Growth/Přehled funkcionalit

This page is a translated version of the page Growth/Feature summary and the translation is 100% complete.
Funkce Growth Nástroje k použití Aktualizace Projekty Growth tým
Zobrazit celý obsah
Objevte stávající funkce Stránky nápovědy a zdroje týkající se funkcí Nejnovější informace Aktuální iniciativy a strategické úvahy o budování funkcí nebo vytváření zdrojů. Kdo jsme

Obecná pomoc a zdroje

Zdroje nápovědy pro mentory Zdroje nápovědy pro komunity

Výzkum ukázal, že nováčci mají potíže s editací a s pokračováním v editaci Wikipedie kvůli třem hlavním problémům: Technickým, koncepčním a kulturním. V současnosti nemají přístup ke zdrojům, které potřebují k překonání těchto výzev. Aby tyto nováčkům zpřístupnil, vytvořil tým WMF Growth tři vzájemně propojené funkce, které jsou podrobněji popsány níže. Tyto funkce prokázaly, že zvyšují objem aktivace, udržení a úprav nově příchozích.

 • Domovská stránka pro nováčky: Speciální stránka, která hostí "úkoly pro nováčky" a je dobrým místem, kde nováček může začít. Domovská stránka poskytuje přístup k mnoha zdrojům, včetně odkazu na dobrovolného rádce (mentora), který by odpověděl na jejich otázky.
 • Úkoly pro nováčky: Zdroj navrhovaných úprav, které pomáhají nováčkům úpravy se naučit. Nováčci provádějí produktivní úpravy prostřednictvím tohoto zdroje! Zdroj se nachází na domovské stránce jako funkce označená hvězdičkou.
 • Panel nápovědy: výchozí bod pro poskytování zdrojů nováčkům během úprav. Když nováčci pracují na úkolech pro nováčky, panel nápovědy je navede, co mají dělat.
Video zobrazující funkce Growth týmu. Titulky mohou být dostupné ve vašem jazyce.

Některé funkce jsou dostupné také pro komunity:

 • Konfigurace komunity: Speciální stránka, kde mohou komunity změnit způsob fungování funkcí Growth.
 • Funkce mentorství: Sada nástrojů, která spojí nováčky hledající radu se zkušenými editory připravenými pomoci.

Všechny tyto funkce jsou dostupné na stolních i mobilních zařízeních. I zkušení uživatelé je také mohou zapnout a používat. Tyto funkce můžete vyzkoušet na všech Wikipediích. Na většině Wikipedií jsou standardně dostupné pro nováčky.

Pro více informací o Growth týmu viz tuto stránku na mediawiki.org. Chcete-li nasadit funkce na vaší wiki, podívejte se na naši stránku procesu nasazení. Máte-li dotazy, projděte si naše FAQ. Můžete nám také zanechat zprávu.

Úkoly pro nováčky

Tato funkce je hlavní součástí Growth funkcí, která zvyšuje počet nově příchozích, kteří provedli svou první úpravu, vrátili se, aby provedli další úpravy, a zvyšuje počet úprav, které provedou. Úkoly pro nováčky je pracovní postup, který navrhuje články k úpravě a zobrazuje se uživatelům prostřednictvím "modulu navrhovaných úprav" na domovské stránce pro nováčky. Nováčci si mohou vybrat z různých typů úprav (na základě šablon údržby) a filtrovat témata zájmu (na základě modelů ORES). Poté si mohou vybrat ze zdrojů článků, na kterých budou pracovat. Jakmile budou přítomni v článku, panel nápovědy poskytne pokyny, jak dokončit úpravu. V roce 2021 tým Growth vytváří nové pracovní postupy pro úpravy, jejichž cílem je zjednodušit a zjednodušit práci nováčkům, zejména z mobilních zařízení. Tyto úkoly se nazývají "strukturované". Od června 2021 jsme implementovali první strukturovaný úkol pro přidávání wikilinků do čtyř Wikipedií (arabské, české, vietnamské a bengálské). Algoritmus v něm navrhuje nováčkům slova nebo fráze, které by mohly být dobrými wikilinky.

Chcete-li vidět vyhodnocení a dopad úloh pro nováčky, podívejte se na tuto stránku na mediawiki.org.

Další informace o úlohách pro nováčky najdete na této stránce na mediawiki.org.

Další informace o strukturovaných úlohách najdete na této stránce na mediawiki.org.

