Nápověda:Rozšíření:Translate/Administrace překladu stránky

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Page translation administration and the translation is 53% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Kiswahili • ‎Lëtzebuergesch • ‎Zazaki • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎lietuvių • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎svenska • ‎čeština • ‎беларуская (тарашкевіца)‎ • ‎македонски • ‎русский • ‎українська • ‎العربية • ‎فارسی • ‎मराठी • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

O co jde. Překlad stránek je vylepšení, které dovoluje kontrolovat překlad wiki stránek do jiných jazyků. Přeložený obsah odpovídá obsahu původní překládané stránky. To je zásadní rozdíl oproti tomu, jak se pracuje s články u různých jazykových verzí Wikipedie. Ty jsou na sobě obsahově zcela nezávislé. I když se předpokládá, že se bude překládat pouze z jednoho výchozího jazyka, mohou být originální články napsané v jiných jazycích a překladatelé při překladu mohou kromě výchozího textu i formulace z jiných jazykových verzí, pokud existují.

K čemu to je. Bez dalších pomůcek se stává aktualizace překladů byť i několika málo stránek dřív nebo později přinejlepším zabijákem času. V horším případě může dojít i k tomu, že vznikne špatně přeložený web tvořený směsí neaktualizovaných stránek se zavádějícím obsahem. Díky tomuto rozšíření se tomu lze vyhnout. Princip spočívá v tom, že se výchozí obsah originální stránky rozdělí do menších textových jednotek, které lze postupně překládat. Na překladu může spolupracovat neomezený počet více či méně schopných překladatelů. A po případné změně výchozí stránky není nutné dělat celý překlad znovu. Stačí aktualizovat pouze ty zprávy, u kterých došlo k nějaké změně ve zdrojovém textu.

Pro koho. Tento elaborát do hloubky popisuje jak to celé funguje a na ukázkových příkladech demonstruje správné postupy pro reálné nasazení. Svým obsahem doplňuje tutorial překladu stránek. Je určen nejenom správcům překládaných stránek, ale všem uživatelům wiki, co chtějí nějakým způsobem upravit zdrojový kód překládané stránky, ale nemají práva, která by jim dovolila označit upravenou stránku k novému překladu.

Chcete-li zažádat o rozšířená práva jakožto správce překladu, běžte na stránku Projekt:Žádosti.

Koloběh překládané stránky

Role. Do procesu psaní a překladu stránky je zapojena celá řada lidí různých rolí. Autor vytvoří výchozí obsah. Korektor opraví pravopisné chyby. Administrátor označí stránu k překladu. Překladatelé přeloží textové zprávy. Někdo jiný časem zaktualizuje původní stránku. Administrátor označí tyto změny k novému překladu a překladatelé postupně zaktualizují obsah textových zpráv, kterých se změny týkají. Tyto role se mohou více či méně překrývat, ale konečná odpovědnost za překlad je vždy na správci překládaných stránek. Ten rozhoduje, kdy je stránka připravena k prvnímu překladu. Po případných změnách kontroluje, zda je obsah správně připraven k překladu a schvaluje (nebo opravuje) změny.

Příprava. Pokud chcete mít co překládat, musíte nejdřív něco napsat. Pokud jste už nějaké stránky přeložili bez toho, že byste využili rozšíření Translate, tak si přečtěte níže uvedenou část, která se věnuje migraci překladů. Chcete-li překládat hodně textu pokud možno rychle, tak je velmi důležité, aby byl výchozí text dobře formátovaný a pokud možno obsahově perfektní. Před označením stránky k překladu požádejte někoho jiného, pokud možno jazykově schopnějšího než jste vy, aby vám udělal korekturu, aby byl výsledný text správný nejenom z gramatického hlediska, ale pokud možno také jasný, stručný a snadno pochopitelný. Květnaté, příliš komplikované věty, bývají kamenem úrazu i pro mnohé zkušené překladatele a zbytečně odrazují potenciální překladatele z řad dobrovolníků. Stejný efekt má i příliš komplikované formátování výchozího textu, ale správce překládaných stránek ví jak takový kód ošetřit, aby se tomu mohli překladatelé vyhnout. Viz níže uvedenou část věnovanou rozdělení textu pomocí značek. Je pochopitelné, že se původní text postupem času změnám nevyhne, ale pamatujte, že je vždy lepší v takovém případě vyčkat, až se změny v obsahu výchozí stránky ustálí. Na druhou stranu je nutno říci, že tento systém průběžnou aktualizaci překladů v pohodě zvládá viz jak se postupuje při změnách.

