Help:Визуален редактор/Ръководство за употреба

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 49% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Забележка: С редактирането тази страница, вие се съгласявате да предоставите приносите си под лиценз CC0. За повече информация, вижте помощните страници за Обществено достояние. PD


Отваряне на Визуалния редактор

За да редактирате страница с помощта на Визуалния редактор, кликнете върху раздела "Редактиране" в горната част на страницата.

Отварянето на страница за редактиране може да отнеме няколко секунди и повече, ако страницата е много голяма.

Кликването върху раздел "Редактиране на кода" ще отвори класическия уикитекстов редактор.


Вие също може да отворите Визуалния редактор с натискане върху раздела "редактиране".

Първи стъпки: лентата с инструменти на Визуалния редактор.

Екранен кадър на лентата с инструменти на Визуалния редактор.
Лентата с инструменти на Визуалния редактор се появява в горната част на екрана, когато започнете да редактирате. Тя включва някои от познатите икони:

Отмяна и Повторение на промените, които сте направили.

Падащо меню Параграф: позволява да промените форматирането на параграфа. За да промените стила на абзац, поставете курсора на мишката върху Параграф, натисните и изберете желания елемент от менюто (не е нужно предварително да избирате текста). Заглавията на разделите са форматирани като "$format", а подразделите - "$subheading2", "$subheading3" и т.н. To change the style of a paragraph, put your cursor in the paragraph and select an item in this menu (you don't have to highlight any text). Section titles are formatted "Заглавие", and subsections are "Подзаглавие 1", "Подзаглавие 2", and so on. Нормалният формат за текст е "Параграф".

Форматиране: Натискането върху "A" отваря друго меню.

 • Елементът "Получер" (B) удебелява избрания текст.
 • Елементът "Курсив" (I) поставя избрания текст в курсив.
 • Елементът "Горен индекс" (x2) прави избрания текст да се появи по-малък и да е малко по-високо разположен спрямо околния текст.
 • Елементът "Долен индекс" (x2) прави избрания текст да се появи по-малък и да е малко по-ниско разположен спрямо околния текст.
 • Елементът "Зачеркване" (S) поставя дебела черта през избрания текст.
 • Елементът "Програмен код" (двойка фигурни скоби:{}) променя шрифта на избрания текст в равноширок шрифт, което го отличава от околния (пропорционално широк) текст.
 • Елементът "Подчертаване" (U) поставя дебела черта под избрания текст.
 • Елементът "Език" (文A) ви позволява да поставите описание на езика (например японски) и посока (например от дясно на ляво) на избрания текст.
 • Последният елемент (), наричан "Премахване", премахва форматиращите символи от избрания текст, включително препратките.

If you have not selected any text, then when you press the "A" to open the menu, and then select an item, that formatting will apply to the text that you start typing, from wherever your cursor is located.


Инструмент за препратки: иконата с верига е на инструмента за свързване. Кликването върху нея (обикновено след като изберете някакъв текст) отваря прозорец за препратка.

Меню Цитиране: Менюто "Цитиране" се използва за добавяне на вътрешни източници (също наричани "бележки" или "източници"). С помощта на това меню, всички проекти имат достъп до основното референтно форматиране и възможност за повторна употреба на цитати. Това меню ви дава бърз достъп до локалните шаблони за цитиране, ако те са активирани на вашето уики.

Бутон Цитиране: Ако услугата citoid е активирана на вашето уики, вместо меню Цитиране ще видите бутон Цитиране.

(Допълнителните инструкции за добавяне на локални шаблони за цитиране в меню Ръчна настройка на определено уики се намират на Визуален редактор/Инструмент за източници .)

Instructions for enabling the Автоматично tab are available at Enabling Citoid on your wiki

Услугата citoid ще опита да попълни шаблоните за цитиране автоматично.


Списъци и отстъп: първите два елемента ви позволяват да форматирате текст като "Неномериран списък" или "Номериран списък". Последните два елемента ви позволяват да намалите или увеличите нивото на отстъп на елементите в списъка.

