Help:Extension:Translate/Page translation administration/nl

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Page translation administration and the translation is 100% complete.

Wat. De functie voor paginavertaling maakt het mogelijk wikipagina’s op goed beheersbare wijze te vertalen in andere talen. Daardoor blijft de inhoud van elk vertaald onderdeel min of meer gelijk aan dat van de bronpagina. Dit is dus anders dan de verschillende taalversies van Wikipedia-artikelen, die volledig los van elkaar staan. De aanname is dat pagina’s uit één enkele hoofdtaal in andere talen worden vertaald, maar vertalers kunnen ook gebruikmaken van vertalingen in andere talen, voor zover die er zijn.

Waarom. Zonder hulp is het vertalen van meer dan een paar pagina's erg arbeidsintensief voor een vertaler, in het slechtste geval wordt het een onleesbare woordenbrij. Met de pagina-vertaalfunctie kunt u een puinhoop vermijden en structuur aanbrengen in het vertaalproces. Het kernidee is dat de brontekst wordt opgedeeld in kleinere eenheden die elk afzonderlijk worden vertaald. Wanneer de brontekst in eenheden is opgedeeld, kunnen alle wijzigingen worden afgezonderd en hoeven vertalers alleen de vertalingen bij te werken van de eenheden waarbij in de brontekst wijzigingen zijn aangebracht. Hierdoor kunnen vertalers ook werken aan eenheden van behapbare grootte, het werk verdelen over meerdere vertalers of het vertalen later voortzetten, want zo hoeven ze niet alles in één keer te doen.

Wie. Deze pagina is een aanvulling op de vertaalhandleiding en dient om meer inzicht te geven in de werking van het systeem. Ook wordt voor een grote verscheidenheid aan gevallen de beste werkwijze aangegeven. De pagina is bedoeld voor vertaalbeheerders en iedereen die teksten maakt voor vertaalbare pagina's, ook als zij geen toegang hebben tot de administratieve functies voor het goedkeuren van wijzigingen die daarna dan vertaald kunnen worden.

U kunt de rechten van een vertaalbeheerder op MediaWiki.org aanvragen. Voor verzoeken op Meta, zie Meta:Requests. Voor Commons, Commons:Noticeboard.

Levensduur van een vertaalbare pagina

Rollen. Bij het schrijven en vertalen van een wiki-pagina zijn meerdere mensen betrokken: de schrijver die de pagina aanmaakt en vult, mensen die het bewerken en ook spelfouten verbeteren, een vertaalbeheerder die de pagina markeert voor vertaling, vertalers die vertalen, nog meer bewerkers, een vertaalbeheerder die die wijzigingen markeert voor vertaling en vertalers die het weer vertalen. Die rollen kunnen elkaar overlappen, iemand kan meerdere dingen doen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor probleemloos vertalen ligt bij de vertaalbeheerder. De beheerder beslist wanneer de pagina voor het eerst vertaald kan worden, zorgt ervoor dat de opdeling doelmatig is, en keurt wijzigingen goed (of verbetert ze).

Voorbereiding. Om iets te kunnen vertalen moet het natuurlijk eerst geschreven zijn. Als u al een vertaling hebt gemaakt zonder daarbij de uitbreiding Translate te gebruiken, lees dan de sectie over het overplaatsen van vertalingen. Als u snel veel vertalingen wilt hebben, is het van cruciaal belang dat de brontekst in goede staat verkeert. Voordat een pagina voor vertaling gemarkeerd wordt is het handig om het eerst door iemand te laten lezen, eventueel een taaldeskundige die de tekst duidelijker en beknopter kan maken. Het gebruiken van moeilijke woorden en het maken van onbegrijpelijke zinnen maken het voor vrijwilligers lastiger en onaantrekkelijk om de tekst te vertalen. Ook opmaakcodes kunnen vertalers voor problemen stellen, maar als vertaalbeheerder kunt u die problemen voor zijn. Lees de sectie over het omgaan met opmaakcodes hieronder. Uiteraard moeten de wijzigingen die u aanbrengt in de brontekst weer in alle bestaande vertalingen worden doorgevoerd. Daarom is het beter om te wachten tot de inhoud van de pagina is gestabiliseerd. Aan de andere kant zijn veranderingen soms gewoon nodig. Het systeem kan daar prima mee overweg. Lees hieronder de sectie over het verwerken van wijzigingen.

Taggen. Als de tekst klaar is voor het laten vertalen, kan iedereen de vertaalbare delen markeren door ze tussen ‎<translate> tags te zetten en de ‎<languages /> werkbalk toe te voegen aan de pagina. Het laatste voegt een lijst van alle vertalingen van de pagina toe met actuele percentages hoeveel vertaald is. Er is geen andere indicatie dat er vertalingen bestaan. Hieronder leest u hoe er getagd moet worden. Het systeem zal zien wanneer er tags zijn geplaatst op een vertaalbare pagina, de pagina zal dan een link hebben om het te markeren voor vertaling. Ook controleert het systeem bij het opslaan op fouten zoals het vergeten van een afsluitende tag. De vertaalbare pagina komt op de lijst Special:PageTranslation te staan als klaar voor markeren.

