Hjälp:Tillägg:Translate/Sidöversättningsexempel

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Page translation example and the translation is 100% complete.
Video på en workshop om hur man använder Tillägg:Translate .

Välkommen! Efter att ha gått igenom denna vägledning kommer du att veta hur man skapar och hanterar översättbara sidor med hjälp av Translate-tillägget. Vi strävar efter att hålla denna handledning så kort som möjligt, samtidigt som vi introducerar de grundläggande begreppen och uppgifterna. Efter avslutad vägledning kan du använda fördjupad dokumentation om sidoversättningsfunktion.

Det finns också en uppsättning videoguider som återberättar delar av denna guide som du kan använda för att lära dig hur man använder Translate-tillägget:

Notera:
 • Vi anser därmed att du är en översättningsadministratör på din wiki (...om du kan bör du utse dig till en nu !), annars kan du inte komma åt några av länkarna som beskrivs här.
 • Kom också ihåg att detta bara är en simpel guide. Exempel på markerad kod som förberetts av bästa praxis finns här
Då kör vi!

Steg 1: Innan vi börjar

 
Initial sida

Denna vägledning utgår från att Translate-tillägget redan är installerat och konfigurerat. Kanske har du redan en sida som behöver översättning, eller så kan du använda exempelsidan nedan för att prova stegen i denna vägledning på din egen wiki.

Detta är en sida som beskriver den imaginära kommunen Fréttinga.

Här finns den associerade wikikoden:

Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island.
It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing.
Tourists like to visit it in the summertime.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island
from the mainland once a day.
 • 1. Gå till sidan [[Fréttinga]] på din wiki (eller en utkastsida) och klicka på skapa.
 • 2. Klistra in innehållet ovan och spara.

Steg 2: Förberedelse

 
Förbered: Markera denna sida för översättning

Nu har vi en sida med lite text.

Om sidan är föremål för många ändringar kan det vara bättre att vänta tills ändringstakten slår ner till en normal nivå innan du lägger till sidan i översättningssystemet. Detta för att undvika för mycket underhållsarbete för översättare som måste upprätthålla alla förändringarna.

Sidan är redo för översättning? Så låt oss gå igenom hur man begär översättning:

 • 3. Redigera [[Fréttinga]]
 • 4. Svep innehållet inuti ‎<translate>...‎</translate> runt taggarna som visas nedan
 • 5. Spara sidan
<translate>
Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island.
It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing.
Tourists like to visit it in the summertime.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island
from the mainland once a day.
</translate>

Du inte behöver lägga till ‎<translate>-taggar till alla element.

Du ska aldrig själv lägga till markörer som <!--T:1-->; tillägget gör det åt dig i nästa steg.

Steg 3: Aktivera översättningar

När du har sparat sidan visas en länk längst upp på sidan som säger "Märk den här sidan för översättning" - eller "Den här sidan innehåller [$1 förändringar] som inte är märkta för översättning.." om du inte är en översättningsadministratör. Om du är en översättningsadministratör, klicka på länken "Märk den här sidan för översättning". Sidan har automatiskt delats upp i fyra översättningsenheter. Den första enheten är titeln på sidan, den andra är första stycket, den tredje är rubriken i andra stycket och den fjärde är texten i andra stycket. Det här är grunderna för översättbara sidor: varje enhet är oberoende; den kan och måste översättas som en helhet; ändringar i sidinnehållet spåras på enhetens nivå. Enheter kan arrangeras om eller raderas.

Det finns också en vy över sidmallen för sidöversättning; detta behandlas i senare steg.

 • 6. Klicka på länken "Märk den här sidan för översättning"
 • 7. Se till att sidans huvuddel är uppdelad i tre korrekta enheter
 • 8. Klicka på knappen "Märk den här versionen för översättning" (kom ihåg: du måste vara en översättningsadministratör för detta)
 • 9. Gå tillbaka till sidan

Nu kommer du se en ny länk längst upp, "Översätt den här sidan", som låter översättare översätta sidan. Du kan behöva titta på översättningsguiden som använder denna sida som ett exempel och testar olika översättningar. Återvänd sedan hit för nästa steg.