Вмъкване: Меню Вмъкване може да се различава в някои проекти. По-долу е даден списък на всички възможни опции.
 • Иконата „Изображения и медия“ (картинка с планини) отваря диалогов прозорец за медийни файлове.
 • Иконата "Шаблон" (парченце от пъзел) ви позволява да редактирате шаблони.
 • Бутон "Table" ви позволява да въведете таблица.
 • Елементът "Коментар" (кръгче с удивителна) ви позволява да поставите коментари, които не са видими за читателите; те могат да се видят само в режим на редактиране, където са обозначени с икона на удивителен знак. В режим на редактиране, натискането върху тази икона ви позволява да редактирате или изтриете коментара.
 • Иконата "Йероглифи" (символа анх - ☥) ви дава възможност за въвеждане на йероглифи. (Вижте по-долу.)
 • The "Code block" item allows you to insert code.
 • The "Musical notation" item allows you to insert a musical notation.
 • Иконата "Галерия" (набор от снимки) ви позволява да вмъкнете галерия от снимки на страницата.
 • Иконата "Математическа формула" (Σ) отваря прозорец за въвеждане на формули.
 • The "Graph" item allows you to insert a graph.
 • The "Вашият подпис" item allows you to insert a signature that you use on the project. It will be greyed out (not selectable) when you are editing a type of page (a "namespace "), such as an article, where signatures should not be inserted.
 • Иконата "Списък с източници" (три книги) отваря прозорец, в който можете да определите къде да се показват източниците за читателя. Обикновено това се извършва само един път на страница.

Вмъкване на специални символи: Когато натиснете иконата "Специални знаци" (Ω), която се намира до "Вмъкване", се отваря диалогов прозорец, показващ множество специални символи. С кликване върху специфичен символ, можете да го поставите в текста. Тези специални символи включват някои стандартни обозначения, ударения, както и математически символи. (Този списък може да се персонализира локално. Вижте Визуален редактор/Специални символи за допълнителни инструкции.)

Бутонът Съобщения при редактиране показва всички съобщения за страницата.

The Настройки на страницата menu is to the left of the Публикуване на промените button and the Превключване на редактора menu. On this menu there is a button to open an Настройки dialog with the following (left side) tabs:
 • Категории allows you to add categories to this page and to adjust how the page is sorted, when displayed within a category by setting a different index to sort with.
 • Настройки на страницата allows you to make the page a redirect and adjust options of this redirect, to adjust settings regarding the displaying of the Table of Contents, to disable the edit links next to each heading, and to define the page as a disambiguation page.
 • Разширени настройки allows you to adjust the settings regarding indexation of the page by search engines, showing a tab to add a new section, and the displayed title.
 • Езици shows a list of pages in other languages that are linked to that page.
 • Използвани шаблони shows a list of links to each template used on this page.

The tabs of the Настройки dialog are also displayed in the Настройки на страницата menu and can be opened by clicking on it. Furthermore the Настройки на страницата menu contains the items Показване от ляво на дясно or Показване от дясно на ляво and the item Търсене и заместване, which opens a bar, where you can insert words or regular expressions you are searching for and those to replace them with, together with several buttons for options.


Бутонът $switch е до бутон $save. Той ви позволява да преминете в режима на текстовия редактор.

Съхраняване на промените

Когато сте готови с редактирането, кликнете на синия "Публикуване на промените" бутон в лентата с инструменти. Ако не сте направили промени, бутонът няма да е активиран (ще остане в сиво). За да отмените всички свои промени по редактирането, просто затворете прозореца на браузъра си или или натиснете бутона "Преглед" над лентата с инструменти за редактиране.

При натискането на синия бутон "Публикуване на промените..." се отваря диалогов прозорец. В него можете да въведете кратко резюме на вашите промени, маркирате редакцията си като малка и да добавите страницата към списъка ви за наблюдение. Кутията за резюмето е еквивалента на полето Резюме: в текстовия редактор.

Можете да прегледате редакциите си, използвайки бутона "Преглед на промените" - за да бъдете сигурни, че те ще функционират по предназначение, преди да съхраните промените си. Това е подобно на действието на бутона "Показване на промените" в текстовия редактор.

Бутонът "Продължете редактирането" ви връща към страницата, която редактирахте. Можете да съхраните всичките си промени по-късно.

Редактиране на препратки

Препратки могат да се добавят чрез иконата "Препратка" (звена на верига) в лентата с инструменти, или с помощта на прекия път Ctrl+K (или ⌘ Command+K на Mac).

Ако изберете (маркирате) текст и след това натиснете бутона "Препратка", този текст ще се използва при създаването на препратката. За препратка, която да включва само една дума, можете или да маркирате думата или просто да поставите курсора в рамките на тази дума.