Oštítkování. Když je text připraven pro překlad, může kdokoliv označit obsah k překladu, tím, že ho uzavře do štítku <translate> a do záhlaví stránky vloží <languages />. Tento štítek na stránku vloží lištu s odkazy na ostatní jazykové mutace a informaci o tom, z kolika procent je překlad aktuálně hotový. Žádná jiná indikace, že překlad stránky existuje, zde není. Potom následuje proces označkování. Systém na stránce najde tag <translate>, zjistí, že jde o stránku, kterou lze překládat a v záhlaví vytvoří odkaz na stránku, přes kterou lze stránku označit k překladu. Zároveň také bude před uložením kontrolovat správnou syntaxi překladu a nedovolí uložení, pokud jste kupř. zapomněli přidat uzavírací značku. Stránka označená k překladu se bude zobrazovat také na speciální stránce Special:PageTranslation, jako připravena pro označkování.

Označkování. Po oštítkování označí správce překladů stránku k překladu. Rozhraní, které při tom použije, je popsáno na stránce Ukázkový překlad stránky. Správce odpovídá za to, že je segmentace obsahu smysluplná a označkování správné. Pokud se obsah stránky mezitím změnil, může být znovu přeznačkován. O kus níže se dočtete jak udělat změny aniž by něco rozbily. Při značkování stránky se spustí na pozadí proces, který využívá frontu úkolů MediaWiki. Ten projde každou překládanou stránku a provede její regeneraci: změní šablonu překládané stránky tak, aby akceptovala nové změny a zneplatní překlady, u kterých došlo v původním textu ke změně. Naopak zprávy v překladatelském rozhraní se aktualizují ihned.

Změny. Uživatelé mohou dál pokračovat v úpravách v překládaném kódu původní stránky. Tyto změny však budou viditelné pouze pro ty co ji budou prohlížet ve výchozím jazyce stránky, protože se překládají pouze jednotky (unity) extrahované z poslední verze překládané stránky, co byla označena pro překlad: a přeložené stránky jsou označeny jako 100% aktuální pokud byly všechny přeloženy. Bez ohledu na to, že se na původní stránce objevily nějaké nové změny. Jestli stránka nějaké takové změny obsahuje, můžete zjistit velice snadno na stránce ve zdrojovém jazyce, protože se v takovém případě objevuje v záhlaví upozornění, že stránku lze přeložit. A případně i na změny, pokud nějaké jsou.

Zneplatnění. Pokud se změny týkají přeložitelného obsahu, je administrátoru překladů u každé takové sekce nabídnuta volba Ponechat bez zneplatnění. Je-li sekce zneplatněna, pak bude přeložený text každé takové sekce na stránce s překladem podbarven růžovou barvou na pozadí, a v překladatelském rozhraní se u takové zprávy budou zobrazovat hodiny. Pokud sekce zneplatněna nebude, pak se žádná změna ke čtenářům přeložené stránky nedostane a překladatelé budou muset postupně projít celý obsah stránky, aby mohli zjistit co mají změnit.

Výchozí jazyk. Je zde také překladová stránka s jazykovým kódem výchozího jazyka: neobsahuje žádné další značky, které by souvisely s překladem stránky, jako se používají v kódu překládaných stránek. Tato stránka není žádným způsobem prolinkována s překladatelským rozhraním, ale je velmi užitečná, pokud chcete stránku vložit do jiné stránky (typicky u šablon s přeložitelným obsahem), nebo ji vyexportovat. Tak například stránka, na které se právě nacházíte, je pod odkazem Help:Extension:Translate/Page translation administration/en k nahlédnutí bez značek.

