Axuda:Palabras máxicas

This page is a translated version of the page Help:Magic words and the translation is 32% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Nota: Ao editar esta páxina, acepta liberar a súa contribución baixo a licenza CC0. Consulte as páxinas de axuda sobre o dominio público para obter máis información. PD

Palabras máxicas son cadeas de texto que a MediaWiki asocia cun valor de regreso ou cunha función, coma hora, detalles do sitio, ou nomes de páxina. Esta páxina é sobre a utilización das palabras máxicas estándares. Véxase Manual:Palabras máxicas , para soporte técnico maior.

Hai tres tipos elementais de palabras máxicas:

Variábeis e funcións sintácticas poden utilizar subst:, así coma modelos. Palabras máxicas conectadas a páxinas afectarán ou devolverán datos sobre a páxina actual (por estándar), aínda que a palabra sexa engadida por medio do retorno dun modelo ou de mensaxe de sistema incluída na páxina.

Chaves de conduta

Unha chave de conduta controla como a páxina (se está apoiado pola pel) é mostra ou o seu comportamento, e son usadas xeralmente para tornar precisas as omisións e as inclusións no contido. Notablemente algúns destes non son compatibles coa Minerva skin.

Palabra Descrición Versións
Índice
__NOTOC__ Agocha o índice (TOC).
__FORCETOC__ Fai con que o índice sexa amosado na súa posición normal (antes da primeira sección). This will not work in skins that present table of contents outside the article content e.g. Vector 2022 skin.
__TOC__ Pon un índice na posición exacta da palabra (ignorando __NOTOC__). Se for utilizado máis de unha vez, o índice aparecerá na posición na que a palabra foi usada por primeiro. If this is used multiple times, the table of contents will appear at the first word's position. This will not work in skins that present table of contents outside the article content e.g. Vector 2022 skin.
Edición
__NOEDITSECTION__ Oculta as ligazóns para editar unha sección que fican ó lado do título. Isto é especialmente útil, cando o título é creación dun modelo: editar a sección neste caso editaría o código dun modelo, que non é normalmente intuitivo ao usuario. Se un modelo contén moitos títulos, pode ser necesario engadir "$noeditsection" despois de cada un. Use of this in a template will extend the effect to that template, the pages it's included on, and any other templates included on the same page. A workaround is possible.
__NEWSECTIONLINK__ Engade unha ligazón ó lado da aba "Editar" para engadir unha nova sección nunha páxina que non sexa de conversación (vexa Adding unha sección ao extremo).
1.7
__NONEWSECTIONLINK__ Remove a ligazón ó lado da aba "Editar" nas páxinas en espazos nominais de conversa.
1.15
r47522
Categorías
__NOGALLERY__ Utilizado nunha páxina de categoría, substitúe as miniaturas na vista de categoría por ligazóns comúns.
1.7
__HIDDENCAT__ Utilizado nunha páxina de categoría, oculta a categoría das listas de categorías nos seus membros e nas categorías ancestrais (hai unha opción en peferencias de usuario para mostralas).
1.13
__EXPECTUNUSEDCATEGORY__ Used on a category page, removes the category from Special:UnusedCategories.
1.33
Cambio de ortografía
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
On wikis with language variants, don't perform any content language conversion (character and phase) in article display; for example, only show Chinese (zh) instead of variants like zh_cn, zh_tw, zh_sg, or zh_hk.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
On wikis with language variants, don't perform language conversion on the title (all other content is converted).
Diversos
__START__ No effect. Was used to point where database message starts after comment that should not be transcluded. Removed in r1695 and completely removed in r24784.
1.10
r1610
__END__ Explicitly marks the end of the article, to prevent MediaWiki from removing trailing whitespace. Removed in 19213.
1.1 – 1.8
__INDEX__ Tell search engines to index the page (overrides $wgArticleRobotPolicies but not robots.txt). It obeys $wgExemptFromUserRobotsControl variable.
1.14
__NOINDEX__ Tell search engines not to index the page (i.e. do not list in search engines' results). It obeys $wgExemptFromUserRobotsControl variable.
1.14
r37973
__STATICREDIRECT__ On redirect pages, don't allow MediaWiki to automatically update the link when someone moves a page and checks "Actualizar calquera redirección que apunte cara ao título orixinal" (which requires $wgFixDoubleRedirects ).
1.13
r37928
From Extensions
Extension Word Description Versions
GlobalUserPage __NOGLOBAL__ Disables the global user page. If present on the central user page, will prevent it from being displayed on remote wikis, and it also determines whether a link to a user page on remote wiki should be red or blue.
1.28
Disambiguator __DISAMBIG__ Identifies a disambiguation page.
1.21
Wikibase __EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__ Some wiki pages do not merit a Wikidata item, such as discussion archives, template subpages, etc. To prevent a wiki page from being listed in Special:UnconnectedPages, use this magic word anywhere on the page. Pages that don't meet Wikidata's notability criteria should not receive a Wikidata item.
1.37.0-wmf.14
DiscussionTools __ARCHIVEDTALK__ Hides "responder" links from discussions on archived pages.
1.39
Gerrit change 738221
__NOTALK__ Makes a page in a talk namespace not be treated like a talk page.
1.39
Gerrit change 903247

