ಸಹಾಯ:ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ/ಸಹಾಯ ಕೈಪಿಡಿ

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 7% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD ಸೂಚನೆ: ನೀವು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು CC0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ ಸಹಾಯ ಪುಟಗಳು ನೋಡಿ.
PD
If you would like to try the visual editor without editing an article, here is a page where you can freely test it. You don't need an account to use the visual editor on that page.


ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ದೃಷ್ಯಸಂಪಾದಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ "ಸಂಪಾದಿಸಿ" ಟಾಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪುಟವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತೆರೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪುಟ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಬಹುದು

"ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಕಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕರ ಸಂಪಾದಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

VisualEditor edit tab-kn.png

ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ "ಸಂಪಾದಿಸಿ" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಯಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ದೃಷ್ಯಸಂಪಾದಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು
VisualEditor - Section edit links-en.png

ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ: ದೃಷ್ಯಸಂಪಾದಕ ಸಾಧನಪಟ್ಟಿ

Screenshot of the visual editor's toolbar
ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಸಾಧನಪಟ್ಟಿಯು ಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಪರಿಚಿತ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆಮಾಡು

VisualEditor Toolbar Headings-kn.png
Headings pull-down menu: allows you to change how the paragraph is formatted. To change the style of a paragraph, put your cursor in the paragraph and select an item in this menu (you don't have to highlight any text). Section titles are formatted "ತಲೆಬರಹ", and subsections are "ಉಪ ಶಿರೋನಾಮೆ ೧", "ಉಪ ಶಿರೋನಾಮೆ ೨", and so on. ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವು"ವಾಕ್ಯವೃಂದ".

VisualEditor Toolbar Formatting-kn.png

Formatting: Pressing the "A" opens a menu.

 • The "ದಪ್ಪ" item (B) bolds the selected text.
 • The "ಓರೆಯಾದ" item (I) italicizes the selected text.
 • ಮೇಲ್ಬರಹ ಅಂಶವು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಲಿನ ಪಠ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಕೆಳಬರಹ ಅಂಶವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಲಿನ ಪಠ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • The "ರದ್ದು ಮಾಡು" item (S) adds a solid bar through the selected text.
 • The "ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಸಂಕೇತ" item (a set of curly brackets: {}) changes the font of the selected text to a monospaced font, which sets it apart from surrounding (proportionally spaced) text.
 • The "ಅಡಿಗೆರೆ" item (U) adds a solid line beneath the selected text.
 • The "ಭಾಷೆ" item (文A) allows you to label the language (for example, Japanese) and direction (for example, right-to-left) of the selected text.
 • The final item (VisualEditor MediaWiki theme clear icon bitmap.png), called "ತೆಗೆ", removes all character formatting from the selected text, including links.

If you have not selected any text, then when you press the "A" to open the menu, and then select an item, that formatting will apply to the text that you start typing, from wherever your cursor is located.


VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Linking tool: The chain icon is the linking tool. Pressing on it (usually after selecting some text) opens the link dialog.

VisualEditor - Cite Pulldown.png
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ menu: The "ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ" menu is used to add inline citations (also called "footnotes" or "references"). All projects have access to basic reference formatting and the ability to reuse citations by using this menu. It also gives users quick access to local citation templates, if these are enabled on their wiki.

(Instructions for adding local citation templates to the ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ menu at a specific wiki are available at VisualEditor/Citation tool .)


VisualEditor citoid Cite button-kn.png
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ button: If the citoid service is enabled on your wiki, then you will see a ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ button instead of a ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ menu.

The citoid service tries to fill out citation templates automatically.