При използването на бутона или прекия път ще се отвори прозорец, в който можете да въведете препратката.

Инструментът за препратки ще се опита да помогне с вътрешни препратки, като потърси за вероятни съвпадения. След като вече сте въвели или избрали препратката, можете да завършите процеса, като натиснете ↵ Enter или бутона "Готово". Препратката ви ще се визуализира веднага на страницата, но заедно с другите промени, тя няма да бъде съхранена, докато не запаметите цялата страница.


За да създадете препратка към страница на друг уебсайт, използвайте подобен процес: Изберете бутона "Външна препратка" и въведете URL-адреса на уебсайта в полето.

Външни препратки без добавен надпис изглеждат така: [1]. Можете да го добавите като кликнете два пъти върху препратката. Или един път върху препратката и после един път върху инструмента за препратка. Въведете URL адреса в полето и натиснете бутона "Готово", за да вмъкнете препратка.

За да промените или премахнете съществуваща препратка, щракнете в текста за тази препратка, след това натиснете иконата "Препратка", която се появява в близост до нея. Ще се появи диалогов прозорец за редактиране (Можете също да стигнете до него с клавишната комбинация Ctrl+K.) Когато е избрана препратка, тя се появява като оцветена в синьо.

В прозореца за редактиране на препратка можете да промените накъде тя да насочва. Можете също да премахнете препратката изцяло чрез натискане на бутона "Премахване" в горния десен ъгъл на прозореца. Можете също така да отворите целевата страница на препратката в друг прозорец, като кликнете на препратката в диалоговия прозорец. (Може би искате да направите това, за да проверите дали външната препратка е валидна.)

Ако искате да излезете от надписа на препратката (текста, показан като препратка) или да продължите да пишете след тази препратка, можете да натиснете :

 • Натискането му веднъж ще затвори прозореца за редактиране и ще постави курсора в края на свързания елемент (на син фон, за да редактирате този елемент)
 • Натискането му два пъти ще постави курсора в края на свързания елемент в готовност за писане на останалата част от текста ви.

To edit the link label of an existing link, press within the link label and type the new one. But if you want to replace the entire label, please note:

 • If you have selected (highlighted) the entire link label, the link will be deleted by typing any key.
 • To edit the link label directly without deleting it, put the cursor within that link label, use the backspace and delete keys (no more than necessary), and a narrow blue link area will remain there. Now you may type in the new label for the kept link.
 • You can also link to categories, files and more.

Редактиране на източници

For further information, see Помощ за шаблоните за цитиране или Помощ за бутона за Автоматично

Determining which system is in place

Вашето уики може да използва една от трите системи за бележки под линия. Тази, показана в дясно, е най-опростената система, в която меню "Цитиране" не включва никакви шаблони. Ако уикито ви използва тази система, тогава всичко, което трябва да знаете за бележките под линия е на тази страница.

In the second system, you again start by pressing the Цитиране button. Then a dialog box opens, which includes several popular citation templates set up for quick access in the "Ръчна настройка" tab. Ако уикито ви използва тази система, ще намерите повече информация на Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates .

In the third system, you again start by pressing the Цитиране button. Then a dialog box opens, which includes an automatic citation process using the citoid service under the Automatic tab. If your wiki uses this system, you will find more details at Помощ:Визуален редактор/Ръководство за потребители/Шаблони-Пълно ръководство

Редактиране на съществуващ източник

За да редактирате съществуващ източник, кликнете върху него, на мястото на което е в текста (обикновено като номер в скоби). Ще видите или иконата за "$ref" (като маркер) или икона (и име) на шаблона, който е използван за създаване на източника. И в двата случая, натискането върху бутона "Редактиране" ще отвори нов диалогов прозорец, в който можете да редактирате източника.

За иконата "$ref", натискането върху "Редактиране" отваря прозореца за източници. За да промените справочна информация, кликнете върху нея.

Много уикита използват шаблони за форматиране на източници. Ако използвате шаблон във вашия източник, когато движите курсора си над референтната информация, цялата информация в тази област ще бъде маркирана.

Ако е използван шаблон и кликнете на справочната информация, тогава ще се появи иконата $template (парченце пъзел) с информация. Кликнете върху бутона "редактиране", за да редактирате съдържанието на шаблона в прозореца на мини-редактора на шаблона.


