Nápověda:Rozšíření:Translate/Glossary

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Glossary and the translation is 100% complete.

Skladba:

upřednostněná forma (alternativní forma)
popis

Vyhněte se pokud možno používání alternativních forem výrazů, pokud to nejsou pouhé zkratky preferované formy. Zkratky samostatně vypsané nikde nejsou. Pro vyhledání (Ctrl+F nebo ⌘ Cmd+F) definice příslušného výrazu na stránce použijte výraz který hledáte.


aggregate message group - spojená skupina zpráv (spojující skupina)
skupina zpráv, která seskupuje zprávy z jiných skupin zpráv; technicky jde o spojení jedné a více výchozích skupin zpráv (které mhou být vytvořené spojením dalších spojených skupin), je to druh sekundární skupiny zpráv.
code map - kódová mapa
Mapy kódů jazyka MediaWiki a jejich ekvivalenty v názvech překladových souborů v jiných projektech
discouraging - odrazující
způsob, jak skrýt překladatelné stránky, aby se zabránilo dalšímu překladu
encouraging - povzbuzující
operace, která nahradí odrazující
FFS
zkratka pro podporu formátu souboru. Tyto moduly zpracovávají čtení a zápis souborů v různých formátech
forced priority languages - vnutit prioritní jazyk
prioritní jazyk je ten, který se použije pokud administrátor překladů zakáže překlad do jiných jazyků
fuzzy - pochybný
překlad, který potřebuje opravit nebo aktualizovat
fuzzying - zpochybnění
akt, kterým je překlad označen za pochybný
helper language - pomocný jazyk
definice k překladu, které se zobrazují v překládacím editoru, by se měly psát v pomocném jazyku, u kterého je velká pravděpodobnost, že mu většina překladatelů porozumí
insertable - vložitelný
část textu v přeložitelném textu, například proměnná nebo množná syntaxe, která nevyžaduje změnu překladů. Prvky, které systém rozpoznává, se liší podle skupiny zpráv. V překladovém rozhraní se zobrazí tlačítko pro rychlé vložení
language code - kód jazyka
kód jazyka, odpovídající normě ISO 639, jako je např. cs pro angličtinu
mark as reviewed (review) - označit jako recenzované (recenze)
akt označující zprávu (překlad) jako dobrý, při funkci kontroly překladu
mark for translation (re-mark for translation) - označit pro překlad
akce, při které je stránka připravená pro překlad poprvé označkovaná, případně po provedené změně přeznačkovaná, pokud došlo k nějakým změnám u překládaných zpráv; následuje po označení
message - zpráva
nejmenší překládaný kus textu; každý překlad této zprávy má ve wiki svou vlastní stránku
sběr zpráv
soubor zpráv jedné skupiny zpráv v jednom jazyce.
message documentation - dokumentace zprávy
upřesňující informace o kontextu překládané zprávy a případné tipy pro překladatele
message group - skupina zpráv
sada zpráv, které patří k sobě; překladatelé vždy pracují na překladu skupiny zpráv
message group description - popis ke skupině zpráv
obšírnější kus textu, který se zobrazuje na speciální stránce Special:Translate a případně i na jiných místech
message group id - ID skupiny zpráv
identifikátor skupiny zpráv. Každá skupina zpráv musí mít jen jeden a ten musí být unikátní v rámci celé wiki. U překládaných stránek (skupiny a agregovaných skupin) se přidává jako prefix, např. agg-Help:Translate
message group label - jméno skupiny zpráv
krátké a všeobecně srozumitelné jméno charakterizující skupinu zpráv
message handle - popisovač zprávy
v kódu se třída MessageHandle sdruží kolem třídy titulů s užitečnými funkcemi
message index - index zprávy
mapování z identifikátorů překladových jednotek do skupin zpráv, ke kterým patří
message key (message identifier, message name) - klíč zprávy (identifikátor zprávy, název zprávy)
jedinečný název zprávy, který odpovídá názvu stránky na wiki (například "mainpage" pro MediaWiki:Mainpage)
message namespace - jmenný prostor zprávy
jmenný prostor, ke které stránka zprávy patří, což je předpona jejího názvu stránky a může záviset na projektu nebo produktu zprávy a být pojmenována po ní
optional message - volitelná zpráva
zpráva, která není normálně přeložena, ale lze ji přeložit, pokud ji jazyk potřebuje. To je obvykle ignorováno speciálními stránkami (nepočítá se jako nepřekládané) a lze je zahrnout nebo vypsat výběrem příslušných možností
outdated translation - zastaralý překlad
překlad, který je třeba aktualizovat, protože se změnil zdrojový text
primary message group - primární skupina zpráv
technický název "normální" skupiny zpráv. Skupiny primárních zpráv dohromady tvoří rozdělení sady všech zpráv. Jinými slovy, každá zpráva patří do jedné a pouze jediné primární skupiny zpráv.
priority languages - prioritní jazyky
nejžádanější překlady poskytnuté správcem překladu
qqq
viz dokumentace zprávy
