วิธีใช้:การย้ายหน้า

This page is a translated version of the page Help:Moving a page and the translation is 47% complete.
PD หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขหน้านี้ ถือว่าคุณยินยอมที่จะเผยแพร่งานของคุณภายใต้สัญญาอนุญาต CC0 ดูที่หน้าช่วยเหลือกรณีสาธารณสมบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
PD

การย้าย (หรือเปลี่ยนชื่อ) หน้า หมายถึงการเปลี่ยนชื่อหน้าเป็นชื่ออื่น This is done by using the "ย้าย" action of tab "เพิ่มเติม" at the top. The tab is not visible if you are not logged in. Then simply enter the new name and click "ย้ายหน้า". Normally you would want to leave the "ย้ายหน้าคุยที่สัมพันธ์" option ticked.

สมมติว่า ถ้าคุณย้ายหน้า "A" ไปเป็นชื่อใหม่ "B" การดำเนินการนี้จะกระทำการดังต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนชื่อหน้าจาก "A" เป็น "B"
  • เปลี่ยนชื่อประวัติการแก้ไขทั้งหมดของหน้า "A" เป็นหน้า "B" ด้วย
  • สร้างหน้า "A" ใหม่ โดยจะมีเนื้อหาเป็นหน้าเปลี่ยนทางไปยังหน้า "B"

จุดที่สองเป็นจุดสำคัญ By using the "ย้าย" feature, you also move the editing history, which is desirable in most situations. The editing history allows people to see how the contents of the page were built up, and who contributed what. If you move contents around by copying and pasting (not using the move feature), you do not achieve this (see also วิธีใช้:การติดตามการเปลี่ยนแปลง ).

เนื่องจากการย้ายจะเป็นการนำเนื้อหาไปไว้ในหน้าใหม่ โดยที่หน้าเดิมจะกลายเป็นหน้าเปลี่ยนทาง (ดูที่ Help:Redirects ) จึงไม่อาจก่อให้เกิดปัญหาลิงก์เสียได้ แต่หากคุณต้องการไล่เปลี่ยนข้อความในหน้าหรือหน้าเปลี่ยนทางที่ลิงก์ไปยังหน้าเปลี่ยนทางให้เป็นชื่อใหม่ You might want to hunt down pages or other redirects which link in to the redirect, and change their text to link directly to the new title. The "หน้าที่ลิงก์มา" feature, which can be used through the link in the เครื่องมือ (at bottom of the sidebar) is useful when doing this.

การยกเลิกการย้าย

ในการแก้ไขวิกิเกือบทุกครั้ง การย้ายสามารถทำกลับได้ (โดยผู้ใช้คนใดก็ได้) เมื่อต้องการทำกลับ (ยกเลิก) การย้าย ให้ย้ายหน้ากลับ เช่น ย้ายหน้า "B" กลับไป "A"

หน้าชื่อ "B" จะยังคงมีอยู่ โดยจะเป็นหน้าเปลี่ยนทางจาก "B" ไป "A" ผู้ใช้ทุกคนสามารถเสนอให้ลบหน้าเปลี่ยนทางออกได้ แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนสุดท้ายของการลบจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ sysop (ดูที่ Help:Deletion and undeletion )

การย้ายหน้าโดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทาง

 
เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ suppressredirect สามารถย้ายหน้าโดยไม่ต้องสร้างหน้าเปลี่ยนทางได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องการยกเลิกการย้ายหน้า

เมื่อสิทธิ์ถูกเปิดใช้งานแล้ว กล่องกาเครื่องหมายอีกหนึ่งกล่องจะปรากฏขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ต้องการย้ายหน้า (ดูภาพด้านขวา)

URL parameters

These query strings can be added to the URL of Special:MovePage in order to fill out fields and check boxes in advance.

Parameter Meaning
wpOldTitleNs=n Namespace number of existing page
wpOldTitle= Title of existing page
wpNewTitleNs=n Target namespace number
wpNewTitle= Target page title
wpMovetalk=1 Move talk page, if one exists.
wpReason= Text for reason field
wpWatch=1 Watch source and target pages

การเปลี่ยนชื่อ / ย้ายหน้าหลายหน้าพร้อมกัน

MediaWiki does not offer a special page with which to perform a batch operation for page moves. อาจมีทางเลือกอื่นซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ:

การย้ายหน้าย่อย

Users with the move-subpages user right can optionally move subpages of a page (up to 100), preserving its "tree" structure. If you specify the root page you want to move in the title (by visiting Special:MovePage/Some page), the special page displays the subpages of that root page.

ดูเพิ่มเติม