VisualEditor Toolbar Lists and indentation-kn.png
ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್: ಮೊದಲು ಎರಡು ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

VisualEditor Insert Menu-kn.png
ಮಾಧ್ಯಮ, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಕಗಳು: ಪ್ರತಿ ಐಕಾನ್ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಮೀಸಲಾದ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಿಟಿಕಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
 • "ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು" ಐಕಾನ್ (ಪರ್ವತಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು) ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
 • The "ಸಿದ್ಧವಿನ್ಯಾಸ" icon (a puzzle piece) allows you to edit templates.
 • The "Table" item allows you to insert a table.
 • The "ಟಿಪ್ಪಣಿ" item (a speech balloon) allows you to insert comments that are not visible to readers; these comments can be seen only when in edit mode, where they are indicated by an exclamation mark icon. In edit mode, pressing on the exclamation mark icon allows you to edit or delete the comment.
 • The "Hieroglyphs" icon (an ankh symbol - ☥) allows you to enter the hieroglyphics inserter. (See below.)
 • The "Code block" item allows you to insert code.
 • The "Musical notation" item allows you to insert a musical notation.
 • The "ಗ್ಯಾಲರಿ" icon (a set of photos) allows you to insert a gallery to the page.
 • The "Math formula" icon (Σ) opens the formula inserter dialog.
 • The "Graph" item allows you to insert a graph.
 • The "ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ" item allows you to insert a signature that you use on the project. It will be greyed out (not selectable) when you are editing a type of page (a "namespace"), such as an article, where signatures should not be inserted.
 • "ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪಟ್ಟಿ" ಐಕಾನ್ (ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳು) ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂವಾದವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

Special character insertion: The "ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರ" (Ω) icon is next to the "ಸೇರಿಸು" menu. When pressed, it displays a dialog showing many special characters. By pressing on a specific character, you place it into the text. These special characters include some standard symbols, diacritics, and mathematical symbols. (This list may be customized locally. See VisualEditor/Special characters for instructions.)
VisualEditor Toolbar SpecialCharacters-kn.png

VisualEditor toolbar edit notices icon.png
The Edit notices button displays any notices for the page.

VisualEditor More Settings-kn.png
The ಪುಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳು menu is to the left of the ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸು button and the Switch editor menu. On this menu there is a button to open an Options dialog with the following (left side) tabs:
 • ವರ್ಗಗಳು allows you to add categories to this page and to adjust how the page is sorted, when displayed within a category by setting a different index to sort with.
 • ಪುಟದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು allows you to make the page a redirect and adjust options of this redirect, to adjust settings regarding the displaying of the Table of Contents, to disable the edit links next to each heading, and to define the page as a disambiguation page.
 • Advanced settings allows you to adjust the settings regarding indexation of the page by search engines, showing a tab to add a new section, and the displayed title.
 • ಭಾಷೆಗಳು which shows a list of pages in other languages that are linked to that page.
 • Templates used shows a list of links to each template used on this page.

The tabs of the Options dialog are also displayed in the ಪುಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳು menu and can be opened by clicking on it.

Furthermore the ಪುಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳು menu contains the button View as right-to-left and the button Find and replace which opens a dialog where you can insert characters, terms or Regular expressions you are searching for and those to replace them with, together with several buttons for options.

VisualEditor bi-directional switching square brackets icon.png
The switch to source editing button is next to the ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸು button. It allows you to switch to the wikitext editor.

ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮುಗಿದಾಗ ಸಾಧನಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ "ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸು" ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. To cancel all your editing changes, close your browser window, or press the "ಓದು" tab above the edit toolbar.
VisualEditor toolbar actions-en.png

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ "Save page" ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂವಾದ ಕಿಟಿಕಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು, ಸಂಪಾದನೆ ಚುಟುಕು ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಪುಟವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪದನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

The "ಸಂಪಾದನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ" button returns you to the page you were editing. You can publish all of your changes later.

VisualEditor save dialog-kn.png

ಕೊಂಡಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆ

VisualEditor - Toolbar - Linking.png
ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ "ಸಂಪರ್ಕ" (Link) ಐಕಾನ್ (ಸರಪಳಿಯ ಕೊಂಡಿ ಚಿತ್ರ) ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೀಲಿಮಣೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ Ctrl+K (ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ⌘ Command+K) ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಬಹುದು

If you select (highlight) text and then press the "ಸಂಪರ್ಕ" button, that text will be used in creating the link. For a link that involves only one word, you can either select that word or just put the cursor within that word.


