Ajuda:Espais de noms

This page is a translated version of the page Help:Namespaces and the translation is 84% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Nota: Quan modifiqueu aquesta pàgina, esteu acceptant que la vostra contribució es publiqui en el marc de CC0. Mireu Pàgines d'ajuda de domini públic per a més informació. PD

Les pàgines en una wiki de MediaWiki s'agrupen en col·leccions anomenades "espais de noms", que diferencien el propòsit de les pàgines en un nivell superior. Les pàgines en alguns espais de noms també poden tenir propietats especials o comportar-se de manera diferent quan interactuen amb altres pàgines.

Els espais de noms s'indiquen en el nom de la pàgina afegint-li el prefix <namespace>:, de manera que el prefix Help: en el títol d'aquesta pàgina (Help:Namespaces/ca) indica que aquesta pàgina està en l'espai de noms Help. Cada espai de noms s'identifica amb un número i un nom, que es pot traduir i també pot tenir àlies.

Una pàgina amb el nom que no estigui prefixat per un espai de noms es troba en el mainspace. Tingueu en compte, però, que els dos punts i els prefixos també poden aparèixer en els títols d'una pàgina sense indicar un espai de noms: La pàgina Foo:Namespaces/ca seria una pàgina situada en el mainspace pel fet que l'espai de noms "Foo" no existeix. De la mateixa manera la pàgina Help:Foo:Namespaces/ca estaria en l'espai de noms "Help".

Espais de noms estàndard

La instal·lació de MediaWiki estàndard té setze espais de noms que poden contenir contingut generat per l'usuari; també hi ha dos espais de noms especials que contenen pàgines creades 'sobre la marxa' pel programari MediaWiki. Els espais de noms estàndard estan organitzats en parells, amb cada parell conté un "espai de noms del subjecte" i un "espai de noms de la discussió". Els espais de noms són numerats des del zero de manera que tots els espais de noms de subjectes tenen índexs parells i tots els espais de noms de discussió tenen índexs senars.

Multimèdia

Aquest espai de noms s’utilitza per enllaçar directament a fitxers multimèdia: l’enllaç [[Media:MediaWiki-2020-logo.svg]] enllaça només amb la imatge en lloc de la pàgina de descripció de la imatge, que seria de [[:File:MediaWiki-2020-logo.svg]].

Pàgines especials

Aquest espai de noms s'utilitza per agrupar special pages, informes i interfícies que es generen "a demanda" per MediaWiki i que no són directament editables. No és possible crear pàgines en aquest espai de noms, excepte per la modificació o l'ampliació del programari MediaWiki.

(Principal)

És l'espai de noms que no té prefix separat per dos punts. Comunament anomenat l'"espai de noms principal" o "Principal". Aquest espai de noms conté normalment la major part de les pàgines de contingut en un wiki. Aquest espai de noms generalment no té propietats especials.

Discussió

L'espai de noms "Discussió" és l'espai de noms de discussió adjuntat al Principal. No té propietats especials.

Usuari

Cada usuari té una pàgina corresponent a l'espai de noms d'User, que està vinculada a la de l'historial d'edicions, llistes de seguiment, canvis recents, etc; on s'identifica de forma única a cada usuari individual.

Aquesta pàgina i les seves subpàgines, poden ser utilitzats pels usuaris per registrar la informació sobre ells mateixos o per a provar i elaborar nous continguts. Les pàgines de forma "$1:UserName/Foo.js" o "$2:UserName/Foo.css" només poden ser editades pel propi usuari o pels administradors de la interfície (or administrators before MediaWiki 1.32). Pages of the form User:UserName/Foo.js or User:UserName/Foo.css can only be edited by the user themselves or by interface administrators (or administrators before MediaWiki 1.32).

Discussió de l'usuari

Aquest espai de noms és l'espai de discussió associat amb l'espai de noms d'User. Les pàgines en aquest espai de noms s'utilitzen principalment per deixar missatges per als usuaris particulars o informar-los dels debats que puguin ser d'interès per a ells. Per facilitar això, quan s'edita una pàgina User talk:UserName, sempre que l'usuari "NomUsuari" carregui una pàgina, apareix un avís a la part superior de la pàgina per informar-lo de l'edició: Pages in this namespace are mainly used to leave messages for particular users or inform them of discussions that may be of interest to them. To facilitate this, when a page User talk:UserName is edited, whenever the user UserName loads a page, a notice is displayed at the top of the page informing them of the edit:

Aquest avís segueix apareixent fins que l'usuari carrega la pàgina de discussió per llegir el missatge.

  Consell pels administradors: Extensions like Echo may override this behavior.

Projecte

Aquest espai de noms s'utilitza normalment per a meta-discussions relacionades amb el funcionament i desenvolupament del wiki. Redirigeix automàticament l'usuari a un espai de noms etiquetat després del nom del wiki, exemple: [[Project:Licenses]] → [[Wikipedia:Licenses]].

