Help:Magiska ord

This page is a translated version of the page Help:Magic words and the translation is 93% complete.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information.
PD

Magiska ord är textsträngar som MediaWiki associerar med ett returvärde eller en funktion, till exempel tid, siddetaljer eller sidnamn. Den här sidan förklarar bara standard magiska ord; För en teknisk referens, se Manual:Magiska ord .

Det finns tre vanliga typer av magiska ord:

Variabler och parserfunktioner kan använda subst:, precis som mallar. Sidberoende magiska ord påverkar eller returnerar data om den nuvarande sidan (som standard), även om ordet läggs till via en transkluderad mall eller inkluderat systemmeddelande.

Beteendeväxlare

En beteendeväxlare styr layouten eller beteendet på sidan (om det stöds av utseendet) och kan ofta användas för att ange önskvärda utelämningar eller inkluderingar i innehållet. Notera att några av dessa ej stöds av Minerva-utseendet.

Beteendeväxlarna som är översatta till svenska fungerar bara om systemspråket är inställt som svenska.

Ord Beskrivning Versioner
Innehållsförteckning
__NOTOC__ Döljer innehållsförteckningen.
__INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__
__FORCETOC__ Tvingar innehållsförteckningen att visas på sin normala position (innan den första rubriken, upphäver __NOTOC__).
__ALLTIDINNEHÅLLSFÖRTECKNING__
__TOC__ Placerar en innehållsförteckning vid ordets nuvarande position (upphäver __NOTOC__). Om detta används flera gånger visas innehållsförteckningen vid första ordets position.
__INNEHÅLLSFÖRTECKNING__
Redigering
__NOEDITSECTION__ Döljer sektionen för redigeringslänkarna bredvid rubrikerna. Det här är särskilt användbart där en rubrik skapas från en mall: den normala wikisektionsredigeringen skulle i detta fall redigera mallkoden, som normalt är kontraintuitiv för användaren. Användning av detta i en mall kommer att breda ut effekten till den mallen, sidorna den finns med i, och alla andra mallar som ingår på samma sida. För en lösning, se här.
__INTEREDIGERASEKTION__
__NEWSECTIONLINK__ Lägger till en länk bredvid fliken "Redigera" för att lägga till ett nytt avsnitt på en sida som inte är en diskussionssida (se Lägga till avsnitt i slutet).
__NYTTAVSNITTLÄNK__
1.7
__NONEWSECTIONLINK__ Tar bort länken bredvid fliken "Redigera" på sidor i diskussionsnamnrymden.
1.15
r47522
Kategorier
__NOGALLERY__ Används på en kategorisida, ersätter miniatyrer i en kategorivy med vanliga länkar.
__INGETGALLERI__
1.7
__HIDDENCAT__ Används på en kategorisida, döljer kategorin från listorna över kategorier i dess medlemmar och förälderkategorier (det finns ett alternativ i användarinställningar för att visa dem).
__DOLDKAT__
1.13
__EXPECTUNUSEDCATEGORY__ Används på en kategorisida, tar bort kategorin från Special:Unused Categories.
1.33
Språkomvandling
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
På wikier med språkvarianter, utför inte någon omvandling av innehållsspråk (tecken och fas) i artikelvisningen; till exempel, visa bara kinesiska (zh) istället för varianter som zh_cn, zh_tw, zh_sg eller zh_hk.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
På wikier med språkvarianter, utför inte språkomvandling på titeln (allt annat innehåll konverteras).
Övriga
__START__ Ingen effekt. Användes för att peka på var databasmeddelandet börjar efter en kommentar som inte ska överföras. Borttagen i r1695 och helt borttagen i r24784.
1.10
r1610
__END__ Markerar uttryckligen slutet av artikeln, för att förhindra att MediaWiki tar bort bakomliggande blankutrymme. Borttagen i 19213.
1.1 – 1.8
__INDEX__ Berätta för sökmotorer att indexera sidan (upphäver $wgArticleRobotPolicies men inte robots.txt). Den hörsammar variabeln $wgExemptFromUserRobotsControl.
__INDEXERA__
1.14
__NOINDEX__ Berätta för sökmotorer att inte indexera sidan (det vill säga listas inte i sökmotorns resultat). Den hörsammar variabeln $wgExemptFromUserRobotsControl.
__INTEINDEXERA_
1.14
r37973
__STATICREDIRECT__ På omdirigeringssidor, låter inte MediaWiki automatiskt uppdatera länken när någon flyttar en sida och kontrollerar "Uppdatera omdirigeringar som leder till den gamla titeln" (vilket kräver $wgFixDoubleRedirects ).
__STATISKOMDIRIGERING__
1.13
r37928
Från Tillägg
Tillägg Ord Beskrivning Versioner
GlobalUserPage __NOGLOBAL__ Inaktiverar den globala användarsidan. Om den finns på den centrala användarsidan kommer den att förhindras visas på fjärranslutna wikier, och det avgör också om en länk till en användarsida på fjärransluten wiki ska vara röd eller blå.
1.28
Disambiguator __DISAMBIG__ Identifierar en omdirigeringssida.
1.21
Wikibase __EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__ Vissa wikisidor bör inte ha ett Wikidataobjekt, som diskussionsarkiv, mallundersidor, osv. För att hindra en wikisida från att listas i Special:UnconnectedPages kan man använda det här magiska ordet någonstans på sidan. Sidor som inte uppfyller Wikidatas relevanskriterier borde inte heller ha ett Wikidataobjekt.
1.37.0-wmf.14

Variabler

Variabler returnerar information om aktuell sida, wiki eller datum. Deras syntax motsvarar mallar. Variabler markerade som "[expensive]" spåras av mjukvaran, och antalet som kan inkluderas på en sida är begränsat.

