Help:Визуален редактор/Ръководство за употреба

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 79% complete.
PD Забележка: С редактирането тази страница, вие се съгласявате да предоставите приносите си под лиценз CC0. За повече информация, вижте помощните страници за Обществено достояние.
PD
Ако искате да опитате Визуалния редактор, без да редактирате статия, тук е страницата, на която може свободно да го тествате. Не е нужно да имате потребителска сметка, за да използвате Визуалния редактор на тази страница.


Отваряне на Визуалния редактор

За да редактирате страница с помощта на Визуалния редактор, кликнете върху раздела "Редактиране" в горната част на страницата.

Отварянето на страница за редактиране може да отнеме няколко секунди и повече, ако страницата е много голяма.

Кликването върху раздел "Редактиране на кода" ще отвори класическия уикитекстов редактор.

VisualEditor edit tab-en.png

Вие също може да отворите Визуалния редактор с натискане върху раздела "редактиране".
VisualEditor - Section edit links-en.png

Първи стъпки: лентата с инструменти на Визуалния редактор.

Екранен кадър на лентата с инструменти на Визуалния редактор.
Лентата с инструменти на Визуалния редактор се появява в горната част на екрана, когато започнете да редактирате. Тя включва някои от познатите икони:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Отмяна и Повторение на промените, които сте направили.

VisualEditor Toolbar Headings-bg.png
Падащо меню Параграф: позволява да промените форматирането на параграфа. За да промените стила на абзац, поставете курсора на мишката върху Параграф, натисните и изберете желания елемент от менюто (не е нужно предварително да избирате текста). Заглавията на разделите са форматирани като "Заглавие", а подразделите - "Подзаглавие 1", "Подзаглавие 2" и т.н. Нормалният формат за текст е "Параграф".

VisualEditor Toolbar Formatting-bg.png

Форматиране: Натискането върху "A" отваря друго меню.

 • Елементът "Получер" (B) удебелява избрания текст.
 • Елементът "Курсив" (I) поставя избрания текст в курсив.
 • Елементът "Горен индекс" (x2) прави избрания текст да се появи по-малък и да е малко по-високо разположен спрямо околния текст.
 • Елементът "Долен индекс" (x2) прави избрания текст да се появи по-малък и да е малко по-ниско разположен спрямо околния текст.
 • Елементът "Зачеркване" (S) поставя дебела черта през избрания текст.
 • Елементът "Програмен код" (двойка фигурни скоби:{}) променя шрифта на избрания текст в равноширок шрифт, което го отличава от околния (пропорционално широк) текст.
 • Елементът "Подчертаване" (U) поставя дебела черта под избрания текст.
 • Елементът "Език" (文A) ви позволява да поставите описание на езика (например японски) и посока (например от дясно на ляво) на избрания текст.
 • Последният елемент (VisualEditor MediaWiki theme clear icon bitmap.png), наричан "Премахване", премахва форматиращите символи от избрания текст, включително препратките.

If you have not selected any text, then when you press the "A" to open the menu, and then select an item, that formatting will apply to the text that you start typing, from wherever your cursor is located.


VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Инструмент за препратки: иконата с верига е на инструмента за свързване. Кликването върху нея (обикновено след като изберете някакъв текст) отваря прозорец за препратка.

VisualEditor - Cite Pulldown-bg.png
Меню Цитиране: Менюто "Цитиране" се използва за добавяне на вътрешни източници (също наричани "бележки" или "източници"). С помощта на това меню, всички проекти имат достъп до основното референтно форматиране и възможност за повторна употреба на цитати. Това меню ви дава бърз достъп до локалните шаблони за цитиране, ако те са активирани на вашето уики.

(Допълнителните инструкции за добавяне на локални шаблони за цитиране в меню Цитиране на определено уики се намират на Визуален редактор/Инструмент за източници .)


VisualEditor citoid Cite button-bg.png
Бутон Цитиране: Ако услугата citoid е активирана на вашето уики, вместо меню Цитиране ще видите бутон Цитиране.

Услугата citoid ще опита да попълни шаблоните за цитиране автоматично.


VisualEditor Toolbar Lists and indentation-bg.png
Списъци и отстъп: първите два елемента ви позволяват да форматирате текст като "Неномериран списък" или "Номериран списък". Последните два елемента ви позволяват да намалите или увеличите нивото на отстъп на елементите в списъка.

