Nápověda:Kouzelná slova

This page is a translated version of the page Help:Magic words and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény.
PD

Kouzelná slova (angl. Magic words) jsou textové řetězce, kterými MediaWiki nahrazuje funkci nebo její návratovou hodnotu. Výsledkem může být aktuální čas, informace k webu nebo třeba jméno stránky. Tato stránka vysvětluje pouze běžná kouzelná slova. Technické podrobnosti najdete na stránce Příručka:Kouzelná slovíčka .

Existují tři základní typy kouzelných slov:

U proměnných a funkcí parseru lze použít prefix subst: stejně jako u šablon. Kouzelná slova závislá na stránce používají či mění data aktuální stránky (implicitně). I když se slovo používá prostřednictvím použité šablony či vloženého systémového hlášení.

Přepínače chování

Přepínač chování řídí rozvržení nebo chování stránky (pokud je podporováno zobrazením) a lze jej často použít k určení požadovaných vynechání a zahrnutí v obsahu. Některé z nich nejsou podporovány vzhledem Minerva.

Slovo Popis chování Verze
Obsah
__NOTOC__ Skryje obsah (TOC).
__FORCETOC__ Vynutí si vložení obsahu na jinou než obvyklou pozici (před prvním titulkem, má vyšší prioritu než __NOTOC__). Toto nebude fungovat ve vzhledech, které prezentují obsah mimo obsah článku, např. vzhled Vector 2022.
__TOC__ Obsah bude umístěn na pozici tohoto kouzelného slova (která má vyšší prioritu než __NOTOC__). Je-li uvedeno v kódu stránky vícekrát, je akceptován pouze jeho první výskyt. Toto nebude fungovat ve vzhledech, které prezentují obsah mimo obsah článku, např. vzhled Vector 2022.
Editování
__NOEDITSECTION__ Skryje odkazy pro úpravy sekce vedle nadpisů. To je zvláště užitečné tam, kde je nadpis vytvořen v rámci šablony: Normální editace sekce wiki by v tomto případě upravovala kód šablony, což obvykle není to, co uživatel zamýšlí. Je-li použit tento přepínač v šabloně, přenese se jeho efekt nejen na tuto šablonu, ale i na všechny stránky, kde je použit a to včetně ostatních šablon použitých na této stránce. Jak potlačit tento efekt najdete zde.
__NEWSECTIONLINK__ Přidá odkaz do záhlaví stránky vedle záložky "Editovat", kterým lze založit novou sekci i na stránce, která není diskusní (viz Přidat sekci na konec stránky).
1.7
__NONEWSECTIONLINK__ Odstraní odkaz vedle záložky "Editovat" u diskusních stránek.
1.15
r47522
Kategorie
__NOGALLERY__ U stránky typu kategorie zobrazí místo náhledů normální odkazy.
1.7
__HIDDENCAT__ Je-li použit na stránce kategorie, skryje tuto kategorii ve všech seznamech kategorií, kde je použita. I v seznamech nadřazených (uživatelskému nastavení kde je k dispozici volba, která zobrazení takových kategorií může povolit).
1.13
__EXPECTUNUSEDCATEGORY__ Je-li použit na stránce typu kategorie, skryje tuto kategorii v přehledu nepoužitých kategorií.
1.33
Jazyková přeměna
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
U wiki, která používá vícejazyčné varianty zpráv zamezí tomu, aby se na stránce, kde je uveden tento řetězec, zprávy překládaly. Zobrazovat se pak bude pouze výchozí varianta zprávy.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
U wiki, která používá vícejazyčné varianty stránek zamezí tomu, aby se překládal název stránky (její obsah se bude normálně překládat).
Jiné
__START__ Žádný efekt. Tento přepínač se používal za komentářem, který nebylo možné vložit pomocí transkluze, pro nastavení bodu za kterým následovaly zprávy vložené odjinud. Nepoužívá se od revize r1695 a zcela odstraněn byl od revize r24784.
1.10
r1610
__END__ Explicitně označený konec článku, který měl zabránit tomu, aby MediaWiki z článku odstranila mezery a řádky následující za textovým obsahem. Odstraněno od revize 19213.
1.1 – 1.8
__INDEX__ Povolí indexování stránky internetovými vyhledávači (přebije nastavení proměnné $wgArticleRobotPolicies , ale ne obsah souboru robots.txt). Pracuje s obsahem proměnné $wgExemptFromUserRobotsControl .
1.14
__NOINDEX__ Zakáže indexaci stránky internetovými vyhledávači (stránku pak přes ně nebude možné vyhledat). Pracuje s obsahem proměnné $wgExemptFromUserRobotsControl .
1.14
r37973
__STATICREDIRECT__ Na přesměrovaných stránkách neumožňujte MediaWiki automaticky aktualizovat odkaz, pokud někdo přesune stránku a zkontroluje "Opravit všechna přesměrování směřující na původní název" (což vyžaduje $wgFixDoubleRedirects ).
1.13
r37928
Přepínače přidávané přes rozšíření
Rozšíření Slovo Popis Verze
GlobalUserPage __NOGLOBAL__ Vypne globální uživatelskou stránku. Umístěním tohoto přepínače na ústřední uživatelské stránce zabrání uživatel zobrazování stránky na jiné wiki. Odkazy na jeho uživatelskou stránku pak u těchto wiki nebudou modré, ale červené (protože budou odkazovat na neexistující lokální uživatelskou stránku).
1.28
Disambiguator __DISAMBIG__ Stránka, do které je vložen, se identifikuje jako rozcestník.
1.21
Wikibase __EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__ Některé stránky wiki si nezaslouží položku Wikidata, jako jsou archivy diskuzí, podstránky šablon atd. Chcete-li zabránit tomu, aby byla stránka wiki uvedena v seznamu Special:UnconnectedPages, použijte toto kouzelné slovo kdekoli na stránce. Stránky, které nesplňují kritéria zájmu pro Wikidata, by neměly obdržet položku Wikidata.
1.37.0-wmf.14
DiscussionTools __ARCHIVEDTALK__ Skryje odkazy "odpovědět" z diskusí na archivovaných stránkách.
1.39
Gerrit change 738221
__NOTALK__ Způsobí, že se stránkou ve jmenném prostoru talk nebude zacházeno jako s diskusní stránkou.
1.39
Gerrit change 903247

Proměnné

Proměnné vrací informace o aktuální stránce, wiki nebo datumu/času. Jejich použití je podobné jako u šablon. Proměnné, u kterých je uvedeno, že jsou "[náročné]". Zvyšují nároky na vygenerování stránky. Měly by se tedy používat pokud možno minimálně.