Om ett mallnamn står i konflikt med en variabel kommer variabeln att användas (så för att transkludera mallen Template:PAGENAME behöver du skriva {{Template:PAGENAME}}). I vissa fall kommer parametrar att tvinga parsern att anropa en mall; till exempel, {{CURRENTDAYNAME|x}} transkluderar Template:CURRENTDAYNAME, inte variabeln.

Datum och tider

Följande variabler returnerar det aktuella datumet och tiden i UTC.

På grund av MediaWiki och webbläsarens caching visas dessa variabler ofta när sidan cachats istället för den aktuella tiden.

Användningen av dessa variabler gör så att sidan förblir cachad i en mer begränsad andel sekunder. Detta konfigureras i MagicWordFactory.

Magiska ord för datum och tid formateras på wikins innehållsspråk. Sedan 1.19 beror de på språket för sidinnehåll.

Variabel Utmatning Beskrivning Versioner
År
{{CURRENTYEAR}} 2021 År ({{NUVARANDEÅR}}, {{NUÅR}})
Månad
{{CURRENTMONTH}} 11 Månad (med en nolla) ({{NUVARANDEMÅNAD}}, {{NUMÅNAD}})
{{CURRENTMONTH1}} 11 Månad (utan nolla) ({{NUVARANDEMÅNAD1}})
{{CURRENTMONTHNAME}} november Månad (namn) ({{NUVARANDEMÅNADSNAMN}}, {{NUMÅNADSNAMN}})
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} november Månad (genitivform)
{{CURRENTMONTHABBREV}} nov Månad (förkortning) ({{NUVARANDEMÅNADKORT}}, {{NUMÅNADKORT}})
1.5
Dag
{{CURRENTDAY}} 30 Dag i månaden (nummer utan nolla) ({{NUVARANDEDAG}}, {{NUDAG}})
{{CURRENTDAY2}} 30 Dag i månaden (nummer med nolla) ({{NUVARANDEDAG2}}, {{NUDAG2}})
1.6
{{CURRENTDOW}} 2 Dag i veckan (nummer utan nolla), 0 (för söndag) till 6 (för lördag) ({{NUVARANDEVECKODAG}})
{{CURRENTDAYNAME}} tisdag Veckodag (namn) ({{NUVARANDEDAGSNAMN}}, {{NUDAGSNAMN}})
Tid
{{CURRENTTIME}} 19.24 Tid (24 timmar, formatet TT:mm) ({{NUVARANDETID}}, {{NUTID}})
{{CURRENTHOUR}} 19 Timme (24 timmar, nummer med nolla) ({{NUVARANDETIMME}}, {{NUTIMME}})
Övrigt
{{CURRENTWEEK}} 48 Vecka (nummer) ({{NUVARANDEVECKA}}, {{NUVECKA}})
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20211130192447 Tidsstämpeln ÅÅÅÅMMDDTTmmss ({{NUTIDSTÄMPEL}})
1.7
{{CURRENTDATE}} är inget magiskt ord men kan vara en mall.

Följande variabler gör detsamma som föregående men använder webbplatsens serverkonfiguration eller $wgLocaltimezone.

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTH1}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

För mer noggrann tidsformatering eller för utmatning av det aktuella året och veckan med bättre överensstämmelse med ISO-8601, kan du installera Extension:ParserFunctions för att använda #time parserfunktionen.

Teknisk metadata

Variabel Utmatning Beskrivning Versioner
Webbplats
{{SITENAME}} MediaWiki Wikins webbplatsnamn ($wgSitename).
{{SAJTNAMN}}, {{SITENAMN}}
{{SERVER}} //www.mediawiki.org Domänens webbadress ($wgServer).
{{SERVERNAME}} www.mediawiki.org Underdomän och domänens namn (inte längre beroende av $wgServerName från och med version 1.17).
{{SERVERNAMN}}
{{DIRMARK}}

{{DIRECTIONMARK}}


Utmatar en Unicode riktningsmarkör som passar till wikins grundspråks riktning (‎ för vänster-till-höger wikier, ‏ för höger-till-vänster wikier), användbar i text med text som går i flera riktningar. Sedan 1.19, beror den på sidans innehållsspråk.
1.7
r14442
{{SCRIPTPATH}} /w Relativ skriptsökväg ($wgScriptPath).
{{SKRIPTSÖKVÄG}}
{{STYLEPATH}} /w/skins Relativ stilsökväg ($wgStylePath).
1.16
{{CURRENTVERSION}} 1.38.0-wmf.9 (6639f89) Wikins version av MediaWiki.
{{NUVARANDEVERSION}}, {{NUVERSION}}
1.7
r14199
{{CONTENTLANGUAGE}}

{{CONTENTLANG}}

en

en

Wikins standardspråk för gränssnittet ($wgLanguageCode).
{{SAJTNAMN}}, {{INNEHÅLLSSPRÅK}}
1.7
r14661
Sida
{{PAGEID}} 188309 Returnerar sididentifierare.
1.20
Gerrit change 9858
{{PAGELANGUAGE}}
{{#language:{{PAGELANGUAGE}}}}
sv
svenska
Returnerar språket för den aktuella sidan. Språkkoden som denna variabel returnerar kan konverteras till ett språknamn med {{#language:...}}.
1.29
Gerrit change 330982

<translate><!--T:1--> Translated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

<translate><!--T:2--> Untranslated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

Översatt enhet. Språk: sv.