Změna zdrojového jazyka. Rozšíření standardně předpokládá, že překládaná zdrojová stránka je ve výchozím jazyce dané wiki. Správci mohou změnit jazykové nastavení určité stránky pomocí stránky Special:PageLanguage, která je pak využita jako zdroj pro překlad. Více o tomto najdete na stránce Manuál:Jazyková nastavení/Jazyk stránky.

Uzavřené žádosti o překlad. Některé stránky určené pro překlad mohou obsahovat části, které jsou relevantní pouze po omezený čas. Příkladem mohou být oznámení nebo periodické oběžníky (třeba Wikimedia monthly highlights). Tyto stránky je možné odebrat z překladatelského rozhraní. Nezabráníte tak možným překladům stránky v budoucnu, ale výrazně se snižuje riziko, že se do nich nějaký překladatel iniciativně pustí. Tyto operace se provádějí ze stránky Special:PageTranslation.

Prioritizing languages. You can also define a list of languages that you specifically want translations into; leaving the language list empty is interpreted as all languages allowed. The page will behave like a discouraged page (see previous paragraph) for the languages not in the priority list and, when translating into them, translators will be given a notice. You can also prevent the translation in other languages, say if translations are actually used elsewhere and you won't be able to use them but in some languages.

Grouping. It is possible to group related pages together. These groups work like all the other message groups. They have their own statistics and contain all the messages of the subgroups: in this case translatable pages. This functionality is currently in Special:AggregateGroups. Aggregate message groups are collapsed by default in Special:LanguageStats in the group selector at Special:Translate.

Přesuny. Překládané stránky lze přesouvat tak jako jiné. Před přesunem si můžete zvolit, jestli chcete přesunout i všechny podstránky. Během tohoto kroku může dojít na pozadí k přesunu většího množství stránek, a dokud tato operace neskončí, nemusí být pro takovou stránku překládací rozhraní dostupné. Po ukončení přesunu se o tom objeví záznam v Knize překladů stránek, kterou najdete mezi protokoly .

Deleting. Like move, deletion is accessed from the normal place. You can delete either the whole translatable page, or just one translation page, from the delete button on it. Deletion will also delete all the related translation unit pages. As in move, a background process will delete the pages over time and completion is noted in the page translation log. Deletion requires "delete" and "pagetranslation" permission, but individual translation unit pages can always be deleted with standard "delete".

Reverting. Similarly, reverting incorrect edits works as usual (including the rollback button): you only have to edit the affected translation unit and the translation page will be updated as well. To find the edit to the translation unit from the edit to the translation page, just click the "příspěvky" link for the editor and look for an edit at a similar time.

Ochrana. Stránku která je určena k překladu sice lze zamknout, ale na překlady se tento zámek použít nedá. A to ani tehdy, je-li nastaveno kaskádové zamknutí. Pokud chcete zamezit dalším úpravám již provedeného překladu, pak máte jedinou možnost - nastavit jako prioritní pouze jazyk výchozího překladu a zakázat překlady do jiných jazyků. Kombinací zámku a tohoto nastavení zabráníte jak úpravám výchozí stránky, tak přeložených stránek a již hotových překladů. Také je možné zamykat jednotlivé přeložené stránky, i když to není zrovna ten nejlepší způsob ochrany.

Vyřazení z překladu. Stránku je možné kdykoliv ze seznamu překládaných stránek vyřadit, ovšem není to zrovna doporučená akce. Před vyřazením se musí z výchozí stránky nejprve odstranit všechny tagy <translate>. Teprve pak můžete použít speciální stránku Special:PageTranslation, ke které se můžete dostat také přes link v záhlaví překládané stránky, a stránku vyřadit. Po jejím vyřazení bude zrušena celá struktura podstránek, spojená s automatickým překladem, ale existující přeložené verze stránky zůstanou tam kde jsou a lze s nimi normálně pracovat.

Anatomie překládané stránky

Výsledkem překladu stránky je hromada dalších stránek, ze kterách se sestavuje přeložená stránka: jejich název je daný názvem překládané stránky. Pro stránku Page:

 • Page (výchozí stránka s překládaným kódem)
 • Page/<jazykový kód> (přeložená stránka sestavená z překladů a kopie kódu původní stránky, který není označkován)
 • Translations:Page/<numerický identifikátor překládané jednotky (unity)>/<jazykový kód> (všechny stránky překládaných jednotek)

Kromě toho je zde šablona překládané stránky a zdroje překládaných jednotek, které jsou vytaženy z výchozí stránky během označení k překladu a uloženy do databáze. Systém si udržuje přehled o tom, které stránky obsahují překladové značky a které jejich verze byly označeny pro překlad.

