Hjälp:Tillägg:Translate/Sidöversättningsexempel

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Page translation example and the translation is 100% complete.
Video på en workshop om hur man använder Tillägg:Translate .

Välkommen! Efter att ha gått igenom denna vägledning kommer du att veta hur man skapar och hanterar översättbara sidor med hjälp av Translate-tillägget. Vi strävar efter att hålla denna handledning så kort som möjligt, samtidigt som vi introducerar de grundläggande begreppen och uppgifterna. Efter avslutad vägledning kan du använda fördjupad dokumentation om sidoversättningsfunktion.

Steg 1: Innan vi börjar

 
Initial sida

Denna vägledning utgår från att Translate-tillägget redan är installerat och konfigurerat. Kanske har du redan en sida som behöver översättning, eller så kan du använda exempelsidan nedan för att prova stegen i denna vägledning på din egen wiki.

Detta är en sida som beskriver den imaginära kommunen Fréttinga.

Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island.
It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing.
Tourists like to visit it in the summertime.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island
from the mainland once a day.
 • 1. Gå till sidan [[Fréttinga]] på din wiki (eller en utkastssida) och klicka på skapa.
 • 2. Klistra in innehållet ovan och spara.

Steg 2: Förberedelse

 
Förbered: Markera denna sida för översättning

Nu har vi en sida med lite text. Om sidan är föremål för många ändringar kan det vara bättre att vänta tills ändringstakten slår ner till en normal nivå innan du lägger till sidan i översättningssystemet. Detta för att undvika för mycket underhållsarbete för översättare som måste upprätthålla alla förändringarna.

 • 3. Redigera [[Fréttinga]]
 • 4. Rama in allt innehåll med taggarna ‎<translate>...‎</translate> som det visas nedan
 • 5. Spara sidan
<translate>
Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island.
It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing.
Tourists like to visit it in the summertime.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island
from the mainland once a day.
</translate>

Du inte behöver lägga till ‎<translate>-taggar till alla element eller lägga till markörer som <!--T:1-->, tillägget gör det åt dig.

Steg 3: Aktivera översättningar

När du har sparat sidan visas en länk längst upp på sidan som säger "Markera den här sidan för översättning" - eller "Den här sidan innehåller ändringar som inte är markerade för översättning." om du inte är en översättningsadministratör. Om du är en översättningsadministratör, klicka på länken Markera den här sidan för översättning. Sidan har automatiskt delats upp i fyra översättningsenheter. Den första enheten är titeln på sidan, den andra är första stycket, den tredje är rubriken i andra stycket och den fjärde är texten i andra stycket. Det här är grunderna för översättbara sidor: varje enhet är oberoende; den kan och måste översättas som en helhet; ändringar i sidinnehållet spåras på enhetens nivå. Enheter kan arrangeras om eller raderas.

Det finns också en vy av översättningssidans sidmall; detta kommer att behandlas i senare steg. Du kan namnge översättningsenheterna, men i det här exemplet väljer vi att hålla fast vid standardinställningarna.

 • 6. Klicka på länken "Markera denna sida för översättning"
 • 7. Se till att sidans innehåll är korrekt uppdelat i tre delar
 • 8. Klicka på knappen "Markera denna version för översättning"
 • 9. Återvänd till sidan

Nu ser du en ny länk högst upp, "Översätt den här sidan", så att översättare kan översätta sidan. Du kan ta en titt på översättningsvägledningen som använder den här sidan som ett exempel och prova några översättningar nu. Återvänd sedan hit för nästa steg.

Steg 4: Göra ändringar

 
Bearbeta förändringar

Att spåra ändringar är en mycket viktig funktion, så låt oss göra några ändringar och se hur det fungerar. När du öppnar sidan för redigering ser du att den har ändrats med markörer som <!--T:1-->. Dessa läggs till av tillägget och hjälper att identifiera vilken enhet som är vilken. Det här låter dig omorganisera och redigera dessa enheter. När du redigerar sidan ska markörerna låtas vara och deras position i förhållande till den enhet de tillhör bör inte ändras. När du flyttar en enhet, flytta även enhetsmarkören.

När du tar bort en enhet, ta även bort markören. När nya stycken läggs till läggs nya markörer till av programvaran. Försök inte göra detta manuellt, det kan förvilla programvaran. Markörer som du har raderat kommer också automatiskt att raderas av en bot i befintliga översättningar.

Om du gör mindre ändringar i en befintlig översättningsenhet (lägger till några ord eller en länk till en paragraf), behåll markören. Om du ändrar en hel paragraf (ta bort och bygga om den), radera markören. På så sätt kan översättare få olika uppgifter såsom att granska en otydlig översättning eller skapa en ny översättning.

<languages /> <translate> <!--T:1--> Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island. It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing. Tourists like to visit it in the summertime. It has marvelous beaches with a lot of seagulls. == Services == <!--T:2--> <!--T:3--> It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day. In 2009 January the roof of the church in the island fell down. It was rebuilt collaboratively the following summer. </translate>

 • 10. Lägg till några kommentarer som de markerade ovan
 • 11. Klicka på länken "Markerad för översättning" längst upp
 • 12. Iaktta ändringarna
 • 13. Klicka på knappen "Markera för översättning"
 • 14. Återvänd till originalsidan

Om du gjorde översättningar som föreslagits i föregående steg kan du nu se dessa länkade längst upp på sidan. Du kommer också att se att översättningen inte är 100% uppdaterad. Om du går till översättningsvyn ser du att enheten är markerad för uppdatering.