Ако това, което се появява, когато щракнете върху източник, е икона за стандартен шаблон за източници (примера вдясно), тогава натискането върху "Редактиране" ще отвори прозореца на мини-редактора на шаблона.

Вътре в мини-редактора, можете да добавяте или премахвате видовете информация или да променяте сегашното съдържание. Първоначално ще се покажат само полетата (параметрите на шаблона), които имат съдържание. За да добавите полета, кликнете върху "Добавяне" в долната част на мини-редактора.

Натиснете "Прилагане на промените" когато приключите с редактирането.

Повторна употреба на съществуващ източник

Ако страницата вече съдържа източник, който се отнася за текст, към който искате да насочите, можете да го използвате повторно.

За повторна употреба на съществуващ източник, поставете курсора в текста, към който искате да добавите нова препратка (като номер) към същия източник. След това натиснете върху елемента "Повторна употреба на източник" от менюто Цитиране.

(Забележка: Ако вашето уики има третата система за бележки под линия, описана по-горе, вместо в меню "$cite" ще видите елемента "повторна употреба" в нов диалогов прозорец.)


В прозореца Източник, разгледайте списъка за препратката, която искате да използвате отново и я изберете. Ако има много препратки, можете да използвате полето за търсене (с надпис Търсене в текущите цитирания), за да се покажат само тези препратки, които включват определен текст.

Добавяне на нов източник

За да добавите източник с помощта на меню Цитиране, поставете курсора на мястото в текста, където искате да го добавите. След това изберете подходящия вид цитиране от менюто. Then click "Основен".

С помощта на "Основно" цитиране

Показаното тук, е това, което ще видите, ако изберете основният елемент за препратки. Можете да добавите вашия източник в редактора за източници, дори и с включено в него форматиране.

Можете да направите източника да принадлежи към дадена група, макар че обикновено това поре се оставя празно. (Тази опция се използва за показване на групи от източници с инструмента "Списък с източници".)


Ако искате да включите шаблон за източници (или друг шаблон) в новия си източник, в диалоговия прозорец кликнете върху иконата Шаблон (парченце пъзел) в лентата на менюто "Вмъкване", намиращ се в рамките на редактора за източници.

След това, потърсете шаблона, който искате да използвате, и го добавете го и редактирайте като всеки друг шаблон. (Ако имате нужда от повече информация за шаблоните, вижте раздела редактиране на шаблони по-долу.)

След като приключите с редактирането на новия си шаблон, кликнете на "Прилагане на промените", за да се върнете в редактора за източници, и още веднъж "Прилагане на промените" за да се върнете към страницата, която редактирате.


Ако на страницата няма списък с източници (например ако поставяте първия източник на страницата), ще трябва да посочите къде да се изобразява списъка с източници и техния текст за читателя.

Поставете курсора там, където искате да се показва списъка (обикновено в долната част на страницата), отворете менюто "Вмъкване" и кликнете върху иконата "Списък с източници" (три книги).


Ако използвате няколко групи от изтачници, което е сравнително рядко, можете да посочите групата в този диалогов прозорец. Само препратки, които принадлежат към тази група, ще бъдат показвани на мястото на страницата, където сте поставили групата.

Последната стъпка в прозореца за списъка с източници е да натиснете "Вмъкване".

Употреба на стандартни шаблони за източници

Вашето локално уики може да добавя допълнителни шаблони за източници към менюто "Цитиране". За целта трябва да имате бърз достъп до най-често използваните шаблони за източници във вашето уики. (Инструкциите за добавяне на допълнителни шаблони за източници към уикито ви се намират на Визуален редактор/Инструмент за източници .)

Кликването върху икона за шаблон като "Цитат книга" ще ви отведе до мини-редактора за този шаблон. Важните информационни полета могат да са отбелязани със звездичка. Не всички от тях са задължителни, ще се показват само най-често използваните полета.

За да добавите повече параметри, превъртете надолу в мини-редактора и кликнете върху опцията "Добавяне".

Натиснете "Вмъкване" когато сте приключили с редактирането.

Редактиране на изображения и други мултимедийни файлове

Редактиране на изображения

За да поставите ново изображение (или друг вид мултимедиен файл) в страницата, натиснете иконата "Изображения и медия" (картинката с планина). Изображението ще бъде добавено на мястото, където е курсорът на мишката ви.

Кликването върху иконата "Изображения и медия" отваря диалогов прозорец, който автоматично търси в Общомедия и вашето локално уики за мултимедийни файлове, свързани със заглавието на страницата, която редактирате.

