Help:Tillägg:Translate/Bäst praxis för översättning

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Translation best practices and the translation is 38% complete.
Outdated translations are marked like this.

Det finns alltid fler översättningar att göra än tillgängliga översättare. Även om arbetet som de frivilliga översättarna gör är mycket värdesatt av Wikimediarörelsen har de flesta inte inte någon formell översättarträning. Att bli en bra översättare kräver mycket träning och vi vill gärna hjälpa dem att förbättra kvaliteten på sitt arbete. Att översätta Wikimediawepplatser kan ha en stark social aspekt och översättarna uppmuntras att arbeta tillsammans med en "fråga, gissa inte" attityd. Vi uppmuntrar också översättaradministratörer att vara lyhörda för frågor och välkomna nya översättare. While the work of volunteer translators is greatly valued by the Wikimedia movement, many if not most have no formal translator training. Becoming a good translator needs lots of practice, and we'd really like to help them to improve the quality of their work. Translating on Wikimedia sites can have a strong social aspect, and translators are encouraged to group together to take an ask, don't guess attitude. We also encourage translation administrators to be responsive to questions and to welcome new translators.

Mångspråkiga Wikimedianer kan bli bra översättare i specifika sammanhang även utan formell träning, men att nå upp till professionella nivåer kräver oftast många års erfarenhet. Det är möjligt att snabba på processen om översättare ger direkt och konstruktiv återkoppling genom en granskningsprocess. Även erfarna översättare kan lära sig så och det är alltid bra att ha någon mer som ser över arbetet även om det bara är för att hitta fel.

Den långa resan startar med grunderna. Översättare ska ha förmågan att förbättra sitt eget språk, vara medvetna om grammatik och ha en grundläggande förståelse av språket de översätter från.

For languages with few speakers, who themselves are just starting to use computers and the internet, even the way to spell words or the vocabulary itself might still be under discussion. Regardless, translators should be prepared to create something new – there are bound to be words and concepts that have not been translated into their language before.

Kom igång

Innan du börjar, se till att du kan skriva och läsa på ditt eget språk. Det kan involvera installation av fler fonter och tangentbordsmappning på din dator.

Orient yourself. You might find many reasons to translate, whether you just do it for fun, hone your skills and accumulate credit or just want to give something back to the causes you support. You should understand and adopt the core principles of translation, like translating the meaning, not word by word, but still trying to be as close as possible to the original text.

Försök att gå med i existerande översättargemenskaper och be andra att granska ditt arbete. Du kommer att stöta på icke-språkliga markeringslkinande variabler och wikitext när du översätter. Det kluriga i det är att känna igen vad som ska lämnas oöversatt och dess speciella mening.

Meddelandedokumentation

The plain source text is not enough to make good translations. This is more relevant in shorter texts, but it applies to all texts. With the Translate extension, along with each message, there is a place to provide context and more information for translators; such message documentation is wiki text and can contain anything from links to images. It might take a few minutes to write good documentation for a message, but that documentation will save each of the potentially hundreds of translators a minute or more and produce higher quality translations, so it's definitely worth it.

It is possible to configure an Ask question button to show up in the translation editor. This provides a low barrier and very direct way for translators to make sure they are making a good translation, instead of making a best guess translation. Of course you should make sure that someone will be on the target support page to answer the questions and update the message documentation, otherwise translators will only be discouraged.

Konsekvens

The translation administrators can make glossaries and link them from the group description or use them in the translation documentation descriptions. When multiple translators work together, it is crucial that they first of all recognize the terminology, and secondly that they use the same translations. When making glossaries, it is a good idea to write a short definition for each term instead of just providing translations. The definition helps translators to understand and apply them better in their translations, and is also a good exercise to improve consistency in source texts.

Vidare läsning

Foss lokaliseringsmanual – http://www.africanlocalisation.net/foss-localisation-manual
En bra introduktion för översättare, även om kapitlen för andra lokaliseringsverktyg inte är relevanta här.
FOSS localisation – b:FOSS Localization
Less of a translator-oriented book, this discusses localisation in a bigger picture. It contains some information about localisation efforts in Asia.
Sourceforge localisation guide – http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/start
Not very good, but may be useful sometimes.
Translating WordPress – http://codex.wordpress.org/Translating_WordPress
Specifically for WordPress, but with some general advice
Writing for translation – http://bookshop.europa.eu/en/writing-for-translation-pbTF3110675/
A booklet from the Translation Centre for bodies of the European Union (CdT), especially for longer texts but always valid