VisualEditor Insert Menu-bg.png
Вмъкване: Меню Вмъкване може да се различава в някои проекти. По-долу е даден списък на всички възможни опции.
 • Иконата „Изображения и медия“ (картинка с планини) отваря диалогов прозорец за медийни файлове.
 • Иконата "Шаблон" (парченце от пъзел) ви позволява да редактирате шаблони.
 • Бутон "Table" ви позволява да въведете таблица.
 • Елементът "Коментар" (кръгче с удивителна) ви позволява да поставите коментари, които не са видими за читателите; те могат да се видят само в режим на редактиране, където са обозначени с икона на удивителен знак. В режим на редактиране, натискането върху тази икона ви позволява да редактирате или изтриете коментара.
 • Иконата "Йероглифи" (символа анх - ☥) ви дава възможност за въвеждане на йероглифи. (Вижте по-долу.)
 • The "Code block" item allows you to insert code.
 • The "Musical notation" item allows you to insert a musical notation.
 • Иконата "Галерия" (набор от снимки) ви позволява да вмъкнете галерия от снимки на страницата.
 • Иконата "Математическа формула" (Σ) отваря прозорец за въвеждане на формули.
 • The "Graph" item allows you to insert a graph.
 • The "Вашият подпис" item allows you to insert a signature that you use on the project. It will be greyed out (not selectable) when you are editing a type of page (a "namespace"), such as an article, where signatures should not be inserted.
 • Иконата "Списък с източници" (три книги) отваря прозорец, в който можете да определите къде да се показват източниците за читателя. Обикновено това се извършва само един път на страница.

Вмъкване на специални символи: Когато натиснете иконата "Специални знаци" (Ω), която се намира до "Вмъкване", се отваря диалогов прозорец, показващ множество специални символи. С кликване върху специфичен символ, можете да го поставите в текста. Тези специални символи включват някои стандартни обозначения, ударения, както и математически символи. (Този списък може да се персонализира локално. Вижте Визуален редактор/Специални символи за допълнителни инструкции.)
VisualEditor Toolbar SpecialCharacters-bg.png

VisualEditor toolbar edit notices icon.png
Бутонът Съобщения при редактиране показва всички съобщения за страницата.

VisualEditor More Settings-bg.png
The Настройки на страницата menu is to the left of the Публикуване на промените button and the Switch editor menu. On this menu there is a button to open an Options dialog with the following (left side) tabs:
 • Категории allows you to add categories to this page and to adjust how the page is sorted, when displayed within a category by setting a different index to sort with.
 • Настройки на страницата allows you to make the page a redirect and adjust options of this redirect, to adjust settings regarding the displaying of the Table of Contents, to disable the edit links next to each heading, and to define the page as a disambiguation page.
 • Advanced settings allows you to adjust the settings regarding indexation of the page by search engines, showing a tab to add a new section, and the displayed title.
 • Езици which shows a list of pages in other languages that are linked to that page.
 • Templates used shows a list of links to each template used on this page.

The tabs of the Options dialog are also displayed in the Настройки на страницата menu and can be opened by clicking on it.

Furthermore the Настройки на страницата menu contains the button View as right-to-left and the button Find and replace which opens a dialog where you can insert characters, terms or Regular expressions you are searching for and those to replace them with, together with several buttons for options.

VisualEditor bi-directional switching square brackets icon.png
Бутонът $switch е до бутон Публикуване на промените. Той ви позволява да преминете в режима на текстовия редактор.

Съхраняване на промените

Когато сте готови с редактирането, кликнете на синия "Публикуване на промените" бутон в лентата с инструменти. Ако не сте направили промени, бутонът няма да е активиран (ще остане в сиво). За да отмените всички свои промени по редактирането, просто затворете прозореца на браузъра си или или натиснете бутона "Преглед" над лентата с инструменти за редактиране.
VisualEditor toolbar actions-bg.png

При натискането на синия бутон "Публикуване на промените" се отваря диалогов прозорец. В него можете да въведете кратко резюме на вашите промени, маркирате редакцията си като малка и да добавите страницата към списъка ви за наблюдение. Кутията за резюмето е еквивалента на полето Резюме: в текстовия редактор.

Можете да прегледате редакциите си, използвайки бутона "Преглед на промените" - за да бъдете сигурни, че те ще функционират по предназначение, преди да съхраните промените си. Това е подобно на действието на бутона "Показване на промените" в текстовия редактор.

Бутонът "Продължете редактирането" ви връща към страницата, която редактирахте. Можете да съхраните всичките си промени по-късно.

