Help:Magiska ord

This page is a translated version of the page Help:Magic words and the translation is 100% complete.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information. PD

Magiska ord är textsträngar som MediaWiki associerar med ett returvärde eller en funktion, till exempel tid, siddetaljer eller sidnamn. Den här sidan förklarar bara standard magiska ord; För en teknisk referens, se Manual:Magiska ord .

Det finns tre vanliga typer av magiska ord:

Variabler och parserfunktioner kan använda subst:, precis som mallar. Sidberoende magiska ord påverkar eller returnerar data om den nuvarande sidan (som standard), även om ordet läggs till via en transkluderad mall eller inkluderat systemmeddelande.

Beteendeväxlare

En beteendeväxlare styr layouten eller beteendet på sidan (om det stöds av utseendet) och kan ofta användas för att ange önskvärda utelämningar eller inkluderingar i innehållet. Notera att några av dessa ej stöds av Minerva-utseendet.

Beteendeväxlarna som är översatta till svenska fungerar bara om systemspråket är inställt som svenska.

Ord Beskrivning Versioner
Innehållsförteckning
__NOTOC__ Döljer innehållsförteckningen.
__INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__
__FORCETOC__ Tvingar innehållsförteckningen att visas på sin normala position (innan den första rubriken, upphäver __NOTOC__).
__ALLTIDINNEHÅLLSFÖRTECKNING__ Detta fungerar inte i utseenden som presenterar innehållsförteckningen utanför artikelinnehållet t.ex. Vector 2022.
__TOC__ Placerar en innehållsförteckning vid ordets nuvarande position (upphäver __NOTOC__). Om detta används flera gånger visas innehållsförteckningen vid första ordets position.
__INNEHÅLLSFÖRTECKNING__ Detta fungerar inte i utseenden som presenterar innehållsförteckning utanför artikelinnehållet t.ex. utseendet Vector 2022.
Redigering
__NOEDITSECTION__ Döljer sektionen för redigeringslänkarna bredvid rubrikerna. Det här är särskilt användbart där en rubrik skapas från en mall: den normala wikisektionsredigeringen skulle i detta fall redigera mallkoden, som normalt är kontraintuitiv för användaren. Användning av detta i en mall kommer att breda ut effekten till den mallen, sidorna den finns med i, och alla andra mallar som ingår på samma sida. Det finns en lösning.
__INTEREDIGERASEKTION__
__NEWSECTIONLINK__ Lägger till en länk bredvid fliken "Redigera" för att lägga till ett nytt avsnitt på en sida som inte är en diskussionssida (se Lägga till avsnitt i slutet).
__NYTTAVSNITTLÄNK__
1.7
__NONEWSECTIONLINK__ Tar bort länken bredvid fliken "Redigera" på sidor i diskussionsnamnrymden.
1.15
r47522
Kategorier
__NOGALLERY__ Används på en kategorisida, ersätter miniatyrer i en kategorivy med vanliga länkar.
__INGETGALLERI__
1.7
__HIDDENCAT__ Används på en kategorisida, döljer kategorin från listorna över kategorier i dess medlemmar och förälderkategorier (det finns ett alternativ i användarinställningar för att visa dem).
__DOLDKAT__
1.13
__EXPECTUNUSEDCATEGORY__ Används på en kategorisida, tar bort kategorin från Special:UnusedCategories.
1.33
Språkomvandling
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
På wikier med språkvarianter, utför inte någon omvandling av innehållsspråk i artikelvisningen; till exempel, visa bara kinesiska (zh) istället för varianter som zh_cn, zh_tw, zh_sg eller zh_hk.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
På wikier med språkvarianter, utför inte språkomvandling på titeln (allt annat innehåll konverteras).
Övriga
__START__ Ingen effekt. Användes för att peka på var databasmeddelandet börjar efter en kommentar som inte ska överföras. Borttagen i r1695 och helt borttagen i r24784.
1.10
r1610
__END__ Markerar uttryckligen slutet av artikeln, för att förhindra att MediaWiki tar bort bakomliggande blankutrymme. Borttagen i 19213.
1.1 – 1.8
__INDEX__ Berätta för sökmotorer att indexera sidan (upphäver $wgArticleRobotPolicies men inte robots.txt). Den hörsammar variabeln $wgExemptFromUserRobotsControl .
__INDEXERA__
1.14
__NOINDEX__ Berätta för sökmotorer att inte indexera sidan (det vill säga listas inte i sökmotorns resultat). Den hörsammar variabeln $wgExemptFromUserRobotsControl .
__INTEINDEXERA_
1.14
r37973
__STATICREDIRECT__ På omdirigeringssidor, låter inte MediaWiki automatiskt uppdatera länken när någon flyttar en sida och kontrollerar "Uppdatera omdirigeringar som leder till den gamla titeln" (vilket kräver $wgFixDoubleRedirects ).
__STATISKOMDIRIGERING__
1.13
r37928
Från Tillägg
Tillägg Ord Beskrivning Versioner
GlobalUserPage __NOGLOBAL__ Inaktiverar den globala användarsidan. Om den finns på den centrala användarsidan kommer den att förhindras visas på fjärranslutna wikier, och det avgör också om en länk till en användarsida på fjärransluten wiki ska vara röd eller blå.
1.28
Disambiguator __DISAMBIG__ Identifierar en omdirigeringssida.
1.21
Wikibase (client) __EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__ Vissa wikisidor passar inte för Wikidataobjekt, som diskussionsarkiv, mallundersidor, osv. För att hindra en wikisida från att listas i Special:UnconnectedPages kan man använda det här magiska ordet någonstans på sidan. Sidor som inte uppfyller Wikidatas relevanskriterier borde inte heller ha ett Wikidataobjekt.
1.37.0
DiscussionTools __ARCHIVEDTALK__ Döljer "svara"-länkar från diskussioner på arkiverade sidor.
1.39
Gerrit change 738221
__NOTALK__ Gör så att en sida i diskussionsnamnrymden inte behandlas som en diskussionssida.
1.39
Gerrit change 903247
ProofreadPage __EXPECTWITHOUTSCANS__ Some wikisource content pages consist of lists (such as a list of editions or translations of the same work) and therefore did not have scans. To prevent these pages from being listed in Special:PagesWithoutScans, insert this magic word into the page.
1.43.0-wmf.4
Gerrit change 1026897

Variabler

Variabler returnerar information om aktuell sida, wiki eller datum. Deras syntax motsvarar mallar. Variabler markerade som "[expensive]" spåras av mjukvaran, och antalet som kan inkluderas på en sida är begränsat.