Variábeis

Variables return information about the current page, wiki, or date. Their syntax is similar to templates. Variables marked as "[expensive]" are tracked by the software, and the number that can be included on a page is limited.

If a template name conflicts with a variable, the variable will be used (so to transclude the template Template:PAGENAME you would need to write {{Template:PAGENAME}}). In some cases, adding parameters will force the parser to invoke a template; for example, {{CURRENTDAYNAME|x}} transcludes Template:CURRENTDAYNAME, not the variable.

Data e hora

As variables seguintes devolven a data e a hora actuais no formato UTC.

Due to MediaWiki and browser caching, these variables frequently show when the page was cached rather than the current time.

The use of those variables cause pages to be cached for a more limited number of seconds. This is configured in MagicWordFactory.

The date and time magic words are formatted in the wiki content language. Since 1.19, they depend on the page content language.

Variábel Resultado Descrición Versións
Ano
{{CURRENTYEAR}} 2023 Ano
Mes
{{CURRENTMONTH}}

{{CURRENTMONTH2}}

12 Mes (con cero á esquerda)
{{CURRENTMONTH1}} 12 Month (unpadded number)
{{CURRENTMONTHNAME}} decembro Mes (nome)
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} decembro Mes (caso xenitivo)
{{CURRENTMONTHABBREV}} dec Mes (abreviación)
1.5
Día
{{CURRENTDAY}} 8 Día do mes (sen cero à esquerda)
{{CURRENTDAY2}} 08 Día do mes (con cero á esquerda)
1.6
{{CURRENTDOW}} 5 Día da hebdómada (sen cero á esquerda), 0 (para domingo) ata 6 (para sábado)
{{CURRENTDAYNAME}} venres Día da hebdómada (nome)
Hora
{{CURRENTTIME}} 09:09 Hora (no formato de 24 horas, HH:mm)
{{CURRENTHOUR}} 09 Hora (no formato de 24 horas, con cero á esquerda)
Diversos
{{CURRENTWEEK}} 49 Hebdómada (número)
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20231208090957 Data e hora (no formato YYYYMMDDHHmmss)
1.7
{{CURRENTDATE}} is not a magic word but it might be a template.

The following variables do the same as the preceding ones but using the site's server config or $wgLocaltimezone .

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTH1}}
 • {{LOCALMONTH2}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

For more thorough time formatting, or to output the current year and week with better compliance with ISO-8601, you may want to install Extension:ParserFunctions to use the #time parser function.

Metadatos técnicos

Variábel Resultado Descrición Versións
Sitio
{{SITENAME}} MediaWiki O nome do sitio da wiki ($wgSitename ).
{{SERVER}} //www.mediawiki.org Domain URL ($wgServer ).
{{SERVERNAME}} www.mediawiki.org Subdomain and domain name (no longer dependent on $wgServerName as of version 1.17).
{{DIRMARK}}

{{DIRECTIONMARK}}


Outputs a Unicode directional mark that matches the wiki's default language's direction (‎ on left-to-right wikis, ‏ on right-to-left wikis), useful in text with multi-directional text. Since 1.19, it depends on the page content language.
1.7
r14442
{{ARTICLEPATH}} /wiki/$1 Relative article path ($wgArticlePath ).
{{SCRIPTPATH}} /w Relative script path ($wgScriptPath ).
{{STYLEPATH}} /w/skins Relative style path ($wgStylePath ).
1.16
{{CURRENTVERSION}} 1.42.0-wmf.7 (6765518) A versión MediaWiki desta wiki.
1.7
r14199
{{CONTENTLANGUAGE}}

{{CONTENTLANG}}

en

en

The wiki's default interface language ($wgLanguageCode ).
1.7
r14661
Páxina
{{PAGEID}} 366226 Devolve o identificador da páxina.
1.20
Gerrit change 9858
{{PAGELANGUAGE}}
{{#language:{{PAGELANGUAGE}}}}
gl
galego
Returns the language of the current page. The language code that this variable returns can be converted to a language name using {{#language:...}}.
1.29
Gerrit change 330982
{{TRANSLATABLEPAGE}} Help:Magic words Returns the title of the translation page (the page other languages are translated from) if a page is translatable (including translated pages), and nothing if the page is not translatable.
1.41.0-wmf.8
Gerrit change 913677

<translate><!--T:1--> Translated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

<translate><!--T:2--> Untranslated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

Translated unit. Language: en.