VisualEditor save dialog-bg.png

Редактиране на препратки

VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Препратки могат да се добавят чрез иконата "Препратка" (звена на верига) в лентата с инструменти, или с помощта на прекия път Ctrl+K (или Command+K на Mac).

Ако изберете (маркирате) текст и след това натиснете бутона "Препратка", този текст ще се използва при създаването на препратката. За препратка, която да включва само една дума, можете или да маркирате думата или просто да поставите курсора в рамките на тази дума.


VisualEditor-link tool-search results-bg.png
При използването на бутона или прекия път ще се отвори прозорец, в който можете да въведете препратката.

Инструментът за препратки ще се опита да помогне с вътрешни препратки, като потърси за вероятни съвпадения. След като вече сте въвели или избрали препратката, можете да завършите процеса, като натиснете Enter или бутона "Готово". Препратката ви ще се визуализира веднага на страницата, но заедно с другите промени, тя няма да бъде съхранена, докато не запаметите цялата страница.


VisualEditor-link tool-external link-bg.png
За да създадете препратка към страница на друг уебсайт, използвайте подобен процес: Изберете бутона "Външна препратка" и въведете URL-адреса на уебсайта в полето.

VisualEditor link tool simple link-bg.png
Външни препратки без добавен надпис изглеждат така: [1]. Можете да го добавите като кликнете два пъти върху препратката. Или един път върху препратката и после един път върху инструмента за препратка. Въведете URL адреса в полето и натиснете бутона "Готово", за да вмъкнете препратка.

VisualEditor-context menu-link tool-bg.png
За да промените или премахнете съществуваща препратка, щракнете в текста за тази препратка, след това натиснете иконата "Препратка", която се появява в близост до нея. Ще се появи диалогов прозорец за редактиране (Можете също да стигнете до него с клавишната комбинация Ctrl+K.) Когато е избрана препратка, тя се появява като оцветена в синьо.

В прозореца за редактиране на препратка можете да промените накъде тя да насочва. Можете също да премахнете препратката изцяло чрез натискане на бутона "Премахване" в горния десен ъгъл на прозореца. Можете също така да отворите целевата страница на препратката в друг прозорец, като кликнете на препратката в диалоговия прозорец. (Може би искате да направите това, за да проверите дали външната препратка е валидна.)

Ако искате да излезете от надписа на препратката (текста, показан като препратка) или да продължите да пишете след тази препратка, можете да натиснете :

 • Натискането му веднъж ще затвори прозореца за редактиране и ще постави курсора в края на свързания елемент (на син фон, за да редактирате този елемент)
 • Натискането му два пъти ще постави курсора в края на свързания елемент в готовност за писане на останалата част от текста ви.

To edit the link label of an existing link, press within the link label and type the new one. But if you want to replace the entire label, please note:

 • If you have selected (highlighted) the entire link label, the link will be deleted by typing any key. You may link it from start.
 • To keep the link directly, you may press within that link label, use backspace and delete key without pressing it once more than necessary, and a narrow blue link area will remain there. Now you may type in the new label for the kept link.
 • You can also link to categories, files and more.

Редактиране на източници

For further information, see Помощ за шаблоните за цитиране или Помощ за бутона за цитиране

Determining which system is in place

Вашето уики може да използва една от трите системи за бележки под линия. Тази, показана в дясно, е най-опростената система, в която меню "Цитиране" не включва никакви шаблони. Ако уикито ви използва тази система, тогава всичко, което трябва да знаете за бележките под линия е на тази страница.
VisualEditor cite menu default.png

Втората система има същия вид на меню "Цитиране", но с няколко често използвани шаблони за цитиране, настроени за бърз достъп. Ако уикито ви използва тази система, ще намерите повече информация на Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates .
VisualEditor references more.png

VisualEditor citoid Cite button-bg.png
In the third system, you again start by pressing the Cite button. Then a dialog box opens, which includes an automatic citation process using the citoid service. If your wiki uses this system, you will find more details at Помощ:Визуален редактор/Ръководство за потребители/Шаблони-Пълно ръководство
VisualEditor Citoid Inspector-bg.png

Редактиране на съществуващ източник

За да редактирате съществуващ източник, кликнете върху него, на мястото на което е в текста (обикновено като номер в скоби). Ще видите или иконата за "Източник" (като маркер) или икона (и име) на шаблона, който е използван за създаване на източника. И в двата случая, натискането върху бутона "Редактиране" ще отвори нов диалогов прозорец, в който можете да редактирате източника.
VisualEditor - Editing references 1.png

За иконата "Източник", натискането върху "Редактиране" отваря прозореца за източници. За да промените справочна информация, кликнете върху нея.