Om ett mallnamn står i konflikt med en variabel kommer variabeln att användas (så för att transkludera mallen Template:PAGENAME behöver du skriva {{Template:PAGENAME}}). I vissa fall kommer parametrar att tvinga parsern att anropa en mall; till exempel, {{CURRENTDAYNAME|x}} transkluderar Template:CURRENTDAYNAME, inte variabeln.

Datum och tider

Följande variabler returnerar det aktuella datumet och tiden i UTC.

På grund av MediaWiki och webbläsarens caching visas dessa variabler ofta när sidan cachats istället för den aktuella tiden.

Användningen av dessa variabler gör så att sidan förblir cachad i en mer begränsad andel sekunder. Detta konfigureras i MagicWordFactory.

Magiska ord för datum och tid formateras på wikins innehållsspråk. Sedan 1.19 beror de på språket för sidinnehåll.

Variabel Utmatning Beskrivning Versioner
År
{{CURRENTYEAR}} 2024 År ({{NUVARANDEÅR}}, {{NUÅR}})
Månad
{{CURRENTMONTH}}

{{CURRENTMONTH2}}

05 Månad (med en nolla) ({{NUVARANDEMÅNAD}}, {{NUMÅNAD}})
{{CURRENTMONTH1}} 5 Månad (utan nolla) ({{NUVARANDEMÅNAD1}})
{{CURRENTMONTHNAME}} maj Månad (namn) ({{NUVARANDEMÅNADSNAMN}}, {{NUMÅNADSNAMN}})
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} maj Månad (genitivform)
{{CURRENTMONTHABBREV}} maj Månad (förkortning) ({{NUVARANDEMÅNADKORT}}, {{NUMÅNADKORT}})
1.5
Dag
{{CURRENTDAY}} 21 Dag i månaden (nummer utan nolla) ({{NUVARANDEDAG}}, {{NUDAG}})
{{CURRENTDAY2}} 21 Dag i månaden (nummer med nolla) ({{NUVARANDEDAG2}}, {{NUDAG2}})
1.6
{{CURRENTDOW}} 2 Dag i veckan (nummer utan nolla), 0 (för söndag) till 6 (för lördag) ({{NUVARANDEVECKODAG}})
{{CURRENTDAYNAME}} tisdag Veckodag (namn) ({{NUVARANDEDAGSNAMN}}, {{NUDAGSNAMN}})
Tid
{{CURRENTTIME}} 23.20 Tid (24 timmar, formatet TT:mm) ({{NUVARANDETID}}, {{NUTID}})
{{CURRENTHOUR}} 23 Timme (24 timmar, nummer med nolla) ({{NUVARANDETIMME}}, {{NUTIMME}})
Övrigt
{{CURRENTWEEK}} 21 Vecka (nummer) ({{NUVARANDEVECKA}}, {{NUVECKA}})
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20240521232042 Tidsstämpeln ÅÅÅÅMMDDTTmmss ({{NUTIDSTÄMPEL}})
1.7
{{CURRENTDATE}} är inget magiskt ord men kan vara en mall.

Följande variabler gör detsamma som föregående men använder webbplatsens serverkonfiguration eller $wgLocaltimezone .

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTH1}}
 • {{LOCALMONTH2}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

För mer noggrann tidsformatering eller för utmatning av det aktuella året och veckan med bättre överensstämmelse med ISO-8601, kan du installera Extension:ParserFunctions för att använda #time parserfunktionen.

Teknisk metadata

Variabel Utmatning Beskrivning Versioner
Webbplats
{{SITENAME}} MediaWiki Wikins webbplatsnamn ($wgSitename ).
{{SAJTNAMN}}, {{SITENAMN}}
{{SERVER}} //www.mediawiki.org Domänens webbadress ($wgServer ).
{{SERVERNAME}} www.mediawiki.org Underdomän och domänens namn (inte längre beroende av $wgServerName från och med version 1.17).
{{SERVERNAMN}}
{{DIRMARK}}

{{DIRECTIONMARK}}


Utmatar en Unicode riktningsmarkör som passar till wikins grundspråks riktning (‎ för vänster-till-höger wikier, ‏ för höger-till-vänster wikier), användbar i text med text som går i flera riktningar. Sedan 1.19, beror den på sidans innehållsspråk.
1.7
r14442
{{ARTICLEPATH}} /wiki/$1 Relativ artikelsökväg ($wgArticlePath ).
{{SCRIPTPATH}} /w Relativ skriptsökväg ($wgScriptPath ).
{{SKRIPTSÖKVÄG}}
{{STYLEPATH}} /w/skins Relativ stilsökväg ($wgStylePath ).
1.16
{{CURRENTVERSION}} 1.43.0-wmf.6 (5e1ad30) Wikins version av MediaWiki.
{{NUVARANDEVERSION}}, {{NUVERSION}}
1.7
r14199
{{CONTENTLANGUAGE}}

{{CONTENTLANG}}

en

en

Wikins standardspråk för gränssnittet ($wgLanguageCode ).
{{SAJTNAMN}}, {{INNEHÅLLSSPRÅK}}
1.7
r14661
Sida
{{PAGEID}} 188309 Returnerar sididentifierare (sid-ID).
1.20
Gerrit change 9858
{{PAGELANGUAGE}}
{{#language:{{PAGELANGUAGE}}}}
sv
svenska
Returnerar språket för den aktuella sidan. Språkkoden som denna variabel returnerar kan konverteras till ett språknamn med {{#language:...}}.
1.29
Gerrit change 330982
{{TRANSLATABLEPAGE}} Help:Magic words Returnerar den transkluderade sidans titel (sidan andra språk översatts från) om en sida översättbar (däribland översatta sidor), och inget om sidan inte är översättbar.
1.41.0-wmf.8
Gerrit change 913677

<translate><!--T:1--> Translated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

<translate><!--T:2--> Untranslated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

Översatt enhet. Språk: sv.

