Pomoc:Logowanie

This page is a translated version of the page Help:Logging in and the translation is 60% complete.
Outdated translations are marked like this.
Jest to główna strona pomocy dla systemu MediaWiki. Wiele wiki opartych na MediaWiki ma link pomocy prowadzący do tej strony. Jeśli przybyłeś tutaj z innej wiki, szukając pomocy przy logowaniu lub tworzeniu konta, nie jesteśmy w stanie Ci pomóc. Wróć do swojej wiki i spróbuj znaleźć forum, stronę rozmowy lub adres kontaktowy, gdzie możesz poprosić o pomoc administratora strony.

Logowanie nie jest wymagane do przeglądania stron, ani nawet do ich edytowania. Mimo to, dostarcza dodatkowych możliwości i generalnie projekty je zalecają.

W skrócie

Stworzenie konta użytkownika oznacza, że podałeś nazwę użytkownika (twoje prawdziwe nazwisko lub nick) i hasło. System odrzuci nazwę użytkownika, którą już ktoś zajął. Konto użytkownika jest zakładane tylko raz. Po tym zostajesz "zalogowany". Za każdym razem, kiedy będziesz się logować, podajesz ponownie swoją nazwę użytkownika i pokazujesz za pomocą hasła, że jesteś tę samą osobą. The system will reject a username that is already in use. A user account is created only once. You are then "logged in". Next time you log in you supply your username again and demonstrate with the password that you are the same person.

Edycje, których dokonasz, zostaną zapisane wraz z Twoją nazwą użytkownika. Jeżeli nie będziesz zalogowany, Twoje edycje będą zapisane jako dokonane z Twojego adresu IP.

Po co się logować?

Nie musisz się logować, aby przeczytać jakiekolwiek publiczne wiki MediaWiki. Nie musisz nawet logować się do edycji, zwykle: "każdy" może edytować stronę Prawie Każdy bez logowania się.

Warto jednak zalogować się z kilku powodów:

 • Inni użytkownicy będą mogli rozpoznać Cię po nazwie użytkownika podczas wprowadzania zmian na stronach. Jako "nazwa" adres IP jest nieco niezgrabny. Ponadto, jeśli używasz komputerów w różnych lokalizacjach (dom, biuro, kafejka internetowa itp.), w każdym przypadku masz inny adres IP; nawet w tej samej lokalizacji, w zależności od połączenia internetowego, adres IP może być za każdym razem inny. Dlatego nazwa użytkownika pozwala lepiej zachować tożsamość.
 • Będziesz miał swoją stronę użytkownika, gdzie możesz napisać trochę informacji o sobie i stronę dyskusji użytkownika, której można używać do komunikacji z innymi użytkownikami.
 • Będziesz mógł oznaczyć edycję jako drobną, co ułatwi pracę innym użytkownikom w śledzeniu zmian.
 • Będziesz mógł śledzić zmiany na interesujących stronach poprzez listę obserwowanych.
 • Nie musisz podawać swojego adresu e-mail jeśli nie chcesz. Ale jeżeli zdecydujesz się go podać, będziesz mógł:
  • zresetować swoje hasło jeśli go zapomnisz,
  • otrzymywać automatyczne powiadomienia o niektórych zdarzeniach, jeżeli ustawione w preferencjach,
  • otrzymywać e-maile od innych użytkowników, jeżeli zezwolisz w preferencjach (użytkownik, który będzie wysyłał Ci e-maila, nie pozna Twojego adresu e-mail),
  • wysyłać e-maile do innych użytkowników, jeżeli chcą, tak tak powyżej (ale Twój adres e-mail będzie ujawniony w każdej wysyłanej wiadomości).

Pamiętaj: sprawdź politykę prywatności każdej odwiedzanej strony (na przykład Wikimedia Polityka Prywatności).

Jak się zalogować

Najpierw upewnij się, że Twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka (cookies). Niektóre przeglądarki mogą akceptować lub odrzucać ciasteczka z pojedynczych stron; ich użytkownicy powinni skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptowała ciasteczka z każdej wiki, którą planujesz edytować, np. wikipedia.org.

Kliknij na link "Zaloguj się" po prawej na górze strony. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli nie logowałeś się wcześniej (nie masz konta), będziesz musiał użyć tego linku do założenia konta. Możesz podać swój adres e-mail jeśli chcesz.

Jeśli zaznaczysz pole "Nie wylogowuj mnie", nie będziesz musiał podawać swojego hasła ponownie, gdy uzyskasz dostęp do wiki MediaWiki z tego samego komputera. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy twoje hasło nie zostało wygenerowane przez oprogramowanie MediaWiki.

The returnto URL parameter specifies the page to redirect back to after logging in.

Problemy z logowaniem

Jeśli wydaje się, że możesz się zalogować, ale gdy tylko spróbujesz spojrzeć na stronę po stronie "Logowanie się powiodło", pojawi się ponownie wylogowany, najprawdopodobniej będzie to ciasteczko problem. Jeśli masz pewność, że pliki cookie są włączone, upewnij się, że nie wpisałeś nieumyślnie domeny wiki na liście witryn, dla których pliki cookie nigdy nie są dozwolone: ta funkcja jest dostępna we wszystkich najnowszych przeglądarkach. Upewnij się też, że data i czas twojego komputera są ustawione poprawnie; jeśli tak nie jest, pliki cookie mogą wygasnąć, zanim zostaną przypuszczone. Zauważ, że niektóre zapory i reklamy oprogramowanie blokujące może kolidować z plikiem cookie używanym przez wiki do utrzymywania osoby zalogowanej. If you are certain that cookies are enabled, make sure that you haven't inadvertently listed the wiki's domain on a list of sites for which cookies are never allowed: this feature is available in all recent browsers. Also make sure your computer's date and time are set correctly; if they are not, cookies may expire before they are supposed to. Note that some firewall and ad-blocking software may interfere with the cookie that the wiki uses to keep a person logged in.

