Help:Категории

This page is a translated version of the page Help:Categories and the translation is 72% complete.
PD Забележка: С редактирането тази страница, вие се съгласявате да предоставите приносите си под лиценз CC0. За повече информация, вижте помощните страници за Обществено достояние. PD

Категориите са софтуерен дял от МедияУики, които представляват автоматични индекси на страници, които служат за преглед на съдържанието.

Страниците и файловете се категоризират чрез тяхно поставяне в един или повече етикети Категория в текста на страницата. Етикетите създават препратки в долната част на страницата, които водят ви към списъка с всички страници в тази категория, така че улеснява преглеждането на сродни страници.

Резюме

Всяка от страниците от именно пространство Категория представлява т.н. категория, групиране на сродни страници и съдържа индекс на страниците в тази категория. Например, тази страница принадлежи към „Категория:Помощ “. Ако я отворите, ще видите препратка към тази страница.

Кога имаме страница, принадлежаща към една или повече категории, категориите стоят в долната част на страницата (или в горния десен ъгъл, в зависимост от използвания облик).

Самите категорийни страници се състоят от две части:

  • в началото - незадължителният раздел може да съдържа текст, който може да се редактира, както на всяка друга страница,
  • в края стои постоянен автоматично създаден азбучен списък на страниците в тази категория в формата на препратки. Впрочем, по Unicode редослед на сортиране.

За да назначите категория на някоя страница, едноставно въведете „[[Категория:Име на категория]]“ в долната част от страницата.

За да поставите препратка към категорийна страница в текст на страница със съдържание (и без да я включите в категорията), поставете две точки преди връзката. Например: [[:Категория:Не е в тази категория]]

Новите категории обично са създават преди поставянето на страници в тях, по същия начин, както всяка друга страница.

Отделните уикита имат свои върховни категории, както в Уикипедия.

Пълен списък на всички категории, в които има поне една страница, ще намерите на Special:Categories.

Пълен списък на всички създадени/редактирани категории, включително онези без страници в тях, ще намерите на Special:Allpages/Category: (двете точки на края са важни).

Добавяне на страница към категория

За да добавите страница или файл в категория, просто отидете да я редактирате и поставите следния текст (където Име е името на категорията, в която поставяте страницата).

[[Category:Име]]

В страницата могат да се поставят низ тагове Category, и тя ще се заведе във всяка от тях. Таговете Category заедно с междуезиковите препратки , които стоят в страничната лента обично се поставят на самото дъно на страницата.

Кога една страница е категоризирана, категориите се показват в полето „Категории:“ строго по редоследа на появяване в уикитекста.

Доколкото възможността $wgUseCategoryBrowser е зададена на true, под първи списък, всяка категория се се указва повторно, в стила „трошки“, с всички нейни родителски категории, сортирана по азбучен ред. (поне в МедияУики 1.18.2) ако категорията е подкатегория на повече от една родителска категория, ще се указат обете йерархии, но категорията с таг ще се лиши от всички, освен една. Това потенциално създава привидно дуплирани елементи, ако на страницата е категория с таг, имаща повече родителски категории и една от нейните родителски категории. На пример, нека Социополитика е подкатегория и на Социология и на Политика. Ако страницата отбелязва с таг категориите Социополитика и Политика, тогава трошките под „Категория“ ще показват

Anne 
Anne
Mary -> Maryanne

„Политика“ привидно е дублирана, но впрочем се има предвид следващото:

Anne 
Anne -> Maryanne
Mary -> Maryanne

Това е бъг, който вече е заявен като phab:T35614.

Ключ за сортиране

По подразбиране страница сортира се по първата буква от името — без именно пространство. Също МедияУики групира буквите с надредни знаци отделно от техните прости версии, пък така страниците, започващи на À, Á, Ä изчисляват се отделно, вместо под А. (Ако имате достъп до обвивката, стойностите по подразбиране могат да се сменят, използвайки $wgCategoryCollation .)

