Βοήθεια:VisualEditor/Συχνές Ερωτήσεις

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/FAQ and the translation is 10% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Σημείωση: Όταν επεξεργάζεστε αυτή τη σελίδα, συμφωνείτε να απελευθερώσετε τη συνεισφορά σας υπό την CC0. Δείτε τις Σελίδες Βοήθειας για το Κοινό Κτήμα για περισσότερες πληροφορίες. PD

Γενικά

Τι είναι ο VisualEditor;
Ο VisualEditor είναι μια πρωτοβουλία εξέλιξης λογισμικού από το Wikimedia Foundation που θα επιτρέψει σε ανθρώπους να επεξεργάζονται σελίδες στο MediaWiki χωρίς να χρειάζεται να μάθουν την σύνταξη κώδικα wiki. Με το VisualEditor, η μορφοποίηση σελίδων θα λειτουργεί πολύ παρόμοια με ένα επεξεργαστή κειμένου - κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, το κείμενο θα δείχνει όπως μετά την αποθήκευσή του.
VisualEditor is a software development initiative by the Wikimedia Foundation that will allow people to edit pages in MediaWiki without needing to learn wikitext syntax.

With VisualEditor, formatting pages will work very similarly to a word processor. While editing, the page will look very similar to what the page will look like after it is saved.

Γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή;
Το μεγαλύτερο εμπόδιο για να κάνει κανείς την πρώτη επεξεργασία, και συνεπώς το μεγαλύτερο εμπόδιο για να ξεκινήσει κανείς το δρόμο που θα οδηγήσει κάποιον να γίνει ένα παραγωγικό, έμπειρο μέλος της κοινότητας, είναι ο πολύπλοκος κώδικας wiki που χρησιμοποιούνταν από την παλιά φόρμα επεξεργασίας. Για να αυξήσουμε τον αριθμό των επιτυχημένων πρώτων προσπαθειών επεξεργασίας, χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σύστημα επεξεργασίας. Παρακαλούμε διαβάστε την μεγαλύτερη εξήγησή μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
The complex wiki markup syntax used by the old editing window is the biggest barrier to making the first edit, and therefore the biggest barrier to beginning the path that could lead to someone's becoming a productive, experienced member of the editing community.

To increase the number of successful first attempts at editing, we need a better editing system. Please read our longer explanation for more details.

Where do I go to learn more about using VisualEditor?
Please see the VisualEditor User guide.
Πότε θα ενεργοποιηθεί ο VisualEditor στο δικό μου wiki;
Ο τρέχον σχεδιασμός για μελλοντικές ενεργοποιήσεις βρίσκεται αναρτημένος στην mw:VisualEditor/Rollouts. Περισσότερες από τις μισές Βικιπαίδειες έλαβαν το VisualEditor ως επιλογή για όλους τους χρήστες κατά τη διάρκεια του 2013.
The current schedule for future rollouts is posted at VisualEditor/Rollouts.

More than half of Wikipedias received VisualEditor as an option for all users during 2013. VisualEditor is available as an opt-in Beta Feature to almost all logged-in users at all Wikimedia Foundation projects.

Γιατί ενεργοποιείτε το λογισμικό τόσο γρήγορα; Δεν φαίνεται έτοιμο.
Το λογισμικό σίγουρα δεν έχει τελειώσει, έχει λειτουργίες που πρέπει να προστεθούν, και είμαστε σίγουροι ότι μετά την ενεργοποίηση θα βρούμε σφάλματα. Αυτό δεν είναι επειδή είναι κακό λογισμικό, ή επειδή δεν είναι έτοιμο, είναι επειδή είναι λογισμικό με το οποίο ξεκινάμε. Τα σφάλματα είναι δεδομένα: Το MediaWiki το ίδιο είναι 10 ετών, και ακόμη βρίσκουμε πράγματα που μπορούν να είναι καλύτερα, ή πράγματα που ακατανόητα δεν λειτουργούν. Αν περιμένουμε το VisualEditor να είναι εντελώς χωρίς σφάλματα για να το ενεργοποιήσουμε, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ.
Τελικά, ο καλύτερος τρόπος για να βρεθούν τα σφάλματα είναι να έχουμε όσο το δυνατό περισσότερα άτομα που το κοιτούν, το χρησιμοποιούν και παίζουν με το λογισμικό. Παρότι αντιλαμβανόμαστε ότι τα σφάλματα θα είναι ενοχλητικά βραχυπρόθεσμα, θα διορθωθούν, και αυτή η ενεργοποίηση είναι που θα μας επιτρέψει να τα αναγνωρίσουμε ως πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε.
The software has features to be added and issues to be resolved.