Discussió del projecte

Aquest és un espai de noms de conversa que s'utilitza normalment per als debats relacionats amb les pàgines dels projectes associats. No té propietats especials.

Fitxer

 

L'espai de noms «File» s'utilitza per emmagatzemar les metadades de les imatges, vídeos, fitxers de so i altres fitxers multimèdia als què s'accedeix a través de l'espai de noms de «Media». Cada fitxer té una pàgina corresponent a l'espai de noms «File», que s'utilitza sovint per contenir dades de llicències. Enllaçant «directament» a una pàgina en aquest espai de noms envers d'incloure el fitxer multimèdia en línia en la pàgina: [[File:MediaWiki-2020-logo.svg|right]] produeix la imatge de la dreta. Mireu Ajuda:Imatges per a més detalls d'aquesta sintaxi d'enllaç.

Per crear un enllaç intern a la pàgina del fitxer, cal afegir dos punts al capdavant de l'espai de noms. Per exemple: [[:File:MediaWiki-2020-logo.svg|right]] mostra File:MediaWiki-2020-logo.svg. La instal·lació estàndard de MediaWiki té «Imatge» àlies per a l'espai de noms «File» - Mireu els àlies d'espai de noms.

Per enllaçar fitxers multimèdia directament, sense passar per la pàgina de descripció, mireu Espai de noms multimèdia.

Discussió del fitxer

Aquest és un espai de noms de conversa s'utilitza normalment per a les discussions relacionades amb els fitxers multimèdia associats. No té propietats especials.

MediaWiki

L'espai de noms «MediaWiki» s'utilitza per mantenir els missatges del sistema i altres continguts importants. Per exemple, la pàgina MediaWiki:Edit (o MediaWiki:Vector-view-edit en l'aparença per defecte «Vector») conté el text que omple la pestanya «Modifica» a la part superior de cada pàgina. Si la pàgina existeix, anul·la el contingut per defecte, que és «Edit». De la mateixa manera, MediaWiki:Common.css és el missatge del sistema que conté el codi CSS que es carrega per tots els usuaris per cada pàgina. Té la propietat especial que els usuaris només poden editar tot l'espai de noms amb el dret d'usuari (editinterface). Des de les pàgines de MediaWiki 1.32, JavaScript i CSS també es necessiten per editar els drets editinterface i (respectivament) editsitejs o editsitecss.

Discussió de MediaWiki

Aquest és un espai de noms de conversa que s'utilitza normalment per a les discussions relacionades amb els missatges del sistema associats. No té propietats especials.

Plantilla

L'espai de noms "Template" s'utilitza per mantenir plantilles, que són blocs de text o codi wiki que estan destinats a ser inclosos en diverses altres pàgines. Per facilitar-ho, té la característica especial que és l'espai de noms per defecte per inclusions. Per exemple: el codi {{Foo}} és equivalent a {{Template:Foo}}.

Discussió de la plantilla

Aquest és un espai de noms de conversa que s'utilitza normalment per als debats relacionats amb les pàgines de plantilla associades. No té propietats especials.

Ajuda

L'espai de noms Help s'utilitza generalment per mantenir els fitxers d'ajuda, instruccions i "com a" guies. No té propietats especials. See Help namespace content.

Discussió de l'ajuda

Aquest és un espai de noms de conversa que s'utilitza normalment per als debats relacionats amb les pàgines d'ajuda corresponents. No té propietats especials.

Categoria

L'espai de noms «Category» conté categories, que són llistes dinàmiques a altres pàgines. Per facilitar aquesta tasca, s'enllacen directament a una pàgina de la categoria no emetrà un enllaç en línia, sinó que inclou la pàgina en la pàgina de la categoria associada. Així que el codi [[Category:Help]] provoca un enllaç de categoria a aparèixer a la part inferior de la pàgina (a la part inferior a la casella marcada «Categories»). Clicant en aquest enllaç us portarà a la pàgina de la categoria, en aquesta pàgina és visible a la llista de categories.

Per crear un enllaç en una línia a una pàgina de la categoria, cal afegir dos punts al capdavant de l'espai de noms: [[:Category:Help]] produeix Category:Help. See Help:Categories for more details on category link syntax.

Discussió de la categoria

Aquest és un espai de noms de conversa que s'utilitza normalment per als debats relacionats amb les pàgines de categoria corresponents. No té propietats especials.

Localització

Els noms dels espais de noms i els àlies els poden localitzar els desenvolupadors. Per demanar que es localitzin els noms dels espais de noms, creeu una tasca d'internacionalització de MediaWiki a Phabricator . A la descripció de la tasca, hauríeu de proporcionar les traduccions de tots els espais de noms de la taula de la dreta, així com de tots els espais de noms addicionals que hi hagi al vostre wiki (com ara "Mòdul" o "Giny").

