సహాయం: సూచనలు

This page is a translated version of the page Help:Notifications and the translation is 22% complete.
PD గమనిక: మీరు ఈ పేజీని సవరించినప్పుడు, మీ సహకారాన్ని CC0 క్రింద విడుదల చేయడానికి అంగీకరిస్తున్నారు. మరింత సమాచారం కోసం పబ్లిక్ డొమైన్ సహాయ పేజీలు చూడండి. PD
సూచనలు వికీపీడియా మరియు ఇతర వికీమీడియా సైట్లకు సంబంధించిన మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసే కొత్త చర్యల గురించి తెలుపుతాయి.

సూచనల వ్యవస్థ! (మునుపటి కోడ్ పేరు ఎకో) గురించి తరచుగా అడిగే ప్రశ్నల పేజికి స్వాగతం.

మీకు ఏ సూచనలు రావాలి, ఏవి రాకూడదు అనే అమరికలు సరిచేసేందుకు ఈ సైటులోని అభిరుచులు లోని సూచనల ట్యాబ్ కు వెళ్ళండి.

At the moment, Notifications are deployed on wikis but they are not under active development. As of January 2021, there is no plan to add more features to Notifications. However, suggestions for future improvements are welcomed on the talk page.

సూచనల పరికరం (ఇంతకు ముందు కోడ్-పేరు Echo), వాడుకరులకు వారి అమరికలను ప్రభావితం చేసే వికీపీడియా మరియు ఇతర వికీమీడియా సైట్ల గురించిన తాజాకరణలను తెలియపరుస్తుంది. ఈ సూచనల ద్వారా వాడుకరులకు వారి వికీఅభిరుచులను ప్రభావితం చేసే చర్యలపై మరింత అవగాహన కలగటానికి సహకారం అందుతుంది.

ఈ సాఫ్టువేరును వికీమీడియా ఫౌండేషన్ వారి ఎడిటర్ ఎంగేజ్మెంట్ టీం, సాధారణ ప్రజలను వికీమీడియా సైట్లలో మరింత ఉత్సాహంతో పాల్గొనేందుకు రూపొందించింది. ఇంతకు ముందు ఈ సైట్లలో ఉన్న సూచనల వ్యవస్థకు బదులుగా లేదా ఉన్న వ్యవస్థను మరింత ఉపయోగకరంగా చేసేందుకు మరియు వాడుకరులకు మరిన్ని నియంత్రణలు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఈ సూచనలు రూపొందించబడినవి.

ప్రస్తుతానికి, మీడియావికీ సాఫ్ట్వేర్ యొక్కవీక్షణజాబితా లో గలసూచనలను మాత్రమే ఇవ్వబడతాయి. ఇది ఉపయోగమే కాని దీని రూపం పరిమితం. The watchlist is quite helpful, but its format is limited. It works well for changes related to pages, but not so well for changes related to users. At the same time, there's no granularity: if a page is watchlisted, you are informed about the next change that happens to it. If a page is not watchlisted, you receive none. Watchlists are useful, and they work well for the job they were designed for, but they don't encompass the whole scope of on-wiki activity. Notification's features, in conjunction with watchlists, can provide a better user experience. Users are able to learn about more events, more easily, and have greater control over what types of information they receive.

సూచనల గురించి మరింత తెలుసుకునేందుకు MediaWiki.org పై ఈ ప్రాజెక్టు హబ్ పేజీ.

Use

నోటిఫికేషన్లు వికీమీడియా సైట్ల యొక్క నమోదిత వినియోగదారులందరికీ. నమోదుకాని వినియోగదారులు నోటిఫికేషన్‌లను పొందలేరు (చర్చా పేజీ నోటిఫికేషన్‌లు తప్ప, అవి ఇప్పటికీ నారింజ పట్టీలో అనామక వినియోగదారులకు చూపబడతాయి).

There are the following ways to see notifications:

  • on the fly-outs
  • on Wikimedia wikis, notifications from other wikis are displayed on the wiki you visit.

They are named "cross-wiki notifications".

The different types of notifications you can receive are detailed on a separate page.

Notifications fly-outs

Alerts and notices warnings

When someone takes an action that affects you on a Wikimedia site, colored badges will appear next to your user name, in the top right corner of any page of that site (top left if your wiki is using a right-to-left language). These notifications include cross-wiki notifications. When there are no notifications, these badges are grey.

The first badge (red, "alerts") contains most important notification types: new messages on your talk page, mentions, etc. The second badge (blue, "notices") contains less important notifications: pages links, message on other talk pages, etc.

These badges will show the number of new notifications you've received. Clicking on the badges will display a fly-out listing the most recent notifications (see screenshot) and set the badge color to grey again. The number will stay different from zero until you mark-as-read all your notifications for this badge (especially for messages).

