Project:Chính sách ngôn ngữ

This page is a translated version of the page Project:Language policy and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

Đây là trang mô tả cho chính sách đa ngôn ngữ hiện tại trên MediaWiki.org.

Ngôn ngữ
Ngôn ngữ

Không gian tên Trợ giúp:

Trong không gian tên $ns trợ giúp, chúng tôi đang xây dựng một tập hợp tên trang trợ giúp được phát hành vào phạm vi công cộng. Mục đích là để cung cấp một bộ trang trợ giúp cơ bản có thể được nhập vào wiki mới bao gồm các hướng dẫn chỉnh sửa và hướng dẫn sử dụng cơ bản. Chúng nên được dịch sang càng nhiều ngôn ngữ càng tốt.

 • Tiếng Anh là ngôn ngữ tham khảo chính, và tất cả các trang gốc nên được đặt tên và viết bằng tiếng Anh.
 • Các trang con nên chỉ được sử dụng để dịch sang các ngôn ngữ khác, không dành cho nội dung bằng tiếng Anh (ví dụ: bạn không nên sử dụng tên Table editing/example - thay vào đó sử dụng tên Table editing example hoặc Example of table editing).
 • Nếu một phiên bản quốc tế hóa của một trang tồn tại nhưng một phiên bản tiếng Anh của trang chưa tồn tại, vui lòng tạo một bài viết sơ khai bằng tiếng Anh bởi điều này sẽ giúp tạo ra thanh điều hướng ngôn ngữ liên kết tới các phiên bản quốc tế hóa khác.

This system will be compatible with the planned automated import/export of Help pages, but may need a bit of working around to export/import non-English pages in the interim.

Tiện ích mở rộng Biên dịch

Chúng tôi sử dụng tiện ích mở rộng Translate cho hàng trăm trang. Chúng sử dụng quy ước trang con, bao gồm {{#translation:}} dành cho các thể loại.

Hệ thống được khuyến nghị nên có các bản dịch ít nhất cho hầu hết các trang được truy cập nhiều, tất cả các trang hướng dẫn và các trang về các tiện ích mở rộng (chính), nhưng chưa có chính sách nào được thiết lập về việc này.

Bạn có thể yêu cầu một trang được thêm vào tiện ích mở rộng biên dịch bằng cách chuẩn bị trang cần dịch, sau đó người quản trị dịch thuật sẽ bật nó (xem hướng dẫn Cách chuẩn bị một trang để dịch); nếu không, hãy yêu cầu trực tiếp đến một trong các bảo quản viên bản dịch để họ thực hiện điều đó.

Hệ thống cũ

 • Các ngôn ngữ khác nên được đặt trong một trang con có tên thích hợp của phiên bản tiếng Anh. Ví dụ, phiên bản tiếng Pháp của Help:Contents nên ở Help:Contents/fr (không phải Trợ giúp:Contenu, Trợ lý:Contenu hoặc Trợ giúp:Contenu/fr).
 • Các trang con ngôn ngữ nên được đặt tên bằng cách sử dụng mã ngôn ngữ thích hợp cho ngôn ngữ đó (xem bên dưới).
 • Tất cả các trang trong không gian tên trợ giúp phải được gắn bản mẫu {{Languages }}, để tự động tạo liên kết đến tất cả các bản dịch có sẵn.

Chuyển đổi trang sang trạng thái Dịch

Các trang có bản dịch hiện có thường đáng để được đánh dấu là cần dịch. Chuẩn bị trang gốc (bằng tiếng Anh) để dịch (xem Tiện ích mở rộng Biên dịch) và, ngay khi được trang đánh dấu để dịch, nhập thủ công các bản dịch cũ từ lịch sử của các trang con vào các đơn vị dịch thuật (bằng cách nhấp vào "dịch trang này"). Tính năng mới Special:PagePreparation + Special:PageMigration tạo điều kiện cho điều này (hiện chỉ có sẵn cho các bảo quản viên bản dịch).

Một danh sách các trang được dịch với hệ thống cũ, được di chuyển sang hệ thống mới, đang được thực hiện tại Project:Language policy/Migration list.

