Phát triển/Cộng đồng/Cách cấu hình danh sách thành viên cố vấn

This page is a translated version of the page Growth/Communities/How to configure the mentors' list and the translation is 48% complete.
Outdated translations are marked like this.
Những gì bạn đọc dưới đây chỉ áp dụng được với những wiki có công cụ Tăng trưởng sau đây .

Bạn quan tâm muốn trở thành một người cố vấn? Cảm ơn bạn!

Mentors are experienced users, ready to help new users. They are a key factor in order to onboard and encourage new users to edit the wikis.

Vui lòng kiểm tra tài nguyên của chúng tôi về cách tương tác với người mới và sau đó giới thiệu bản thân với tư cách là người cố vấn.

In short
In order to become a mentor, please add your name to the list of mentors that exists at your wiki, if any.
If not already done, you may have to create the list of mentors at your wiki.

Trình bày trên Trang nhà

 
Điều này cho thấy lời giới thiệu của bạn sẽ được hiển thị trong trang chủ của người mới.
 
Tin nhắn giới thiệu dài hơn 240 ký tự sẽ bị cắt.

Trang chủ người mới được thiết kế để giúp người mới đến những bước đầu tiên của họ trên Wikipedia. Trang chủ sẽ ngẫu nhiên gán tên của bạn cho người mới: bạn sẽ là người cố vấn của họ.

Trên Trang chủ, không gian cho phép bạn cơ hội giới thiệu bản thân với những người mới đến. Theo mặc định, bản trình bày là: "Thành viên có kinh nghiệm này biết bạn mới đến và có thể giúp bạn trong việc sửa đổi.".

Cách thêm bản tự giới thiệu của bạn vào danh sách cố vấn

Danh sách cố vấn cho wiki của bạn được liệt kê trên Wikidata. If this page doesn't exist, you have to create it first.

Some wikis may have defined some local rules about the conditions to become a mentor. These conditions are usually displayed on or linked from the mentors list.

Thêm tên người dùng của bạn (không phải chuyển hướng đến tên người dùng của bạn) vào danh sách, sử dụng cú pháp sau:

* [[Thành viên:Tên đăng nhập]]|Mô tả

Ví dụ: * [[Thành viên:Trizek]]|Tôi đóng góp cho nhiều chủ đề và tôi rất vui lòng được giúp bạn!

The description's length is 240 characters maximum. If it is longer, the system will cut the description.

Không thêm wikitext (không có liên kết hay bản mẫu), mã HTML và CSS vào mô tả: nó sẽ phá vỡ cấu trúc.

Do not alter the link to your userpage, by adding anchors, or by changing the target. It will break as well.

Ví dụ

(Do bản dịch, các ví dụ dưới đây có thể vượt quá giới hạn 240 ký tự.)

Bạn có thể giới thiệu bản thân với một nội dung nào đó rất trung tính:

  • "Tôi ở đây để giúp bạn thám hiểm Wikipedia, xin thoải mái đặt câu hỏi!"

Bạn có đủ kinh nghiệm để trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Đừng để mọi người nghĩ rằng bạn chỉ có thể giúp họ về một điều cụ thể.

  • Đừng viết "Tôi chỉnh sửa bài viết về bóng đá." Những người mới đến có thể nghĩ rằng họ không thể hỏi bạn về bất cứ điều gì khác ngoài bóng đá.
  • Viết như sau thì tốt hơn: "Tôi chủ yếu đóng góp cho các chủ đề liên quan đến bóng đá, nhưng tôi có thể giúp bạn về bất kỳ chủ đề nào khác, trong khả năng có thể."

Bạn có thể mời mọi người liên hệ với bạn:

  • "Tôi có thể giúp bạn với những câu hỏi về việc chỉnh sửa Wikipedia. Tôi chủ yếu đóng góp cho các chủ đề liên quan đến bóng đá. Lĩnh vực đóng góp của bạn là gì?"
  • "Tôi cũng đã từng bối rối như bạn bây giờ, nhưng việc đặt câu hỏi cho những người dùng có kinh nghiệm đã giúp tôi. Xin cứ vui lòng hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào nhé!"

Vui lòng giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn: tối đa 240 ký tự. Giới hạn đó được đặt ra để tránh việc văn bản dài sẽ làm quá tải lượng thông tin đã hiển thị trên Trang chủ. Wikitext sẽ không được hiển thị vì những lý do tương tự. Để biết thêm về bạn, người mới có thể truy cập trang người dùng của bạn, được liên kết từ Trang chủ.

Tên người dùng của bạn sẽ được hiển thị trên Trang chủ. Không cần phải nhắc cho những người mới biết bạn là ai trong bài thuyết trình của mình.

Create a list of mentors

First, you need to check if the Growth tools are deployed at your wiki. If it is not yet the case, please see how to get the features.

Then, you have to find some other mentors to volunteer. We encourage you to start a conversation at the relevant places at your wiki, in order to decide if this mentor list should be created. This is also a good way to recruit mentors.

The Growth mentorship system can replace or complement an existing mentoring system.

If your community agrees on, create a new page. This page can be located anywhere at your wiki. This page must list each mentor name and description, as described in the previous section.

At your wiki, an interface admin has to add the mentor list to the configuration page (Special:EditGrowthConfig). The list goes to the "Trang chứa danh sách cố vấn được phân tự động cho người mới đến" field. Don't forget to turn the mentorship feature on.

Based on our observation, we advise to have one mentor for each group of 500 new users your wiki gets per month. For instance, if your wiki has 2,500 new accounts per month, your should have at least 5 mentors. We recommend to have at least 3 mentors.

We recommend to protect the mentor list, so that only experienced users can sign-up. The usual protection is: more than 500 edits made and an at least 90 days-old account. Your community can define some specific rules on who can be a mentor (age of the account, how many edits made, number of edits made on main space, etc.).

Options

Claiming mentees

Sometimes mentors quits and needs to be replaced, or a mentor can redirect a newcomer to another mentor, more specialized about a given topic. It is then possible for mentors to claim a mentee.

A separate list for workshops hosts

By default, only one list of mentors is available. Every mentor listed on this list have their name being randomly assigned to newcomers. Some wikis asked to have a way for experienced users who host workshops to only claim mentees they know.

It is possible to create a separate list, where people who wish to claim mentees without being assigned to unknown mentees can sign up.

To create this list, create a page using the same syntax as the regular mentors list, link it to the matching Wikidata item. Then edit special:EditGrowthConfig to add the page link in the "Trang chứa danh sách cố vấn chỉ có thể được phân thủ công" field. Trang đặc biệt này có thể sửa đổi được bởi các bảo quản viên giao diện.

Xem thêm