Nápověda:Kouzelná slova

This page is a translated version of the page Help:Magic words and the translation is 91% complete.
PD Poznámka: Editací této stránky souhlasíte s uvolněním svého příspěvku pod licencí CC0. Více informací se dočtete na stránce Public Domain Help Pages.
PD

Kouzelná slova (angl. Magic words) jsou textové řetězce, kterými MediaWiki nahrazuje funkci nebo její návratovou hodnotu. Výsledkem může být aktuální čas, informace k webu, nebo třeba jméno stránky. Tato stránka vysvětluje pouze běžná kouzelná slova. Pro technické podrobnosti viz Manual:Kouzelná slůvka .

Existují tři základní typy kouzelných slov:

U proměnných a funkcí parseru lze použít prefix subst: stejně jako u šablon. Kouzelná slova závislá na stránce používají či mění data aktuální stránky (implicitně), i když se slovo používá prostřednictvím použité šablony či vloženého systémového hlášení.

Přepínače chování

Přepínače chování ovlivňují výchozí zobrazení stránky nebo její chování (podporuje-li to vzhled), takže si lze s jejich pomocí vynutit změny v interpretaci obsahu stránky. Některé z nich nepodporuje jmenovitě vzhled Minerva.

Přepínač Popis chování Verze
Obsah
__NOTOC__ Skryje obsah (TOC).
__FORCETOC__ Vynutí si vložení obsahu na jiné než obvyklé pozici (před prvním titulkem, má vyšší prioritu než __NOTOC__).
__TOC__ Obsah bude umístěn na pozici tohoto kouzelného slova (která má vyšší prioritu než __NOTOC__). Je-li uvedeno v kódu stránky vícekrát, je akceptován pouze jeho první výskyt.
Editace
__NOEDITSECTION__ Skryje odkazy pro úpravy sekce vedle nadpisů. To je zvláště užitečné tam, kde je nadpis vytvořen v rámci šablony: Normální editace sekce wiki by v tomto případě upravovala kód šablony, což obvykle není to, co uživatel zamýšlí. Je-li použitý tento přepínač v šabloně, přenese se jeho efekt nejen na tuto šablonu, ale i na všechny stránky, kde je použit a to včetně ostatních šablon použitých na této stránce. Jak potlačit tento efekt viz zde.
__NEWSECTIONLINK__ Přidá odkaz do záhlaví stránky vedle záložky „Editovat“, kterým lze založit novou sekci i na stránce, která není diskuzní (viz Přidat sekci na konec stránky).
1.7
__NONEWSECTIONLINK__ Odstraní odkaz vedle záložky „Editovat“ u diskuzních stránek.
1.15
r47522
Kategorie
__NOGALLERY__ U stránky typu kategorie zobrazí místo náhledů normální odkazy.
1.7
__HIDDENCAT__ Je-li použit na stránce kategorie, skryje tuto kategorii ve všech seznamech kategorií, kam je použita, i v seznamech nadřazených (v uživatelském nastavení kde je k dispozici volba, která zobrazení takových kategorií může povolit).
1.13
__EXPECTUNUSEDCATEGORY__ Je-li použitý na stránce typu kategorie, skryje tuto kategorii z přehledu nepoužitých kategorií.
1.33
Jazyková konverze
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
U wiki, která používá vícejazyčné varianty zpráv zamezí tomu, aby se na stránce, kde je uveden tento řetězec, překládaly. Zobrazovat se pak bude pouze výchozí varianta zprávy.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
U wiki, která používá vícejazyčné varianty stránek zamezí tomu, aby se překládal název stránky (její obsah se bude normálně překládat).
Jiné
__START__ Žádný efekt. Tento přepínač se používal za komentářem, který nebylo možné vložit pomocí transkluze, pro nastavení bodu za kterým následovaly zprávy vložené odjinud. Nepoužívá se od revize r1695 a zcela odstraněn byl od revize r24784
1.10
r1610
__END__ Explicitně označený konec článku, který měl bránit tomu, aby MediaWiki z článku odstranila mezery a řádky, které následovaly za textovým obsahem. Odstraněno od revize 19213.
1.1 – 1.8
__INDEX__ Povolí indexování stránky internetovými vyhledávači (přebije nastavení proměnné $wgArticleRobotPolicies, ale ne obsah souboru robots.txt). Pracuje s obsahem proměnné $wgExemptFromUserRobotsControl.
1.14
__NOINDEX__ Zakáže indexaci stránky internetovými vyhledávači (stránku pak přes ně nebude možné vyhledat). Pracuje s obsahem proměnné $wgExemptFromUserRobotsControl.
1.14
r37973
__STATICREDIRECT__ Na přesměrovaných stránkách neumožňujte MediaWiki automaticky aktualizovat odkaz, když někdo přesune stránku a zkontroluje „Opravit všechna přesměrování směřující na původní název“ (což vyžaduje $wgFixDoubleRedirects ).
1.13
r37928
Přepínače přidávané přes rozšíření
Rozšíření Přepínač Popis Verze
GlobalUserPage __NOGLOBAL__ Vypnutí globání uživatelské stránky. Umístěním tohoto přepínače na ústřední uživatelské stránce zabrání uživatel zobrazování stránky na jiné wiki. Odkazy na jeho uživatelskou stránku pak u těchto wiki nebudou modré, ale červené (protože budou odkazovat na neexistující lokální uživatelskou stránku).
1.28
Disambiguator __DISAMBIG__ Stránka, do které je vložen, se identifikuje jako rozcestník.
1.21
Wikibase __EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__ Some wiki pages do not merit a Wikidata item, such as discussion archives, template subpages, etc. To prevent a wiki page from being listed in Special:UnconnectedPages, use this magic word anywhere on the page. Pages that don't meet Wikidata's notability criteria should not receive a Wikidata item.
1.37.0-wmf.14

Proměnné

Proměnné vrací informace o aktuální stránce, wiki, nebo datu. Jejich použití je podobné jako u šablon. Proměnné, u kterých je uvedeno, že jsou „[náročné]“, zvyšují nároky na vygenerování stránky, měly by se tedy používat pokud možno minimálně.

