Project:Jazyková pravidla

This page is a translated version of the page Project:Language policy and the translation is 100% complete.

Tato stránka popisuje aktuální pravidla pro multi-jazykovou MediaWiki.org.

Jazyky
Jazyky

Jmenný prostor Nápověda (Help:)

V rámci jmenného prostoru Help: jsme vytvořili sadu stránek, kde je nápověda s licencí veřejné domény. Jejím cílem je poskytnout základní sadu stránek s nápovědou, kterou lze importovat do každé nové wiki. Obsahuje základní instrukce pro její editaci a použití. Tato nápověda by měla být přeložena do co největšího počtu jazyků.

 • Výchozím jazykem překládaných stránek je angličtina. V tomto jazyce musí být jejich název i obsah.
 • Podstránky by měly používat pouze překlady do jiných jazyků, neměly by obsahovat původní obsah v angličtině (konkrétně, neměli byste použít Table editing/example - místo toho použijte Table editing example či Example of table editing).
 • Pokud existuje nějaká stránka v jiném jazyce, ale anglická verze chybí, vytvořte prosím pro anglickou verzi alespoň prázdnou stránku (pahýl). Pomůže to při navigaci.

Tento systém bude kompatibilní s plánovaným automatizovaným importem/exportem stránek nápovědy, ale mezitím může vyžadovat trochu práce s exportem/importem neanglických stránek.

Rozšíření Translate

Na stovkách stránek používáme rozšíření Translate . Tyto stránky používají konvenci podstránek, s {{#translation:}} pro kategorie.

Tento systém lokalizace je doporučen přinejmenším pro nejčastěji navštěvované stránky, pro všechny nově zakládané stránky s nápovědou, manuály a (hlavní) stránky u rozšíření. Žádná pravidla, která by to vyžadovala, prozatím nejsou zavedena.

Chcete-li nechat stránku přeložit, můžete požádat o přeložení tím, že ji připravíte pro překlad (více vám řekne podrobný návod Jak připravit stránku k překladu). Jakmile bude stránka připravena, může být administrátorem překladů označena k překladu. Případně požádejte některého z administrátorů překladů, jestli by to neudělal za vás.

Starý systém

 • Jiné jazykové verze by měly být podstránkami anglické verze. Např. francouzská verze stránky Help:Contents by měla být uložena jako Help:Contents/fr (tedy ne Help:Contenu, Aide:Contenu či Help:Contenu/fr).
 • Podstránky s překladem musely být pojmenovány odpovídajícím jazykovým kódem (viz níže).
 • Všechny stránky ve jmenném prostoru nápověda musely být doplněny o šablonu {{Languages }}, která automaticky generovala odkazy na všechny dostupné překlady.

Přechod na Translate

Stránky, pro které již existují překlady, stojí většinou za to, aby byly na přeložitelné stránky upraveny. Nejprve připravte pro překlad výchozí stránku v angličtině (viz část Rozšíření překladu). Jakmile bude označena k překladu, klikněte na odkaz "Přeložit tuto stránku" v záhlaví a ručně nasázejte překlady z původní podstránky do odpovídajících částí překladu (units). Tento proces usnadní speciální stránky Příprava stránky spolu s Migrace stránky (které však mají v současné době k dispozici pouze administrátoři překladů).

Přehled stránek, přeložených dle původního systému, které je třeba převést na systém nový, najdete na stránce Project:Language policy/Migration list.

