Pomoc:Kúzelné slová

This page is a translated version of the page Help:Magic words and the translation is 35% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Poznámka: Úpravou tejto stránky súhlasíte s uvolnením vášho príspevku pod licenciou CC0. Viac informacií sa dozviete na stránke Public Domain Help Pages. PD

Kúzelné slovíčka sú reťazce textu, ktorým MediaWiki priraďuje návratové hodnoty alebo funkcie, ako sú čas, detaily o stránke alebo názvy stránok. Táto stranka je o používaní štandardných magických slov; pre technické odkazy si pozrite Pomocník: Magické slová .

Existujú tri všeobecné druhy kúzelných slovíčok:

 • Prepínače správania: toto sú slová písané veľkými písmenami ohraničené dvojitými podčiarkovníkmi, napr. __FOO__

Premenné a funkcie syntaktického analyzátora môžu používať subst:, rovnako ako šablóny. Kúzelné slová závislé od stránky ovplyvnia alebo vrátia údaje o aktuálnej stránke (v predvolenom nastavení), aj keď je slovo pridané prostredníctvom vylúčenej šablóny alebo zahrnutej systémovej správy.

Prepínače správania

Prepínač správania ovláda rozloženie alebo správanie sa stránky a často je používaný na špecifikovanie požadovaných opomenutí a zahrnutí v obsahu. Niektoré nie sú podporované témou Minerva

Slovíčko Popis Verzie
Obsah
__NOTOC__ Skryje tabuľku s obsahom (TOC) .
__FORCETOC__ Donúti tabuľku obsahu, aby sa zobrazila v jej bežnej pozícii (nad prvým nadpisom, pri __NOTOC__) This will not work in skins that present table of contents outside the article content e.g. Vector 2022 skin.
__TOC__ Umiestni tabuľku obsahu na aktuálnu pozíciu slovíčka (ruší platnosť __NOTOC__). Ak je použíté viac krát, tabuľka obsahu sa zobrazí na prvej pozícii slovíčka. If this is used multiple times, the table of contents will appear at the first word's position. This will not work in skins that present table of contents outside the article content e.g. Vector 2022 skin.
Úprava
__NOEDITSECTION__ Skryje upravovacie odkazy vedľa nadpisov. Use of this in a template will extend the effect to that template, the pages it's included on, and any other templates included on the same page. Pre pozretie ich práce, pozri toto
__NEWSECTIONLINK__ Pridá odkaz vedľa záložky "Upraviť" na pridanie nového oddielu na stránkach, ktoré nie sú diskusie (pozri Pridanie oddielu na koniec).
1.7
__NONEWSECTIONLINK__ Odstráni odkaz vedľa záložky "Upraviť" na stránkach diskusií.
1.15
r47522
Categories
__NOGALLERY__ Používa sa na stránke kategórie, nahrádza náhľady v prehľade katekórii bežnými odkazmi.
1.7
__HIDDENCAT__ Používa sa na stránke kategórie, skryje kategóriu zo zoznamu kategórií v podradených aj nadradených kategóriach (v užívateľských nastaveniach je možnosť zapnúť ich zobrazovanie).
1.13
__EXPECTUNUSEDCATEGORY__ Used on a category page, removes the category from Special:UnusedCategories.
1.33
Zmeny jazykov
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
Nevykoná žiadne zmeny obsahu jazyka v zobrazení článku na stránkach wiki s jazykovými variantami; napríklad zobrazí iba čínštinu (zh) namiesto variant ako zh_cn, zh_tw, zh_sg, or zh_hk.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
Nevykoná žiadne jazykové zmeny na titulke (ostatný obsah je zmenený) na stránkach wiki s jazykovými variantami.
Ostatné
__START__ Bez efektu Was used to point where database message starts after comment that should not be transcluded. Odstránené r1695 a úplne odstránený r24784
1.10
r1610
__END__ Výslovne označuje koniec článku, aby zabránilo Mediawiki v odstránení prázdnych riadkov na konci. Odstránené 19213
1.1 – 1.8
__INDEX__ Povie vyhľadávaciemu nástroju, aby indexoval stránku (ruší $wgArticleRobotPolicies , ale nie robots.txt). Obsahuje $wgExemptFromUserRobotsControl variable.
1.14
__NOINDEX__ Povie vyhľadávaciemu nástroju, aby neindexoval stránku (t. j. nezobrazuj stránku vo výsledkoch hľadania). Obsahuje $2 variable.
1.14
r37973
__STATICREDIRECT__ Na stránkach presmerovaní zakáže MediaWiki automaticky aktualizovať odkaz, ak niekto presunie stránku a zaškrtne možnosť „Aktualizovať všetky presmerovania odkazujúce na pôvodný názov“ (ktoré potrebujú $wgFixDoubleRedirects ).
1.13
r37928
Prepínačee cez rozšírenie
Rozšírenie Skovíčko Popis Verzia
GlobalUserPage __NOGLOBAL__ Vypne globálny účet If present on the central user page, will prevent it from being displayed on remote wikis, and it also determines whether a link to a user page on remote wiki should be red or blue.
1.28
Disambiguator __DISAMBIG__ Idendifikuje presmerovania
1.21
Wikibase (client) __EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__ Some wiki pages do not fit the scope of Wikidata items, such as discussion archives, template subpages, etc. To prevent a wiki page from being listed in Special:UnconnectedPages, use this magic word anywhere on the page. Pages that don't meet Wikidata's notability criteria should not receive a Wikidata item.
1.37.0
DiscussionTools __ARCHIVEDTALK__ Hides "odpovedať" links from discussions on archived pages.
1.39
Gerrit change 738221
__NOTALK__ Makes a page in a talk namespace not be treated like a talk page.
1.39
Gerrit change 903247
ProofreadPage __EXPECTWITHOUTSCANS__ Some wikisource content pages consist of lists (such as a list of editions or translations of the same work) and therefore did not have scans. To prevent these pages from being listed in Special:PagesWithoutScans, insert this magic word into the page.
1.43.0-wmf.4
Gerrit change 1026897
Wikibase (client) {{NOEXTERNALLANGLINKS}} A magic word and a parser function which when invoked, will disable the Wikibase extension for a specific page, or used with parameters can suppress specific interlanguage links produced by the extension. When active, only interlanguage links present in the wikitext are used.

Premenné

Premenné vrátia informáciu o aktuálnej stránke, wiki alebo dátume. Ich syntax je podobný predlohám. Premenné označené ako "[nákladné]" sú sledované softvérom a ich počet, ktorý môže byť použítý na stránke, je obmedzený.

Ak názov predlohy koliduje s premennou, bude použitá premenná (takže na prevedenie predlohy Template:PAGENAME je potrebné napísať {{Template:PAGENAME}}). V niektorých prípadoch pridaním premennej donúti parser aby premennú spracoval ako predlohu; napríklad {{CURRENTDAYNAME|x}} sa prevedie na Template:CURRENTDAYNAME. In some cases, adding parameters will force the parser to invoke a template; for example, {{CURRENTDAYNAME|x}} transcludes Template:CURRENTDAYNAME, not the variable.

Dátum a čas

Nasledovné premenné vrátia aktuálny dátum a čas podľa nastavení časovej zóny užívateľa, východzia je zóna UTC.

Z dôvodu, že MediaWiki a prehliadač si ukladajú niektoré dáta do medzipamäte (cache), tieto premenné často zobrazujú údaje kedy bola stránka uložená do medzipamäte namiesto aktuálneho času.

The use of those variables cause pages to be cached for a more limited number of seconds. This is configured in MagicWordFactory.

The date and time magic words are formatted in the wiki content language. Since 1.19, they depend on the page content language.

Premenná Výstup Popis Verzie
Rok
{{CURRENTYEAR}} 2024 Rok
Mesiac
{{CURRENTMONTH}}

{{CURRENTMONTH2}}

07 Mesiac (číslo doplnené nulou)
{{CURRENTMONTH1}} 7 Mesiac (číslo)
{{CURRENTMONTHNAME}} júl Mesiac (názov)
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} júla Mesiac (tvar v genitíve)
{{CURRENTMONTHABBREV}} júl Mesiac (skratka)
1.5
Deň
{{CURRENTDAY}} 20 Deň v mesiaci (číslo bez doplnenia)
{{CURRENTDAY2}} 20 Deň v mesiaci (číslo doplnené nulou)
1.6
{{CURRENTDOW}} 6 Deň v týždni (číslo bez doplnenia)
{{CURRENTDAYNAME}} sobota Deň v týždni (názov)
Čas
{{CURRENTTIME}} 20:57 čas (24-hodinový formát HH:mm)
{{CURRENTHOUR}} 20 Hodina (24-hodinový formát, číslo doplnené nulou)
Ostatné
{{CURRENTWEEK}} 29 Týždeň (číslo)
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20240720205754 YYYYMMDDHHmmss časová známka
1.7
{{CURRENTDATE}} is not a magic word but it might be a template.

The following variables do the same as the preceding ones but using the site's server config or $wgLocaltimezone .

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTH1}}
 • {{LOCALMONTH2}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

Pre dôkladnejšie formátovanie času s lepšiou kontabilitou s ISO-8601 je možné doinštalovať Extension:ParserFunctions na použitie parsovacej funkcie #time .

Technické meta-údaje

Premenný Výstup Popis Verzie
Site
{{SITENAME}} MediaWiki Názov wiki ($wgSitename ).
{{SERVER}} //www.mediawiki.org doménová URL-adresa ($wgServer )
{{SERVERNAME}} www.mediawiki.org Subdoména a názov domény (od verzie 1.17 už nezávisia od $wgServerName ).
{{DIRMARK}}

{{DIRECTIONMARK}}


Vracia unikódovú smerovú značku zhodnú so smerovaním východzieho jazyka wiki (‎ v prípade jazyka z ľava do prava, ‏ v prípade jazyka z prava do ľava), užitočné pre texty s viacsmerovým textom. Od 1.19, záleží na page content lang
1.7
r14442
{{ARTICLEPATH}} /wiki/$1 Relative article path ($wgArticlePath ).
{{SCRIPTPATH}} /w Relatívna cesta ku skriptom ($wgScriptPath ).
{{STYLEPATH}} /w/skins Relatívna cesta knštýlom ($wgStylePath ).
1.16
{{CURRENTVERSION}} 1.43.0-wmf.14 (fb46c87) Verzia MediaWiki.
1.7
r14199
{{CONTENTLANGUAGE}}

{{CONTENTLANG}}

en

en

Východzí jazyk prostredia wiki ($wgLanguageCode ).
1.7
r14661
Stránka
{{PAGEID}} 37872 Vráti page identifier.
1.20
Gerrit change 9858
{{PAGELANGUAGE}}
{{#language:{{PAGELANGUAGE}}}}
sk
slovenčina
Returns the language of the current page. The language code that this variable returns can be converted to a language name using {{#language:...}}.
1.29
Gerrit change 330982
{{TRANSLATABLEPAGE}} Help:Magic words Returns the title of the translation page (the page other languages are translated from) if a page is translatable (including translated pages), and nothing if the page is not translatable.
1.41.0-wmf.8
Gerrit change 913677

<translate><!--T:1--> Translated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

<translate><!--T:2--> Untranslated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

Translated unit. Language: en.

Not translated unit. Language: en.

Must be used in a translated page, inside ‎<translate> tags. Returns the language code of the current translation unit. In a translation page, if the unit has been translated, then it returns translation language. Else, it returns source language. The language code that this variable returns can be converted to a language name using {{#language:...}}. Should only be used by translation admins.
1.36.0-wmf.8
Gerrit change 603472
{{PROTECTIONLEVEL:akcia}} Vráti úroveň ochrany (napr. 'autoconfirm', 'sysop') pre zadanä akciu (napr. 'edit', 'move') na aktuálnej stránky, prípadne prázdny reťazec ak nie je zapnutá ochrana.
1.15
r45587
{{PROTECTIONEXPIRY:akcia}} Outputs the protection expiry (e.g. "20160418155030", "infinity") for a given action (e.g. "edit", "move") on the current page. Returns "infinity" if not protected.
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES}} [Drahé] Returns the sources of any cascading protection acting on the current page. Pages will not return their own title unless they transclude themselves.
1.23
Gerrit change 104999
Najnovšie revízie stránky
{{REVISIONID}} - Unikátne ID revízie It is always empty in preview, thus one can show an error message only in preview. May be disabled in miser mode (all WMF wikis) returning - instead when not in preview.
1.5
{{REVISIONDAY}} 15 Deň úpravy (číslo bez doplnenia)
1.8
{{REVISIONDAY2}} 15 Deň upravy (číslo doplnené nulou)
1.8
{{REVISIONMONTH}} 07 Month edit was made (zero-padded number as of 1.17+, unpadded number in prior versions).
1.8
{{REVISIONMONTH1}} 7 Month edit was made (unpadded number).
1.17
r66200
{{REVISIONYEAR}} 2024 Rok úpravy
1.8
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20240715042925 Časová známka úpravy
1.8
{{REVISIONUSER}} FuzzyBot Užívateľské meno užívateľa, ktorý robil posledné úpravy
1.15
r48149
{{REVISIONSIZE}} 98015 The size (bytes of wikitext) of the viewed revision of the page or preview
1.22
Gerrit change 82650
Ovplyvňuje obsah stránky
{{DISPLAYTITLE:title}}
{{DISPLAYTITLE:title|noerror}}
{{DISPLAYTITLE:title|noreplace}}
Format the display title of the current page, which is what is typically shown in a page's title header. Unless $wgRestrictDisplayTitle is set to false, the value must be equivalent to the default title: only capitalization changes to certain parts of the title (not all) and replacing spaces with underscores are allowed. It can be disabled or enabled by $wgAllowDisplayTitle .

It can take a second argument of noerror or noreplace to suppress error messages when multiple displaytitles are used on one page or to make this displaytitle do nothing if a displaytitle was already specified earlier in the page.

1.7
1.24
Gerrit change 144870

(for noerror and noreplace)

{{DEFAULTSORT:sortkey}}
{{DEFAULTSORTKEY:sortkey}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:sortkey}}
{{DEFAULTSORT:sortkey|noerror}}
{{DEFAULTSORT:sortkey|noreplace}}
Používané na kategorizáciu stránok, nastavý východzí kľúč radenia kategórie. For example if you put {{DEFAULTSORT:Smith, John}} at the end of John Smith, the page would be sorted under "S" by default in categories. It can take a second argument of noerror or noreplace to suppress error messages when multiple defaultsortkeys are used on one page or to make this defaultsort do nothing if a defaultsort was already specified earlier in the page.
1.10
1.19
r96767

(for noerror and noreplace)

Štatistiky

Čísla vracané týmito premennými bežne obsahujú oddelovače (čiarky alebo medzere, podľa miestneho jazyka), ale môžu vrátiť aj surové čísla s indikátorom ":R" (napríklad $nop-code → $nop-result a $nop-r-code → $nop-r-result).

