VisualEditor/Brukerhåndbok

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 100% complete.
PD Merk: Når du redigerer denne siden, godtar du at bidraget ditt slippes som CC0. Se Public Domain Help Pages for mer info.
PD
Hvis du ønsker å prøve visuell redigering uten å redigere en ordentlig artikkel finnes det en egen testside du kan bruke. Du trenger ikke opprette brukerkonto for å bruke visuell redigering der.


Åpne visuell redigering

For å redigere en side med visuell redigering, trykk på «Rediger»-fanen øverst på siden.

Det kan ta noen sekunder å åpne siden for redigering, og enda lenger hvis siden er veldig stor.

Trykker du på «Rediger kilde»-fanen vil du i stedet åpne den klassiske wikitekst-editoren.

VisualEditor edit tab-nb.png

Du også starte visuell redigering ved å trykke på «rediger»-lenken ved hvert avsnitt.
VisualEditor - Section edit links-en.png

Kom i gang: verktøylinja for visuell redigering

Skjermbilde av verktøylinja for visuell redigering
Når du begynner å redigere vil du se verkøylinja for visuell redigering øverst på skjermen. Der finner du noen velkjente ikoner:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Angre og Gjør om endringene du har gjort.

VisualEditor Toolbar Headings-nb.png
Nedtrekksmenyen Avsnitt: brukes for å endre hvordan avsnittet formateres. For å endre stil, sett innsettingspunktet i avsnittet og velg et element fra menyen (du trenger ikke markere teksten). Overskrifter skal formateres med «Overskrift» og underoverskrifter med «Underoverskrift 1», «Underoverskrift 2», osv. Det vanlige tekstformatet er «Avsnitt».

VisualEditor Toolbar Formatting-nb.png

Formatering: Ved å trykke på «A» åpnes en meny.

 • «Halvfet» (B) gjør den valgte teksten halvfet.
 • «Kursiv» (I) gjør den valgte teksten kursiv.
 • «Hevet skrift» (x2) hever den valgte teksten i forhold til den omkringliggende teksten og gjør den litt mindre.
 • «Senket skrift» (x2) senker den valgte teksten i forhold til den omkringliggende teksten og gjør den litt mindre.
 • «Gjennomstreket» (S) legger til en heltrukket strek gjennom den valgte teksten.
 • «Datakode» (to krøllparenteser: {}) endrer skrifttypen på den valgte teksten til en skrifttype med fast bredde, som skiller den fra den omkringliggende teksten i proporsjonal skrifttype.
 • «Understreket» (U) legger til en heltrukken linje under den valgte teksten.
 • «Språk» (文A) lar deg markere språk (for eksempel japansk) og skriveretning (for eksempel høyre-til-venstre) for tekstutvalget.
 • Det siste menyvalget (VisualEditor MediaWiki theme clear icon bitmap.png), kalt «Fjern», fjerner all formattering fra den valgte teksten, inkludert lenker

Om du ikke har valgt noe tekst før du trykker på «A» og velger en stil, vil denne formateringen gjelde for teksten du begynner å skrive fra der markøren er plassert.


VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Lenkeverktøy: Kjettingen er lenkevertøyet. Trykk på det (vanligvis etter å ha valgt noe tekst) for å åpne lenkedialogen.

VisualEditor - Cite Pulldown.png
Angi kilde-menyen: brukes for å legge til kildehenvisninger i teksten (også kalt «referanser» eller «fotnoter»). Alle prosjekter har støtte for grunnleggende referanseformatering og for gjenbruk av referanser ved bruk av denne menyen. I tillegg vises lokale referansemaler som er aktivert på din wiki.

(Instruksjoner for å legge lokale referansemaler til Angi kilde-menyen på en spesifikk wiki er tilgjengelig på VisualEditor/Citation tool .)


VisualEditor citoid Cite button-nb.png
Siter-knapp: Hvis referansetjenesten er skrudd på for din wiki så vil du se en Siter knapp istedenfor en Angi kilde-meny.

Referansetjenesten forsøker å fylle ut referansemalene automatisk.


VisualEditor Toolbar Lists and indentation-nb.png
Lister og innrykk: De første to valgene lar deg formatere tekst enten som en «Punktliste» eller som et «Nummerert liste». De to siste valgene lar deg henholdsvis øke og redusere innrykksnivået til punktene i lista.

