Tăng trưởng

This page is a translated version of the page Growth and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.
Tính năng Tăng trưởng Sử dụng công cụ Cập nhật Dự án Nhóm Tăng trưởng
Duyệt toàn bộ nội dung
Khám phá các tính năng đã có Trang trợ giúp và tài nguyên liên quan đến các tính năng Tin tức mới nhất của dự án Các sáng kiến hiện tại và tư duy chiến lược về việc xây dựng các Tính năng hoặc tạo mới tài nguyên. Chúng tôi là ai

Tài nguyên và trợ giúp chung

Tài nguyên giúp đỡ cho cố vấn Tài nguyên giúp đỡ cho cộng đồng

Nhóm Tăng trưởng của Quỹ Wikimedia hoạt động nhằm tạo ra một tập hợp các tính năng nhằm khuyến khích những người mới đến thực hiện các chỉnh sửa. Những tính năng này đã được chứng minh là làm tăng mức độ tương tác của những người mới tham gia.

Các sáng kiến hiện tại

Để xem cập nhật về các sáng kiến này và các dự án cụ thể bên dưới chúng, hãy xem trang cập nhật nhóm tăng trưởng hoặc đăng ký bản tin của nhóm chúng tôi.

Lộ trình triển khai

Bảng dưới đây là một cách nhanh chóng để xem các sáng kiến nhóm Phát triển nào được triển khai trong các wiki. Xem các trang dự án cụ thể để biết chi tiết.

In the table below, wikis in bold (Arabic, Czech, Bengali and Vietnamese Wikipedia) are our pilot wikis, with dedicated resources.[1]

Wikis in A/B testing mode are with the following configuration: 80% of new accounts get Growth features, 20% have the default experience. These numbers are sometimes different, if so they are details in the table below.

Learn more about getting the features.

Wiki New accounts per month EditorJourney Welcome survey Help panel Newcomer homepage Newcomer tasks Link recommendation Mentor dashboard
Wikipedia Afrikaans Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Alemanni Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Aragon Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Ả Rập 10.000   Xong   Xong A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)   To do
Wikipedia tiếng Ả Rập Ai Cập Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Asturias Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Assam Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Nam Azerbaijan Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Azerbaijan Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Bavaria Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Bashkir Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Belarus (Taraškievica) Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Belarus Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Bulgaria 500 Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Bengal 2.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)   To do
Wikipedia tiếng Breton Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Bosna Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Catalan 700 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Cebu Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Trung Kurd Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Séc 1.500   Xong   Xong A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)   To do
Wikipedia tiếng Wales Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Đan Mạch 500 Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Đức 8.000 Not needed   Xong A/B testing (30%) A/B testing (30%) A/B testing (30%)   Xong
Wikipedia tiếng Hy Lạp 1.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Anh 130.000 Not needed A/B testing (2%) A/B testing (2%) A/B testing (2%) A/B testing (2%)
Wikipedia Quốc tế ngữ 20 Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Tây Ban Nha 25.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Estonia Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Basque 100   Xong   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Ba Tư 6.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Phần Lan Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Pháp 17.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)
Wiktionary tiếng Pháp 250   Xong   Xong A/B testing A/B testing  N Not done
Wikipedia tiếng Ireland Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Galicia Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Gujarat Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Do Thái 2.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Hindi 2.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Croatia 200 Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Hungary 900   Xong   Xong A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Armenia 250   Xong   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Indonesia 4.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Island Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Nhật 6.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Java Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Gruzia Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Kazakh Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Khmer Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Kannada Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Triều Tiên 2.500   Xong   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Kurd Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Kyrgyz Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia Latinh Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Luxembourg Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Litva Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Latvia 100 Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Minangkabau Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Macedonia Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Malayalam Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Mông Cổ Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Marathi Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Mã Lai 500 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Miến Điện Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Nepal Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Hà Lan 2.200 Not needed   Xong A/B testing (50%) A/B testing (50%) A/B testing (50%)   Xong
Wikipedia tiếng Na Uy Nynorsk Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Na Uy 800 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Occitan Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Punjab Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Ba Lan 2.500 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Bồ Đào Nha 9.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Romana 1.200 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Nga 12.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Scots Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Serbia-Croatia Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Anh đơn giản 900 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Sinhala Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Slovak 350 Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Slovenia Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Somalia Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Albania 200 Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Serbia 500   Xong   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Sunda Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Thụy Điển 1.200 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Swahili Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Tamil 300 Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia Thử nghiệm Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Telugu 200 Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Thái 1.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Tagalog Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Thổ Nhĩ Kỳ 6.000 Not needed   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Tatar Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Ukraina 1.400   Xong   Xong A/B testing A/B testing A/B testing
Wikipedia tiếng Urdu 250 Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Việt 4.000   Xong Turned off (see task T218920) A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)   To do
Wikipedia tiếng Waray Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia Hán văn Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Mân Nam Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong
Wikipedia tiếng Quảng Đông Not needed   Xong   Xong   Xong   Xong