Not translated unit. Language: en.

Måste användas på en översatt sida, i ‎<translate>-taggar. Returnerar den nuvarande översättningsenhetens språkkod. På en översättningssida, om enheten översatts, kommer den returnera översättningsspråket Annars, returnerar den källspråket. Språkkoden som variabeln returnerar kan konverteras till ett språknamn med hjälp av {{#language:...}}. Borde bara användas av översättningsadministratörer.
1.36.0-wmf.8
Gerrit change 603472
{{PROTECTIONLEVEL:åtgärd}} Utmatar skyddsnivån (t ex "autoconfirmed", "sysop") för en given åtgärd (t.ex. "redigera", "flytta") på den aktuella sidan. Returnerar en tom sträng om den inte är skyddad.
{{INNEHÅLLSSPRÅK}}
1.15
r45587
{{PROTECTIONEXPIRY:åtgärd}} Ger utgångsdatum för skydd (t ex "20160418155030", "oändlighet") för en given åtgärd (t.ex. "redigera", "flytta") på den aktuella sidan. Returnerar "oändlighet" om den inte skyddats.
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES}} [Resurskrävande] Returnerar källorna till något kaskaderat skydd som verkar på den aktuella sidan. Sidor kommer returnera sin egen titel om de inte transkluderar sig själva.
1.23
Gerrit change 104999
Aktuella sidans senaste sidversion
{{REVISIONID}} - Unikt revisions-ID. Den är tom i förhandsvisningar, därav kan det endast ge ett felmeddelande i förhandsvisningar. Har kanske stängts av i miser mode.
{{REVISIONSID}}
1.5
{{REVISIONDAY}} 15 Dag i månaden redigeringen gjordes (nummer utan nolla).
{{REVISIONSDAG}}
1.8
{{REVISIONDAY2}} 15 Dag i månaden redigeringen gjordes (nummer med nolla).
{{REVISIONSDAG2}}
1.8
{{REVISIONMONTH}} 11 Månaden redigeringen gjordes (nummer med nolla sedan 1.17+, utan nolla i tidigare versioner).
{{REVISIONSMÅNAD}}
1.8
{{REVISIONMONTH1}} 11 Månaden redigeringen gjordes (nummer utan nolla).
1.17
r66200
{{REVISIONYEAR}} 2021 Året redigeringen gjordes.
{{REVISIONSÅR}}
1.8
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20211115223914 Tidstämpel för redigeringen.
{{REVISIONSTIDSSTÄMPEL}}
1.8
{{REVISIONUSER}} FuzzyBot Användarnamnet för användaren som gjorde den senaste redigeringen på sidan, eller den aktuella användaren när en redigering förhandsgranskas.
{{REVISIONSANVÄNDARE}}
1.15
r48149
{{REVISIONSIZE}} 81856 Storleken (wikitext-bytes) av den aktuella versionen av denna sida
1.22
Gerrit change 82650
Påverkar sidans innehåll
{{DISPLAYTITLE:title}}
{{DISPLAYTITLE:titel|noerror}}
{{DISPLAYTITLE:titel|noreplace}}
Formatera den aktuella sidans rubrik. Värdet måste motsvara standardtiteln: endast versalisering till vissa delar av titeln (inte alla) och ersättning av mellanslag med understreck är tillåtna (detta kan ändras med $wgRestrictDisplayTitle). Det kan inaktiveras eller aktiveras av $wgAllowDisplayTitle; inaktiverad som standard före 1.10+, aktiverad som standard därefter.

Det kan ta ett andra argument om "noerror" eller "noreplace" för att undertrycka felmeddelanden när flera visningsbeteckningar används på en sida eller för att få displaytitle att göra ingenting om en displaytitle redan har angivits tidigare på sidan.
{{VISATITEL}}

1.7
1.24
Gerrit change 144870

(för noerror och noreplace)

{{DEFAULTSORT:sorteringsnyckel}}
{{DEFAULTSORTKEY:sorteringsnyckel}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:sorteringsnyckel}}
{{DEFAULTSORT:sorteringsnyckel|noerror}}
{{DEFAULTSORT:sorteringsnyckel|noreplace}}
Används för att kategorisera sidor, anger en standard sorteringsnyckel för kategorier. Till exempel om du sätter {{DEFAULTSORT:Sörenssen, Anders}} i slutet av Anders Sörenssen, skulle sidan sorteras under "S" som standard i kategorier. Det kan ta ett andra argument om noerror eller noreplace för att undertrycka felmeddelanden när flera standardvärden används på en sida eller för att få defaultsort att ingenting göra om en defaultsort redan angavs tidigare på sidan.
{{STANDARDSORTERING}}
1.10
1.19
r96767

(för noerror och noreplace)

Statistik

Nummer som returneras av dessa variabler innehåller normalt separatorer (kommatecken, prickar eller mellanslag, beroende på det lokala språket) men kan returnera råa nummer med flaggan ":R" (till exempel {{NUMBEROFPAGES}} → 1 207 617 och {{NUMBEROFPAGES:R}} → 1207617).