VisualEditor-link tool-search results-kn.png
When you use either the button or the shortcut, a dialog will open in which you may type the link.

The link tool will try to help with internal links by searching for likely matches. Once you have entered or selected the link, you complete the linking process by pressing ↵ Enter or by pressing the "ಮುಗಿಯಿತು" button. Your link will immediately appear on the page, but as with other changes to the page, it will not be published until you publish the entire page.


VisualEditor-link tool-external link.png
ಮತ್ತೊಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೋಲುತ್ತದೆ: "ಬಾಹ್ಯ ತಾಣ" ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ URL ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

VisualEditor link tool simple link.png
External links without labels look like this: [೧]. You can add these by placing your cursor away from any word (e.g., after a space). Open the link tool by pressing on the button or pressing the shortcut keys. Type the URL in the box, and press the "ಮುಗಿಯಿತು" button to insert the link.

VisualEditor-context menu-link tool.png
To change or remove an existing link, press within the text for that link, then press the "ಸಂಪರ್ಕ" icon that appears near it. The dialog will appear, for editing. You can also get to the dialog with the Ctrl+K keyboard shortcut. When a link is selected, it appears as blue framed.

In the link editing dialog, you can then change where the link goes. You can also remove the link entirely by pressing the "ತೆಗೆ" button in the upper right corner of the dialog. You can also open the link's target in another window by pressing on the copy of the link in the dialog box. (You might want do this to check if an external link is valid.)

If you want to exit the link label (the text displayed as a link) or continue to write after this link, you can press :

 • Pressing it once will escape the link editing dialog and put your cursor at the end of the element linked (blue framed, to edit this element)
 • Pressing it twice will put the cursor after the element linked, ready to type the rest of your text.

To edit the link label of an existing link, press within the link label and type the new one. But if you want to replace the entire label, please note:

 • If you have selected (highlighted) the entire link label, the link will be deleted by typing any key. You may link it from start.
 • To keep the link directly, you may press within that link label, use backspace and delete key without pressing it once more than necessary, and a narrow blue link area will remain there. Now you may type in the new label for the kept link.
 • You can also link to categories, files and more.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು.

For further information, see Help using citation templates or Help using citoid's Cite button

Determining which system is in place

Your wiki may use one of three footnote systems. The one shown on the right is the simplest system, where the "ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ" menu does not include any citation templates. If your wiki uses this system, then everything you need to know about footnotes is on this page.
VisualEditor cite menu default.png

The second system has the same type of "ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ" menu, but with several popular citation templates set up for quick access. If your wiki uses this system, then you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates
VisualEditor references more.png

VisualEditor citoid Cite button-kn.png
In the third system, you again start by pressing the Cite button. Then a dialog box opens, which includes an automatic citation process using the citoid service. If your wiki uses this system, you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full
VisualEditor Citoid Inspector-kn.png

Editing an existing reference

To edit an existing reference, press on it where it appears in the text (usually as a bracketed number). You will see either a "Reference" icon (bookmark) or an icon (and name) for the template that was used to create this reference. In either case, pressing on the "Edit" button will open a dialog where you can edit the reference.
VisualEditor - Editing references 1.png

For the "Reference" icon, pressing "Edit" opens the Reference dialog. To start changing the reference information, press on it.

Many wikis use templates to format references. If a template is used in your reference, then when you move your pointer over the reference information, all the information in that field will be highlighted.

If a template was used and you press on the reference information, then the ಸಿದ್ಧವಿನ್ಯಾಸ icon (puzzle piece) will appear with some information. Press on the "edit" button to edit the content of the template in the template mini-editor dialog.

VisualEditor - Editing references 6.png

If what appears when you press on a reference is an icon for a standard template for citations (an example is at right), then pressing "Edit" will open the template mini-editor dialog.
VisualEditor - Editing References - Cite Web.png

Inside the template mini-editor, you can add or remove types of information or change current content. Only fields (template parameters) that have content will show, initially. To add fields, press on "ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಿ" at the bottom of the mini-editor.
VisualEditor - Editing references 5.png

Press on "ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸು" when you are done.
VisualEditor Apply Changes-kn.png

ಹಳೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವುದು

If the page already contains a citation that applies to the text you want to source, then you can choose to re-use that existing citation.