Not translated unit. Language: en.

Måste användas på en översatt sida, i ‎<translate>-taggar. Returnerar den nuvarande översättningsenhetens språkkod. På en översättningssida, om enheten översatts, kommer den returnera översättningsspråket Annars, returnerar den källspråket. Språkkoden som variabeln returnerar kan konverteras till ett språknamn med hjälp av {{#language:...}}. Borde bara användas av översättningsadministratörer.
1.36.0-wmf.8
Gerrit change 603472
{{PROTECTIONLEVEL:åtgärd}} Utmatar skyddsnivån (t ex "autoconfirmed", "sysop") för en given åtgärd (t.ex. "redigera", "flytta") på den aktuella sidan. Returnerar en tom sträng om den inte är skyddad.
{{INNEHÅLLSSPRÅK}}
1.15
r45587
{{PROTECTIONEXPIRY:åtgärd}} Ger utgångsdatum för skydd (t ex "20160418155030", "oändlighet") för en given åtgärd (t.ex. "redigera", "flytta") på den aktuella sidan. Returnerar "oändlighet" om den inte skyddats.
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES}} [Resurskrävande] Returnerar källorna till något kaskaderat skydd som verkar på den aktuella sidan. Sidor kommer returnera sin egen titel om de inte transkluderar sig själva.
1.23
Gerrit change 104999
Aktuella sidans senaste visade sidversion (senaste sidversion eller valda äldre sidversion)
{{REVISIONID}} - Unikt revisions-ID. Den är tom i förhandsvisningar, därav kan det endast ge ett felmeddelande i förhandsvisningar. Har kanske stängts av i miser mode (alla WMF-wikier) som returnerar - istället när de inte förhandsgranskas.
{{REVISIONSID}}
1.5
{{REVISIONDAY}} 16 Dag i månaden redigeringen gjordes (nummer utan nolla).
{{REVISIONSDAG}}
1.8
{{REVISIONDAY2}} 16 Dag i månaden redigeringen gjordes (nummer med nolla).
{{REVISIONSDAG2}}
1.8
{{REVISIONMONTH}} 05 Månaden redigeringen gjordes (nummer med nolla sedan 1.17+, utan nolla i tidigare versioner).
{{REVISIONSMÅNAD}}
1.8
{{REVISIONMONTH1}} 5 Månaden redigeringen gjordes (nummer utan nolla).
1.17
r66200
{{REVISIONYEAR}} 2024 Året redigeringen gjordes.
{{REVISIONSÅR}}
1.8
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20240516151645 Tidstämpel för redigeringen.
{{REVISIONSTIDSSTÄMPEL}}
1.8
{{REVISIONUSER}} FuzzyBot Användarnamnet för användaren som gjorde redigeringen i fråga, eller användaren som förhandsgranskar en redigering.
{{REVISIONSANVÄNDARE}}
1.15
r48149
{{REVISIONSIZE}} 85046 Storleken (wikitext-bytes) av versionen av sidan eller förhandsgranskningen som visas
1.22
Gerrit change 82650
Påverkar sidans innehåll
{{DISPLAYTITLE:title}}
{{DISPLAYTITLE:titel|noerror}}
{{DISPLAYTITLE:titel|noreplace}}
Formatera den aktuella sidans visningstitel vilket är det som oftast visas i en sidas titelrubrik. Så länge inte $wgRestrictDisplayTitle har angetts som false måste värdet vara samma som standardtiteln: endast skillnader i kapitalisering i vissa delar av titeln (inte hela) och ersättning av mellanslag med understreck är tillåtna. Det kan inaktiveras eller aktiveras med $wgAllowDisplayTitle .

Det kan ta ett andra argument om "noerror" eller "noreplace" för att undertrycka felmeddelanden när flera visningsbeteckningar används på en sida eller för att få displaytitle att göra ingenting om en displaytitle redan har angivits tidigare på sidan.
{{VISATITEL}}

1.7
1.24
Gerrit change 144870

(för noerror och noreplace)

{{DEFAULTSORT:sorteringsnyckel}}
{{DEFAULTSORTKEY:sorteringsnyckel}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:sorteringsnyckel}}
{{DEFAULTSORT:sorteringsnyckel|noerror}}
{{DEFAULTSORT:sorteringsnyckel|noreplace}}
Används för att kategorisera sidor, anger en standard sorteringsnyckel för kategorier. Till exempel om du sätter {{DEFAULTSORT:Sörenssen, Anders}} i slutet av Anders Sörenssen, skulle sidan sorteras under "S" som standard i kategorier. Det kan ta ett andra argument om noerror eller noreplace för att undertrycka felmeddelanden när flera standardvärden används på en sida eller för att få defaultsort att ingenting göra om en defaultsort redan angavs tidigare på sidan.
{{STANDARDSORTERING}}
1.10
1.19
r96767

(för noerror och noreplace)

Statistik

Nummer som returneras av dessa variabler innehåller normalt separatorer (kommatecken, prickar eller mellanslag, beroende på det lokala språket) men kan returnera råa nummer med flaggan ":R" (till exempel {{NUMBEROFPAGES}} → 1 664 289 och {{NUMBEROFPAGES:R}} → 1664289).