Domovská stránka nováčka

Tato speciální stránka hostí pracovní postup úloh pro nováčky a obsahuje další moduly, které nováčkům poskytují přístup k nejdůležitějším věcem, které potřebují vidět první den. Po vytvoření účtu se nováčkům zobrazí vyskakovací okno (a některá další upozornění), které je vybízí k návštěvě jejich domovské stránky, která je přístupná prostřednictvím odkazu na jejich uživatelské jméno v horní části okna prohlížeče. Přestože tým stále experimentuje s různými moduly, na domovské stránce se mohou objevit tyto moduly:

 • Modul rádce: Přiděluje každému nováčkovi zkušeného uživatele a poskytuje snadný způsob, jak posílat otázky na diskusní stránku mentora. Mentoři se dobrovolně zaregistrují. Tato funkce musí být, aby byla aktivní, nakonfigurována komunitou.
 • Modul navrhovaných úprav: Viz "Úkoly pro nováčky" výše.
 • Modul nápovědy: Uvádí odkazy na běžně navštěvované stránky nápovědy.
 • Modul výsledků: Zobrazuje nováčkům počet zobrazení stránek každého z článků, které upravili.
 • Emails: The page also encourages users to add and confirm their email address.

Dosavadní výsledky

 • Většina nově příchozích navštíví svou domovskou stránku a mnoho z nich se na ni vrátí v následujících dnech.
 • K listopadu 2020 bylo 11 785 uživateli položeno 14 228 otázek rádcům.
 • Domovská stránka zvyšuje počet nově příchozích, kteří mají potvrzené emailové adresy.

Pro více informací o nové domovské stránce se podívejte na tuto stránku na mediawiki.org.

Panel nápovědy

Toto je pole, které mohou nováčci otevřít během úprav. Dělá čtyři věci:

 • Provádí nováčky při provádění navrhovaných úprav.
 • Uvádí odkazy na běžně navštěvované stránky nápovědy.
 • Umožňuje nováčkům hledat další stránky nápovědy a zásad.
 • Umožňuje nováčkům položit otázku přímo na help desk.

Panel nápovědy se zobrazí ve wikitextovém i vizuálním editoru. Když nasadíme tuto funkci, zajistíme, aby stávající help desk wiki (nebo čajovna) fungoval s funkcemi a aby zkušení uživatelé sledující help desk byli ochotni přijímat příchozí otázky.

Dosavadní výsledky

 • Přibližně 20 % nováčků, kteří vidí panel nápovědy, jej otevře, a přibližně 50 % těch, kteří jej otevřeli, s ním spolupracuje.
 • Panel nápovědy sám o sobě nezvětšuje úpravy pro nováčky, ale tuto funkci jsme zachovali, protože ji používáme k poskytování pokynů v rámci slibného toku úloh pro nováčky popsaného výše.

Další informace o panelu nápovědy najdete na této stránce na mediawiki.org.

Komunitní konfigurace

Komunity mohou změnit způsob fungování funkcí Growth úpravou Special:EditGrowthConfig. Všem komunitám doporučujeme provést změny konfigurace po diskuzi v komunitě. Prosím informujte nás o vašich diskuzích, pokud k nim dojde, protože vám můžeme pomoci s problémem, který jste našli, nebo vám pomoci s konfigurací. Je pro nás také velmi užitečné vědět, že máte tuto diskusi, abychom mohli vylepšit funkce.

Mentorství

Funkce mentorství je sada nástrojů, které spojí nováčky hledající radu a zkušené editory připravené jim pomoci.

Mentorství se aktivuje pomocí konfigurační stránky komunity. Mentoři se pak mohou zaregistrovat na návštěvě Special:MentorDashboard. Na této stránce mohou mentoři konfigurovat své preference mentorství a v případě potřeby nastavit na pauzu nebo ukončení.

Je na každé komunitě, aby se rozhodla, jaká kritéria nastaví pro mentory. Členům komunity doporučujeme, aby byla kritéria jednoduchá a povzbudivá, aby se přihlásilo více mentorů.

Pro více informací navštivte naše FAQ.

Vyzkoušejte funkce

Na wiki, kde jsou k dispozici funkce Growth a také na test.wikipedia.org, přejděte na uživatelské preference (Údaje o uživateli) na jedné z těchto wiki a poté vyberte:

 • Zobrazit Domovskou stránku nováčka — Povolením domovské stránky Nováček získáte přístup k Úkolům nováčka.
 • Povolit panel Potřebuji pomoc — Pokud nezapnete panel nápovědy, úkoly pro nováčky nebudou fungovat správně.