Pokud jméno proměnné koliduje s názvem šablony, použije parser přednostně proměnnou (takže pokud chcete vložit šablonu Template:PAGENAME, nestačí pouze její jméno. Musíte uvést i jmenný prostor, takto {{Template:PAGENAME}}). Někdy donutí parser k použití šablony předaný parametr. Takže když napíšete {{CURRENTDAYNAME|x}}, nebude do stránky vložena hodnota proměnné, ale šablona Template:CURRENTDAYNAME.

Datum a čas

Následující proměnné vrací aktuální datum a čas v UTC formátu (časová zóna pro Česko).

Protože MediaWiki i webové prohlížeče používají mezipaměť, nezobrazují tyto proměnné aktuální čas, ale čas kdy byla vygenerovaná stránka uložena do mezipaměti (nakešována).

Použití těchto proměnných způsobí, že stránky budou ukládány do mezipaměti po omezenější počet sekund. Toto je nakonfigurováno v MagicWordFactory.

Formát, v jakém proměnná zobrazuje datum a čas, je daný jazykem příslušné wiki stránky. Jazyk obsahu stránky lze u MediaWiki nastavit od verze 1.19.

Proměnná Výstup Popis Verze
Rok
{{CURRENTYEAR}} 2023 Rok
Měsíc
{{CURRENTMONTH}}

{{CURRENTMONTH2}}

06 Číslo měsíce (doplněno nulami)
{{CURRENTMONTH1}} 6 Číslo měsíce (nedoplněné)
{{CURRENTMONTHNAME}} červen Jméno měsíce
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} června Jméno měsíce (v genitivu)
{{CURRENTMONTHABBREV}} 6. Pořadové číslo měsíce
1.5
Den
{{CURRENTDAY}} 8 Den v měsíci
{{CURRENTDAY2}} 08 Den v měsíci doplněný nulami
1.6
{{CURRENTDOW}} 4 Den v týdnu číslem, 0 (neděle) až 6 (sobota)
{{CURRENTDAYNAME}} čtvrtek Den v týdnu (názvem)
Čas
{{CURRENTTIME}} 22:17 Čas (ve 24-hodinovém formátu HH:mm)
{{CURRENTHOUR}} 22 Hodina (24-hodinový formát, jednociferné číslo je doplněno nulou)
Ostatní
{{CURRENTWEEK}} 23 Pořadové číslo týdne
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20230608221740 Časové razítko RRRRMMDDHHmmss
1.7
{{CURRENTDATE}} není kouzelné slovo, ale může to být šablona.

Následující proměnné dělají totéž co ty předcházející, ovšem s tím rozdílem, že vycházejí z konfigurace serveru, resp. z nastavení $wgLocaltimezone .

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTH1}}
 • {{LOCALMONTH2}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

Pro sofistikovanější formátování času, nebo k tomu abyste získali na výstupu aktuální rok a týden, tak abyste byli ve shodě s normou ISO-8601, si můžete nainstalovat Rozšíření:ParserFunctions , které vám umožní používat funkci #time .

Technická metadata

Proměnná Výstup Popis Verze
Web
{{SITENAME}} MediaWiki Jméno wiki ($wgSitename ).
{{SERVER}} //www.mediawiki.org URL domény ($wgServer ).
{{SERVERNAME}} www.mediawiki.org Doména, včetně domény třetího stupně (tahle proměnná již delší dobu nezávisí na $wgServerName , jako tomu bylo do verze 1.17).
{{DIRMARK}}

{{DIRECTIONMARK}}


Výstupem je Unicode znak, který oznamuje směr toku písma výchozího jazyka wiki (‎ u wiki, kde jsou texty psané zleva doprava a ‏ u wiki kde jde text zprava doleva). Tato proměnná se hodí především na wiki, kde se na stránce používají oba typy textů. Od MediaWiki verze 1.19 je závislá na zvoleném výchozím jazyce stránky.
1.7
r14442
{{ARTICLEPATH}} /wiki/$1 Relativní cesta k článkům ($wgArticlePath ).
{{SCRIPTPATH}} /w Relativní cesta ke skriptům ($wgScriptPath ).
{{STYLEPATH}} /w/skins Relativní cesta k tématům ($wgStylePath ).
1.16
{{CURRENTVERSION}} 1.41.0-wmf.12 (e54da81) Aktuální verze MediaWiki.
1.7
r14199
{{CONTENTLANGUAGE}}

{{CONTENTLANG}}

en

en

Vrací výchozí jazyk wiki ($wgLanguageCode ).
1.7
r14661
Stránka
{{PAGEID}} 469030 Vrací numerický identifikátor stránky.
1.20
Gerrit change 9858
{{PAGELANGUAGE}}
{{#language:{{PAGELANGUAGE}}}}
cs
čeština
Vrací jazykový kód aktuální stránky, který lze převést na jméno jazyka přes {{#language:...}}.
1.29
Gerrit change 330982
{{TRANSLATABLEPAGE}} Help:Magic words Vrátí název stránky překladu (stránky, ze které jsou přeloženy jiné jazyky), pokud je stránka přeložitelná (včetně přeložených stránek), a nic, pokud stránku přeložit nelze.
1.41.0-wmf.8
Gerrit change 913677

<translate><!--T:1--> Translated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

<translate><!--T:2--> Untranslated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

Přeložená jednotka. Jazyk: cs.

