Hjälp:Tillägg:Translate/Sidöversättningsexempel

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Page translation example and the translation is 46% complete.
Outdated translations are marked like this.
Video på en workshop om hur man använder Tillägg:Translate .

Välkommen! Efter att ha gått igenom denna vägledning kommer du att veta hur man skapar och hanterar översättbara sidor med hjälp av Translate-tillägget. Vi strävar efter att hålla denna handledning så kort som möjligt, samtidigt som vi introducerar de grundläggande begreppen och uppgifterna. Efter avslutad vägledning kan du använda fördjupad dokumentation om sidoversättningsfunktion.

There is also a set of video tutorials that parallel part of this tutorial that you can use to help learn how to use the Translate extension:

Please note:
 • Consequently, we will consider that you are a Translation administrator on your wiki (...if you can, you should declare yourself now !), otherwise you may not access to some of the links/pages described here.
 • Remember also, that this is only a simple tutorial. Example of marked code prepared by best practices you can see here
Då kör vi!

Steg 1: Innan vi börjar

 
Initial sida

Denna vägledning utgår från att Translate-tillägget redan är installerat och konfigurerat. Kanske har du redan en sida som behöver översättning, eller så kan du använda exempelsidan nedan för att prova stegen i denna vägledning på din egen wiki.

Detta är en sida som beskriver den imaginära kommunen Fréttinga.

Here is the wikicode associated to it:

Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island.
It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing.
Tourists like to visit it in the summertime.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island
from the mainland once a day.
 • 1. Go to the page [[Fréttinga]] in your wiki (or a draft page) and click create.
 • 2. Paste the above content and save it.

Steg 2: Förberedelse

 
Förbered: Markera denna sida för översättning

Nu har vi en sida med lite text.

Om sidan är föremål för många ändringar kan det vara bättre att vänta tills ändringstakten slår ner till en normal nivå innan du lägger till sidan i översättningssystemet. Detta för att undvika för mycket underhållsarbete för översättare som måste upprätthålla alla förändringarna.

The page is ready for translation? So let's see how to request translation:

 • 3. Edit [[Fréttinga]]
 • 4. Wrap the whole content inside ‎<translate>...‎</translate> tags as shown below
 • 5. Save the page
<translate>
Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island.
It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing.
Tourists like to visit it in the summertime.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island
from the mainland once a day.
</translate>

Du inte behöver lägga till ‎<translate>-taggar till alla element eller lägga till markörer som $2, tillägget gör det åt dig.

You should never add markers like <!--T:1--> yourself; the extension does it for you in the next step.

Steg 3: Aktivera översättningar

När du har sparat sidan visas en länk längst upp på sidan som säger "Markera den här sidan för översättning" - eller "Den här sidan innehåller ändringar som inte är markerade för översättning." om du inte är en översättningsadministratör. Om du är en översättningsadministratör, klicka på länken Markera den här sidan för översättning. Sidan har automatiskt delats upp i fyra översättningsenheter. Den första enheten är titeln på sidan, den andra är första stycket, den tredje är rubriken i andra stycket och den fjärde är texten i andra stycket. Det här är grunderna för översättbara sidor: varje enhet är oberoende; den kan och måste översättas som en helhet; ändringar i sidinnehållet spåras på enhetens nivå. Enheter kan arrangeras om eller raderas.

There is also a view of the page translation page template; this will be covered in later steps. You can give names to the translation units, but in this example, we choose to stick with the defaults.

 • 6. Click the "Märk den här sidan för översättning" link
 • 7. Ensure that the page body is split into three units correctly
 • 8. Click the "Märk den här versionen för översättning" button (kom ihåg: du måste vara en översättningsadministratör för detta)
 • 9. Return to the page

Now you will see a new link at the top, "Översätt den här sidan", that lets translators translate the page. You might have a look at the translation tutorial which uses this page as an example and try out few translations now. Then return here for the next step.

Steg 4: Göra ändringar

Understanding how changes are impacting translations and translations units

 
Bearbeta förändringar

Tracking changes is a very important feature, so let's make some changes and see how it works. When you open the page for editing you will see that it has been modified with markers like <!--T:1-->. These are added by the extension and help it identify which unit is which. This allows you to rearrange and edit those units. When editing the page, the markers should be left alone and their position in relation to the unit they belong to should not be changed. When moving a unit, move the unit marker, too.

When deleting a unit, delete the marker too. When adding new paragraphs, new markers will be added by the software. Do not try to do this manually, it may confuse the software. Markers you have deleted will also be automatically deleted by the bot in the existing translations.

If you do minor changes to an existing translation unit (adding a few words or a link to a paragraph), keep the marker. If you change a whole paragraph (delete and rebuilt it), delete the marker. This way, translators will have different tasks, between reviewing a fuzzy translation or create a new translation.

let's modify something!

Here is what you will do:

<languages /> <translate> <!--T:1--> Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island. It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing. Tourists like to visit it in the summertime. It has marvelous beaches with a lot of seagulls. == Services == <!--T:2--> <!--T:3--> It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day. In 2009 January the roof of the church in the island fell down. It was rebuilt collaboratively the following summer. </translate>

 • 10. Make some additions as highlighted above
 • 11. Click the "marked for translation" link at the top
 • 12. Observe the changes
 • 13. Click the "markera för översättning" button (kom ihåg: du måste vara en översättningsadministratör för detta)
 • 14. Return to the original page

If you made translations as suggested in the previous step, you can now see those translations linked at the top of the page. You will also see that the translation is not 100 % up to date. If you go to the translation view, you see that the unit is marked as in need of updating.