VisualEditor Insert Menu-nb.png
Sett inn: Denne menyen kan se litt forskjellig ut fra prosjekt til prosjekt. Her vises en liste over alle mulige valg den kan inneholde.
 • «Bilder og media»-ikonet (et bilde av fjell) åpner mediedialogboksen.
 • «Mal» (en puslespillbit) lar deg redigere maler.
 • «Tabell»-elementet lar deg sette inn en tabell.
 • «Kommentar» (en snakkeboble) lar deg legge inn kommentarer som ikke er synlige for vanlige lesere; disse kommentarene er bare synlige i redigeringsmodus, hvor de vises med et utropstegn. Om man trykker på dette utropstegnet i redigeringsmodus kan man redigere eller slette kommentaren.
 • «Hieroglyfer»-ikonet (et ankh-symbol - ☥) lar deg åpne en dialogboks for å sette inn hieroglyfer. (Se under.)
 • «Kodeblokk»-elementet lar deg sette inn kode.
 • «Musikknotasjon»-elementet lar deg sette inn musikknoter.
 • «Galleri»-ikonet (en bunke bilder) lar deg sette inn et galleri på siden.
 • «Matteformel»-ikonet (Σ) åpner dialogen for å sette inn formler.
 • «Graf»-elementet lar deg sette inn en graf.
 • «Din signatur»-elementet lar deg sette inn signaturen som du bruker på dette prosjektet. Den vil vises som grå om du redigerer en type side (et «navnerom»), slik som artikler, der signaturer ikke skal settes inn.
 • «Referanseliste»-ikonet (tre bøker) åpner en dialogboks der du kan angi hvor referanselisten(e) skal vises for leseren. Vanligvis trenger dette bare å gjøres én gang per side.

Spesialtegn: Menyvalget «Spesialtegn» (Ω) ved siden av «Sett inn»-menyen fører til en dialogboks med mange spesialtegn. Trykk på et bestemt tegn for å sette det inn i teksten. Oversikten inkluderer et utvalg av vanlige symboler, bokstaver med diakritiske tegn og matematiske symboler. (Denne lista kan tilpasses lokalt. Se VisualEditor/Spesialtegn for veiledning.)
VisualEditor Toolbar SpecialCharacters-nb.png

VisualEditor toolbar edit notices icon.png
Knappen Redigeringsmerknader viser eventuelle merknader for siden.

VisualEditor More Settings-nb.png
Menyen Sideinnstillinger finnes til venstre for knappen Publiser endringene og menyen Bytt editor. I denne menyen er det en knapp for å åpne en dialogboks Alternativer med følgende (venstre side) faner:
 • Kategorier lar deg legge til kategorier på denne siden og justere hvordan siden sorteres i kategoriene ved å legge til en sorteringsnøkkel.
 • Sideinnstillinger lar deg gjøre en side til en omdirigering og justere innstillingene for denne omdirigeringen, justere innstillinger som gjelder innholdsfortegnelsen, å slå av redigeringslenker ved siden av hver overskrift, og å definere en side som en pekerside.
 • Avanserte innstillinger lar deg justere innstillinger som gjelder indeksering av siden av søkemotorer, visning av en fane for å legge til en ny seksjon, og hvordan sidetittelen vises.
 • Språk viser en liste over sider på andre språk som er knyttet til den gjeldende siden.
 • Maler brukt viser ei liste over lenker til hver av malene som brukes på siden.

Fanene i innstillingsdialogen vises også i Sideinnstillinger-menyen og kan åpnes ved å trykke på den. Sideinnstillinger-menyen inneholder også knappen Vis som høyre-til-venstre og knappen Finn og erstatt, som åpner en dialog der du kan sette inn tegn, begreper eller regulære uttrykk du vil søke etter, og evt. erstatte disse med annen tekst, sammen med flere alternativer.


VisualEditor bi-directional switching square brackets icon.png
Knappen bytt til kilderedigering ligger ved siden av Publiser endringene-knappen. Den brukes for å bytte til wikitekst-redigering.

Publisering av endringer

Trykk på den blå «Publiser endringene»-knappen når du er ferdig med å redigere. Hvis ingen endringer er gjort vil knappen være grå og ikke mulig å trykke på. For å forkaste alle endringer du har gjort, kan du enten lukke vinduet eller trykke på «Les»-fana over verktøylinja.
VisualEditor toolbar actions-nb.png

Ved å trykke på den blå «Publiser endringene»-knappen åpnes en liten dialogboks. Der kan du skrive et kort sammendrag av hva du har endret, merke endringen som «mindre», og/eller velge om du vil legge siden til din Overvåkningsliste. Sammendragsfeltet er det samme som Redigeringsforklaring:-feltet i wikitekst-editoren.

Du kan også forhåndsvise endringene dine ved å bruke «Gå gjennom endringene dine»-knappen for å være sikker på at resultatet ble som planlagt før du lagrer endringene dine. Dette tilsvarer knappen «Vis endringer» i kilderedigering.

Knappen «Fortsett redigering» tar deg tilbake til siden du redigerte. Du kan publisere alle endringene dine senere.