Markeren. Na het taggen markeert een vertaalbeheerder de pagina voor vertaling. De interface wordt uitgelegd met een voorbeeld van een pagina-vertaling. De verantwoordelijkheid van de vertaalbeheerder is het zeker zijn dat de segmentatie zinnig is en dat het taggen goed is gedaan. De pagina kan opnieuw gemarkeerd worden voor vertaling nadat er een wijziging is gedaan. Zie hieronder hoe u wijzigingen doet zodat de gevolgen minimaal zijn. Door het markeren van een pagina start er op de achtergrond een proces dat gebruikmaakt van de takenwachtrij van MediaWiki. Dat proces doorloopt elke vertaalde pagina en maakt die opnieuw aan: wijzigingen in het origineel worden weerspiegeld en verouderde vertalingen worden met een roze achtergrond gemarkeerd. De vertaalinterface wordt daarentegen wel direct bijgewerkt.

Wijzigingen. Gebruikers kunnen te allen tijde de bron van de vertaalbare pagina wijzigen. Deze wijziging is dan direct zichtbaar (soms wat later door de cache) voor de lezer in het Engels, maar de lezers in andere talen moeten wachten tot de vertaler het in die taal heeft vertaald. Dat kan die vertaler pas doen als de pagina voor vertaling is gemarkeerd na de laatste aanpassing van de Engelse versie. De aanduiding dat 100% vertaald is, betekent niet dat de vertaalde tekst vergelijkbaar is met de Engelse versie, mogelijk moet de Engelse pagina nog gemarkeerd worden voor vertaling, of dat zo is, dan is dat bovenin wel zichtbaar.

Niet opnieuw vertalen. Als de vertaalbare pagina is gewijzigd, dan kan de vertaalbeheerder bij het markeren voor vertaling per vertaalbericht opgeven of de gewijzigde tekst betekent dat de vertaling aangepast moet worden: "Vertalingen niet als verouderd markeren". Een taalfout herstellen heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de vertalingen. Als het opnieuw vertalen nodig is, dan worden deze vertaalde tekst met een roze achtergrond aangegeven. De vertalers zien in hun interface dan een klok staan bij het vertaalbericht. Al er geen aanpassing van de vertaling nodig is dan zien de lezers van die pagina's niets van die wijziging. De vertalers zien de wijziging pas als ze de tekst bekijken maar het wordt dan niet als 'moet vertaald worden' aangeboden.

Brontaal. Er is ook een vertaalpagina met de taalcode van de brontaal: het bevat geen extra tags of andere opmaak gerelateerd aan de paginavertaling die gebruikt wordt in de vertaalbare brontekst, maar het handig als u een pagina wilt transcluden (typisch voor vertaalbare sjablonen) of het wilt exporteren. Voorbeeld: de huidige weergegeven pagina is zonder opmaak beschikbaar op Help:Extension:Translate/Page translation administration/en.

De brontaal wijzigen. De extensie neemt standaard aan dat de vertaalbare pagina in de standaardtaal van de wiki is. Beheerders kunnen op pagina-niveau een taalinstelling aanpassen, met Special:PageLanguage, zodat een andere taal als brontaal van de vertaling gebruikt kan worden. Details

Taal vertaling. Vertaalde pagina's kunnen tekst in meerdere talen bevatten als de pagina niet volledig is vertaald. Op vertaalde pagina's krijgen onvertaalde vertaalberichten de met de overeenkomende taal en de tekstrichting zodat de CSS-regels goed worden toegepast. Op dit moment ondersteunt MediaWiki echter alleen het instellen op pagina-niveau van de taal. Alle magische woorden en parserfuncties gebruiken de taal van de vertaling ook al is de omringende tekst niet vertaald. Dit kan ongewilde effecten hebben bij bijvoorbeeld de weergave van getallen en datums. Bij enkele magische functies en parsertags kan de uitvoertaal gezet worden, in dat geval het magische woord {{TRANSLATIONLANGUAGE}} gebruikt worden, dat geeft terug de brontaal bij onvertaalde teksten en de vertaaltaal bij vertaalde teksten.

Gesloten vertaalverzoeken. Enkele vertaalbare pagina's zijn maar tijdelijk belangrijk in een bepaalde periode.Bijvoorbeeld aankondigingen en periodieke statuswijzigingen, zoals de Wikimedia maandelijkse highlights. U kunt deze pagina's houden met vertalingen maar in de vertaalinterface verbergen. Dat voorkomt het vertalen niet, maar de kans dat iemand het gaat vertalen wordt een heel stuk kleiner. Het ontmoedigen en het terugdraaien kan via Special:PageTranslation worden gedaan.

