Projekt:Jazyková pravidla

This page is a translated version of the page Project:Language policy and the translation is 98% complete.

Tato stránka popisuje aktuální pravidla pro multi-jazyčnou MediaWiki.org.

Jazyky
Jazyky

Jmenný prostor Nápověda (Help:)

V rámci jmenného prostoru Help: jsme vytvořili sadu stránek, kde je nápověda s licencí public domain. Jejímž cílem je poskytnout základní sadu stránek s nápovědou, kterou lze importovat do každé nové wiki. Obsahuje základní instrukce pro její editaci a použití. Tato nápověda by měla být přeložena do co největšího počtu jazyků.

 • Výchozím jazykem překládaných stránek je angličtina. V tomto jazyce musí být jejich názvy i obsah.
 • Podstránky by měly používat pouze překlady do jiných jazyků, neměly by obsahovat původní obsah v angličtině (konkrétně, neměli byste použít Table editing/example - místo toho použijte Table editing example či Example of table editing).
 • Pokud existuje nějaká stránka v jiném jazyce, ale anglická verze chybí, vytvořte prosím pro anglickou verzi alespoň prázdnou stránku (pahýl). Pomůže to navigaci.

Tento systém by měl být kompatibilní s plánovaným automatizovaným importem/exportem stránek nápovědy, ale je možné že bude potřeba zapracovat na exportu/importu neanglických stránek.

Rozšíření Translate

Na stovkách stránek používáme rozšíření Translate . Tyto stránky používají konvenci podstránek, s {{#translation:}} pro kategorie.

Tento systém lokalizace je doporučen přinejmenším pro nejčastěji navštěvované stránky, pro všechny nově zakládané stránky s nápovědou, manuály a (hlavní) stránky u rozšíření, ale žádná politika, která by to vyžadovala, prozatím není zavedená.

Chcete-li nechat stránku přeložit, můžete požádat o přeložení tím, že ji připravíte pro překlad (viz tutoriál Jak připravit stránku k překladu). Jakmile bude připravená, může být administrátorem překladů označena k překladu. Případně požádejte některého z administrátorů překladů, jestli by to neudělal za vás.

Starý systém

 • Stránky s jinou jazykovou verzí musely být vytvořeny jako podstránky anglické verze. Kupř. francouzská verze stránky Help:Contents musela být uložena jako Help:Contents/fr (tedy ani Help:Contenu, Aide:Contenu nobe Help:Contenu/fr).
 • Podstránky s překladem musely být pojmenovány odpovídajícím jazykovým kódem (viz níže).
 • Všechny stránky ve jmenném prostoru nápověda musely být doplněny o šablonu {{Languages}}, která automaticky generovala odkazy na všechny dostupné překlady.

Přechod na Translate

Stránky, pro které existují překlady, většinou stojí za to, aby byly přepracovány na přeložitelné stránky. Nejprve připravte pro překlad výchozí stránku v angličtině (viz sekci Rozšíření Translate). Jakmile je označena k překladu, klikněte na odkaz "Přeložit" v záhlaví a ručně nasázejte překlady z původních jazykových podstránek do odpovídajících částí překladu (units). Tento proces usnadní speciální stránky Special:PagePreparation + Special:PageMigration (které však mají v současné době k dispozici pouze administrátoři překladů).

Přehled stránek, přeložených dle původního systému, které je třeba převést na systém nový, najdete na stránce Project:Language policy/Migration list.

Podrobnější instrukce:

 • Pokud chcete vědět víc, prostudujte nápovědu k rozšíření, jak překládat, jak připravit stránku k překladu a nápovědu jak administrovat překlady.
 • Přihlaste se nebo se zaregistrujte na mediawiki.org: veškerá vaše práce se stane součástí této wiki. A vyberte si ze seznamu stránek jednu, co čeká na zpracování pro Translate (prostřednictvím diskuze u tohoto seznamu můžete klást své případné dotazy). Vyhněte se pokud možno migraci zastaralých stránek a stránek jejichž kvalita není valná. Stránky u kterých si nejste jisti raději přeskočte. Připravte stránku k překladu (tím že přidáte ‎<translate>, atp.) a pak postupujte dle výše odkazovaného návodu k překladu stránek; pak upravte seznam stránek určených k migraci a vedle názvu dopište co jste udělali.
 • Administrátor překladů (vy?) nyní bude moci dle své úvahy provést označení ("mark") stránky pro překlad. Po označení můžete dokončit svou práci: Přes Special:Translate zkopírujte staré překlady na odpovídající místa (units) (jako překladatel byste si měli přečíst výše odkazovaný tutoriál). Nemusíte k tomu nezbytně znát jazyk do kterého stránku migrujete. Bohatě stačí jste-li schopni identifikovat které odstavce překladu odpovídají originálu. Má to smysl, i když nejde o skutečný překlad (pokud není dostatečně zřejmé co kam patří ze struktury stránky, tak si můžete vypomoci, pro lepší pochopení překládaného textu, strojovým překladem).

Hlavní stránka

K anglické verzi titulní stránky vede odkaz MediaWiki. Přeložené verze jsou dostupné přes MediaWiki/code, kde code zastupuje jazykový kód (např. MediaWiki/cs). Obsah této stránky tvoří šablona Template:Main page, pokud jej chcete přeložit, překládejte tam.

Je důležité, aby byla dodržována pravidla ohledně použití jazykových kódů (viz níže).

Ostatní jmenné prostory

Kromě Hlavní stránky, nebyla prozatím zvolená žádná politika, která by se týkala ostatních jmenných prostorů. Chcete-li překládat stránky v jiných jmenných prostorech, postupujte tak, jak to je popsáno v Nápovědě: pro jmenné prostory, nicméně vezměte na vědomí, že jejich obsah může být v budoucnu přesunut či odstraněn, podle toho, jaká politika jednou bude přijata.

Nějaké diskuze na tohle téma najdete na této diskuzní stránce v sekci Languages a v diskuzi k rozšíření Translate mezi aktuálními otázkami.

Povšimněte si, že pravidlo, aby na podstránkách nebyl obsah v angličtině, u některých jmenných prostorů neplatí. Je to jedna z otázek, kterou je nutné dořešit.

Jazykové kódy

V rámci MediaWiki.org byste měli při tvorbě obsahu, který je specifický pro jeden jazyk, používat jazykové kódy, se kterými pracuje software MediaWiki (viz Names.php pro jejich úplný a aktualizovaný seznam).

Mějte prosím stále na paměti:

 • Pokud se v souboru Names.php nějaký jazykový kód nevyskytuje, není možné založit stránky nápovědy pro tento jazyk.
 • Pokud chcete přidat jazykový kód, který se v něm aktuálně nevyskytuje, musíte ho nejprve přidat do software (tím, že vytvoříte požadavek přes Phabricator) a sem přidávejte stránky až poté, co bude tato změna akceptována.
 • Pokud MediaWiki používá pro nějaký jazky 'chybný' kód, měli byste jej rozvněž používat, kvůli zachování konzistence obsahu. Pokud si myslíte, že je používaný jazkykový kód chybný, měli byste se obrátit na Phabricator, a pokud bude výsledkem rozhodnutí, že má být provedena změna, stránky přesuneme.
 • Upozorňujeme, že některé jazykové kódy v Names.php již patří mezi zastaralé. Mezi takové kódy patří např. kódy s pomlčkou (např. zh-yue, místo nějž by se mělo používat pouze yue). V takových případech by se měla používat pouze část za pomlčkou.
 • Generally, translating language variants (e.g. zh-hans) is discouraged and should be added into the main page (e.g. zh) where possible.

Viz též