To re-use an existing reference, place your cursor in the body of the text where you want to add a new reference (number) for that citation. Then press on the "Re-use reference" item from the "ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ" menu.

(Note: If your wiki has the third footnote system described above, you'll see a "Re-use" tab, in a dialog, instead of a "Re-use" item on the "ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ" menu.)

VisualEditor Cite menu re-use.png

In the ಉಲ್ಲೇಖ dialog, look at the list for the reference you want to reuse, and select it. If there are many references, you can use the search box (labeled "Search within current citations") to list only those references that include certain text.
VisualEditor - Editing references 18.png

ಹೊಸ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು

To add a citation using the "ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ" menu, place your cursor where you want to add it in the text. Then select the appropriate citation type in the menu.
VisualEditor references more.png

Using the "Basic" citation

Shown here is what you will see if you select the basic references item. In the Reference editor, you can add your citation, including formatting.

You can make the reference belong to a given group, although normally this is left blank. (This option is used to display groups of references with the "ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪಟ್ಟಿ" tool.)

VisualEditor - Editing references 20.png

In the Reference dialog, if you want to include a citation template, or any other template, in your new reference, press the ಸಿದ್ಧವಿನ್ಯಾಸ icon (puzzle piece) in the "ಸೇರಿಸು" toolbar menu within the Reference editor.
VisualEditor Template Insert Menu-kn.png

Then, look for the template you want to use, add it and edit it as you would any other template. (See the Editing templates section, below, if you need more information about templates.)

After you are done editing your new template, press on "ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸು" to return to the Reference editor, and "ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸು" again to return to the page you are editing.

VisualEditor - Editing references 9.png

If there isn't already a list of references on the page (for example, if you are adding the first reference for the page), you need to specify where the list of references, and their text, will be displayed to the reader.

Place the cursor where you want to display the references list (usually at the bottom of the page), open the "ಸೇರಿಸು" menu and press the "ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪಟ್ಟಿ" icon (three books).

VisualEditor References List Insert Menu-kn.png

If you are using several groups of references, which is relatively rare, you can specify the group in this dialog. Only the references that belong to that group will be displayed on the page at the location where you are placing the group.

The final step in the References list dialog is to press "ಸೇರಿಸು".

VisualEditor references list-kn.png

Using standard cite templates

Your local wiki may have added extra citation templates to the "ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ" menu. If so, you have quick access to the most-used citation templates for your wiki. (Instructions for adding extra citation templates to your local wiki are available at VisualEditor/Citation tool .)
VisualEditor - Editing References - Cite Pulldown.png

Pressing on a template icon such as "Cite book" will take you into the template mini-editor for that template. Important information fields may be marked with an asterisk. While the most common fields will be shown, not all of them are required.
VisualEditor - Editing references - Cite book required fields.png

To add more parameters, scroll down in the template mini-editor and press on the "ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಿ" option.

Press on "ಸೇರಿಸು" when you are done.

VisualEditor - Editing references - Add parameter.png

Editing images and other media files

Editing images

To add a new image (or another type of media file) to the page, press the "ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು" icon (a picture of mountains) in the "ಸೇರಿಸು" menu. The image will be added wherever your cursor is.
VisualEditor Media Insert Menu-kn.png

Pressing the "ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು" icon opens a dialog that automatically searches Wikimedia Commons and your local wiki for media files related to the title of the page you are editing.

You can change the search by changing the text in the dialog's search box.

To choose a file, press on its thumbnail image.

This places the image onto the page you are editing.

VisualEditor - Media editing 2.png

After the image you selected is inserted into the page, another dialog will open. This dialog allows you to add and edit the caption of the image. The caption can contain formatting and links.
VisualEditor - Media editing 6.png

The media dialog also allows you to add alternative text captions, to help users who use screen readers, or who have disabled image display.
VisualEditor - Media editing 7.png

You can also set various parameters for the image in the "ಸುಧಾರಿತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು" window. These include the alignment, the type, and size of the image.
VisualEditor - Media editing 8.png

When you are done, press "ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸು" to close the dialog and return to editing the page.
VisualEditor Apply Changes-kn.png

For an existing image, you can add or edit a caption or other settings by pressing on the image, then pressing on the "ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು" icon that appears below the picture.