Prioriteit voor bepaalde talen aangeven.. U kunt ook een lijst met talen aangeven waarvan u graag vertalingen wilt zien, als u de lijst leeg lijst dan geeft u aan dat het u niet uitmaakt welke vertaling wordt aangemaakt. Voor een niet in de lijst genoemde taal is de pagina dan ontraden pagina bij het vertalen (zie vorige alinea), de vertaler ziet dan een melding. U kunt ook het vertalen naar bepaalde talen voorkomen, omdat bijvoorbeeld de vertaling elders gebruikt wordt waar minder talen beschikbaar zijn.

Groeperen. Het is mogelijk om pagina's die met elkaar gerelateerd zijn te groeperen. Deze groepen werken hetzelfde als de andere berichtgroepen. Deze hebben eigen statistieken en bevatten alle berichten van de subgroepen: in dit geval vertaalbare pagina's. Deze functionaliteit zit nu in Special:AggregateGroups. Deze geaggregeerde berichtgroepen zijn standaard samengevouwen in Special:LanguageStats in de groepsselectie Special:Translate.

Verplaatsen. U kunt vertaalbare pagina's net als andere pagina's verplaatsen. U kunt bij het verplaatsen aangeven of u ook niet vertaalbare subpagina's wilt verplaatsen. Dit gaat via een taak op de achtergrond omdat het veel gerelateerde pagina's kan bevatten. Tijdens het verplaatsen is het vertalen niet mogelijk. Afronding wordt gezien in de logpagina van de vertaling.

Verwijderen. Het verwijderen wordt net aqls het verplaatsen aangeroepen vanaf de normale plaats. U kunt of de hele vertaalbare pagina verwijderen of maar een vertaalbare pagina met de knop verwijderen. Dan worden ook de bijbehorende vertaaleenheden pagina's verwijderd. Net als bij het verplaatsen gebeurd dat in proces op de achtergrond, het resultaat van de verwidjering komt te staan in de log van de pagina. De rechten "delete" en "pagetranslation" zijn verplicht, maar een vertaaleenheid kan altijd worden verwijderd met alleen het recht "delete".

Terugdraaien. Ongewenste bewerkingen kunnen op de gebruikelijke manier worden teruggedraaid. U hoeft alleen het betreffende vertaalbericht te bewerken en de vertaalpagina wordt ook bijgewerkt. Om het vertaalbericht te vinden dat bewerkt moet worden, klik op de link "bijdragen" voor de editor en kijk tegelijkertijd naar een bewerking. Binnen het vertaalsysteem kunt u een bestaande vertaling als verouderd markeren door !!FUZZY!! toe te voegen aan het begin van het vertaalde berichtvenster van de vertaaleenheid.

Beveiligen. Een vertaalbare pagina kan beveiligd worden. De vertaalpagina's kunnen niet beveiligd worden, de beveiliging wordt dus niet doorgegeven door de vertaalbare pagina. Om verdere bewerkingen aan de vertalingen te voorkomen, kunt u de brontaal als enige taal met prioriteit zetten en de vertalingen uit te schakelen, dat prioriteren staat hierboven beschreven. Deze twee acties voorkomen samen het wijzigen van de brontaal en de vertaalde pagina's. Er kan ook een individuele vertaalbericht pagina worden beveiligd, maar dat raden wij niet aan.

Vertaalverzoek verwijderen. Het markeren van een pagina voor een vertaling kan ook ongedaan worden gemaakt. U kunt Special:PageTranslation gebruiken of de link bovenin de vertaalbare pagina om het uit de vertaling te verwijderen. Dit verwijderd elke structuur gerelateerd aan paginavertaling, maar laat alle bestaande pagina's staan, vrij om te bewerken. Deze actie wordt niet aanbevolen.

Transclusie op grond van de taal. Een vertaalbare pagina kan opgenomen worden in een andere pagina als sjabloon (transclude). In zulke gevallen wordt de vertaalbare pagina geladen in de taal van de doelpagina, alsof het in die taal is vertaald. Als de vertaling niet bestaat, dan wordt de brontaal gebruikt. Het gedrag van de vertaalbare pagina kan bestuurd worden met de optie Enable translation aware transclusion for this page bij het voor markeren van de pagina voor vertalen. Een nieuwe vertaalbare pagina heeft standaard deze optie.

Opbouw van een vertaalbare pagina

De vertaling van een vertaalbare pagina zal vele pagina's opleveren, die samen de vertaalbare pagina in de breedste zin van het woord vormen: hun titel wordt bepaald door de titel van de vertaalbare Page:

 • Pagina - de bronpagina
 • Pagina/<taalcode> - de vertaalpagina's en een kopie van de bronpagina zonder opmaak
 • Translations:Pagina/<vertaaleenheid identificatie>/<taalcode> - alle vertaalberichten pagina's

Daarnaast worden het sjabloon van de vertaalpagina en de bronnen van de vertaalberichten opgehaald uit de bronpagina en opgeslagen in de database. Het systeem houdt bij welke versies van de bronpagina vertaaltags bevatten en welke versies ervan voor vertaling zijn gemarkeerd.

