - Media upload 1.5.png

You need to describe the image and add categories to it so that other people can find it.
VisualEditor - Media upload 2.png

The image will be inserted into the page when you are done.
VisualEditor-logo.svg

Editing media galleries

To add a new gallery, press the "Галерија" icon (a set of photos) on the "Вметни" menu. (If you don't see this icon on that menu, then your local wiki has decided to delay implementing this functionality in the visual editor.)
VisualEditor - Gallery1.png

To edit an existing gallery in the visual editor, press that gallery. Then, near the bottom of the gallery, press the gallery icon (a set of photos). This brings up the gallery editor, with the full list of images included in the gallery.
VisualEditor - Gallery2.png
The gallery editor is currently a simple box that allows you to edit existing galleries using wikitext markup. To add a new image to an existing gallery, type the file name, followed by a bar (|) and the caption for that image. You must put each image in the gallery on its own line. You can also edit this list to remove or rearrange images or to change captions.

When you press the "Готово" button, you will exit the gallery editor. You should then see your changes, with the gallery as it will now appear to readers.

Remember that exiting the gallery editor does not publish your changes. As with other changes made using the visual editor, you must publish the entire page in order to publish your work.

VisualEditor - Gallery3.png

Editing templates

Starting

За да додадете нов шаблон во страницата, ставете ја стрелката кајшто сакате да стои шаблонот, па стиснете на иконата „Предлошка“ i (делче од сложувалка) во менито „Вметни“.
VisualEditor Template Insert Menu-mk.png

Внесете го името на шаблонот што сакате да го вметнете. Кога ќе го видите во списокот, стиснете на неговото име, а потоа стиснете на „Додај предлошка“.
VisualEditor - Template editing 4.png

You can also edit a template that is already on the page. When you press on the template to select it, it turns blue, and a box appears with an "Предлошка" icon (puzzle piece). Then press on the "Уреди" link.
VisualEditor - Template editing 1.png

Some templates are not visible to someone reading a page. In the visual editor, such hidden templates are shown as puzzle icons. The name of the template will be shown next to the puzzle icon.
VisualEditor template not visible.png

When you select the icon, the context menu is displayed, and you can edit the template.
VisualEditor template not visible context menu.png

Template parameters

When you add a new template or open an existing one, the "⧼visualeditor-dialog-transclusion-title⧽" dialog is shown. The contents depends upon whether the template has been documented using the TemplateData system or not.

The template shown here has no TemplateData set up for it. The dialog therefore provides a link to documentation for the template. By visiting the documentation you should be able to figure out if the template has any parameters (fields), and what goes in each field. Use numbers as the name for each nameless parameter. The first un-named parameter is named 1, the second is named 2, and so forth.
VisualEditor template with no TemplateData.png

If a template has been updated to contain TemplateData information, then the dialog will show a list of individual (named) parameters.
VisualEditor template with TemplateData.png

For an existing template, you can edit the parameters shown in the dialog, and you can add parameters by pressing "Додај уште информации", at the very bottom of the dialog.
VisualEditor - Template editing 3.png

Кога шаблонот во себе содржи други предлошки, овие потпредлошки ќе се јавуваат како параметри. Можат да се уредуваат и отстрануваат стискајќи на името на потпредлошката.

Новите потшаблони се додаваат следејќи ги чекорите за додавање на параметар. Може да треба да погледате во шаблонската документација за да проверите дали потшаблонот е поддржан. Nested templates can currently be edited as wikitext only, without the facility offered by VisualEditor (see phab:T52182).

VisualEditor - Template editing 5.png

Finishing

When you have finished editing a template, press "Спроведи измени" to close the dialog and return to editing the main page.
VisualEditor Apply Changes-mk.png

Замена на предлошки

Кога еден шаблон мора да се замени, ставете subst: (сосе двете точки) пред името на шаблонот.

Автодополнувањето не работи со subst:. Ако ви треба автодополнувањето, ставете го subst: дури откако ќе го најдете шаблонот што ви треба.

Потоа стиснете на сино копче „$add-transclusion“.

