Help:Namespaces/nl

This page is a translated version of the page Help:Namespaces and the translation is 100% complete.
PD Let op: Als u deze pagina bewerkt, gaat u akkoord met het vrijgeven van uw bijdragen onder de CC0. Zie Helppagina’s Publiek Domein voor meer informatie. PD

Pagina's zijn op een MediaWiki wiki gegroepeerd in collecties genaamd “namespaces” die op hoog niveau verschil maken tussen het doel van pagina's. Pagina's in bepaalde namespaces kunnen ook speciale eigenschappen hebben of zich anders gedragen bij interactie met andere pagina's.

Namespaces worden in paginatitels aangegeven door de paginanaam te laten voorafgaan door : <namespace>:, dus het voorvoegsel Help: in de titel van deze pagina (Help:Namespaces/nl) geeft aan dat deze pagina zich in de Help-namespace bevindt. Elke namespace wordt geïdentificeerd door een nummer en een naam, die kan worden vertaald en ook enkele aliassen kan hebben.

Een pagina waarvan de naam niet wordt voorafgegaan door een namespace bevindt zich in de mainspace Merk echter op dat kolommen en voorvoegsels ook kunnen verschijnen in pagina-titels zonder een namespace aan te geven: de pagina Foo:Namespaces/nl is een pagina die zich in de mainspace bevindt omdat de namespace "Foo" niet bestaat. Evenzo bevindt de pagina Help:Foo:Namespaces/nl zich in de namespace "Help".

Standaard namespaces

De standaard MediaWiki-installatie heeft zestien namespaces die gebruikersgegenereerde inhoud kunnen bevatten; er zijn ook twee speciale namespaces die pagina's bevatten die "dynamisch" zijn gemaakt door de MediaWiki software. De standaard namespaces zijn georganiseerd in paar, waarbij elk paar een "onderwerp namespace" en een "overleg namespace" bevat.

Media

Deze namespace wordt gebruikt voor directe koppeling aan mediabestanden: de link [[Media:MediaWiki-2020-logo.svg]] heeft links naar alleen de afbeelding in plaats van de afbeeldingsbeschrijvingspagina, die [[:File:MediaWiki-2020-logo.svg]] zou zijn.

Special

Deze namespace wordt gebruikt om speciale pagina's, rapporten en interfaces te groeperen die "on demand" worden gegenereerd door MediaWiki en die niet direct bewerkbaar zijn. Het is niet mogelijk om pagina's in deze namespace te maken, behalve door de MediaWiki-software te wijzigen of uit te breiden.

(Hoofdnaamruimte)

De namespace die geen voorvoegsel heeft gescheiden door een dubbele punt. Gewoonlijk de "mainspace" of "hoofdruimte" genoemd. Deze namespace bevat meestal het grootste deel van de inhoud pagina's in een wiki. Deze namespace heeft over het algemeen geen speciale eigenschappen.

Talk

De "Talk" namespace is de overleg namespace die is gehecht aan de mainspace. Het heeft geen speciale eigenschappen.

User

Elke gebruiker heeft een corresponderende pagina in de "User" namespace, waarnaar gelinkt wordt vanuit bewerkingsgeschiedenissen, volglijsten, recente wijzigingen, enz.; overal waar een individuele gebruiker uniek wordt geïdentificeerd.

Deze pagina en subpagina's ervan kunnen door gebruikers worden gebruikt om informatie over zichzelf vast te leggen of om nieuwe inhoud te testen en op te stellen. Pagina's van het formulier User:Gebruikersnaam/Foo.js of User:Gebruikersnaam/Foo.css kan alleen worden bewerkt door de gebruiker zelf of door interface administrators (of beheerders in versies van MediaWiki voor 1.32).

User talk

Deze namespace is de overlegkruimte die wordt geassocieerd met de namespace "User". De pagina's daar worden voornamelijk gebruikt om berichten te achterlaten voor bepaalde gebruikers of hen te informeren over gesprekken die van belang kunnen zijn voor hen. Om dit te vergemakkelijken, wordt wanneer een pagina User talk:UserName wordt bewerkt, wanneer de gebruiker UserName een pagina laadt, een melding getoond bovenop de pagina die hen informeert over de bewerking:

Deze kennisgeving blijft verschijnen totdat de gebruiker zijn gebruikersoverlegpagina laadt om het bericht te lezen.

  Tip voor Wiki-Beheerders: Extensies als Echo/nl kunnen dit gedrag aanpassen.

Project

Deze namespace wordt normaal gesproken gebruikt voor meta-discussies die verband houden met de werking en ontwikkeling van de wiki. Het verwijst automatisch de gebruiker naar een namespace die is gelabeld na de naam van de wiki, bijvoorbeeld: [[Project:Licenses]] → [[Wikipedia:Licenses]].