Not translated unit. Language: en.

Must be used in a translated page, inside ‎<translate> tags. Returns the language code of the current translation unit. In a translation page, if the unit has been translated, then it returns translation language. Else, it returns source language. The language code that this variable returns can be converted to a language name using {{#language:...}}. Should only be used by translation admins.
1.36.0-wmf.8
Gerrit change 603472
{{PROTECTIONLEVEL:acción}} Outputs the protection level (e.g. "autoconfirmed", "sysop") for a given action (e.g. "edit", "move") on the current page. Returns an empty string if not protected.
1.15
r45587
{{PROTECTIONEXPIRY:action}} Outputs the protection expiry (e.g. "20160418155030", "infinity") for a given action (e.g. "edit", "move") on the current page. Returns "infinity" if not protected.
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES}} [Expensive] Returns the sources of any cascading protection acting on the current page. Pages will not return their own title unless they transclude themselves.
1.23
Gerrit change 104999
Última revisión da páxina actual
{{REVISIONID}} - Unique revision ID. It is always empty in preview, thus one can show an error message only in preview. May be disabled in miser mode (all WMF wikis) returning - instead when not in preview.
1.5
{{REVISIONDAY}} 30 Día en que a edición se fixo (sen cero á esquerda).
1.8
{{REVISIONDAY2}} 30 Día en que a edición se fixo (con cero á esquerda).
1.8
{{REVISIONMONTH}} 10 Mes en que a edición se fixo (número con cero á esquerda coma de 1.17+, número sen cero á esquerda nas versións anteriores).
1.8
{{REVISIONMONTH1}} 10 Mes en que a edición se fixo (sen cero á esquerda).
1.17
r66200
{{REVISIONYEAR}} 2023 Ano no que foi feita a edición
1.8
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20231030033421 Data e hora dende a edición.
1.8
{{REVISIONUSER}} FuzzyBot O nome de usuario que fixo a edición máis recente da páxina, ou o usuario actual considerando unha edición.
1.15
r48149
{{REVISIONSIZE}} 97316 Tamaño (bytes de wikitexto) da revisión actual desta páxina
1.22
Gerrit change 82650
Afecta ao contido da páxina
{{DISPLAYTITLE:título}}
{{DISPLAYTITLE:title|noerror}}
{{DISPLAYTITLE:title|noreplace}}
Format the current page's title header. The value must be equivalent to the default title: only capitalization changes to certain parts of the title (not all) and replacing spaces with underscores are allowed (this can be changed with $wgRestrictDisplayTitle ). It can be disabled or enabled by $wgAllowDisplayTitle ; disabled by default before 1.10+, enabled by default thereafter.

It can take a second argument of noerror or noreplace to suppress error messages when multiple displaytitles are used on one page or to make this displaytitle do nothing if a displaytitle was already specified earlier in the page.

1.7
1.24
Gerrit change 144870

(for noerror and noreplace)

{{DEFAULTSORT:sortkey}}
{{DEFAULTSORTKEY:sortkey}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:sortkey}}
{{DEFAULTSORT:sortkey|noerror}}
{{DEFAULTSORT:sortkey|noreplace}}
Used for categorizing pages, sets a default category sort key. For example if you put {{DEFAULTSORT:Smith, John}} at the end of John Smith, the page would be sorted under "S" by default in categories. It can take a second argument of noerror or noreplace to suppress error messages when multiple defaultsortkeys are used on one page or to make this defaultsort do nothing if a defaultsort was already specified earlier in the page.
1.10
1.19
r96767

(for noerror and noreplace)

Estatísticas

Numbers returned by these variables normally contain separators (commas, dots or spaces, depending on the local language) but can return raw numbers with the ":R" flag (for example, {{NUMBEROFPAGES}} → 1.589.671 and {{NUMBEROFPAGES:R}} → 1589671).

Use "|R" for magic words that require a parameter like PAGESINCATEGORY (for example {{PAGESINCATEGORY:Help}} and {{PAGESINCATEGORY:Help|R}}, or {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats}} and {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats|R}}). Also applicable to {{PAGESIZE:page name}} hereinbefore.

The number magic words are formatted in the wiki content language. Since 1.19, it depends on the page content language.