Ultimately, the best way to detect bugs and identify missing features is to have as many people as possible using the software and playing with it. While we know that bugs are disruptive in the short term, they will be fixed, and the current use is what lets us identify things that need fixing.

Βρήκα ένα πρόβλημα με το VisualEditor. Πως μπορώ να σας το πω για να το διορθώσετε;
Αν θέλετε και μπορείτε, παρακαλούμε αναφέρετε το πρόβλημα στο Phabricator στο [$phab προϊόν "VisualEditor"]. Οι περισσότερες μεγάλες Βικιπαίδειες επίσης έχουν μια σελίδα wiki αφιερωμένη σε ανάδραση σχετικά με το VisualEditor. Δείτε τη λίστα στο Wikidata. Υπάρχει επίσης μια κεντρική σελίδα ανάδρασης στο mediawiki.org.
If you're willing and able, please report the issue in Phabricator in the "VisualEditor" product.

Most large Wikipedias also have a wiki page dedicated to feedback about VisualEditor; see the list on Wikidata. There is also a central feedback page on mediawiki.org.

Πως απενεργοποιώ το VisualEditor;
Για να συνεχίσετε να επεξεργάζεστε απευθείας τον κώδικα wiki, απλά πατήστε το κουμπί "επεξεργασία κώδικα" αντί το "επεξεργασία". Στους συνδέσμους επεξεργασίας ενότητας, μπορείτε να ανοίξετε τον κλασικό επεξεργαστή κώδικα wiki για εκείνη την ενότητα πατώντας "επεξεργασία κώδικα" αντί του κανονικού συνδέσμου "επεξεργασία".

On wikis where VisualEditor is still a Beta Feature, you can simply uncheck its box in the Beta tab of your Preferences; on the other wikis, you can check the Temporarily disable VisualEditor while it is in beta box from the Editing tab instead.

Μια λειτουργία λείπει από το VisualEditor. Πως μπορώ να σας ζητήσω να την προσθέσετε;
Κάποιες λειτουργίες επί του παρόντος αναπτύσσονται ή σχεδιάζονται (όπως η μορφοποίηση των εικόνων, προσθήκη στηλών και γραμμών σε πίνακες, και επεξεργασία μαθηματικών παραστάσεων). Ο οδικός χάρτης και οι πρόχειροι τεχνικοί στόχοι του Wikimedia για το 2013-2014 περιέχουν επίσης κάποιες πρόσθετες πληροφορίες. Αν δεν μπορείτε να βρείτε καμία αναφορά στη νέα λειτουργία που θα θέλατε να προτείνετε, παρακαλούμε καταχωρήστε την χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αναφορά ενός προβλήματος.
Some features are currently being developed or planned.

The Roadmap, the Wikimedia Engineering goals pages for 2015–2016 and the Phabricator workboard provide some additional information as well. If you can't find any reference to the new feature you'd like to suggest, please submit it using the same process used to report an issue.

Θα είναι δυνατό να κάνουμε επεξεργασίες χρησιμοποιώντας κώδικα wiki μετά που ο VisualEditor θα γίνει το κύριο περιβάλλον επεξεργασίας;
Ναι. Παρότι ο VisualEditor θα γίνει το προεπιλεγμένο περιβάλλον επεξεργασία, μια μέθοδος για επεξεργασία του υπόβαθρου "πηγαίου" κειμένου θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχουν σχέδια για την αφαίρεση της επιλογής "επεξεργασία κώδικα".
Μπορώ να χρησιμοποιήσω οικείο κώδικα wiki όπως [[]] και το {{}} στο VisualEditor;
Όχι. Αντ 'αυτού, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα ικανά χαρακτηριστικά για πρότυπα και σύνδεσμους. Δείτε τον οδηγό χρήσης VisualEditor για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του VisualEditor.
Γιατί δεν υποστηρίζεται το δικό μου πρόγραμμα περιήγησης;
Η οικοδόμηση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος επεξεργασίας για την Βικιπαίδεια και τα αδελφικά wiki της είναι μια τεχνική πρόκληση, αλλά είναι δυνατή με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και προτύπων για το web. Δυστυχώς, ορισμένα προγράμματα περιήγησης δεν υποστηρίζουν πολλά από τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε για τον VisualEditor. Εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να υποστηρίξουμε τα πιο κοινά προγράμματα περιήγησης: ο VisualEditor λειτουργεί καλά με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Firefox, Chrome και Safari, και υποστήριξη για τον Internet Explorer 9 έρχεται πολύ σύντομα. Ωστόσο, προσπαθώντας να εργαστούμε γύρω από τους περιορισμούς των ξεπερασμένων browser θα εκτρέψει πόρους από βελτιώσεις που θα ωφελήσουν την πλειοψηφία των χρηστών. Σας ενθαρρύνουμε να αναβαθμίσετε σε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης και, αν δεν μπορείτε, να συνεχίσετε να κάνετε επεξεργασίες χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας πηγαίου κώδικα wiki.
Building a modern editing interface for Wikipedia and its sister wiki is a technical challenge, but it's possible using modern web technologies and standards.