Project talk

Dit is een namespace die normaal wordt gebruikt voor discussies met betrekking tot de bijbehorende projectpagina's. Het heeft geen speciale eigenschappen.

File

 

De namespace "File" wordt gebruikt om metadata op te slaan voor afbeeldingen, video's, geluidsbestanden en andere media die toegankelijk zijn via de namespace "Media". Elk bestand heeft een overeenkomstige pagina in de namespace "File", die vaak wordt gebruikt om licentiegegevens te bewaren. Als u direct linkt naar een pagina in deze namespace, wordt in plaats daarvan het mediabestand inline in de pagina opgenomen: [[File:MediaWiki-2020-logo.svg|right]] produceert de afbeelding aan de rechterkant. Zie Help:Afbeeldingen voor meer details over de syntaxis van deze link.

Om een interne link naar de bestandspagina te maken, moet u een dubbele punt toevoegen aan de voorkant van de namespace: [[:File:MediaWiki-2020-logo.svg|right]] levert File:MediaWiki-2020-logo.svg op. De standaard MediaWiki installatie heeft de alias "Image" voor de "File" namespace – Zie Aliassen in de namespace.

Voor het rechtstreeks koppelen van mediabestanden, waarbij de beschrijvingspagina wordt omzeild, zie Media namespace.

File talk

Dit is een talk namespace die normaal wordt gebruikt voor discussies met betrekking tot de bijbehorende mediabestanden. Het heeft geen speciale eigenschappen.

MediaWiki

De namespace "MediaWiki" wordt gebruikt om systeemberichten vast te houden en andere belangrijke inhoud. De pagina MediaWiki:Edit (of MediaWiki:Vector-view-edit in de standaard skin "Vector") bevat bijvoorbeeld de tekst die het tabblad "Bewerken" bovenaan elke pagina vult. Als die pagina bestaat, heeft deze voorrang op de standaardinhoud, namelijk 'Edit'. Op dezelfde manier is MediaWiki:Common.css het systeembericht dat de CSS-code bevat die voor alle gebruikers voor elke pagina wordt geladen. Het heeft de bijzondere eigenschap dat de gehele namespace alleen bewerkt kan worden door gebruikers met het (editinterface) gebruikersrecht. Sinds MediaWiki 1.32, JavaScript en CSS pagina's hebben ook het recht editinterface en (respectievelijk) editsitejs of editsitecss nodig om te bewerken.

MediaWiki talk

Dit is een talk-namespace die normaal wordt gebruikt voor discussies met betrekking tot de geassocieerde systeemberichten. Het heeft geen speciale eigenschappen.

Template

De "Template"-namespace wordt gebruikt om sjablonen, tekstblokken of wikicode te bevatten die bedoeld zijn om te worden gezet op verschillende andere pagina's. Om dit te vergemakkelijken heeft het de speciale eigenschap dat het de standaard namespace is voor transclusies: de wikicode {{Foo}} is gelijk aan {{Template:Foo}}.

Template talk

Dit is een talk namespace die normaal wordt gebruikt voor discussies met betrekking tot de bijbehorende sjabloonpagina's. Het heeft geen speciale eigenschappen.

Help

De "Help" namespace wordt meestal gebruikt om hulpbestanden, instructies en "hoe-iets-te-doen"-gidsen te bewaren. Het heeft geen speciale eigenschappen. Zie Help namespace inhoud.

Help talk

Dit is een talk namespace die normaal wordt gebruikt voor discussies met betrekking tot de bijbehorende hulppagina's. Het heeft geen speciale eigenschappen.

Category

De “Category” namespace bevat categories, dynamische lijsten van andere pagina's. Om dit te vergemakkelijken, levert het direct linken naar een categoriepagina geen inline link op, maar neemt het de pagina in plaats daarvan op in de bijbehorende categoriepagina. Dus de code [[Category:Help]] zorgt ervoor dat er een categorie-link onderaan de pagina verschijnt (onderaan in het vak met de aanduiding "Categorieën"). Als u op die link klikt, gaat u naar de categoriepagina, waar deze pagina in de categorielijst zichtbaar is.

Om een inline link naar een categoriepagina te maken, moet u een kolom aan de voorkant van de namerspace toevoegen: [[:Category:Help]] geeft Category:Help. Zie Help:Categorieën voor meer details over de syntaxis van categorie-links.

Category talk

Dit is een talk namespace die normaal wordt gebruikt voor discussies met betrekking tot de geassocieerde categorie pagina's. Het heeft geen speciale eigenschappen.

Lokalisatie

De namen en aliassen van namespaces kunnen worden vertaald door ontwikkelaars. Om deze lokalisatie te vragen, moet u een MediaWiki taak indienen bij Phabricator . In de taakbeschrijving moet u vertalingen van alle namespaces in de tabel aan de rechterzijde, evenals eventuele aanvullende namespaces op uw wiki (zoals "Module" of "Gadget") verstrekken.

Als de taal van de site Chinees is, worden namespaces alleen vertaald als de inhoud is geconverteerd en er geen __NOTITLECONVERT__ of __NOTC__ of magische woorden op een pagina staan.

Hernoemen namespaces

Nummer Canonieke naam Vertaalde naam
-2 Media Media
-1 Special Special
0 (Main)
1 Talk Talk
2 User User
3 User talk User talk
4 Project Project
5 Project talk Project talk
6 File File
7 File talk File talk
8 MediaWiki MediaWiki
9 MediaWiki talk MediaWiki talk
10 Template Template
11 Template talk Template talk
12 Help Help
13 Help talk Help talk
14 Category Category
15 Category talk Category talk

Namen van namespaces kunnen worden vertaald in andere talen dan het Engels en individuele namespaces kunnen worden hernoemd, zoals ingesteld door de systeembeheerders van een wiki (met behulp van Namespace manager). Deze namen staan bekend als de 'lokale' namespace namen. Alle namespaces hebben echter een 'canonieke naam', de oorspronkelijke Engelse naam die zal werken op elke installatie van MediaWiki. Dus linken naar User:Foo zal altijd de gebruikerspagina voor de gebruiker foo vinden, of de wiki nu in het Frans is (waar de gelokaliseerde naam Utilisateur:Foo), Russisch (Участник:Foo), of Hindi (सदस्य:Foo) is.

De canonische namespace namen worden gegeven in de tabel aan de rechterzijde samen met de vertaalde namen op deze wiki.

Namespace aliassen

Op sommige wiki's zijn er ook aliassen in de namespace: alternatieve namen die ook worden omgezet in de gelokaliseerde namen. Een wiki kan bijvoorbeeld "T" definiëren als een alias voor Template, zodat het typen van T:Foo gelijk is aan Template:Foo, wat een paar tekens en seconden bespaart. Een actueel voorbeeld zou zijn op de Engelse Wikipedia, waar "WP" een alias is voor Project, wat de namespace "Wikipedia" is.

Standaard is "Image" een alias voor File, dus [[Image:MediaWiki-2020-logo.svg]] is gelijk aan [[File:MediaWiki-2020-logo.svg]].

Aangepaste namespaces

Zie Manual:Using custom namespaces voor meer informatie.

Sommige wiki's willen hun inhoud misschien op een manier organiseren die niet past in deze standaard reeks namespaces. Een wiki kan extra namespaces definiëren om dit te vergemakkelijken; deze gedragen zich precies zoals normale namespaces en hebben over het algemeen indices groter dan of gelijk aan 100. Deze aangepaste namespaces hebben over het algemeen geen speciale eigenschappen.

Namespaces identificeren

Er zijn verschillende manieren waarop de namespace van een bepaalde pagina kan worden geïdentificeerd:

Magische woorden .

Het magische woord {{NAMESPACE}} retourneert de waarde van de namespace waarin de pagina zich bevindt.

Als u naar een andere namespace wilt verwijzen, gebruikt u {{ns:<name>}} (bijv. {{ns:Project}}) of {{SUBJECTSPACE}} / {{TALKSPACE}} om te verwijzen naar de namespace die is gekoppeld aan de huidige.

JavaScript

De JavaScript variabele wgCanonicalNamespace bevat de volledige naam van de namespace. De variabele wgNamespaceNumber bevat de numerieke index van de namespace.

CSS

De ‎<body>-tag van de uitvoer van een HTML-pagina krijgt twee CSS-klassen die per namespace verschillen: een klasse ns-#, waarbij # de index is, en ns-XXX, waarbij XXX "subject" is voor alle onderwerp namespaces , "special" voor pagina's in de Special-namespace en "talk" voor talk namespaces . Dus CSS-code zoals de volgende kan worden gebruikt om het uiterlijk van een object te veranderen op basis van de namespace:

.ns-subject a {  /* Bijna alle links op de onderwerppagina's moeten groen zijn. */
  color: #0f0;
}
.ns-talk a {   /* Links op de overlegpagina's moeten blauw zijn. */
  color: #00f;
}
.ns-3 a {     /* en links op gebruikersoverleg pagina's rood */
  color: #f00;
}

U kunt een volledige lijst van alle namen van de namespaces van een MediaWiki-installatie vinden op het tabblad Geavanceerd op de pagina met zoekresultaten, of op een pagina met recente wijzigingen zoals bijdragen of volglijst in het optievak, in een vervolgkeuzelijst. Voor de systeemeigenschappen van elke namespace, gebruik de MediaWiki API :

API

Zie ook