VisualEditor save dialog-nb.png

Redigering av lenker

VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Lenker kan legges til ved å trykke på «Lenke»-ikonet i verktøylinja, eller ved å bruke tastatursnarveien Ctrl+K (eller Command+K på Mac).

Dersom du merker (uthever) tekst og trykker «Lenke»-knappen, vil det bli opprettet en lenke med den valgte teksten. Hvis det bare er ett ord i lenken er det nok at innsettingspunktet befinner seg i det aktuelle ordet.


VisualEditor-link tool-search results-nb.png
Uavhengig av om du bruker knappen eller tastatursnarveien vil det åpnes en liten dialogboks der du kan skrive inn lenken (intern eller ekstern). VisualEditor sjekker om det finnes en eksisterende artikkel med tittelen du har skrevet inn, og viser en liste over artikler med titler som minner om det du har skrevet inn.

Lenkeverktøyet vil prøve å hjelpe med interne lenker ved å søke etter sannsynlige treff. Når du har skrevet inn eller markert lenken, gjør du ferdig lenkingen ved å trykke Enter eller ved å klikke på «Ferdig»-knappen. Lenken din vil bli synlig umiddelbart, men som med andre endringer vil den ikke publiseres før du publiserer hele siden.


VisualEditor-link tool-external link-nb.png
For å lenke til en nettside eller et annet nettsted, er prosessen nesten den samme: velg fanen «Ekstern side» og skriv inn en URL i tekstfeltet.

VisualEditor link tool simple link-nb.png
Eksterne lenker uten forklaring ser slik ut: [1]. Du kan legge til disse ved å plassere markøren vekk fra et ord (f.eks. etter et mellomrom). Åpne lenkeverktøyet ved å trykke på knappen eller ved å bruke tastatursnarveien. Skriv inn URLen i boksen, og trykk på «Ferdig»-knappen for å sette inn lenken.

VisualEditor-context menu-link tool.png
For å endre eller fjerne en eksisterende lenke, trykker du på lenken i teksten og deretter på «Lenke»-ikonet som dukker opp. Du kan også trykke på det samme ikonet i verktøylinja eller bruke tastatursnarveien Ctrl+K. Når en lenke er valgt fremstår den med en blå ramme.

I lenkeredigeringsdialogboksen kan du deretter endre hvor lenken peker. Du kan også fjerne lenken helt ved å trykke på «Fjern»-knappen øverst til høyre i dialogboksen. Du kan også åpne lenken i et annet vindu ved å trykke på kopien av lenken i dialogboksen. (Nyttig for eksempel hvis du vil sjekke om en ekstern lenke er gyldig.)

Om du ønsker å gå ut av lenkeetiketten (teksten som vises som lenke) eller fortsette å skrive etter lenken, kan du trykke på :

 • Å trykke én gang vil gå ut av lenkeredigeringsdialogen og putte markøren ved slutten av det lenkede lementet (med blå ramme, for å redigere dette elementet)
 • Å trykke to ganger vil putte markøren etter det lenkede elementet, så du kan fortsette å skrive etter lenka.

For å redigere lenkeetiketten til en eksisterende lenke, trykk innenfor lenkeetiketten og begynn å skrive den nye lenkeetiketten. Men om du ønsker å erstatte hele lenkeetiketten, merk deg at:

 • Om du har valgt (merket) hele lenkeetiketten vil lenken slettes ved å skrive et hvilket som helst tegn. Du kan måtte opprette lenken på nytt igjen.
 • For å beholde lenken direkte kan du trykke på lenkeetiketten, bruke slettetasten og slette teksten uten å slette for mye, så et smalt blått lenkeområde blir værende. Nå kan du skrive den nye etiketten for å beholde lenken.
 • Du kan også lenke til kategorier, filer, med mer.

Redigering av referanser

For further information, see Hjelp med bruk av referansemaler eller hjelp med citoids siteringsknapp

Fastslå hvilket oppsett som er i bruk

Wikien din kan bruke et av tre ulike oppsett. Det som vises til høyre er det enkleste, der «Angi kilde»-menyen ikke inneholder noen referansemaler. Hvis wikien din bruker dette oppsettet finner du alt du trenger å vite om fotnoter på denne siden.
VisualEditor cite menu default.png

Det andre oppsettet har den samme «Angi kilde»-menyen, men menyen inneholder også populære referansemaler for rask tilgang til disse. Hvis wikien din bruker dette oppsettet kan du finne mer informasjon på Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates .
VisualEditor references more-nb.png

VisualEditor citoid Cite button-nb.png
I det tredje oppsettet starter du igjen ved å trykke på «Angi referanse»-knappen. En dialogboks blir så åpnet, som inkluderer en automatisk referanseprosess ved bruk av citoid-tjenesten. Om wikien din bruker dette systemet vil du finne flere detaljer på Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full .
VisualEditor Citoid Inspector-nb.png

Redigering av en eksisterende referanse

For å redigere en eksisterende kildehenvisning, trykk på den i teksten (vanligvis vist som et opphevet tall i klammeparenteser). Du vil da se enten et «Referanse»-ikon (bokmerke) eller et ikon (med navn) for malen som ble brukt for å opprette referansen. I begge tilfeller kan du trykke på «Rediger»-knappen for å åpne en dialogboks der du kan redigere referansen.
VisualEditor - Editing references 1.png

Hvis det er «Referanse»-ikonet som vises, vil dialogboksen for å redigere referanser åpnes når du trykker på «Rediger».