Pi každé aktualizaci překládané jednotky (unity) systém regeneruje také odpovídající přeloženou stránku, Výsledkem tak budou dvě editace. Editace stránky překladové jednodky je v pozsledních změnách by default skryta, ale může být zobrazena, pokud si zvolíte, v nastavení filtru, že chcete zobrazit překlady. Žádná jiná akce, která se týká stránek překladových jednotek (jako například mazání, nebo jejich přesun) regeneraci přeložené stránky nevyvolá.

Pokud potřebujete získat kopii výchozí stránky bez značek, chcete-li ji například vložit co wiki bez rozšíření Translate, postupujte takto,

 • zjistěte jaký je výchozí jazyk stránky a jaký má odpovídající kód (pro angličtinu je to en) a přejděte na tuto stránku Page/<jazykový kód>;
 • pak klikněte na "Zobrazit historii", abyste získali adresu této stránky co vypadá jako toto URL, nahraďte v URL adrese action=history za action=raw a odklepněte enter: zobrazený text si buď překopírujte, nebo uložte.

Segmentace

Základní pravidla:

 1. All text intended for translation must be wrapped in <translate> tags. There can be multiple pairs of tags in one page.
 2. Everything outside those tags will not change in any translation page. This static text, together with the placeholders which mark the place where the translation of each translation unit will be substituted, is called the translation page template.
 3. Too much markup in the text makes it difficult for translators to translate. Use more fine grained placing of <translate> tags when there are lots of markup.
 4. The text inside <translate> tags is split into translation units where there is one or more empty lines between them (two or more newlines).

Restrictions. The page translation feature places some restrictions on the text. There should not be any markup that spans over two or more translation units. In other words, each paragraph should be self-contained. This is currently not enforced in the software, but violating it will cause invalid rendering of the page, the severity depending on whether MediaWiki itself is able to fix the resulting html output or not.

Parsing order. Beware, the <translate> tags work differently from other tags, because they do not go through the parser. This should not cause problems usually, but may if you are trying something fancy. In more detail, they are parsed before any other tags like <pre> or <source>, with the exception of <nowiki> which is recognized by the Translate extension in some circumstances (such as rendering a page) but not in others (such as generating the list on Special:PageTranslation of pages containing <translate>). If you want to have the literal expression "<translate>" in the source text, you should escape it like "&lt;translate>".

Tag placing. If possible, try to put the tags on their own lines, with no empty lines between the content and the tags. Sometimes this is not possible, for example if you want to translate some content surrounded by the markup, but not the markup itself. This is fine too, for example:

{{Template|1=<translate>Some localised parameter</translate>}}

To make this work, the extension has a simple whitespace handling: whitespace is preserved, except if an opening or closing <(/)translate> tag is the only thing on a line. In that case the newline after the opening tag or before the closing tag is eaten. This means that they don't cause extra space in the rendered version of the page.

Variables. It is possible to use variables similar to template variables. The syntax for this is <tvar|name>contents</>. For translators these will show up only as $name, and in translation pages will automatically be replaced by the value defined in the translatable page (so they are global "constants" across all its translation pages). Variables can be used to hide untranslatable content in the middle of a translation unit. It also works for things like numbers that need to be updated often. You can update the number in all translations by changing the number in the translatable page source and re-marking the page. You do not need to invalidate translations, because the number is not part of the translation unit pages.

Comma-separated values. For content such as Graph data, that needs to be parsed by the software as comma-separated values, you should separate the translation units between each comma, so that the translating editors don't use localized commas which will confuse the software.

Příklady značkování

Toto jsou ukázkové příklady a postupy jak řešit různé situace při wiki značkování.