secondary message group - skupina sekundárních zpráv
skupina zpráv, která je pouze sbírkou zpráv jiných skupin (může i nemusí to být agregovaná skupina). Technicky, každá skupina, která není primární
segmentation - segmentace
akt rozdělení textu do jednotek překladu umístěním značek překladu a prázdných řádků do značek překladu
source language - zdrojový jazyk
jazyk, ze kterého je obsah přeložen (v rozšíření Translate dosud pouze jeden)
source page (original page) - zdrojová stránka (původní stránka)
stránka, pod níž je umístěn překladatelný zdroj stránky (základní stránka, na které jsou přeloženy všechny podstránky)
stash (translation stash)
A place of temporary storage of translations which will then be automatically discarded. Can be translated similar to "sandbox" or similar.
state - stav
aktuální stav skupiny zpráv, jak je definován v pracovním postupu
tagging - označování
akt, při kterém jsou stránky ve zdrojovém kódu určené k přeložení uzavřeny párovým tagem translate. Je to základní krok pro přípravu stránky k překladu
task - úkol
možnost v Special:Translate (ať už v rozevírací nabídce, přepínači nebo výběru karty), jako je zobrazit všechny zprávy (view all messages) nebo zkontrolovat překlady (review translations)
translatable page - přeložitelná stránka
wiki stránka která byla připravena k překladu, tj. označena a následně označkována. Představuje skupinu zpráv, ke které patří mimo přeložených stránek také stránky s překlady zpráv i s jejich dokumentací
translatable page source - obsah přeložitelné stránky
veškerý textový obsah přeložitelné stránky, včetně tagů a značek souvisejících s překladem, ze kterého jsou vyřazeny šablony a překládané zprávy
translation administrator - správce překladu
osoba, které příslušná práva dovolují více možností při práci s překlady a která ví, jak připravovat a označovat stránky k překladu
translation aids - překladatelské pomůcky
sbírka návrhů, dokumentace zpráv, pomocných jazyků a dalších informací kromě definice zprávy
translation editor - překladový editor
javascriptový editor přes který se pracuje s překlady
translation memory - překladová paměť
systém, který si pamatuje předchozí překlady stejných nebo podobných slov a poskytuje návrhy
translation page (translated page, translation subpage) - překladová stránka (přeložená stránka, překladová podstránka)
přeložená verze přeložitelné stránky, která sídlí jako podstránka přeložitelné stránky
translation page template (translation template, page template, translatable page template) - šablona stránky překladu (šablona překladu, šablona stránky, přeložitelná šablona stránky)
struktura přeložitelné stránky, což je část, která není přeložena a používá se na všech překladových stránkách
translation review - překladová recenze
funkce poskytovaná pro korektury překladů a jejich označení jako zkontrolovaných; viz záruka zajištění kvality
translate tags - překlad značek
‎<translate> tag, nejdůležitější překladové značky
translation tags - překladové značky
speciální značky používané k tomu, aby poskytovaly pokyny pro rozšíření Translate o přeložitelných stránkách
translation unit - překladatelská jednotka
nejmenší jednotlivě sledovaná složka přeložitelných stránek: Stránka je rozdělena na překladové jednotky velikosti odstavce a každá jednotka je zprávou
translation unit identifier (unit identifier, translation unit page title) - identifikátor překladové jednotky (identifikátor jednotky, název stránky překladové jednotky)
název překladové jednotky, ze které pochází odpovídající identifikátor zprávy (od března 2013 může být pouze přírůstkové (incremental) celé číslo)
translation unit marker (unit marker) - značka překladové jednotky (značka jednotky)
značka přiřazená k překladové jednotce ve zdroji přeložitelné stránky, který obsahuje identifikátor překladové jednotky
translation unit page (unit page) - stránka překladové jednotky (stránka jednotky)
stránka, která obsahuje překlad překladové jednotky do konkrétního jazyka
lze přistupovat pomocí Translations:Stránka/identifikátor/kód jazyka e.g.: Translations:Hlavní stránka/1/cs
translation unit source (unit source) - zdroj překladové jednotky
text překladové jednotky ve zdrojových jazycích
tagy proměnných překladu
Tagy ‎<tvar>, používané ke skrytí textu před překladateli, aby jim zabránili v jeho překladu.
Více vám řekneː překladové proměnné
workflow - pracovní postup
série pasáží, kterým podléhá překladatelská práce pro skupinu zpráv, implementovaná pomocí stavu skupiny zpráv na Translate
workflow states (message group workflow states) - stavy pracovního postupu (stavy pracovního postupu skupiny zpráv)
stavy, ve kterých může být skupina zpráv, po sledu prací (viz)