Nápověda:Kategorie

This page is a translated version of the page Help:Categories and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény. PD

Kategorie, specialita MediaWiki, nabízejí automatické indexování, které lze využít ke zobrazování stránek v různých tabulkách.

Stránky a soubory se kategorizují tak, že přidáte minimálně jednu (ale může jich být i více) kategorii k obsahu stránky. Dole na stránce se pak objeví lišta s odkazem na stránku, na které se zobrazují všechny stránky zařazené do této kategorie. Což usnadňuje vyhledání a procházení článků s podobným obsahem.

Shrnutí

Každá stránka ve jmenném prostoru Category představuje tzv. kategorii. Seznam stránek, které mají něco společného a popis. Například tato stránka je v kategorii "Kategorie:Nápověda ". Takže když si tuto stránku otevřete, najdete tam mezi jinými i odkaz sem.

Pokud stránka patří do jedné nebo více kategorií, tyto kategorie se zobrazí v dolní části stránky (nebo v pravém horním rohu, v závislosti na použitém zobrazení).

Stránky kategorií samy o sobě obsahují 2 části:

  • na začátku může volitelná část obsahovat text, který lze upravovat, jako u každé jiné stránky,
  • na konci, vždy přítomný, automaticky generovaný, abecední seznam všech stránek v této kategorii, ve formě odkazů. Ve skutečnosti je v pořadí řazení Unicode.

Chcete-li ke stránce přiřadit kategorii, jednoduše přidejte odkaz "[[Category:název kategorie]]" do wikitextu na stránce. Obvyklé místo pro přidání je ve spodní části stránky.

Chcete-li propojit stránku kategorie v rámci stránky jako normální odkaz wiki (bez přidání stránky do kategorie), zadejte název odkazu s dvojtečkou na začátku. Například: [[:Category:není v této kategorii]].

Novou kategorii lze vytvořit předtím, než k ní přiřadíte jakoukoli stránku, stejným způsobem jako kteroukoli jinou běžnou stránku.

Jednotlivé wiki mohou mít své vlastní kategorie nejvyšší úrovně, například Kategorie:Obsah na Wikipedii.

Úplný seznam všech kategorií, které mají alespoň jednu stránku, viz Special:Categories.

Úplný seznam všech vytvořených nebo upravených kategorií, včetně těch, které nemají žádné stránky, viz Special:Allpages/Category: (poznámka: Označené dvojtečkou na konci).

Přidání stránky do kategorie

Chcete-li přidat kategorii nebo nahraný soubor do kategorie, jednoduše stránku upravte a přidejte následující text (kde Name je název kategorie, do které ji chcete přidat).

[[Category:Name]]

Na stránku může být přidán libovolný počet tagů Category a stránka bude uvedena ve všech. Tagy Category jsou spolu s interwiki jazykovými odkazy umístěnými na postranním panelu obvykle přidávány do samého spodku stránky pro pohodlí ostatních editorů.

Na kategorizované stránce jsou kategorie zobrazeny v poli Kategorie: přesně v pořadí, v jakém jsou uvedeny ve wikitextu.

Pokud je $wgUseCategoryBrowser nastaveno na true, v prvním seznamu je každá kategorie uvedena znovu. Breadcrumb - styl se všemi nadřazenými kategoriemi seřazený podle abecedy. (alespoň v MediaWiki 1.18.2). Pokud je kategorie podkategorií více než jednoho rodiče, budou uvedeny obě hierarchie, ale označená kategorie bude odstraněna ze všech kromě jedné. To vytváří potenciál pro zdánlivě duplicitní položky, pokud je na stránce označena kategorie s více rodiči a jedním z jejích rodičů. Předpokládejme například, že Maryanne je podkategorií Mary i Anne. Pokud jsou na stránce značky Maryanne a Anne, zobrazí se breadcrumbs kategorie

Anne 
Anne
Mary -> Maryanne

Zdá se, že "Anne" je duplikovaná, ale míní se tím

Anne 
Anne -> Maryanne
Mary -> Maryanne

Toto je chyba a byla ohlášena v phab:T35614.

Třídící klíč

Ve výchozím nastavení je stránka řazena do kategorie podle prvního písmene svého názvu - bez jmenného prostoru. Také MediaWiki seskupuje znaky s diakritikou odděleně od jejich nezařazené verze, takže stránky začínající À, Á, Ä budou uvedeny v samostatných záhlavích, mimo v záhlaví A. (Pokud máte přístup do shellu, lze tato výchozí nastavení změnit pomocí $wgCategoryCollation .)

Klíč řazení určuje, pod kterým písmenem a kde se v seznamu kategorií zobrazí stránka. Klíč řazení můžete přidat tak, že jej vložíte do značky za znak svislítko. Například níže uvedený tag přidá stránku pod nadpis "S".