Använd "|R" för magiska ord som kräver en parameter som PAGESINCATEGORY (till exempel {{PAGESINCATEGORY:Help}} och {{PAGESINCATEGORY:Help|R}} eller {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats}} och {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats|R}}). Gäller även på {{PAGESIZE:sidnamn}} här ovan.

Magiska ord för datum och tid formateras på wikins innehållsspråk. Sedan 1.19 beror de på språket för sidinnehåll.

Variabel Utmatning Beskrivning Versioner
{{NUMBEROFPAGES}} 1 664 289 Antalet wikisidor.
{{ANTALSIDOR}}
1.7
{{NUMBEROFARTICLES}} 61 951 Antalet sidor i innehållets namnrymd som kvalificerar som artiklar. Se Manual:$wgArticleCountMethod för detaljer
{{ANTALARTIKLAR}}
{{NUMBEROFFILES}} 2 787 Antalet uppladdade filer.
{{ANTALFILER}}
1.5
{{NUMBEROFEDITS}} 6 424 716 Antalet wikiredigeringar.
{{ANTALREDIGERINGAR}}
1.10
r21319
{{NUMBEROFVIEWS}} Antalet sidvisningar. Vanligtvis oanvändbar på en wiki som använder caching. Borttagen i Gerrit change 150699.
1.14 – 1.24
r42721
{{NUMBEROFUSERS}} 17 939 710 Antalet registrerade användare.
{{ANTALANVÄNDARE}}
1.7
{{NUMBEROFADMINS}} 133 Antalet användare i gruppen sysop.
1.7
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 934 Antalet aktiva användare, baserat på kriteriet som används i Special:Statistics.
{{ANTALAKTIVAANVÄNDARE}}
1.15
r47392
{{PAGESINCATEGORY:kategorinamn}}
{{PAGESINCAT:kategorinamn}}
140
140
[Resurskrävande] Antalet sidor (inklusive alla underkategorier och filer) i angiven kategori. (Kategori:Hjälp används för demonstration)
{{SIDORIKATEGORI}}
1.13
r32932
{{PAGESINCATEGORY:kategorinamn|all}}
{{PAGESINCATEGORY:kategorinamn|pages}}
{{PAGESINCATEGORY:kategorinamn|subcats}}
{{PAGESINCATEGORY:kategorinamn|files}}
140
137
3
0
[Resurskrävande] Respektive antal för
 • alla sidor
 • vanliga sidor (exklusive underkategorier och filer)
 • underkategorier
 • filer

i angiven kategori. (Kategori:Hjälp används för demonstration)

1.20
Gerrit change 12790
{{NUMBERINGROUP:gruppens namn}}
{{NUMINGROUP:gruppens namn}}
21
21
Antal användare i en vald grupp . (bureaucrat används för dokumentation)
1.14
r40116
{{PAGESINNS:index}}
{{PAGESINNAMESPACE:index}}
Inte aktiverad [Resurskrävande] Antal sidor i den angivna namnrymden (ersätt "index" med relevant namnrymdsindex). Exempelvis kommer {{PAGESINNAMESPACE:14}} att mata ut antalet kategorisidor. {{PAGESINNS:0}} skiljer sig från {{NUMBEROFARTICLES}} eftersom den tidigare innehåller omdirigeringar och förgreningssidor. Inaktiverad som standard, aktivera med $wgAllowSlowParserFunctions .
{{SIDORINAMNRYMD}}, {{SIDORINR}}
1.7

Sidnamn

Variabel För den senaste sidan Beskrivning Versioner
{{FULLPAGENAME}} Help:Magic words/sv Namnrymd och fullständig sidtitel (inklusive alla underside-nivåer).
{{HELASIDNAMNET}}
1.6
{{PAGENAME}} Magic words/sv Hela sidtiteln (inklusive alla underside-nivåer) utan namnrymden.
{{SIDNAMN}}
{{BASEPAGENAME}} Magic words Sidans titel på den närmast överordnade underside-nivån utan namnrymden. Skulle returnera Title/Foo på sidan Help:Title/Foo/Bar.
{{GRUNDSIDNAMN}}
1.7
{{ROOTPAGENAME}} Magic words Namn på roten för den aktuella sidan. Skulle returnera Title på sidan Help:Title/Foo/Bar.
1.22
{{SUBPAGENAME}} sv Rubriken för en undersida. Skulle returnera Bar på sidan Help:Title/Foo/Bar.

Om ingen undersida finns, returneras värdet {{PAGENAME}}.

För mer komplicerad splittning, använd {{#titleparts:}} från ParserFunctions-tillägget.
{{UNDERSIDNAMN}}

1.6
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Help:Magic words/sv
Help:Magic words/sv
Fullständigt sidnamn för det associerade ämnet (t.ex. artikel eller fil). Användbart på diskussionssidor.
1.7
{{TALKPAGENAME}} Help talk:Magic words/sv Fullständigt sidnamn för den associerade diskussionssidan.
{{DISKUSSIONSSIDNAMN}}
1.7

Inga av dessa påverkas av ändringar av rubriken, vid användning av {{DISPLAYTITLE:xxxx}}; returneras den ursprungliga rubriken.

De magiska orden {{BASEPAGENAME}} och {{SUBPAGENAME}} fungerar bara i namnrymder som har undersidor aktiverade. Se $wgNamespacesWithSubpages för information om hur du aktiverar undersidor.

Från och med 1.15+, kan alla ta en parameter, vilket tillåter att specifikationen av sidan kan opereras på, istället för bara den aktuella sidan:

 • {{PAGENAME:Template:Main Page}} → Main Page
  Varning: Om sidtiteln innehåller delar som är "." eller "..", det magiska ordet returnerar ingenting.
{{PAGENAME:one/./three}}Ingenting returneras.
  Varning: Sidtitlar som innehåller vissa tecken, till exempel apostrofer ' eller asterisker *, kan ge oväntade resultat när de hanteras med dessa magiska ord, t.ex. {{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}}}. Se buggar T16779, T18474, T37628, T37746. Ett enkelt sätt att åtgärda detta är att paketera sidnamnet i {{#titleparts:}} från ParserFunctions-tillägget.