Use "|R" for magic words that require a parameter like PAGESINCATEGORY (for example {{PAGESINCATEGORY:Help}} and {{PAGESINCATEGORY:Help|R}}, or {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats}} and {{PAGESINCATEGORY:Help|subcats|R}}). Also applicable to {{PAGESIZE:page name}} hereinbefore.

The number magic words are formatted in the wiki content language. Since 1.19, it depends on the page content language.

Premenná Výstup Popis Verzie
{{NUMBEROFPAGES}} 1 695 823 Počet wiki stránok.
1.7
{{NUMBEROFARTICLES}} 62 429 Number of pages in content namespaces that qualify as articles. Pozri Manual:$wgArticleCountMethod pre detaily
{{NUMBEROFFILES}} 2 783 Počet nahratých súborov.
1.5
{{NUMBEROFEDITS}} 6 548 219 Počet úprav stránky.
1.10
r21319
{{NUMBEROFVIEWS}} Počet zobrazení stránky. Zvyčajne nepoužiteľné na wiki, ktorá používa ukladanie do pamäte. Removed in Gerrit change 150699.
1.14 – 1.24
r42721
{{NUMBEROFUSERS}} 17 967 609 Počet registrovaných užívateľov.
1.7
{{NUMBEROFADMINS}} 134 Počet užívateľov v skupine sysop.
1.7
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 937 Počet aktívnych užívateľov, založený na kritériach v Special:Statistics.
1.15
r47392
{{PAGESINCATEGORY:categoryname}}
{{PAGESINCAT:categoryname}}
153
153
[Expensive] Počet stránok v zadanej kategórii. (Category:Help slúži na demonštráciu)
1.13
r32932
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|all}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|pages}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|subcats}}
{{PAGESINCATEGORY:categoryname|files}}
153
150
3
0
[Expensive]

Respectively, the number of

 • all pages
 • ordinary pages (excluding subcategories and files)
 • subcategories or
 • files

in the given category. (Category:Help used for demonstration)

1.20
Gerrit change 12790
{{NUMBERINGROUP:groupname}}
{{NUMINGROUP:groupname}}
21
21
Počet užívateľov v špecifickej skupine . (bureaucrat used for demonstration)
1.14
r40116
{{PAGESINNS:index}}
{{PAGESINNAMESPACE:index}}
nepovolené [Expensive] Počet stránok v zadanom mennom priestore (nahraď 2 s relevantným indexom menného priestoru). For instance, {{PAGESINNAMESPACE:14}} will output the number of category pages. {{PAGESINNS:0}} differs from {{NUMBEROFARTICLES}} in that the former includes redirects and disambiguation pages. Disabled by default, enable with $wgAllowSlowParserFunctions .
1.7

Názvy stránok

Premenná Z tejto stránky Popis Verzie
{{FULLPAGENAME}} Help:Magic words/sk Menny priestor a názov stránky.
1.6
{{PAGENAME}} Magic words/sk Názov stránky.
{{BASEPAGENAME}} Magic words Názov stránky bez aktuálnej podstránky a menného priestoru. Would return Title/Foo on page Help:Title/Foo/Bar.
1.7
{{ROOTPAGENAME}} Magic words Name of the root of the current page. Would return Title on page Help:Title/Foo/Bar.
1.22
{{SUBPAGENAME}} sk Podstránka názvu stránky. Would return Bar on page Help:Title/Foo/Bar.

If no subpage exists the value of {{PAGENAME}} is returned.

For more complex splitting, use {{#titleparts:}} from the ParserFunctions extension.

1.6
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Help:Magic words/sk
Help:Magic words/sk
Menný priestor a názov priradenej obsahovej stránky.
1.7
{{TALKPAGENAME}} Help talk:Magic words/sk Menný názov a názov priradenej diskusnej stránky.
1.7

None of these are affected by changes to the display title using {{DISPLAYTITLE:xxxx}}; the values returned are the original page title.

The {{BASEPAGENAME}} and {{SUBPAGENAME}} magic words only work in namespaces that have subpages enabled. See $wgNamespacesWithSubpages for information on enabling subpages.

Od 1.15+ vedia spracovať parameter, čím sa špecifikuje stránka, s ktorou sa ma operovať namiesto aktuálnej stránky:

 • {{PAGENAME:Template:Main Page}} → Main Page
  Upozornenie: If the page title contains any parts that are "." or "..", the magic word returns nothing.
{{PAGENAME:one/./three}}Nothing is returned.
  Upozornenie: Page titles containing certain characters, such as apostrophes ' or asterisks *, may produce unexpected results when handled with these magic words, e.g. {{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}}}. See bugs T16779, T18474, T37628, T37746. One simple way to fix this is wrapping the pagename in {{#titleparts:}} from the ParserFunctions extension.

URL encoded page names

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (i.e. spaces replaced with underscores and some characters HTML escaped using numeric character encoding):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{ARTICLEPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}
 • {{ROOTPAGENAMEE}}

Note that {{PAGENAME:...}}, {{PAGENAMEE:...}} and {{urlencode:...}} have distinct implementations. See Manual:PAGENAMEE encoding for details.