Använd "|R" för magiska ord som kräver en parameter som PAGESINCATEGORY (till exempel {{PAGESINCATEGORY:Help}} och {{PAGESINCATEGORY:Help|R}} eller {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats}} och {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats|R}}). Gäller även på {{PAGESIZE:sidnamn}} här ovan.

Magiska ord för datum och tid formateras på wikins innehållsspråk. Sedan 1.19 beror de på språket för sidinnehåll.

Variabel Utmatning Beskrivning Versioner
{{NUMBEROFPAGES}} 1 207 617 Antalet wikisidor.
{{ANTALSIDOR}}
1.7
{{NUMBEROFARTICLES}} 48 923 Antalet sidor i innehållets namnrymd som kvalificerar som artiklar. Se Manual:$wgArticleCountMethod för detaljer
{{ANTALARTIKLAR}}
{{NUMBEROFFILES}} 2 849 Antalet uppladdade filer.
{{ANTALFILER}}
1.5
{{NUMBEROFEDITS}} 4 835 564 Antalet wikiredigeringar.
{{ANTALREDIGERINGAR}}
1.10
r21319
{{NUMBEROFVIEWS}} Antalet sidvisningar. Vanligtvis oanvändbar på en wiki som använder caching. Borttagen i Gerrit change 150699.
1.14 – 1.24
r42721
{{NUMBEROFUSERS}} 17 553 070 Antalet registrerade användare.
{{ANTALANVÄNDARE}}
1.7
{{NUMBEROFADMINS}} 164 Antalet användare i gruppen sysop.
1.7
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 960 Antalet aktiva användare, baserat på kriteriet som används i Special:Statistics.
{{ANTALAKTIVAANVÄNDARE}}
1.15
r47392
{{PAGESINCATEGORY:categoryname}}
{{PAGESINCAT:categoryname}}
127
127
[Resurskrävande] Antalet sidor (inklusive alla underkategorier och filer) i angiven kategori. (Category:Help används för demonstration)
{{SIDORIKATEGORI}}
1.13
r32932
{{PAGESINCATEGORY:kategorinamn|all}}
{{PAGESINCATEGORY:kategorinamn|pages}}
{{PAGESINCATEGORY:kategorinamn|subcats}}
{{PAGESINCATEGORY:kategorinamn|files}}
127
124
3
0
[Resurskrävande] Respektive antal för
 • alla sidor
 • vanliga sidor (exklusive underkategorier och filer)
 • underkategorier
 • filer

i angiven kategori. (Category:Help används för demonstration)

1.20
Gerrit change 12790
{{NUMBERINGROUP:gruppens namn}}
{{NUMINGROUP:gruppens namn}}
28
28
Antal användare i en vald grupp . ({{NUMBERINGROUP:bureaucrat}} används för dokumentation)
1.14
r40116
{{PAGESINNS:index}}
{{PAGESINNAMESPACE:index}}
Inte aktiverad [Resurskrävande] Antal sidor i den angivna namnrymden (ersätt "index" med relevant namnrymdsindex). Exempelvis kommer {{PAGESINNAMESPACE:14}} att mata ut antalet kategorisidor. {{PAGESINNS:0}} skiljer sig från {{NUMBEROFARTICLES}} eftersom den tidigare innehåller omdirigeringar och förgreningssidor. Inaktiverad som standard, aktivera med $wgAllowSlowParserFunctions .
{{SIDORINAMNRYMD}}, {{SIDORINR}}
1.7

Sidnamn

Variabel För den senaste sidan Beskrivning Versioner
{{FULLPAGENAME}} Help:Magic words/sv Namnrymd och fullständig sidtitel (inklusive alla underside-nivåer).
{{HELASIDNAMNET}}
1.6
{{PAGENAME}} Magic words/sv Hela sidtiteln (inklusive alla underside-nivåer) utan namnrymden.
{{SIDNAMN}}
{{BASEPAGENAME}} Magic words Sidans titel på den närmast överordnade underside-nivån utan namnrymden. Skulle returnera Title/Foo på sidan Help:Title/Foo/Bar.
{{GRUNDSIDNAMN}}
1.7
{{ROOTPAGENAME}} Magic words Namn på roten för den aktuella sidan. Skulle returnera Title på sidan Help:Title/Foo/Bar.
1.22
{{SUBPAGENAME}} sv Rubriken för en undersida. Skulle returnera Bar på sidan Help:Title/Foo/Bar.

Om ingen undersida finns, returneras värdet {{PAGENAME}}.

För mer komplicerad splittning, använd {{#titleparts:}} från ParserFunctions-tillägget.
{{UNDERSIDNAMN}}

1.6
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Help:Magic words/sv
Help:Magic words/sv
Fullständigt sidnamn för det associerade ämnet (t.ex. artikel eller fil). Användbart på diskussionssidor.
1.7
{{TALKPAGENAME}} Help talk:Magic words/sv Fullständigt sidnamn för den associerade diskussionssidan.
{{DISKUSSIONSSIDNAMN}}
1.7

Inga av dessa påverkas av ändringar av rubriken, vid användning av {{DISPLAYTITLE:xxxx}}; returneras den ursprungliga rubriken.