Föråldrade översättningar markeras med rosa bakgrund; användaren får veta att översättningen är ofullständig.

Vyn för översättningsmallen hjälper dig att se vilka delar av sidan som är beständiga i alla språkversioner ("översättningssidans mall", dvs delarna utanför översättningstaggarna) och visar även om enheter har flyttats eller raderats.

Det kan vara en liten fördröjning innan alla översatta versioner uppdateras, eftersom det kan finnas många sidor som ska uppdateras.

Nu har du grunderna, men den här handledningen fortsätter med fler saker som du sannolikt kommer att stöta på.

Steg 5: Lägg till andra wikielement

 
Slutresultatet

Du har en enkel översättbar sida nu, men den är väldigt tråkig. Låt oss lägga till en bild och några andra saker för att få det att se ut som en vanlig wikisida och se hur dessa element interagerar med översättning.

Vi tog också bort ett stycke, inklusive dess enhetsmarkör, och ersatte det med en lista så att du kan se vad som händer.

 • 15. Lägg till en bild, en kategori och en lista till sidan som det visas nedan
 • 16. Spara sidan
 • 17. Klicka på länken "Markerad för översättning" vid sidans början
 • 18. Kontrollera att ändringarna ser ut som planerat
 • 19. Klicka på knappen "Markera denna version för översättning"
 • 20. Återvänd till översättningssidan

<languages /> [[File:Torsö.jpg|thumb|<translate>A typical view of Fréttinga</translate>]] <translate> <!--T:1--> Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island. It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing and tourists like to visit it in the summertime. It has marvelous beaches with a lot of [[Special:MyLanguage/Seagull|seagulls]]. == Services == <!--T:2--> <!--T:3--> It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day. Main events: * The roof of the church fell down in 2009 * New church was built in 1877 [[Category:Municipalities]] </translate>

Dokumentera en översättning

 
Dokumentationen du lägger till ser ut så här för översättaren

Här kan du se att vi lämnade det mesta av bildmarkeringen utanför en översättningsenhet och la den i översättningssidans mall istället. Det här är vanligtvis okej, men ibland kan översättare vilja ändra bilden, speciellt om den har språkligt innehåll (text). I de fallen är det oftast lättast att inkludera hela markeringen i en enhet (som vi gjorde för kategorin). När översättningen av en enhet involverar eller interagerar med markup är det en bra idé att skriva ett litet tips till översättarna om det. Du kan göra det med följande steg.

 • 21. Klicka på länken "Översätt denna sida" vid sidans början
 • 22. Välj språket "qqq - Siddokumentation"
 • 23. Klicka på meddelandenamnet som innehåller meddelandet "A typical view of Fréttinga"
 • 24. Skriv "Description of an image" och klicka på "Spara"

Om kategorier

I det här exemplet är hela kategori-tilldelningen en översättningsenhet. Detta gör det möjligt för översättare att byta till [[Category:Municipalities/de]] eller vilken namngivningskonvention du vill använda för kategorier. Om det var utanför översättningsmallen skulle du ha alla sidor Foo, Foo/de, Foo/ru, Foo/ta och så vidare i samma kategori. Ibland är det okej, men det brukar distrahera användarna. Se till att dina översättare vet vad den lokala konventionen är.

Om länkar

Det finns många sätt att göra detta för länkar. Vi använde "[[Special:MyLanguage/Seagull]]", som automatiskt omdirigerar till den översatta versionen av sidan beroende på användarens gränssnittsspråk (om den översättningen finns). Det här är inte en fantastisk lösning, eftersom användarna alltid kommer att omdirigeras till gränssnittsspråket de använder, inte till det språk de läser. Special:MyLanguage stör också Special:WhatLinksHere så att den inte fungerar. Det som är bra med Special:MyLanguage är att man alltid får en viss version av sidan, även om den begärda översättningen inte existerar.

Om titlar

Om du vill ha titeln som ett separat element skilt från texten, glöm inte att lägga till en tom rad (om det inte redan finns en) mellan rubriken och stycket som följer.

Följande exempel skapar bara en översättningsenhet:

== Services ==
It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day.

Följande kommer att skapa två översättningsenheter, inklusive en för titeln.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day.

Genom att lägga till en tom rad kan översättare ta en pause mellan objekt. Dessutom så förebygger det strul med wikitexten.

Slutligen

Det är också möjligt att flytta översättbara sidor inklusive alla översättningar till ett nytt namn. Eftersom många sidor kan behöva flyttas är denna operation inte omedelbar. Du kan ta bort hela sidan, inklusive alla översättningar, eller bara en översatt version av en sida. Du kan komma åt dessa funktioner från samma plats som på alla andra sidor.

Special:Sidöversättning listar alla sidor i systemet. Förutom att du får en översikt över alla översättbara sidor, är det också möjligt att avskräcka sidor från översättning. Detta döljer sidan från de flesta listor. Det hindrar inte ytterligare översättningar.

Du har nu skapat en översättbar sida och provat de vanligaste åtgärderna för översättbara sidor. För mer information, eller om du vill förstå funktionen djupare, fortsätt läsa på den djupgående dokumentationen för sidoversättningsfunktionen. Den innehåller också diskussion om olika sätt att hantera länkar, kategorier och mallar, eller för och nackdelar med att använda större eller mindre översättningsenheter.

Se även