Not translated unit. Language: en.

Musí být použit na přeložené stránce, uvnitř značek ‎<translate>. Vrátí kód jazyka aktuální jednotky překladu. Na stránce překladu, pokud byla jednotka přeložena, vrátí jazyk překladu. V opačném případě vrátí zdrojový jazyk. Kód jazyka, který tato proměnná vrací, lze převést na název jazyka pomocí {{#language:...}}. Mělo by být používáno pouze administrátory překladů.
1.36.0-wmf.8
Gerrit change 603472
{{PROTECTIONLEVEL:akce}} Vrací informaci o tom pro jakou skupinu přístupových práv (např. "autoconfirmed", "sysop") je příslušná akce (např. "edit", "move") pro danou stránku vyhrazena. Pokud stránka žádná omezení nemá, vrací prázdný řetězec.
1.15
r45587
{{PROTECTIONEXPIRY:akce}} Vrací časové razítko (např. "20160418155030") kdy skončí ochrana stránky a bude možné realizovat příslušnou akci (např. "edit", "move"). V případě, že žádný konkrétní interval nastaven není, nebo je stránka zamčena natrvalo, textový vrací řetězec "infinity".
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES}} [Náročné] Na stránce, která je chráněna nastavením kaskádového zámku u některé ze stránek, kam byla vložena, vrací tato proměnná seznam odkazů na tyto stránky. Pokud stránka chrání přes transkluzi sama sebe, nevrátí se nic.
1.23
Gerrit change 104999
Poslední revize aktuální stránky
{{REVISIONID}} - Unikátní ID revize stránky (číslo). Při náhledu nové stránky ještě žádná úprava uložená není (stránka je prázdná), proto se při něm může objevit hlášení o chybě. Může být deaktivován v šetřič režimu (miser).
1.5
{{REVISIONDAY}} 27 Číslo dne v měsíci, kdy byla úprava provedena (bez doplnění nulou u jednomístného čísla)
1.8
{{REVISIONDAY2}} 27 Číslo dne v měsíci, kdy byla úprava provedena (doplněno nulou na dvoucifernou hodnotu)
1.8
{{REVISIONMONTH}} 05 Číslo měsíce, kdy byla úprava provedena, doplněno nulou na dvojciferné číslo (doplňování nulami se provádí až od MediWiki verze 1.17+. U starších verzí se vracelo číslo bez doplnění nulami).
1.8
{{REVISIONMONTH1}} 5 Měsíc (číslo), kdy došlo k editaci.
1.17
r66200
{{REVISIONYEAR}} 2023 Rok kdy byla provedena editace.
1.8
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20230527165828 Časové razítko okamžiku uložení úpravy.
1.8
{{REVISIONUSER}} Rebulka Uživatelské jméno autora poslední úpravy stránky.
1.15
r48149
{{REVISIONSIZE}} 83628 Velikost aktuální úpravy stránky (v bajtech wiki kódu).
1.22
Gerrit change 82650
Proměnné mající vliv na zobrazení obsahu stránky
{{DISPLAYTITLE:název}}
{{DISPLAYTITLE:název|noerror}}
{{DISPLAYTITLE:název|noreplace}}
Nastavuje titulek záhlaví aktuální stránky. Měl by víceméně odpovídat výchozímu názvu stránky. Povoleny jsou mezery namísto podržítek a kapitálky místo malých písmen na některých pozicích (toto výchozí chování lze změnit přes $wgRestrictDisplayTitle ). Magické slovo může být přes $wgAllowDisplayTitle zapnuto nebo vypnuto. Do MediaWiki verze 1.10+ bylo ve výchozím stavu vypnuto, ale u těch pozdějších je ve výchozím stavu zapnuto.

Akceptuje také další parametr. Řetězec noerror potlačí chybové hlášení, které se může na stránce objevit, pokud je tohle magické slovo na ní použito vícekrát. V takovém případě se zobrazí poslední nastavená hodnota. Nebo noreplace pokud se má akceptovat displaytitle, který se v kódu vyskytne jako první.

1.7
1.24
Gerrit change 144870

(druhé je číslo verze, od které lze použít noerror a noreplace)

{{DEFAULTSORT:klíč řazení}}
{{DEFAULTSORTKEY:klíčřazení}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:klíčřazení}}
{{DEFAULTSORT:klíčřazení|noerror}}
{{DEFAULTSORT:klíčřazení|noreplace}}
Pomocí této proměnné můžete nastavit výchozí klíč pro řazení v rámci kategorie. Například pokud použijete na konci stránky John Smith {{DEFAULTSORT: Smith, John}}, bude stránka ve výchozím nastavení zařazena v kategoriích pod "S". Proměnné můžete předat i druhý parametr noerror nebo noreplace, které mají význam pokud je na stránce použita tahle proměnná vícekrát. Také ho můžete použít pokud chcete aby defaultsort nedělal nic nebo když nevíte, zda-li již na stránce defaultsort někde není.
1.10
1.19
r96767

(druhé je číslo verze, od které lze použít noerror a noreplace)

Statistiky

Tyto proměnné vrací čísla, která obsahují různé oddělovače (čárky, tečky nebo mezery, podle nastavení jazyka). Ale mohou vracet i holá čísla, pokud se použije návěští ":R" (např. {{NUMBEROFPAGES}} → 1 521 135 zatímco {{NUMBEROFPAGES:R}} → 1521135).

U proměnných, kterým se předává přes dvojtečku parametr, jako je např. PAGESINCATEGORY, se používá místo dvojtečky svislítko "|R" (takže {{PAGESINCATEGORY:Help}} a {{PAGESINCATEGORY:Help|R}}, nebo {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats}} a {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats|R}}). Platí také pro {{PAGESIZE:název stránky}} výše.