Kategorie Kategorizaci lze provádět dvěma způsoby: Buď kategorii vložit do kódu překládané stránky prostřednictvím šablony, nebo kategorii překládat jako každou jinou textovou zprávu. Pokud použijete šablonu, budou všechny překlady součástí jedné kategorie. U kategorizace v překladu, musí být uživatelé poučeni o pravidlech kategorizace. Napravo jsou uvedeny obě cesty, i s tím co každá z nich obnáší z technického hlediska.

Přeloženo s jazykovou příponou: Kategorie:Auta/en (doporučeno)

[...]
</translate>

[[Category:MediaWiki{{#translation:}}]]
 • Jméno kategorie se nepřekládá (podobně jako se nepřekládají jména stránek).
 • Každý jazyk má svou vlastní verzi kategorie.
 • Textový obsah kategorie sám o sobě lze překládat: kategorie mohou být vzájemně prolinkovány a překládat lze i nadpisy (to ale neplatí pro názvy kategorií uvedené odkazech atp.)

Žádný překlad: Category:Cars

 • Do stejné kategorie spadnou i překlady (u menšího počtu stránek to nevadí, ale při větším počtu překladů se může stát seznam stránek v kategorii nepřehledný)
 • Název kategorie se nepřekládá (proto může být v šabloně tak jak je).
Titulky Titulek by v podstatě mohl být součástí překládaného odstavce, ale je lepší jeho překlad udržovat oddělený od ostatního textu alespoň jedním prázdným řádkem, protože tak lze rychle vygenerovat lokalizovaný obsah, aniž by bylo nutné analyzovat celý obsah přeložené stránky. Po označkování bude identifikátor umístěn až za uzavírací značku titulku, jinak by MediaWiki nemohla titulek správně identifikovat. Například, titulky sekcí mohou být zpracovány správně pouze jsou-li připraveny doporučeným způsobem, jako v ukázkovém příkladu. Značkování také pomáhá překladatelům orientovat se v kontextu zpráv: mohou začít překladem záhlaví.

Špatně:

== <translate>Culture</translate> ==

Špatně:

<translate>== Culture ==</translate>

Doporučené rozvržení:

<translate>
== Culture ==

Lorem ipsum dolor.
</translate>
Obrázky Images that do contain language specific content like text should include the full image syntax in an unit. Other images can only tag the description with optional hint in message documentation of the page after it has been marked.
<translate>
[[File:Europe.png|thumb|right|Mapa Evropy s hlavními městy]]
</translate>
[[File:Ball.png|50px|<translate>Ball icon</translate>]]
Odkazy Links can be included in the paragraph they are inside. This allows changing the link label, but also changing the link target to a localized version if one exists.

If the target page is (or should be) also translatable, you should link to it by prepending Special:MyLanguage/ to its title. Only the link label will need to be translated, because this automatically redirects users to the translation page in their own interface language, as selected for instance via the UniversalLanguageSelector. However, to achieve a constant behavior the syntax must be used for all links.

Because headers are translated, you cannot rely on the automatically generated id's for headers. You can add your own anchors. To have them outside of the translation template you need to break up the page into multiple <translate> tag pairs around each header you want to have an anchor to.

Interní odkazy:

<translate>
Helsinki is capital of [[Finland (country)|Finland]].
</translate>

Odkazy na přeložitelné stránky:

<translate>
It has marvelous beaches with a lot of [[Special:MyLanguage/Seagull|seagulls]].
</translate>

Externí odkazy:

<translate>
PHP ([http://php.net website]) is a programming language.
</translate>

Links within a page:

<span id=culture></span>
<translate>
== Culture ==

Lorem ipsum dolor.

...

For more about food, see [[#culture|section about culture]].
</translate>
Seznamy Lists can get long, so might want to split them into multiple parts with for example five items or less in each as follows. Do so only if the items are sufficiently independent to be translate separately in all languages, don't create "lego messages": for instance, you must avoid to split a single sentence in multiple units, or to separate logically dependent parts which may affect each other (with regard to punctuation or style of the list, for instance). To split a list, use <translate>-tags. Do not insert new lines as this will break the HTML output.
<translate>
* General principles
* Nadpisy
* Obrázky
* Tabulky
* Kategorie
</translate>
<translate>
* Odkazy
* Šablony
</translate>
Čísla With numbers and other non-linguistic elements you may want to pull the actual number out of translation and make it a variable. This has multiple benefits:
 • Můžete aktualizovat čísla, aniž by došlo ke zneplatnění překladu,
 • A překladová paměť bude mnohem lépe fungovat, když bude čísla, která se mohou změnit ignorovat.
<translate>
Income this month <code><tvar|income>{{FORMATNUM:3567800}}</></code> EUR
</translate>

Note that this prevents the translators from localising the number by doing currency conversion. The FORMATNUM call makes sure the number is formatted correctly in the target language.

