Pomoc:VisualEditor/FAQ

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/FAQ and the translation is 32% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Uwaga: Jeżeli edytujesz tę stronę, to umieszczając na niej treści wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego materiału na podstawie wolnej licencji CC0. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strony Pomocy w Domenie Publicznej. PD

Informacje ogólne

Co to jest VisualEditor?
VisualEditor jest przedsięwzięciem Wikimedia Foundation, które ma na celu stworzenie oprogramowania, dzięki któremu można edytować strony projektów opartych o MediaWiki bez znajomości wikikodu. Za pomocą VisualEditora można dokonywać zmian tekstu w sposób podobny jak przy użyciu zwykłych edytorów tekstu, tzn. tekst podczas redagowania będzie wyglądał tak samo jak po zapisaniu.
VisualEditor is a software development initiative by the Wikimedia Foundation that will allow people to edit pages in MediaWiki without needing to learn wikitext syntax.

With VisualEditor, formatting pages will work very similarly to a word processor. While editing, the page will look very similar to what the page will look like after it is saved.

Dlaczego jest wprowadzana ta zmiana?
Największą przeszkodą w zrobieniu pierwszej edycji, a tym samym największą przeszkodą we wkroczeniu na ścieżkę, która może prowadzić do stania się produktywnym, doświadczonym członkiem społeczności, jest złożony wikitekst wykorzystywany przez stare okno edycji. Aby zwiększyć liczbę udanych pierwszych prób edycji, potrzebujemy lepszego systemu edytowania. Przeczytaj obszerniejsze wyjaśnienia, aby dowiedzieć się więcej.
The complex wiki markup syntax used by the old editing window is the biggest barrier to making the first edit, and therefore the biggest barrier to beginning the path that could lead to someone's becoming a productive, experienced member of the editing community.

To increase the number of successful first attempts at editing, we need a better editing system. Please read our longer explanation for more details.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat używania VisualEditora?
Zobacz instrukcję używania VE.
Please see the VisualEditor User guide.
Kiedy edytor wizualny zostanie włączony na mojej wiki?
The current schedule for future rollouts is posted at VisualEditor/Rollouts.

More than half of Wikipedias received VisualEditor as an option for all users during 2013. Edytor wizualny jest dostępny jako funkcja eksperymentalna dla prawie wszystkich zalogowanych użytkowników Wikimedia Foundation.

Dlaczego wprowadzacie to oprogramowanie tak szybko? Nie wygląda na gotowe.
The software has features to be added and issues to be resolved.

Ultimately, the best way to detect bugs and identify missing features is to have as many people as possible using the software and playing with it. While we know that bugs are disruptive in the short term, they will be fixed, and the current use is what lets us identify things that need fixing.

Znalazłem/-łam błąd w edytorze wizualnym. Jak mogę wam go wskazać?
Jeśli chcesz i masz możliwość, zgłoś błąd na Phabricatorze w [$phab projekcie (ang. product) "VisualEditor"]. Istnieje także centralna strona zbierania opinii na mediawiki.org.
If you're willing and able, please report the issue in Phabricator in the "VisualEditor" product.

Most large Wikipedias also have a wiki page dedicated to feedback about VisualEditor; see the list on Wikidata. There is also a central feedback page on mediawiki.org.

Jak mogę wyłączyć edytor wizualny?
Aby edytować bezpośrednio wikitekst, kliknij przycisk "Edytuj kod źródłowy" zamiast "Edytuj". Przy linkach do edycji sekcji możesz otworzyć klasyczny edytor wikitekstu dla tej sekcji, klikając link "edytuj kod" zamiast zwykłego "edytuj". Na wiki, na których edytor wizualny jest wciąż funkcją eksperymentalną, możesz odznaczyć jego opcję w zakładce funkcji eksperymentalnych w swoich preferencjach; na innych wiki możesz zaznaczyć ⧼visualeditor-preference-betatempdisable⧽ w zakładce Edycja.
Brakuje funkcji w edytorze wizualnym. Jak mogę poprosić o jej dodanie?
Niektóre funkcje są obecnie tworzone lub planowane. Plan działań oraz zarys celów rozwojowych Wikimediów i [$phabboard tablica na Phabricatorze] zawierają więcej informacji. Jeśli nie możesz znaleźć żadnego odniesienia do nowej funkcji, którą chciałbyś/chciałabyś zaproponować, prześlij ją w taki sam sposób, jak zgłasza się błąd.
Some features are currently being developed or planned.

The Roadmap, the Wikimedia Engineering goals pages for 2015–2016 and the Phabricator workboard provide some additional information as well. If you can't find any reference to the new feature you'd like to suggest, please submit it using the same process used to report an issue.