Čísla, která se vracejí přes tyto proměnné jsou formátované v závislosti na jazyce v jakém je wiki. Od verze 1.19 závisí na zvoleném jazyce stránky.

Proměnná Výstup Popis Verze
{{NUMBEROFPAGES}} 1 521 135 Celkový počet stránek wiki.
1.7
{{NUMBEROFARTICLES}} 60 616 Počet stránek ve jmenných prostorech obsahu , které se kvalifikují jako články. Další podrobnosti najdete na stránce Příručka:$wgArticleCountMethod .
{{NUMBEROFFILES}} 2 796 Celkový počet souborů nahraných do wiki.
1.5
{{NUMBEROFEDITS}} 5 863 680 Celkový počet editací.
1.10
r21319
{{NUMBEROFVIEWS}} Celkový počet zobrazení stránek. Obvykle nepoužitelné na wiki, která používá ukládání do mezipaměti. Odstraněno v revizi Gerrit change 150699.
1.14 – 1.24
r42721
{{NUMBEROFUSERS}} 17 786 430 Celkový počet registrovaných uživatelů.
1.7
{{NUMBEROFADMINS}} 142 Počet uživatelů ve skupině sysop.
1.7
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 889 Celkový počet aktivních uživatelů, vyspecifikovaných podle kritérií na stránce Special:Statistics.
1.15
r47392
{{PAGESINCATEGORY:NázevKategorie}}
{{PAGESINCAT:NázevKategorie}}
131
131
[Náročné] Počet stránek v předané kategorii, včetně podkategorií a souborů. (Číslo, které vidíte vedle, ukazuje aktuální stav platný pro Category:Help)
1.13
r32932
{{PAGESINCATEGORY:NázevKategorie|all}}
{{PAGESINCATEGORY:NázevKategorie|pages}}
{{PAGESINCATEGORY:NázevKategorie|subcats}}
{{PAGESINCATEGORY:NázevKategorie|files}}
131
128
3
0
[Náročné] S využitím parametrů lze vypsat počet
 • všech stránek (včetně podkategorií a souborů)
 • stránek (pouze stránky)
 • podkategorií
 • souborů

v předané kategorii.(Čísla, která vedle vidíte ukazují aktuálně platný stav pro kategorii Category:Help)

1.20
Gerrit change 12790
{{NUMBERINGROUP:JménoSkupiny}}
{{NUMINGROUP:JménoSkupiny}}
23
23
Počet uživatelů vybrané skupiny . (bureaucrat použito na ukázku)
1.14
r40116
{{PAGESINNS:index}}
{{PAGESINNAMESPACE:index}}
Ve výchozím stavu není zapnuto [Náročné] Počet stránek v daném jmenném prostoru (nahradí index příslušným indexem jmenného prostoru). Například {{PAGESINNAMESPACE:14}} vydá počet stránek kategorií. {{PAGESINNS:0}} se liší od {{NUMBEROFARTICLES}} v tom, že první obsahuje přesměrování a stránky rozcestníku (disambiguation). Ve výchozím nastavení je povoleno pomocí $wgAllowSlowParserFunctions .
1.7

Názvy stránky

Proměnná Pro aktuální stránku Popis chování Verze
{{FULLPAGENAME}} Help:Magic words/cs Vrací celý název stránky, včetně jmenného prostoru (a úrovní u podstránek).
1.6
{{PAGENAME}} Magic words/cs Vrací název stránky (včetně úrovní, jde-li o podstránku), ale bez uvedení jmenného prostoru.
{{BASEPAGENAME}} Magic words Vrací jméno stránky, která je nadřazena aktuální podstránce, bez uvedení jmenného prostoru. Vrátil by Title/Foo na stránce Help:Title/Foo/Bar.
1.7
{{ROOTPAGENAME}} Magic words Vrací jméno kořenové stránky. Takže na stránce Help:Title/Foo/Bar vrací Title.
1.22
{{SUBPAGENAME}} cs Vrací jméno podstránky. Vrátil by Bar na stránce Help:Title/Foo/Bar.

Pokud žádná podstránka neexistuje, vrátí se hodnota {{PAGENAME}}.

K sofistikovanějšímu zpracování názvu stránky použijte funkci {{#titleparts:}} z rozšíření ParserFunctions

1.6
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Help:Magic words/cs
Help:Magic words/cs
Úplný název stránky přidruženého subjektu (např. článek nebo soubor). Užitečné na diskusních stránkách.
1.7
{{TALKPAGENAME}} Help talk:Magic words/cs Vrací plné jméno diskusní stránky, asociované s příslušnou stránkou.
1.7

Žádné z nich nejsou ovlivněny změnami v zobrazeném názvu pomocí {{DISPLAYTITLE:xxxx}}. Vrácené hodnoty jsou původním názvem stránky.

Magická slova {{BASEPAGENAME}} a {{SUBPAGENAME}} fungují pouze v jmenných prostorech, které mají povoleny podstránky. Informace o povolení podstránek naleznete na stránce $wgNamespacesWithSubpages .

Od 1.15+ mohou všichni převzít parametr, který umožňuje specifikaci stránky, která má být provozována, namísto pouze aktuální stránky:

 • {{PAGENAME:Template:Main Page}} → Main Page
  Varování: Pokud nadpis stránky obsahuje "." nebo "..", kouzelné slovo nic nevrací.
{{PAGENAME:one/./three}} → . Nic nevrací.
  Varování: Názvy stránek obsahující znaky, jako jsou apostrofy ' nebo hvězdičky *, mohou při práci s těmito magickými slovy, např. {{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}}}. tvořit chyby. Viz T16779, T18474, T37628, T37746. Jednoduchým způsobem, jak to vyřešit, je zabalení názvu stránky do {{#titleparts:}} z rozšíření funkce analyzátoru (ParserFunctions).

