Къалай къошум этерге боллукъду

This page is a translated version of the page How to contribute and the translation is 100% complete.


БютеуВикимедиа проектлени ичиндегиси эркин лицензияланы тамалында басмаланады. Киришге кодну джазыгъыз, эркин билимлени бу уллу пулун хайырланыгъыз эмда кенгертигиз. Бютеу MediaWiki эмда API контент бла Викибилгелени бютпу проектлеринде ишлерге амал берген API бла ишлеб башлар ючюн, юретиу джорукъларын тутугъуз. Башха ачыкъ билгилени къайнакълары, алагъа XML эм SQL дампла да къошулуб сизге ачыкъдыла.
Бизни кодубуз толусу бла эркинди эмда ачыкъ кодлуду. Проектни сайлагъыз, патчны теджегиз эмда проблеманы тюзетигиз!

Wikimedia проектле тюрлю-тюрлю программалау тиллени хайырланадыла, PHP эмда JavaScript кибикле MediaWiki эмда аны кенгериулеринде, Lua ( шаблонлада), CSS/LESS (джасауну стиллеринде э.а.к.), Objective-C, Swing эмда Java (мобил программалада эмда Kiwix), Python (Pywikibot), C++ (Huggle), неда C# (AWB). Ботланы ичиндегин тюзетир джарашдырыр ючюн къурагъыз эмда адырларыгъызны Toolforge орнатыгъыз. Мобил программалада неда компьютер программалада хакерлик этигиз. Неда Викимедиа сайтланы ышангылы болууларын баджаргъан инженерингини командасына серверини конфигурациясыны джакъларгъа болушугъуз.

New Developers/Introduction to the Wikimedia Technical Ecosystem асламны бил.
Тест этиу
PHPUnit тест этиуню, автомат браузер тест этиуню Selenium эмда дайым интеграцияны болушлугъу бла проектлени агъачларын иги этиуде болушлукъ этигиз. Биринчи баг-репортугъузну джаратыгъыз (халатны юсюнден билдиригигз) неда болгъан баг-репортла бла болушлукъ этигиз.
Технологияланы келечиси болуб, башха викимедиачылагъа техникалыкъ соруулада болушугъуз, технологияны джангылыкъларын джайыгъыз, башха къошулуучула къалай джарарыгъын билсинле, келечилени къауумларына эмда майл тизмеге къошулуб, джаратыучула бла джергили вики-проектни арасында кёпюр болугъуз.
Ингилиз тилде джазгъанла MediaWiki документацияны, башхала магъаналы справка бетлени эмда бу веб-сайтны къаллай да болсун бетин джарашдырыргъа боллукъдула.
Ингилиз тилден башха тил биле эсегиз, бу веб-сайтныматериалларын эмда MediaWiki программа баджарыуну интерфейсини кёчюрюуге къошулургъа боллукъсуз.
Хайырланыучу бла джаратыучулагъа болушлукъ къуллукъда неда коммуникация эмда социал медианы MediaWiki каналларында табаргъа болушугъуз.
Викимедиа дизайн шартланы, хайырланыу сынам керек болгъан проектледе хайырландырыргъа болушугъуз.
Джамагъатны тюбешиулерине онлайн неда туурадан къошулугъуз.
MediaWiki бла Викимедианы технологияларындан юретиуле эмда джорукъла

Аслам джараулу информация

Коммуникация

  • Wikimedia джамагъат бла байларыргъа талай амал барды.
  • Аны бла бирге сиз, Wikimedia джангылыкълагъа джаздырылыргъа эмда аланы социал аулада джаяргъа боллукъсуз.
  • Сиз, техникалыкъ джангылыкълагъа джаздырылыб, программа баджарыуну тюрлениулерини юсюнден ыйыкълыкъ эсебленнген билдириу алыргъа боллукъсуз (техникалыкъ жаргонда болмай).

MediaWiki-де тюзетиу эмда сюзюу

MediaWiki бла алгъаракъ хайырланмагъан эсегиз: