Help:Namespaces

This page is a translated version of the page Help:Namespaces and the translation is 47% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Poznámka: Úpravou tejto stránky súhlasíte s uvolnením vášho príspevku pod licenciou CC0. Viac informacií sa dozviete na stránke Public Domain Help Pages. PD

Na MediaWiki sú stránky zoskupené do skupín nazývaných "menné priestory", ktoré na vyššej úrovni rozlišujú stránky podľa ich účelu. Stránky v niektorých menných priestoroch tiež môžu mať špeciálne vlastnosti, alebo chovanie pri interakcii s inými stránkami.

Menné priestory sú vyznačené v názve stránky ako predpona <namespace>:, takže predpona Help: v názve tejto stránky (Help:Namespaces/sk) označuje, že táto stránka je v mennom priestore Help.

A page whose name is not prefixed by a namespace lies in the mainspace. Note, however, that colons and prefixes can also appear in page titles without indicating a namespace: the page Foo:Namespaces/sk is a page located in the mainspace because the namespace “Foo” does not exist. Similarly the page Help:Foo:Namespaces/sk is in the “Help” namespace.

Štandardné menné priestory

Štandardná inštalácia MediaWiki obsahuje 16 menných priestorov, ktoré môžu obsahovať užívateľmi tvorený obsah. Okrem nich obsahuje aj dva špeciálne menné priestory, ktoré obsahujú stránky dynamicky vytvárané programom MediaWiki. Štandardné menné priestory sú organizované v pároch, z ktorých je vždy jeden 'obsahový' a druhý 'diskusný'. Menné priestory sú očíslované od nuly, takže všetky priestory témy majú párne indexy a diskusné priestory nepárne.

Media

Tento menný priestor je prezývkou používanou na priamy odkaz na multimediálne súbory: odkaz [[Media:MediaWiki-2020-logo.svg]] odkazuje priamo na obrázok, na rozdiel od [[:File:MediaWiki-2020-logo.svg]], ktorý odkazuje na stránku s popisom obrázka.

Špeciálne

Tento menný priestor sa používa na zoskupenie špeciálnych stránok, zostáv a rozhraní, ktoré sú generované 'na požiadanie' programom MediaWiki a ktoré nie je možné priamo upravovať. Rovnako nie je v tomto mennom priestore možné stránky vytvárať, s výnimkou úprav, alebo rozšírenia programu MediaWiki.

(Hlavný)

Menný priestor nula je 'neuvedený' menný priestor, obvykle nazývaný "hlavný menný priestor", alebo "hlavný priestor". Tento priestor na wiki obvykle obsahuje hlavné zoskupenie stránok s obsahom . Tento menný priestor je všeobecný a nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Diskusia

Menný priestor "Talk" je diskusný a je asociovaný s hlavným priestorom. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Redaktor

V mennom priestore User má svoju stránku každý užívateľ. Na ňu sú smerované odkazy z histórií úprav, zoznamu sledovaných stránok, zoznamu posledných zmien - proste odkiaľkoľvek, kde je konkrétny užívateľ jednoznačne identifikovaný.

Túto stránku a jej podstránky, môžu užívatelia využiť na uvedenie informácií o sebe, na testovanie, či ako koncept nového obsahu. Stránky v tvare "$1:MenoUžívateľa/Niečo.js" alebo "$2:MenoUžívateľa/Niečo.css" môže upravovať len užívateľ sám, alebo správcovia rozhrania (or administrators before MediaWiki 1.32). Pages of the form User:UserName/Foo.js or User:UserName/Foo.css can only be edited by the user themselves or by interface administrators (or administrators before MediaWiki 1.32).

Diskusia s redaktorom

Tento menný priestor je diskusia pripojená k priestoru User. Stránky v ňom sa najčastejšie používajú na zanechanie správy konkrétnym užívateľom, alebo ich informovanie o diskusiách, ktoré by ich mohli zaujímať. Po zmene obsahu na User talk:MenoUžívateľa sa užívateľovi pri načítaní akejkoľvek stránky zobrazí upozornenie, ktoré ho na zmenu upozorní: Pages in this namespace are mainly used to leave messages for particular users or inform them of discussions that may be of interest to them. To facilitate this, when a page User talk:UserName is edited, whenever the user UserName loads a page, a notice is displayed at the top of the page informing them of the edit:

Toto upozornenie za zobrazuje až dovtedy, dokiaľ si užívateľ svoju diskusiu nezobrazí a správu neprečíta.

