Axuda:Editor visual/Preguntas frecuentes

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/FAQ and the translation is 27% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Nota: Ao editar esta páxina, acepta liberar a súa contribución baixo a licenza CC0. Consulte as páxinas de axuda sobre o dominio público para obter máis información. PD

Xeral

Que é o editor visual?
O editor visual é unha iniciativa de desenrolo de software comezado pola Fundación Wikimedia que permitirá editar páxinas en MediaWiki sen necesidade de aprender a sintaxe do texto wiki. Co editor visual, formatear as páxinas será moi similar a un procesador de texto - mentras se edita, o texto terá un aspecto semellante ó que terá cando sexa grabado.
VisualEditor is a software development initiative by the Wikimedia Foundation that will allow people to edit pages in MediaWiki without needing to learn wikitext syntax.

With VisualEditor, formatting pages will work very similarly to a word processor. While editing, the page will look very similar to what the page will look like after it is saved.

Por que se está a facer este cambio?
A complexa sintaxe de marcado wiki usada na antiga xanela de edición é a maior barreira para que a xente faga a súa primeira edición, e por tanto a maior barreira para comezar o camiño que poida levar a alguén a ser un membro produtivo e experimentado da comunidade. Para aumentar o número de primeiras edicións existosas, necesitamos un sistema de edición mellor. Por favor lea a nosa explicación detallada para máis detalles.
The complex wiki markup syntax used by the old editing window is the biggest barrier to making the first edit, and therefore the biggest barrier to beginning the path that could lead to someone's becoming a productive, experienced member of the editing community.

To increase the number of successful first attempts at editing, we need a better editing system. Please read our longer explanation for more details.

Onde podo ir para aprender máis sobre o uso do Editor Visual?
Pode consultar a Guía de Usuario do Editor Visual.
Please see the VisualEditor User guide.
Cando se vai a activar o Editor visual na miña wiki?
O calendario vixente para futuras actualizacións atópase en mw:VisualEditor/Rollouts. Máis da metade das Wikipedias recibiron o Editor visual como unha opción para tódolos usuarios durante o 2013.
The current schedule for future rollouts is posted at VisualEditor/Rollouts.

More than half of Wikipedias received VisualEditor as an option for all users during 2013. O Editor Visual está dispoñible como unha característica Beta opcional para case tódolos usuarios rexistrados de tódolos proxectos da Fundación Wikimedia.

Por que estades instalando o software cando o desenvolvemento aínda non rematou?
O software aínda non está rematado. Ten características que teñen que ser engadidas e problemas que hai que resolver. Ó final, a mellor forma de atopar erros e identificar características que faltan é ter tanta cantidade de xente como sexa posible usándoo e traballando con el. Aínda que sabemos que os erros son molestos no curto prazo, serán amañados, e a actual distribución é o que nos permite identificalos como cousas que hai que amañar.
The software has features to be added and issues to be resolved.

Ultimately, the best way to detect bugs and identify missing features is to have as many people as possible using the software and playing with it. While we know that bugs are disruptive in the short term, they will be fixed, and the current use is what lets us identify things that need fixing.

Atopei un problema co Editor visual. Como podo avisar para que o amañen?
Se está disposto e é capaz, por favor avise do erro en Phabricator na sección de produto [$phab Editor visual]. A maioría das Wikipedias grandes tamén teñen unha páxina para recibir comentarios sobre o Editor visual; vexa a lista en Wikidata. Tamén hai unha páxina central de avisos en mediawiki.org.
If you're willing and able, please report the issue in Phabricator in the "VisualEditor" product.

Most large Wikipedias also have a wiki page dedicated to feedback about VisualEditor; see the list on Wikidata. There is also a central feedback page on mediawiki.org.

Como desactivo o Editor visual?
Para continuar editando directamente o wikitexto, simplemente prema o botón "Editar a fonte" en vez de "Editar". Nas ligazóns de edición das seccións, vostede pode abrir o editor clásico de texto wiki nesa sección premendo "editar a fonte" en vez da ligazón "editar". Nas wikis nas que o Editor Visual aínda é unha funcionalidade en probas, vostede simplemente pode desmarcar esta opción na lapela Beta nas súas preferencias, nas outras wikis, vostede pode marcar a opción "Desactivar temporalmente o Editor Visual mentres estea en probas" na lapela Editar.
Falta unha funcionalidade no Editor visual. Como podo pedir que a engadan?
Algunhas funcionalidades están actualmente en desenrolo ou planexadas. A ruta de traballo e as páxinas de obxectivos de enxeñaría de Wikimedia para o 2015-2016 e o [$phabboard panel de Phabricator] proporcionan algunha información adicional. Se vostede non atopa ningunha referencia á funcionalidade que quere suxerir, por favor envíea usando o mesmo proceso que hai para avisar dun problema.
Some features are currently being developed or planned.

The Roadmap, the Wikimedia Engineering goals pages for 2015–2016 and the Phabricator workboard provide some additional information as well. If you can't find any reference to the new feature you'd like to suggest, please submit it using the same process used to report an issue.

