Help:Extension:Translate/Eksempel på hvordan en side sættes op til oversættelse

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Page translation example and the translation is 46% complete.
Outdated translations are marked like this.
Video of a workshop about how to use Udvidelse:Oversæt .

Velkommen! Efter at have afsluttet denne vejledning vil du vide, hvordan du opretter og administrerer sider, som kan oversættes ved brug af Translate. Vi tilstræber at holde denne vejledning så kort som mulig og samtidig introducere alle de grundlæggende begreber og opgaver. Efter at have gennemgået denne vejledning kan du bruge den uddybende dokumentation om sideoversættelses-funktionen.

Trin 1: Før du går i gang

 
Oprindelig side

Denne vejledning forudsætter, at Translate-udvidelsen allerede er installeret og konfigureret. Måske har du allerede en side i tankerne, der behøver oversættelse, eller du kan bruge eksempel-siden, der er vist nedenfor, til at afprøve trinnene i denne vejledning i din egen wiki. Maybe you already have a page in mind that needs translation, or you can use the example page provided below to try out the steps in this tutorial in your own wiki.

Dette er en side, der beskriver den imaginære kommune Fréttinga.

Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island.
It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing.
Tourists like to visit it in the summertime.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island
from the mainland once a day.
 • 1. Gå til siden [[Fréttinga]] i din wiki (eller en kladdeside) og klik på opret.
 • 2. Indsæt ovenstående indhold og gem så siden.

Trin 2: Forberedelse

 
Forberedt: Markér denne side til oversættelse

Nu har vi en side med tekst på. Hvis siden stadig bliver udsat for mange ændringer og en større omrokering, vil det være bedre at vente indtil redigeringerne minimeres til et normalt niveau, før siden tilføjes i oversættelses-systemet. Det er for at undgå alt for meget arbejde for oversætterne, da de bliver nødt til at holde trit med ændringerne. If the page is still going to be subject to lots of changes, it may be better to wait until the edits slow down to a normal level before adding the page into the translation system. This is to avoid too much work for translators as they need to keep up with all the changes.

 • 3. Rediger [[Fréttinga]]
 • 4. Pak hele indholdet ind i <translate>...</translate>-mærker som vist nedenfor
 • 5. Gem siden
<translate>
Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island.
It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing.
Tourists like to visit it in the summertime.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island
from the mainland once a day.
</translate>

You don't need to add ‎<translate> tags to all elements, or add markers like <!--T:1-->; the extension does it for you.

Trin 3: Aktivering af oversættelser

Efter at have gemt siden, vil du se et link øverst på siden, der siger "Marker denne side til oversættelse" - eller "Denne side indeholder ændringer, som ikke er markeret til oversættelse." hvis du ikke er en oversættelses-administrator. Hvis du er oversættelses-administrator, klikker du på dette link. Siden bliver automatisk opdelt i fire oversættelses-enheder. Den første enhed er titlen på siden, den anden er første afsnit, den tredje er overskriften på det andet afsnit, og fjerde enhed er teksten i andet afsnit. Dette er de grundlæggende elementer på sider der kan oversættes: hver enhed er uafhængig, den kan og skal oversættes som en helhed, ændringer af side-indholdet spores til enheds-niveauet. Enheder kan omrokeres eller slettes. If you are a translation administrator, then click on the "Mark this page for translation" link. The page has been automatically split into four translation units. The first unit is the title of the page, the second is the first paragraph, the third is the header of the second paragraph, and the fourth is the text of the second paragraph. These are the basics items of translatable pages: each unit is independent; it can and must be translated as a whole; changes to the page content are tracked into the unit level. Units can be rearranged or deleted.

Der er også en visning af skabelonen side-oversættelse; det vil blive dækket i senere trin. Du kan navngive oversættelses-enhederne, men i dette eksempel vælger vi at holde fast i standarderne.

 • 6. Klik på "Marker denne side til oversættelse"-linket
 • 7. Sørg for at sidens krop er korrekt opdelt i tre enheder
 • 8. Klik på knappen "Marker denne version til oversættelse"
 • 9. Gå tilbage til siden

Nu vil du se et nyt link øverst, "Oversæt denne side", der lader oversættere oversætte siden. Du kan tage et kig på 'hvordan man oversætter', der bruger denne side som et eksempel og afprøv så nogle enkelte oversættelser. Vend derefter tilbage hertil for næste trin.