Можете да промените търсенето чрез промяна на текста в полето за търсене на диалоговия прозорец.

За да изберете файл, кликнете върху умаленото му изображение.

Това поставя изображението върху страницата, която редактирате.


След като избраното изображение е вмъкнато в страницата, ще се отвори друг прозорец. Той ви позволява да добавяте и редактирате надписа на изображението. Надписът може да съдържа форматиране и препратки.

Прозорецът за медийни файлове също ви позволява да добавяте алтернативни текстови надписи, за да помогнете на потребители, които използват екранни четци или които са деактивирали изображенията на екрана си поради някаква причина.

Можете също да настроите различни параметри за изображението в прозореца "Разширени настройки". Те включват подравняването, типа и размера на изображението.

Когато сте готови, натиснете "Прилагане на промените", за да затворите диалоговия прозорец и да се върнете към редактирането на страницата.

За съществуващо изображение, можете да добавите или редактирате надпис или други настройки, като кликнете върху изображението и после върху бутон "Изображения и медия" който се появява под снимката.

Можете да промените размера на съществуващо изображение, като кликнете върху него и след това местите иконата за преоразмеряване (стрелката в единия или двата долни ъгли. В зависимост от това къде е изображението, то може да има една или две стрелки).

Можете също така да влачите и пуснете изображение на по-високо или по-ниско място в страницата.

Качване на изображения

Можете да качвате изображения от раздел в прозореца за медийни файлове или чрез влачене и пускане на файл в редактора, или чрез поставяне на изображение от клипборда си.

Натиснете върху раздел "Качване" и изберете изображение от компютъра си. Можете да въведете името на файла, или да провлачите изображението в полето. You can type the file name, or drag an image into the box. If you dragged and dropped an image directly into the editor, or pasted one from your clipboard, this tab will open automatically.

Трябва да опишете изображението и да добавите към него категории, така че другите редактори да могат да го намерят.

Когато сте готови, изображението ще бъде поставено в страницата.

Редактиране на мултимедийни галерии

За да добавите нова галерия, кликнете върху иконата "Галерия" (комплект от снимки) в менюто "Вмъкване". (Ако не виждате иконата в това меню, то вашето уики е решило да отложи прилагането на тази функционалност във Визуалния редактор.)

За да редактирате съществуваща галерия във визуалния редактор, натиснете върху галерията. След това натиснете върху бутона Редактиране, който се появява горе над галерията. Това отваря пълния списък на изображения и техните налични описания, включени в галерията.
Редакторът на галерия в момента е обикновена кутия, която ви позволява да редактирате съществуващите галерии с помощта на уикитекстово форматиране. За да добавите ново изображение към съществуваща галерия, въведете името на файла, последван от права черта (|) и описание на изображението. Трябва да поставяте всяка снимка в галерията на отделен ред. Може също така да редактирате този списък, за да премахнете или пренаредите изображенията или да промените описанията.

Когато кликнете на бутона Готово, вие ще излезете от редактора на галерия. След това можете да видите промените в галерията, както ще изглежда тя за читателите.

Не забравяйте, че излизането от редактора на галерия не публикува промените. Както и при другите промени, направени с помощта на визуалния редактор, трябва да публикувате цялата страница, за да публикувате работата си.

Редактиране на шаблони

The powerful MediaWiki template system lets you insert dynamic content, text from other pages, and much more. For a detailed explanation and examples, see the Templates help page.

In the VisualEditor you can search for a relevant template, add an invocation or transclusion on the page you’re editing and, if needed, add custom content using parameters.

Insert new template

За да добавите нов шаблон в страницата, поставете курсора на мястото на което искате да добавите шаблона, и натиснете иконата „$template“ (парченце от пъзел) в меню „$insert“. Then open the Вмъкване menu and select " Шаблон". Alternatively, type two curly brackets {{ to open the same dialog.
Find the template you want to insert by typing either its name or a relevant keyword. Results containing the search term in either the name or description will display in a dropdown. This should help you find a relevant template, even if you don’t know its exact name.

If you’re having trouble finding the kind of template you want by using keywords, you can look on other wiki pages with similar content and view or edit the page source to see which templates are in use. When you find the desired template’s name, you can type it into this field to insert it here.