If the site's language is Chinese, then namespace names are translated only when the content is converted and there is no __NOTITLECONVERT__ or __NOTC__ or magic words on a page.

Canviar el nom dels espais de noms

Number Nom canònic Nom localitzat
-2 Media Multimèdia
-1 Special Pàgines especials
0 (Main)
1 Talk Discussió
2 User Usuari
3 User talk Discussió de l'usuari
4 Project Projecte
5 Project talk Discussió del projecte
6 File Fitxer
7 File talk Discussió del fitxer
8 MediaWiki MediaWiki
9 MediaWiki talk Discussió de MediaWiki
10 Template Plantilla
11 Template talk Discussió de la plantilla
12 Help Ajuda
13 Help talk Discussió de l'ajuda
14 Category Categoria
15 Category talk Discussió de la categoria

Els noms dels espais de noms es poden traduir a altres idiomes diferents de l'anglès i els espais de noms individuals poden canviar el nom, segons el que estableixen els administradors de sistemes d'un wiki (mitjançant Namespace manager). Aquests noms són coneguts com a "namespace names" en anglès o "noms d'espai de noms" en català. No obstant això, tots els espais de noms tenen un 'nom canònic', que és el nom original en anglès per defecte en qualsevol instal·lació de MediaWiki. Per tant, l'enllaç a User:Foo sempre localitzarà la pàgina d'usuari de l'usuari Foo, encara que sigui en català (el nom localitzat de la qual seria Usuari:Foo).

Els noms dels espais de noms canònics es donen a la taula de la dreta juntament amb els seus noms localitzats en aquest wiki.

Àlies d'espai de nom

En alguns wikis també hi ha àlies d'espai de noms: noms alternatius que també es resoldran els noms localitzats. Per exemple, un wiki podria definir la "T" com un àlies per a la Template, de manera que escrivint T:Foo seria equivalent a Template:Foo, amb l'estalvi d'uns pocs caràcters i segons. Un exemple real seria en la Wikipedia en anglès, on "WP" és un àlies per al Project, que és l'espai de noms "Wikipedia". For instance, a wiki might define "T" as an alias for Template, such that typing T:Foo is equivalent to Template:Foo, saving a few characters and seconds. An actual example would be on the English Wikipedia, where "WP" is an alias for Project, which is the namespace "Wikipedia".

Per defecte, «Image» és un àlies per File, de manera que [[Image:MediaWiki-2020-logo.svg]] és equivalent a [[File:MediaWiki-2020-logo.svg]].

Espais de noms personalitzats

See Manual:Using custom namespaces for more information.

Alguns wikis poden voler organitzar el seu contingut en formes que no encaixen en aquest conjunt estàndard dels espais de noms. En un wiki es poden definir espais de noms addicionals per les seves necessitats; aquests espais de noms es comporten exactament igual que els espais de noms normals, i generalment tenen índexs majors o iguals a 100. Aquests espais de noms personalitzats en general no tenen propietats especials.

Identificació dels espais de noms

Hi ha un diferents maneres en què l'espai de noms d'una pàgina en particular es pot identificar:

Paraules màgiques

La paraula màgica {{NAMESPACE}} retorna el valor del nom de la pàgina on és.

To refer to another namespace, use {{ns:<name>}} (e.g. {{ns:Project}}), or {{SUBJECTSPACE}} / {{TALKSPACE}} to refer to the namespace paired with the current one.

JavaScript

La variable de JavaScript wgCanonicalNamespace conté el nom d'espai de noms complet. La variable wgNamespaceNumber l'índex numèric del espai de noms. The variable wgNamespaceNumber contains the numerical index of the namespace.

CSS

L'etiqueta ‎<body> de la pàgina HTML fa que se li donin dues classes CSS que varien segons l'espai de noms: Una classe ns-#, on # és l'índex de l'espai de noms, i ns-XXX, on XXX és el "subject" per a tots els espais de noms de subjectes , "special" per a les pàgines de l'espai de noms Special, i "talk" pels espais de noms de discussió . Així el codi CSS com el següent es pot utilitzar per canviar l'aparença d'un objecte basat en el seu espai de noms:

.ns-subject a {  /* Gairebé tots els enllaços a les pàgines de subjectes seran en verd. */
  color: #0f0;
}
.ns-talk a {   /* Els enllaços a les pàgines de discussió seran en blau */
  color: #00f;
}
.ns-3 a {     /* i els enllaços a les pàgines de discussió d'usuaris en vermell */
  color: #f00;
}

Podeu obtenir una llista completa de tots els noms d'espais de noms d'una instal·lació de MediaWiki a la pestanya Avançat de la pàgina de resultats de cerca, o a qualsevol pàgina de canvis recents com ara de contribucions o la llista de seguiment, al quadre d'opcions, en una llista desplegable. Per veure les propietats de sistema de cada espai de noms, utilitzeu l'API de MediaWiki:

API


Vegeu també