Много уикита използват шаблони за форматиране на източници. Ако използвате шаблон във вашия източник, когато движите курсора си над референтната информация, цялата информация в тази област ще бъде маркирана.

Ако е използван шаблон и кликнете на справочната информация, тогава ще се появи иконата Шаблон (парченце пъзел) с информация. Кликнете върху бутона "редактиране", за да редактирате съдържанието на шаблона в прозореца на мини-редактора на шаблона.

VisualEditor - Editing references 6.png

Ако това, което се появява, когато щракнете върху източник, е икона за стандартен шаблон за източници (примера вдясно), тогава натискането върху "Редактиране" ще отвори прозореца на мини-редактора на шаблона.
VisualEditor - Editing References - Cite Web.png

Вътре в мини-редактора, можете да добавяте или премахвате видовете информация или да променяте сегашното съдържание. Първоначално ще се покажат само полетата (параметрите на шаблона), които имат съдържание. За да добавите полета, кликнете върху "Добавяне на повече информация" в долната част на мини-редактора.
VisualEditor - Editing references 5.png

Натиснете "Прилагане на промените" когато приключите с редактирането.
VisualEditor Apply Changes-en.png

Повторна употреба на съществуващ източник

Ако страницата вече съдържа източник, който се отнася за текст, към който искате да насочите, можете да го използвате повторно.

За повторна употреба на съществуващ източник, поставете курсора в текста, към който искате да добавите нова препратка (като номер) към същия източник. След това натиснете върху елемента "Повторна употреба на източник" от менюто Цитиране.

(Забележка: Ако вашето уики има третата система за бележки под линия, описана по-горе, вместо в меню "Цитиране" ще видите елемента "повторна употреба" в нов диалогов прозорец.)

VisualEditor Cite menu re-use.png

В прозореца Източник, разгледайте списъка за препратката, която искате да използвате отново и я изберете. Ако има много препратки, можете да използвате полето за търсене (с надпис Търсене в текущите цитирания), за да се покажат само тези препратки, които включват определен текст.
VisualEditor - Editing references 18.png

Добавяне на нов източник

За да добавите източник с помощта на меню Цитиране, поставете курсора на мястото в текста, където искате да го добавите. След това изберете подходящия вид цитиране от менюто.
VisualEditor references more.png

С помощта на "Основно" цитиране

Показаното тук, е това, което ще видите, ако изберете основният елемент за препратки. Можете да добавите вашия източник в редактора за източници, дори и с включено в него форматиране.

Можете да направите източника да принадлежи към дадена група, макар че обикновено това поре се оставя празно. (Тази опция се използва за показване на групи от източници с инструмента "Списък с източници".)

VisualEditor - Editing references 20.png

Ако искате да включите шаблон за източници (или друг шаблон) в новия си източник, в диалоговия прозорец кликнете върху иконата Шаблон (парченце пъзел) в лентата на менюто "Вмъкване", намиращ се в рамките на редактора за източници.
VisualEditor Template Insert Menu-bg.png

След това, потърсете шаблона, който искате да използвате, и го добавете го и редактирайте като всеки друг шаблон. (Ако имате нужда от повече информация за шаблоните, вижте раздела редактиране на шаблони по-долу.)

След като приключите с редактирането на новия си шаблон, кликнете на "Прилагане на промените", за да се върнете в редактора за източници, и още веднъж "Прилагане на промените" за да се върнете към страницата, която редактирате.

VisualEditor - Editing references 9.png

Ако на страницата няма списък с източници (например ако поставяте първия източник на страницата), ще трябва да посочите къде да се изобразява списъка с източници и техния текст за читателя.

Поставете курсора там, където искате да се показва списъка (обикновено в долната част на страницата), отворете менюто "Вмъкване" и кликнете върху иконата "Списък с източници" (три книги).

VisualEditor References List Insert Menu-bg.png

Ако използвате няколко групи от изтачници, което е сравнително рядко, можете да посочите групата в този диалогов прозорец. Само препратки, които принадлежат към тази група, ще бъдат показвани на мястото на страницата, където сте поставили групата.

Последната стъпка в прозореца за списъка с източници е да натиснете "Вмъкване".