Elke keer als een vertaaleenheidpagina wordt bijgewerkt, zal het systeem ook de bijbehorende vertaalpagina genereren. Dit resulteert in twee bewerkingen. De bewerking van de vertaaleenheidpagina is standaard verborgen in recente wijzigingen en kan worden weergegeven door vertalingen weergeven te kiezen in het vertaalfilter. Elke andere actie dan het bewerken (zoals verwijderen en verplaatsen) van de pagina's van de vertaaleenheid zal niet leiden tot het opnieuw genereren van de bijbehorende vertaalpagina.

Als u de kopie van de bronpagina zonder opmaak nodig hebt, bijvoorbeeld om in een andere wiki zonder Vertalen te plakken,

 • identificeer de taalcode van de bron (voor Engels, en) en ga naar Page/<taalcode>
 • Klik op de knop "Geschiedenis weergeven" om een adres zoals dit te bereiken en vervang action=history door action=raw in de adresbalk, druk op enter
 • de tekst wordt getoond of opgeslagen.

Segmentatie

Algemene principesː

 1. Alle tekst die bedoeld is voor vertaling moet worden verpakt in ‎<translate> tags. Er kunnen meerdere paren tags op één pagina staan.
 2. Alles buiten deze tags verandert op geen enkele vertaalpagina. Deze statische tekst, samen met de tijdelijke aanduidingen die de plaats markeren waar de vertaling van elke vertaaleenheid zal worden vervangen, wordt het vertaalpaginasjabloon genoemd.
 3. Te veel opmaak in de tekst maakt het voor vertalers moeilijk om te vertalen. Gebruik meer ‎<translate>-tags wanneer er veel markeringen zijn in een te vertalen tekst, knip de tekst dus op in meer delen.
 4. De tekst in ‎<translate> tags wordt gesplitst in vertaaleenheden waar een of meer lege regels tussen staan (twee of meer nieuwe regels).

Beperkingen. De vertaalfunctie stelt wat beperkingen aan de in te voeren tekst. Er mag geen opmaakregel zijn die over vertaaleenheden wordt verdeeld. In een vertaalbericht moet dus die opmaak begonnen en afgesloten worden. Dit wordt nu niet in de software afgedwongen, maar door het niet te doen kan de opbouw van de pagina verkeerd gebeuren, het hangt er dan vanaf of MediaWiki de geproduceerde HTML kan verbeteren of kan laten werken.

Verwerkvolgorde. De tags ̯‎<translate> werken anders dan andere tags, zij gaan niet door de parser. Dit zal meestal geen problemen veroorzaken, maar wie weet heeft u wel een bijzondere invoer gemaakt. De tags worden eerder verwerkt dan ‎<pre> en ‎<source>, behalve voor ‎<nowiki> dat wordt door de extensie Translate verwerkt.

In versies van Translate ouder 2020.10, werd ̩‎<nowiki> niet altijd op dezelfde manier verwerkt, pagina's konden nog altijd in Special:PageTranslation getoond worden. Als oplossing kunt u het escapen, net als "̩&lt;translate>...&lt;/translate>".

Tag plaatsen. Probeer indien mogelijk de tags op hun eigen regels te plaatsen, zonder lege lijnen tussen de inhoud en de tags. Soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld als u bepaalde inhoud wilt vertalen die wordt omringd door de opmaak, maar niet door de opmaak zelf. Dit is ook prima, bijvoorbeeld:

{{Template|1=<translate>Enkele gelokaliseerde parameters</translate>}}

Om dit te laten werken, heeft de extensie een eenvoudige -afhandeling van de witruimte: witruimte blijft behouden, behalve als een opening of sluiting tag ‎<translate>‎</translate> het enige is op een regel. In dat geval wordt de newline na de openingstag of voor de afsluitende tag verwijderd. Dit betekent dat ze geen extra ruimte veroorzaken in de opgebouwde versie van de pagina.

Variabelen. Het is mogelijk om variabelen te gebruiken die vergelijkbaar zijn met sjabloonvariabelen. De syntaxis hiervoor is ‎<tvar name="name">contents‎</tvar> (aanhalingstekens zijn optioneel als de waarde geen spaties of een waarde van " ' ` = < > bevat). Voor vertalers worden deze alleen weergegeven als $name, en in vertalingen worden pagina's automatisch vervangen door de waarde die is gedefinieerd in de vertaalbare pagina (dus het zijn globale "constanten" op alle vertaalpagina's). Variabelen kunnen worden gebruikt om onvertaalbare inhoud in het midden van een vertaaleenheid te verbergen. Het werkt ook voor zaken als nummers die vaak moeten worden bijgewerkt. U kunt het nummer in alle vertalingen bijwerken door het nummer in de vertaalbare paginabron te wijzigen en de pagina opnieuw te markeren. U hoeft vertalingen niet ongeldig te maken, omdat het nummer geen deel uitmaakt van een vertaaleenheid.

Vóór Translate versie 2021.04 was de syntaxis <tvar|name>contents</> (T274881). Deze syntaxis wordt nog steeds ondersteund, maar het gebruik wordt ontraden.