Variábel Resultado Descrición Versións
{{NUMBEROFPAGES}} 1.589.671 Número de páxinas da wiki.
1.7
{{NUMBEROFARTICLES}} 62.146 Número de páxinas en espazos de nomes de contido que se cualifican como artigos. See Manual:$wgArticleCountMethod for details.
{{NUMBEROFFILES}} 2.798 Número de ficheiros cargados.
1.5
{{NUMBEROFEDITS}} 6.142.057 Número de edicións da wiki.
1.10
r21319
{{NUMBEROFVIEWS}} Number of page views. Usually useless on a wiki using caching. Removed in Gerrit change 150699.
1.14 – 1.24
r42721
{{NUMBEROFUSERS}} 17.860.523 Number of registered users.
1.7
{{NUMBEROFADMINS}} 143 Number of users in the sysop group .
1.7
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 977 Number of active users, based on the criteria used in Special:Statistics.
1.15
r47392
{{PAGESINCATEGORY:categoryname}}
{{PAGESINCAT:categoryname}}
125
125
[Expensive] Number of pages (including subcategories and files) in the given category. (Category:Help used for demonstration)
1.13
r32932
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|all}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|pages}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|subcats}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|files}}
125
122
3
0
[Expensive]

Respectively, the number of

 • all pages
 • ordinary pages (excluding subcategories and files)
 • subcategories or
 • files

in the given category. (Category:Help used for demonstration)

1.20
Gerrit change 12790
{{NUMBERINGROUP:groupname}}
{{NUMINGROUP:groupname}}
23
23
Number of users in a specific group . (bureaucrat used for demonstration)
1.14
r40116
{{PAGESINNS:index}}
{{PAGESINNAMESPACE:index}}
Not enabled [Expensive] Number of pages in the given namespace (replace index with the relevant namespace index). For instance, {{PAGESINNAMESPACE:14}} will output the number of category pages. {{PAGESINNS:0}} differs from {{NUMBEROFARTICLES}} in that the former includes redirects and disambiguation pages. Disabled by default, enable with $wgAllowSlowParserFunctions .
1.7

Nomes das páxinas

Variábel For current page Descrición Versións
{{FULLPAGENAME}} Help:Magic words/gl Namespace and full page title (including all subpage levels).
1.6
{{PAGENAME}} Magic words/gl Full page title (including all subpage levels) without the namespace.
{{BASEPAGENAME}} Magic words Page title of the page in the immediately superior subpage level without the namespace. Would return Title/Foo on page Help:Title/Foo/Bar.
1.7
{{ROOTPAGENAME}} Magic words Name of the root of the current page. Would return Title on page Help:Title/Foo/Bar.
1.22
{{SUBPAGENAME}} gl The subpage title. Would return Bar on page Help:Title/Foo/Bar.

If no subpage exists the value of {{PAGENAME}} is returned.

For more complex splitting, use {{#titleparts:}} from the ParserFunctions extension.

1.6
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Help:Magic words/gl
Help:Magic words/gl
Full page name of the associated subject (e.g. article or file). Useful on talk pages.
1.7
{{TALKPAGENAME}} Help talk:Magic words/gl Full page name of the associated talk page.
1.7

None of these are affected by changes to the display title using {{DISPLAYTITLE:xxxx}}; the values returned are the original page title.

The {{BASEPAGENAME}} and {{SUBPAGENAME}} magic words only work in namespaces that have subpages enabled. See $wgNamespacesWithSubpages for information on enabling subpages.

As of 1.15+, these can all take a parameter, allowing specification of the page to be operated on, instead of just the current page:

 • {{PAGENAME:Template:Main Page}} → Main Page
  Warning: If the page title contains any parts that are "." or "..", the magic word returns nothing.
{{PAGENAME:one/./three}}Nothing is returned.
  Warning: Page titles containing certain characters, such as apostrophes ' or asterisks *, may produce unexpected results when handled with these magic words, e.g. {{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}}}. See bugs T16779, T18474, T37628, T37746. One simple way to fix this is wrapping the pagename in {{#titleparts:}} from the ParserFunctions extension.

URL encoded page names

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (i.e. spaces replaced with underscores and some characters HTML escaped using numeric character encoding):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{ARTICLEPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}
 • {{ROOTPAGENAMEE}}

Note that {{PAGENAME:...}}, {{PAGENAMEE:...}} and {{urlencode:...}} have distinct implementations. See Manual:PAGENAMEE encoding for details.