Menné priestory

Premenná Výstup Popis Verzie
{{NAMESPACE}} Help Menný priestor (názov) (except for main space)
{{NAMESPACENUMBER}} 12 ID of the page's namespace
1.20
Gerrit change 4056
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Help
Help
Názov priradeného menného priestoru
1.7
{{TALKSPACE}} Help talk Názov priradeného diskusného menného priestoru
1.7

Nasledovné su URL-kódované ekvivalenty:

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{ARTICLESPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

Od 1.15+ vedia spracovať parameter, čím sa špecifikuje vlastnosť, ktorá má byť vrátená pre zadaný názov namiesto aktuálnej stránky:

 • {{NAMESPACENUMBER:MediaWiki}}0
 • {{NAMESPACE:MediaWiki}} (Pages in main space will return empty)
 • {{NAMESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{SUBJECTSPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{ARTICLESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{TALKSPACE:Template:Main Page}}Template talk

Parameter must not be a namespace name:

 • {{SUBJECTSPACE:Help talk}}  (Empty)

Other

Variable Output Description Versions
{{!}} | Used to include a pipe character as part of a template argument or table cell contents. Before this was added as a magic word, many wikis implemented this by creating Template:! with | as the content.

See Help:Extension:ParserFunctions#Escaping pipe characters in tables for further explanation.

1.24
Gerrit change 136234
{{=}} = Used to include an equal sign as part of a template argument or table cell contents. Before this was added as a magic word, many wikis implemented this by creating Template:= with = as the content.

See Help:Extension:ParserFunctions#Raw equal signs for further explanation.

1.39
Gerrit change 791685

Funkcie parsera

Funkcie parsera sú veľmi podobné premenným, ale majú jeden alebo viac parametrov (technicky ktorékoľvek kúzelné slovíčko, ktoré má parameter, je funkcia parsera) a názov má zvyčajne predponu mriežku na rozlíšenie od možných predlôh.

Táto stránka popisuje len tie funkcie parsera, ktoré tvoria súčasť MediaWiki. Iné funkcie parsera môžu byť pridané cez rozšírenia MediaWiki, ako napríklad Extension:ParserFunctions . Pre tých pozri Help:Extension:ParserFunctions .

Technical metadata of another page

Parser function Output
(for page MediaWiki)
Description Versions
{{PAGEID: page name }} 1 [Expensive] Returns the page identifier of the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{PAGESIZE:page name}}
{{PAGESIZE: page name |R}}
102 338
102338
[Expensive] Returns the byte size of the specified page. Use "|R" to get raw (unformatted) numbers.
1.13
r33551
{{PROTECTIONLEVEL:action | page name}} sysop [Expensive] Outputs the protection level (e.g. "autoconfirmed", "sysop") for a given action (e.g. "edit", "move") on the specified page. Returns an empty string if not protected.
1.21
r44683
{{PROTECTIONEXPIRY: action | page name}} infinity [Expensive] Outputs the protection expiry (e.g. "20160418155030", "infinity") for a given action (e.g. "edit", "move") on the specified page. Returns "infinity" if not protected.
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES: page name}} [Expensive] Returns the sources of any cascading protection acting on the specified page. Pages will not return their own title unless they transclude themselves.
1.23
Gerrit change 104999
{{REVISIONID: page name }} 6287429 [Expensive] Unique revision ID of the last revision on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY: page name }} 29 [Expensive] Day of edit from the last revision of the specified page* (unpadded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY2: page name }} 29 [Expensive] Day of edit from the last revision of the specified page* (zero-padded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH: page name }} 12 [Expensive] Month of edit from the last revision of the specified page* (zero-padded number as of 1.17+, unpadded number in prior versions).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH1: page name }} 12 [Expensive] Month of edit from the last revision of the specified page* (unpadded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONYEAR: page name }} 2023 [Expensive] Year of edit from the last revision of the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONTIMESTAMP: page name }} 20231229181425 [Expensive] Timestamp as of time of edit on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONUSER: page name }} Tropicalkitty [Expensive] The username from the last revision on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
 • When the given param is equal to the current title of the parser, the parser function will yield the previous versions on preview and on substitution, that includes empty strings when used on page creation but using the values from the viewed version for page view, including viewing old revisions. In this case it is a non-expensive parser function.

URL dáta

Premenná Vstup → Výstup Popis Verzie
{{localurl:page name}}
{{localurl:page name
|query_string}}
{{localurl:MediaWiki}}
→ /wiki/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}}
→ /w/index.php?title=MediaWiki&printable=yes
Relatívna cesta k názvu
{{fullurl:page name}}
{{fullurl:page name
|query_string}}

{{fullurl:interwiki:remote page name
|query_string}}
{{fullurl:Category:Top level}}
→ //www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{fullurl:Category:Top level|action=edit}}
→ //www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit
{{fullurl:s:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/Electra?action=edit
{{fullurl:s:es:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/es:Electra?action=edit

Cesta k názvu relatívna k protokolu, ktorá závisí od konfiguračného nastavenia $wgServer pre miestnu wiki (a tak môže, ale nemusí, začínať predponou $). Vyriešia sa tým aj predpony interwiki. Poznámka: Nevyhnutý (obyčajný) protokol-relatívny odkaz nie je prepojený automaticky.
1.5
{{canonicalurl:page name}}
{{canonicalurl:page name
|query_string}}