VisualEditor references list-bg.png

Употреба на стандартни шаблони за източници

Вашето локално уики може да добавя допълнителни шаблони за източници към менюто "Цитиране". За целта трябва да имате бърз достъп до най-често използваните шаблони за източници във вашето уики. (Инструкциите за добавяне на допълнителни шаблони за източници към уикито ви се намират на Визуален редактор/Инструмент за източници .)
VisualEditor - Editing References - Cite Pulldown.png

Кликването върху икона за шаблон като "Цитат книга" ще ви отведе до мини-редактора за този шаблон. Важните информационни полета могат да са отбелязани със звездичка. Не всички от тях са задължителни, ще се показват само най-често използваните полета.
VisualEditor - Editing references - Cite book required fields.png

За да добавите повече параметри, превъртете надолу в мини-редактора и кликнете върху опцията "Добавяне на повече информация".

Натиснете "Вмъкване" когато сте приключили с редактирането.

VisualEditor - Editing references - Add parameter.png

Редактиране на изображения и други мултимедийни файлове

Редактиране на изображения

За да поставите ново изображение (или друг вид мултимедиен файл) в страницата, натиснете иконата "Изображения и медия" (картинката с планина). Изображението ще бъде добавено на мястото, където е курсорът на мишката ви.
VisualEditor Media Insert Menu-bg.png

Кликването върху иконата "Изображения и медия" отваря диалогов прозорец, който автоматично търси в Общомедия и вашето локално уики за мултимедийни файлове, свързани със заглавието на страницата, която редактирате.

Можете да промените търсенето чрез промяна на текста в полето за търсене на диалоговия прозорец.

За да изберете файл, кликнете върху умаленото му изображение.

Това поставя изображението върху страницата, която редактирате.

VisualEditor - Media editing 2.png

След като избраното изображение е вмъкнато в страницата, ще се отвори друг прозорец. Той ви позволява да добавяте и редактирате надписа на изображението. Надписът може да съдържа форматиране и препратки.
VisualEditor - Media editing 6.png

Прозорецът за медийни файлове също ви позволява да добавяте алтернативни текстови надписи, за да помогнете на потребители, които използват екранни четци или които са деактивирали изображенията на екрана си поради някаква причина.
VisualEditor - Media editing 7.png

Можете също да настроите различни параметри за изображението в прозореца "Разширени настройки". Те включват подравняването, типа и размера на изображението.
VisualEditor - Media editing 8.png

Когато сте готови, натиснете "Прилагане на промените", за да затворите диалоговия прозорец и да се върнете към редактирането на страницата.
VisualEditor Apply Changes-en.png

За съществуващо изображение, можете да добавите или редактирате надпис или други настройки, като кликнете върху изображението и после върху бутон "Изображения и медия" който се появява под снимката.

Можете да промените размера на съществуващо изображение, като кликнете върху него и след това местите иконата за преоразмеряване (стрелката в единия или двата долни ъгли. В зависимост от това къде е изображението, то може да има една или две стрелки).

Можете също така да влачите и пуснете изображение на по-високо или по-ниско място в страницата.

VisualEditor - Media editing 3.png

Качване на изображения

Можете да качвате изображения от раздел в прозореца за медийни файлове или чрез влачене и пускане на файл в редактора, или чрез поставяне на изображение от клипборда си.
VisualEditor - Media upload 1.png

Натиснете върху раздел "Качване" и изберете изображение от компютъра си. Можете да въведете името на файла, или да провлачите изображението в полето. If you dragged and dropped an image directly into the editor, or pasted one from your clipboard, this tab will open automatically.
VisualEditor - Media upload 1.5.png

Трябва да опишете изображението и да добавите към него категории, така че другите редактори да могат да го намерят.
VisualEditor - Media upload 2.png

Когато сте готови, изображението ще бъде поставено в страницата.
VisualEditor-logo.svg

Редактиране на мултимедийни галерии

За да добавите нова галерия, кликнете върху иконата "Галерия" (комплект от снимки) в менюто "Вмъкване". (Ако не виждате иконата в това меню, то вашето уики е решило да отложи прилагането на тази функционалност във Визуалния редактор.)
VisualEditor - Gallery1.png

За да редактирате съществуваща галерия във визуалния редактор, натиснете върху галерията. След това натиснете върху бутона Редактиране, който се появява горе над галерията. Това отваря пълния списък на изображения и техните налични описания, включени в галерията.
VisualEditor - Gallery2.png
Редакторът на галерия в момента е обикновена кутия, която ви позволява да редактирате съществуващите галерии с помощта на уикитекстово форматиране. За да добавите ново изображение към съществуваща галерия, въведете името на файла, последван от права черта (|) и описание на изображението. Трябва да поставяте всяка снимка в галерията на отделен ред. Може също така да редактирате този списък, за да премахнете или пренаредите изображенията или да промените описанията.