You can click on the notification of your choice to find out more about it (see description below). To see all notifications received, you can click on "గమనింపులన్నీ" to go to the notifications archive.

Detailed notification layout

Mark notifications as read and unread.

Here are the most common notifications you can receive. They are all designed with the same pattern:

An icon floated on the left (on the right for right-to-left languages)
A circle floated on the right:
  • filled with blue if the notification is unread
  • white and circled of grey when read
Primary information: Notification title, in bold
Secondary information: Notification details (optional)
Details: at the bottom, with some useful information:
  • always the user who performs the action (with a link to their userpage) and date in a relative format
  • sometimes other information, like the targeted page
  • if needed, a three-dots menu with some options

The whole notifications is a link, usually to a diff that is related to the action you are notified about.

Similar notifications or notifications from other wikis are grouped.

Special:Notifications page

ఇటీవలి సూచనల కొరకు ఫ్లైవౌట్ లో "గమనింపులన్నీ" నొక్కి సూచనల నిల్వ పేజీ కి వెళ్లవచ్చు. ఆ పేజీలో, అన్ని నోటిఫికేషన్లు తేదీ ద్వారా ప్రదర్శించబడతాయి. మీ ఇటీవలి నోటిఫికేషన్‌లు ఈ ఆర్కైవ్ పేజీలో మొదట జాబితా చేయబడ్డాయి. వికీమీడియా వికీలలో, ఆ పేజీ క్రాస్-వికీ నోటిఫికేషన్‌లను కూడా తిరిగి సమూహం చేస్తుంది.

Cross-wiki

Cross-wiki notifications are displayed on both panels, and regroup notifications from other Wikimedia Foundation hosted wikis. By this way, you can receive notifications about Commons when you are on Wikisource. Learn more about cross-wiki notifications.

Preferences and settings

Access to preferences

సూచనల రకాలు మరియు వాటి తరచుదనం నియంత్రించుటకుnotifications preferences వాడండి. మీ అమరికలు చూచుటకు" ఫ్లైవౌట్ (పైన చూపినట్లు) లో "అభిరుచులు" —లేక ఆర్కీవ్ పేజీలో "గమనింపులన్నీ" చూడండి. (మీరు ఏపేజీలోనైనా కుడిపైన "అభిరుచులు" నొక్కి ఆతరువాత "గమనింపులు" టేబ్ ఎంచుకోండి.)

Opt-in and opt-out

If you opt-out of any type of notifications, then these notifications generated while you were opted-out are not generated for you and not stored in databases. Opt-in will not display them afterwards. The only notifications that may be displayed are the one that existed before the opt-out.

Notifications by email or on wiki

ఏ విభాగనికైనా సూచనలు చేతనం లేక అచేతనం చేయటానికి, దాని పక్కనున్న పెట్టెలో గుర్తు పెట్టండి లేక తొలగించండి. You can enable (or disable) notifications on the web or by email for most categories. (Some notifications cannot be disabled, such as changes to your user rights or new talk page messages: these notifications are too important to be dismissed.) You can also control how often to receive email notifications, from single emails for each event to daily or weekly digests. When you're done, be sure to click the "భద్రపరచు" button at the bottom of the page to update your preferences.

Muting users

You can mute on-site notifications from individual users, by typing their username into the box at the bottom of the notifications preferences. When you start typing the usernames will autocomplete. Users without JavaScript should type one username per line, without any wikitext or prefix.

You will still receive notifications if a muted user writes or participates on your user talk page (no matter if the page uses Flow or unstructured wikitext), or reviews a page you have created. Watchlist behavior and emails are not affected by the mute list.

The muted user will still receive a successful mention notification, if they've enabled that preference. A user's mute list is private from all other users on the wiki, including administrators or any other functionary.

Muting pages

Muting pages is possible for "page linked" notifications.

You can mute "page linked" notifications for a page by typing the page name into the box at the bottom of the notifications preferences.

When you start typing the page titles will autocomplete.

Users without JavaScript should type one page title per line, without any wikitext or prefix.

Community blacklisting

There is a site-wide list of accounts that cannot trigger notifications at MediaWiki:Echo-blacklist, which can be overridden by users at Special:MyPage/Echo-whitelist. (This feature and its configuration pages will be renamed, see task T255557)

Community configuration

Special:DisplayNotificationsConfiguration displays the local configuration for each notification type.

Feedback

నోటిఫికేషన్‌ల గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో వినడానికి మేము ఇష్టపడతాము. మీ సలహాలను ఇతర వాడుకరులతో చర్చించడానికి, ఈ ప్రాజెక్టు చర్చ పేజీచూడండి.

మీకు ఏదైనా దోషమెదురైతే, ఫేబ్రికేటర్ లో నివేదించండి. However, we know that Phabricator isn't exactly the easiest system to use; you can also drop the report (in any language) on the project talkpage, with a screenshot and information on your browser and operating system :).