Mange wikier bruker maler for å formatere referanser på bestemte måter. Hvis det er brukt en mal i referansen vil all teksten i malen bli uthevet når du klikker på innholdet.

Hvis det er brukt en mal og du har trykket på referanse-informasjonen, vil Mal-symbolet (puslespillbiten) dukke opp. Trykk på «rediger»-knappen for å redigere innholdet i malen.

VisualEditor - Editing references 6.png

Hvis det som dukker opp når du trykker på en referanse er et ikon for en av referansemalene (se et eksempel til høyre), kan du trykke på «Rediger» for å komme direkte til dialogboksen for redigering av malen.
VisualEditor - Editing References - Cite Web.png

I dialogboksen for redigering av maler kan du legge til eller fjerne forskjellige typer informasjon eller endre nåværende innhold. I utgangspunktet vises bare felter (mal-parametre) som har innhold. For å legge til flere felter, trykk på «Legg til mer informasjon» i bunnen av dialogboksen.
VisualEditor - Editing references 5.png

Trykk på «Ta i bruk endringer» når du er ferdig.
VisualEditor Apply Changes-nb.png

Gjenbruk av en eksisterende referanse

Hvis siden allerede har en referanse som dekker teksten du ønsker å kildebelegge, kan du gjenbruke den eksisterende referansen fremfor å legge den inn på nytt.

For å gjenbruke en eksisterende referanse, plasser innsettingspunktet der du ønsker å sette den inn. Velg så «Gjenbruk referanse» fra «Angi kilde»-menyen.

(Merk: Hvis wikien din har det tredje oppsettet beskrevet ovenfor vil du se en «Gjenbruk»-fane i en dialog i stedet for et «Gjenbruk»-element i «Angi kilde»-menyen.)

VisualEditor Cite menu re-use-nb.png

I dialogboksen Referanse, velg referansen du ønsker å gjenbruke. Hvis det er mange referanser kan du bruke søkefeltet («Hva ønsker du å referere til?») for å avgrense til referansene som inneholder en bestemt tekst.
VisualEditor - Editing references 18.png

Legge til en ny referanse

For å legge til en ny referanse ved hjelp av «Angi kilde»-menyen; plasser markøren i teksten der du ønsker å legge den til før du velger den ønskede referansetypen i menyen.
VisualEditor references more-nb.png

Bruke «Enkel» referanse

Her vises hva du ser når du velger det grunnleggende referanseelementet. I referanse-editoren kan du legge til, redigere og formatere referansen din.

Du kan legge til referansen i en bestemt gruppe om du ønsker, men vanligvis trenger du ikke dette. (Dette valget brukes for å vise grupper av referanser med «Referanseliste»-verktøyet.)

VisualEditor - Editing references 20.png

Når du befinner deg i referansedialogboksen kan du legge til en referansemal (eller en annen mal) ved å trykke på Mal-symbolet (puslespillbiten) i «Sett inn»-menyen.
VisualEditor Template Insert Menu-nb.png

Deretter søker du opp malen du ønsker å bruke, legger den til og redigerer den slik du gjør med en hvilken som helst annen mal. (Se avsnittet om redigering av maler under hvis du trenger mer informasjon.)

Når du er ferdig med å redigere din nye mal, trykker du «Ta i bruk endringer» for å gå tilbake til dialogboksen for å redigere referanser, og igjen på «Ta i bruk endringer» for å gå tilbake til siden du holder på å redigere.

VisualEditor - Editing references 9-nb.png

Hvis det ikke allerede er en liste med referanser på siden (f.eks. dersom du legger til den første referansen på den aktuelle siden), må du spesifisere hvor listen med referanser, og tilhørende tekst skal vises for leseren.

Sett markøren der du vil ha lista med referanser (vanligvis helt nederst på siden), åpne «Sett inn»-menyen og velg symbolet «Referanseliste» (tre bøker).

VisualEditor References List Insert Menu-nb.png

Hvis du bruker flere grupper med referanser, noe som er relativt uvanlig, kan du angi hvilken gruppe du vil sette inn i denne dialogboksen. Kun referansene som hører til i gruppen vil da bli satt inn.