Pokud jméno proměnné koliduje s názvem šablony, použije parser přednostně proměnnou (takže pokud chcete vložit šablonu Template:PAGENAME, nestačí pouze její jméno, musíte uvést i jmenný prostor, takto {{Template:PAGENAME}}). Někdy donutí parser k použití šablony předaný parametr; takže když napíšete {{CURRENTDAYNAME|x}}, nebude do stránky vložena hodnota proměnné, ale šablona Template:CURRENTDAYNAME.

Datum a čas

Následující proměnné vrací aktuální datum a čas v UTC formátu.

Protože MediaWiki i webové prohlížeče používají kešování, nezobrazují tyto proměnné aktuální čas, ale čas kdy byla vygenerovaná stránka uložena do mezipaměti (nakešována).

Použití těchto proměnných způsobí, že stránky budou ukládány do mezipaměti po omezenější počet sekund. Toto je nakonfigurováno v MagicWordFactory.

Formát, v jakém proměnná zobrazuje datum a čas, je daný jazykem příslušné wiki stránky. Jazyk obsahu stránky lze u MediaWiki nastavit od verze 1.19.

Proměnná Výstup Popis Verze
Rok
{{CURRENTYEAR}} 2021 Rok
Měsíc
{{CURRENTMONTH}} 11 Číslo měsíce (doplněno nulami)
{{CURRENTMONTH1}} 11 Číslo měsíce
{{CURRENTMONTHNAME}} listopad Jméno měsíce
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} listopadu Jméno měsíce (v genitivu)
{{CURRENTMONTHABBREV}} 11. Pořadové číslo měsíce
1.5
Den
{{CURRENTDAY}} 30 Den v měsíci
{{CURRENTDAY2}} 30 Den v měsíci doplněný nulami
1.6
{{CURRENTDOW}} 2 Den v týdnu číslem, 0 (neděle) až 6 (sobota)
{{CURRENTDAYNAME}} úterý Den v týdnu (názvem)
Čas
{{CURRENTTIME}} 18:24 Čas (ve 24-hodinovém formátu HH:mm)
{{CURRENTHOUR}} 18 Hodina (24-hodinový formát, jednociferné číslo doplněno nulou)
Ostatní
{{CURRENTWEEK}} 48 Pořadové číslo týdne
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20211130182457 Časové razítko YYYYMMDDHHmmss
1.7
{{CURRENTDATE}} is not a magic word but it might be a template.

Následující proměnné dělají totéž co ty předcházející, ovšem s tím rozdílem, že vycházejí z konfigurace serveru, resp. z nastavení $wgLocaltimezone.

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTH1}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

Pro sofistikovanější formátování času, nebo k tomu abyste získali na výstupu aktuální rok a týden, tak abyste byli ve shodě s normou ISO-8601, si můžete nainstalovat Extension:ParserFunctions které vám umožní používat funkci #time .

Technická metadata

Proměnná Výstup Popis Verze
Web
{{SITENAME}} MediaWiki Jméno wiki ($wgSitename).
{{SERVER}} //www.mediawiki.org URL domény ($wgServer).
{{SERVERNAME}} www.mediawiki.org Doména, včetně domény třetího stupně (tahle proměnná již delší dobu nezávisí na $wgServerName, jako tomu bylo do verze 1.17).
{{DIRMARK}}

{{DIRECTIONMARK}}


Výstupem je Unicode znak který oznamuje směr toku písma výchozího jazyka wiki (‎ u wiki, kde jsou texty psané zleva doprava a u wiki kde jde text zprava doleva ‏). Tato proměnná se hodí především na wiki, kde se na stránce používají oba typy textů. Od MediaWiki verze 1.19 je závislá na zvoleném výchozím jazyce stránky.
1.7
r14442
{{SCRIPTPATH}} /w Relativní cesta ke skriptům ($wgScriptPath).
{{STYLEPATH}} /w/skins Relativní cesta k tématům ($wgStylePath).
1.16
{{CURRENTVERSION}} 1.38.0-wmf.9 (6639f89) Aktuální verze MediaWiki.
1.7
r14199
{{CONTENTLANGUAGE}}

{{CONTENTLANG}}

en

en

Vrací výchozí jazyk wiki ($wgLanguageCode).
1.7
r14661
Stránka
{{PAGEID}} 469030 Vrací numerický identifikátor stránky.
1.20
Gerrit change 9858
{{PAGELANGUAGE}}
{{#language:{{PAGELANGUAGE}}}}
cs
čeština
Vrací jazykový kód aktuální stránky, který lze převést na jméno jazyka přes {{#language:...}}.
1.29
Gerrit change 330982

<translate><!--T:1--> Translated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

<translate><!--T:2--> Untranslated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

Translated unit. Language: en.

Not translated unit. Language: en.

