Growth/Համայնքներ/Ինչպես ներկայանալ որպես մենթոր

This page is a translated version of the page Growth/Communities/How to configure the mentors' list and the translation is 26% complete.
Outdated translations are marked like this.
The following procedure is only applicable to wikis where the Growth tools are available .

Հետաքրքրվա՞ծ եք մենթոր դառնալով: Շնորհակալություն:

Mentors are experienced users, ready to help new users. They are a key factor in order to onboard and encourage new users to edit the wikis.

Խնդրում ենք կարդալ տեղեկատվությունը նորեկների հետ շփվելու մասին, այնուհետև ներկայանալ որպես մենթոր:

In short
In order to become a mentor, please add your name to the list of mentors that exists at your wiki, if any.
If not already done, you may have to create the list of mentors at your wiki.
Ձեր մասին տեղեկատվությունն այս տեսքը կունենա նորեկների համար նախատեսված էջում:
Ներկայացնող այն հաղորդագրությունները, որոնք 240 նիշից երկար կլինեն, կկրճատվեն:

Նորեկի հիմնական էջն ստեղծվել է նորեկներին Վիքիպեդիայում իրենց առաջին քայլերն անելիս աջակցելու համար: Հիմնական էջը նորեկներին կներկայացնի ձեր անունը. դուք կլինենք նրանց մենթորը:

Հիմնական էջում նորեկներին ներկայանալու համար նախատեսված տարածք կա:

Ինչպես ավելացնել նկարագիրը մենթորների ցանկում

Մենթորների ցանկերն առկա են Վիքիտվյալների էջում: If this page doesn't exist, you have to create it first.

Some wikis may have defined some local rules about the conditions to become a mentor. These conditions are usually displayed on or linked from the mentors list.

Ավելացրեք ձեր անունը` օգտագործելով հետևյալ շարահյուսությունը.

* [[Մասնակից:Մասնակցային անուն]]|Նկարագրություն

Օրինակ. * [[User:Trizek]]|Ես ներդրումներ եմ կատարում տարբեր թեմաներով և ուրախ կլինեմ օգնել քեզ:

The description's length is 240 characters maximum. If it is longer, the system will cut the description.

Մի ավելացրեք վիքիտեքս, HTML և CSS նկարագրության մեջ. այն չի աշխատելու:

Do not alter the link to your userpage, by adding anchors, or by changing the target. It will break as well.

Օրինակներ

(Թարգմանությունների պատճառով օրինակները կարող են գերազանցել 240 նիշի սահմանափակումը:)

Դուք կարող եք ներկայացնել ձեզ չեզոք կերպով.

  • «Ես այստեղ եմ, որպեսզի օգնեմ ձեզ նավարկել Վիքիպեդիայում, ազատորեն կարող եք հարցեր տալ»:

Դուք ցանկացած հարցի պատասխանելու համար բավականաչափ փորձ ունեք: Թող մարդիկ չկարծեն, թե դուք կարող եք օգնել նրանց միայն որոշակի հարցերում:

  • Մի գրեք. «Ես խմբագրում եմ ֆուտբոլի վերաբերյալ հոդվածներ»: Նորեկները կարող են կարծել, որ չեն կարող դիմել ձեզ ֆուտբոլից բացի որևէ այլ թեմայի վերաբերյալ հարցով:
  • Նախընտրել է գրել. «Ես ներդրումներ եմ կատարում հիմնականում ֆուտբոլի վերաբերյալ, բայց հնարավորությանս սահմաններում կպատասխանեմ ցանկացած այլ ոլորտի վերաբերող հարցի ևս»:

Կարող եք առաջարկել մարդկանց կապ հաստատել ձեզ հետ.

  • «Ես կարող եմ պատասխանել Վիքիպեդիայում խմբագրելու հետ կապված ձեր հարցերին: Ես հիմնականում ներդրումներ եմ կատարում ֆուտբոլի վերաբերյալ: Իսկ ո՞րն է ձեր նախընտրած ոլորտը»:
  • «Ես նույնքան շփոթված էի, որքան դուք հիմա: Սակայն փորձառուներին հարցեր տալն օգնեց ինձ: Խնդրում եմ ազատ զգացեք և հարցեր տվեք»:

Հակիրճ, առավելագույնը 240 նիշի սահմաններում ներկայացրեք ձեզ: Սահմանափակումը երկար տեքստերից խուսափելու համար է: Ձեր մասին ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալու համար նորեկը կարող է այցելել ձեր մասնակցային էջը, որի հղումը կլինի հիմնական էջում:

Ձեր մասնակցային անունը կերևա հիմնական էջում: Կարիք չկա այն կրկնել նկարագրության մեջ:

Create a list of mentors

First, you need to check if the Growth tools are deployed at your wiki. If it is not yet the case, please see how to get the features.

Then, you have to find some other mentors to volunteer. We encourage you to start a conversation at the relevant places at your wiki, in order to decide if this mentor list should be created. This is also a good way to recruit mentors.

The Growth mentorship system can replace or complement an existing mentoring system.

If your community agrees on, create a new page. This page can be located anywhere at your wiki. This page must list each mentor name and description, as described in the previous section.

At your wiki, an interface admin has to add the mentor list to the configuration page (Special:EditGrowthConfig). The list goes to the "Page containing list of mentors to be automatically assigned to newcomers" field. Don't forget to turn the mentorship feature on.

Based on our observation, we advise to have one mentor for each group of 500 new users your wiki gets per month. For instance, if your wiki has 2,500 new accounts per month, your should have at least 5 mentors. We recommend to have at least 3 mentors.

We recommend to protect the mentor list, so that only experienced users can sign-up. The usual protection is: more than 500 edits made and an at least 90 days-old account. Your community can define some specific rules on who can be a mentor (age of the account, how many edits made, number of edits made on main space, etc.).

Options

Claiming mentees

Sometimes mentors quits and needs to be replaced, or a mentor can redirect a newcomer to another mentor, more specialized about a given topic. It is then possible for mentors to claim a mentee.

A separate list for workshops hosts

By default, only one list of mentors is available. Every mentor listed on this list have their name being randomly assigned to newcomers. Some wikis asked to have a way for experienced users who host workshops to only claim mentees they know.

It is possible to create a separate list, where people who wish to claim mentees without being assigned to unknown mentees can sign up.

To create this list, create a page using the same syntax as the regular mentors list, link it to the matching Wikidata item. Then edit special:EditGrowthConfig to add the page link in the "Page containing list of mentors that can only be assigned manually" field. This special page is editable by interface admins.

Տես նաև