Hướng dẫn chi tiết hơn:

 • Để được giới thiệu đầy đủ, hãy đọc hướng dẫn cơ bản, hướng dẫn dịch thuật, hướng dẫn biên dịch tranghướng dẫn tham khảo về dịch thuật.
 • Đăng nhập hoặc đăng ký trên mediawiki.org: tất cả công việc của bạn sẽ diễn ra trên wiki này. Chọn một trang để di chuyển đến Dịch từ danh sách di chuyển (trên trang thảo luận của danh sách, bạn có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào). Đánh dấu văn bản tiếng Anh là fit/possible để tránh di chuyển văn bản rất lỗi thời/chất lượng thấp, bỏ qua các trang không chắc chắn. Chuẩn bị trang để dịch (ví dụ: thêm thẻ thẻ $translate, v.v.) theo hướng dẫn dịch trang được liên kết ở trên; sau đó chỉnh sửa danh sách di chuyển, viết bên cạnh tiêu đề của trang mà bạn đã thực hiện.
 • Một bảo quản viên bản dịch (có thể là chính bạn?) sẽ phê duyệt ("đánh dấu") trang để dịch theo quyết định của họ. Khi nó được phê duyệt, hãy hoàn thành công việc: sao chép các bản dịch cũ đến các đơn vị tương ứng với Special:Translate (hãy thực hiện giống như một dịch giả theo hướng dẫn dịch thuật được liên kết ở trên). Bạn không cần phải biết ngôn ngữ bạn đang di chuyển, chỉ để xác định đoạn văn nào tương ứng với đoạn nào, kể cả nó không phải là bản dịch sát nghĩa (dịch máy có thể giúp nắm bắt ý nghĩa nếu bố cục của trang không cung cấp đủ gợi ý).

Trang Chính

Phiên bản tiếng Anh của trang chủ được đặt tại MediaWiki. Các bản dịch được đặt tương ứng tại MediaWiki/mã, trong đó là mã ngôn ngữ (ví dụ MediaWiki/vi).

Điều quan trọng là, các quy tắc về mã ngôn ngữ (xem bên dưới) cũng nên được áp dụng ở đây.

Những không gian tên khác

Ngoài Trang chính, chưa có chính sách nào được quyết định cho những không gian tên khác. Hiện tại, bạn có thể muốn tạo những bản dịch cho các không gian tên khác, xin hãy làm như được mô tả cho không gian tên Help:. Tuy nhiên những nội dung đó có thể bị di chuyển hoặc xóa bỏ tùy thuộc vào chính sách được thông qua cuối cùng.

Đối với một số cuộc thảo luận, xem Ngôn ngữTiện ích mở rộng tại Current issues.

Lưu ý : quy định nội dung tiếng Anh không được đặt trong các trang con không áp dụng với các không gian tên khác. Đây là một vấn đề cần giải quyết

Mã ngôn ngữ

Trong khắp MediaWiki.org bạn nên sử dụng các mã ngôn ngữ đã được chỉ định bởi phần mềm MediaWiki khi tạo các nội dung mang đặc trưng ngôn ngữ (xem danh sách đầy đủ và cập nhật: Names.php).

Hãy ghi nhớ những điều sau đây:

 • Nếu mã ngôn ngữ không được tìm thấy trong Names.php thì chúng ta không nên lưu trữ các trang trợ giúp bằng ngôn ngữ đó.
 • Nếu bạn muốn thêm một ngôn ngữ hiện chưa được liệt kê, trước tiên hãy thêm nó vào phần mềm (bằng cách đưa ra yêu cầu ở Phabricator) và chỉ thêm trang bằng ngôn ngữ đó ở đây khi các thay đổi đã được chấp thuận.
 • Nếu MediaWiki sử dụng mã 'không chính xác' cho một ngôn ngữ thì bạn cũng nên (để nhất quán) sử dụng mã không chính xác đó ở đây. Nếu bạn nghĩ rằng một mã là không chính xác, bạn nên thảo luận về nó tại Phabricator, và nếu điều này dẫn đến việc nó bị thay đổi, chúng tôi sẽ di chuyển các trang để phù hợp với sự thay đổi đó.
 • Lưu ý rằng một số mã ngôn ngữ trong Names.php hiện đang bị lỗi thời (ví dụ: zh-yue đã được thay thế bằng yue). Trong những trường hợp này, chỉ nên sử dụng mã gần đây nhất.
 • Nói chung, dịch các biến thể ngôn ngữ (ví dụ: zh-hans) không được khuyến khích và nên được thêm vào trang chính (ví dụ: zh) nếu có thể.

Xem thêm