Trin 4: Foretag ændringer

 
Overvåge ændringer

Sporing af ændringer er en meget vigtig funktion, så lad os lave nogle ændringer og se hvordan det virker. Når du åbner siden for redigering vil du se at den er blevet ændret med markører som <!--T:1-->. Disse er tilføjet af udvidelsen og hjælper den med at identificere de forskellige enheder. Dette giver dig mulighed for at omrokere og redigere disse enheder. Når siden redigeres, skal markørerne være alene, og deres placering i forhold til den enhed, de tilhører, bør ikke ændres. Når en enhed flyttes, så flyt også enhedsmarkøren. Når en enhed slettes, så slet også markøren. Når nye afsnit tilføjes, vil nye markører blive tilføjet af softwaren. Forsøg ikke at gøre dette manuelt, kan det forvirre softwaren. These are added by the extension and help it identify which unit is which. This allows you to rearrange and edit those units. When editing the page, the markers should be left alone and their position in relation to the unit they belong to should not be changed. When moving a unit, move the unit marker, too.

When deleting a unit, delete the marker too. When adding new paragraphs, new markers will be added by the software. Do not try to do this manually, it may confuse the software. Markers you have deleted will also be automatically deleted by the bot in the existing translations.

If you do minor changes to an existing translation unit (adding a few words or a link to a paragraph), keep the marker. If you change a whole paragraph (delete and rebuilt it), delete the marker. This way, translators will have different tasks, between reviewing a fuzzy translation or create a new translation.

<languages /> <translate> <!--T:1--> Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island. It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing. Tourists like to visit it in the summertime. It has marvelous beaches with a lot of seagulls. == Services == <!--T:2--> <!--T:3--> It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day. In 2009 January the roof of the church in the island fell down. It was rebuilt collaboratively the following summer. </translate>

 • 10. Lav nogle tilføjelser som fremhævet ovenfor
 • 11. Klik på "markeret til oversættelse"-linket øverst
 • 12. Hold øje med ændringerne
 • 13. Klik på "Markér til oversættelse"-knappen
 • 14. Gå tilbage til den oprindelige side

Hvis du har lavet oversættelser som foreslået i det foregående trin, kan du nu se disse oversættelser forbundet øverst på siden. Du vil også se, at oversættelsen ikke er 100% opdateret. Hvis du ser på den oversatte version, vil du se det nye afsnit på engelsk, og de ændrede afsnit er udskiftet med den engelske tekst. Hvis du går til oversættelses-visningen, ser du, at enheden er markeret som at den behøver opdatering.

Forældede oversættelser erstattes af engelsk tekst; brugeren informeres om, at oversættelsen er ufuldstændig

Oversættelses-skabelon visningen hjælper dig med at se, hvilke dele af siden er konstant i alle sprogversioner ("oversættelses-sideskabelonen", dvs. de dele som er udenfor translate-mærkerne) og viser dig også, hvis enheder er blevet flyttet rundt eller slettet.

Der kan være en lille forsinkelse før alle oversatte versioner er opdateret, fordi der kan være mange sider at opdatere.

Du har nu kender det grundlæggende, men denne vejledning vil fortsætte med flere ting, som du sandsynligvis vil støde på.

Trin 5: Tilføjelse af andre wiki-elementer

 
Slutresultat

Du har nu en side, som grundlæggende kan oversættes, men det er for kedeligt. Lad os tilføje et billede og nogle andre ting, så den ligner en mere normal wikiside og lad os se hvordan disse elementer reagerer indbyrdes ved oversættelse.

Vi har også fjernet et afsnit, herunder dens enheds-markør, og erstattet den med en liste, så du kan se hvad der sker.

 • 15. Tilføj et billede, en kategori og en liste til siden som vist nedenfor
 • 16. Gem siden
 • 17. Klik på linket "markeret til oversættelse" øverst på siden
 • 18. Kontroller at ændringerne ser ud efter hensigten
 • 19. Klik på "Markér denne version til oversættelse"-knappen
 • 20. Vend tilbage til siden, der skal oversættes

<languages /> [[File:Torsö.jpg|thumb|<translate>A typical view of Fréttinga</translate>]] <translate> <!--T:1--> Fréttinga is a small municipality in MungoLand, located on the BaMungo island. It hosts a population of about 400 people. It has some agriculture and fishing and tourists like to visit it in the summertime. It has marvelous beaches with a lot of [[Special:MyLanguage/Seagull|seagulls]]. == Services == <!--T:2--> <!--T:3--> It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day. Main events: * The roof of the church fell down in 2009 * New church was built in 1877 [[Category:Municipalities]] </translate>

Dokumenter en oversættelse

 
Dokumentationen, du tilføjer, vises til oversætteren som denne

Her ses, at vi har sat det meste af billed-opmærkningen uden for en oversættelse enhed og har sat det i oversættelses-sideskabelonen i stedet. Dette er normalt i orden, men nogle gange ønsker oversættere måske at ændre billedet, specielt hvis det indeholder sprogligt indhold (tekst). I disse tilfælde er det normalt nemmest at omfatte hele mærkningen i en enhed (som vi gjorde for kategorien). Når oversættelsen af ​​en enhed indebærer eller interagerer med mærkning er det en god ide at skrive et lille tip til oversætterne om det. Du kan gøre dette med følgende trin. This is usually okay, but sometimes translators may want to change the image, especially if it contains linguistic content (text). In those cases it's usually easiest to include the whole markup in a unit (as we did for the category). When the translation of a unit involves or interacts with markup it's a good idea to write a small tip to the translators about it. You can do this with the following steps.