Когато кликнете на бутона Готово, вие ще излезете от редактора на галерия. След това можете да видите промените в галерията, както ще изглежда тя за читателите.

Не забравяйте, че излизането от редактора на галерия не публикува промените. Както и при другите промени, направени с помощта на визуалния редактор, трябва да публикувате цялата страница, за да публикувате работата си.

VisualEditor - Gallery3.png

Редактиране на шаблони

Начало

За да добавите нов шаблон в страницата, поставете курсора на мястото на което искате да добавите шаблона, и натиснете иконата „Шаблон“ (парченце от пъзел) в меню „Вмъкване“.
VisualEditor Template Insert Menu-bg.png

Започнете да пишете името на шаблона, който искате да вмъкнете. Когато го видите в списъка, кликнете върху името му. След това кликнете върху "Добавяне на шаблон".
VisualEditor - Template editing 4.png

Също така можете да редактирате шаблон, който вече присъства на страницата. Кликнете върху шаблона за да го изберете. Той ще промени цвета си в синьо, и ще се появи кутийка с икона "Шаблон" (парченце от пъзел). След това кликнете върху бутона "Редактиране".
VisualEditor - Template editing 1.png

Възможно е някои шаблони да не са видими за някой, който чете страницата. В визуалния редактор, такива скрити шаблони са показани като икони на пъзел. The name of the template will be shown next to the puzzle icon.
VisualEditor template not visible.png

Когато изберете иконата, се появява контекстно меню и можете да редактирате шаблона.
VisualEditor template not visible context menu.png

Параметри на шаблона

Когато добавяте нов шаблон или отваряте съществуващ, се показва прозореца "⧼visualeditor-dialog-transclusion-title⧽". Съдържанието в прозореца зависи от това, дали шаблона е бил документиран чрез новата TemplateData система или не.

Шаблонът, показан тук, все още няма създаден TemplateData. Диалоговият прозорец предлага препратка към документацията за шаблона. След като прегледате документацията, би трябвало да откриете дали шаблона има някакви параметри (полета) и какво има във всяко поле. Използвайте номера като имена за всеки безименен параметър. Първият безименен параметър се нарича 1, вторият е 2 и така нататък.
VisualEditor template with no TemplateData.png

Ако шаблонът е актуализиран да съдържа TemplateData информация, тогава в диалоговия прозорец ще се покаже списък на индивидуалните (именувани) параметри.
VisualEditor template with TemplateData.png

Можете да редактирате параметрите (показани в прозореца) на съществуващ шаблон, както и да добавяте нови, като кликнете върху "Добавяне на повече информация" най-отдолу в прозореца.
VisualEditor - Template editing 3.png

Когато шаблон има вградени в себе си други шаблони, тези подшаблони ще се появят вътре в показаните параметри. Те могат да бъдат редактирани или премахнати от полето на параметъра.

Можете да добавите нови подшаблони, като следвате стъпките за добавяне на параметър. Може да се наложи да проверите документацията на шаблон, за да се уверите, че поддържа подшаблона. Nested templates can currently be edited as wikitext only, without the facility offered by VisualEditor (see phab:T52182).

VisualEditor - Template editing 5.png

Край

Когато сте готови с редактирането на шаблона, натиснете "Прилагане на промените", за да затворите диалоговия прозорец и да се върнете към редактирането на страницата.
VisualEditor Apply Changes-en.png

Заместване на шаблони

Когато даден шаблон трябва да се замести, напишете subst: (с включено двоеточие) пред името на шаблона.

Автоматичното допълване не работи с subst:. Ако искате да използвате автоматично допълване, първо намерете шаблона, и след това добавете subst: пред името на шаблона.

След това натиснете върху синия бутон Добавяне на шаблон.

Добавете параметри както обикновено и натиснете Вмъкване.