Namn på webbadresskodade sidor

Följande är motsvarigheter kodade för användning i MediaWiki-URL-adresser (dvs. mellanslag ersatta med understreck och vissa tecken HTML escaped using numeric character encoding):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{ARTICLEPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}
 • {{ROOTPAGENAMEE}}

Observera att {{PAGENAME:...}}, {{PAGENAMEE:...}} och {{urlencode:...}} har distinkta implementeringar. Se Manual:PAGENAMEE encoding för detaljer.

Namnrymder

Variabel Utmatning Beskrivning Versioner
{{NAMESPACE}} Help Namnet på sidans namnrymd
{{NAMNRYMD}} (förutom huvudnamnrymden)
{{NAMESPACENUMBER}} 12 ID för sidans namnrymd
{{ARTIKELRYMD}}
1.20
Gerrit change 4056
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Help
Help
Namn på den associerade innehållsnamnrymden
1.7
{{TALKSPACE}} Help talk Namn på den associerade diskussionsnamnrymden
{{DISKUSSIONSRYMD}}
1.7

Följande är ekvivalenter kodade för användning i MediaWiki-webbadresser (mellanslag ersatta med understreck och vissa tecken procentkodade):

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{ARTICLESPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

Från och med 1.15+ kan dessa ta en parameter för fullständigt sidnamn och returnera den begärda namnrymden som är associerad med den sidan, i stället för med den aktuella sidan:

 • {{NAMESPACENUMBER:MediaWiki}}0
 • {{NAMESPACE:MediaWiki}} (Sidor i huvudrymden kommer returneras tomma)
 • {{NAMESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{SUBJECTSPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{ARTICLESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{TALKSPACE:Template:Main Page}}Template talk

Parametern får inte vara ett namnrymdsnamn:

 • {{SUBJECTSPACE:Help talk}}  (Empty)


Övrigt

Variabel Utmatning Beskrivning Versioner
{{!}} | Används för att inkludera ett vertikalstreck som en del av ett mallargument eller tabellcellsinnehåll. Innan detta lagts till som ett magiskt ord, implementerade många wikier detta genom att skapa Template:! med | som innehåll.

Läs Help:Tillägg:ParserFunctions#Undvika lodstreck i tabeller för djupare förklaring.

1.24
Gerrit change 136234
{{=}} = Används för att inkludera ett likhetstecken som en del av ett mallargument eller tabellcenninnehåll. Innan detta lades till som ett magiskt ord implementerade många wikier detta genom att skapa Template:= med = som innehåll.

Läs Help:Tillägg:ParserFunctions#Råa likhetstecken för djupare förklaring.

1.39
Gerrit change 791685

Parserfunktioner

Parserfunktionerna liknar mycket variabler men tar en eller flera parametrar (tekniskt sett är varje magiskt ord som tar en parameter en parserfunktion), och namnet är ibland prefixat med en nummertecken för att särskilja dem från mallar.

Den här sidan beskriver bara parserfunktioner som är integrerade i MediaWiki-programvaran. Andra parserfunktioner kan läggas till med MediaWiki-tillägg som Extension:ParserFunctions . Se Help:Tillägg:ParserFunctions för dessa.

Teknisk metadata för en annan sida

Parserfunktion Utmatning
(för sidan MediaWiki)
Beskrivning Versioner
{{PAGEID: sidans namn }} 1 [Resurskrävande] Returnerar sididentifieraren för den angivna sidan *.
1.23
Gerrit change 76534
{{PAGESIZE:sidonamn}}
{{PAGESIZE: sidonamn |R}}
101 520
101520
[Resurskrävande] Returnerar byte-storleken på den angivna sidan. Använd "|R" för att få råa (oformaterade) nummer.
1.13
r33551
{{PROTECTIONLEVEL:åtgärd | sidonamn}} sysop [Resurskrävande] Utmatar skyddsnivån (t ex "autoconfirmed", "sysop") för en given åtgärd (t.ex. "redigera", "flytta") på den aktuella sidan. Returnerar en tom sträng om den inte är skyddad.
1.21
r44683
{{PROTECTIONEXPIRY: åtgärd | sidonamn}} infinity [Resurskrävande] Utmatar skyddets utgångsdatum (t.ex. "20160418155030", "oändligt") för en åtgärd (t.ex. "redigera" och "flytta") på den angivna sidan. Returnerar "oändlighet" om inte skyddad.
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES: page name}} [Resurskrävande] Returnerar källorna till kaskaderade skydd som verkar på den aktuella sidan. Sidor kommer returnera sin egen titel om de inte transkluderar sig själva.
1.23
Gerrit change 104999
{{REVISIONID: sidans namn }} 6287429 [Resurskrävande] Unikt versions-ID för den senaste versionen av den angivna sidan *.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY: sidans namn }} 29 [Resurskrävande] Dag för redigering från den senaste versionen av den angivna sidan* (nummer utan nolla).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY2: sidans namn }} 29 [Resurskrävande] Dag för redigering från den senaste versionen av den angivna sidan* (nummer med nolla).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH: sidans namn }} 12 [Resurskrävande] Månaden redigeringen gjordes (nummer med nolla sedan 1.17+, utan nolla i tidigare versioner).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH1: sidans namn }} 12 [Resurskrävande] Månad för redigering från den senaste versionen av den angivna sidan* (nummer utan nolla).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONYEAR: sidans namn }} 2023 [Resurskrävande] År för redigering från den senaste versionen av den angivna sidan*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONTIMESTAMP: sidans namn }} 20231229181425 [Resurskrävande] Tidsstämpel för redigering av den angivna sidan *.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONUSER: sidans namn }} Tropicalkitty [Resurskrävande] Användarnamn för redigering från den senaste versionen av den angivna sidan*.
1.23
Gerrit change 76534
*När den angivna parametern är lika med parserns nuvarande titel, kommer parserfunktionen att ge de tidigare versionerna i förhandsvisningen och på substitution, som inkluderar tomma strängar när de används vid sidskapande men använder värdena från den aktuella versionen för sidvisning, inklusive visning av gamla revisioner. I det här fallet är det en icke-resurskrävande parserfunktion.