Must be used in a translated page, inside ‎<translate> tags. Returns the language code of the current translation unit. In a translation page, if the unit has been translated, then it returns translation language. Else, it returns source language. The language code that this variable returns can be converted to a language name using {{#language:...}}. Should only be used by translation admins.
1.36.0-wmf.8
Gerrit change 603472
{{PROTECTIONLEVEL:akce}} Vrací informaci o tom pro jakou skupinu přístupových práv (např. "autoconfirmed", "sysop") je příslušná akce (např. "edit", "move") pro danou stránku vyhrazena. Pokud stránka žádná omezení nemá, vrací prázdný řetězec.
1.15
r45587
{{PROTECTIONEXPIRY:akce}} Vrací časové razítko (např. "20160418155030") kdy skončí ochrana stránky a bude možné realizovat příslušnou akci (např. "edit", "move"). V případě, že žádný konkrétní interval nastaven není, nebo je stránka zamčena natrvalo, textový vrací řetězec "infinity".
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES}} [Náročné] Na stránce, která je chráněna nastavením kaskádového zámku u některé ze stránek, kam byla vložena, vrací tato proměnná seznam odkazů na tyto stránky. Pokud stránka chrání přes transkluzi sama sebe, nevrátí se nic.
1.23
Gerrit change 104999
Poslední revize aktuální stránky
{{REVISIONID}} - Unikátní ID revize stránky (číslo). Při náhledu nové stránky ještě žádná úprava uložená není (stránka je prázdná), proto se při něm může objevit hlášení o chybě. Může být deaktivován v šetřič režimu (miser).
1.5
{{REVISIONDAY}} 16 Číslo dne v měsíci, kdy byla úprava provedena (bez doplnění nulou u jednomístného čísla)
1.8
{{REVISIONDAY2}} 16 Číslo dne v měsíci, kdy byla úprava provedena (doplněno nulou na dvoucifernou hodnotu)
1.8
{{REVISIONMONTH}} 11 Číslo měsíce, kdy byla úprava provedena, doplněno nulou na dvojciferné číslo (doplňování nulami se provádí až od MediWiki 1.17+, u starších verzí se vracelo číslo bez doplnění nulami).
1.8
{{REVISIONMONTH1}} 11 Měsíc (číslo), kdy došlo k editaci.
1.17
r66200
{{REVISIONYEAR}} 2021 Rok kdy byla provedena editace.
1.8
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20211116120133 Časové razítko okamžiku uložení úpravy.
1.8
{{REVISIONUSER}} Clump Uživatelské jméno uživatele, který je autorem poslední úpravy stránky.
1.15
r48149
{{REVISIONSIZE}} 82686 Velikost aktuální úpravy stránky (v bajtech wiki kódu).
1.22
Gerrit change 82650
Proměnné mající vliv na zobrazení obsahu stránky
{{DISPLAYTITLE:název}}
{{DISPLAYTITLE:název|noerror}}
{{DISPLAYTITLE:název|noreplace}}
Nastavuje titulek záhlaví aktuální stránky. Měl by víceméně odpovídat výchozímu názvu stránky. Povoleny jsou mezery místo podržítek, a kapitálky místo malých písmen na některých pozicích (tohle výchozí chování lze změnit přes $wgRestrictDisplayTitle). Magické slůvko může být přes $wgAllowDisplayTitle zapnuto, nebo vypnuto. Do MediaWiki verze 1.10+ bylo ve výchozím stavu vypnuto, ale u těch pozdějších je ve výchozím stavu zapnuto.

Akceptuje také další parametr. Řetězec noerror potlačí chybové hlášení, které se může na stránce objevit, pokud je tohle magické slovo na ní použito vícekrát. V takovém případě se zobrazí poslední nastavená hodnota. Nebo noreplace pokud se má akceptovat displaytitle který se v kódu vyskytne jako první.

1.7
1.24
Gerrit change 144870

(druhé je číslo verze, od které lze použít noerror a noreplace)

{{DEFAULTSORT:klíčřazení}}
{{DEFAULTSORTKEY:klíčřazení}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:klíčřazení}}
{{DEFAULTSORT:klíčřazení|noerror}}
{{DEFAULTSORT:klíčřazení|noreplace}}
Pomocí této proměnné můžete nastavit výchozí klíč pro řazení v rámci kategorie. Například pokud použijete na konci stránky John Smith {{DEFAULTSORT: Smith, John}}, bude stránka ve výchozím nastavení zařazena v kategoriích pod „S“. Proměnné můžete předat i druhý parametr noerror, nebo noreplace, které mají význam pokud je na stránce použitá tahle proměnná vícekrát. Také ho můžete použít pokud chcete aby defaultsort nedělal nic, nebo když nevíte, zda-li už na stránce defaultsort někde není.
1.10
1.19
r96767

(druhé je číslo verze, od které lze použít noerror a noreplace)

Statistiky

Tyto proměnné vrací čísla, která obsahují různé oddělovače (čárky, tečky nebo mezery, podle nastavení jazyka), ale mohou vracet i holá čísla, pokud se použije návěští ":R" (např., {{NUMBEROFPAGES}} → 1 207 614 kdežto {{NUMBEROFPAGES:R}} → 1207614).

U proměnných, kterým se předává přes dvojtečku parametr, jako je např. PAGESINCATEGORY, se používá místo dvojtečky svislítko "|R" (takže {{PAGESINCATEGORY:Help}} a {{PAGESINCATEGORY:Help|R}}, nebo {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats}} a {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats|R}}). Podobným způsobem lze použít tento parametr i u výše uvedené proměnné pro zjištění velikosti stránky {{PAGESIZE:"jméno stránky"}}.

Čísla, která se vracejí přes tyto proměnné jsou formátované v závislosti na jazyce v jakém je wiki. Od verze 1.19, závisí na zvoleném jazyce stránky.