De magiska orden {{BASEPAGENAME}} och {{SUBPAGENAME}} fungerar bara i namnrymder som har undersidor aktiverade. Se $wgNamespacesWithSubpages för information om hur du aktiverar undersidor.

Från och med 1.15+, kan alla ta en parameter, vilket tillåter att specifikationen av sidan kan opereras på, istället för bara den aktuella sidan:

 • {{PAGENAME:Template:Main Page}} → Main Page
  Varning: Om sidtiteln innehåller delar som är "." eller "..", det magiska ordet returnerar ingenting.
{{PAGENAME:one/./three}} → . Ingenting returneras.


  Varning: Sidtitlar som innehåller vissa tecken, till exempel apostrofer ' eller asterisker *, kan ge oväntade resultat när de hanteras med dessa magiska ord, t.ex. {{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}}}. Se buggar T16779, T18474, T37628, T37746. Ett enkelt sätt att åtgärda detta är att paketera sidnamnet i {{#titleparts:}} från ParserFunctions-tillägget.


Namn på webbadresskodade sidor

Följande är motsvarigheter kodade för användning i MediaWiki-URL-adresser (dvs. mellanslag ersatta med understreck och vissa tecken HTML escaped using numeric character encoding):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{ARTICLEPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}
 • {{ROOTPAGENAMEE}}

Observera att {{PAGENAME:...}}, {{PAGENAMEE:...}} och {{urlencode:...}} har distinkta implementeringar. Se Manual:PAGENAMEE encoding för detaljer.

Namnrymder

Variabel Utmatning Beskrivning Versioner
{{NAMESPACE}} Help Namnet på sidans namnrymd
{{NAMNRYMD}}
{{NAMESPACENUMBER}} 12 ID för sidans namnrymd
{{ARTIKELRYMD}}
1.20
Gerrit change 4056
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Help
Help
Namn på den associerade innehållsnamnrymden
1.7
{{TALKSPACE}} Help talk Namn på den associerade diskussionsnamnrymden
{{DISKUSSIONSRYMD}}
1.7

Följande är ekvivalenter kodade för användning i MediaWiki-webbadresser (mellanslag ersatta med understreck och vissa tecken procentkodade):

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{ARTICLESPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

Från och med 1.15+ kan dessa ta en parameter för fullständigt sidnamn och returnera den begärda namnrymden som är associerad med den sidan, i stället för med den aktuella sidan:

 • {{NAMESPACENUMBER:MediaWiki}}0
 • {{NAMESPACE:MediaWiki}} (Pages in main space will return empty)
 • {{NAMESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{SUBJECTSPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{ARTICLESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{TALKSPACE:Template:Main Page}}Template talk

Parametern får inte vara ett namnrymdsnamn:

 • {{SUBJECTSPACE:Help talk}}  (Empty)

Övrigt

Variabel Utmatning Beskrivning Versioner
{{!}} | Används för att inkludera ett vertikalstreck som en del av ett mallargument eller tabellcellsinnehåll. Innan detta lagts till som ett magiskt ord, implementerade många wikier detta genom att skapa Template:! med | som innehåll.

Läs Help:Tillägg:ParserFunctions#Undvika lodstreck i tabeller för djupare förklaring.

1.24
Gerrit change 136234

Parserfunktioner

Parserfunktionerna liknar mycket variabler men tar en eller flera parametrar (tekniskt sett är varje magiskt ord som tar en parameter en parserfunktion), och namnet är ibland prefixat med en nummertecken för att särskilja dem från mallar.

Den här sidan beskriver bara parserfunktioner som är integrerade i MediaWiki-programvaran. Andra parserfunktioner kan läggas till med MediaWiki-tillägg som Extension:ParserFunctions . Se Help:Tillägg:ParserFunctions för dessa.

Teknisk metadata för en annan sida

Parserfunktion Utmatning
(för sidan MediaWiki)
Beskrivning Versioner
{{PAGEID: sidans namn }} 1 [Resurskrävande] Returnerar sididentifieraren för den angivna sidan *.
1.23
Gerrit change 76534
{{PAGESIZE:sidonamn}}
{{PAGESIZE: sidonamn |R}}
94 961
94961
[Resurskrävande] Returnerar byte-storleken på den angivna sidan. Använd "|R" för att få råa (oformaterade) nummer.
1.13
r33551
{{PROTECTIONLEVEL:åtgärd | sidans namn}} sysop [Resurskrävande] Utmatar skyddsnivån (t ex "autoconfirmed", "sysop") för en given åtgärd (t.ex. "redigera", "flytta") på den aktuella sidan. Returnerar en tom sträng om den inte är skyddad.
1.21
r44683
{{PROTECTIONEXPIRY: action | page name}} infinity [Resurskrävande] Utmatar skyddets utgångsdatum (t.ex. "20160418155030", "oändligt") för en åtgärd (t.ex. "redigera" och "flytta") på den angivna sidan. Returnerar "oändlighet" om inte skyddad.
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES: page name}} [Resurskrävande] Returnerar källorna till kaskaderade skydd som verkar på den aktuella sidan. Sidor kommer returnera sin egen titel om de inte transkluderar sig själva.
1.23
Gerrit change 104999
{{REVISIONID: sidans namn }} 3878227 [Resurskrävande] Unikt versions-ID för den senaste versionen av den angivna sidan *.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY: sidans namn }} 26 [Resurskrävande] Dag för redigering från den senaste versionen av den angivna sidan* (nummer utan nolla).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY2: sidans namn }} 26 [Resurskrävande] Dag för redigering från den senaste versionen av den angivna sidan* (nummer med nolla).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH: sidans namn }} 05 [Resurskrävande] Månaden redigeringen gjordes (nummer med nolla sedan 1.17+, utan nolla i tidigare versioner).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH1: sidans namn }} 5 [Resurskrävande] Månad för redigering från den senaste versionen av den angivna sidan* (nummer utan nolla).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONYEAR: sidans namn }} 2020 [Resurskrävande] År för redigering från den senaste versionen av den angivna sidan*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONTIMESTAMP: sidans namn }} 20200526133817 [Resurskrävande] Tidsstämpel för redigering av den angivna sidan *.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONUSER: sidans namn }} Shirayuki [Resurskrävande] Användarnamn för redigering från den senaste versionen av den angivna sidan*.
1.23
Gerrit change 76534
*När den angivna parametern är lika med parserns nuvarande titel, kommer parserfunktionen att ge de tidigare versionerna i förhandsvisningen och på substitution, som inkluderar tomma strängar när de används vid sidskapande men använder värdena från den aktuella versionen för sidvisning, inklusive visning av gamla revisioner. I det här fallet är det en icke-resurskrävande parserfunktion.