Webbadressdata

Parserfunktion Inmatning → Utmatning Beskrivning Versioner
{{localurl:sidonamn}}
{{localurl:sidonamn
|query_string}}
{{localurl:MediaWiki}}
→ /wiki/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}}
→ /w/index.php?title=MediaWiki&printable=yes
Relativ sökväg till titeln.
{{fullurl:sidonamn}}
{{fullurl:sidonamn
|query_string}}

{{fullurl:interwiki:fjärrsidonamn
|query_string}}
{{fullurl:Category:Top level}}
→ //www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{fullurl:Category:Top level|action=edit}}
→ //www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit
{{fullurl:s:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/Electra?action=edit
{{fullurl:s:es:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/es:Electra?action=edit

En protokoll-relativ sökväg till titeln, som beror på $wgServer konfigurationsinställning för den lokala wikin (så kanske eller kanske inte börjar med http(s)://). Detta kommer också att lösa interwiki prefix. Obs! Obegränsade (vanliga) protokollrelativa länkar är inte automagiskt länkade.
1.5
{{canonicalurl:sidonamn}}
{{canonicalurl:sidonamn
|query_string}}

{{canonicalurl:interwiki:fjärrsidonamn
|query_string}}
{{canonicalurl:Category:Top level}}
https://www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{canonicalurl:Category:Top level|action=edit}}
https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit {{canonicalurl:w:Category:Top level|action=edit}}
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Top_level?action=edit

Den absoluta sökvägen till titeln, med den kanoniska URL-adressen. Detta kommer också att lösa interwikiprefix.
1.18
{{filepath:filnamn}}
{{filepath:filnamn|nowiki}}
{{filepath:filnamn|miniatyr_storlek}}
{{filepath:Wiki.png}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png

{{filepath:Wiki.png|nowiki}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png
{{filepath:Example.svg|300}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Example.svg/300px-Example.svg.png

Parametern nowiki tar oftast bort länken runt en filsökväg (som inte kan ses i det här exemplet).

En protokollrelativ sökväg till fullstorlek eller miniatyrbild (1.18+) av en mediefil.
1.12
r25854

1.18
r80813
{{urlencode:sträng}} eller
{{urlencode:sträng|QUERY}}
{{urlencode:sträng|WIKI}}
{{urlencode:sträng|PATH}}
{{urlencode:x:y/z á é}} eller
{{urlencode:x:y/z á é|QUERY}}
→ x%3Ay%2Fz+%C3%A1+%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|WIKI}}
→ x:y/z_%C3%A1_%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|PATH}}
→ x%3Ay%2Fz%20%C3%A1%20%C3%A9

Observera att standardvärdet ändrats från |WIKI till |QUERY i 1.17; detta kan bryta mallar som är beroende av denna funktion.

Inmatningen kodas för användning i webbadresser. Observera att det inte finns någon urldecode-funktion som det finns i föråldrade Extension:StringFunctions
Kodar
kodutrymme
 none + 
QUERY + 
 WIKI _ 
 PATH%20
1.7
r14273
(or
1.17
r64726

1.17
r64726

1.17
r64726
)
{{anchorencode:sträng}} {{anchorencode:x y z á é}}
→ x_y_z_á_é
Inmatningen som kodas för användning i URL-sektionsankare (efter symbolen "#" i en URL).
1.6
r16279

Följande är motsvarigheter kodade för användning på MediaWikis URL:er (vissa tecken är procentkodade):

 • {{localurle:sidnamn}}
 • {{localurle:sidnamn|query_sträng}}
 • {{fullurle:sidnamn}}
 • {{fullurle:sidnamn|query_sträng}}
 • {{fullurle:interwiki:fjärran sidnamn|query_sträng}}
 • {{canonicalurle:sidnamn}}
 • {{canonicalurle:sidnamn|query_sträng}}
 • {{canonicalurle:interwiki:fjärran sidnamn|query_sträng}}

Namnrymder

{{ns:}} returnerar det nuvarande lokala namnet på namnrymden med det indexet, kanoniska namnet eller lokala aliaset. Därav returnerar {{ns:6}}, {{ns:File}} och {{ns:Image}} (ett gammalt namn för fil-namnrymden) alla "File". På en wiki där innehållsspråket är franska är också {{ns:Fichier}}, men inte {{ns:Datei}} (det lokala namnet för "Fil" på tyska).

Huvudnamnrymden har inget namn, dvs. {{ns:0}} returnerar en tom sträng. För att uttryckligen referera till huvudnamnrymden kan {{int:Blanknamespace}} användas, vilket resulterar i "(Huvudnamnrymden)".

{{nse:}} är den motsvarande koden för MediaWiki-URL:er. Den gör detsamma men ersätter mellanslag med understreck, vilket gör den användbar i externa länkar.

Innehållsnamnrymder Diskussionsnamnrymder
Användning Utmatning Användning Utmatning
{{ns:-2}} / {{ns:Media}} Media {{ns:-1}} / {{ns:Special}} Special
(no talk page)
{{ns:0}} / {{ns:}} {{ns:1}} / {{ns:Talk}} Talk
{{ns:2}} / {{ns:User}} User {{ns:3}} / {{ns:User talk}} User talk
{{ns:4}} / {{ns:Project}} Project
Varies between wikis
{{ns:5}} / {{ns:Project talk}} Project talk
{{ns:6}} / {{ns:File}} or {{ns:Image}} File {{ns:7}} / {{ns:File talk}} or {{ns:Image talk}} File talk
{{ns:8}} / {{ns:MediaWiki}} MediaWiki {{ns:9}} / {{ns:MediaWiki talk}} MediaWiki talk
{{ns:10}} / {{ns:Template}} Template {{ns:11}} / {{ns:Template talk}} Template talk
{{ns:12}} / {{ns:Help}} Help {{ns:13}} / {{ns:Help talk}} Help talk
{{ns:14}} / {{ns:Category}} Category {{ns:15}} / {{ns:Category talk}} Category talk

Blanda inte ihop lokala namnrymder med skapade namnrymder.