Proměnná Výstup Popis Verze
{{NUMBEROFPAGES}} 1 207 614 Celkový počet stránek wiki.
1.7
{{NUMBEROFARTICLES}} 48 923 Počet stránek v obsahových jmenných prostorech , které jsou klasifikovány jako články. Další podrobnosti na Manual:$wgArticleCountMethod .
{{NUMBEROFFILES}} 2 849 Celkový počet souborů natažených do wiki.
1.5
{{NUMBEROFEDITS}} 4 835 553 Celkový počet editací.
1.10
r21319
{{NUMBEROFVIEWS}} Celkový počet zobrazení stránek. Nešlo to moc dohromady s kešováním. Odstraněno v revizi Gerrit change 150699.
1.14 – 1.24
r42721
{{NUMBEROFUSERS}} 17 553 045 Celkový počet registrovaných uživatelů.
1.7
{{NUMBEROFADMINS}} 164 Počet uživatelů ve skupině "sysop".
1.7
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 960 Celkový počet aktivních uživatelů, vyspecifikovaných podle kritérií na stránce Special:Statistics.
1.15
r47392
{{PAGESINCATEGORY:categoryname}}
{{PAGESINCAT:categoryname}}
127
127
[Náročné] Počet stránek v předané kategorii, včetně podkategorií a souborů. (Číslo, které vidíte vedle, ukazuje aktuální stav platný pro Category:Help)
1.13
r32932
{{PAGESINCATEGORY:kategorie|all}}
{{PAGESINCATEGORY:kategorie|pages}}
{{PAGESINCATEGORY:kategorie|subcats}}
{{PAGESINCATEGORY:kategorie|files}}
127
124
3
0
[Náročné] S využitím parametrů lze vypsat počet
 • všech stránek (včetně podkategorií a souborů)
 • stránek (pouze stránky)
 • podkategorií
 • souborů

v předané kategorii.(Čísla, která vedle vidíte ukazují aktuálně platný stav pro kategorii Category:Help)

1.20
Gerrit change 12790
{{NUMBERINGROUP:jménoskupiny}}
{{NUMINGROUP:groupname}}
28
28
Počet uživatelů vybrané skupiny . ({{NUMBERINGROUP:bureaucrat}} used for demonstration)
1.14
r40116
{{PAGESINNS:index}}
{{PAGESINNAMESPACE:index}}
Ve výchozím stavu není zapnuto [Náročné] Počet stránek v daném jmenném prostoru (nahraďte index příslušným indexem jmenného prostoru). Například {{PAGESINNAMESPACE:14}} vydá počet stránek kategorií. {{PAGESINNS:0}} se liší od 3 v tom, že první obsahuje přesměrování a stránky rozcestníku (disambiguation). Ve výchozím nastavení je povoleno pomocí $wgAllowSlowParserFunctions .
1.7

Jména stránek

Proměnná Pro aktuální stránku Popis chování Verze
{{FULLPAGENAME}} Help:Magic words/cs Vrací celý název stránky, včetně jmenného prostoru (a úrovní u podstránek).
1.6
{{PAGENAME}} Magic words/cs Vrací název stránky (včetně úrovní, jde-li o podstránku), ale bez uvedení jmenného prostoru.
{{BASEPAGENAME}} Magic words Vrací jméno stránky, co je nadřazená aktuální podstránce, bez uvedení jmenného prostoru. Would return Title/Foo on page Help:Title/Foo/Bar.
1.7
{{ROOTPAGENAME}} Magic words Vrací jméno kořenové stránky. Takže na stránce Help:Title/Foo/Bar vrací Title
1.22
{{SUBPAGENAME}} cs Vrací jméno podstránky. Would return Bar on page Help:Title/Foo/Bar.

If no subpage exists the value of {{PAGENAME}} is returned.

K sofistikovanějšímu zpracování názvu stránky použijte funkci {{#titleparts:}} z rozšíření ParserFunctions

1.6
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Help:Magic words/cs
Help:Magic words/cs
Úplný název stránky přidruženého subjektu (např. Článek nebo soubor). Užitečné na diskusních stránkách.
1.7
{{TALKPAGENAME}} Help talk:Magic words/cs Vrací plné jméno diskuzní stránky, asociované s příslušnou stránkou.
1.7

Žádné z nich nejsou ovlivněny změnami v zobrazeném názvu pomocí {{DISPLAYTITLE:xxxx}} ; vrácené hodnoty jsou původní název stránky.

Magická slova {{BASEPAGENAME}} a {{SUBPAGENAME}} fungují pouze v jmenných prostorech, které mají povoleny podstránky. Informace o povolení podstránek naleznete na stránce $wgNamespacesWithSubpages.

Od 1.15+ mohou všichni převzít parametr, který umožňuje specifikaci stránky, která má být provozována, namísto pouze aktuální stránky:

 • {{PAGENAME:Template:Main Page}} → Main Page
  Varování: Pokud nadpis stránky obsahuje nějaké části, které jsou „.“ nebo „..“, kouzelné slovo nic nevrací.
{{PAGENAME:one/./three}} → . Nic nevrací.


  Varování: Názvy stránek obsahující určité znaky, jako jsou apostrofy ' nebo hvězdičky *, mohou při práci s těmito magickými slovy, např. {{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}}}. tvořit chyby. Viz T16779, T18474, T37628, T37746. Jednoduchým způsobem, jak to vyřešit, je zabalení názvu stránky do {{#titleparts:}} z rozšíření Funkce analyzátoru (ParserFunctions).