Door komma's gescheiden waarden. Voor inhoud zoals grafiekgegevens, die door de software moet worden verwerkt als door komma's gescheiden waarden, moet u de vertaaleenheden tussen elke komma scheiden, zodat de vertaaleditors geen gelokaliseerde komma's gebruiken die de software in de war brengen.

Platte tekstwaarden. Om elke vorm van wijziging van de vertaalwaarde te voorkomen, gebruikt u het kenmerk nowrap als volgt: <translate nowrap>...</translate>. Standaard worden verouderde en onvertaalde waarden aangepast om markering en taaltagging te ondersteunen.

Opmaak voorbeelden

Hieronder staan enkele alternatieven en voorgestelde manieren om verschillende soorten wiki-opmaak te verwerken.

Categorieën Categorieën kunnen op twee manieren worden toegevoegd: met het sjabloon voor de vertaalpagina of in een van de vertaaleenheden.

Als u de categorieën in het sjabloon voor de vertaalpagina hebt, komen alle vertalingen in dezelfde categorie terecht.

Als u categorieën in vertaaleenheden hebt, moet u de gebruikers een naamgevingsschema geven.

Aan de rechterkant tonen we twee mogelijke schema's die onafhankelijk zijn van de technische middelen om ze toe te passen.

Vertaling door toevoeging van het taalachtervoegsel: Category:Cars/nl (aanbevolen)

[...]
</translate>

[[Category:MediaWiki{{#translation:}}]]
 • Categoriepaginanaam niet vertaald (net als de paginanamen)
 • Een categorie voor elke taal.
 • Paginavertaling zou kunnen worden gebruikt voor de categorie zelf: de categorieën zouden aan elkaar worden gekoppeld en de koppen zouden worden vertaald (maar niet de naam van de categorie in links en dergelijke).

Geen vertaling: Category:Cars

 • Alle vertalingen in dezelfde categorie (goed als er maar weinig talen zijn, slecht als er veel zijn).
 • Categorienaam niet vertaald (kan worden geplaatst zoals in het vertaalsjabloon).
Kopregels Koppen kunnen in principe worden gekoppeld aan de volgende alinea, maar het is beter om ze te scheiden met een lege regel. Op deze manier kan iemand snel de inhoudsopgave vertalen voordat hij op de inhoud ingaat.

Bij het taggen van koppen is het belangrijk om de kopopmaak in de tags op te nemen en een nieuwe regel in te voegen tussen de openingsvertaaltag en de kopopmaak, anders zal MediaWiki ze niet langer correct identificeren. Het bewerken van secties werkt bijvoorbeeld alleen met de aanbevolen opmaak in het voorbeeld. De opmaak geeft vertalers ook meteen een context: ze vertalen een kop. Bovendien zorgt het ervoor dat er koppelbare ankers worden gegenereerd voor de kop

Verkeerdː (geen nieuwe regel na ‎<translate> tag, kop buiten vertaal tags)

== <translate>Culture</translate> ==

Verkeerdː (geen nieuwe regel)

<translate>== Cultuur ==</translate>

Aanbevolen opdeling:

<translate>
== Cultuur == 

Lorem ipsum dolor.
</translate>
Afbeeldingen Afbeeldingen die taalspecifieke inhoud zoals tekst bevatten, moeten de volledige syntaxis in een eenheid bevatten. Andere afbeeldingen kunnen de beschrijving alleen taggen met optionele hint in de berichtdocumentatie van de pagina nadat deze is gemarkeerd.
<translate>
[[File:Europe.png|thumb|Kaart van Europa met de hoofdsteden]]
</translate>
[[File:Ball.png|50px|<translate>Bal icoon</translate>]]
Links Links kunnen worden opgenomen in de alinea waarin ze zich bevinden. Dit maakt het mogelijk om het linklabel te wijzigen, maar ook om het linkdoel te wijzigen in een gelokaliseerde versie als die bestaat.

Als de doelpagina ook vertaalbaar is (of zou moeten zijn), moet u ernaar linken door Special:MyLanguage/ naar de titel te verplaatsen. Alleen het linklabel hoeft te worden vertaald, omdat dit gebruikers automatisch doorverwijst naar de vertaalpagina in hun eigen interfacetaal, zoals bijvoorbeeld geselecteerd via de UniversalLanguageSelector. Om een constant gedrag te bereiken, moet de syntaxis echter voor alle links worden gebruikt.

Interne linksː

<translate>
Helsinki is de hoofdstad van [[Finland (country)| Finland]].
</translate>

Links naar vertaalbare pagina's:

<translate>
Het heeft geweldige stranden met veel [[Special:MyLanguage/Seagull|zeemeeuwen]]
</translate>

Externe links:

<translate>
PHP ([http://php.net website]) is een programmeertaal.
</translate>
Lijsten Lijsten kunnen lang worden, dan zou u deze in meerdere delen willen splitsen met een item per deel.