Screenshot of the template search field in the Visual Editor

Също така можете да редактирате шаблон, който вече присъства на страницата. Кликнете върху шаблона за да го изберете. Той ще промени цвета си в синьо, и ще се появи кутийка с икона "$template" (парченце от пъзел). След това кликнете върху бутона "$edit". When you select the template you want to edit, it turns blue, and a box appears displaying " Шаблон". Then select the "Редактиране" link or double click on the template itself to open the template.
Screenshot of the VisualEditor interface with a template selected

Възможно е някои шаблони да не са видими за някой, който чете страницата. В визуалния редактор, такива скрити шаблони са показани като икони на пъзел. The name of the template will be shown next to the puzzle icon and both will be grayed out.
Screenshot of hidden templates in the Visual Editor interface

Параметри на шаблона

You’ll see this dialog box when you’re adding a new template or editing one already in place. What you see in the box depends on whether the template in question contains TemplateData , helpful metadata added by other editors to make it easier to edit templates in the Visual Editor.

When a template contains TemplateData, the VisualEditor can use it to present annotated fields for you to fill in.


For templates that have some community-provided TemplateData, the VisualEditor displays a list of the named parameters and, often, descriptions and instructions explaining the meaning and required format for each parameter’s values.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Template parameters in the Visual Editor interface

You can disable any optional parameter (which have blue checkboxes on the left side). If a parameter’s checkbox is grayed out and not clickable, the template requires that parameter, so it can’t be disabled.

When you insert a new template, you may find that some optional parameters are pre-selected. That means the author(s) of the template recommends the use of those parameters. It’s best to review all parameters that will be used in a template to ensure you understand their use.

Clicking an unchecked parameter adds it to the template. Clicking a parameter that’s already been added takes you to the parameter’s input field.

Some template parameters will show as “deprecated”. Don’t use deprecated parameters when inserting a template; they’re only visible to you because those parameters are in use on older pages where this template was included.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Interface for adding more parameters to a template in the VisualEditor

Adding undocumented parameters

If you’re inserting or editing a template whose author hasn’t laid out its parameters in TemplateData, it has what we call “undocumented” or “unnamed parameters”. In these cases, you should consult the page for the template itself. There you can learn how to correctly employ and work with all of the template’s parameters. This includes learning the exact names of the parameters as written by the template author.

If you find in the documentation that the template expects parameters without names, fill in numbers as placeholders for the parameter names using the undocumented parameter input, then add text to the values you want to provide as you normally would.

Example:

 • first unnamed parameter: “1”
 • first unnamed parameter’s value: “en_US”
 • second unnamed parameter: “2”
 • second unnamed parameter’s value: “yes”

If you accidentally include nonexistent, misspelled or erroneous parameters, the values you enter for those parameters won’t show up on the page you’re editing.

Screenshot of a template missing TemplateData
Template without TemplateData in the Visual Editor

Autogenerated parameters

In this example, the template in question lacks TemplateData but it was possible to autogenerate the parameters. This means that the undocumented parameters have already been added for you, but the names may not be easily understandable and the dialog cannot display any directions or descriptions. As a result the dialog box provides a link to the template’s documentation, which should help you deduce and fill in the template’s various parameters.

Editing multi-part template content

During editing, you may open template content consisting of multiple templates or a single template linked to some wikitext. This differs from the nested templates described below. In this case, the templates are better visualized as being stacked or connected.

This content often contains “unbalanced templates,” templates which are incomplete on their own and need to be paired with some wikitext or another template in order to function.

These related pieces of template content must be created in wikitext, but can be edited in the VisualEditor. In these cases you will see a notice at the top of the dialog to signal the situation and a specialized toolbar will be visible at the bottom of the sidebar. There you can use the icon buttons to add additional templates, additional wikitext, delete elements or change their order.

Screenshot of the interface to edit multi-part template content in the VisualEditor
Editing multi-part template content in the VisualEditor

Nested templates

Templates can include other templates as the value for parameters. You’ll recognize it when you see a parameter whose value contains the double curly braces ( {{ }} ) denoting a template.

The VisualEditor can’t present this template within a template (a nested template) using the editor’s easy-to-use interface, so if you want to nest a template yourself, you’ll need to understand how to add the template by hand in wikitext into the appropriate parameter field.

Screenshot of the VisualEditor template interface showing an embedded template
Embedded template in the VisualEditor

Completing your edit

Когато сте готови с редактирането на шаблона, натиснете "Прилагане на промените", за да затворите диалоговия прозорец и да се върнете към редактирането на страницата. Then you can preview your edit and make sure it looks the way you want and expect.