URL stránek kódovaná dle HTML standardu

Ekvivalenty kódované pro použití v URL MediaWiki (tj. Mezery nahrazené podtržítky a některými znaky HTML uniklo pomocí kódování číselných znaků):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{ARTICLEPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}
 • {{ROOTPAGENAMEE}}

Všimněte si, že {{PAGENAME:...}}, {{PAGENAMEE:...}} a {{urlencode:...}} mají odlišné implementace. Podrobnosti viz Manual:PAGENAMEE encoding .

Jmenné prostory

Proměnná Výstup Popis Verze
{{NAMESPACE}} Help Název jmenného prostoru stránky
{{NAMESPACENUMBER}} 12 ID jmenného prostoru stránky
1.20
Gerrit change 4056
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Help
Help
Název jmenného prostoru který je spojen s obsahem stránky
1.7
{{TALKSPACE}} Help talk Název diskuzního jmenného prostoru, který je spojen se stránkou
1.7

Následující kouzelná slova jsou ekvivalenty, jejichž výsledek je ale kódován pro použití v URL pro MediaWiki (mezery jsou nahrazeny podtržítky a některé znaky jsou nahrazeny procentem a číselným kódem):

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{ARTICLESPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

Od 1.15+ mohou obsahovat parametr s názvem celé stránky a vrátí požadovaný jmenný prostor spojený s touto stránkou namísto aktuální stránky:

 • {{NAMESPACENUMBER:MediaWiki}}0
 • {{NAMESPACE:MediaWiki}} (Pages in main space will return empty)
 • {{NAMESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{SUBJECTSPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{ARTICLESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{TALKSPACE:Template:Main Page}}Template talk

Jako parametr se předává pouze název bez jmenného prostoru:

 • {{SUBJECTSPACE:Help talk}}  (Empty)

Jiné

Proměnná Výstup Popis chování Verze
{{!}} | Používá se k zahrnutí znaku pipe jako součásti argumentu šablony nebo obsahu buňky tabulky. Než bylo toto slovo přidáno jako kouzelné slovo, mnoho wiki jej implementovalo vytvořením Template:! s obsahem |.

See Help:Extension:ParserFunctions#Escaping pipe characters in tables for further explanation.

1.24
Gerrit change 136234

Funkce parseru

Funkce syntaktického analyzátoru (Parser) jsou velmi podobné proměnným, ale mají jeden nebo více parametrů (technicky je každé kouzelné slovo, které má parametr, syntaktickou funkcí), a jméno je někdy předponováno znakem hash pro rozlišení, že je ze šablon.

Tato stránka popisuje pouze funkce parseru, které jsou integrální součástí základní instalace MediaWiki. Mnoho dalších funkcí parseru přidávají rozšíření, jako například Extension:ParserFunctions . Více o nich Nápověda:Rozšíření:Funkce parseru .

Informace o jiných stránkách

Funkce parseru Výstup
(na stránce MediaWiki)
Popis Verze
{{PAGEID: jméno stránky }} 1 [Náročné] Vrací číselný identifikátor předané stránky*.
1.23
Gerrit change 76534
{{PAGESIZE:jméno stránky}}
{{PAGESIZE: jméno stránky |R}}
94 961
94961
[Náročné] Vrací velikost předané stránky v bajtech. Pokud chcete získat holé číslo, použijte "|R".
1.13
r33551
{{PROTECTIONLEVEL:akce | jméno stránky}} sysop [Náročné] Vrací informaci o tom pro jakou skupinu oprávěných (např. "autoconfirmed", "sysop") je příslušná akce (např. "edit", "move") u předané stránky vyhrazena. Pokud stránka nemá žádné omezení, vrací se prázdný řetězec.
1.21
r44683
{{PROTECTIONEXPIRY: action | page name}} infinity [Náročné] Vrací časové razítko (např. "20160418155030") kdy skončí ochrana u předané stránky a bude možné na ní provést příslušnou akci (např. "edit", "move"). V případě, že žádný konkrétní interval nastaven není, nebo je stránka natrvalo zamčena, se vrací řetězec "infinity".
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES: page name}} [Náročné] Pokud je předaná stránka chráněna nastavením kaskádového zámku u některé ze stránek, kam byla vložena, vrátí tato proměnná seznam odkazů na tyto stránky. Pokud stránka chrání přes transkluzi sama sebe, nevrátí se nic.
1.23
Gerrit change 104999
{{REVISIONID: jméno stránky }} 3878227 [Náročné] Unikátní ID poslední revize předané stránky*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY: jméno stránky }} 26 [Náročné] Den, kdy byla provedena poslední revize předané stránky* (číslo).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY2: jméno stránky }} 26 [Náročné] Den, kdy byla provedena poslední revize předané stránky* (jako číslo doplněné nulou na dvojcifernou hodnotu).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH: jméno stránky }} 05 [Náročné] Měsíc, kdy byla provedena poslední revize předané stránky* (původně se vracelo holé číslo, ale od verze 1.17+ se vrací dvojciferná hodnota doplněná nulou).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH1: jméno stránky }} 5 [Náročné] Měsíc poslední revize předané stránky* (číslo)
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONYEAR: jméno stránky }} 2020 [Náročné] Rok poslední revize předané stránky*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONTIMESTAMP: jméno stránky }} 20200526133817 [Náročné] Časové razítko poslední úprava předané stránky*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONUSER: jméno stránky }} Shirayuki [Náročné] Jméno uživatele,který udělal poslední revizi u předané stránky*.
1.23
Gerrit change 76534
* Když se daný paramer rovná současnému názvu analyzátoru, funkce parseru přinese předchozí verze při náhledu a při substituci, což zahrnuje prázdné řetězce. Pokud se použije při vytváření stránky, ale pro zobrazení stránky se použijí hodnoty z aktuální verze, včetně prohlížení starých revizí. V tomto případě se jedná o nákladnou funkci parseru.