{{canonicalurl:interwiki:remote page name
|query_string}}
{{canonicalurl:Category:Top level}}
https://www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{canonicalurl:Category:Top level|action=edit}}
https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit {{canonicalurl:w:Category:Top level|action=edit}}
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Top_level?action=edit

The absolute path to the title, using the canonical URL. This will also resolve interwiki prefixes.
1.18
{{filepath:file name}}
{{filepath:file name|nowiki}}
{{filepath:file name|thumbnail_size}}
{{filepath:Wiki.png}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png

{{filepath:Wiki.png|nowiki}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png
{{filepath:Example.svg|300}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Example.svg/300px-Example.svg.png

The parameter nowiki usually removes the link around the filepath (which can't be seen in this example).

A protocol-relative path to the full size or thumbnail (1.18+) of a media file.
1.12
r25854

1.18
r80813
{{urlencode:string}} or
{{urlencode:string|QUERY}}
{{urlencode:string|WIKI}}
{{urlencode:string|PATH}}
{{urlencode:x:y/z á é}} or
{{urlencode:x:y/z á é|QUERY}}
→ x%3Ay%2Fz+%C3%A1+%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|WIKI}}
→ x:y/z_%C3%A1_%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|PATH}}
→ x%3Ay%2Fz%20%C3%A1%20%C3%A9

Note that the default changed from |WIKI to |QUERY in 1.17; this may break templates that rely on this function.

Vstup kódovaný na použitie v adresách URL. Upozorňujeme, že neexistuje žiadna funkcia urldecode, ako je tomu v zastaraných funkciách Extension:StringFunctions
Encoding
codespace
 none + 
QUERY + 
 WIKI _ 
 PATH%20
1.7
r14273
(or
1.17
r64726

1.17
r64726

1.17
r64726
)
{{anchorencode:string}} {{anchorencode:x y z á é}}
→ x_y_z_á_é
Vstup kódovany pre použitie v URL kotvách sekcií (po znaku '#' v URL).
1.6
r16279

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (some characters percent-encoded):

 • {{localurle:page name}}
 • {{localurle:page name|query_string}}
 • {{fullurle:page name}}
 • {{fullurle:page name|query_string}}
 • {{fullurle:interwiki:remote page name|query_string}}
 • {{canonicalurle:page name}}
 • {{canonicalurle:page name|query_string}}
 • {{canonicalurle:interwiki:remote page name|query_string}}

Menné priestory

{{ns:}} returns the current localized name for the namespace with that index, canonical name, or local alias. Thus {{ns:6}}, {{ns:File}}, and {{ns:Image}} (an old name for the File namespace) all return "File". On a wiki where the content language is French, {{ns:Fichier}} is also valid, but {{ns:Datei}} (the localisation of "File" in German) is not.

The main namespace has no name, i.e. {{ns:0}} returns an empty string. For explicitly referring to the main namespace, {{int:Blanknamespace}} can be used, resulting in "(Hlavný)".

{{nse:}} is the equivalent encoded for MediaWiki URLs. It does the same, but it replaces spaces with underscores, making it usable in external links.

Obsahový menný priestor Diskusný menný priestor
Použitie Výstup Použitie Výstup
{{ns:-2}} / {{ns:Media}} Media {{ns:-1}} / {{ns:Special}} Special
(no talk page)
{{ns:0}} / {{ns:}} {{ns:1}} / {{ns:Talk}} Talk
{{ns:2}} / {{ns:User}} User {{ns:3}} / {{ns:User talk}} User talk
{{ns:4}} / {{ns:Project}} Project
Varies between wikis
{{ns:5}} / {{ns:Project talk}} Project talk
{{ns:6}} / {{ns:File}} or {{ns:Image}} File {{ns:7}} / {{ns:File talk}} or {{ns:Image talk}} File talk
{{ns:8}} / {{ns:MediaWiki}} MediaWiki {{ns:9}} / {{ns:MediaWiki talk}} MediaWiki talk
{{ns:10}} / {{ns:Template}} Template {{ns:11}} / {{ns:Template talk}} Template talk
{{ns:12}} / {{ns:Help}} Help {{ns:13}} / {{ns:Help talk}} Help talk
{{ns:14}} / {{ns:Category}} Category {{ns:15}} / {{ns:Category talk}} Category talk

Don't confuse localised namespaces with custom namespaces.