Doe dit alleen als de items voldoende onafhankelijk zijn om afzonderlijk in alle talen te worden vertaald: maak geen "lego-berichten". U moet bijvoorbeeld vermijden om een enkele zin in meerdere eenheden te splitsen, of om logisch afhankelijke delen te scheiden die elkaar kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld met betrekking tot interpunctie of stijl van de lijst). Als u een lijst wilt splitsen, gebruikt u ‎<translate>-tags voor elk item zonder sterretjes/hashes/puntkomma's op te nemen. Voeg geen lege regels in, omdat dit de HTML-uitvoer zal verbreken.

* <translate>Algemene principes</translate>
* <translate>Kopregels</translate>
* <translate>Afbeeldingen</translate>
* <translate>Tabellen</translate>

of

<translate>
Bezoek:
* onze hoofdpagina
* en daarna de pagina met veel gestelde vragen.
</translate>
Getallen Met getallen en andere niet taalkundige tekens kunt u het het huidige aantal uit de tekst halen en het een variabele maken. Dat heeft als voordelen:
 • U kunt het aantal wijzigen zonder dat dan de vertaling aangepast moet worden.
 • Het vertaalgeheugen werkt beter als iets dan variabel is niet van belang is.
<translate>
Inkomen deze maand <tvar name=income>{{FORMATNUM:3567800}}</tvar> EUR
</translate>

Houd er rekening mee dat dit voorkomt dat de vertalers het nummer kunnen lokaliseren door valutaconversie uit te voeren. De FORMATNUM aanroep zorgt ervoor dat het nummer correct is opgemaakt in de doeltaal.

Sjablonen Sjablonen hebben verschillende functies en doeleinden, dus de beste oplossing hangt af van waar het sjabloon voor is. Als het sjabloon geen deel uitmaakt van een langere alinea, moet het worden weggelaten, tenzij het parameters bevat die moeten worden vertaald. Als het sjabloon zelf geen taalkundige inhoud heeft, hoeft u niets voor het sjabloon zelf te doen. Voor een voorbeeld van sjablonen vertaald met paginavertaling, zie Sjabloon:Extension-Translate . Als u dit sjabloon wilt gebruiken, moet u een andere sjabloon hebben dat lijkt op {{Translatable navigation template}}, omdat u de sjabloon niet meer kunt opnemen door {{TemplateName}} te gebruiken. Dat is niet nog voorzien door de Translate extensie zelf, maar het staat wel in de plannen.

Een andere manier is om de ongestructureerde elementvertaling te gebruiken om het sjabloon te vertalen, maar dan volgt de taal van het sjabloon de interfacetaal van de gebruiker, niet de taal van de pagina die ze bekijken.

Attributen Standaard kan de extensie Translate verouderde vertaaleenheden inpakken om ze te markeren en onvertaalde eenheden om de juiste taalmetagegevens in te stellen.

In sommige omstandigheden is de extra toegevoegde opmaak niet geschikt.

<abbr title="<translate nowrap>Frequently asked questions</translate>"><translate>FAQ</translate></abbr>
Vertaal taal (nieuw in 5e8106cdc353) Wanneer tekst taalafhankelijke opmaakmethoden gebruikt, kan er een mismatch optreden bij onvertaalde secties.

{{TRANSLATIONLANGUAGE}} kan worden gebruikt om dat te voorkomen.

2020-09-15 is {{#time:l|2020-09-15|{{TRANSLATIONLANGUAGE}}}}

Het bovenstaande kan worden opgebouwd alsː

 • Engels: 2020-09-15 is Tuesday.
 • Fins: 2020-09-15 on tiistai.

Zonder het magische woord zou onvertaalde tekst op een Finse vertaalpagina worden weergegeven als:

 • 2020-09-15 is tiistai
Vertaalbare pagina (nieuw in a582f3ad21bd) Het kan worden gebruikt in sjablonen die zijn getranscludeerd op zowel vertaalbare als niet-vertaalbare pagina's, en moet zich anders gedragen, afhankelijk van of de pagina vertaalbaar is (gebruik bijvoorbeeld gebruikerstaal op niet-vertaalbare pagina's). Het retourneert de titel van de vertaalpagina (de pagina waarvan andere talen worden vertaald) als een pagina vertaalbaar is (inclusief vertaalde pagina's), en niets als de pagina niet vertaalbaar is. Net als bij de parsertag ‎<languages>, retourneert deze niets als de pagina vertaalopmaak bevat, maar nog niet is gemarkeerd voor vertaling.
{{#if:{{TRANSLATABLEPAGE}}|{{Een sjabloon}}|{{Een sjabloon/{{int:lang}}}}}}

Ervan uitgaande dat Template:Een vertaalbaar sjabloon met transclusie en ̩MediaWiki:lang en de vertalingen ervan op dezelfde manier op de gegeven wiki zijn ingesteld als mediawiki.org, transclueert de bovenstaande code in de pagina-taal op vertaalbare pagina's en in de UI-taal op andere pagina's.