URL stránek kódovaná dle HTML standardu

Ekvivalenty kódování pro použití URL v MediaWiki (tj. mezery nahrazené podtržítky a některými znaky HTML kódování bylo ukončeno pomocí číselného kódování znaků):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{ARTICLEPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}
 • {{ROOTPAGENAMEE}}

Všimněte si, že {{PAGENAME:...}}, {{PAGENAMEE:...}} a {{urlencode:...}} mají odlišné implementace. Podrobnosti najdete na stránce Manual:PAGENAMEE encoding .

Jmenné prostory

Proměnná Výstup Popis Verze
{{NAMESPACE}} Help Název jmenného prostoru stránky (kromě hlavního prostoru)
{{NAMESPACENUMBER}} 12 ID jmenného prostoru stránky
1.20
Gerrit change 4056
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Help
Help
Název jmenného prostoru který je spojen s obsahem stránky
1.7
{{TALKSPACE}} Help talk Název diskuzního jmenného prostoru, který je spojen se stránkou
1.7

Následující kouzelná slova jsou ekvivalenty, jejichž výsledek je ale kódován pro použití v URL pro MediaWiki (mezery jsou nahrazeny podtržítky a některé znaky jsou nahrazeny procentem a číselným kódem):

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{ARTICLESPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

Od 1.15+ mohou obsahovat parametr s názvem celé stránky a vrátí požadovaný jmenný prostor spojený s touto stránkou namísto aktuální stránky:

 • {{NAMESPACENUMBER:MediaWiki}}0
 • {{NAMESPACE:MediaWiki}} (Pages in main space will return empty)
 • {{NAMESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{SUBJECTSPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{ARTICLESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{TALKSPACE:Template:Main Page}}Template talk

Jako parametr se předává pouze název bez jmenného prostoru:

 • {{SUBJECTSPACE:Help talk}}  (Empty)

Jiné

Proměnná Výstup Popis chování Verze
{{!}} | Používá se k zahrnutí znaku pipe jako součásti argumentu šablony nebo obsahu buňky tabulky. Než bylo toto slovo přidáno jako kouzelné slovo, mnoho wiki jej implementovalo vytvořením Template:! s obsahem |.

Další vysvětlení na stránce Nápověda:Rozšíření:Funkce parseru#Únikové znaky svislítka v tabulkách.

1.24
Gerrit change 136234
{{=}} = Používá se k zahrnutí rovnítka jako součásti argumentu šablony nebo obsahu buňky tabulky. Než bylo toto přidáno jako kouzelné slovo, mnoho wiki to implementovalo vytvořením Template:= s = jako obsahem.

Další vysvětlení viz Nápověda:Rozšíření:Funkce parseru#Nezpracované rovnítko.

1.39
Gerrit change 791685

Funkce parseru

Funkce syntaktického analyzátoru (parser) jsou velmi podobné proměnným, ale mají jeden nebo více parametrů (technicky každé kouzelné slovo, které má parametr, je funkcí parseru). Jméno má obvykle jako předponu mřížku (#) pro rozlišení od ostatních šablon.

Tato stránka popisuje pouze funkce parseru, které jsou integrální součástí základní instalace MediaWiki. Mnoho dalších funkcí parseru přidávají rozšíření, jako například Rozšíření:ParserFunctions . Více o nich najde na stránce Nápověda:Rozšíření:ParserFunctions .

Informace o jiných stránkách

Funkce parseru Výstup
(na stránce MediaWiki)
Popis Verze
{{PAGEID: NazevStranky }} 1 [Náročné] Vrací číselný identifikátor předané stránky*.
1.23
Gerrit change 76534
{{PAGESIZE:NazevStranky}}
{{PAGESIZE: NazevStranky |R}}
97 829
97829
[Náročné] Vrací velikost stránky v bajtech. Pokud chcete získat holé číslo, použijte "|R".
1.13
r33551
{{PROTECTIONLEVEL:akce | NazevStranky}} sysop [Náročné] Vrací informaci o tom pro jakou skupinu oprávněných (např. "autoconfirmed", "sysop") je příslušná akce (např. "edit", "move") u určité stránky vyhrazena. Pokud stránka nemá žádné omezení, vrací se prázdný řetězec.
1.21
r44683
{{PROTECTIONEXPIRY: akce | NazevStranky}} infinity [Náročné] Vrací časové razítko (např. "20160418155030") kdy skončí ochrana u stránky a bude možné na ní provést příslušnou akci (např. "edit", "move"). V případě, že žádný konkrétní interval nastaven není, nebo je stránka natrvalo zamčena, se vrací řetězec "infinity".
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES: page name}} [Náročné] Pokud je předaná stránka chráněna nastavením kaskádového zámku u některé ze stránek, kam byla vložena, vrátí tato proměnná seznam odkazů na tyto stránky. Pokud stránka chrání přes transkluzi sama sebe, nevrátí se nic.
1.23
Gerrit change 104999
{{REVISIONID: NazevStranky }} 3878227 [Náročné] Unikátní ID poslední revize předané stránky*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY: NazevStranky }} 26 [Náročné] Den, kdy byla provedena poslední revize předané stránky* (číslo).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY2: NazevStranky }} 26 [Náročné] Den, kdy byla provedena poslední revize předané stránky* (jako číslo doplněné nulou na dvojcifernou hodnotu).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH: NazevStranky }} 05 [Náročné] Měsíc, kdy byla provedena poslední revize předané stránky* (původně se vracelo holé číslo, ale od verze 1.17+ se vrací dvojciferná hodnota doplněná nulou).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH1: NazevStranky }} 5 [Náročné] Měsíc poslední revize předané stránky* (číslo)
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONYEAR: NazevStranky }} 2020 [Náročné] Rok poslední revize předané stránky*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONTIMESTAMP: NazevStranky }} 20200526133817 [Náročné] Časové razítko poslední úpravy předané stránky*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONUSER: NazevStranky }} Shirayuki [Náročné] Jméno uživatele, který udělal poslední revizi u předané stránky*.
1.23
Gerrit change 76534
* Pokud je daný parametr roven aktuálnímu názvu analyzátoru, funkce parseru poskytne předchozí verze při náhledu a při změnách, které zahrnují i prázdné řetězce při vytváření stránky. Ale i s použitím hodnot z aktuální verze pro zobrazení stránky. Včetně prohlížení starých revizí. V tomto případě se jedná o nenákladnou funkci analyzátoru.