You may also see an error message, which (like the other TemplateData mentioned above) is community-provided content and may vary in usefulness. You may need to consult the template’s own documentation to get to the bottom of some errors. If you’re still having trouble, consider posting about your problem on the template’s talk page.


Removing a template

To remove a template in the VisualEditor, click the template box. Press the "Delete" or "Backspace" key on your keyboard. The template will disappear from the page.
Screenshot of the button to remove a template
Removing a template in the VisualEditor

Editing on mobile

When editing a template on a page using the VisualEditor on a mobile device, you’ll see that the sidebar starts out hidden. You can make it visible by pressing the “Show/hide options” button.
Screenshot of editing a template on a mobile device
Editing a template on mobile in the VisualEditor

Заместване на шаблони

When you insert a template in a wiki page, its content and appearance are reevaluated every time the page loads, based on the template code and the values of its parameters. This means if someone updates the code of a template, then every page which uses that template will also get updated when they publish.

There’s another, much less common way to use templates, though, and that’s to substitute a template. Doing this permanently includes the template content just as it appears at the moment you insert it. It will not update if the template code is later changed.

Most users won’t ever need to resort to substitution. Substitution is typically only useful when you need to capture the exact appearance of one version of a template, such as when content is under development and needs evaluation.

To substitute a template in the VisualEditor, insert a template using the name syntax subst:<template name>. Then press the blue “Добавяне” button.

When you’re finished, press “Вмъкване”, which will insert the template content as you see it.

Screenshot of editor using SUBST to add a template
Adding a template using SUBST in the VisualEditor

Редактиране на списъци

You can use the visual editor to create lists, or to change the format of an existing list. There are two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

To start a new list, just press on one of the two menu items shown here. Or, if you already have typed the list (on separate lines), select (highlight) the list you have typed, then press on one of the menu items.


Shown here are examples of the two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

If you want to change the indentation level of part of an existing list, select the part of the list that you want to change.

Then use the menu, or press the Tab key. (The Tab key increases indentation; use the shift key plus the Tab key to decrease indentation)

Here is the result of increased indentation.

You can even mix ordered (numbered) and unordered (bullet) lists, if the list items have different indentations.

Редактиране на таблици

Можете да използвате визуалния редактор за въвеждане и промяна на таблици.

Можете дори да вмъкнете таблица, влачейки .csv файл от компютъра си в главния прозорец за редактиране.


Когато кликнете върху "Таблица" в менюто "Вмъкване", визуален редактор вмъква празна таблица с размери четири на четири клетки.

Now the "Table" menu is available. From that menu, you can add a caption to the top of the table.


To select a cell, press it once.

To edit the contents of the cell (for example, to add content or to correct a spelling error), double press in the cell. Or you can select the cell and then press Return.

To end your editing of a cell, just press elsewhere.


Можете да добавяте, преместите или изтриете колона или ред.

You can merge cells: Select them, then from the Table menu, press on "Merge cells".

If you merge cells, only the text in one cell is kept; any text in the other cells is deleted when you merge the cells. If you decide that you wanted some or all of the text that was deleted, use the Undo button, move or copy the text you want, then merge the cells again.

You can also split cells that were previously merged. All the content that was in the merged cell will remain in the first cell when you do the split. You can then cut and paste text to other cells, if you want.

Редактиране на категории

За да редактирате категории, натиснете елемента "Категории" от менюто "Настройки на страницата".

Кликването върху "Категории" отваря диалогов прозорец, в който са изброени съществуващите категории и ви позволява да ги изтриете и да добавяте нови категории.

Също така имате възможност да настроите или промените общия (по подразбиране) ключ за сортиране, който определя къде да се показва страницата, когато е изброена заедно с други страници в една и съща категория.

Например, сортиращият ключ по подразбиране за статията "Джордж Вашингтон" е "Вашингтон, Джордж". В категория "Президенти на САЩ", статията е показана на буквата "В", а не на буквата "Д".


За да добавите категория за страница, въведете името на категорията, в полето "Добавяне на категория". Докато пишете, визуалният редактор ще търси възможно съвпадение в съществуващите категории. Можете да изберете съществуваща категория, или можете да добавите категория, която все още не разполага със собствена категорийна страница. (Докато не бъде създадена тази категорийна страница, новата ви категория ще се показва като червена препратка, след съхраняването на всичките ви промени.)