URL data

Funkce parseru Vstup → Výstup Popis Verze
{{localurl:jméno stránky}}
{{localurl:jméno stránky
|řetězec_dotazu}}
{{localurl:MediaWiki}}
→ /wiki/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}}
→ /w/index.php?title=MediaWiki&printable=yes
Relativní cesta k titulku.
{{fullurl:jméno stránky}}
{{fullurl:jméno stránky
|řetězec_dotazu}}

{{fullurl:interwiki: jméno vzdálené stránky
|řetězec_dotazu}}
{{fullurl:Category:Top level}}
→ //www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{fullurl:Category:Top level|action=edit}}
→ //www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit
{{fullurl:s:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/Electra?action=edit
{{fullurl:s:es:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/es:Electra?action=edit

A protocol-relative path to the title, which depends on the $wgServer configuration setting for the local wiki (and so may or may not start with http(s)://). This will also resolve interwiki prefixes. Note: Unbracketed (plain) protocol-relative links are not automagically linked.
1.5
{{canonicalurl:jméno stránky}}
{{canonicalurl:jméno stránky
|řetězec_dotazu}}

{{canonicalurl:interwiki:jméno vzdálené stránky
|řetězec_dotazu}}
{{canonicalurl:Category:Top level}}
https://www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{canonicalurl:Category:Top level|action=edit}}
https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit

Absolutní cesta k titulu pomocí kanonické adresy URL. Tím se také vyřeší předpony interwiki.
1.18
{{filepath:jméno souboru}}
{{filepath:jméno souboru|nowiki}}
{{filepath:jméno souboru|velikost_náhledu}}
{{filepath:Wiki.png}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png

{{filepath:Wiki.png|nowiki}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png
{{filepath:Example.svg|300}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Example.svg/300px-Example.svg.png

The parameter nowiki usually removes the link around the filepath (which can't be seen in this example).

Relativní cesta k protokolu k plné velikosti nebo miniatuře (1.18+) mediálního souboru.
1.12
r25854

1.18
r80813
{{urlencode:string (řetězec)}} nebo
{{urlencode:string|QUERY}}
{{urlencode:string|WIKI}}
{{urlencode:string|PATH}}
{{urlencode:x:y/z á é}} nebo
{{urlencode:x:y/z á é|QUERY}}
→ x%3Ay%2Fz+%C3%A1+%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|WIKI}}
→ x:y/z_%C3%A1_%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|PATH}}
→ x%3Ay%2Fz%20%C3%A1%20%C3%A9

Všimněte si, že výchozí hodnota se změnila z |WIKI na |QUERY v 1.17. Může to poškodit šablony, které se spoléhají na tuto funkci.

Kódovaný vstup pro použití v URL. Všimněte si, že neexistuje žádná funkce urldecode, jako v zastaralých funkcích $ext-string
Kódování
kódmezera
 none + 
QUERY + 
 WIKI _ 
 PATH%20
1.7
r14273
(or
1.17
r64726

1.17
r64726

1.17
r64726
)
{{anchorencode:řetězec}} {{anchorencode:x y z á é}}
→ x_y_z_á_é
Vstup kódovaný pro použití v kotvách sekce URL (za symbolem „#“ v adrese URL).
1.6
r16279

Jmenné prostory

{{ns:}} vrátí aktuální lokalizovaný název pro jmenný prostor s tímto indexem, kanonickým názvem nebo lokálním aliasem. {{ns:6}}, {{ns:File}} a {{ns:Image}} (staré jméno pro obor názvů souborů) tedy vrací "File". Na wiki, kde je jazykem obsahu francouzština, je {{ns:Fichier}} platný, ale {{ns:Datei}} je nesprávný (lokalizace "File" v němčině) není.

{{nse:}} je ekvivalentní kódování pro adresy URL MediaWiki. To samé platí, ale nahrazuje mezery podtržítky, takže je použitelný v externích odkazech.

Obsahové jmenné prostory Diskusní jmenné prostory
Použití Výstup Použití Výstup
{{ns:-2}} / {{ns:Media}} Media {{ns:-1}} / {{ns:Special}} Special
(no talk page)
{{ns:0}} / {{ns:}} {{ns:1}} / {{ns:Talk}} Talk
{{ns:2}} / {{ns:User}} User {{ns:3}} / {{ns:User talk}} User talk
{{ns:4}} / {{ns:Project}} Project
Varies between wikis
{{ns:5}} / {{ns:Project talk}} Project talk
{{ns:6}} / {{ns:File}} or {{ns:Image}} File {{ns:7}} / {{ns:File talk}} or {{ns:Image talk}} File talk
{{ns:8}} / {{ns:MediaWiki}} MediaWiki {{ns:9}} / {{ns:MediaWiki talk}} MediaWiki talk
{{ns:10}} / {{ns:Template}} Template {{ns:11}} / {{ns:Template talk}} Template talk
{{ns:12}} / {{ns:Help}} Help {{ns:13}} / {{ns:Help talk}} Help talk
{{ns:14}} / {{ns:Category}} Category {{ns:15}} / {{ns:Category talk}} Category talk

Nezaměňujte lokalizované jmenné prostory s obvyklými jmennými prostory.