Unfortunately, some browsers don't support many of the features we need for VisualEditor. We're doing our best to support the most common browsers: VisualEditor works well with recent versions of the most popular web browsers: Firefox 15 and up; Iceweasel 10 and up; Safari 7 and up; Chrome 19 and up; Opera 15 and up; Microsoft Internet Explorer 10 and up; Edge 12 and up. In some browsers, such as Internet Explorer 9, a warning message will still show up, but users shouldn't experience any major problems editing. Trying to work around the limitations of older browsers would divert resources from improvements that would benefit the majority of users. We encourage you to upgrade to a supported browser and, if you can't, to continue to edit using the source wikitext editor. (See target browser matrix for specific details.)

Δουλεύει ο VisualEditor με την ProofreadPage της Βικιθήκης ή τα πρότυπα του Βικιλεξικού, και άλλες λειτουργίες που δεν έχει η Wikipedia;
Ο VisualEditor επί του παρόντος είναι ενεργοποιημένος μόνο σε ιστότοπους Wikipedia, αλλά τον έχουμε σχεδιάσει ώστε να είναι αρκετά ευέλικτος για να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ιστότοπους του Wikimedia. Μετά την ενεργοποίησή του στην Wikipedia θα εργαστούμε ώστε να βεβαιωθούμε ότι ο VisualEditor λειτουργεί καλά με λειτουργίες ειδικές για αδελφικά εγχειρήματα.
Μπορώ να εγκαταστήσω τον VisualEditor στο προσωπικό μου wiki εκτός του Wikimedia;
Ναι, αλλά με δικό σας ρίσκο. Οι επεκτάσεις VisualEditor και Parsoid είναι διαθέσιμες για κατέβασμα αλλά είναι ακόμη πειραματικές. Σημειώστε ότι το Parsoid απαιτεί το nodeJS. Αν τα εγκαταστήσετε και τα χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε ενημερώστε μας για το τι δούλεψε και τι όχι [$phab στο Phabricator].
Κάνει ο VisualEditor αυτόματες διορθώσεις σε σελίδες;
Γενικά, ο VisualEditor δεν θα πρέπει να κάνει αλλαγές στην μορφοποίηση γραμμών που δεν υπόκεινται σε άμεση επεξεργασία.
Will the visual editor be enabled on talk pages?
​No. This question comes up quite often.
 • The visual editor is designed to edit content, plain pages of text.

[1]

  • Talk pages aren't content. Many of the tools and design patterns that make VE nice to use to edit content make it poor to use for discussions.
  • To make it usable for discussions, we would have to remove or break many of those patterns in VE. We have spent a lot of time researching with users what works best there.
 • VE can't deal with structured discussions and plain-text discussions are not structured discussions.
  • Discussions like they are on traditional talk pages are not structured discussions from a technical perspective, despite the fact there is a certain number of colons or bullet points added to each answer to provide a pseudo-structure. With the current design of classical discussions, a piece of software can't know who has replied to whom – only humans can. There is no real connection between posts (which post is the parent/child of which), which is the definition of a structured discussion.
  • At the moment Flow deals with structured discussions. In Flow, each post is independent with a unique ID, linked to other posts and to a Topic (also with a unique ID), with a specific history, and all posts can be targeted precisely. It would be possible in the future to have conversations at multiple places, to move topics or replies, and to create sub-discussions with Flow. Classical talk pages, using VE or not, do not allow that.
Η ερώτησή μου δεν βρίσκεται εδώ. Που ρωτάω;
Μπορείτε να ρωτήσετε στην σελίδα ανάδρασης για το VisualEditor στο δικό σας wiki (δείτε τη λίστα στο Wikidata) ή στην κεντρική σελίδα ανάδρασης στο mediawiki.org.

Community resources

Where can I read more about what communities can do to adapt the visual editor to their sites?
You can find a sort of "checklist" here on mediawiki.org.
Where can I find people experienced in this kind of effort?
There is a list of names at Community Taskforce.

References

 1. Based on James Forrester's message on wikimedia-l mailing-list, June 2016