Help:Tìm kiếm

This page is a translated version of the page Help:Searching and the translation is 87% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD
Để biết tài liệu về tính năng tìm kiếm trong các wiki của Wikimedia, hãy xem Help:CirrusSearch .

Cách nhanh nhất để tìm thông tin trong MediaWiki là tìm kiếm thông tin trực tiếp. Trên mỗi trang có một hộp tìm kiếm.

Nhập các từ và cụm từ chính và nhấn Enter hoặc Return hoặc nhấp vào biểu tượng kính lúp (hoặc nút Tìm kiếm hoặc Đi khi sử dụng các giao diện khác). Nếu một trang có cùng tiêu đề với những gì bạn đã nhập, bạn sẽ được chuyển thẳng đến trang đó. Nếu không, công cụ này sẽ tìm kiếm tất cả các trang trên wiki (với một số hạn chế, xem bên dưới) và trình bày một danh sách các bài báo phù hợp với các cụm từ tìm kiếm của bạn hoặc một thông báo cho bạn biết rằng không có trang nào có tất cả các từ và cụm từ chính.

Cách thức hoạt động

  • Nó tìm kiếm tất cả các trang trên wiki với một số hạn chế.
  • Nội dung bài viết được tìm kiếm ở dạng thô (wikitext) - ví dụ, nó tìm kiếm văn bản xuất hiện trong hộp chỉnh sửa khi bạn nhấp vào "sửa đổi", không phải trang được hiển thị. Điều này có nghĩa là nội dung đến từ bản mẫu sẽ không được chọn, nhưng các link liên kết sẽ được.
  • Chức năng tìm kiếm có thể được coi là hoạt động theo toàn bộ từ, được phân tách bằng dấu cách hoặc dấu chấm câu khác. Vì vậy, nếu thuật ngữ tìm kiếm của bạn bao gồm từ 'sách', kết quả sẽ không bao gồm các trang chỉ có từ 'sách' hoặc 'sách nhỏ'. Và nếu từ tìm kiếm của bạn bao gồm thuật ngữ "inter", kết quả sẽ không bao gồm các trang chỉ có từ "trang quốc tế", nhưng chúng có thể bao gồm các页 có thuật ngữ "trang Quốc gia".
  • Kết quả sẽ chỉ bao gồm các trang có chứa tất cả các từ trong tìm kiếm của bạn.
  • You can search for all words that begin with a prefix by adding * at the end of a word in your query. For example, book* will return results for book and books.
  • Bạn có thể tìm kiếm một cụm từ bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép. Một cụm từ có thể được coi là bao gồm toàn bộ từ, ví dụ cụm từ 'Prime Minister' sẽ không được tìm thấy bởi một tìm kiếm cho "ime Min", nhưng nó sẽ được tìm thấy bởi một tìm kiếm cho "Prime Minister".

Hạn chế tìm kiếm

Nếu bạn nhấp vào nút "Tìm kiếm" mà không điền gì, bạn sẽ được đưa đến "Special:Search", cung cấp cho bạn các tùy chọn tìm kiếm bổ sung (cũng có sẵn từ bất kỳ danh sách kết quả tìm kiếm nào)

Bạn có thể thấy hữu ích khi giới hạn tìm kiếm trong các trang trong một tên với khoảng cách, ví dụ: chỉ tìm kiếm trong các trang User. Kiểm tra các tên với khoảng cách mà bạn yêu cầu cho tìm kiếm này.

Xem thêm