URL data

Funkce parseru Vstup → Výstup Popis Verze
{{localurl:NazevStranky}}
{{localurl:NazevStranky
|řetězec_dotazu}}
{{localurl:MediaWiki}}
→ /wiki/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}}
→ /w/index.php?title=MediaWiki&printable=yes
Relativní cesta k titulku.
{{fullurl:NazevStranky}}
{{fullurl:NazevStranky
|řetězec_dotazu}}

{{fullurl:interwiki:jméno vzdálené stránky
|řetězec_dotazu}}
{{fullurl:Category:Top level}}
→ //www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{fullurl:Category:Top level|action=edit}}
→ //www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit
{{fullurl:s:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/Electra?action=edit
{{fullurl:s:es:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/es:Electra?action=edit

Cesta k názvu, relativní k protokolu, která závisí na konfiguračním nastavení $wgServer pro místní wiki (a tak může, ale nemusí začínat předponou $). To také vyřeší předpony interwiki. Poznámka: Odkazy bez závorek (prosté) relativní k protokolu nejsou automaticky propojeny.
1.5
{{canonicalurl:NazevStranky}}
{{canonicalurl:NazevStranky
|řetězec_dotazu}}

{{canonicalurl:interwiki:jméno vzdálené stránky
|řetězec_dotazu}}
{{canonicalurl:Category:Top level}}
https://www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{canonicalurl:Category:Top level|action=edit}}
https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit {{canonicalurl:w:Category:Top level|action=edit}}
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Top_level?action=edit

Absolutní cesta k titulu pomocí kanonické adresy URL. Tím se také vyřeší předpony interwiki.
1.18
{{filepath:NazevSouboru}}
{{filepath:NazevSouboru|nowiki}}
{{filepath:NazevSouboru|velikost_náhledu}}
{{filepath:Wiki.png}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png

{{filepath:Wiki.png|nowiki}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png
{{filepath:Example.svg|300}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Example.svg/300px-Example.svg.png

Parametr nowiki obvykle odstraní odkaz kolem cesty k souboru (což v tomto příkladu není vidět).

Relativní cesta k protokolu k plné velikosti nebo miniatuře (1.18+) mediálního souboru.
1.12
r25854

1.18
r80813
{{urlencode:řetězec}} nebo
{{urlencode:řetězec|QUERY}}
{{urlencode:řetězec|WIKI}}
{{urlencode:řetězec|PATH}}
{{urlencode:x:y/z á é}} nebo
{{urlencode:x:y/z á é|QUERY}}
→ x%3Ay%2Fz+%C3%A1+%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|WIKI}}
→ x:y/z_%C3%A1_%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|PATH}}
→ x%3Ay%2Fz%20%C3%A1%20%C3%A9

Všimněte si, že výchozí hodnota se změnila z |WIKI na |QUERY od verze 1.17. Může to poškodit šablony, které se spoléhají na tuto funkci.

Kódovaný vstup pro použití v URL. Všimněte si, že neexistuje žádná funkce urldecode, jako v zastaralých funkcích $ext-string
Kódování
kódmezera
 none + 
QUERY + 
 WIKI _ 
 PATH%20
1.7
r14273
(or
1.17
r64726

1.17
r64726

1.17
r64726
)
{{anchorencode:řetězec}} {{anchorencode:x y z á é}}
→ x_y_z_á_é
Vstup kódovaný pro použití v kotvách sekce URL (za symbolem mřížky "#" v adrese URL).
1.6
r16279

Jmenné prostory

{{ns:}} vrátí aktuální lokalizovaný název pro jmenný prostor s tímto indexem, kanonickým názvem nebo lokálním aliasem. {{ns:6}}, {{ns:File}} a {{ns:Image}} (staré jméno pro jmenný prostor) tedy vrací "File". Na wiki, kde je jazykem obsahu francouzština, je {{ns:Fichier}} platný, ale {{ns:Datei}} je nesprávný (lokalizace "File" v němčině).

Hlavní jmenný prostor nemá jméno, tzn. {{ns:0}} vrátí prázdný řetězec. Pro explicitní odkaz na hlavní jmenný prostor lze použít {{int:Blanknamespace}}, což vede k "(Hlavní)".

{{nse:}} je ekvivalentní kódování pro adresy URL MediaWiki. To samé platí, ale nahrazuje mezery podtržítky, takže je použitelný v externích odkazech.

Obsahové jmenné prostory Diskusní jmenné prostory
Použití Výstup Použití Výstup
{{ns:-2}} / {{ns:Media}} Media {{ns:-1}} / {{ns:Special}} Special
(no talk page)
{{ns:0}} / {{ns:}} {{ns:1}} / {{ns:Talk}} Talk
{{ns:2}} / {{ns:User}} User {{ns:3}} / {{ns:User talk}} User talk
{{ns:4}} / {{ns:Project}} Project
Varies between wikis
{{ns:5}} / {{ns:Project talk}} Project talk
{{ns:6}} / {{ns:File}} or {{ns:Image}} File {{ns:7}} / {{ns:File talk}} or {{ns:Image talk}} File talk
{{ns:8}} / {{ns:MediaWiki}} MediaWiki {{ns:9}} / {{ns:MediaWiki talk}} MediaWiki talk
{{ns:10}} / {{ns:Template}} Template {{ns:11}} / {{ns:Template talk}} Template talk
{{ns:12}} / {{ns:Help}} Help {{ns:13}} / {{ns:Help talk}} Help talk
{{ns:14}} / {{ns:Category}} Category {{ns:15}} / {{ns:Category talk}} Category talk

Nezaměňujte lokalizované jmenné prostory s obvyklými jmennými prostory.