Webbadressdata

Parserfunktion Inmatning → Utmatning Beskrivning Versioner
{{localurl:sidonamn}}
{{localurl:sidonamn
|query_string}}
{{localurl:MediaWiki}}
→ /wiki/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}}
→ /w/index.php?title=MediaWiki&printable=yes
Relativ sökväg till titeln.
{{fullurl:sidonamn}}
{{fullurl:sidonamn
|query_string}}

{{fullurl:interwiki:fjärrsidonamn
|query_string}}
{{fullurl:Category:Top level}}
→ //www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{fullurl:Category:Top level|action=edit}}
→ //www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit
{{fullurl:s:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/Electra?action=edit
{{fullurl:s:es:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/es:Electra?action=edit

En protokoll-relativ sökväg till titeln, som beror på $wgServer konfigurationsinställning för den lokala wikin (så kanske eller kanske inte börjar med http(s)://). Detta kommer också att lösa interwiki prefix. Obs! Obegränsade (vanliga) protokollrelativa länkar är inte automagiskt länkade.
1.5
{{canonicalurl:sidonamn}}
{{canonicalurl:sidonamn
|query_string}}

{{canonicalurl:interwiki:fjärrsidonamn
|query_string}}
{{canonicalurl:Category:Top level}}
https://www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{canonicalurl:Category:Top level|action=edit}}
https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit

Den absoluta sökvägen till titeln, med den kanoniska URL-adressen. Detta kommer också att lösa interwikiprefix.
1.18
{{filepath:filnamn}}
{{filepath:filnamn|nowiki}}
{{filepath:filnamn|miniatyr_storlek}}
{{filepath:Wiki.png}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png

{{filepath:Wiki.png|nowiki}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png
{{filepath:Example.svg|300}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Example.svg/300px-Example.svg.png

The parameter nowiki usually removes the link around the filepath (which can't be seen in this example).

En protokollrelativ sökväg till fullstorlek eller miniatyrbild (1.18+) av en mediefil.
1.12
r25854

1.18
r80813
{{urlencode:sträng}} eller
{{urlencode:sträng|QUERY}}
{{urlencode:sträng|WIKI}}
{{urlencode:sträng|PATH}}
{{urlencode:x:y/z á é}} eller
{{urlencode:x:y/z á é|QUERY}}
→ x%3Ay%2Fz+%C3%A1+%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|WIKI}}
→ x:y/z_%C3%A1_%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|PATH}}
→ x%3Ay%2Fz%20%C3%A1%20%C3%A9

Observera att standardvärdet ändrats från |WIKI till |QUERY i 1.17; detta kan bryta mallar som är beroende av denna funktion.

Inmatningen kodas för användning i webbadresser. Observera att det inte finns någon urldecode-funktion som det finns i föråldrade Extension:StringFunctions
Kodar
kodutrymme
 none + 
QUERY + 
 WIKI _ 
 PATH%20
1.7
r14273
(or
1.17
r64726

1.17
r64726

1.17
r64726
)
{{anchorencode:sträng}} {{anchorencode:x y z á é}}
→ x_y_z_á_é
Inmatningen som kodas för användning i URL-sektionsankare (efter symbolen "#" i en URL).
1.6
r16279

Namnrymder

{{ns:}} returnerar det nuvarande lokala namnet på namnrymden med det indexet, kanoniska namnet eller lokala aliaset. Därav returnerar {{ns:6}}, {{ns:File}} och {{ns:Image}} (ett gammalt namn för fil-namnrymden) alla "File". På en wiki där innehållsspråket är franska är också {{ns:Fichier}} giltig, men inte {{ns:Datei}} (det lokala namnet på fil på tyska).

{{nse:}} är den motsvarande koden för MediaWiki-URL:er. Den gör detsamma men ersätter mellanslag med understreck, vilket gör den användbar i externa länkar.

