Πώς να συνεισφέρετε

This page is a translated version of the page How to contribute and the translation is 38% complete.
Outdated translations are marked like this.
Languages:


Το περιεχόμενο όλων των εγχειρημάτων του Wikimedia παρέχεται υπό ελεύθερη άδεια. Γράψε κώδικα για να έχεις πρόσβαση, να κάνεις remix και να μεγαλώσεις αυτή την αχανή δεξαμενή ελεύθερης γνώσης χρησιμοποιώντας το στιβαρό action API, που είναι διαθέσιμο σε όλα τα wikis του MediaWiki, και άλλα APIs για περιεχόμενο και Wikidata. Άλλες ανοιχτές πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των XML και SQL dumps (μεταποθηκεύσεων), είναι επίσης διαθέσιμες. Write code to access, remix and grow this immense pool of free knowledge. Follow the tutorial to get started with the API, available on all MediaWiki wikis, and other APIs for content and Wikidata. Other open data sources, including XML and SQL dumps, are also available.
Our code is all free and open source. Choose a project, provide a patch, and fix a task!

Wikimedia projects use a variety of languages such as PHP and JavaScript in MediaWiki and its extensions, Lua (in Templates), CSS/LESS (in skins etc.), Objective-C, Swing and Java (in Mobile Apps and Kiwix), Python (in Pywikibot), C++ (in Huggle), or C# (in AWB). Create bots to process content and host your tools on Toolforge. Hack on mobile apps or on desktop applications. Or help Site Reliability Engineering maintain the server configuration.

Learn more at New Developers/Introduction to the Wikimedia Technical Ecosystem .
Πραγματοποίηση ελέγχων
Κάντε την πρώτη αναφορά σφάλματος! Επίσης βοηθήστε να βελτιωθεί η ποιότητα των εγχειρημάτων μας μέσω χειροκίνητων δοκιμών, συνεχούς ενσωμάτωσης και διαχείρισης σφαλμάτων.
Ως ένας Tech ambassador, βοηθήστε άλλους Wikimedians με τεχνικά ζητήματα, προωθήστε τεχνολογικές ειδήσεις για να ενημερώσετε τους χρήστες σχετικά με αυτό που πρόκειται να τους επηρεάσει, και εγγραφείτε στο ομάδα πρεσβευτών και τη λίστα για να λειτουργήσετε ως γέφυρα μεταξύ προγραμματιστών και του τοπικού σας wiki.
Όσοι γράφουν αγγλικά μπορούν να βελτιώσουν την τεκμηρίωση του MediaWiki, άλλες βασικές υποστηρικτικές σελίδες και, στην πράξη, οποιαδήποτε σελίδα αυτού του ιστοχώρου.
Εάν μιλάτε με ευχέρεια μια γλώσσα πλην των Αγγλικών μπορείτε να συμμετάσχετε στην κοινή προσπάθεια μεταφράζοντας αυτόν τον ιστότοπο και το software του MediaWiki.
Βοηθήστε τους χρήστες και τους προγραμματιστές να αναζητήσουν απαντήσεις στο support desk ή στα κανάλια επικοινωνίας και τα κοινωνικά δίκτυα του MediaWiki.
Help apply the Wikimedia design principles in projects looking for UX feedback.
Συναντήστε την κοινότητα στον κυβερνοχώρο ή προσωπικά.
How-to guides and walkthroughs for MediaWiki and Wikimedia technologies

More helpful information

Communication

  • You can also follow and share Wikimedia news across your social network.
  • You can also subscribe to Tech News to receive a weekly summary on your user talk page of recent software changes, without technical jargon.

Editing and discussing in MediaWiki

If you have not used MediaWiki before:

  • You can discuss the content of each page in its related Discussion page. You can communicate with users by adding a public message in their discussion pages. Learn more at Help:Talk pages .