Formatering

Användning Inmatning → Utmatning Beskrivning Version

{{formatnum:oformaterat nummer}}
{{formatnum:formatnum-formaterat nummer|R}}
{{formatnum:oformaterat nummer|NOSEP}}

 • Enkel:
  • {{formatnum:987654321.654321}}
   → 987 654 321,654321
  • {{formatnum:987 654 321,654321|R}}
   → 987654321.654321
 • Avancerad:
  • {{formatnum:{{formatnum:987654321.654321}}|R}}
   → 987654321.654321 (på valfri lokal)
  • {{formatnum:00001}}
   → 00 001
  • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
   → 987654321.654321
  • Exempel med bengaliska nummer:
   • {{formatnum:987654321.654321}}
    → ৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
    → ৯৮৭৬৫৪৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১ |R}}
    → 987654321.654321

Stöds ej:
{{formatnum:{{formatnum:987.654.321}}}}
→ 987 654 321 (t.ex. med italiensk lokal)


Exempel med fel inmatning (opålitlig utmatning), med eller utan |R:
{{formatnum:987,654.321|R}} (den minst trasiga)
{{formatnum:987.654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}
{{formatnum:987&nbsp;654,321|R}}

Tar ett oformaterat nummer (arabiska, utan avgränsare med . som decimalavgränsare) och matar ut det i den lokala skriften, formaterad efter sidans språk.

Parametern |R kan användas för att omvända beteendet, för användning i matematiska situationer: den är pålitlig och borde endast användas för att avformatera nummer som man vet formateras på exakt samma sätt som formatnum formaterar dem med wikins lokal.
Parametern NOSEP (no separators, inga avgränsare) betyder att inga grupp- eller decimalavgränsare ändras; formatnum kommer endast byta ut siffror i språk som inte använder det hindu–arabiska siffersystemet. NOSEP kan också förhindra icke-standard siffror som du inte förväntar dig.

  Varning: Inledande nollor tas inte bort, man kan använda {{#expr:00001}} istället om man har installerat Extension:ParserFunctions .

  Varning: Förvänta dig ingen pålitlig utmatning om du inte skriver in numren i det exakta formatet som krävs, speciellt på icke-engelska wikier.


Om du verkligen behöver formatera (enligt wikins lokal)ett nummer i ett okänt inmatningsformat, kan man försöka använda formatnum två gånger (men inte om det kan ha en decimalgrupp, annars kommer dess angränsare sväljas eller så kommer inte numret formateras). Kom ihåg att det här är mer av ett hack än ett ordinarie sätt att gå till väga, därav kan man inte lita på utmatningen.

1.7

1.13
r32012

{{#dateformat:date}}
{{#formatdate:date}}
{{#dateformat:date|format}}
{{#formatdate:date|format}}

{{#dateformat:25 dec 2009|ymd}}
2009 december 25 (din inst), 2009 dec 25 (standard)
{{#formatdate:dec 25,2009|dmy}}
25 december 2009 (din inst), 25 dec 2009 (standard)
{{#dateformat:2009-12-25|mdy}}
december 25, 2009 (din inst), December 25, 2009 (standard)
{{#formatdate:2009 dec 25|ISO 8601}}
2009-12-25 (din inst), 2009-12-25(standard)
{{#dateformat:25 decEmber|mdy}}
december 25 (din inst), December 25 (standard)
Obs: I exemplen ovan syftar din inst bara på dina datuminställningar på den nuvarande MediaWiki-wikin.

Formaterar ett olänkat datum baserat på användarens "datumformat"-inställning, och lägger till metadata och taggar det som ett formaterat datum. För utloggade användare och de som ännu inte angett ett datumformat i sina inställningar kan datum anges som standard: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (alla skiftlägeskänsliga). Om bara månad och datum angetts är bara mdy och dmy giltiga. Om ett format inte angetts eller är ogiltigt används inmatningsformatet som standard. Om det angivna datumet inte identifierats som ett giltigt datum (särskilt om det innehåller metadata som från en nästlad användning av dessa eller liknande mallar), visas den oförändrad, och ingen (annan) metadata genereras.
  Varning: Trots att standarden ISO 9601 kräver att datum skrivs enligt den gregorianska kalendern kommer ISO-parametern i funktionen fortfarande formatera datum som faller utanför den vanliga gregorianska räckvidden (t.ex. datum före 1583). Dessutom kan inte magiska ord konvertera ordentligt mellan negativa år (användes med ISO 8601) och år f.v.t. eller f.Kr (användes i vanlig text).
1.15
r48249

{{lc:string}}

{{lc:DATA CENTER}} → data center Gemen-inmatning
1.5

{{lcfirst:string}}

{{lcfirst:DATA center}} → dATA center Inmatningen med den allra första bokstaven som gemen.
1.5

{{uc:string}}

{{uc:text transform}} → TEXT TRANSFORM Versal-inmatning.
1.5

{{ucfirst:string}}

{{ucfirst:text tRAnSFORM}} → Text tRAnSFORM Inmatningen med den allra första bokstaven som versa.
1.5

{{padleft:xyz|stringlength}}
{{padleft:xyz|strlen|char}}
{{padleft:xyz|strlen|string}}

{{padleft:xyz|5}} → 00xyz

{{padleft:xyz|5|_}} → __xyz
{{padleft:xyz|5|abc}} → abxyz
{{padleft:xyz|2}} → xyz
{{padleft:|1|xyz}} → x (första bokstaven i strängen)

Lägger in en sträng utfyllnadstecken (tecken som valts av tredje parametern; förvalt "0") med en viss längd (andra parametern) bredvid ett valt grundtecken eller variabel (första parametern). De sista siffrorna eller tecknen i basen ersätter de sista tecknen i utfyllnaden; t.ex. {{padleft:44|3|0}} producerar 044. Utfyllnadssträngen kan kortas ner om dess längd inte delar upp det krävda antalet tecken jämt.