Innehållsnamnrymder Diskussionsnamnrymder
Användning Utmatning Användning Utmatning
{{ns:-2}} / {{ns:Media}} Media {{ns:-1}} / {{ns:Special}} Special
(no talk page)
{{ns:0}} / {{ns:}} {{ns:1}} / {{ns:Talk}} Talk
{{ns:2}} / {{ns:User}} User {{ns:3}} / {{ns:User talk}} User talk
{{ns:4}} / {{ns:Project}} Project
Varies between wikis
{{ns:5}} / {{ns:Project talk}} Project talk
{{ns:6}} / {{ns:File}} or {{ns:Image}} File {{ns:7}} / {{ns:File talk}} or {{ns:Image talk}} File talk
{{ns:8}} / {{ns:MediaWiki}} MediaWiki {{ns:9}} / {{ns:MediaWiki talk}} MediaWiki talk
{{ns:10}} / {{ns:Template}} Template {{ns:11}} / {{ns:Template talk}} Template talk
{{ns:12}} / {{ns:Help}} Help {{ns:13}} / {{ns:Help talk}} Help talk
{{ns:14}} / {{ns:Category}} Category {{ns:15}} / {{ns:Category talk}} Category talk

Blanda inte ihop lokala namnrymder med skapade namnrymder.

Formatering

Användning Inmatning → Utmatning Beskrivning Version

{{formatnum:unformatted number}}
{{formatnum:formatnum-formatted number|R}}
{{formatnum:unformatted number|NOSEP}}

 • Enkel:
  • {{formatnum:987654321.654321}}
   → 987 654 321,654321
  • {{formatnum:987 654 321,654321|R}}
   → 987654321.654321
 • Avancerad:
  • {{formatnum:{{formatnum:987654321.654321}}|R}}
   → 987654321.654321 (på valfri lokal)
  • {{formatnum:00001}}
   → 00 001
  • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
   → 987654321.654321
  • Exempel med bengaliska nummer:
   • {{formatnum:987654321.654321}}
    → ৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
    → ৯৮৭৬৫৪৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১ |R}}
    → 987654321.654321

Stöds ej:
{{formatnum:{{formatnum:987.654.321}}}}
→ 987 654 321 (t.ex. med italiensk lokal)


Exempel med fel inmatning (opålitlig utmatning), med eller utan |R:
{{formatnum:987,654.321|R}} (den minst trasiga)
{{formatnum:987.654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}
{{formatnum:987&nbsp;654,321|R}}

Tar ett oformaterat nummer (arabiska, utan avgränsare med . som decimalavgränsare) och matar ut det i den lokala skriften, formaterad efter wikins standardlokal.

Parametern |R kan användas för att omvända beteendet, för användning i matematiska situationer: den är pålitlig och borde endast användas för att avformatera nummer som man vet formateras på exakt samma sätt som formatnum formaterar dem med wikins lokal.
Parametern NOSEP (no separators, inga avgränsare) betyder att inga grupp- eller decimalavgränsare ändras; formatnum kommer endast byta ut siffror i språk som inte använder det hindu–arabiska siffersystemet. NOSEP kan också hindra oförutsedda grupperingar i icke-standard siffror.

  Varning: Inledande nollor tas inte bort, man kan använda {{#expr:00001}} istället om man har installerat Extension:ParserFunctions .


  Varning: Förvänta dig ingen pålitlig utmatning om du inte skriver in numren i det exakta formatet som krävs, speciellt på icke-engelska wikier.Om du verkligen behöver formatera (enligt wikins lokal)ett nummer i ett okänt inmatningsformat, kan man försöka använda formatnum två gånger (men inte om det kan ha en decimalgrupp, annars kommer dess angränsare sväljas eller så kommer inte numret formateras). Kom ihåg att det här är mer av ett hack än ett ordinarie sätt att gå till väga, därav kan man inte lita på utmatningen.

1.7

1.13
r32012

{{#dateformat:date}}
{{#formatdate:date}}
{{#dateformat:date|format}}
{{#formatdate:date|format}}

{{#dateformat:25 dec 2009|ymd}}
2009 december 25 (din inst), 2009 dec 25 (standard)
{{#formatdate:dec 25,2009|dmy}}
25 december 2009 (din inst), 25 dec 2009 (standard)
{{#dateformat:2009-12-25|mdy}}
december 25, 2009 (din inst), December 25, 2009 (standard)
{{#formatdate:2009 dec 25|ISO 8601}}
2009-12-25 (din inst), 2009-12-25(standard)
{{#dateformat:25 decEmber|mdy}}
december 25 (din inst), December 25 (standard)
Obs: I exemplen ovan syftar din inst bara på dina datuminställningar i den nuvarande MediaWiki-wikin.

Formats an unlinked date based on user "date format" preference, and adds metadata tagging it as a formatted date. For logged-out users and those who have not set a date format in their preferences, dates can be given a default: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (all case sensitive). If only the month and day are given, only mdy and dmy are valid. If a format is not specified or is invalid, the input format is used as a default. If the supplied date is not recognized as a valid date (specifically, if it contains any metadata such as from a nested use of these or similar templates), it is rendered unchanged, and no (additional) metadata is generated.
  Varning: Although the ISO 8601 standard requires that dates be in the Gregorian calendar, the ISO parameter in this function will still format dates that fall outside the usual Gregorian range (e.g. dates prior to 1583). Also, the magic word cannot properly convert between negative years (used with ISO 8601) and years BC or years BCE (used in general writing).