You can resize an existing image by pressing on it, then moving the resize icon (the two-headed arrow on one or both bottom corners).

You can also drag and drop an image to a place higher or lower on the page.

VisualEditor - Media editing 3.png

Uploading images

You can upload images from a tab in the media dialog, or by dragging and dropping a file into the editor, or by pasting an image from your clipboard.
VisualEditor - Media upload 1.png

Press the "Upload" tab and select an image from your computer. You can type the file name, or drag an image into the box. If you dragged and dropped an image directly into the editor, or pasted one from your clipboard, this tab will open automatically.
VisualEditor - Media upload 1.5.png

You need to describe the image and add categories to it so that other people can find it.
VisualEditor - Media upload 2.png

The image will be inserted into the page when you are done.
VisualEditor-logo.svg

Editing media galleries

To add a new gallery, press the "ಗ್ಯಾಲರಿ" icon (a set of photos) on the "ಸೇರಿಸು" menu. (If you don't see this icon on that menu, then your local wiki has decided to delay implementing this functionality in the visual editor.)
VisualEditor - Gallery1.png

To edit an existing gallery in the visual editor, press that gallery. Then, near the bottom of the gallery, press the gallery icon (a set of photos). This brings up the gallery editor, with the full list of images included in the gallery.
VisualEditor - Gallery2.png
The gallery editor is currently a simple box that allows you to edit existing galleries using wikitext markup. To add a new image to an existing gallery, type the file name, followed by a bar (|) and the caption for that image. You must put each image in the gallery on its own line. You can also edit this list to remove or rearrange images or to change captions.

When you press the "ಮುಗಿಯಿತು" button, you will exit the gallery editor. You should then see your changes, with the gallery as it will now appear to readers.

Remember that exiting the gallery editor does not publish your changes. As with other changes made using the visual editor, you must publish the entire page in order to publish your work.

VisualEditor - Gallery3.png

Editing templates

Starting

To add a new template to a page, place your cursor where you want the template to be inserted, and press on the "ಸಿದ್ಧವಿನ್ಯಾಸ" icon (puzzle piece) in the "ಸೇರಿಸು" menu.
VisualEditor Template Insert Menu-kn.png

Start typing the name of the template you want to insert. When you see it on the list, press on its name. Then press "ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ".
VisualEditor - Template editing 4.png

You can also edit a template that is already on the page. When you press on the template to select it, it turns blue, and a box appears with an "ಸಿದ್ಧವಿನ್ಯಾಸ" icon (puzzle piece). Then press on the "ಸಂಪಾದಿಸಿ" link.
VisualEditor - Template editing 1.png

Some templates are not visible to someone reading a page. In the visual editor, such hidden templates are shown as puzzle icons. The name of the template will be shown next to the puzzle icon.
VisualEditor template not visible.png

When you select the icon, the context menu is displayed, and you can edit the template.
VisualEditor template not visible context menu.png

Template parameters

When you add a new template, the "Insert a template" dialog is shown. The contents depends upon whether the template has been documented using the TemplateData system or not.

The template shown here has no TemplateData set up for it. The dialog therefore provides a link to documentation for the template. By visiting the documentation you should be able to figure out if the template has any parameters (fields), and what goes in each field. Use numbers as the name for each nameless parameter. The first un-named parameter is named 1, the second is named 2, and so forth.
VisualEditor template with no TemplateData.png

If a template has been updated to contain TemplateData information, then the dialog will show a list of individual (named) parameters.
VisualEditor template with TemplateData.png

For an existing template, you can edit the parameters shown in the dialog, and you can add parameters by pressing "ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಿ", at the very bottom of the dialog.
VisualEditor - Template editing 3.png

When a template embeds other templates, these sub-templates will appear inside the parameters that display them. They can be edited or removed inside the parameter field.