Formátování

Použití Vstup → Výstup Popis chování Verze

{{formatnum:neformátované číslo}}
{{formatnum:formatnum-formátované číslo|R}}
{{formatnum:neformátované číslo|NOSEP}}

 • Základní použití:
  • {{formatnum:987654321.654321}}
   → 987 654 321,654321
  • {{formatnum:987 654 321,654321|R}}
   → 987654321.654321
 • Pokročilé:
  • {{formatnum:{{formatnum:987654321.654321}}|R}}
   → 987654321.654321 (kdekoli)
  • {{formatnum:00001}}
   → 00 001
  • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
   → 987654321.654321
  • Příklady s bengálskými číslicemi národní prostředí Bangla:
   • {{formatnum:987654321.654321}}
    → ৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
    → ৯৮৭৬৫৪৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১ |R}}
    → 987654321.654321

Nepodporováno:
{{formatnum:{{formatnum:987.654.321}}}}
→ 987 654 321 (např. s italským jazykem)


Příklady nesprávného vstupu (nespolehlivý výstup) s nebo bez |R:
{{formatnum:987,654.321|R}} (nejméně porušený)
{{formatnum:987.654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}
{{formatnum:987&nbsp;654,321|R}}

Vezme neformátované (arabské číslice, žádné oddělovače skupin a . jako oddělovač desetinných míst) a odešle je v lokalizovaném číslicovém skriptu a naformátuje je s desetinným oddělovačem případně s desítkovými skupinami podle výchozího národního prostředí wiki.

Parametr |R lze použít k obrácení chování pro použití v matematických situacích. Je to spolehlivé a mělo by být použito pouze k přeměně čísel, o nichž je známo, že jsou formátovány podle národního prostředí wiki.
Parametr NOSEP ("bez oddělovačů") znamená, že se nezmění žádné oddělovače skupin případně desetinných míst. Formatnum transformuje samotné číslice pouze v jazycích, které nepoužívají Hindu – Arabský číselný systém. NOSEP může také zabránit neočekávaným nestandardním seskupením číslic.

  Varování: Počáteční nuly nejsou odstraněny, pokud máte nainstalováno Rozšíření:ParserFunctions . Můžete místo toho použít {{#expr:00001}}.

  Varování: Neočekávejte žádný spolehlivý výstup, pokud nezadáte čísla v požadovaném přesném formátu. Zejména na neanglických wiki.


Pokud opravdu potřebujete formátovat (podle národního prostředí wiki) číslo v neznámém vstupním formátu, můžete zkusit použít formatnum dvakrát (pokud používáte desetinné řády bude oddělovač pohlcen nebo nebude číslo naformátováno). Uvědomte si, že se jedná spíše o hack, než o běžný postup. Takže výstup nemusí být spolehlivý.

1.7

1.13
r32012

{{#dateformat:date}}
{{#formatdate:date}}
{{#dateformat:date|format}}
{{#formatdate:date|format}}

{{#dateformat:25 dec 2009|ymd}}
→ 25 dec 2009 (volba), 25. prosince 2009 (výchozí)
{{#formatdate:dec 25,2009|dmy}}
→ dec 25,2009 (volba), 25. prosince 2009 (výchozí)
{{#dateformat:2009-12-25|mdy}}
prosinec 25, 2009 (volba), 25. prosince 2009 (výchozí)
{{#formatdate:2009 dec 25|ISO 8601}}
→ 2009 dec 25 (volba), 2009-12-25 (výchozí)
{{#dateformat:25 decEmber|mdy}}
→ 25 decEmber (volba), DecEmber 25 (výchozí)
Poznámka: Ve výše uvedených příkladech se "vaše předvolba" vztahuje pouze na preferované datum na aktuální wiki MediaWiki.

Naformátuje nepřipojené datum na základě předvolby uživatele "formát data" (date format) a přidá metadata, která jej označí jako formátované datum. Pro odhlášené uživatele a ty, kteří ve svých preferencích nenastavili formát data, mohou být data nastavena jako výchozí: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (rozlišují se malá a velká písmena). Pokud je uveden pouze měsíc a den, platí pouze mdy a dmy. Pokud není zadán formát nebo je neplatný, použije se výchozí formát. Pokud dané datum není rozpoznáno jako platné datum (konkrétně pokud obsahuje nějaká metadata, jako například z vnořeného použití těchto nebo podobných šablon), je zobrazeno nezměněné a nejsou generována žádná (další) metadata.
  Varování: Ačkoli norma ISO 8601 vyžaduje, aby data byla uváděna v gregoriánském kalendáři, parametr ISO v této funkci bude stále formátovat data, která spadají mimo obvyklý gregoriánský rozsah (např. data před rokem 1583). Také nelze magické slovo správně převádět mezi zápornými roky (používanými u ISO 8601) a roky BC nebo roky BCE (používanými obecně psaným písmem).
1.15
r48249

{{lc:string}}

{{lc:DATA CENTER}} → data center Vstup z malých písmen.
1.5

{{lcfirst:string}}

{{lcfirst:DATA center}} → dATA center Vstup s malým prvním písmenem.
1.5

{{uc:string}}

{{uc:text transform}} → TEXT TRANSFORM Vstup velkými písmeny.
1.5

{{ucfirst:string}}

{{ucfirst:text tRAnSFORM}} → Text tRAnSFORM Vstup s velkým prvním písmenem.
1.5

{{padleft:xyz|stringlength}}
{{padleft:xyz|strlen|char}}
{{padleft:xyz|strlen|string}}

{{padleft:xyz|5}} → 00xyz

{{padleft:xyz|5|_}} → __xyz
{{padleft:xyz|5|abc}} → abxyz
{{padleft:xyz|2}} → xyz
{{padleft:|1|xyz}} → x (první znak řetězce)

Vloží řetězec zarovnávající odsazení znaků (znak vybraný ve třetím parametru; výchozí "0") zadané délky (druhý parametr) vedle vybraného základního znaku nebo proměnné (první parametr). Poslední číslice nebo znaky v základu nahrazují poslední znaky v zarovnání. Tj. {{padleft:44|3|0}} vytvoří 044. Řetězec výplně může být zkrácen, pokud jeho délka nerozděluje rovnoměrně požadovaný počet znaků.