1.15
r48249

{{lc:string}}

{{lc:DATA CENTER}} → data center The lowercase input.
1.5

{{lcfirst:string}}

{{lcfirst:DATA center}} → dATA center The input with the very first character lowercase.
1.5

{{uc:string}}

{{uc:text transform}} → TEXT TRANSFORM The uppercase input.
1.5

{{ucfirst:string}}

{{ucfirst:text tRAnSFORM}} → Text tRAnSFORM The input with the very first character uppercase.
1.5

{{padleft:xyz|stringlength}}
{{padleft:xyz|strlen|char}}
{{padleft:xyz|strlen|string}}

{{padleft:xyz|5}} → 00xyz

{{padleft:xyz|5|_}} → __xyz
{{padleft:xyz|5|abc}} → abxyz
{{padleft:xyz|2}} → xyz
{{padleft:|1|xyz}} → x (first character of the string)

Inserts a string of padding characters (character chosen in third parameter; default "0") of a specified length (second parameter) next to a chosen base character or variable (first parameter). The final digits or characters in the base replace the final characters in the padding; i.e. {{padleft:44|3|0}} produces 044. The padding string may be truncated if its length does not evenly divide the required number of characters.

Only the first character of the third parameter is used in versions up to 1.12, but by version 1.15, all the characters are used.

Bug (fixed in r45734): multibyte characters are interpreted as two characters, which can skew width. These also cannot be used as padding characters.

1.8

1.15
r45734

{{padright:xyz|stringlength}}
{{padright:xyz|strlen|char}}
{{padright:xyz|strlen|string}}

{{padright:xyz|5}} → xyz00

{{padright:xyz|5|_}} → xyz__
{{padright:xyz|5|abc}} → xyzab
{{padright:xyz|2}} → xyz
{{padright:|1|xyz}} → x

Identical to padleft but adds padding characters to the right side.
1.8

1.15
r45734

Se även: Extension:StringFunctions

Lokalisering

Here are the magic words which are used as main localisation tools. Other magic words will often depend on the wiki's locale and configuration or on the chosen language: see in particular #Date and time, #Formatting, #Miscellaneous. More magic words are added by the Tillägg:Translate .

The usage of these magic words can be very complex, and the documentation is currently incomplete; there's some more info on PLURAL, GRAMMAR, GENDER.

Användning Inmatning → Utmatning Beskrivning Versioner
{{plural:2|is|are}} {{plural:0|is|are}} → are
{{plural:1*1|is|are}} → is
{{plural:21 mod 10|is|are}} → are
{{plural:{{#expr:21 mod 10}}|is|are}} → is
{{plural:1|is|are}} → is
{{plural:2|is|are}} → are
{{plural:-1|is|are}} → is
{{plural:-2|is|are}} → are
{{plural:0.5|is|are}} → are
{{plural:1.5|is|are}} → are
{{plural:-0.5|is|are}} → are
{{plural:-1.5|is|are}} → are
(För ryska)
{{PLURAL:5|1=Категория|Категории}}  → Категории


{{PLURAL:3|страница|страницы|страниц}} → страницы
{{PLURAL:5|страница|страницы|страниц}} → страниц

Outputs the singular form (second parameter) if the absolute value of the first parameter is an expression equalling one; the plural form (third parameter) otherwise. Its functioning is language-dependent.
Some language codes (ab, av, ba, bxr, ce, crh_cyrl, cv, inh, koi, krc, kv, lbe, lez, mhr, mrj, myv, ru, tt_cyrl, tyv, udm, xal) used 3 plural forms (updated 01.2014):
 • Form 1: 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001, …
 • Form 2: 0, 5, 6, 7, 8, …, 18, 19, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, …
 • Form 3: 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 102, 1002, …
{{grammar:N|noun}} Outputs the correct inflected form of the given word described by the inflection code after the colon (language-dependent). Grammar transformations are used for inflected languages like Polish. See also $wgGrammarForms.
1.7
{{gender:username|text for every gender}}

{{gender:Username|male text|female text|text for unspecified}}
{{gender:|male text|female text|text for unspecified}}
{{gender:.|male text|female text|text for unspecified}}

(Beror på användarens kön)

A switch for the gender set in Special:Preferences.
Note: The first example is basically a no-op
Note: If 3rd parameter is omitted and user hasn't defined their gender, then text if user is male is returned.
A blank username field ({{gender:|) means the current user, but can be used only in interface messages (MediaWiki namespace).
A dot username (.) means the default user gender on this wiki.

1.15
r46247
{{int:message name}} {{int:edit}}Edit
(Beror på användarspråket; prova: fr • ja)

Internationalizes (translates) the given interface (MediaWiki namespace) message into the user language. For msgnw and other transclusion magic words, see the Transclusion modifiers section. Note that this can damage / confuse cache consistency in MediaWiki 1.17 and earlier, see T16404.

{{int:editsectionhint|MediaWiki}} {{int:editsectionhint|MediaWiki}}Edit section: MediaWiki You may also use parameters with translations.
Parameters are designated in messages with: $1, $2, $3, etc.
For example, here is the message for editsectionhint: Edit section: $1
In this example, MediaWiki replaces $1.

Transclusion modifiers

{{Page name|optional params}} usually transcludes another page, by default from the Template:namespace. Dessa magiska ord påverkar det beteendet.

Övrigt

För parser-funktion #invoke, läs w:Wikipedia:Lua#Running a module.

 1. Citat på Magic words/sv.