[[Category:Name|Sort]]

Zda jsou při řazení klíčů rozlišována malá a velká písmena závisí na nastavení. Pořadí sekcí v kategorii sleduje pořadí třídění Unicode. Klávesa řazení nezmění název stránky zobrazený v kategorii.

Mezery a další znaky jsou naprosto platné.

Další informace o třídění kategorií naleznete na stránce Nápověda:Třídění .

Vytvoření stránky kategorie

Kategorie existují i když jejich stránka nebyla vytvořena. Tyto kategorie jsou izolovány od ostatních a jsou jen velmi málo využívány k organizaci a navigaci.

Kategorie se vytvoří vytvořením stránky v oboru názvů Category:. Stránka kategorie může být vytvořena stejným způsobem jako jiné stránky wiki (viz Nápověda:Založení nové stránky ). Jednoduše přidejte "Category:" před název stránky.

Chcete-li se vyhnout zbytečné práci, zkuste před vytvořením nové kategorie prohledat svou wiki. Seznam všech kategorií zobrazují "Speciální stránky" v poli "nástroje" postranního panelu.

Správa hierarchie kategorií

Kategorie mohou patřit i do jiných kategorií v hierarchii. Protože stránky kategorií jsou podobné jako na jakékoli jiné stránce, může být na konec stránky kategorie přidána značka Category.

Je vhodné uspořádat všechny kategorie do hierarchie s jedinou kategorií nejvyšší úrovně. Struktura kategorie může mít podobu stromu se samostatnými větvemi, ale častěji bude mít strukturu grafu. Obecně by měl existovat souvislý řetězec propojení rodič-dítě mezi každou kategorií a kategorií nejvyšší úrovně.

Strom kategorií

Od MediaWiki verze 1.31 je ve výchozím nastavení zabalené rozšíření Rozšíření:CategoryTree , což umožňuje Special:CategoryTree a ‎<categorytree> poskytnout zobrazení stromové struktury kategorií.

Skryté kategorie

Kategorie, ve kterých se stránka nachází, jsou obvykle uvedeny v dolní části stránky. V MediaWiki 1.13+ lze kategorii v tomto seznamu skrýt přidáním magického slova "__HIDDENCAT__" na stránku kategorie.

Uživatelé si mohou vybrat, zda si budou skryté kategorie prohlížet v samostatném seznamu "Skryté kategorie", zaškrtnutím položky "Zobrazit skryté kategorie" v sekci "Vzhled" na stránce Special:Preferences.

Skryté kategorie jsou automaticky přidány do Category:Hidden categories. Tato kategorie je uvedena v systémové zprávě MediaWiki:Hidden-category-category.

Odkazování na kategorii

Chcete-li vytvořit odkaz na kategorii, použijte dvojtečku před názvem kategorie (bez této dvojtečky by aktuální stránka byla přidána do kategorie):

[[:Category:Help]]Category:Help

Chcete-li změnit text odkazu, napište text do značky odkazu za svislítkem (pipe):

[[:Category:Help|Kategorie nápovědy]]Kategorie nápovědy

Stránky s přesměrováním, které přesměrovávají na kategorie, musí také použít dvojtečku, jinak budou přidány do kategorie místo přesměrování.

Kategorie a šablony (přeložené stránky)

Pokud přidáte [[Category:Cats]] do šablony (přeložená stránka), obojí šablona i stránky, které tuto šablonu překládají, budou kategorizovány jako Cats.

  • Pokud chcete, aby byla kategorizována pouze šablona, měli byste do značek <noinclude> vepsat značku kategorie.
  • Pokud chcete, aby byly kategorizovány pouze stránky, které používají šablonu, ale ne šablona samotná, měli byste do značek <includeonly> napsat značku kategorie.

Kvůli problémům s ukládáním do mezipaměti může po úpravě kategorií použitých prostřednictvím šablon chvíli trvat, než budou všude viditelné. Na stránce můžete provést nulovou úpravu a okamžitě aktualizovat její kategorie.

Přesměrování kategorie

Stejně jako normální stránky wiki mohou být stránky kategorií přesměrovány na jiné normální stránky nebo stránky kategorií However. To se však nedoporučuje, protože stránky kategorizované v přesměrovaných kategoriích nejsou kategorizovány v cílové kategorii (phab:T5311). Některé weby Wikimedie používají šablonu "přesměrování kategorií" k označení přesměrovaných kategorií, což umožňuje ruční nebo automatické vyčištění stránek tam zařazených.

Sledování kategorií

Určité problémy se syntaxí, například nefunkční odkaz na obrázek nebo příliš mnoho náročných funkcí syntaktického analyzátoru, mohou způsobit přidání stránky do kategorie sledování. Další podrobnosti najdete na stránce Nápověda:Kategorie sledování .

Přejmenování kategorie

Pokud přesunete kategorii, protože přesměrování nebude fungovat pro kategorizaci, všechny značky kategorií budou špatné, takže je musíte opravit.

Související odkazy