Det siste steget i dialogen for referanseliste er å trykke på «Sett inn».

VisualEditor references list-nb.png

Bruk av standard referansemaler

Wikien du bruker kan ha lagt til flere referansemaler i «Angi kilde»-menyen. I så fall gir det kjapp tilgang til de vanligste referansemalene. (Veiledning for å legge til flere referansemaler på din lokale wiki er tilgjengelig på VisualEditor/Citation tool .)
VisualEditor - Editing References - Cite Pulldown.png

Ved å trykke på f.eks. malsymbolet «Bok» vil du komme til en dialogboks der du kan redigere den aktuelle malen. Felt som må fylles ut er merket med en stjerne. Selv om de mest brukte feltene vises, må ikke alle fylles ut.
VisualEditor - Editing references - Cite book required fields-nb.png

For å legge til flere felter, gå nederst i malverktøyet og trykk på valget «Legg til mer informasjon».

Trykk på «Sett inn» når du er ferdig.

VisualEditor - Editing references - Add parameter-nb.png

Redigere bilder og andre mediafiler

Redigering av bilder

For å sette inn et bilde (eller en annen mediefil) i en artikkel, trykk på ikonet «Bilder og media» (et bilde av fjell) i «Sett inn»-menyen.
VisualEditor Media Insert Menu-nb.png

Ved å trykke på «Bilder og media»-symbolet åpnes en dialogboks som automatisk søker gjennom Wikimedia Commons og din lokale wiki etter mediefiler knyttet til siden du holder på å redigere.

Du kan også se etter andre mediefiler ved å endre teksten i boksens søkefelt.

Trykk på miniatyrbildet for å velge en fil.

Dette setter inn bildet på siden du redigerer.

VisualEditor - Media editing 2.png

En ny dialogboks vil bli åpnet etter at bildet du valgte har blitt satt inn på siden. Denne dialogboksen lar deg legge til og redigere bildeteksten under bildet. Bildeteksten kan inneholde formattering og lenker.
VisualEditor - Media editing 6.png

Dialogboksen for media lar deg legge til alternative bildetekster, som kan være til hjelp for brukere som benytter skjermlesere, eller som har slått av bildevisning.
VisualEditor - Media editing 7-nb.png

Du kan også gjøre forskjellige innstillinger for bildet i «Avanserte innstillinger»-vinduet. Disse inkluderer plassering, type og størrelse på bildet.
VisualEditor - Media editing 8-nb.png

Når du er ferdig trykker du «Ta i bruk endringer» for å lukke dialogboksen og fortsette redigeringen.
VisualEditor Apply Changes-nb.png

Du kan legge til eller redigere en bildetekst, eller endre andre innstillinger i et eksisterende bilde ved først å trykke på bildet, og deretter trykke på «Bilder og media»-symbolet som dukker opp under bildet.

Du kan endre størrelsen på et eksisterende bilde ved å trykke på det, og deretter bruke symbolet for å endre størrelse (pilen som peker i to retninger i et av de nedre hjørnene).

Ved å dra og slippe et bilde kan du flytte det høyere opp eller lavere ned på siden.

VisualEditor - Media editing 3-nb.png

Opplasting av bilder

Du kan laste opp bilder fra en fane i medie-dialogboksen, eller ved å dra og slippe en fil på editoren, eller ved å lime inn et bilde fra utklippstavlen.
VisualEditor - Media upload 1-nb.png

Trykk på fanen «Last opp» og velg et bilde fra datamaskinen din. Du kan skrive inn filnavnet eller dra et bilde inn i boksen. Hvis du har dratt og sluppet et bilde direkte i editoren, eller limet inn et fra utklippstavlen, vil denne fanen åpnes automatisk.
VisualEditor - Media upload 1.5.png

For at andre skal kunne finne bildet må du skrive inn en beskrivelse og legge til kategorier.
VisualEditor - Media upload 2-nb.png

Bildet vil bli plassert på siden når du er ferdig.
VisualEditor-logo.svg

Redigering av bildegallerier

For å legge til et nytt galleri, trykker du på «Galleri»-symbolet (en bunke bilder) i «Sett inn»-menyen. (Hvis du ikke ser dette symbolet i den menyen, er det fordi din lokale wiki har besluttet å utsette innføringen av denne funksjonen i VisualEditor.)
VisualEditor - Gallery1-nb.png

Trykk på galleriet for å redigere et eksisterende galleri i VisualEditor. Deretter trykker du på gallerisymbolet (en bunke bilder) nær bunnen av galleriet. Dette åpner galleriredigeringsvinduet med den fullstendige listen over bilder inkludert i galleriet.
VisualEditor - Gallery2-nb.png
Galleriredigeringsvinduet er foreløpig en enkel dialogboks som lar deg redigere eksisterende gallerier ved hjelp av ordinær wikitekst. For å legge til et nytt bilde i et eksisterende galleri, skriv inn filnavnet, etterfulgt av en vertikal strek (|) og bildeteksten for det aktuelle bildet. Du må legge hvert bilde i galleriet på en egen linje. Du kan også redigere listen for å fjerne eller flytte rundt på bilder eller endre på bildeteksten.