Endast det första tecknet i den första parametern används i versionerna upp till 1.12, men sedan 1.15 används alla tecken.

Bugg (åtgärdades i r45734): multibyte-tecken tolkas som två tecken, vilket kan förstöra bredden. Detta kan inte heller användas som utfyllnadstecken.

1.8

1.15
r45734

{{padright:xyz|stringlength}}
{{padright:xyz|strlen|char}}
{{padright:xyz|strlen|string}}

{{padright:xyz|5}} → xyz00

{{padright:xyz|5|_}} → xyz__
{{padright:xyz|5|abc}} → xyzab
{{padright:xyz|2}} → xyz
{{padright:|1|xyz}} → x

Identisk med padleft men lägger till utfyllnadstecken på höger sida.
1.8

1.15
r45734

{{bidi:string}}

{{bidi:text transform}} → ‪text transform‬

{{bidi:كتابة عربية}} → ‫كتابة عربية‬

Wraps the text in a script-appropriate directionality marker (either left-to-right (U+202A) or right-to-left (U+202B)) and a pop directionality formatting character (U+202C), to ensure directionality safety when using a mix of scripts in running text.

Se även: Extension:StringFunctions

Lokalisering

Här följer de magiska ord som används som huvudlokaliseringsverktyg. Andra magiska ord kommer ofta bero på wikis lokal och konfiguration eller på det valda språket: se speciellt #Datum och tid, #Formatering, #Övrigt. Fler magiska ord läggs till av Tillägg:Translate .

Användningen av dessa magiska ord kan vara väldigt invecklad och dokumentationen är för närvarande ofullständig; det finns lite mer information på PLURAL, GRAMMAR, GENDER.

Användning Inmatning → Utmatning Beskrivning Versioner
{{PLURAL:2|is|are}} {{PLURAL:0|is|are}} → are
{{PLURAL:1*1|is|are}} → is
{{PLURAL:21 mod 10|is|are}} → are
{{PLURAL:{{#expr:21 mod 10}}|is|are}} → is
{{PLURAL:1|is|are}} → is
{{PLURAL:2|is|are}} → are
{{PLURAL:-1|is|are}} → is
{{PLURAL:-2|is|are}} → are
{{PLURAL:0.5|is|are}} → are
{{PLURAL:1.5|is|are}} → are
{{PLURAL:-0.5|is|are}} → are
{{PLURAL:-1.5|is|are}} → are
(För ryska)
{{PLURAL:5|1=Категория|Категории}} → Категории


{{PLURAL:3|страница|страницы|страниц}} → страницы
{{PLURAL:5|страница|страницы|страниц}} → страниц

Matar ut singularformen (andra parametern) om det absoluta värdet hos den första parametern är ett uttryck som motsvarar ett; pluralformen (tredje parametern) annars. Dess funktionalitet är språkberoende.
Vissa språkkoder (ab, av, ba, bxr, ce, crh_cyrl, cv, inh, koi, krc, kv, lbe, lez, mhr, mrj, myv, ru, sl, tt_cyrl, tyv, udm, xal) använde 3 pluralformer (uppdaterades 01.2014):
 • Form 1: 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001, …
 • Form 2: 0, 5, 6, 7, 8, …, 18, 19, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, …
 • Form 3: 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 102, 1002, …
{{GRAMMAR:N|noun}} Matar ut rätt böjningsform av det angivna ordet som beskrivs böjningskoden efter kolonet (språkberoende). Grammatiktransformatorer används för språk med böjningar som polska. Läs också $wgGrammarForms .
1.7
{{GENDER:username|text for every gender}}

{{GENDER:Username|male text|female text|text for unspecified}}
{{GENDER:|male text|female text|text for unspecified}}
{{GENDER:.|male text|female text|text for unspecified}}

(Beror på användarens kön) En brytare för könsinställningen i Special:Preferences.

Obs: Det första exemplet är i praktiken en nej-alternativ
Obs: Om den tredje utelämnats och användaren inte har angetts sitt kön kommer text om användaren är man returneras.
Ett tomt användarnamn ({{GENDER:|) betyder den nuvarande användaren, men kan bara användas i gränssnittsmeddelanden (MediaWiki-namnrymden).
Ett användarnamn med en punkt (.) betyder wikins standardkön.

1.15
r46247
{{int:meddelandenamn}} {{int:edit}}Edit
(Beror på användarspråket; prova: fr • ja)
Internationaliserar (översätter) den angivna interface (gränssnitt, MediaWiki-namnrymd) meddelande till andra användarspråk. För msgnw och andra magiska ord för transkludering, se avsnittet transkluderingmodifierare.

Notera att detta kan skapa / förvirra cache-konsekvens i MediaWiki 1.17 och tidigare versioner, se T16404.

{{int:editsectionhint|MediaWiki}} {{int:editsectionhint|MediaWiki}}Edit section: MediaWiki Du kan också använda parametrar med översättningar.
Parametrar anges i meddelanden med: $1, $2, $3, osv.
Här är exempelvis meddelandet för editsectionhint: Redigera avsnitt: $1
I detta exempel ersätter MediaWiki $1.


Transkluderingsmodifierare

{{Sidnamn|valfria parametrar}} transkluderar oftast en annan sida, som standard från Template:namnrymd. Dessa magiska ord påverkar det beteendet.

Övrigt

Se även