Mục tiêu

Nhóm Tăng trưởng được thành lập vào tháng 7 năm 2018. Nhóm hỗ trợ chương trình “Nội dung mới” của bộ phận Khán giả, và đến lượt mình, mục tiêu dài hạn của Wikimedia Foundation là “Công bằng tri thức”. Những sáng kiến này là về việc xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ mang lại nội dung rộng lớn và sâu sắc cho mọi người trên toàn thế giới. Một cách để thực hiện điều này là bằng cách thu hút những người đóng góp mới trong các dự án Wikimedia. Thật không may, rất ít người bắt đầu đóng góp tiếp tục đóng góp trong những ngày và tuần sau khi họ bắt đầu. Điều này là do đóng góp đòi hỏi nhiều kỹ năng văn hóa và kỹ thuật khó học. Mục tiêu của Nhóm tăng trưởng là giải quyết vấn đề này thông qua các thay đổi phần mềm giúp giữ chân những người đóng góp mới trong các dự án Wikimedia cỡ trung, bắt đầu với Wikipedia.

Chúng tôi đang bắt đầu công việc của mình với các Wikipedia cỡ trung vì một vài lý do. Những dự án đó có rất nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng cũng có những thách thức có thể được giúp đỡ thông qua phần mềm. Phần lớn động lực cho công việc của nhóm này đến từ dự án nghiên cứu New Editor Experience, được thực hiện vào năm 2017. Trong nghiên cứu, Wikimedia Foundation đã làm việc với cộng đồng Wikipedia tiếng Séc và Hàn Quốc để hiểu những thách thức mà đứng theo cách của những người đóng góp mới. Tiếp tục mối quan hệ đó, chúng tôi sẽ thử nghiệm các thay đổi phần mềm trên Wikipedia [$cswiki tiếng Séc] và [$kowiki tiếng Hàn] trước khi triển khai lên các Wikipedia cỡ trung khác. Thay đổi phần mềm của chúng tôi thường sẽ thuộc một trong các loại sau:

 • Trợ giúp trong ngữ cảnh: thay đổi trải nghiệm chỉnh sửa Wikipedia để hiển thị hướng dẫn hữu ích xung quanh các thách thức về kỹ thuật và khái niệm.
 • Trợ giúp giữa người với người: các diễn đàn và chương trình kết nối các biên tập viên với nhau để những người đóng góp có kinh nghiệm có thể giúp những người đóng góp mới hơn thành công.
 • Gợi ý nhiệm vụ: gợi ý các loại sửa đổi sẽ giúp người mới đến học các kĩ năng wiki.


Nhân sự

Các phần dưới đây có thể được thay đổi đáng kể trong những tuần tới, hoặc quá kỹ thuật hoặc ít liên quan đến sự hiểu biết về dự án. Chúng tôi đã quyết định không dịch chúng.

Past projects

For information about the Growth team that existed from 2013–2015, see Growth/Growth 2014.
For information about the predecessor to this team, see Collaboration.