За да премахнете съществуваща категория, кликнете върху нея и после натиснете върху иконата "Премахване" (кошче) в отворения диалогов прозорец.

Кликването върху категория също така ви позволява да определите ключ за сортиране за тази конкретна категория. Такъв ключов заменя стандартния ключ по подразбиране.


Кликнете "Прилагане на промените", когато сте готови с редактирането на категории, за да се върнете към редактора на страницата.

Настройки за редактиране на страница

За да промените настройките на страница, отворете менюто "Настройки на страницата" в лентата с инструменти и изберете бутона "Настройки на страницата".

Бутонът "Настройки на страницата" отваря диалогов прозорец, който показва няколко опции.

Можете да направите страницата да пренасочва към друга страница чрез отмятане на квадратчето "Пренасочване на страницата към" и вписване на името на страницата, към която искате да насочите читателя.

Малко по-долу има друго квадратче, което дава възможност да се предотврати преименуването на пранасочващата при актуализиране на целевата страница. Това се използва много рядко.


Можете да промените дали страницата да показва таблицата "Съдържание", като изберете един от тези три бутона. Опцията по подразбиране е "Ако е необходимо", което показва "Съдържание", ако в страницата има три или повече раздела.

Можете да скриете показването на препратките за редактиране до заглавието на всеки раздел, чрез отмятане на това квадратче.

Кликнете "Прилагане на промените", когато сте готови с редактирането на Настройки на страницата, за да се върнете към редактора на страницата.

Редактиране на карти

You can add and change maps. See Помощ:Визуален редактор/Карти .

Редактиране на математически формули

За да добавите нова математическа формула на страницата, поставете курсора, на мястото където искате да я поставите, и кликнете върху иконата "Математическа формула" ("Σ") от менюто "Вмъкване" в лентата с инструменти.

Ще се отвори прозорец, в който можете да въведете формулата, с помощта на LaTeX синтаксис. Визуалният редактор ще актуализира формулата, така че да можете да видите как ще изглежда, докато правите промените. Когато сте доволни от резултата, натиснете бутона "Вмъкване".

За да редактирате съществуваща математическа формула на страницата, кликнете върху я и след това натиснете върху появилата се икона "Σ". Това ще отвори прозорец, в който можете да направите промените.

Mathematical formulae can be placed inline or centered as a block.

Editing musical scores

To add a new musical notation to a page, place your cursor where you want the musical notation to be inserted. Then, from the "Insert" menu on the toolbar, press the "Musical notation" option.

To edit an existing musical notation on the page, double press on it.


This will open the "Musical notation" dialog. Here the notation can be edited by scale, either in ABC or in Lilypond format. You can also link the notation to an audio or MIDI file. Once you are finished, press the "Done" button to close the dialog and publish your changes.

Редактиране на стихове и други специални елементи

Някои елементи, като асоциирани списъци и стихотворения, все още не се поддържат напълно от визуалния редактор.

В повечето случаи, съществуващите елементи могат да се редактират, но не може да бъдат добавяни нови чрез визуалния редактор.

Докато не се поддържа напълно, можете да копирате съществуваща от друга страница, или да редактирате директно в уикитекст.


Switching between the visual and wikitext editors

To switch from the visual editor to the wikitext editor, press the [[ ]] button on the far right of the toolbar.


You'll see a diff. (If you pressed on "Отказване на редакциите", you'll just see wikitext, ready to edit with the wikitext editor.)

Щракни надолу и ще видиш уикитекс редакцията.


You can also switch from the wikitext editor to the visual editor. To do that, press the pencil icon on the far right of the toolbar.

Клавишни комбинации

Много редактори са свикнали да въвеждат директно уикитекст, особено получер или курсивен текст и уикпрепратки. Клавишите за бърз достъп ви позволяват да поставяте подобно форматиране бързо, без да се налага да използвате елементите от лентата с инструменти. Ето някои от най-често срещаните клавишни комбинации във визуалния редактор:

Клавишни комбинации за PC Действие Клавишни комбинации за MAC

Ctrl+B Получер (удебелен) текст ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Курсивен (наклонен) текст ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Вмъкване на препратка ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Изрязване ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Копиране ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Поставяне ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Отмяна ⌘ Cmd+Z

Also see the full list of all keyboard shortcuts .