Ставете ги потребните параметри и стиснете на „$apply“.

VisualEditor - Template editing 7.png

You will see the template expand on the page after you press "Спроведи измени".
VisualEditor - Template editing 8.png

Editing lists

VisualEditor Toolbar Lists and indentation-mk.png
You can use the visual editor to create lists, or to change the format of an existing list. There are two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

To start a new list, just press on one of the two menu items shown here. Or, if you already have typed the list (on separate lines), select (highlight) the list you have typed, then press on one of the menu items.


VisualEditor lists 1 unordered bullet.png
VisualEditor lists 2 ordered numbered.png
Shown here are examples of the two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

VisualEditor lists 3 select to indent.png
If you want to change the indentation level of part of an existing list, select the part of the list that you want to change.

VisualEditor lists 4 indentation menu.png
Then use the menu, or press the Tab key. (The Tab key increases indentation; use the shift key plus the Tab key to decrease indentation)

VisualEditor lists after indenting.png
Here is the result of increased indentation.

VisualEditor lists mixed.png
You can even mix ordered (numbered) and unordered (bullet) lists, if the list items have different indentations.

Editing tables

VisualEditor insert table-mk.png
You can use the visual editor to insert and change tables.

You can even import a table by dragging a comma-separated value (.csv) file from your computer into the main editing window.


When you press on "Table", in the "Вметни" menu, the visual editor inserts a blank four-by-four table.

Now the "Table" menu is available. From that menu, you can add a caption to the top of the table.

VisualEditor empty table.png

To select a cell, press it once.
VisualEditor tables select one cell.png

To edit the contents of the cell (for example, to add content or to correct a spelling error), double press in the cell. Or you can select the cell and then press Return.

To end your editing of a cell, just press elsewhere.

VisualEditor tables type inside a cell.png

VisualEditor table editing add and remove columns.png
You can add, move or delete a column or a row.

You can merge cells: Select them, then from the Table menu, press on "Merge cells".
VisualEditor tables merge cells.png

If you merge cells, only the text in one cell is kept; any text in the other cells is deleted when you merge the cells. If you decide that you wanted some or all of the text that was deleted, use the Undo button, move or copy the text you want, then merge the cells again.
VisualEditor tables post-merge cell.png

You can also split cells that were previously merged. All the content that was in the merged cell will remain in the first cell when you do the split. You can then cut and paste text to other cells, if you want.
VisualEditor tables split cells.png

Уредување на категории

VisualEditor category item-mk.png
Менито „Поставки за страница“ отвора пристап до копчето „Категории“.

VisualEditor category editing-mk.png
Копчето „Категории“ отвора дијалот што ги дава постоечките категории и овозможува ставање на нови.

You also have the option of setting or changing the general (default) sorting key, which determines where the page appears when listed with other pages in the same category.

For example, the default sorting key for the article "George Washington" is "Washington, George". In the category "Presidents of the United States", the article is listed under the letter "W", not the letter "G".


VisualEditor - Category editing 3.png
To add a category for a page, type the name of the category into the field "Додај категорија". As you type, the visual editor will search for possible matching, existing categories. You can either select an existing category, or you can add a category that doesn't yet have its own category page. (Until that category page is created, your new category will show as a red link after you publish all your editing changes.)

VisualEditor - Category editing 2.png
За да отстраните постоечка категорија, стиснете на неа и стиснете на иконата „Отстрани“ (канта за отпадоци) во дијалогот што ќе ви се отвори.

Pressing on a category also allows you to specify a sorting key for that specific category. Such a sorting key overrides the default sorting key.


VisualEditor Apply Changes-mk.png
Стиснете на „Спроведи измени“ кога ќе завршите со уредувањата на категориите за да се вратите на уредникот.

Измена на поставките на страницата

VisualEditor page settings item-mk.png
To edit a page's settings, press to open the "Поставки за страница" menu, in the toolbar, and select the "Поставки за страницата" button.

VisualEditor Page Settings-mk.png
The "Поставки за страницата" button opens a dialog that shows several options.