Ve verzích do 1.12 se používá pouze první znak třetího parametru. U verze 1.15 se již používají všechny znaky.

Chyba (opraveno v r45734): Vícebajtové znaky jsou interpretovány jako dva znaky, které mohou zkreslit šířku. Nelze je také použít jako výplňové znaky.

1.8

1.15
r45734

{{padright:xyz|stringlength}}
{{padright:xyz|strlen|char}}
{{padright:xyz|strlen|string}}

{{padright:xyz|5}} → xyz00

{{padright:xyz|5|_}} → xyz__
{{padright:xyz|5|abc}} → xyzab
{{padright:xyz|2}} → xyz
{{padright:|1|xyz}} → x

Stejné jako v případě padleft, ale přidá výplňové znaky na pravou stranu.
1.8

1.15
r45734

Více najdete na stránce: Extension:StringFunctions .

Lokalizace

V této tabulce jsou kouzelná slova, které lze využít jako lokalizační nástroje. Výsledek interpretace kouzelných slov často záleží na místním nastavení wiki, na její konfiguraci a zvoleném jazyce: viz kupř. tabulky #Datum a čas, #Formátování nebo #Různé. Další kouzelná slova přidává rozšíření Rozšíření:Translate .

Použití takových kouzelných slov je poměrně složité a ne moc dobře dokumentované. O jejich použití se můžete více dozvědět na stránkách PLURAL, GRAMMAR, GENDER.

Použití Vstup → Výstup Popis chování Verze
{{PLURAL:2|is|are}} {{PLURAL:0|is|are}} → are
{{PLURAL:1*1|is|are}} → is
{{PLURAL:21 mod 10|is|are}} → are
{{PLURAL:{{#expr:21 mod 10}}|is|are}} → is
{{PLURAL:1|is|are}} → is
{{PLURAL:2|is|are}} → are
{{PLURAL:-1|is|are}} → is
{{PLURAL:-2|is|are}} → are
{{PLURAL:0.5|is|are}} → are
{{PLURAL:1.5|is|are}} → are
{{PLURAL:-0.5|is|are}} → are
{{PLURAL:-1.5|is|are}} → are
(Pro ruský jazyk)
{{PLURAL:5|1=Категория|Категории}}  → Категории


{{PLURAL:3|страница|страницы|страниц}} → страницы
{{PLURAL:5|страница|страницы|страниц}} → страниц

Výstup singulárního tvaru (druhý parametr). Pokud absolutní hodnota prvního parametru je rovna jedné. Jinak množný tvar uvedený jako třetí parametr. Jeho fungování je jazykově závislé.
Některé jazykové kódy (ab, av, ba, bxr, ce, crh_cyrl, cv, inh, koi, krc, kv, lbe, lez, mhr, mrj, myv, ru, sl, tt_cyrl, tyv, udm, xal) používají 3 množná čísla (aktualizace 01.2014)
 • Forma 1: 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001, …
 • Forma 2: 0, 5, 6, 7, 8, …, 18, 19, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, …
 • Forma 3: 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 102, 1002, …
{{GRAMMAR:N|noun}} Vytiskne jazykově správně skloňovanou formu daného slova popsanou inflexním kódem za dvojtečkou. Gramatické transformace se používají pro skloňované jazyky, jako je čeština. Viz také $wgGrammarForms .
1.7
{{GENDER:username|text for every gender}}

{{GENDER:Username|male text|female text|text for unspecified}}
{{GENDER:|male text|female text|text for unspecified}}
{{GENDER:.|male text|female text|text for unspecified}}

(Závisí na pohlaví pojmenovaného uživatele) Přepínač pohlaví je nastaven na stránce Special:Preferences.

Poznámka: První příklad je v podstatě no-op
Poznámka: Pokud je třetí parametr vynechán a uživatel nedefinoval své pohlaví, je vrácen text, pokud je uživatel muž.
Prázdné pole uživatelského jména ({{GENDER:|) znamená aktuálního uživatele, ale lze jej použít pouze ve správách rozhraní (jmenný prostor MediaWiki).
Tečka za uživatelským jménem (.), znamená použití na této wiki přednastaveného pohlaví uživatele.

1.15
r46247
{{int:NázevZprávy}} {{int:edit}}Edit
(Závisí na uživatelském jazyce. Zkus: frja)
Zmezinárodňuje (překládá) danou zprávu interface (jmenný prostor MediaWiki) do uživatelského jazyka. msgnw a další kouzelná slova transkluze naleznete v sekci Modifikátory přenosu.

Všimněte si, že to může poškodit/zmást konzistenci mezipaměti ve verzi MediaWiki 1.17 a starších, viz T16404.

{{int:editsectionhint|MediaWiki}} {{int:editsectionhint|MediaWiki}}Edit section: MediaWiki Můžete také použít parametry s překlady.
Parametry jsou určeny ve zprávách s: $1, $2, $3 atd.
Například zde je zpráva pro úpravu sekce (editsectionhint): Úpravy: $1
V tomto příkladu MediaWiki nahrazuje $1.

Modifikátory transkluze

Kód {{NazevStranky|volitelné parametry}} provede transkluzi obsahu stránky NazevStranky ze šablony Template:namespace. Toto výchozí chování lze pozměnit použitím modifikátorů transkluze.

Různé

Pro vysvětlení funkce parseru #invoke se podívejte na w:Wikipedia:Lua#Running a module.