Namespaces

Variábel Resultado Descrición Versións
{{NAMESPACE}} Help Name of the page's namespace (except for main space)
{{NAMESPACENUMBER}} 12 ID of the page's namespace
1.20
Gerrit change 4056
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Help
Help
Name of the associated content namespace
1.7
{{TALKSPACE}} Help talk Name of the associated talk namespace
1.7

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (spaces replaced with underscores and some characters percent-encoded):

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{ARTICLESPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

As of 1.15+, these can take a full-page-name parameter and will return the requested namespace associated with that page, instead of with the current page:

 • {{NAMESPACENUMBER:MediaWiki}}0
 • {{NAMESPACE:MediaWiki}} (Pages in main space will return empty)
 • {{NAMESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{SUBJECTSPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{ARTICLESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{TALKSPACE:Template:Main Page}}Template talk

Parameter must not be a namespace name:

 • {{SUBJECTSPACE:Help talk}}  (Empty)

Diversos

Variábel Resultado Descrición Versións
{{!}} | Used to include a pipe character as part of a template argument or table cell contents. Before this was added as a magic word, many wikis implemented this by creating Template:! with | as the content.

See Help:Extension:ParserFunctions#Escaping pipe characters in tables for further explanation.

1.24
Gerrit change 136234
{{=}} = Used to include an equal sign as part of a template argument or table cell contents. Before this was added as a magic word, many wikis implemented this by creating Template:= with = as the content.

See Help:Extension:ParserFunctions#Raw equal signs for further explanation.

1.39
Gerrit change 791685

Funcións sintácticas

Parser functions are very similar to variables but take one or more parameters (technically, any magic word that takes a parameter is a parser function), and the name is sometimes prefixed with a hash to distinguish them from templates.

This page only describes parser functions that are integral to the MediaWiki software. Other parser functions may be added by MediaWiki extensions such as the Extension:ParserFunctions . For those see Axuda:Extensión:ParserFunctions .

Technical metadata of another page

Función sintáctica Resultado
(para a páxina MediaWiki)
Descrición Versións
{{PAGEID: "nome da páxina" }} 1 [Expensive] Devolve o identificador da páxina sinalada*.
1.23
Gerrit change 76534
{{PAGESIZE:page name}}
{{PAGESIZE: page name |R}}
99.938
99938
[Expensive] Returns the byte size of the specified page. Use "|R" to get raw (unformatted) numbers.
1.13
r33551
{{PROTECTIONLEVEL:acción | nome da páxina}} sysop [Expensive] Outputs the protection level (e.g. "autoconfirmed", "sysop") for a given action (e.g. "edit", "move") on the specified page. Returns an empty string if not protected.
1.21
r44683
{{PROTECTIONEXPIRY: action | page name}} infinity [Expensive] Outputs the protection expiry (e.g. "20160418155030", "infinity") for a given action (e.g. "edit", "move") on the specified page. Returns "infinity" if not protected.
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES: page name}} [Expensive] Returns the sources of any cascading protection acting on the specified page. Pages will not return their own title unless they transclude themselves.
1.23
Gerrit change 104999
{{REVISIONID: "nome da páxina" }} 6167770 [Expensive] Unique revision ID of the last revision on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY: "nome da páxina" }} 24 [Expensive] Day of edit from the last revision of the specified page* (unpadded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY2: "nome da páxina" }} 24 [Expensive] Day of edit from the last revision of the specified page* (zero-padded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH: "nome da páxina" }} 10 [Expensive] Month of edit from the last revision of the specified page* (zero-padded number as of 1.17+, unpadded number in prior versions).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH1: "nome da páxina" }} 10 [Expensive] Month of edit from the last revision of the specified page* (unpadded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONYEAR: "nome da páxina" }} 2023 [Expensive] Year of edit from the last revision of the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONTIMESTAMP: "nome da páxina" }} 20231024172057 [Expensive] Timestamp as of time of edit on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONUSER: "nome da páxina" }} Quiddity [Expensive] The username from the last revision on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
 • When the given param is equal to the current title of the parser, the parser function will yield the previous versions on preview and on substitution, that includes empty strings when used on page creation but using the values from the current version for page view, including viewing old revisions. In this case it is a non-expensive parser function.

URL data

Función sintáctica Entrada → Resultado Descrición Versións
{{localurl:page name}}
{{localurl:page name
|query_string}}
{{localurl:MediaWiki}}
→ /wiki/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}}
→ /w/index.php?title=MediaWiki&printable=yes
The relative path to the title.
{{fullurl:page name}}
{{fullurl:page name
|query_string}}

{{fullurl:interwiki:remote page name
|query_string}}
{{fullurl:Category:Top level}}
→ //www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{fullurl:Category:Top level|action=edit}}
→ //www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit
{{fullurl:s:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/Electra?action=edit
{{fullurl:s:es:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/es:Electra?action=edit

A protocol-relative path to the title, which depends on the $wgServer configuration setting for the local wiki (and so may or may not start with http(s)://). This will also resolve interwiki prefixes. Note: Unbracketed (plain) protocol-relative links are not automagically linked.
1.5
{{canonicalurl:page name}}
{{canonicalurl:page name
|query_string}}