VisualEditor - Template editing 7.png

След като натиснете Прилагане на промените, ще видите шаблона да се показва на страницата.
VisualEditor - Template editing 8.png

Редактиране на списъци

VisualEditor Toolbar Lists and indentation-bg.png
You can use the visual editor to create lists, or to change the format of an existing list. There are two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

To start a new list, just press on one of the two menu items shown here. Or, if you already have typed the list (on separate lines), select (highlight) the list you have typed, then press on one of the menu items.


VisualEditor lists 1 unordered bullet.png
VisualEditor lists 2 ordered numbered.png
Shown here are examples of the two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

VisualEditor lists 3 select to indent.png
If you want to change the indentation level of part of an existing list, select the part of the list that you want to change.

VisualEditor lists 4 indentation menu.png
Then use the menu, or press the Tab key. (The Tab key increases indentation; use the shift key plus the Tab key to decrease indentation)

VisualEditor lists after indenting.png
Here is the result of increased indentation.

VisualEditor lists mixed.png
You can even mix ordered (numbered) and unordered (bullet) lists, if the list items have different indentations.

Редактиране на таблици

VisualEditor insert table-bg.png
Можете да използвате визуалния редактор за въвеждане и промяна на таблици.

Можете дори да вмъкнете таблица, влачейки .csv файл от компютъра си в главния прозорец за редактиране.


Когато кликнете върху "Таблица" в менюто "Вмъкване", визуален редактор вмъква празна таблица с размери четири на четири клетки.

Now the "Table" menu is available. From that menu, you can add a caption to the top of the table.

VisualEditor empty table.png

To select a cell, press it once.
VisualEditor tables select one cell.png

To edit the contents of the cell (for example, to add content or to correct a spelling error), double press in the cell. Or you can select the cell and then press Return.

To end your editing of a cell, just press elsewhere.

VisualEditor tables type inside a cell.png

VisualEditor table editing add and remove columns.png
Можете да добавяте, преместите или изтриете колона или ред.

You can merge cells: Select them, then from the Table menu, press on "Merge cells".
VisualEditor tables merge cells.png

If you merge cells, only the text in one cell is kept; any text in the other cells is deleted when you merge the cells. If you decide that you wanted some or all of the text that was deleted, use the Undo button, move or copy the text you want, then merge the cells again.
VisualEditor tables post-merge cell.png

You can also split cells that were previously merged. All the content that was in the merged cell will remain in the first cell when you do the split. You can then cut and paste text to other cells, if you want.
VisualEditor tables split cells.png

Редактиране на категории

VisualEditor category item-bg.png
За да редактирате категории, натиснете елемента "Категории" от менюто "Настройки на страницата".

VisualEditor category editing-en.png
Кликването върху "Категории" отваря диалогов прозорец, в който са изброени съществуващите категории и ви позволява да ги изтриете и да добавяте нови категории.

Също така имате възможност да настроите или промените общия (по подразбиране) ключ за сортиране, който определя къде да се показва страницата, когато е изброена заедно с други страници в една и съща категория.

Например, сортиращият ключ по подразбиране за статията "Джордж Вашингтон" е "Вашингтон, Джордж". В категория "Президенти на САЩ", статията е показана на буквата "В", а не на буквата "Д".


VisualEditor - Category editing 3.png
За да добавите категория за страница, въведете името на категорията, в полето "Добавяне на категория". Докато пишете, визуалният редактор ще търси възможно съвпадение в съществуващите категории. Можете да изберете съществуваща категория, или можете да добавите категория, която все още не разполага със собствена категорийна страница. (Докато не бъде създадена тази категорийна страница, новата ви категория ще се показва като червена препратка, след съхраняването на всичките ви промени.)

VisualEditor - Category editing 2.png
За да премахнете съществуваща категория, кликнете върху нея и после натиснете върху иконата "Премахване" (кошче) в отворения диалогов прозорец.

Кликването върху категория също така ви позволява да определите ключ за сортиране за тази конкретна категория. Такъв ключов заменя стандартния ключ по подразбиране.


VisualEditor Apply Changes-en.png
Кликнете "Прилагане на промените", когато сте готови с редактирането на категории, за да се върнете към редактора на страницата.

Настройки за редактиране на страница

VisualEditor page settings item-bg.png
За да промените настройките на страница, отворете менюто "Настройки на страницата" в лентата с инструменти и изберете бутона "Настройки на страницата".

VisualEditor Page Settings-en.png
Бутонът "Настройки на страницата" отваря диалогов прозорец, който показва няколко опции.

