Punapi cara mapituut?

This page is a translated version of the page How to contribute and the translation is 80% complete.
Outdated translations are marked like this.


Daging saking samian proyek Wikimédia kalepasang ring metén lisénsi bébas. Surat kode antuk ngaksés, nga-rémiks miwah numbuhang akéh kawikanan bébas sané ageng antuk nganggén API parilaksana, kasedia ring makasami wiki MédiaWiki, miwah API liyanan antuk daging saking Wikidata. Tiosan punika wit data kabuka, rumasuk XML miwah SQL dumps, taler kasedia. Write code to access, remix and grow this immense pool of free knowledge. Follow the tutorial to get started with the API, available on all MediaWiki wikis, and other APIs for content and Wikidata. Other open data sources, including XML and SQL dumps, are also available.
Kode iraga makasami gratis miwah wit kabuka. Pilih proyék, icain patch, miwah becikang tugas!

Proyék Wikimédia nganggén makudang basa sekadi PHP miwah JavaScript ring MédiaWiki taler éksténsi nyané, Lua (ring Mal), CSS/LESS (ring kulea msl), Objective-C, Swing miwah Java (ring Aplikasi Sélulér miwah Kiwix), Python (ring Pywikibot), C++ (ring Huggle), utawi C# (ring AWB). Kardi bot antuk ngélola kontén miwah piranti ragané ring Toolforge. Hack ring aplikasi sélulér utawi ring aplikasi désktop. Utawi wantu Rekayasa Kakendelan Situs miara setélan peladén. Hack on mobile apps or on desktop applications. Or help Site Reliability Engineering maintain the server configuration.

Learn more at New Developers/Introduction to the Wikimedia Technical Ecosystem .
Pangujian
Wantu ngabecikang kualitas proyek iraga sareng cara ngamargiang pangujian PHPUnit miwah Integrasi Malanturan. Parihindik kekutu kapartama ragané utawi wantu prajuru parihindik kekutu sané sampun wénten.
Manados Duta téknisi, ngawantu Wikimédiawan liyanan sareng isu téknis, nyambungang Orti téknis antuk ngapidartayang sang anganggé indik indik napi sané pacang mingaruhin dané, miwah nyarengin seka duta antuk manados titi para pangembang miwah wiki lokal ragané.
Panyurat Basa Inggris pacang nganyarin dokuméntasi MédiaWiki, kaca ésénsial sané ngawantu sané liyanan miwah, sujatiné, makasami kaca ring situa wéb puniki.
Pinaka ragané wikan sareng basa tiosan saking Basa Inggris ragané prasida ngalih basa situa wéb puniki miwah piranti lunak Médiawiki liyanan.
Ngawantu sang anganggé miwah pangembang ngarereh pasaur ring meja wantuan utawi ring pabligbagan MédiaWiki miwah kanal média sosial.
Wantu nerapang prinsip rancangan Wikimédia ring proyék-proyék sané ngarereh umpan walik UX.
Matemu anggota seka liyanan daring utawi sacara langsung.
Napiké arah-arah miwah panduan nganggén téknologi MédiaWiki miwah Wikimédia

Informasi salanturné

Mabaosan

  • Wénten makudang cara antuk minghubungin seka Wikimédia.
  • Ragané taler prasida nyarengin miwah mawagi orti Wikimédia ring sajebag jaringan sosial.
  • Ragané taler prasida malangganan Orti Téknologi antuk nampi ringkesan ngawuku ring kaca pabligbagan ragané indik gentosan piranti lunak sané anyar, tanpa jargon téknis.

Nguahin miwah mapabligbagan ring MédiaWiki

Pinaka ragané durung polih nganggén MédiaWiki sadurungné: