This page is a translated version of the page Download and the translation is 26% complete.
Outdated translations are marked like this.

Վերջին տարբերակը

Բեռնել ՄեդիաՎիքի 1.41.0

Download .tar.gz instead

Help with downloading

Most computers can extract a zip file without additional software.

Users of 7-Zip: Note that prior to 2021, 7-Zip was unable to extract .tar.gz files correctly (T257102). It is recommended to update to the latest version first.

Users of macOS: Note that The Unarchiver is unable to extract .tar.gz files correctly (T258716). Archive Utility can be used instead.

All versions

To users of MediaWiki versions 1.38 and earlier: These versions are no longer supported. Please update to a newer version of MediaWiki.

License

ՄեդիաՎիքի — բաց ծրագրային ապահովում է, որը տարածվում է ԳՆՈՒ ընդհանուր հասարակության թույլատրագրի երկրորդ տարբերակով։ Մանրամասն կարդացեք [$link ԳՆՈՒ ՋիՓիԷլ 2]-ի ամբողջական տարբերակում։ Because MediaWiki is licensed free of charge, there is no warranty, to the extent permitted by applicable law. Read the full text of the GNU GPL version 2 for details.

Համակարգային պահանջներ

MediaWiki requires PHP 7.4.3+, a webserver software, and either MariaDB 10.3.0+, MySQL 5.7.0+, SQLite 3.8.0+ or PostgreSQL 10.0+. Using MariaDB or MySQL is recommended as Wikipedia uses MariaDB. Any other database servers are less tested and you may likely run into some bugs.

For more information, please read the pages on system requirements and compatibility.

MediaWiki is not compatible with PHP 7.4.0 - 7.4.2 due to an upstream bug. Use PHP 7.4.3+ instead. See task T246594 for more information.
If using PHP 8, it is recommended to use MediaWiki 1.38.4 or higher. PHP 8 is not in use by Wikimedia wikis, and thus gets less testing, but other groups do use MediaWiki with PHP 8 without issue. If you encounter any bugs when using MediaWiki with PHP 8, please report them. See task T248925 for more information.


Download via command line

To download MediaWiki 1.41.0 in a terminal on a Linux machine using wget, use one of the following commands:

wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.41/mediawiki-1.41.0.tar.gz

Alternatively, using cURL:

curl -O https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.41/mediawiki-1.41.0.tar.gz

Download from Git (for developers)

Active MediaWiki developers should instead download from Git to get the latest version of the MediaWiki software. The git repository has earlier versions of the software, so it is possible to switch to ("check out") a particular release. Developers downloading from Git will also need to manually install dependencies via Composer .

Keep in mind that you are downloading the latest alpha version of MediaWiki, which is not recommended for production use! Although this can be used in production, it is more likely to contain bugs.

Ստորագրության ներբեռնումներ

Alternatives to manual installation

Some users may prefer to skip manual installation by using a pre-integrated MediaWiki software appliance or hosting services. Repositories of some Linux distributions also increasingly offer packages for MediaWiki, with different degrees of frequency and extensions coverage (e.g. Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo).

Հետագա քայլերը

|Բաժանորդագրվեք մեր փոստային բաժանորդագրությանը, որպեսզի մենք տեղյակ պահենք Ձեզ ՄեդիաՎիքիի նոր տարբերակների մասին Եղեք տեղեկացված թողարկումների մասին և պահպանեք ձեր սերվերի անվտանգությունը:

Նախորդ տարբերակը

Եթե ՄեդիաՎիքին փոփոխվել է Ձեր կողմից, հնարավոր է, որ վերջին պաշտոնական փոփոխությունները և թարմացումները պատճառ հանդիսանան այն բանի, որ Ձեր կայքը այլևս դադարեցնի իր աշխատանքը։ Հաշվի առնելով սա, մենք պահպանում ենք ՄեդիաՎիքիի հին տարբերակների աջակցումը մեկ տարի ժամկետով։

Development releases

If you want to run on the latest development (i.e. alpha) version, you can either download it as mediawiki-master.tar.gz, or download from Git.

From Git you can either download the complete repository (about 528 MiB)

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git

or the latest revision only (about 85 MiB; this is often called a shallow clone: less time and smaller downloads).

[1]

git clone --depth 1 https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git

You can also view the latest source code in your browser.

Պահոց

You can find tarballs (with extension *.tar.gz) of all versions of MediaWiki back to March 2005 (the earliest being MediaWiki 1.3.11) in the MediaWiki download archives.

Footnotes

  1. This could cause reference problems when you later use "git pull" to upgrade your shallow clone and the newer revision refers to older revisions which are not yet downloaded to your system. In such a case you can simply download more - increase the depth value - or all revisions later, or make a fresh shallow clone.