Formátování

Použití Vstup → Výstup Popis chování Verze

{{formatnum:unformatted number}}
{{formatnum:formatnum-formatted number|R}}
{{formatnum:unformatted number|NOSEP}}

 • Základní použití:
  • {{formatnum:987654321.654321}}
   → 987 654 321,654321
  • {{formatnum:987 654 321,654321|R}}
   → 987654321.654321
 • Pokročilé:
  • {{formatnum:{{formatnum:987654321.654321}}|R}}
   → 987654321.654321 (kdekoli)
  • {{formatnum:00001}}
   → 00 001
  • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
   → 987654321.654321
  • Příklady s bengálskými číslicemi Bangla národní prostředí:
   • {{formatnum:987654321.654321}}
    → ৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
    → ৯৮৭৬৫৪৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১ |R}}
    → 987654321.654321

Nepodporováno:
{{formatnum:{{formatnum:987.654.321}}}}
→ 987 654 321 (např. s italským jazykem)


Příklady nesprávného vstupu (nespolehlivý výstup), s nebo bez |R:
{{formatnum:987,654.321|R}} (nejméně porušený)
{{formatnum:987.654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}
{{formatnum:987&nbsp;654,321|R}}

Vezme neformátované (arabské číslice, žádné oddělovače skupin a . jako oddělovač desetinných míst) a odešle jej v lokalizovaném číslicovém skriptu a naformátuje s oddělovačem desetinných a desetinných skupin podle výchozího národního prostředí wiki.

Parametr |R lze použít k obrácení chování pro použití v matematických situacích. Je to spolehlivé a mělo by být použito pouze k přeměně čísel, o nichž je známo, že jsou formátovány podle národního prostředí wiki.
Parametr NOSEP („bez oddělovačů“) znamená, že se nezmění žádné oddělovače skupin / desetinných míst; formatnum transformuje samotné číslice pouze v jazycích, které nepoužívají Hindu – Arabský číselný systém. NOSEP může také zabránit neočekávaným nestandardním seskupením číslic.

  Varování: Počáteční nuly nejsou odstraněny, pokud máte nainstalovaný Extension:ParserFunctions , můžete místo toho použít {{#expr:00001}}.


  Varování: Pokud nezadáte čísla v požadovaném přesném formátu, neočekávejte žádný spolehlivý výstup, zejména na neanglických wiki.Pokud opravdu potřebujete formátovat (podle národního prostředí wiki) číslo v neznámém vstupním formátu, můžete zkusit použít formatnum dvakrát (pokud používáte desetiné řády bude oddělovač pohlcen nebo nebude číslo naformátováno). Uvědomte si, že se jedná spíše o hack, než o běžný postup, takže výstup nemusí být spolehlivý.

1.7

1.13
r32012

{{#dateformat:date}}
{{#formatdate:date}}
{{#dateformat:date|format}}
{{#formatdate:date|format}}

{{#dateformat:25 dec 2009|ymd}}
→ 25 dec 2009 (volba), 25. prosince 2009 (výchozí)
{{#formatdate:dec 25,2009|dmy}}
→ dec 25,2009 (volba), 25. prosince 2009 (výchozí)
{{#dateformat:2009-12-25|mdy}}
prosinec 25, 2009 (volba), 25. prosince 2009 (výchozí)
{{#formatdate:2009 dec 25|ISO 8601}}
→ 2009 dec 25 (volba), 2009-12-25 (výchozí)
{{#dateformat:25 decEmber|mdy}}
→ 25 decEmber (volba), DecEmber 25 (výchozí)
Poznámka: V příkladu výše, "volba" odkazuje na vaše preference data na aktuální wiki MediaWiki.

Naformátuje nepřipojené datum na základě předvolby „formát data“ (ate format) uživatele a přidá metadata, která jej označí jako formátované datum. Pro odhlášené uživatele a ty, kteří ve svých preferencích nenastavili formát data, mohou být data nastavena jako výchozí: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (rozlišují se malá a velká písmena). Pokud je uveden pouze měsíc a den, platí pouze mdy a dmy. Pokud není zadán formát nebo je neplatný, použije se výchozí formát. Pokud dané datum není rozpoznáno jako platné datum (konkrétně pokud obsahuje nějaká metadata, jako například z vnořeného použití těchto nebo podobných šablon), je vykresleno nezměněné a nejsou generována žádná (další) metadata.
  Varování: Ačkoli norma ISO 8601 vyžaduje, aby data byla v gregoriánském kalendáři, parametr ISO v této funkci bude stále formátovat data, která spadají mimo obvyklý gregoriánský rozsah (např. data před rokem 1583). Také magické slovo nelze správně převádět mezi zápornými roky (používanými u ISO 8601) a roky BC nebo roky BCE (používanými obecně psaným písmem).


1.15
r48249

{{lc:string}}

{{lc:DATA CENTER}} → data center Vstup z malých písmen.
1.5

{{lcfirst:string}}

{{lcfirst:DATA center}} → dATA center Vstup s malým prvním písmenem.
1.5

{{uc:string}}

{{uc:text transform}} → TEXT TRANSFORM Vstup velkými písmeny.
1.5

{{ucfirst:string}}

{{ucfirst:text tRAnSFORM}} → Text tRAnSFORM Vstup s velkým prvním písmenem.
1.5

{{padleft:xyz|stringlength}}
{{padleft:xyz|strlen|char}}
{{padleft:xyz|strlen|string}}

{{padleft:xyz|5}} → 00xyz

{{padleft:xyz|5|_}} → __xyz
{{padleft:xyz|5|abc}} → abxyz
{{padleft:xyz|2}} → xyz
{{padleft:|1|xyz}} → x (první znak řetězce)

Vloží řetězec zarovnávající odsazení znaků (znak vybraný ve třetím parametru; výchozí "0") zadané délky (druhý parametr) vedle vybraného základního znaku nebo proměnné (první parametr). Poslední číslice nebo znaky v základu nahrazují poslední znaky v zarovnání; tj. {{padleft:44|3|0}} vytvoří 044. Výplňový řetězec může být zkrácen, pokud jeho délka rovnoměrně nerozdělí požadovaný počet znaků.