Użytkownik czasami może się "automatycznie" wylogować pomiędzy rozpoczęciem edycji i zapisaniem go lub przełączaniem między wieloma stronami otwieranymi w wielu oknach. Może to być spowodowane ustawieniami plików cookie, pamięci podręcznej lub zapory przeglądarki. Bez względu na przyczynę wylogowania, Najprostszym rozwiązaniem problemu jest sprawdzenie pola "$rememberme". Jeśli zrobisz to na komputerze, do którego dostęp ma więcej niż jedna osoba (tj. W bibliotece, w pracy, w szkole), znajdź i usuń pliki cookie z identyfikatorem użytkownika po sesji edycji. This can be a result of your browser's cookie, cache, or firewall settings. Regardless of the reason for the logout, the simplest solution to the problem is to check the "Nie wylogowuj mnie" box. If you do this on a computer that can be accessed by more than one person (i.e. at the library, at work, at school), please find and erase your user ID cookies after your editing session.

Co jeżeli zapomnę hasła lub nazwy użytkownika?

Your username is case sensitive. Jeśli wprowadzisz adres e-mail podczas rejestracji konta lub w Preferencjach, możesz wprowadzić na ekranie logowania żądanie tymczasowego hasła, które zostanie wysłane na ten adres, co pozwoli ci odzyskać swoje konto. Jeśli nie podałeś adresu e-mail lub adres był nieaktualny, będziesz musiał utworzyć nowe konto pod inną nazwą użytkownika. Po wykonaniu tej czynności, jeśli strona użytkownika i strona dyskusji użytkownika zostały utworzone dla starego konta, zaleca się przekierowanie ich na strony równoważne dla nowego konta. (Przeniesienie zawartości i historii tych stron do nowej lokalizacji, możesz skorzystać z funkcji "przenieś" ─ skontaktuj się z administratorem, jeśli potrzebujesz pomocy.) If you did not enter an email address, or the address was out of date, you will have to create a new account under a different username. After doing this, if a user page and user talk page were created for the old account, it is advisable to make them redirect to the equivalent pages for the new account. (To carry the content and history of these pages over to the new location, you may be able to use the "move" function ─ contact an administrator if assistance is needed.)

Tworzenie konta

Aby utworzyć konto, kliknij "Zaloguj się", następnie "Utwórz konto". Zazwyczaj wystarczy podać tylko nazwę użytkownika i hasło. Niektóre wiki wymagają rozwiązania wizualnego CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Użytkownicy z tekstowymi, obsługiwanymi mową lub pewnymi starymi przeglądarkami nie będą mogli utworzyć konta, jeśli nie będą mogli zobaczyć tego obrazu. Jeśli nie możesz wyświetlić captcha, skontaktuj się z administratorem lub poproś o konto. You usually need only provide a username and password. Some wikis require a visual CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Users with text, speech, or certain old browsers will be unable to create an account if they cannot view this image. If you are unable to view captchas, contact an administrator or request an account.

Możesz także nie być w stanie utworzyć konta, jeśli zawiera ono pewne symbole (szczególnie symbol "@", jak również niektóre znaki niełacińskie) lub słowa, lub jeśli jest zbyt podobne do istniejącego użytkownika.Następnie możesz poprosić o utworzenie konta, kontaktując się z administratorem, w zależności od własnych zasad i systemów wiki. Jeśli Twój adres IP blokuje tworzenie konta, możesz poprosić o odblokowanie lub żądanie konta. You may then be able to request that an account is created for you by contacting an administrator, depending on the wiki's own policies and systems. If your IP address has account creation blocked, you may be able either to request to be unblocked or to request an account.

Inną możliwością jest, że wylądowałeś na tej stronie z prywatnej wiki, inna metoda służy do zarządzania kontami. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem systemu, aby zobaczyć, jakie są procesy, aby skonfigurować lub uzyskać dostęp do konta. Jedną z metod wypróbowania, jeśli uważasz, że tak jest w Twoim przypadku, są poświadczenia logowania do domeny Twojej organizacji / firmy.

Rodziny wiki i ujednolicony login

Niektóre projekty korzystające z oprogramowania MediaWiki tworzą rodzinę w tym sensie, że logują się do rodziny jako całości; funkcjonowanie ich systemów może się znacznie różnić. Jeśli jesteś zainteresowany jedną z Wiki. Wikimedia Foundation's (takich jak Wikipedia), możesz przeczytać dalej na: Unified login. If you are interested in one of Wikimedia Foundation's wikis (such as Wikipedia), you might want to read further at: Unified login.

Wylogowywanie się

Możesz się wylogować w dowolnym momencie, klikając link "Wyloguj" w prawym górnym rogu strony. Aby uniemożliwić przeglądarce zapamiętanie Twojej nazwy użytkownika i zasugerowanie jej innemu użytkownikowi komputera, pamiętaj o usunięciu plików cookie wiki w ustawieniach prywatności przeglądarki. Szczególnie jeśli korzystasz z publicznego komputera, możesz usunąć całą ostatnią historię przeglądarki (Ctrl + Shift + Del w Firefoksie). To prevent the browser from remembering your username and suggesting it to the next user of the computer, remember to delete the wiki's cookies in your browser's privacy settings. Especially if you are using a public computer, you may want to delete all of the browser's recent history (Ctrl+Shift+Del in Firefox).

Większość wiki wylogowuje użytkowników automatycznie po pewnym czasie. Jeśli tak się stanie i spróbujesz zapisać zmianę, zwykle zobaczysz komunikat ostrzegawczy o wylogowaniu.