New sub-templates are added by following the steps for adding a parameter. You may need to check the template documentation to make sure that the sub-template is supported. Nested templates can currently be edited as wikitext only, without the facility offered by VisualEditor (see phab:T52182).

VisualEditor - Template editing 5.png

Finishing

When you have finished editing a template, press "ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸು" to close the dialog and return to editing the main page.
VisualEditor Apply Changes-kn.png

Substituting templates

When a template must be substituted, type subst: (colon included) before the template's name.

Autocompletion doesn't work with subst:. If you want to use autocompletion, first find the template you are looking for, and then add subst: in front of the template name.

Then, press the blue "ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ" button.

Add any parameters as usual and press "ಸೇರಿಸು".

VisualEditor - Template editing 7.png

You will see the template expand on the page after you press "ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸು".
VisualEditor - Template editing 8.png

Editing lists

VisualEditor Toolbar Lists and indentation-kn.png
You can use the visual editor to create lists, or to change the format of an existing list. There are two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

To start a new list, just press on one of the two menu items shown here. Or, if you already have typed the list (on separate lines), select (highlight) the list you have typed, then press on one of the menu items.


VisualEditor lists 1 unordered bullet.png
VisualEditor lists 2 ordered numbered.png
Shown here are examples of the two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

VisualEditor lists 3 select to indent.png
If you want to change the indentation level of part of an existing list, select the part of the list that you want to change.

VisualEditor lists 4 indentation menu.png
Then use the menu, or press the Tab key. (The Tab key increases indentation; use the shift key plus the Tab key to decrease indentation)

VisualEditor lists after indenting.png
Here is the result of increased indentation.

VisualEditor lists mixed.png
You can even mix ordered (numbered) and unordered (bullet) lists, if the list items have different indentations.

Editing tables

VisualEditor insert table-kn.png
You can use the visual editor to insert and change tables.

You can even import a table by dragging a comma-separated value (.csv) file from your computer into the main editing window.


When you press on "Table", in the "ಸೇರಿಸು" menu, the visual editor inserts a blank four-by-four table.

Now the "Table" menu is available. From that menu, you can add a caption to the top of the table.

VisualEditor empty table.png

To select a cell, press it once.
VisualEditor tables select one cell.png

To edit the contents of the cell (for example, to add content or to correct a spelling error), double press in the cell. Or you can select the cell and then press Return.

To end your editing of a cell, just press elsewhere.

VisualEditor tables type inside a cell.png

VisualEditor table editing add and remove columns.png
You can add, move or delete a column or a row.

You can merge cells: Select them, then from the Table menu, press on "Merge cells".
VisualEditor tables merge cells.png

If you merge cells, only the text in one cell is kept; any text in the other cells is deleted when you merge the cells. If you decide that you wanted some or all of the text that was deleted, use the Undo button, move or copy the text you want, then merge the cells again.
VisualEditor tables post-merge cell.png

You can also split cells that were previously merged. All the content that was in the merged cell will remain in the first cell when you do the split. You can then cut and paste text to other cells, if you want.
VisualEditor tables split cells.png

Editing categories

VisualEditor category item-kn.png
To edit categories, on the "ಪುಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳು" menu, press the "ವರ್ಗಗಳು" item.

VisualEditor category editing-kn.png
Pressing on "ವರ್ಗಗಳು" opens a dialog that lists existing categories and allows you to add new ones, and to delete existing categories.

You also have the option of setting or changing the general (default) sorting key, which determines where the page appears when listed with other pages in the same category.

For example, the default sorting key for the article "George Washington" is "Washington, George". In the category "Presidents of the United States", the article is listed under the letter "W", not the letter "G".


VisualEditor - Category editing 3.png
To add a category for a page, type the name of the category into the field "ವರ್ಗ ಸೇರಿಸಿ". As you type, the visual editor will search for possible matching, existing categories. You can either select an existing category, or you can add a category that doesn't yet have its own category page. (Until that category page is created, your new category will show as a red link after you publish all your editing changes.)

VisualEditor - Category editing 2.png
To remove an existing category, press on it and press on the "ತೆಗೆ" icon (trash can) in the dialog that opens.

