గ్రోత్/సముదాయాలు/మిమ్మల్ని మీరు గురువుగా పరిచయం చేసుకోవడం ఎలా

This page is a translated version of the page Growth/Communities/How to configure the mentors' list and the translation is 20% complete.
Outdated translations are marked like this.
The following procedure is only applicable to wikis where the Growth tools are available .

మీకు గురువుగా ఉండాలని ఆసక్తిగా ఉందా? ధన్యవాదాలు!

The Growth team offers a mentorship system to all Wikipedia communities. The goal is to pair newcomers with mentors, on-wiki.

Mentors are experienced users who are ready to help new users. They are a key factor in order to onboard and encourage new users to edit the wikis.

Newcomers are made aware of their mentor at the Newcomer's homepage.

Mentors know who they mentor at the mentor dashboard.

కొత్తవాడుకరులతో వ్యవహరించడం ఎలా అనే విషయమై సమాచారాన్ని చూసి, ఆ తరువాత మిమ్మల్ని మీరు గురువుగా పరిచయం చేసుకోండి.

In short,
In order to become a mentor, please add your name to the list of mentors. It is possible at wikis where a list of mentors exists.
If the list doesn't exist, you have to setup the list of mentors at your wiki.

హోంపేజీలో మీ పరిచయం ఎలా చూపిస్తామో ఇక్కడ చూడవచ్చు.
240 కారెక్టర్ల కంటే ఎక్కువ ఉన్న పరిచయ సందేశాలను కత్తిరిస్తాం.

కొత్తవాడుకరి హోంపేజీ ని, కొత్తవారు వికీపీడియాలో తొలి అడుగులు వేసే సమయంలో సాయంగా ఉండేలా తయారు చేసాం. హోంపేజీ మీ పేరును ఎవరైనా కొత్త వాడుకరికి యాదృచ్ఛికంగా జత కలుపుతుంది: ఆపై మీరే వారికి గురువు.

Mentors are randomly assigned to multiple newcomers, but not all of them contact their mentor. On average, a mentor receives between 0 to 6 questions each week from newcomers.

గురువుల జాబితాలో మీ పేరు చేర్చుకోవడం ఎలా

Thank you for volunteering to be a mentor! It is a rewarding experience.

Visit the Mentor Dashboard

Some wikis have created a specific page with the mentor list, but also rules or best practices to follow. You may find your community's page on Wikidata. This list will tell you what are the conditions to be a mentor, if any condition apply. By default, the signup process is opened to editors who have 500 edits and 90 days of presence.

By default, the mentor list for your wiki is located at Special:ManageMentors. There, you can see who is a mentor.

If your wiki has setup the mentorship program, and if you qualify to be a mentor according the local rules, please visit Special:MentorDashboard to signup.

Add your description

You will be asked to describe yourself as a mentor. This short description is displayed on the newcomer's homepage. హోంపేజీలో ఆ కొత్తవడుకరులకు మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకునే స్థలం ఒకటుంది. డిఫాల్టుగా ఆ పరిచయం "మీరు కొత్తవారని ఈ అనుభవజ్ఞులైన వాడుకరికి తెలుసు. వారు మీకు దిద్దుబాటు చెయ్యడంలో సాయపడతారు.".

The description's length is 240 characters maximum. If it is longer, the system will cut the description. వివరణలో వికీటెక్స్టు (లింకులు, మూసలూ వద్దు), HTML, CSS లను చేర్చకండి: అది చెడిపోతుంది.

Admins can edit your description using Special:ManageMentors.

ఉదాహరణలు

(అనువాదాల కారణంగా, కింది ఉదాహరణలు 240 క్యారెక్టర్ల పరిమితిని మించి ఉండవచ్చు.)

మిమ్మల్ని మీరు చాలా తటస్థతతో పరిచయం చేసుకోవచ్చు:

  • "వికీపీడియా గురించి తెలుసుకోవడంలో మీకు సాయం చేసేందుకు వచ్చాను, వెనకాడకుండా మీ సందేహాలు అడగండి!"

ఎలాంటి ప్రశ్నకైనా సమాధానం చెప్పగలిగే అనుభవం మీకుంది. ఏవో ఫలానా విషయాలపైన మాత్రమే సాయం చెయ్యగలరనే అభిప్రాయం వారికి కలిగించకండి.