Når du trykker på «Ferdig»-knappen, forlater du redigeringsvinduet. Du vil da se endringene du har gjort, slik de vil vises for leserne.

Husk at endringene dine ikke blir publisert når du går ut av redigeringsvinduet. Som med andre endringer gjort i VisualEditor, må du publisere hele siden for at endringene dine skal bli publisert.

VisualEditor - Gallery3-nb.png

Redigering av maler

Kom i gang

For å legge til en ny mal på en side plasserer du markøren der du vil sette inn malen og velger «Mal»-symbolet (puslespillbiten) i «Sett inn»-menyen.
VisualEditor Template Insert Menu-nb.png

Begynn å skrive inn navnet på malen du ønsker å sette inn. Når den dukker opp i listen, trykker du på navnet. Trykk deretter på «Legg til mal».
VisualEditor - Template editing 4.png

Du kan også redigere en mal som allerede finnes på siden. Når du trykker på malen skifter fargen til blå og det dukker opp en boks med et «Mal»-symbol (puslespillbit). Trykk på «Rediger»-lenken.
VisualEditor - Template editing 1.png

Enkelte maler er kun synlige når du leser en side. I visuell redigering vises slike skjulte maler som små puslespillbrikker. Navnet på malen vil vises ved siden av puslebrikkeikonet.
VisualEditor template not visible.png

Når du velger symbolet åpnes kontekstmenyen og du kan redigere malen.
VisualEditor template not visible context menu-nb.png

Malparametre

Når du legger til en ny mal eller åpner en eksisterende, vil «⧼visualeditor-dialog-transclusion-title⧽»-dialogboksen åpnes. Innholdet vil avhenge av om malen er dokumentert med det nye TemplateData -systemet eller ei.

Malen som vises her har ikke TemplateData. Dialogboksen viser derfor bare en lenke til maldokumentasjonen. Besøker du dokumentasjonen bør du kunne finne ut om malen har parametre (felt) og hvilken informasjon du kan legge i hvilke felt. Bruk tall for hver navnløs parameter.

Den første navnløse parameteren navngis 1, den neste 2, og så videre.

VisualEditor template with no TemplateData-nb.png

Hvis malen du jobber med har blitt oppdatert til å inneholde TemplateData-informasjon, vil dialogboksen vise en liste over (navngitte) parametre.
VisualEditor template with TemplateData-nb.png

I en eksisterende mal kan du redigere parametrene som vises, og du kan legge til flere parametre ved å trykke på «Legg til mer informasjon», som du finner helt i bunnen av dialogboksen.
VisualEditor - Template editing 3.png

Når en mal inneholder andre maler, vil disse undermalene dukke opp inne i parametrene som bruker dem. De kan redigeres eller fjernes inne i parameterfeltet.

Nye undermaler legges til ved å følge fremgangsmåten for å legge til et parameter. Du må kanskje sjekke dokumentasjonen for malen for å være sikker på at det er støtte for undermalen. Nøstede maler kan foreløpig kun bli redigert som wikitekst, uten hjelpemidlene som er tilgjengelig i VisualEditor (se phab:T52182).

VisualEditor - Template editing 5.png

Avslutning

Når du er ferdig med å redigere en mal trykker du på «Ta i bruk endringer» for å lukke dialogboksen og komme tilbake til hovedbildet for redigering.
VisualEditor Apply Changes-nb.png

Substituere maler

Når en mal skal substituted, skriv subst: (inkludert kolon) foran malens navn.

Merk at autoutfylling ikke fungerer med subst:. Hvis du ønsker å bruke autoutfylling, kan du søke opp malen først og så legge til subst: foran malnavnet.

Deretter trykker du på den blå «Legg til mal»-knappen.

Legg til parametre som vanlig og trykk «Sett inn».

VisualEditor - Template editing 7-nb.png

Når du har trykket «Ta i bruk endringer» vil du se at malen vises på siden.
VisualEditor - Template editing 8-nb.png

Redigering av lister

VisualEditor Toolbar Lists and indentation-nb.png
Du kan bruke VisualEditor til å opprette lister, eller endre formatet til en eksisterende liste. Det er to typer lister: uordnede lister (punktlister) og ordnede lister (nummererte lister).

For å starte ei ny liste, trykk på et av de to menyelementene som vises her. Eller, om du allerede har skrevet lista (med linjeskift mellom hvert element), velg (merk) lista du har skrevet, og trykk på et av menyelementene.