Brontekst wijzigen

Algemene principesː

 • Vermijd wijzigingen
 • Maak de wijzigingen zo geïsoleerd mogelijk
 • Voeg zelf geen markeringen voor vertaaleenheden toe

Unit-markeringen. Wanneer de pagina is gemarkeerd voor vertaling, zal het systeem de vertaalbare paginabron bijwerken en unieke id's toevoegen, "unit-markeringen" genoemd, een voor elke vertaaleenheid. Zie onderstaand voorbeeld. Een voorbeeld van een init-markering is <!--T:1-->. Deze unit-markeringen zijn cruciaal voor het systeem, dat ze gebruikt om wijzigingen in elke vertaaleenheid bij te houden. Voeg ze nooit zelf toe. De unit-markeringen staan altijd op de lijn voor de vertaaleenheid; of, als het begint met een kop, na de eerste kop op dezelfde regel. De verschillende plaatsing voor koppen is nodig om sectiebewerking te laten werken zoals verwacht.

<translate>
== Birds == <!--T:1-->
Birds are animals which....

<!--T:2-->
Birds can fly and...
</translate>

Test unit wijzigen. Wijzigen is de meest voorkomende bewerking voor vertaaleenheden. U kunt spelfouten herstellen, grammatica corrigeren of andere wijzigingen in de tekst aanbrengen. Wanneer u de pagina opnieuw markeert voor vertaling, ziet u het verschil in de vertaaleenheid. Het wordt ook getoond aan vertalers wanneer ze hun vertalingen bijwerken. Voor eenvoudige spellingcorrecties en andere gevallen waarin u niet wilt dat de bestaande vertalingen op de vertaalde pagina's worden gemarkeerd, kunt u voorkomen dat ze ongeldig worden: vertalers zullen nog steeds het verschil zien als ze de vertaling ooit om welke reden dan ook bijwerken.

Nieuwe tekst toevoegen. U kunt vrijelijk nieuwe tekst toevoegen in ‎<translate>-tags. Zorg ervoor dat er één lege lijn is tussen aangrenzende vetaaleenheden, zodat het systeem het als een nieuwe ziet. U kunt ook ‎<translate>-tags rond de nieuwe tekst toevoegen als deze zich niet in bestaande ‎<translate>-tags bevindt. Nogmaals, voeg zelf geen vertaaleenheden toe, het systeem zal het doen.

Tekst verwijderen. U kunt hele vertaaleenheden verwijderen. Als u dit doet, verwijdert u ook de markering ervan.

Vertaaleenheden splitsen. U kunt bestaande vertaaleenheden splitsen door een lege regel in het midden toe te voegen of door ‎<translate> tags te plaatsen. U kunt de markering bij de eerste vertaaleenheid houden of deze helemaal verwijderen. In het eerste geval zien vertalers de oude tekst bij het bijwerken van de oude vertaling. Als u de eenheidsmarkering hebt verwijderd, gedragen beide vertaaleenheden zich alsof er nooit een vertaling heeft bestaan, nadat de pagina opnieuw is gemarkeerd voor vertaling.

Originele status De markering behouden De markering verwijderen
<!--T:1-->
Cat purrs. Dog barks.
<!--T:1-->
Cat purrs.

<!--T:2--> (Toegevoegd na het opnieuw markeren)
Dog barks.
<!--T:2--> (Toegevoegd na het opnieuw markeren)
Cat purrs.

<!--T:3--> (Toegevoegd na het opnieuw markeren)
Dog barks.
Kissa kehrää. Koira haukkuu. Kissa kehrää. Koira haukkuu.

Dog barks.

Cat purrs.

Dog barks.

Samenvoegen van vertaaleenheden. Als u vertaaleenheden samenvoegt, moet u op één na alle markeringen verwijderen.

Vertaaleenheden verplaatsen. U kunt ze ook verplaatsen zonder vertalingen ongeldig te maken: verplaats de markering samen met de rest van de vertaaleenheid.

Voordat u de nieuwe versie van de pagina markeert voor vertaling, moet u ervoor zorgen dat de aanbevolen procedures worden gevolgd, met name dat vertalers een nieuwe vertaaleenheid krijgen als de inhoud is gewijzigd. Zorg er ook voor dat er geen onnodige wijzigingen zijn om tijdverspilling van vertalers te voorkomen. Als de bronpagina veel wijzigingen krijgt, kan het de moeite waard zijn om te wachten tot deze is gestabiliseerd en het werk voor vertalers pas daarna te laten beginnen door dan pas de nieuwe versie voor vertaling te markeren.

Ongebruikte vertalingen worden niet automatisch verwijderd, maar dat zou geen problemen moeten veroorzaken.

Overzetten naar paginavertaling

Als u pagina's hebt vertaald voordat u het paginavertalingssysteem gebruikte, wilt u misschien de pagina's naar het nieuwe systeem migreren, althans de pagina's waarvan u verwacht dat ze nieuwe vertalingen hebben en waarvoor u statistieken wilt. U hebt waarschijnlijk bestaande sjablonen voor taalwisseling en misschien verschillende naamgevingsconventies voor pagina's.