{{canonicalurl:interwiki:remote page name
|query_string}}
{{canonicalurl:Category:Top level}}
https://www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{canonicalurl:Category:Top level|action=edit}}
https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit {{canonicalurl:w:Category:Top level|action=edit}}
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Top_level?action=edit

The absolute path to the title, using the canonical URL. This will also resolve interwiki prefixes.
1.18
{{filepath:file name}}
{{filepath:file name|nowiki}}
{{filepath:file name|thumbnail_size}}
{{filepath:Wiki.png}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png

{{filepath:Wiki.png|nowiki}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png
{{filepath:Example.svg|300}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Example.svg/300px-Example.svg.png

The parameter nowiki usually removes the link around the filepath (which can't be seen in this example).

A protocol-relative path to the full size or thumbnail (1.18+) of a media file.
1.12
r25854

1.18
r80813
{{urlencode:string}} or
{{urlencode:string|QUERY}}
{{urlencode:string|WIKI}}
{{urlencode:string|PATH}}
{{urlencode:x:y/z á é}} or
{{urlencode:x:y/z á é|QUERY}}
→ x%3Ay%2Fz+%C3%A1+%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|WIKI}}
→ x:y/z_%C3%A1_%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|PATH}}
→ x%3Ay%2Fz%20%C3%A1%20%C3%A9

Note that the default changed from |WIKI to |QUERY in 1.17; this may break templates that rely on this function.

The input encoded for use in URLs. Note that there is no urldecode function like there is in the obsolete Extension:StringFunctions
Encoding
codespace
 none + 
QUERY + 
 WIKI _ 
 PATH%20
1.7
r14273
(or
1.17
r64726

1.17
r64726

1.17
r64726
)
{{anchorencode:string}} {{anchorencode:x y z á é}}
→ x_y_z_á_é
The input encoded for use in URL section anchors (after the “#” symbol in a URL).
1.6
r16279

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (some characters percent-encoded):

 • {{localurle:page name}}
 • {{localurle:page name|query_string}}
 • {{fullurle:page name}}
 • {{fullurle:page name|query_string}}
 • {{fullurle:interwiki:remote page name|query_string}}
 • {{canonicalurle:page name}}
 • {{canonicalurle:page name|query_string}}
 • {{canonicalurle:interwiki:remote page name|query_string}}

Namespaces

{{ns:}} returns the current localized name for the namespace with that index, canonical name, or local alias. Thus {{ns:6}}, {{ns:File}}, and {{ns:Image}} (an old name for the File namespace) all return "File". On a wiki where the content language is French, {{ns:Fichier}} is also valid, but {{ns:Datei}} (the localisation of "File" in German) is not.

The main namespace has no name, i.e. {{ns:0}} returns an empty string. For explicitly referring to the main namespace, {{int:Blanknamespace}} can be used, resulting in "(Principal)".

{{nse:}} is the equivalent encoded for MediaWiki URLs. It does the same, but it replaces spaces with underscores, making it usable in external links.

Espazos nominais de contido Espazos nominais de conversa
Utilización Resultado Utilización Resultado
{{ns:-2}} / {{ns:Media}} Media {{ns:-1}} / {{ns:Special}} Special
(no talk page)
{{ns:0}} / {{ns:}} {{ns:1}} / {{ns:Talk}} Talk
{{ns:2}} / {{ns:User}} User {{ns:3}} / {{ns:User talk}} User talk
{{ns:4}} / {{ns:Project}} Project
Varies between wikis
{{ns:5}} / {{ns:Project talk}} Project talk
{{ns:6}} / {{ns:File}} or {{ns:Image}} File {{ns:7}} / {{ns:File talk}} or {{ns:Image talk}} File talk
{{ns:8}} / {{ns:MediaWiki}} MediaWiki {{ns:9}} / {{ns:MediaWiki talk}} MediaWiki talk
{{ns:10}} / {{ns:Template}} Template {{ns:11}} / {{ns:Template talk}} Template talk
{{ns:12}} / {{ns:Help}} Help {{ns:13}} / {{ns:Help talk}} Help talk
{{ns:14}} / {{ns:Category}} Category {{ns:15}} / {{ns:Category talk}} Category talk

Non confundir cos espazos nominais personalizados atopados.

Formatos

Utilización Entrada → Resultado Descrición Versión

{{formatnum:unformatted number}}
{{formatnum:formatnum-formatted number|R}}
{{formatnum:unformatted number|NOSEP}}

 • Simple:
  • {{formatnum:987654321.654321}}
   → 987.654.321,654321
  • {{formatnum:987.654.321,654321|R}}
   → 987654321.654321
 • Avanzado:
  • {{formatnum:{{formatnum:987654321.654321}}|R}}
   → 987654321.654321 (en calquera localización)
  • {{formatnum:00001}}
   → 00.001
  • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
   → 987654321.654321
  • Exemplos con localización en bengalí:
   • {{formatnum:987654321.654321}}
    → ৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
    → ৯৮৭৬৫৪৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১ |R}}
    → 987654321.654321

Non soportado:
{{formatnum:{{formatnum:987.654.321}}}}
→ 987 654 321 (v. g. con localización en italiano)


Exemplos de entrada equivocada de texto (retorno de pouca consistencia), con ou sen |R:
{{formatnum:987,654.321|R}} (the least broken)
{{formatnum:987.654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}
{{formatnum:987&nbsp;654,321|R}}

Takes an unformatted number (Arabic, no group separators and . as decimal separator) and outputs it in the localized digit script and formatted with decimal and decimal group separators, according to the page language.

The |R parameter can be used to reverse the behavior, for use in mathematical situations: it's reliable and should be used only to deformat numbers which are known to be formatted exactly as formatnum formats them with the wiki's locale.
The NOSEP ("no separators") parameter means that no group / decimal separators are changed; formatnum will only transform the digits themselves in languages which don't use the Hindu–Arabic numeral system. NOSEP can also prevent non-standard digit groupings you wouldn't expect.

  Warning: Leading zeroes are not removed, you can use {{#expr:00001}} instead if you have Extension:ParserFunctions installed.

  Warning: If you don't input numbers in the exact format required, don't expect any reliable output, especially on non-English wikis.


If you really need to format (according the wiki's locale) a number in unknown input format, you could try and use formatnum two times (but not if it can have a decimal group, or its separator will be eaten or the number won't be formatted). Be aware that this is more a hack than a regular way to proceed, thus the output may be not reliable.

1.7

1.13
r32012

{{#dateformat:date}}
{{#formatdate:date}}
{{#dateformat:date|format}}
{{#formatdate:date|format}}

{{#dateformat:25 dec 2009|ymd}}
2009 decembro 25 (your pref), 2009 December 25 (default)
{{#formatdate:dec 25,2009|dmy}}
25 decembro 2009 (your pref), 25 December 2009 (default)
{{#dateformat:2009-12-25|mdy}}
decembro 25, 2009 (your pref), December 25, 2009 (default)
{{#formatdate:2009 dec 25|ISO 8601}}
2009-12-25 (your pref), 2009-12-25 (default)
{{#dateformat:25 decEmber|mdy}}
→ 25 decEmber (your pref), December 25 (default)

Note: In the examples above, "your pref" refers to your date preference on the current MediaWiki wiki only.

Formats an unlinked date based on user "date format" preference, and adds metadata tagging it as a formatted date. For logged-out users and those who have not set a date format in their preferences, dates can be given a default: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (all case sensitive). If only the month and day are given, only mdy and dmy are valid. If a format is not specified or is invalid, the input format is used as a default. If the supplied date is not recognized as a valid date (specifically, if it contains any metadata such as from a nested use of these or similar templates), it is rendered unchanged, and no (additional) metadata is generated.
  Warning: Although the ISO 8601 standard requires that dates be in the Gregorian calendar, the ISO parameter in this function will still format dates that fall outside the usual Gregorian range (e.g. dates prior to 1583). Also, the magic word cannot properly convert between negative years (used with ISO 8601) and years BC or years BCE (used in general writing).
1.15
r48249

{{lc:string}}

{{lc:DATA CENTER}} → data center A entrada do texto en minúsculas.
1.5

{{lcfirst:string}}

{{lcfirst:DATA center}} → dATA center A entrada do texto co primeiro carácter en minúscula.
1.5

{{uc:string}}

{{uc:text transform}} → TEXT TRANSFORM A entrada do texto en maiúsculas.
1.5

{{ucfirst:string}}

{{ucfirst:text tRAnSFORM}} → Text tRAnSFORM A entrada do texto co primeiro carácter en maiúscula.
1.5

{{padleft:xyz|stringlength}}
{{padleft:xyz|strlen|char}}
{{padleft:xyz|strlen|string}}

{{padleft:xyz|5}} → 00xyz

{{padleft:xyz|5|_}} → __xyz
{{padleft:xyz|5|abc}} → abxyz
{{padleft:xyz|2}} → xyz
{{padleft:|1|xyz}} → x (primeiro carácter do texto)

Inserts a string of padding characters (character chosen in third parameter; default "0") of a specified length (second parameter) next to a chosen base character or variable (first parameter). The final digits or characters in the base replace the final characters in the padding; i.e. {{padleft:44|3|0}} produces 044. The padding string may be truncated if its length does not evenly divide the required number of characters.

Only the first character of the third parameter is used in versions up to 1.12, but by version 1.15, all the characters are used.

Bug (fixed in r45734): multibyte characters are interpreted as two characters, which can skew width. These also cannot be used as padding characters.

1.8

1.15
r45734

{{padright:xyz|stringlength}}
{{padright:xyz|strlen|char}}
{{padright:xyz|strlen|string}}

{{padright:xyz|5}} → xyz00

{{padright:xyz|5|_}} → xyz__
{{padright:xyz|5|abc}} → xyzab
{{padright:xyz|2}} → xyz
{{padright:|1|xyz}} → x

Identical to padleft but adds padding characters to the right side.
1.8

1.15
r45734

{{bidi:string}}

{{bidi:text transform}} → ‪text transform‬

{{bidi:كتابة عربية}} → ‫كتابة عربية‬

Wraps the text in a script-appropriate directionality marker (either left-to-right (U+202A) or right-to-left (U+202B)) and a pop directionality formatting character (U+202C), to ensure directionality safety when using a mix of scripts in running text.

Véxase tamén: Extension:StringFunctions .

Localización

Here are the magic words which are used as main localisation tools. Other magic words will often depend on the wiki's locale and configuration or on the chosen language: see in particular #Date and time, #Formatting, #Miscellaneous. More magic words are added by the Extension:Translate .

The usage of these magic words can be very complex, and the documentation is currently incomplete; there's some more info on PLURAL, GRAMMAR, GENDER.

Utilización Entrada → Resultado Descrición Versión
{{PLURAL:2|is|are}} {{PLURAL:0|is|are}} → are
{{PLURAL:1*1|is|are}} → is
{{PLURAL:21 mod 10|is|are}} → are
{{PLURAL:{{#expr:21 mod 10}}|is|are}} → is
{{PLURAL:1|is|are}} → is
{{PLURAL:2|is|are}} → are
{{PLURAL:-1|is|are}} → is
{{PLURAL:-2|is|are}} → are
{{PLURAL:0.5|is|are}} → are
{{PLURAL:1.5|is|are}} → are
{{PLURAL:-0.5|is|are}} → are
{{PLURAL:-1.5|is|are}} → are
(Para Ruso)
{{PLURAL:5|1=Категория|Категории}}  → Категории


{{PLURAL:3|страница|страницы|страниц}} → страницы
{{PLURAL:5|страница|страницы|страниц}} → страниц

Outputs the singular form (second parameter) if the absolute value of the first parameter is an expression equalling one; the plural form (third parameter) otherwise. Its functioning is language-dependent.
Some language codes (ab, av, ba, bxr, ce, crh_cyrl, cv, inh, koi, krc, kv, lbe, lez, mhr, mrj, myv, ru, sl, tt_cyrl, tyv, udm, xal) used 3 plural forms (updated 01.2014):
 • Form 1: 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001, …
 • Form 2: 0, 5, 6, 7, 8, …, 18, 19, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, …
 • Form 3: 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 102, 1002, …
{{GRAMMAR:N|noun}} Outputs the correct inflected form of the given word described by the inflection code after the colon (language-dependent). Grammar transformations are used for inflected languages like Polish. See also $wgGrammarForms .
1.7
{{GENDER:username|text for every gender}}

{{GENDER:Username|male text|female text|text for unspecified}}
{{GENDER:|male text|female text|text for unspecified}}
{{GENDER:.|male text|female text|text for unspecified}}

(Depende do xénero do usuario)

A switch for the gender set in Special:Preferences.
Note: The first example is basically a no-op
Note: If 3rd parameter is omitted and user hasn't defined their gender, then text if user is male is returned.
A blank username field ({{GENDER:|) means the current user, but can be used only in interface messages (MediaWiki namespace).
A dot username (.) means the default user gender on this wiki.

1.15
r46247
{{int:message name}} {{int:edit}}Edit
(Depends on user language; try: frja)

Internationalizes (translates) the given interface (MediaWiki namespace) message into the user language. For msgnw and other transclusion magic words, see the Transclusion modifiers section. Note that this can damage / confuse cache consistency in MediaWiki 1.17 and earlier, see T16404.

{{int:editsectionhint|MediaWiki}} {{int:editsectionhint|MediaWiki}}Edit section: MediaWiki You may also use parameters with translations.
Parameters are designated in messages with: $1, $2, $3, etc.
For example, here is the message for editsectionhint: Edit section: $1
In this example, MediaWiki replaces $1.

Transclusion modifiers

{{Page name|optional params}} usually transcludes another page, by default from the Template:namespace. These magic words modify that behavior.

Miscelánea

For parser function #invoke, see w:Wikipedia:Lua#Running a module.