 • 21. Klik på "Oversæt denne side"-linket øverst
 • 22. Vælg "qqq - Sidedokumentation"-sproget
 • 23. Klik på meddelelsens navn, som indeholder meddelelsen "En typisk visning af Fréttinga"
 • 24. Skriv "Beskrivelse af et billede" og klik på "Gem"

Om kategorier

I dette eksempel er hele kategori-tildelingen en oversættelses-enhed. Dette lader oversættere ændre det til [[Category:Municipalities/da]] eller hvad for en navngivnings-konvention du vil bruge til kategorier. Hvis det var udenfor oversættelses-skabelonen, ville du have alle siderne Foo, Foo/da, Foo/de, Foo/ru og så videre i samme kategori. Nogle gange er det i orden, men normalt distraherer der brugerne. Sørg for, at dine oversættere ved, hvad den lokale konvention er. This lets translators change it to [[Category:Municipalities/de]] or whatever naming convention you want to use for categories. If it were outside the translation template, you would have all the pages Foo, Foo/de, Foo/ru, Foo/ta and so on in the same category. Sometimes this is okay, but usually it distracts the users. Make sure your translators know what the local convention is.

Om links

Tilsvarende for links er der mange måder at gøre det. Vi brugte "[[Special:MyLanguage/Seagull]]", der automatisk omdirigerer til den oversatte version af siden, afhængigt af brugernes grænsefladesprog (hvis denne oversættelse findes). Dette er ikke en ultimativ løsning, fordi brugerne altid vil blive omdirigeret til det grænsefladesprog, de bruger, ikke til det sprog, de læser lige nu. Special:MyLanguage griber også ind i Special:Whatlinkshere og får den til ikke at fungere. Det gode ved Special:MyLanguage er, at du altid får en version af siden, selv når den ønskede oversættelse ikke findes. We used "[[Special:MyLanguage/Seagull]]", which automatically redirects to the translated version of the page depending on the users' interface language (if that translation exists). This isn't an ultimate solution, because users will always be redirected to the interface language they are using, not to the language they are currently reading. Special:MyLanguage also interferes with Special:WhatLinksHere and makes it not work. The good thing about Special:MyLanguage is that you always get some version of the page, even if the requested translation doesn't exist.

Om titler

To have titles considered as separated elements than text, don't forget to add a blank line (if there isn't one already) between the title and the paragraph following it.

Det følgende eksempel vil kun skabe en oversættelsesenhed:

== Services ==
It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day.

The next one will create two translation units, including one for the title.

== Services ==

It doesn't have many services. There is a shop, and a car ferry visits the island from the mainland once a day.

Adding a blank line allows translators to know when they can take a break. Plus it prevents issues with wikitext.

Slutbemærkninger

Det er også muligt at oversatte sider inklusiv alle del-oversættelser til et nyt navn. Fordi mange sider måske behøver at blive flyttet, er handlingen ikke øjeblikkelig. Du kan slette enten hele siden inklusive alle oversættelser, eller bare en oversat version af en side. Du kan få adgang til disse funktioner fra det samme sted hvor de er på alle andre sider.

Special:PageTranslation viser alle siderne i systemet. Ud over at give dig et overblik over alle sider som kan oversættes, er det også muligt at fravælge sider fra oversættelse. Det skjuler siden fra de fleste lister. Det forhindrer ikke yderligere oversættelser.

Du har nu oprettet en side til oversættelse og har prøvet alle de almindelige handlinger, der kan udføres på siderne. For mere information, eller hvis du ønsker at forstå funktionen dybere, kan du fortsætte med at læse den dyberegående sideoversættelses-administration. Den indeholder også diskussion om forskellige måder at håndtere links, kategorier og skabeloner, eller fordele og ulemper ved at bruge større eller mindre oversættelses-enheder. For more information, or if you want to understand the feature more deeply, please continue reading on the in-depth documentation of page translation feature. It also contains discussion about different ways of handling links, categories and templates, or pros and cons of using larger or smaller translation units.

See also