  • "నేను ఆటల గురించిన వ్యాసాల్లో దిద్దుబాట్లు చేస్తూంటాను" అని రాయకండి. మిమ్మల్ని ఆటలకు మించి మరేమీ అడగకూడదని కొత్త వాడుకరులు అనుకునే అవకాశం ఉంది.
  • ఇలా రాయవచ్చు: "నేను ఎక్కువగా ఆటలకు సంబంధించిన వ్యాసాల్లో రాస్తూంటాను. కానీ ఏ విషయంలోనైనా నా శక్తిమేరకు మీకు సాయం చెయ్యగలను."

కొత్త వాడుకరులు మిమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చని అహ్వానించండి:

  • "వికీపీడియాలో దిద్దుబాట్లు చేసే విషయమై నేను మీకు సాయపడగలను. నేను ఎక్కువగా క్రీడలకు సంబంధించిన్ విషయాలపై రాస్తూంటాను. మీరు ఎలాంటి విషయాలపై రాయాలని అనుకుంటున్నారు?"
  • "ఇప్పుడు మీకున్నట్లే ఒకప్పుడు నాక్కూడా గందరగోళంగా ఉండేది. అనుభవజ్ఞులను అడిగి విషయాలను తెలుసుకున్నాను. మీరు కూడా, ఏ సందేహం వచ్చినా వెనకాడకుండా నన్ను అడిగెయ్యండి"

మీ పరిచయాన్ని 240 క్యారెక్టరలకు మించనీయకండి. హోంపేజిలో ఈసరికే కనబడే సమాచారంతో కలిసి మరీ పెద్దదై పోకుండా ఉండేందుకు ఈ పరిమితి పెట్టాం. ఈ కారణం వల్లనే వికీటెక్స్టును రెండరు చెయ్యడం లేదు. మీ గురించి మరింతగా తెలుసుకునేందుకు కొత్త వాడుకరులు, హోంపేజీ నుండీ లింకున్న మీ వాడుకరి పేజీకి వెళ్ళి చూడవచ్చు.

హోంపేఝీలో మీ వాడుకరిపేరు ఈ సరికే కనబడుతూంటుంది. మీ పరిచయస్థులైన కొత్త వాడుకరులకు ఆ సంగతి గుర్తు చెయ్యనవసరం లేదు.

Welcome templates

Communities can create or edit their welcome templates, using the magic word {{#mentor}} . This magic word will display the newcomers' mentor's name. This way, you can sign the welcome message with the mentor's name to have a coherent onboarding process. If the mentor changes, then the magic word picks the new mentor's name.

There might be a welcome template specifically made for mentors to give to their mentees to help with the introduction process. For example, the English Wikipedia has {{Mentor welcome}}.

You are ready

After you signed-up, the system will start assigning you new mentees. Regularly visit Special:MentorDashboard to keep an eye to the newcomers assigned to you.

Newcomers will also start contacting you directly on your talk page. Don't forget to mention them when you reply to their messages. Please also check our documentation on how to interact with newcomers.

How to create a list of mentors

1. Agree on having mentorship

First, you need to check if the Growth tools are deployed at your wiki. If it is not yet the case, please see how to get the features.

Then, you have to find some other mentors to volunteer.

We encourage you to start a conversation at the relevant places at your wiki, in order to decide if this mentor list should be created. This is also a good way to recruit mentors. The Growth mentorship system can replace or complement an existing mentoring system.

Based on our observations, we advise having one mentor for each group of 500 new users your wiki gets per month. For instance, if your wiki has 2,500 new accounts per month, your should have at least 5 mentors. We recommend to have at least 3 mentors. Mentors can sign up before the mentorship system is activated, at Special:EnrollAsMentor.

2. Activate mentorship

At your wiki, an admin has to turn on the mentorship system, using the configuration page (Special:EditGrowthConfig).

3. List of mentors

The list of mentors will be displayed on Special:ManageMentors.

You can transclude the list of mentors anywhere with the following syntax: {{Special:ManageMentors}}.

If you decide to create a page where you transclude the list of mentors, please list it on Wikidata.

At the configuration page, you add some criteria to define who can be a mentor. By default, the requirements are more than 500 edits made and an account that is at least 90 days old.

Your community can also define some specific rules on who can be a mentor (age of the account, how many edits made, number of edits made on main space, having a specific role, etc.), and then give the mentor role to any account. If you want to use this process, please contact us.

4. Mentors can now signup

In order to become a mentor, please add your name to the list of mentors.

ఐచ్ఛికాలు

Mentors can manage their account:

The system provides options to manage mentors:

See also