Aínda será posible editar usando o wikitexto cando o Editor visual sexa a interface de edición primaria?
Si. Aínda que o Editor visual vai a converterse no contorno de edición por defecto, continuará a existir un método subxacente para editar o texto "fonte". Non hai plans para eliminar a opción de "Editar código fonte".
Podo utilizar wikiformato como [[ ]] e {{ }} no Editor visual?
Non. Actualmente, eses atallos abrirán as ferramentas para ligazóns e modelos, respectivamente. Se usa wikitexto no artigo, aparecerá unha mensaxe de aviso. Consulte a Guía de Usuario do Editor visual para atopar máis información sobre como usar o Editor visual.
Por que o meu navegador non está soportado?
A Construción dunha interface de edición moderna para Wikipedia e as súas wikis irmáns é un desafío a nivel técnico, pero é posible usando modernas tecnoloxías e estándars da web. Desgrazadamente, algúns navegadores non soportan varias das características que precisamos para o Editor visual. Estamos facendo todo o que podemos para soportar os navegadores máis comúns: o Editor visual funciona ben coas versións máis recentes de Firefox, Chrome, Opera e Safari. Tamén funciona con Microsoft Internet Explorer 10 e 11. Está planificado que no futuro tamén soporte o Internet Explorer 9. Tentar amañar os problemas que hai cos navegadores antigos desviaría recursos das melloras que beneficiarían á maioría de usuarios. Pedímoslle que actualice o seu navegador a unha versión que esté soportada, e se non pode, que continúe a editar usando o editor de wikitexto fonte. (Vexa VisualEditor/Target browser matrix para máis detalles)
Building a modern editing interface for Wikipedia and its sister wiki is a technical challenge, but it's possible using modern web technologies and standards.

Unfortunately, some browsers don't support many of the features we need for VisualEditor. We're doing our best to support the most common browsers: VisualEditor works well with recent versions of the most popular web browsers: Firefox 15 and up; Iceweasel 10 and up; Safari 7 and up; Chrome 19 and up; Opera 15 and up; Microsoft Internet Explorer 10 and up; Edge 12 and up. In some browsers, such as Internet Explorer 9, a warning message will still show up, but users shouldn't experience any major problems editing. Trying to work around the limitations of older browsers would divert resources from improvements that would benefit the majority of users. We encourage you to upgrade to a supported browser and, if you can't, to continue to edit using the source wikitext editor. (See target browser matrix for specific details.)

O Editor visual funciona co ProofreadPage do Wikisource, predefinicións do Wikcionario, ou outras funcionalidades que non ten a Wikipedia?
O Editor visual só está activo actualmente nos sitios da Wikipedia, pero foi deseñado para ser abondo flexible para ser usado na maioría dos sitios da Wikimedia. Despois de publicalo na Wikipedia traballaremos para asegurarnos de que o Editor visual funciona correctamente coas funcionalidades específicas dos sitios irmáns.
Podo instalar o Editor visual na miña wiki personal fóra de Wikimedia?
Si, pola súa conta e risco. O Editor visual e a extensión Parsoid están dispoñibles pero aínda son experimentais, note que Parsoid require nodeJS. Se vostede as instala e usa, por favor díganos que funciona e que non [$phab en Phabricator].
O Editor visual fai correccións automáticas nas páxinas?
Na maioría dos casos, o Editor visual non fai cambios no formato das liñas que non están sendo editadas directamente. En casos nos que a lingua de etiquetado está tratada incorrectamente (por exemplo, táboas que non están pechadas), poderá tentar correxilos.
Will the visual editor be enabled on talk pages?
​No. This question comes up quite often.
 • The visual editor is designed to edit content, plain pages of text.

[1]

  • Talk pages aren't content. Many of the tools and design patterns that make VE nice to use to edit content make it poor to use for discussions.
  • To make it usable for discussions, we would have to remove or break many of those patterns in VE. We have spent a lot of time researching with users what works best there.
 • VE can't deal with structured discussions and plain-text discussions are not structured discussions.
  • Discussions like they are on traditional talk pages are not structured discussions from a technical perspective, despite the fact there is a certain number of colons or bullet points added to each answer to provide a pseudo-structure. With the current design of classical discussions, a piece of software can't know who has replied to whom – only humans can. There is no real connection between posts (which post is the parent/child of which), which is the definition of a structured discussion.
  • At the moment Flow deals with structured discussions. In Flow, each post is independent with a unique ID, linked to other posts and to a Topic (also with a unique ID), with a specific history, and all posts can be targeted precisely. It would be possible in the future to have conversations at multiple places, to move topics or replies, and to create sub-discussions with Flow. Classical talk pages, using VE or not, do not allow that.
A miña pregunta non está aquí. Ónde podo preguntar?
Vostede pode facer preguntas sobre o Editor visual na páxina de avisos da súa wiki (mire a lista en Wikidata) ou na páxina central de comentarios en mediawiki.org.

Recursos comunitarios

Onde podo ler máis sobre o que as comunidades poden facer para adaptar o editor visual ós seus sitios?
Pode atopar unha lista aquí en mediawiki.org.
Onde podo atopar persoas que teñan experiencia neste tipo de esforzo?
Hai unha lista de nomes en Community Taskforce.

Notas

 1. Baseado no correo de James Forrester enviado á lista de correo de wikimedia, xuño de 2016