U kunt de migratie starten door de bronpagina op te schonen, te taggen en te markeren. U kunt de bestaande sjablonen voor taalwisselingen behouden terwijl u de oude vertalingen migreert. Als uw pagina's de naamgevingsconventie van de taalcodesubpagina's volgen, worden ze vervangen door de brontekst nadat de bronpagina is gemarkeerd voor vertaling, maar u hebt nog steeds toegang tot oudere vertalingen uit de geschiedenis.

Deze handmatige taak is gedeeltelijk geautomatiseerd door Special:PageMigration (alleen beschikbaar voor vertaalbeheerders), die de bron- en doelvertaaleenheden naast elkaar toont en de gebruiker in staat stelt de eenheden aan te passen door een reeks functies te bieden die hierna op deze pagina worden genoemd.

Hoe te gebruiken

 
Schermafdruk met een voorbeeld van gebruik van Special:PageMigration voor "Help:Special pages" als paginanaam en "fr" als taalcode.
 1. Ga naar Special:PageMigration
 2. Voer de titel van de pagina en de taalcode in. Bijvoorbeeld: "Help:Speciale pagina's" & "nl"
 3. De brontekst die door Translate in vertaaleenheden is verdeeld en de geïmporteerde vertalingen worden naast elkaar weergegeven met enige initiële uitlijning.
 4. Gebruik de acties beschikbaar voor elke vertaaleenheid om de resterende uitlijning handmatig uit te voeren
 5. Aangezien vertaalde teksten bewerkbaar zijn, moet u de vereiste handmatige verbeteringen aanbrengen (voor het toevoegen van vertaalvariabelen, het herstellen van koppelingen en markeringen, enz.)
 6. Klik op de knop "Opslaan". Hiermee worden pagina's gemaakt onder de naamspace Translations:Page/<translation unit identifier>/<language code> De oude vertalingen zijn geïmporteerd in Translate.
 7. Anders, als u het importeren wilt afbreken, klikt u op de knop 'Annuleren'.

Beschikbare acties

Elke rij bestaande uit bron- en doel heeft een reeks actiepictogrammen. Ze worden als volgt gebruikt:

 1. Toevoegen: Als u op dit actiepictogram klikt, wordt een nieuwe lege vertaaleenheid onder de huidige toegevoegd. Gebruik deze functie als u de huidige wilt splitsen.
 2. Swap: Als u op dit actiepictogram klikt, wordt de inhoud van de huidige vertaaleenheid verwisseld met die eronder. U kunt deze functie gebruiken wanneer de vertaaleenheden onjuist worden uitgelijnd als gevolg van verschillende volgorde van secties. Of wanneer u er een onder of boven moet slepen. Onthoud in beide gevallen dat het wisselt met de vertaaleenheid hieronder en er geen een extra aanmaakt.
 3. Verwijderen: Als u op dit actiepictogram klikt, wordt de bijbehorende vertaaleenheid volledig van de pagina verwijderd en worden de resterende één omhoog verplaatst. Gebruik dit om ongewenste inhoud zoals code of geïmporteerde vertalingen te verwijderen die volledig in de brontaal aanwezig zijn. Let op: deze actie is, in de huidige versie, niet ongedaan te maken.

Probleemoplossing

 1. Als u een pagina markeert voor vertaling en onmiddellijk naar de speciale pagina gaat en probeert vertalingen te importeren, krijgt u mogelijk een foutbericht zoals "Pagina <page-name>/<language-name> bevat geen oude vertalingen.". Dit komt omdat FuzzyBot de berichten op de oude pagina nog niet heeft vervaagd: de tool vindt geen bewerking door FuzzyBot op de vertaalpagina. Wacht in dit geval gewoon tot FuzzyBot zijn werk doet. Zodra een bewerking is gezien, kunt u doorgaan met het importeren.
 2. Wacht enige tijd nadat u op de knop "Opslaan" hebt gedrukt. Hoewel de achtergrond van de knop grijs blijft, is er een doorlopend proces van het importeren van niet-lege vertaaleenheden. Zodra de knop weer gekleurd is, is het importeren voltooid.
 3. In het vertaalsysteem kunt u een bestaande vertaling als verouderd markeren door !!FUZZY!! aan het begin van het vertaalde berichtvak van de vertalingseenheid toe te voegen.

Tips

 1. Migratie zal gemakkelijker zijn als u eerst (vóór het melden voor vertaling) controleert of bestaande vertalingen vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke Engelse tekst en handmatig de structuur van pagina's bewerkt: alinea's en lijsten verbreken, de ontbrekende koppen toevoegen (zelfs als ze leeg zijn).
 2. Is nuttig om het resultaat in de vertalingsinterface te controleren, sommige eenheden kunnen onmiddellijk als verouderd worden gemarkeerd vanwege fouten in de opmaak of als niet alle vertaalvariabelen zijn toegevoegd.
 3. Vertaling van de paginatitel moet handmatig worden toegevoegd. Als u de taal van de geïmporteerde pagina niet goed kent, kunt u proberen de vertaling van de paginatitel te vinden tussen de "links hier" of soms in doorverwijzingen.