VisualEditor Page Settings Redirects-en.png
Можете да направите страницата да пренасочва към друга страница чрез отмятане на квадратчето "Пренасочване на страницата към" и вписване на името на страницата, към която искате да насочите читателя.

Малко по-долу има друго квадратче, което дава възможност да се предотврати преименуването на пранасочващата при актуализиране на целевата страница. Това се използва много рядко.


VisualEditor Page Settings TOC-en.png
Можете да промените дали страницата да показва таблицата "Съдържание", като изберете един от тези три бутона. Опцията по подразбиране е "Ако е необходимо", което показва "Съдържание", ако в страницата има три или повече раздела.

VisualEditor Page Settings Edit Links-en.png
Можете да скриете показването на препратките за редактиране до заглавието на всеки раздел, чрез отмятане на това квадратче.

VisualEditor Apply Changes-en.png
Кликнете "Прилагане на промените", когато сте готови с редактирането на Настройки на страницата, за да се върнете към редактора на страницата.

Редактиране на карти

Visual editor showing editing an existing map.jpg
You can add and change maps. See Помощ:Визуален редактор/Карти .

Редактиране на математически формули

За да добавите нова математическа формула на страницата, поставете курсора, на мястото където искате да я поставите, и кликнете върху иконата "Математическа формула" ("Σ") от менюто "Вмъкване" в лентата с инструменти.
VisualEditor Formula Insert Menu-bg.png

Ще се отвори прозорец, в който можете да въведете формулата, с помощта на LaTeX синтаксис. Визуалният редактор ще актуализира формулата, така че да можете да видите как ще изглежда, докато правите промените. Когато сте доволни от резултата, натиснете бутона "Вмъкване".
VisualEditor formula-bg.png

За да редактирате съществуваща математическа формула на страницата, кликнете върху я и след това натиснете върху появилата се икона "Σ". Това ще отвори прозорец, в който можете да направите промените.
VisualEditor - editing existing mathematical formula.png

Mathematical formulae can be placed inline or centered as a block.
VisualEditor mathematic formula inline.png

Editing musical scores

To add a new musical notation to a page, place your cursor where you want the musical notation to be inserted. Then, from the "Insert" menu on the toolbar, press the "Musical notation" option.

To edit an existing musical notation on the page, double press on it.

VisualEditor-Insert-Musical-Notation.png

This will open the "Musical notation" dialog. Here the notation can be edited by scale, either in ABC or in Lilypond format. You can also link the notation to an audio or MIDI file. Once you are finished, press the "Done" button to close the dialog and publish your changes.
Musical.png

Редактиране на стихове и други специални елементи

Някои елементи, като асоциирани списъци и стихотворения, все още не се поддържат напълно от визуалния редактор.
VisualEditor editing poem 1.png

В повечето случаи, съществуващите елементи могат да се редактират, но не може да бъдат добавяни нови чрез визуалния редактор.

Докато не се поддържа напълно, можете да копирате съществуваща от друга страница, или да редактирате директно в уикитекст.

VisualEditor editing poem 2.png

Switching between the visual and wikitext editors

To switch from the visual editor to the wikitext editor, press the [[ ]] button on the far right of the toolbar.

VisualEditor toolbar Page options - Switch to wikitext - Save.png

You'll see a diff. (If you pressed on "Discard changes", you'll just see wikitext, ready to edit with the wikitext editor.)

Щракни надолу и ще видиш уикитекс редакцията.

VisualEditor bi-directional switching diff before wikitext.png

You can also switch from the wikitext editor to the visual editor. To do that, press the pencil icon on the far right of the toolbar.

VisualEditor bi-directional switching pencil icon in wikitext.png

Клавишни комбинации

Много редактори са свикнали да въвеждат директно уикитекст, особено получер или курсивен текст и уикпрепратки. Клавишите за бърз достъп ви позволяват да поставяте подобно форматиране бързо, без да се налага да използвате елементите от лентата с инструменти. Ето някои от най-често срещаните клавишни комбинации във визуалния редактор:

Клавишни комбинации за PC Действие Клавишни комбинации за MAC

Ctrl+B Получер (удебелен) текст Cmd+B

Ctrl+I Курсивен (наклонен) текст Cmd+I

Ctrl+K Вмъкване на препратка Cmd+K

Ctrl+X Изрязване Cmd+X

Ctrl+C Копиране Cmd+C

Ctrl+V Поставяне Cmd+V

Ctrl+Z Отмяна Cmd+Z