Formátovanie

Použitie Vstup → Výstup Popis Verzia

{{formatnum:unformatted number}}
{{formatnum:formatnum-formatted number|R}}
{{formatnum:unformatted number|NOSEP}}

 • Simple:
  • {{formatnum:987654321.654321}}
   → 987 654 321,654321
  • {{formatnum:987 654 321,654321|R}}
   → 987654321.654321
 • Advanced:
  • {{formatnum:{{formatnum:987654321.654321}}|R}}
   → 987654321.654321 (on any locale)
  • {{formatnum:00001}}
   → 00 001
  • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
   → 987654321.654321
  • Examples with Bangla locale:
   • {{formatnum:987654321.654321}}
    → ৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
    → ৯৮৭৬৫৪৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১ |R}}
    → 987654321.654321

Unsupported:
{{formatnum:{{formatnum:987.654.321}}}}
→ 987 654 321 (e.g. with Italian locale)


Examples of wrong input (unreliable output), with or without |R:
{{formatnum:987,654.321|R}} (the least broken)
{{formatnum:987.654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}
{{formatnum:987&nbsp;654,321|R}}

Takes an unformatted number (Arabic, no group separators and . as decimal separator) and outputs it in the localized digit script and formatted with decimal and decimal group separators, according to the page language.

The |R parameter can be used to reverse the behavior, for use in mathematical situations: it's reliable and should be used only to deformat numbers which are known to be formatted exactly as formatnum formats them with the wiki's locale.
The NOSEP ("no separators") parameter means that no group / decimal separators are changed; formatnum will only transform the digits themselves in languages which don't use the Hindu–Arabic numeral system. NOSEP can also prevent non-standard digit groupings you wouldn't expect.

  Upozornenie: Leading zeroes are not removed, you can use {{#expr:00001}} instead if you have Extension:ParserFunctions installed.

  Upozornenie: If you don't input numbers in the exact format required, don't expect any reliable output, especially on non-English wikis.


If you really need to format (according the wiki's locale) a number in unknown input format, you could try and use formatnum two times (but not if it can have a decimal group, or its separator will be eaten or the number won't be formatted). Be aware that this is more a hack than a regular way to proceed, thus the output may be not reliable.

1.7

1.13
r32012

{{#dateformat:date}}
{{#formatdate:date}}
{{#dateformat:date|format}}
{{#formatdate:date|format}}

{{#dateformat:25 dec 2009|ymd}}
2009 december 25 (voľba), 2001 Sep 11 (východzie)
{{#formatdate:dec 25,2009|dmy}}
25 december 2009 (voľba), 11 Sep 2001 (východzie)
{{#dateformat:2009-12-25|mdy}}
december 25, 2009 (voľba), December 7, 1941 (východzie)
{{#formatdate:2009 dec 25|ISO 8601}}
2009-12-25 (voľba), 2001-09-11 (východzie)
{{#dateformat:25 decEmber|mdy}}
december 25 (your pref), December 25 (default)
Poznámka: V príkladoch vyššie "voľba" sa odvoláva len na tvoje nastavenia na aktuálnej MediaWiki wiki.

Formátuje dátum podľa užívateľského nastavenia "Formát dátumu". Pre neprihlásených užívateľov a pre tých, ktorý si nezmenili formát dátumu v ich nastaveniach, dátumu môže byť priradené východzie nastavenie: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (všetky rozlišujú malé/veľké písmená). Ak formát nie je špecifikovaný alebo neplatný, ako východý formát sa použije vstupný formát. Ak zadaný dátum nie je rozpoznaný ako platný dátum, je zobrazený nezmenene. For logged-out users and those who have not set a date format in their preferences, dates can be given a default: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (all case sensitive). If only the month and day are given, only mdy and dmy are valid. If a format is not specified or is invalid, the input format is used as a default. If the supplied date is not recognized as a valid date (specifically, if it contains any metadata such as from a nested use of these or similar templates), it is rendered unchanged, and no (additional) metadata is generated.
  Upozornenie: Napriek tomu, že štandard ISO 8601 si vyžaduje dátumy z Gregoriánskeho kalendára, parameter ISO v tťejto funkcii bude formátovať dátumy, ktoré sú mimo bežného Gregorianského rozsahu (napr. dátumy pred rokom 1583).
1.15
r48249

{{lc:string}}

{{lc:DATA CENTER}} → data center Vstup v malých písmenách.
1.5

{{lcfirst:string}}

{{lcfirst:DATA center}} → dATA center Vstup s prvým znakom v malých písmenách.
1.5

{{uc:string}}

{{uc:text transform}} → TEXT TRANSFORM Vstup vo veľkých písmenách.
1.5

{{ucfirst:string}}

{{ucfirst:text tRAnSFORM}} → Text tRAnSFORM Vstup s prvým znakom vo veľkých písmenách.
1.5

{{padleft:xyz|stringlength}}
{{padleft:xyz|strlen|char}}
{{padleft:xyz|strlen|string}}

{{padleft:xyz|5}} → 00xyz

{{padleft:xyz|5|_}} → __xyz
{{padleft:xyz|5|abc}} → abxyz
{{padleft:xyz|2}} → xyz
{{padleft:|1|xyz}} → x (first character of the string)

Vloží režazec zarovnávajúcich znakov (znak zvolený tretím parametrom; východzie "0") špecifikovanej dĺžky (druhý paramter) vedľa zvoleného základného znaku alebo premennej (prvý parameter). Výsledné číslice alebo znaky v základe nahradia výsledné znaky v zarovnaní; t. j. {{padleft:44|3|0}} vytvorí 044. The final digits or characters in the base replace the final characters in the padding; i.e. {{padleft:44|3|0}} produces 044. The padding string may be truncated if its length does not evenly divide the required number of characters.