Ve verzích do 1.12 se používá pouze první znak třetího parametru, ale u verze 1.15 se používají všechny znaky.

Chyba (opraveno v r45734): vícebajtové znaky jsou interpretovány jako dva znaky, které mohou zkosit šířku. Nelze je také použít jako výplňové znaky.

1.8

1.15
r45734

{{padright:xyz|stringlength}}
{{padright:xyz|strlen|char}}
{{padright:xyz|strlen|string}}

{{padright:xyz|5}} → xyz00

{{padright:xyz|5|_}} → xyz__
{{padright:xyz|5|abc}} → xyzab
{{padright:xyz|2}} → xyz
{{padright:|1|xyz}} → x

Stejné jako v případě padleft, ale na pravou stranu přidá výplňové znaky.
1.8

1.15
r45734

Viz také: Extension:StringFunctions .

Lokalizace

V této tabulce jsou kouzelná slova, které lze využít jako lokalizační nástroje. Výsledek interpretace kouzelných slov často záleží na místním nastavení wiki, její konfiguraci a zvoleném jazyce: viz kupř. tabulky #Datum a čas, #Formátování nebo #Různé. Další kouzelná slova přidává rozšíření Extension:Překlady .

Použití takových kouzelných slov je poměrně složité a ne moc dobře dokumentované. S jejich použitím se můžete více dozvědět na stránkách PLURAL, GRAMMAR, GENDER.

Použití Vstup → Výstup Popis chování Verze
{{plural:2|is|are}} {{plural:0|is|are}} → are
{{plural:1*1|is|are}} → is
{{plural:21 mod 10|is|are}} → are
{{plural:{{#expr:21 mod 10}}|is|are}} → is
{{plural:1|is|are}} → is
{{plural:2|is|are}} → are
{{plural:-1|is|are}} → is
{{plural:-2|is|are}} → are
{{plural:0.5|is|are}} → are
{{plural:1.5|is|are}} → are
{{plural:-0.5|is|are}} → are
{{plural:-1.5|is|are}} → are
(Pro ruský jazyk)
{{PLURAL:5|1=Категория|Категории}}  → Категории


{{PLURAL:3|страница|страницы|страниц}} → страницы
{{PLURAL:5|страница|страницы|страниц}} → страниц

Výstup singulárního tvaru (druhý parametr), pokud absolutní hodnota prvního parametru je výraz rovnen jedné; jinak množný tvar (třetí parametr). Jeho fungování je jazykově závislé.
Některé jazykové kódy (ab, av, ba, bxr, ce, crh_cyrl, cv, inh, koi, krc, kv, lbe, lez, mhr, mrj, myv, ru, tt_cyrl, tyv, udm, xal) použily 3 množné číslo (aktualizace 01.2014)
 • Formulář 1: 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001, …
 • Formulář 2: 0, 5, 6, 7, 8, …, 18, 19, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, …
 • Formulář 3: 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 102, 1002, …
{{grammar:N|noun}} Vytiskne jazykově správně skloňovanou formu daného slova popsanou inflexním kódem za dvojtečkou. Gramatické transformace se používají pro skloňované jazyky, jako je čeština. Viz také $wgGrammarForms.
1.7
{{gender:username|text for every gender}}

{{gender:Username|male text|female text|text for unspecified}}
{{gender:|male text|female text|text for unspecified}}
{{gender:.|male text|female text|text for unspecified}}

(Závisí na pohlaví pojmenovaného uživatele) Přepínač pohlaví je nastavený v Special:Preferences.

Poznámka: První příklad je v podstatě ne-op
Poznámka: Pokud je třetí parametr vynechán a uživatel nedefinoval své pohlaví, je vrácen text, pokud je uživatel muž.
Prázdné pole uživatelského jména ({{gender:|) znamená aktuálního uživatele, ale lze jej použít pouze ve správách rozhraní (jmenný prostor MediaWiki).
Tečka za uživatelským jménem (.), znamená použití přednastaveného pohlaví uživatele na této wiki.

1.15
r46247
{{int:název zprávy}} {{int:edit}}Edit
(Závisí na uživatelském jazyce; zkus: frja)
Internacionalizuje (překládá) danou zprávu „int“, „erface“ (jmenný prostor MediaWiki) do uživatelského jazyka. V části msgnw a u dalších kouzelných slov o přechodu naleznete část Modifikace přenosu.

Může to poškodit / zaměnit konzistenci mezipaměti v MediaWiki 1.17 a starších, viz T16404.

{{int:editsectionhint|MediaWiki}} {{int:editsectionhint|MediaWiki}}Edit section: MediaWiki Můžete také použít parametry s překlady.
Parametry jsou určeny ve zprávách s: $1, $2, $3 atd.
Například zde je zpráva pro úpravu sekce (editsectionhint): Úpravy: $1
V tomto příkladu MediaWiki nahrazuje $1.

Transkluzní modifikátory

Kód {{Jméno stránky|volitelné parametry}} provede transkluzi obsahu stránky Jméno stránky ze jmenného prostoru Template (Šablona). Toto výchozí chování lze pozměnit použitím transkluzních modifikátorů.

Různé

For parser function #invoke, see w:Wikipedia:Lua#Running a module.

 1. Citation on Magic words/cs.