VisualEditor Page Settings Redirects-mk.png
You can make a page a redirect to another page by checking the "Пренасочи ја страницава кон" checkbox, and then typing the name of the page to which you want to send the reader who tries to go to the page that you are editing.

At the bottom is the option to prevent page renames from updating this redirect. This is very rarely used.


VisualEditor Page Settings TOC-mk.png
You can change whether the page shows a Table of Contents by selecting one of these three buttons. The default option is "Ако треба", which shows a Table of Contents if there are three or more headings.

VisualEditor Page Settings Edit Links-mk.png
You can make a page not show edit links next to each section header by checking this checkbox.

VisualEditor Apply Changes-mk.png
Press "Спроведи измени" when you are done editing the Поставки за страница to return to the page editor.

Editing maps

Visual editor showing editing an existing map.jpg
You can add and change maps. See ПомошːНагледен уредник/Карти .

Editing mathematical formulae

To add a new mathematical formula to the page, place your cursor where you want it to be inserted, and press on the "Математичка формула" icon ("Σ") in the "Вметни" menu on the toolbar.
VisualEditor Formula Insert Menu-mk.png

A window will open in which you can type the formula, using LaTeX syntax. the visual editor will update the formula as you type it, so you can see how it will look as you make changes. Once you are happy with the formula, press the "Вметни" button.
VisualEditor formula-mk.png

To edit an existing mathematical formula on the page, press on it and then press on the "Σ" icon that appears. This will open up the formula window, where you make changes.
VisualEditor - editing existing mathematical formula.png

Mathematical formulae can be placed inline or centered as a block.
VisualEditor mathematic formula inline.png

Editing musical scores

To add a new musical notation to a page, place your cursor where you want the musical notation to be inserted. Then, from the "Insert" menu on the toolbar, press the "Musical notation" option.

To edit an existing musical notation on the page, double press on it.

VisualEditor-Insert-Musical-Notation.png

This will open the "Musical notation" dialog. Here the notation can be edited by scale, either in ABC or in Lilypond format. You can also link the notation to an audio or MIDI file. Once you are finished, press the "Done" button to close the dialog and publish your changes.
Musical.png

Уредување на математички формули и други специјални елементи

ВизуеленУредник не поддржува извесни елементи, како галерии од слики, математички формули и музички партитури. Тие ќе станат достапни подоцна. Во меѓувреме, ќе морате да ги додавате/уредувате рачно во изворниот викитекст.
VisualEditor editing poem 1.png

In most cases, the existing items can be edited, but new ones cannot be inserted in the visual editor.

Until they are fully supported, you can copy an existing one from another page, or edit the source wikitext directly.

VisualEditor editing poem 2.png

Switching between the visual and wikitext editors

To switch from the visual editor to the wikitext editor, press the [[ ]] button on the far right of the toolbar.

VisualEditor toolbar Page options - Switch to wikitext - Save.png

You'll see a diff. (If you pressed on "Discard changes", you'll just see wikitext, ready to edit with the wikitext editor.)

Scroll down, and you'll see the wikitext editing area.

VisualEditor bi-directional switching diff before wikitext.png

You can also switch from the wikitext editor to the visual editor. To do that, press the pencil icon on the far right of the toolbar.

VisualEditor bi-directional switching pencil icon in wikitext.png

Тастатурни кратенки

Многу уредници се навикнати викитекстот да го внесуваат непосредно, особено задебелувањето, закосувањето и викиврските. Тастатурните кратенки овозможуваат брзо внесување на такво форматирање без стискање на копчињата во алатникот. Најчестите кратенки, и оние од други уредници работат во ВизуеленУредник:

Кратенка за PC Исход Кратенка за Mac

Ctrl+B Задебелено Cmd+B

Ctrl+I Закосено Cmd+I

Ctrl+K Вметни врска Cmd+K

Ctrl+X Исечи Cmd+X

Ctrl+C Копирај Cmd+C

Ctrl+V Залепи Cmd+V

Ctrl+Z Откажи Cmd+Z