VisualEditor lists 1 unordered bullet.png
VisualEditor lists 2 ordered numbered.png
Her vises eksempler på de to listetypene: uordnet liste (punktliste) og ordnet liste (nummerert liste).

VisualEditor lists 3 select to indent.png
Om du ønsker å endre innrykksnivået i deler av en eksisterende liste, merk den delen av lista du ønsker å forandre.

VisualEditor lists 4 indentation menu.png
Bruk så menyen, eller trykk på tabulatortasten. (Tabulatortasten øker innrykket; trykk på den mens du holder Shift inne for å minske innrykket.)

VisualEditor lists after indenting.png
Her er resultatet av økt innrykk.

VisualEditor lists mixed.png
Du kan også blande ordnede (nummererte) og uordnede lister (punktlister), om listeelementene har forskjellig innrykksnivå.

Redigering av tabeller

VisualEditor insert table-nb.png
Visuell redigering lar deg sette inn og endre tabeller.

Du kan til og med importere en tabell ved å dra en kommaseparert fil (.csv) fra maskinen din inn i redigeringsvinduet.


Når du trykker på «Tabell» i «Sett inn»-menyen settes det inn en tom fire-ganger-fire-tabell.

Nå er «Tabell»-menyen tilgjengelig. Fra den menyen kan du legge til en tittel på toppen av tabellen.

VisualEditor empty table.png

For å velge ei celle, trykk på den én gang.
VisualEditor tables select one cell.png

For å redigere innholdet i cellen (for eksempel for å legge til innhold eller rette en skrivefeil), dobbeltrykk i cellen. Du kan også velge cellen og så trykke Enter.

For å avslutte redigeringen av en celle, trykk et sted utenfor den.

VisualEditor tables type inside a cell.png

VisualEditor table editing add and remove columns-nb.png
Du kan legge til, flytte eller fjerne en kolonne eller en rad.

Du kan slå sammen celler: Velg dem og gå til tabellmenyen og trykk «Slå sammen celler».
VisualEditor tables merge cells.png

Om du slår sammen celler vil kun teksten i én celle beholdes; teksten i alle andre celler vil bli slettet når du slår dem sammen. Om du angrer på at du slettet teksten i en celle, trykk på angreknappen, flytt eller kopier teksten du ønsker å beholde, og slå sammen cellene på nytt.
VisualEditor tables post-merge cell.png

Du kan også splitte celler som tidligere har blitt slått sammen. Alt innholdet som var i den sammenslåtte cellen vil bli beholdt i den første av de nye splittede cellene. Du kan så klippe ut og lime inn teksten til andre celler om det er ønskelig.
VisualEditor tables split cells.png

Redigering av kategorier

VisualEditor category item-nb.png
For å redigere kategorier velger du «Kategorier» i «Sideinnstillinger»-menyen.

VisualEditor category editing-nb.png
Menyvalget «Kategorier» åpner en dialogboks hvor eksisterende kategorier listes opp, og der du kan legge til og slette kategorier.

Du har også mulighet til å sette eller endre standard sorteringsnøkkel som brukes for å bestemme hvor siden vises når den listes opp sammen med andre sider i samme kategori.

Eksempelvis er standardsorteringsnøkkelen for artikkelen «George Washington» «Washington, George», noe som gjør at artikkelen i kategorien "USAs presidenter" listes opp under bokstaven «W», ikke under «G».


VisualEditor - Category editing 3.png
For å legge til en kategori for en side, skriver du navnet på kategorien i feltet «Legg til kategori». Mens du skriver vil det komme forslag til eksisterende kategorier. Du kan enten velge en eksisterende kategori, eller du kan legge til en kategori som ikke har sin egen kategoriside enda. (Inntil den kategorisiden er opprettet, vil din nye kategori vises som en rød lenke etter at du har publisert endringene dine.)

VisualEditor - Category editing 2.png
For å fjerne en eksisterende kategori trykker du på den og trykker så på «Fjern»-symbolet (papirkurv) i dialogen som åpnes.

Når du trykker på en kategori får du også muliget til å endre sorteringsnøkkelen for den spesifikke kategorien. En slik sorteringsnøkkel overstyrer standard sorteringsnøkkel.


VisualEditor Apply Changes-nb.png
Trykk «Ta i bruk endringer» når du er ferdig med å redigere kategorier for å gå tilbake til sideredigeringsvinduet.

Redigere sideinnstillinger

VisualEditor page settings item-nb.png
For å redigere innstillingene for en side trykker du på «Sideinnstillinger» til høyre i verktøylinja og velger «Sideinnstillinger».

VisualEditor Page Settings-nb.png
Valget «Sideinnstillinger» åpner en dialogboks som viser forskjellige valg.