Pressing on a category also allows you to specify a sorting key for that specific category. Such a sorting key overrides the default sorting key.


VisualEditor Apply Changes-kn.png
Press "ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸು" when you are done editing categories to return to the page editor.

Editing page settings

VisualEditor page settings item-kn.png
To edit a page's settings, press to open the "ಪುಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳು" menu, in the toolbar, and select the "ಪುಟದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು" button.

VisualEditor Page Settings-kn.png
The "ಪುಟದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು" button opens a dialog that shows several options.

VisualEditor Page Settings Redirects-kn.png
You can make a page a redirect to another page by checking the "ಈ ಪುಟವನ್ನು ಇದರೆಡೆ ಕಳಿಸು" checkbox, and then typing the name of the page to which you want to send the reader who tries to go to the page that you are editing.

At the bottom is the option to prevent page renames from updating this redirect. This is very rarely used.


VisualEditor Page Settings TOC-kn.png
You can change whether the page shows a Table of Contents by selecting one of these three buttons. The default option is "ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ", which shows a Table of Contents if there are three or more headings.

VisualEditor Page Settings Edit Links-kn.png
You can make a page not show edit links next to each section header by checking this checkbox.

VisualEditor Apply Changes-kn.png
Press "ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸು" when you are done editing the ಪುಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳು to return to the page editor.

Editing maps

Visual editor showing editing an existing map.jpg
You can add and change maps. See Help:VisualEditor/Maps .

Editing mathematical formulae

To add a new mathematical formula to the page, place your cursor where you want it to be inserted, and press on the "Math formula" icon ("Σ") in the "ಸೇರಿಸು" menu on the toolbar.
VisualEditor Formula Insert Menu-kn.png

A window will open in which you can type the formula, using LaTeX syntax. the visual editor will update the formula as you type it, so you can see how it will look as you make changes. Once you are happy with the formula, press the "ಸೇರಿಸು" button.
VisualEditor formula-kn.png

To edit an existing mathematical formula on the page, press on it and then press on the "Σ" icon that appears. This will open up the formula window, where you make changes.
VisualEditor - editing existing mathematical formula.png

Mathematical formulae can be placed inline or centered as a block.
VisualEditor mathematic formula inline.png

Editing musical scores

To add a new musical notation to a page, place your cursor where you want the musical notation to be inserted. Then, from the "Insert" menu on the toolbar, press the "Musical notation" option.

To edit an existing musical notation on the page, double press on it.

VisualEditor-Insert-Musical-Notation.png

This will open the "Musical notation" dialog. Here the notation can be edited by scale, either in ABC or in Lilypond format. You can also link the notation to an audio or MIDI file. Once you are finished, press the "Done" button to close the dialog and publish your changes.
Musical.png

Editing poems and other special items

Some items, such as association lists and poems, are not yet fully supported by the visual editor.
VisualEditor editing poem 1.png

In most cases, the existing items can be edited, but new ones cannot be inserted in the visual editor.

Until they are fully supported, you can copy an existing one from another page, or edit the source wikitext directly.

VisualEditor editing poem 2.png

Switching between the visual and wikitext editors

To switch from the visual editor to the wikitext editor, press the [[ ]] button on the far right of the toolbar.

VisualEditor toolbar Page options - Switch to wikitext - Save.png

You'll see a diff. (If you pressed on "Discard changes", you'll just see wikitext, ready to edit with the wikitext editor.)

Scroll down, and you'll see the wikitext editing area.

VisualEditor bi-directional switching diff before wikitext.png

You can also switch from the wikitext editor to the visual editor. To do that, press the pencil icon on the far right of the toolbar.

VisualEditor bi-directional switching pencil icon in wikitext.png

Keyboard shortcuts

Many editors are used to entering wikitext directly, especially bold, italics and wikilinks. Keyboard shortcuts allow to quickly insert similar formatting without having to use toolbar items. Here are the common general shortcuts in the visual editor:

PC shortcut Action Mac shortcut

Ctrl+B Bold ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Italics ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Insert link ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Cut ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Copy ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Paste ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Undo ⌘ Cmd+Z