Phát triển/Cộng đồng/Cách cấu hình danh sách thành viên cố vấn

This page is a translated version of the page Growth/Communities/How to configure the mentors' list and the translation is 22% complete.
Outdated translations are marked like this.
Những gì bạn đọc dưới đây chỉ áp dụng được với những wiki có công cụ Tăng trưởng sau đây .

Bạn quan tâm muốn trở thành một người cố vấn? Cảm ơn bạn!

The Growth team offers a mentorship system to all Wikipedia communities. The goal is to pair newcomers with mentors, on-wiki.

Mentors are experienced users who are ready to help new users. They are a key factor in order to onboard and encourage new users to edit the wikis.

Newcomers are made aware of their mentor at the Newcomer's homepage.

Mentors know who they mentor at the mentor dashboard.

Vui lòng kiểm tra tài nguyên của chúng tôi về cách tương tác với người mới và sau đó giới thiệu bản thân với tư cách là người cố vấn.

In short,
In order to become a mentor, please add your name to the list of mentors. It is possible at wikis where a list of mentors exists.
If the list doesn't exist, you have to setup the list of mentors at your wiki.

Trình bày trên Trang nhà

 
Điều này cho thấy lời giới thiệu của bạn sẽ được hiển thị trong trang chủ của người mới.
 
Tin nhắn giới thiệu dài hơn 240 ký tự sẽ bị cắt.

Trang chủ người mới được thiết kế để giúp người mới đến những bước đầu tiên của họ trên Wikipedia. Trang chủ sẽ ngẫu nhiên gán tên của bạn cho người mới: bạn sẽ là người cố vấn của họ.

Mentors are randomly assigned to multiple newcomers, but not all of them contact their mentor. On average, a mentor receives between 0 to 6 questions each week from newcomers.

Cách thêm bản tự giới thiệu của bạn vào danh sách cố vấn

Thank you for volunteering to be a mentor! It is a rewarding experience.

Visit the Mentor Dashboard

Some wikis have created a specific page with the mentor list, but also rules or best practices to follow. You may find your community's page on Wikidata. This list will tell you what are the conditions to be a mentor, if any condition apply. By default, the signup process is opened to editors who have 500 edits and 90 days of presence.

By default, the mentor list for your wiki is located at Special:ManageMentors. There, you can see who is a mentor.

If your wiki has setup the mentorship program, and if you qualify to be a mentor according the local rules, please visit Special:MentorDashboard to signup.

Add your description

You will be asked to describe yourself as a mentor. This short description is displayed on the newcomer's homepage. Trên Trang chủ, không gian cho phép bạn cơ hội giới thiệu bản thân với những người mới đến. Theo mặc định, bản trình bày là: "Thành viên có kinh nghiệm này biết bạn mới đến và có thể giúp bạn trong việc sửa đổi.".

The description's length is 240 characters maximum. If it is longer, the system will cut the description. Không thêm wikitext (không có liên kết hay bản mẫu), mã HTML và CSS vào mô tả: nó sẽ phá vỡ cấu trúc.

Admins can edit your description using Special:ManageMentors.

Ví dụ

(Do bản dịch, các ví dụ dưới đây có thể vượt quá giới hạn 240 ký tự.)

Bạn có thể giới thiệu bản thân với một nội dung nào đó rất trung tính:

  • "Tôi ở đây để giúp bạn thám hiểm Wikipedia, xin thoải mái đặt câu hỏi!"

Bạn có đủ kinh nghiệm để trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Đừng để mọi người nghĩ rằng bạn chỉ có thể giúp họ về một điều cụ thể.

  • Đừng viết "Tôi chỉnh sửa bài viết về bóng đá." Những người mới đến có thể nghĩ rằng họ không thể hỏi bạn về bất cứ điều gì khác ngoài bóng đá.
  • Viết như sau thì tốt hơn: "Tôi chủ yếu đóng góp cho các chủ đề liên quan đến bóng đá, nhưng tôi có thể giúp bạn về bất kỳ chủ đề nào khác, trong khả năng có thể."

Bạn có thể mời mọi người liên hệ với bạn:

  • "Tôi có thể giúp bạn với những câu hỏi về việc chỉnh sửa Wikipedia. Tôi chủ yếu đóng góp cho các chủ đề liên quan đến bóng đá. Lĩnh vực đóng góp của bạn là gì?"
  • "Tôi cũng đã từng bối rối như bạn bây giờ, nhưng việc đặt câu hỏi cho những người dùng có kinh nghiệm đã giúp tôi. Xin cứ vui lòng hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào nhé!"

Vui lòng giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn: tối đa 240 ký tự. Giới hạn đó được đặt ra để tránh việc văn bản dài sẽ làm quá tải lượng thông tin đã hiển thị trên Trang chủ. Wikitext sẽ không được hiển thị vì những lý do tương tự. Để biết thêm về bạn, người mới có thể truy cập trang người dùng của bạn, được liên kết từ Trang chủ.

Tên người dùng của bạn sẽ được hiển thị trên Trang chủ. Không cần phải nhắc cho những người mới biết bạn là ai trong bài thuyết trình của mình.

Welcome templates

Communities can create or edit their welcome templates, using the magic word {{#mentor}}. This magic word will display the newcomers' mentor's name. This way, you can sign the welcome message with the mentor's name to have a coherent onboarding process. If the mentor changes, then the magic word picks the new mentor's name.

There might be a welcome template specifically made for mentors to give to their mentees to help with the introduction process. For example, the English Wikipedia has {{Mentor welcome}}.

You are ready

After you signed-up, the system will start assigning you new mentees. Regularly visit Special:MentorDashboard to keep an eye to the newcomers assigned to you.

Newcomers will also start contacting you directly on your talk page. Don't forget to mention them when you reply to their messages. Please also check our documentation on how to interact with newcomers.

How to create a list of mentors

1. Agree on having mentorship

First, you need to check if the Growth tools are deployed at your wiki. If it is not yet the case, please see how to get the features.

Then, you have to find some other mentors to volunteer.

We encourage you to start a conversation at the relevant places at your wiki, in order to decide if this mentor list should be created. This is also a good way to recruit mentors. The Growth mentorship system can replace or complement an existing mentoring system.

Based on our observations, we advise having one mentor for each group of 500 new users your wiki gets per month. For instance, if your wiki has 2,500 new accounts per month, your should have at least 5 mentors. We recommend to have at least 3 mentors. Mentors can sign up before the mentorship system is activated, at Special:EnrollAsMentor.

2. Activate mentorship

At your wiki, an admin has to turn on the mentorship system, using the configuration page (Special:EditGrowthConfig).

3. List of mentors

The list of mentors will be displayed on Special:ManageMentors.

You can transclude the list of mentors anywhere with the following syntax: {{Special:ManageMentors}}.

If you decide to create a page where you transclude the list of mentors, please list it on Wikidata.

At the configuration page, you add some criteria to define who can be a mentor. By default, the requirements are more than 500 edits made and an account that is at least 90 days old.

Your community can also define some specific rules on who can be a mentor (age of the account, how many edits made, number of edits made on main space, having a specific role, etc.), and then give the mentor role to any account. If you want to use this process, please contact us.

4. Mentors can now signup

In order to become a mentor, please add your name to the list of mentors.

Options

Mentors can manage their account:

The system provides options to manage mentors:

Xem thêm