A sort key specifies under which letter heading, and where in the category list, the page will appear. You can add a sort key by placing it inside the tag after a pipe character. For example, the tag below will add the page under heading "S".

[[Category:Име|Сортиране]]

Дали сортирането ще различава големи и малки букви, зависи от вашите настройки. The order of the sections within a category follows the Unicode sort order. The sort key does not change the page title displayed in the category.

Spaces and other characters are perfectly valid.

За повече информация за сортиране на категориите вижте Help:Sorting .

Създаване на категорийна страница

Категориите съществуват дори и ако тяхната страница не е създадена, но такива категории се изолирани от другите и нямат стойност в организацията на страниците или навигацията.

Категорията се създава със създаване на страница в именното пространство Категория:. Страница на категория може да е съзададена по същия начин, както и всяка друга страница (вижте Help:Starting a new page ); само поставете „Category:“ пред заглавието на страницата.

To avoid extra work, try searching within your wiki before creating a new category. The list of all categories can be found in "Специални страници" in the "инструменти" box of the sidebar.

Управление на йерархията на категориите

Енда категория може да принадлежи към други категории, по йерархичен начин. Тъй като категорийната страница е много подобна на всяка друга, на дъното на категорийната страница може да се постави тагът Category.

It is a good idea to organise all categories into a hierarchy with a single top level category. The category structure can take the form of a tree with separate branches, but more often will have a graph structure. Generally, there should be a contiguous chain of parent-child links between each category and the top level category.

Category tree

Since MediaWiki 1.31, CategoryTree extension is packaged by default, allowing Special:CategoryTree and ‎<categorytree> to provide a tree-like structure display for the categories.

Скрити категории

Категориите към които принадлежи една страница, обично са указани на дъното на страницата. В МедияУики 1.13+ може да се скриват категорииот списъка, използвайки вълшебна дума__HIDDENCAT__“ в категорийната страница.

Потребителите могат да избират да гледат скритите категории в отделен списък „Скрити категории“, с поставянето на отметката „Показване на скритите категории“ в секция „Облик“ от Special:Preferences.

Скритите категории автоматично се поставят в Category:Hidden categories. Тази категория е указана в системното съобщение MediaWiki:Hidden-category-category.

Свързване към категория

To create a link to a category, use a leading colon before the category name (without this colon, the current page would be added to the category):

[[:Category:Help]]Category:Help

To change the link text, write the text inside the link tag after a pipe:

[[:Category:Help|Help category]]Help category

Пренасочващите страници за категориите трябва да използват и две точки; в противен случай те ще бъдат поставени в категорията, вместо да бъдат пренасочени.

Categories and templates (transcluded pages)

If you add [[Category:Cats]] inside a template (a transcluded page), both the template and pages which transclude this template will be categorised as Cats.

  • If you want only the template to be categorised, you should ensure to write category marker inside <noinclude> tags.
  • If you want only the pages which uses the template to be categorised, but not the template itself, you should ensure to write category marker inside <includeonly> tags.

Due to caching issues, editing categories applied through templates may take a while to be visible everywhere. You can perform a null edit on a page to update immediately its categories.

Пренасочване на категория

Както и нормалните уикистраници, категорийните страници могат да се пренасочват към други нормални или категорийни страници. Обаче, това не се препоръчва, защото страниците, поставени в пренасочена категория, не се прехвърлят в целевата (phab:T5311). На някои места ще срещнете шаблон, с който се маркира пренасочена категория, но той служи като известие, че страниците трябва да се прехвърлят в новата категория ръчно или автоматизирано.

Категории за проследяване

Известни проблеми в синтаксиса, както неправилни препратки за картини или твърде много претоваряващи функции на парсера, са причина една страница да бъде поставена в категория за проследяване. Повече ще научете на Help:Tracking categories .

Renaming a category

If you move a category, since redirect will not work for categorising, all category tags will be wrong, so you have to fix them.

Вижте също