Podrobnější instrukce:

 • Doporučujeme, abyste si prostudovali kromě nápovědy k rozšíření, nápovědu jak se překládá, jak připravují stránky k překladu, jak se překlady udržují a také projektovou stránku k překladům, kde naleznete nejenom rady zkušených překladatelů, ale také kontakty pokud budete potřebovat pomoc či radu.
 • Přihlaste se nebo se zaregistrujte na mediawiki.org: Veškerá vaše práce se stane součástí této wiki. Vyberte si ze seznamu stránek jednu, čekající na zpracování pro Translate (prostřednictvím diskuze u tohoto seznamu můžete klást své případné dotazy). Vyhněte se pokud možno migraci zastaralých stránek a stránek jejichž kvalita není valná. Stránky u kterých si nejste jisti raději přeskočte. Připravte stránku k překladu (tím že přidáte ‎<translate>, atp.). Potom postupujte podle výše odkazovaného návodu k překladu stránek. Následně upravte seznam stránek určených k migraci a vedle názvu dopište co jste udělali.
 • Administrátor překladů (vy?) nyní bude moci dle své úvahy provést označení ("mark") stránky pro překlad. Po označení můžete dokončit svou práci: Přes Special:Translate zkopírujte staré překlady na odpovídající místa (units) (jako překladatel byste si měli přečíst výše odkazovaný podrobný postup). Nemusíte k tomu nezbytně znát jazyk do kterého stránku migrujete. Bohatě stačí, jste-li schopni identifikovat, které odstavce překladu odpovídají originálu. Má to smysl, i když nejde o skutečný překlad (pokud není dostatečně zřejmé co kam patří ze struktury stránky, tak si můžete vypomoci, pro lepší pochopení překládaného textu, strojovým překladem).

Hlavní stránka

K anglické verzi titulní stránky vede odkaz MediaWiki. Přeložené verze jsou dostupné přes MediaWiki/code, kde code zastupuje jazykový kód (např. MediaWiki/cs). Obsah této stránky tvoří šablona Template:Main page. Pokud jej chcete přeložit, překládejte odtud.

Je důležité, aby byla dodržována pravidla ohledně použití jazykových kódů (viz níže).

Ostatní jmenné prostory

Kromě Hlavní stránky, nebyla prozatím zvolena žádná pravidla, která by se týkala ostatních jmenných prostorů. Chcete-li překládat stránky v jiných jmenných prostorech, postupujte tak, jak to je popsáno v Nápovědě: pro jmenné prostory, nicméně vezměte na vědomí, že jejich obsah může být v budoucnu přesunut či odstraněn, podle toho, jaké zásady budou jednou přijaty.

Nějaké diskuze na tohle téma najdete na této diskuzní stránce v části Jazyky (languages) a v diskuzi k rozšíření Translate mezi aktuálními otázkami.

Povšimněte si, že pravidlo, aby na podstránkách nebyl obsah v angličtině, u některých jmenných prostorů neplatí. Je to jedna z otázek, kterou je nutné dořešit.

Jazykové kódy

V rámci MediaWiki.org byste měli při tvorbě obsahu, který je specifický pro jeden jazyk, používat jazykové kódy, se kterými pracuje software MediaWiki (Names.php obsahuje jejich úplný a aktualizovaný seznam).

Mějte prosím stále na paměti:

 • Pokud se v souboru Names.php nějaký jazykový kód nevyskytuje, není možné založit stránky nápovědy pro tento jazyk.
 • Pokud chcete přidat jazykový kód, který se v něm aktuálně nevyskytuje, musíte ho nejprve přidat do software (tím, že vytvoříte požadavek přes Phabricator) a sem přidávejte stránky až poté, co bude tato změna akceptována.
 • Pokud MediaWiki používá pro nějaký jazyk 'chybný' kód, měli byste jej rovněž používat, kvůli zachování konzistence obsahu. Pokud si myslíte, že je používaný jazykový kód chybný, měli byste se obrátit na Phabricator. Pokud bude výsledkem rozhodnutí, že má být provedena změna, stránky přesuneme.
 • Upozorňujeme, že některé jazykové kódy v Names.php již patří mezi zastaralé. Mezi takové kódy patří např. kódy s pomlčkou (např. zh-yue, místo něj by se mělo používat pouze yue). V takových případech by se měla používat pouze část za pomlčkou.
 • Obecně se nedoporučuje překládat jazykové varianty (např. zh-hans). Pokud je to možné, měly by být přidány na hlavní stránku (např. zh).

Související odkazy