VisualEditor Page Settings Redirects-nb.png
For å la siden omdirigere til en annen side, huk av i avkrysningsboksen «Omdiriger denne siden til» og skriv inn tittelen på siden du vil sende leseren til når han/hun prøver å gå til siden du nå redigerer.

Nederst kan du velge at denne omdirigeringen ikke oppdateres når siden den peker til flyttes. Dette valget brukes svært sjelden.


VisualEditor Page Settings TOC-nb.png
Du kan bestemme om det skal være en innholdsfortegnelse på siden ved å velge en av disse tre knappene. Standardvalget er «Ved behov», som viser innholdsfortegnelse dersom det er tre eller flere overskrifter.

VisualEditor Page Settings Edit Links-nb.png
Du kan velge at det ikke skal være redigeringslenker ved siden av hver overskrift ved å krysse av i denne boksen.

VisualEditor Apply Changes-nb.png
Trykk på «Ta i bruk endringer» når du er ferdig med å redigere Sideinnstillinger for å gå tilbake til sideredigeringsvinduet.

Redigering av kart

Visual editor showing editing an existing map.jpg
Du kan legge til og endre kart. Se Help:VisualEditor/Maps .

Redigering av matematiske formler

For å legge til en matematisk formel på siden plasserer du markøren der du vil sette den inn, og trykker på «Matteformel»-symbolet (Σ) i «Sett inn»-menyen i verktøylinja.
VisualEditor Formula Insert Menu-nb.png

Et vindu vil bli åpnet der du kan skrive inn formelen med LaTeX-syntaks. Resultatet vil bli forhåndsvist mens du skriver. Når du er fornøyd trykker du på «Sett inn»-knappen.
VisualEditor formula-nb.png

For å redigere en eksisterende matematisk formel på en side trykker du på den og trykker deretter på Σ-symbolet som dukker opp. Dette vil åpne formelvinduet hvor du kan gjøre endringer.
VisualEditor - editing existing mathematical formula-nb.png

Matematiske formler kan plasseres med teksten eller sentrert som en blokk.
VisualEditor mathematic formula inline.png

Redigering av noter

For å legge til musikknoter på en side, plasser markøren der du ønsker å sette inn notene. Fra «Sett inn»-menyen i verktøylinjen trykker du så på valget «Musikknotasjon».

For å redigere eksisterende musikknotasjon på siden, dobbelttrykk på den.

VisualEditor-Insert-Musical-Notation.png

Dette vil åpne dialogboksen for «Musikknotasjon». Her kan notasjonen redigeres etter skala, enten i ABC- eller Lilypond-format. Du kan også lenke notasjonen til en lyd- eller MIDI-fil. Når du er ferdig, trykk på «Ferdig»-knappen for å lukke dialogen og publisere endringene dine.
Musical.png

Redigering av dikt og andre spesialtekster

Noen elementer, som assosiasjonslister og dikt, er ikke fullstendig støttet av den visuelle editoren enda.
VisualEditor editing poem 1.png

I de fleste tilfeller kan eksisterende elementer redigeres, men nye kan ikke opprettes med visuell redigering.

Inntil det er lagt til støtte for dette, kan du kopiere fra en eksisterende til en ny side, eller redigere kildeteksten direkte.

VisualEditor editing poem 2.png

Å bytte mellom visuell redigering og wikitekstredigering

For å bytte fra visuell redigering til wikitekstredigering, trykk på [[ ]]-knappen helt til høyre på verktøylinjen.

VisualEditor toolbar Page options - Switch to wikitext - Save.png

Du vil presentert for en diff. (Om du trykket på «Forkast endringer» vil du bare se wikiteksten, som er klar til å redigeres med wikitekstredigeringen.)

Rull nedover, så vil du se området for wikitekstredigering.

VisualEditor bi-directional switching diff before wikitext.png

Du kan også bytte fra wikitekstredigering til visuell redigering. For å gjøre det, trykk på blyantikonet helt til høyre på verktøylinjen.

VisualEditor bi-directional switching pencil icon in wikitext.png

Tastatursnarveier

Noen bidragsytere er vant til å skrive inne wikikode direkte, særlig for halvfet, kursiv og wikilenker. Tastatursnarveier gjør at du kjapt kan sette inn slik formattering uten å måtte bruke menylinja. Her er de vanlige generelle tastatursnarveiene i VisualEditor:

PC-snarvei Effekt Mac-snarvei

Ctrl+B Fet Cmd+B

Ctrl+I Kursiv Cmd+I

Ctrl+K Sett inn lenke Cmd+K

Ctrl+X Klipp ut Cmd+X

Ctrl+C Kopier Cmd+C

Ctrl+V Lim inn Cmd+V

Ctrl+Z Angre Cmd+Z