  Tip pre správcov wiki: Extensions like Echo may override this behavior.

Project

Tento menný priestor sa obvykle využíva na meta-diskusie vo vzťahu k prácam a vývoji wiki. It automatically redirects the user to a namespace labeled after the wiki's name, example: [[Project:Licenses]] → [[Wikipedia:Licenses]].

Project talk

Tento menný priestor sa prevažne používa na diskusie vo vzťahu k pripojeným stránkam s obsahom. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Súbor

 

The “File” namespace is used to store metadata for images, videos, sound files and other media accessed via the “Media” namespace. Each file has a corresponding page in the “File” namespace, which is often used to hold licensing data. Linking directly to a page in this namespace instead includes the media file inline in the page: [[File:MediaWiki-2020-logo.svg|right]] produces the image to the right. See Obrázky for more details of this link syntax.

Na vytvorenie vnútorného odkazu na stránku súboru, musíte pred názov menného priestoru vložiť dvojbodku: [[:File:MediaWiki-2020-logo.svg|right]] vytvorí File:MediaWiki-2020-logo.svg. V štandardnej inštalácii wiki má priestor „File“ prezývku „Image“ - viď. Prezývky menných priestorov.

For linking media files directly, bypassing the description page, see Media namespace.

Diskusia k súboru

Tento menný priestor sa používa na diskusiu vo vzťahu k pripojeným multimediálnym súborom. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

MediaWiki

Menný priestor „MediaWiki” obsahuje systémové správy a iný dôležitý obsah. For instance, the page MediaWiki:Edit (or MediaWiki:Vector-view-edit in the default “Vector” skin) contains the text that fills the “Upraviť” tab at the top of every page. If that page exists, it overrides the default content, which is “Edit.” Similarly, MediaWiki:Common.css is the system message that holds the CSS code that is loaded for all users for each page. It has the special property that the entire namespace can only be edited by users with the (editinterface) user right. Since MediaWiki 1.32, JavaScript and CSS pages needs also editinterface and (respectively) editsitejs or editsitecss rights to edit.

MediaWiki talk

Tento priestor sa používa na diskusiu vo vzťahu k pripojeným systémovým správam. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Šablóna

Menný priestor "Template" sa používa na uloženie šablón - blokov textu alebo wiki kódu, určených na vkladanie do iných stránok. Tomu pomáha aj jeho špeciálna vlastnosť - je predvoleným priestorom pre vkladanie: wiki kód {{Foo}} je ekvivalentný s {{Template:Foo}}.

Diskusia k šablóne

Tento priestor sa používa na diskusiu vo vzťahu k pripojeným šablónam. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Pomoc

Menný priestor Help sa obvykle používa na uloženie stránok nápovedy, inštrukcií a návodov 'ako na to'. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti. See Help namespace content.

Diskusia k pomoci

Tento priestor sa používa na diskusiu vo vzťahu k pripojeným stránkam nápovedy. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Kategória

Menný priestor „Category“ obsahuje kategórie - dynamický zoznam stránok. Aby sa toho dosiahlo, vytvorenie odkazu na stránku kategórie nevytvorí na danom mieste odkaz, ale namiesto toho stránku vloží do zadanej kategórie. Takže kód [[Category:Help]] doplní stránku do zoznamu kategórie Help a spôsobí, že sa na jej konci (v rámčeku označenom „Kategórie“) zobrazí odkaz na stránku kategórie. Clicking on that link takes you to the category page, where this page is visible in the category list.

Na vytvorenie odkazu na stránku kategórie, musíte pred menný priestor doplniť dvojbodku: [[:$1:Help]] vytvorí Category:Help. Pre viac podrobností o kategóriách viď. $help-categories. See Kategórie for more details on category link syntax.

Diskusia ku kategórii

Tento priestor sa používa na diskusiu vo vzťahu k pripojeným stránkam kategórií. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Lokalizácia

Namespace names and aliases can be localized by developers. To request the localization of namespace names, please file a MediaWiki internationalization task at Phabricator . In the description of the task, you should provide translations of all the namespaces in the table to the right, as well as any additional namespaces on your wiki (such as "Module" or "Gadget").

If the site's language is Chinese, then namespace names are translated only when the content is converted and there is no __NOTITLECONVERT__ or __NOTC__ or magic words on a page.