Föråldrade översättningar markeras med rosa bakgrund; användaren får veta att översättningen är ofullständig.

Vyn för översättningsmallen hjälper dig att se vilka delar av sidan som är beständiga i alla språkversioner ("översättningssidans mall", dvs delarna utanför översättningstaggarna) och visar även om enheter har flyttats eller raderats.

Det kan vara en liten fördröjning innan alla översatta versioner uppdateras, eftersom det kan finnas många sidor som ska uppdateras.

Nu har du grunderna, men den här handledningen fortsätter med fler saker som du sannolikt kommer att stöta på.

Steg 5: Lägg till andra wikielement

 
Slutresultatet

Adding an image, a category and a list with translation markers

You have a basic translatable page now, but it is very dull. Let's add an image and some other stuff to make it look more like a normal wiki page and see how those elements interact with translation.

Vi tog också bort ett stycke, inklusive dess enhetsmarkör, och ersatte det med en lista så att du kan se vad som händer.

 • 15. Add an image, a category and a list to the page as shown below
 • 16. Save the page
 • 17. Click the link "marked for translation" at the top of the page
 • 18. Verify that the changes look as intended
 • 19. Click the "Märk den här versionen för översättning" button
 • 20. Return to the translatable page

<languages /> [[File:Torsö.jpg|thumb|<translate>A typical view of Fréttinga</translate>]] <translate> <!--T:1--> Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island. It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing and tourists like to visit it in the summertime. It has marvelous beaches with a lot of [[Special:MyLanguage/Seagull|seagulls]]. == Services == <!--T:2--> <!--T:3--> It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day. Main events: * The roof of the church fell down in 2009 * New church was built in 1877 [[Category:Municipalities]] </translate>

Dokumentera en översättning

Allowing to translate only the picture title:

[[File:Torsö.jpg|thumb|<translate>A typical view of Fréttinga</translate>]]

Or allowing to change the image file in the translated page (for localized version for example) and the title:

<translate>[[File:Torsö.jpg|thumb|A typical view of Fréttinga]]</translate>

Här kan du se att vi lämnade det mesta av bildmarkeringen utanför en översättningsenhet och la den i översättningssidans mall istället. (kom ihåg: översättningssidans mall ändras inte mellan olika översatta sidor) Det här är vanligtvis okej, men ibland kan översättare vilja ändra bilden, speciellt om den har språkligt innehåll (text). I de fallen är det oftast lättast att inkludera hela markeringen i en enhet (som vi gjorde för kategorin).

När översättningen av en enhet involverar eller interagerar med markup är det en bra idé att skriva ett litet tips till översättarna om det. Du kan göra det med följande steg.

 
Dokumentationen du lägger till ser ut så här för översättaren
 • 21. Click "Översätt den här sidan" link at the top
 • 22. Select "qqq - Meddelandedokumentation" language
 • 23. Click the message name which contains the message "A typical view of Fréttinga"
 • 24. Write "Description of an image" and click "Save"

Now, the documentation "Description of an image" is shown next to the to-be-translated-title of the image.

Content of the message not translate. Use only generally understanding language (english).

Om länkar

[[Special:MyLanguage/Seagull]]

Det finns många sätt att göra detta för länkar. Vi använde [[Special:MyLanguage/Seagull]], som automatiskt omdirigerar till den översatta versionen av sidan beroende på användarens gränssnittsspråk (om den översättningen finns). Det här är inte en fantastisk lösning, eftersom användarna alltid kommer att omdirigeras till gränssnittsspråket de använder, inte till det språk de läser. Special:MyLanguage stör också Special:WhatLinksHere så att den inte fungerar. Det som är bra med Special:MyLanguage är att man alltid får en viss version av sidan, även om den begärda översättningen inte existerar.

Om kategorier

I det här exemplet är hela kategori-tilldelningen en översättningsenhet. Detta gör det möjligt för översättare att byta till [[Category:Municipalities/de]] eller vilken namngivningskonvention du vill använda för kategorier. Om det var utanför översättningsmallen skulle du ha alla sidor Foo, Foo/de, Foo/ru, Foo/ta och så vidare i samma kategori. Ibland är det okej, men det brukar distrahera användarna. Se till att dina översättare vet vad den lokala konventionen är.

Om titlar

Om du vill ha titeln som ett separat element skilt från texten, glöm inte att lägga till en tom rad (om det inte redan finns en) mellan rubriken och stycket som följer.

Följande exempel skapar bara en översättningsenhet:

== Services ==
It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day.

Följande kommer att skapa två översättningsenheter, inklusive en för titeln.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day.

Genom att lägga till en tom rad kan översättare ta en pause mellan objekt. Dessutom så förebygger det strul med wikitexten.

Slutligen

Operating on the whole page and its translations

It is also possible to move translatable pages including all their translations to a new name. Because many pages may need to be moved, this operation is not instant. You can delete either the whole page including all translations, or just one translated version of a page. You can access these functions from the same place they are on all other pages.

Managing all wiki's pages translations with Special pages

Special:PageTranslation lists all the pages in the system. Besides giving you an overview of all translatable pages, it is also possible to discourage pages from translation. This hides the page from most lists. It does not prevent further translations.

Now, you know!

Du har nu skapat en översättbar sida och provat de vanligaste åtgärderna för översättbara sidor.

Going deeper?

För mer information, eller om du vill förstå funktionen djupare, fortsätt läsa på den djupgående dokumentationen för sidoversättningsfunktionen. Den innehåller också diskussion om olika sätt att hantera länkar, kategorier och mallar, eller för och nackdelar med att använda större eller mindre översättningsenheter.

Se även