Only the first character of the third parameter is used in versions up to 1.12, but by version 1.15, all the characters are used.

bug (opravené v r45734): viacbytové znaky sú interpretované ako dva znaky, čo môže skresliť šírku. Takéto znaky taktiež nemôžu byť použité ako zarovnávacie znaky.

1.8

1.15
r45734

{{padright:xyz|stringlength}}
{{padright:xyz|strlen|char}}
{{padright:xyz|strlen|string}}

{{padright:xyz|5}} → xyz00

{{padright:xyz|5|_}} → xyz__
{{padright:xyz|5|abc}} → xyzab
{{padright:xyz|2}} → xyz
{{padright:|1|xyz}} → x

Zhodné s funkciou padleft, ale pridá zarovnávacie znaky vpravo.
1.8

1.15
r45734

{{bidi:string}}

{{bidi:text transform}} → ‪text transform‬

{{bidi:كتابة عربية}} → ‫كتابة عربية‬

Wraps the text in a script-appropriate directionality marker (either left-to-right (U+202A) or right-to-left (U+202B)) and a pop directionality formatting character (U+202C), to ensure directionality safety when using a mix of scripts in running text.

Localization

Here are the magic words which are used as main localisation tools. Other magic words will often depend on the wiki's locale and configuration or on the chosen language: see in particular #Date and time, #Formatting, #Miscellaneous. More magic words are added by the Extension:Translate .

The usage of these magic words can be very complex, and the documentation is currently incomplete; there's some more info on PLURAL, GRAMMAR, GENDER.

Usage Input → Output Description Version
{{PLURAL:2|is|are}} {{PLURAL:0|is|are}} → are
{{PLURAL:1*1|is|are}} → is
{{PLURAL:21 mod 10|is|are}} → are
{{PLURAL:{{#expr:21 mod 10}}|is|are}} → is
{{PLURAL:1|is|are}} → is
{{PLURAL:2|is|are}} → are
{{PLURAL:-1|is|are}} → is
{{PLURAL:-2|is|are}} → are
{{PLURAL:0.5|is|are}} → are
{{PLURAL:1.5|is|are}} → are
{{PLURAL:-0.5|is|are}} → are
{{PLURAL:-1.5|is|are}} → are
(For Russian)
{{PLURAL:5|1=Категория|Категории}} → Категории


{{PLURAL:3|страница|страницы|страниц}} → страницы
{{PLURAL:5|страница|страницы|страниц}} → страниц

Outputs the singular form (second parameter) if the absolute value of the first parameter is an expression equalling one; the plural form (third parameter) otherwise. Its functioning is language-dependent.
Some language codes (ab, av, ba, bxr, ce, crh_cyrl, cv, inh, koi, krc, kv, lbe, lez, mhr, mrj, myv, ru, sl, tt_cyrl, tyv, udm, xal) used 3 plural forms (updated 01.2014):
 • Form 1: 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001, …
 • Form 2: 0, 5, 6, 7, 8, …, 18, 19, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, …
 • Form 3: 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 102, 1002, …
{{GRAMMAR:N|noun}} Outputs the correct inflected form of the given word described by the inflection code after the colon (language-dependent). Grammar transformations are used for inflected languages like Polish. See also $wgGrammarForms .
1.7
{{GENDER:username|text for every gender}}

{{GENDER:Username|male text|female text|text for unspecified}}
{{GENDER:|male text|female text|text for unspecified}}
{{GENDER:.|male text|female text|text for unspecified}}

'(zavisí od nastavenia pohlavia užívateľa)'

Prepínač pre pohlavie nastavené v Special:Preferences.
Poznámka: Prvý príklad je v podstate no-op
Poznámka: Ak je 3. parameter vynechaný a používateľ nedefinoval svoje pohlavie, potom sa vráti text, ak je používateľ mužského pohlavia.
Prázdne pole pre meno používateľa ({{GENDER:|)znamená aktuálneho používateľa, ale je možné ho použiť iba v správach rozhrania (menný priestor MediaWiki).
Bodkové používateľské meno (.) Znamená predvolené pohlavie používateľa na tejto wiki.

1.15
r46247
{{int:message name}} {{int:edit}}Edit
(Depends on user language; try: frja)
Zmedzinárodňuje (prekladá) zadanú správu rozhrania (interface) (menný priestor MediaWiki) do jazyka užívateľa. Toto môže poškodiť/zmiasť konzistenciu vyrovnávajúcej pamäte, pozri T16404.

Note that this can damage / confuse cache consistency in MediaWiki 1.17 and earlier, see T16404.

{{int:editsectionhint|MediaWiki}} {{int:editsectionhint|MediaWiki}}Edit section: MediaWiki You may also use parameters with translations.
Parameters are designated in messages with: $1, $2, $3, etc.
For example, here is the message for editsectionhint: Edit section: $1
In this example, MediaWiki replaces $1.

Transclusion modifiers

{{Page name|optional params}} usually transcludes another page, by default from the Template:namespace. These magic words modify that behavior.

Rôzne


See also