Growth/Komunity/Jak konfigurovat seznam mentorů

This page is a translated version of the page Growth/Communities/How to configure the mentors' list and the translation is 98% complete.
Tato procedura je použitelná pouze na projektech, kde jsou k dispozici jsou nástroje Growth :

Chcete se stát mentorem? Děkujeme!

Mentoři jsou zkušení uživatelé, připraveni pomoci novým uživatelům. Jsou klíčovým faktorem pro začlenění a povzbuzení nových uživatelů k úpravě wiki.

Prosím, podívejte se na naše materiály o komunikaci s nováčky a následně se představte jako mentor.

Ve zkratce
Abyste se mohli stát mentorem, přidejte své jméno do seznamu mentorů, který na vaší wiki. Pokud existuje.
Pokud jste to ještě neudělali, možná budete muset vytvořit na vaší wiki seznam mentorů.

Prezentace na Domovské stránce

 
Tento obrázek ukazuje, jak bude vaše představení ukázané v Domovské stránce.
 
Zprávy, které jsou delší než 240 znaků, jsou useknuté.

Domovská stránka nováčků je navržena tak, aby jim pomohla v uskutečnění jejich prvních kroků na Wikipedii. Domovská stránka náhodně přiřadí vaše jméno nováčkům: Budete jejich mentor.

Domovská stránka vám umožňuje představit se nováčkům. Ve výchozím nastavení je toto představení "Tento zkušený wikipedista ví, že jste noví, a může vám pomoci s editováním.".

Jak se přidat do seznamu mentorů

Seznam mentorů pro českou Wikipedii je k dispozici tady. Stejný seznam pro další projekty je k dispozici na na Wikidatech. Pokud tato stránka neexistuje, musíte ji nejprve vytvořit.

Některé wiki mohou mít definována některá místní pravidla o podmínkách, za kterých se stát mentorem. Tyto podmínky jsou obvykle zobrazeny na seznamu mentorů nebo na něj odkazují.

Přidejte své uživatelské jméno (nikoli přesměrování na své uživatelské jméno) do seznamu pomocí následující syntaxe:

* [[Wikipedista:Uživatelské jméno]]|Představení se.

Příklad: * [[Wikipedista:Trizek]]|Přispívám do mnoha témat a rád vám pomohu!

Maximální délka popisu je 240 znaků. Pokud je delší, systém popis omezí.

Nepřidávejte do popisu wikitext (bez odkazu, bez šablony), HTML a CSS: Poškodilo by to popis.

Neměňte odkaz na svou uživatelskou stránku přidáním kotev nebo změnou cíle. Rozbije se to také.

Příklady

(Z důvodu překladů mohou příklady níže přesáhnout limit 240 znaků.)

Můžete se představit neutrálně:

  • "Jsem tady, abych vám pomohl s orientováním se ve Wikipedii, neváhejte se mě zeptat na různé otázky!"

Máte dostatečné množství zkušeností, abyste odpověděl na jakoukoliv otázku. Nedopusťte, aby si nováčci mysleli, že se vás mohou ptát jen na konkrétní věci.

  • Nepište "Edituji články o fotbalu". Nováčci si mohou myslet, že se vás nemohou zeptat na nic dalšího, než na fotbal.
  • Namísto toho napište "Nejčastěji přispívám o fotbalu, ale mohu vám pomoci s jakýmkoliv dalším tématem."

Můžete pozvat nováčky, aby vás kontaktovali:

  • "Mohu vám odpovědět na vaše otázky o editování Wikipedie. Nejčastěji přispívám články o fotbalu. O čem budete přispívat vy?"
  • "Byl jsem stejně zmatený, jako jste teď vy. Pomohlo mi, že jsem se ptal zkušenějších uživatelů. Neváhejte se mě zeptat na cokoliv."

Prosím, udržte své představení krátké: 240 znaků je maximum. Zvolili jsme tento limit, abychom se vyhnuli dlouhým textům, které by odváděly pozornost od ostatních informací, které již jsou na Domovské stránce k dispozici. Ze stejného důvodu nebude fungovat wikitext. Aby se o vás nováčci dozvěděli více, mohou kliknout na vaši uživatelskou stránku, na kterou z Domovské stránky vede odkaz.

Vaše uživatelské jméno již bude v Domovské stránce zobrazené. Není zapotřebí znovu informovat nováčky, kdo jste.

Vytvoření seznamu mentorů

Nejprve musíte zkontrolovat, zda jsou nástroje Growth instalovány na vaší wiki. Pokud tomu tak ještě není, přečtěte si prosím jak získat tyto funkce.

Pak musíte najít nějaké další mentory, kteří se dobrovolně přihlásí. Doporučujeme vám zahájit konverzaci na příslušných místech na vaší wiki, abyste se mohli rozhodnout, zda by měl být tento seznam mentorů vytvořen. Je to také dobrý způsob, jak získat mentory.

Growth mentorský systém může nahradit nebo doplnit stávající mentorský systém.

Pokud s tím vaše komunita souhlasí, vytvořte novou stránku. Tato stránka může být umístěna kdekoli na vaší wiki. Tato stránka musí obsahovat jméno a popis každého mentora, jak je popsáno v předchozí sekci.

Na vaší wiki musí správce rozhraní přidat seznam mentorů na konfigurační stránku (Special:EditGrowthConfig). Seznam přejde do pole "Seznam automaticky přiřazovaných mentorů". Nezapomeňte si zapnout funkci mentorství.

Na základě našeho pozorování doporučujeme mít jednoho mentora pro každou skupinu 500 nových uživatelů, které vaše wiki měsíčně získá. Například, pokud má vaše wiki 2 500 nových účtů za měsíc, měli byste mít alespoň 5 mentorů. Doporučujeme mít alespoň 3 mentory.

Doporučujeme chránit seznam mentorů, aby se mohli přihlásit pouze zkušení uživatelé. Obvyklá ochrana je: více než 500 provedených úprav a minimálně 90 dní starý účet. Vaše komunita může definovat některá specifická pravidla, kdo může být mentorem (stáří účtu, počet provedených úprav, počet úprav provedených na hlavním prostoru atd.).

Možnosti

Převzetí nováčků

Někdy mentor skončí a je třeba ho nahradit, nebo může mentor přesměrovat nováčka na jiného mentora, který se na dané téma více specializuje. Mentoři pak mohou převzít nováčka.

Zvláštní seznam pro organizátory workshopů

Ve výchozím nastavení je k dispozici pouze jeden seznam mentorů. Každý mentor uvedený v tomto seznamu je náhodně přiřazen nováčkům. Některé wiki požádaly o možnost, aby zkušení uživatelé, kteří pořádají workshopy, mohli převzít pouze nováčky, které znají.

Je možné vytvořit samostatný seznam, do kterého se mohou přihlásit lidé, kteří si chtějí nárokovat nováčky (mentees), aniž by byli přiřazeni k neznámým nováčkům.

Chcete-li vytvořit tento seznam, vytvořte stránku se stejnou syntaxí jako běžný seznam mentorů, propojte ji s odpovídající položkou Wikidat. Poté upravte special:EditGrowthConfig a přidejte odkaz na stránku do pole "Stránka se seznamem mentorů, kteří budou k nováčkům přiřazeni jen ručně". Tuto speciální stránku mohou upravovat administrátoři rozhraní.

Související stránky