Past projects by various iterations of the team and volunteer developers:

Goals and metrics

As stated in the Audiences department’s 2018-2019 annual plan, the Growth team’s goal is:

Increase retention of new contributors in the target wikis, Czech and Korean Wikipedias.

To determine whether we’re meeting our goal, we have specified metrics and set targets for them:

Thước đo Mục tiêu
New contributor retention in target wikis 10% increase
Mentor retention in target wikis Sustainable rate

The first metric, “new contributor retention”, is the main metric we use to measure our impact.  The second metric, “mentor retention”, will be relevant for interventions that involve mentorship. As we focus our work, we will consider whether that second metric is the right fit for the team at this time.

We need to create a more specific definition of “new contributor retention” in order for it to be useful.  See the section below on “What does it mean to ‘retain new contributors’?” for our team’s thinking.

In the future, this section will contain links to the Growth team's reports that track our metrics.

What does it mean to "retain new contributors"?

For the purposes of this team, “new contributors” are people who have registered accounts on a wiki project, even if they have not made an edit. To “retain” them means that they make edits and continue to make edits over time. Though we hope that contributors are retained for months and years, we know that they will first have to make it through their first days and weeks. Those first days and weeks are more likely to be the Growth team’s focus.

There are different periods of time over which we can measure retention. One definition might be “second month retention”, meaning a contributor is "retained" if they edit during their first month and also edit during their second month. But another definition might be “second week retention”, meaning a contributor is "retained" if they edit during their first week and also edit during their second week.

As we work, the Growth team will determine which types of retention are most important to track and to increase.  See this page for a formal definition of retention.

Background

Wikimedia projects need to have a constant stream of new contributors in order to become hubs for broad and deep content. New contributors replace experienced contributors who stop editing. They also increase the diversity of the editing community. This stream of new editors allows projects to grow their content while increasing the diversity of their content. But in many Wikimedia projects, the number of active contributors is decreasing or staying the same, and the retention rate of new contributors is also decreasing or staying the same. This issue was studied in the 2013 paper The Rise and Decline of an Open Collaboration System: How Wikipedia's reaction to popularity is causing its decline. The authors showed that active contributors in English Wikipedia began to shrink in 2007, with the major cause being increasing technical and cultural barriers for contributors. Since then, similar patterns have been seen in other Wikimedia projects.

Data showing the state of active contributors and contributor retention in Wikimedia projects is forthcoming.

Beyond the high-level numbers themselves, additional research suggests that many new contributors do not reach their full potential because contributing is both technically and culturally complicated. For instance, it is common for excited new contributors to have their first edits reverted or their first pages deleted without an informative explanation. This causes them to be confused and disappointed, and ultimately not to continue editing.

Together, the numbers, research, and stories, mean that we can do better to engage and retain new contributors. In particular, the Wikimedia Foundation decided to focus on mid-size Wikipedias because those projects need to grow their content, have challenges with contributor retention, and there is potential for software to help.

To better understand what causes new contributors to stay and to leave, the Wikimedia Foundation completed the New Editor Experiences research project in 2017.  The project identified the main challenges experienced by new contributors to Wikipedia, and a set of potential solutions.  See the “Challenges” and “Solutions” sections below for the details.

The Growth team formed to take action on the challenges and solutions identified by the research project. We will continue our relationship with the Czech and Korean communities by testing changes in those wikis first. When we discover changes that increase contributor retention, we will engage other communities to consider deploying those changes in more wikis.

Although much valuable research has already been done to help our team understand new editors, important open questions remain. The team records and prioritizes our open questions on this page. We will be deliberate about using research, data, surveys, and feature instrumentation to answer them.

Principles

The following is a list of healthy characteristics that we think wikis should exhibit with respect to new contributors.  They are guiding principles for our team, and we hope to help make them a reality in the wikis we work with.

 • Diverse contributors lead to wikis with broad and deep content.
 • Contributors who want to make useful improvements to a wiki should all be able to find a place in the community where they fit in.
 • Contributors should be able to learn to edit on their own.
 • Contributors of any skill level should be able to ask for and receive help from other community members.
 • Contributors should be able to learn and edit in a supportive and non-confrontational environment.