Premenovanie menných priestorov

Number Základný názov Lokalizovaný názov
-2 Media Media
-1 Special Special
0 (Main)
1 Talk Talk
2 User User
3 User talk User talk
4 Project Project
5 Project talk Project talk
6 File File
7 File talk File talk
8 MediaWiki MediaWiki
9 MediaWiki talk MediaWiki talk
10 Template Template
11 Template talk Template talk
12 Help Help
13 Help talk Help talk
14 Category Category
15 Category talk Category talk

Názvy menných priestorov môžu byť preložené do iných jazykov. Môže tak urobiť správca systému wiki v nastaveniach. Tieto názvy sa označujú ako'lokalizované' názvy menných priestorov. Keďže všetky menné priestory majú aj 'základný názov', originálny názov v Angličtine bude fungovať na každej inštalácii MediaWiki. Takže odkaz na User:Peter vždy nájde stránku užívateľa Peter, nezávisle od toho, či je wiki vo Francuzštine (kde je lokalizovaný názov Utilisateur:Peter), v Ruštine (Участник:Peter) alebo Hindi (सदस्य:Peter). These names are known as the 'localized' namespace names. However, all namespaces have a 'canonical name', the original English name which will work on any installation of MediaWiki. So linking to User:Foo will always locate the user page for the user foo, whether the wiki is in French (where the localized name would be Utilisateur:Foo), Russian (Участник:Foo), or Hindi (सदस्य:Foo).

Základné názvy menných priestorov, spolu s ich variantami lokalizovanými na tejto wiki, vidíte v tabuľke vpravo.

Prezývky menných priestorov

Na niektorých wiki existujú tiež prezývky menných priestorov. Sú to alternatívne názvy, ktoré budú pri spracovaní nahradené lokalizovanými názvami. Napríklad wiki môže definovať prezývku "T" pre Template. Potom bude zápis T:Foo ekvivalentný k Template:Foo, čím sa ušetrí niekoľko znakov a sekúnd. For instance, a wiki might define "T" as an alias for Template, such that typing T:Foo is equivalent to Template:Foo, saving a few characters and seconds. An actual example would be on the English Wikipedia, where "WP" is an alias for Project, which is the namespace "Wikipedia".

V štandardnej inštalácii je "Image" aliasom pre File, takže [[Image:Wiki.png]] je ekvivalentné s [[File:Wiki.png]].

Vlastné menné priestory

See Manual:Using custom namespaces for more information.

Niektoré wiki môžu organizovať svoj obsah spôsobom, ktorému nevyhovuje štandardná sada menných priestorov. V takom prípade si môžu doplniť vlastné menné priestory, ktoré sa budú chovať rovnako, ako štandardné. Ich indexy budú obvykle väčšie, alebo rovné 100. Tieto priestory nemávajú žiadne špeciálne vlastnosti.

Identifikácia menných priestorov

Je niekoľko spôsobov, ako identifikovať menný priestor určitej stránky:

Kúzelné slovíčka

The magic word {{NAMESPACE}} returns the value of the namespace the page is in.

To refer to another namespace, use {{ns:<name>}} (e.g. {{ns:Project}}), or {{SUBJECTSPACE}} / {{TALKSPACE}} to refer to the namespace paired with the current one.

JavaScript

JavaScriptová premenná wgCanonicalNamespace obsahuje celý názov menného priestoru. Premenná wgNamespaceNumber obsahuje jeho číselný index. The variable wgNamespaceNumber contains the numerical index of the namespace.

CSS

Značka ‎<body> výslednej HTML stránky má dve CSS triedy, ktoré závisia od menného priestoru: Triedu ns-#, kde # je index menného priestoru a triedu ns-XXX, kde XXX je "subject" pre všetky priestory s obsahom , "special" pre stránky v priestore Special a "talk" pre diskusné priestory . Nasledujúci CSS kód sa tak dá použiť na zmenu vzhľadu objektov na stránke v závislosti od menného priestoru, v ktorom sa stránka nachádza:

.ns-subject a {  /* Všetky odkazy v obsahových stránkach budú zelené. */
  color: #0f0;
}
.ns-talk a {   /* Links on talk pages to be blue. */
  color: #00f;
}
.ns-3 a {     /* A odkazy na diskusiách užívateľa budú červené. */
  color: #f00;
}

Kompletný zoznam všetkých menných priestorov použitých na tejto wiki môžete získať volaním API: For the system properties of each namespace, use the MediaWiki API :

API


Pozri tiež