Steg 4: Göra ändringar

Förstå hur ändringar påverkar översättningar och översättningsenheter

 
Bearbeta förändringar

Att spåra ändringar är en viktig funktion, så vi gör några ändringar och ser hur det fungerar. När du öppnar sidan för redigering kommer du se att den modifierats med markörer som <!--T:1-->. Dessa läggs till av tillägget och hjälper den identifiera vilken enhet som är vilken. Detta låter dig omarrangera och redigera dessa enheter. När man redigerar sidan ska markörerna lämnas där de står och deras position i relation till enheten de tillhör ska inte ändras. När man flyttar en enhet, flytta också enhetsmarkörer.

När man raderar en enhet, radera också markören. När man lägger till nya paragrafer, kommer nya markörer läggas till av programvaran. Gör inte detta för hand, det kan förvirra programvaran. Markörer du raderat kommer också automatiskt raderas av roboten i existerande översättningar.

Om du gör mindre ändringar av en existerande översättningsenhet (lägga till några ord eller en länk i en paragraf), behåll markören. Om du ändrar en hel paragraf (radera och återbygga den), radera markören. På så sätt kommer översättare ha olika uppgifter mellan att granska en översättning eller skapa en ny översättning.

vi modifierar någonting!

Så här ska man göra:

<languages /> <translate> <!--T:1--> Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island. It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing. Tourists like to visit it in the summertime. It has marvelous beaches with a lot of seagulls. == Services == <!--T:2--> <!--T:3--> It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day. In 2009 January the roof of the church in the island fell down. It was rebuilt collaboratively the following summer. </translate>

 • 10. Gör några tillägg som markerats ovan
 • 11. Klicka på länken "markerad för översättning" längst upp
 • 12. Observera ändringarna
 • 13. Klicka på knappen "markera för översättning" (kom ihåg: du måste vara en översättningsadministratör för detta)
 • 14. Gå tillbaka till originalsidan

Om du gjort översättningar som föreslagits i föregående steg kan du nu se dessa översättningar som länkats längst upp på sidan. Du kommer också se att översättningen inte är 100% uppdaterad. Om du går till översättningsvyn ser du att enheten är markerad som i behov av uppdatering.

Föråldrade översättningar markeras med rosa bakgrund; användaren får veta att översättningen är ofullständig.

Vyn för översättningsmallen hjälper dig att se vilka delar av sidan som är beständiga i alla språkversioner ("Mall för översättningssida", dvs delarna utanför ‎<translate>...‎</translate>-taggarna) och visar även om enheter har flyttats eller raderats.

Det kan vara en liten fördröjning innan alla översatta versioner uppdateras, eftersom det kan finnas många sidor som ska uppdateras.

Nu har du grunderna, men den här handledningen fortsätter med fler saker som du sannolikt kommer att stöta på.

Steg 5: Lägg till andra wikielement

 
Slutresultatet

Lägga till en bild, en kategori och en lista över översättningsmarkörer

Du har nu en grundläggande översättbar sida, men det är väldigt tråkigt. Vi lägger till en bild och andra saker för att få den att se mer ut som en normal wikisida och ser hur dessa element interagerar med översättningar.

Vi tog också bort ett stycke, inklusive dess enhetsmarkör, och ersatte det med en lista så att du kan se vad som händer.

 • 15. Lägg till en bild, en kategori och en lista till sidan såsom det visas nedan
 • 16. Spara sidan
 • 17. Klicka på länken "markerad för översättning" längst upp på sidan
 • 18. Verifiera att ändringarna ser ut som tänkt
 • 19. Klicka på knappen "Märk den här versionen för översättning"
 • 20. Gå tillbaka till den översättbara sidan

<languages /> [[File:Torsö.jpg|thumb|<translate>A typical view of Fréttinga</translate>]] <translate> <!--T:1--> Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island. It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing and tourists like to visit it in the summertime. It has marvelous beaches with a lot of [[Special:MyLanguage/Seagull|seagulls]]. == Services == <!--T:2--> <!--T:3--> It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day. Main events: * The roof of the church fell down in 2009 * New church was built in 1877 [[Category:Municipalities]] </translate>

Dokumentera en översättning

Tillåt bara översättning av bildtiteln:

[[File:Torsö.jpg|thumb|<translate>A typical view of Fréttinga</translate>]]

Eller tillåt ändring av bildfilen i den översättbara sidan (för lokaliserad version exempelvis) och titeln:

<translate>[[File:Torsö.jpg|thumb|A typical view of Fréttinga]]</translate>

Här kan du se att vi lämnade det mesta av bildmarkeringen utanför en översättningsenhet och la den i översättningssidans mall istället. (kom ihåg: översättningssidans mall ändras inte mellan olika översatta sidor) Det här är vanligtvis okej, men ibland kan översättare vilja ändra bilden, speciellt om den har språkligt innehåll (text). I de fallen är det oftast lättast att inkludera hela markeringen i en enhet (som vi gjorde för kategorin).

När översättningen av en enhet involverar eller interagerar med markup är det en bra idé att skriva ett litet tips till översättarna om det. Du kan göra det med följande steg.

 
Dokumentationen du lägger till ser ut så här för översättaren
 • 21. Klicka på länken "Översätt den här sidan" längst upp
 • 22. Välj språk "qqq - Meddelandedokumentation"
 • 23. Klicka på meddelandenamnet som innehåller meddelandet "En typisk vy av Fréttinga"
 • 24. Skriv "Beskrivning av en bild" och klicka på "Spara"

Nu visas dokumentationen "Beskrivning av en bild" bredvid bildens icke-översatta titel.

Om länkar

[[Special:MyLanguage/Seagull]]

Det finns många sätt att göra detta för länkar. Vi använde [[Special:MyLanguage/Seagull]], som automatiskt omdirigerar till den översatta versionen av sidan beroende på användarens gränssnittsspråk (om den översättningen finns). Det här är inte en fantastisk lösning, eftersom användarna alltid kommer att omdirigeras till gränssnittsspråket de använder, inte till det språk de läser. Special:MyLanguage stör också Special:WhatLinksHere så att den inte fungerar. Det som är bra med Special:MyLanguage är att man alltid får en viss version av sidan, även om den begärda översättningen inte existerar.

Om kategorier

I det här exemplet är hela kategori-tilldelningen en översättningsenhet. Detta gör det möjligt för översättare att byta till [[Category:Municipalities/de]] eller vilken namngivningskonvention du vill använda för kategorier. Om det var utanför översättningsmallen skulle du ha alla sidor Foo, Foo/de, Foo/ru, Foo/ta och så vidare i samma kategori. Ibland är det okej, men det brukar distrahera användarna. Se till att dina översättare vet vad den lokala konventionen är.

Om titlar

Om du vill ha titeln som ett separat element skilt från texten, glöm inte att lägga till en tom rad (om det inte redan finns en) mellan rubriken och stycket som följer.

Följande exempel skapar bara en översättningsenhet:

== Services ==
It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day.

Följande kommer att skapa två översättningsenheter, inklusive en för titeln.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day.

Genom att lägga till en tom rad kan översättare ta en pause mellan objekt. Dessutom så förebygger det strul med wikitexten.

Slutligen

Verka på hela sidan och dess översättningar

Det går också att flytta översättbara sidor som inkluderar alla deras översättningar till ett nytt namn. Eftersom många sidor behöver flyttas är denna åtgärd inte omedelbar. Man kan antingen radera hela sidan inklusive alla översättningar eller bara en översatt version av en sida. Du kan komma åt dessa funktion från samma ställe som de finns på alla andra sidor.

Hantera alla wikiers sidors översättningar med specialsidor

Special:PageTranslation listor alla sidor i systemet. Förutom att ge dig en överblick över alla översättbara sidor går det också att avråda sidor från översättning. Detta döljer sidan från de flesta listor. Det hindar inte fortsatta översättningar.

Nu vet du?

Du har nu skapat en översättbar sida och provat de vanligaste åtgärderna för översättbara sidor.

Gå djupare?

För mer information, eller om du vill förstå funktionen djupare, fortsätt läsa på den djupgående dokumentationen för sidoversättningsfunktionen. Den innehåller också diskussion om olika sätt att hantera länkar, kategorier och mallar, eller för och nackdelar med att använda större eller mindre översättningsenheter.

Se även