Challenges

There are challenges that stand in the way of the principles above.  The main challenges were identified by the New Editor Experiences research project that was completed in 2017.  With the help of Czech and Korean community members, researchers interviewed 64 contributors to Czech and Korean Wikipedias to learn about why they started editing, what they found easy or difficult, and if they've stopped editing, why they stopped. The project surfaced a set of technical, conceptual, and cultural challenges, summarized below.  Our team’s work will help wikis overcome these challenges so that the principles can become reality.

 • Technical: new contributors struggle with specific skills needed to contribute.
  • Editing: though Visual Editor is helpful for new contributors, it is hard for them to learn the process of building, citing, and publishing.
  • Communication: new contributors have trouble finding and using Talk pages. This is because Talk pages do not use Visual Editor, and because they work differently than other internet discussion systems.
  • Finding help: many wikis have scattered and inconsistent help materials that are difficult for new contributors to find and use.
 • Conceptual: new contributors have trouble learning core wiki policies and best practices.  The following are the concepts that are most challenging.
  • Community: many new contributors do not realize there is an active community behind each wiki project.
  • Verifiability and citations: all content must be attributed to reliable sources.
  • Notability: all content must have garnered enough broad attention to deserve an article.
  • Encyclopedic style and neutral point of view: articles should present content without bias toward one side of an argument.
  • Copyright: content should not violate the licensing of its sources.
 • Cultural: the wiki environment can be discouraging to new contributors who are trying to find where they fit in.
  • Personas: new contributors have different objectives for why they are editing, but it is hard to figure out how to accomplish them.
  • Framing: the way that contributors communicate impacts whether new contributors stay. Negative feedback can discourage further contribution.

Solutions

The Growth team will attempt multiple solutions to the above challenges, and we will learn and expand as we go along.  These are the findings from the New Editor Experiences project that will guide the solutions we attempt:

 • Intermediaries: many new contributors have succeeded because a partner or mentor helped them learn to edit.  These partners are frequently found in off-wiki places like schools, libraries, or meetups.
 • Iterative learning: new contributors have more success when they learn editing skills over time in safe environments.
 • Outside help: new contributors frequently search for help outside of Wikipedia, either in off-wiki communications, or through other internet resources.

Those trends lead to two main categories of solutions to the challenges described above.  The work of our team will usually fit into one of these categories:

 • Human-to-human help: forums and programs that connect contributors to each other so that experienced contributors can help newer contributors succeed.  This can include help desk forums, mentorship opportunities, or even off-wiki connections.
 • In-context help: changes to the Wikipedia editing experience to surface helpful guidance around technical and conceptual challenges.  This is guidance surfaced at the time it is needed, in the place where it is needed -- as opposed to on a separate page that may be difficult to find.

This page contains the list of ideas that the team has considered and discussed with communities.

How we work

The Growth Team follows several principles as we work toward our objective.

 • We keep in close communication with the communities our team affects, so that our work remains grounded in reality.
 • We start with small interventions, learn quickly, and adjust our approach.
 • We make decisions based on evidence from experiments, data, and user research.
 • We take the time to equip ourselves with the tools we need to be flexible and work quickly.
 • The software we build gives flexibility to the communities who use it, so they can modify and improve it on their own.
 • When we know something doesn’t work, we remove it cleanly and learn for the future.
 • We follow the Wikimedia Product Guidance for working with communities.

How to work with us

While we will be focusing on Czech and Korean Wikipedias during 2018 as our initial audiences, we are looking for information and input from various other places and demographics. Here are some ways you can help us through some useful resources on how to interact with newcomers or how to get the tools we create on your wiki.

References

These are links and research that underpin the background, principles, challenges, and solutions above, and that continue to shape our team’s thinking.

 1. Bengali Wikipedia replaced Korean Wikipedia on February 2021.