Czy będzie można edytować za pomocą wikitekstu kiedy edytor wizualny stanie się podstawowym interfejsem edycji?
Tak. Podczas gdy edytor wizualny stanie się domyślnym środowiskiem edycji, możliwość edycji tekstu "źródłowego" będzie nadal istniała. Nie ma planów usunięcia opcji "Edytuj kod źródłowy".
Czy mogę używać znanych mi znaczników jak [[ ]] i {{ }} w edytorze wizualnym?
Nie. Obecnie te znaczniki wywołają okna odpowiednio wstawiania linku i szablonu. Jeżeli użyjesz znaczników wikikodu, pojawi się okno z ostrzeżeniem. Zobacz Podręcznik użytkownika VisualEditor, aby dowiedzieć się więcej o użytkowaniu edytora wizualnego.
Dlaczego moja przeglądarka nie jest wspierana?
Tworzenie nowoczesnego interfejsu edytowania Wikipedii i siostrzanych wiki jest wyzwaniem technicznym, ale jest możliwe dzięki nowoczesnym technologiom internetowym i standardom. Niestety niektóre przeglądarki nie wspierają wielu z funkcji, których potrzebujemy do edytora wizualnego. Staramy się wspierać najpopularniejsze przeglądarki: edytor wizualny działa dobrze na ostatnich wersjach najpopularniejszych przeglądarek: Firefox 15 i wyższe, Iceweasel 10 i wyższe, Safari 7 i wyższe, Chrome 19 i wyższe, Opera 15 i wyższe, Microsoft Internet Explorer 10 i wyższej, Edge 12 i wyższej. W niektórych przeglądarkach, takich jak Internet Explorer 9, pojawi się komunikat ostrzegawczy, ale użytkownicy nie powinni doświadczać dużych problemów przy edycji. Próbowanie obejścia ograniczeń starszych przeglądarek odebrałoby zasoby od tych usprawnień, z których skorzystałaby większość użytkowników. Zachęcamy do korzystania ze wspieranych przeglądarek, a jeśli nie możesz tego zrobić - do dalszego edytowania przy użyciu edytora źródłowego wikitekstu. (Zobacz tabelę wspieranych przeglądarek, aby dowiedzieć się więcej.)
Building a modern editing interface for Wikipedia and its sister wiki is a technical challenge, but it's possible using modern web technologies and standards.

Unfortunately, some browsers don't support many of the features we need for VisualEditor. We're doing our best to support the most common browsers: VisualEditor works well with recent versions of the most popular web browsers: Firefox 15 and up; Iceweasel 10 and up; Safari 7 and up; Chrome 19 and up; Opera 15 and up; Microsoft Internet Explorer 10 and up; Edge 12 and up. In some browsers, such as Internet Explorer 9, a warning message will still show up, but users shouldn't experience any major problems editing. Trying to work around the limitations of older browsers would divert resources from improvements that would benefit the majority of users. We encourage you to upgrade to a supported browser and, if you can't, to continue to edit using the source wikitext editor. (See target browser matrix for specific details.)

Czy edytor wizualny działa z rozszerzeniem Proofread Wikiźródeł, szablonami Wikiźródeł czy innymi funkcjami, których Wikipedia nie ma?
Edytor wizualny jest obecnie włączony tylko na witrynach Wikipedii, ale zaprojektowaliśmy go tak, by był wystarczająco elastyczny, aby można go było używać na wszystkich witrynach Wikimediów. Po wprowadzeniu go do Wikipedii będziemy na nim nadal pracować, aby upewnić się, że będzie on dobrze działał z funkcjami właściwymi dla witryn siostrzanych.
Czy mogę zainstalować edytor wizualny na mojej własnej wiki poza Wikimediami?
Tak, na własne ryzyko. Rozszerzenia VisualEditor oraz Parsoid są dostępne do pobrania, ale są wciąż eksperymentalne; zwróć uwagę, że Parsoid wymaga nodeJS. Jeśli zainstalujesz je i będziesz ich używał, daj nam znać, co działa, a co nie [$phab w Phabricatorze].
Czy edytor wizualny wprowadza automatycznie poprawki do stron?
W większości wypadków edytor wizualny nie spowoduje zmian w formatowaniu w liniach, które nie są bezpośrednio edytowane. Jeśli znaczniki na stronie są już niepoprawne (np. tabele nie są zamknięte), może próbować je poprawić.
Will the visual editor be enabled on talk pages?
​No. This question comes up quite often.
  • The visual editor is designed to edit content, plain pages of text.

[1]

    • Talk pages aren't content. Many of the tools and design patterns that make VE nice to use to edit content make it poor to use for discussions.
    • To make it usable for discussions, we would have to remove or break many of those patterns in VE. We have spent a lot of time researching with users what works best there.
  • VE can't deal with structured discussions and plain-text discussions are not structured discussions.
    • Discussions like they are on traditional talk pages are not structured discussions from a technical perspective, despite the fact there is a certain number of colons or bullet points added to each answer to provide a pseudo-structure. With the current design of classical discussions, a piece of software can't know who has replied to whom – only humans can. There is no real connection between posts (which post is the parent/child of which), which is the definition of a structured discussion.
    • At the moment Flow deals with structured discussions. In Flow, each post is independent with a unique ID, linked to other posts and to a Topic (also with a unique ID), with a specific history, and all posts can be targeted precisely. It would be possible in the future to have conversations at multiple places, to move topics or replies, and to create sub-discussions with Flow. Classical talk pages, using VE or not, do not allow that.
Mojego pytania tutaj nie ma. Gdzie mogę je zadać?
Możesz pytać na stronie zbierania opinii o edytorze wizualnym na swojej wiki (zobacz ich listę na Wikidanych) lub na centralnej stronie zbierania opinii na mediawiki.org.

Zasoby społeczności

Gdzie mogę dowiedzieć się, jak społeczności mogą dopasować edytor wizualny do swoich stron?
Możesz zapoznać się z listą zadań tutaj, na mediawiki.org.
Gdzie mogę znaleźć ludzi doświadczonych w tego rodzaju wysiłkach?
Lista nazw znajduje się na stronie Community Taskforce.

Przypisy