Šablony Templates have varying functions and purposes, so the best solution depends on what the template is for. If the template is not a part of longer paragraph, it should be left out, unless it has parameters that need to be translated. If the template has no linguistic content itself, you don't need to do anything for the template itself. For an example of templates translated with page translation, see Template:Extension-Translate. To use this template, you need to have another template similar to {{Translatable navigation template}}, because you cannot include the template by {{TemplateName}} anymore. This is not yet provided by the Translate extension itself, but that is in the plans.

Another way is to use the unstructured element translation to translate the template, but then the language of the template will follow the user's interface language, not the language of the page they are viewing.

Úpravy původního textu

Základní pravidla:

 • Vyhýbej se změnám
 • Když už musíš něco měnit, tak se snaž dělat změny co nejmenší
 • A nepřidávej svévolně další identifikátory zpráv

Identifikátory zpráv. Je-li stránka označena k překladu, přidá systém do zdrojového kódu původní stránky před každou zprávu, která se bude překládat unikátní identifikátor. Viz níže uvedený příklad. Tyto identifikátory jsou pro fungování překládacího systému zcela zásadní, protože se využívají i pro sledování změn u překládaných zpráv. You should never add unit markers yourself. The markers are always on the line before the unit; or, if it starts with a header, after the first header on the same line. The different placement for headers is needed to keep section editing working as expected.

<translate>
== Birds == <!--T:1-->
Birds are animals which....

<!--T:2-->
Birds can fly and...
</translate>

Změny v překládaném textu. S velkou pravděpodobností dříve či později budete chtít opravit překlep, gramatickou chybu, nebo provést nějakou jinou změnu původního textu. Po takové změně je třeba znovu označit stránku k překladu. Ještě předtím se můžete podívat, jaké změny v textu byly provedeny. Většinou jde o změny, které na již zhotovený překlad nemají zásadní vliv, proto můžete zabránit jeho zneplatnění: překladatel si bude moct zobrazit změny, až bude zprávy případně aktualizovat.

Nový text na stránce. Nový text můžete přidat kamkoliv do prostoru vymezeného tagy <translate>. Důležité je, aby byl od již přeloženého textu oddělen alespoň jedním prázdným řádkem. Systém ho pak bude akceptovat jako novou zprávu k přeložení. Pokud potřebujete přidat nový text jinam, tak ho jednoduše uzavřete do tagu <translate>. Nepřidávejte žádné identifikátory. Systém si je udělá sám.

Odstranění překládané zprávy. Text se musí odstranit včetně identifikátoru zprávy.

Rozdělení textu. Již přeložený text můžete rozdělit na dvě samostatné zprávy tím, že jej rozdělíte prázdným řádkem, a nebo tím, že ji rozdělíte na dvě samostatné části vymezené tagem <translate>. Původní identifikátor můžete ponechat, jako součást bloku původní zprávy. V takovém případě bude překladatel pouze aktualizovat obsah textové zprávy spojené s původním identifikátorem. Druhá možnost je, původní identifikátor odstranit. Z hlediska systému pak půjde o nové zprávy a při opětovném označení stránky k překladu si pro ně vytvoří nové identifikátory.

Původní stav Po zachování identifikátoru Po odstranění indentifikátoru
<!--T:1-->
Cat purrs. Dog barks.
<!--T:1-->
Cat purrs.

<!--T:2--> (Přidáno po přeznačkování)
Dog barks.
<!--T:2--> (Přidáno po přeznačkování)
Cat purrs.

<!--T:3--> (Přidáno po přeznačkování)
Dog barks.
Kissa kehrää. Koira haukkuu. Kissa kehrää. Koira haukkuu.

Dog barks.

Cat purrs.

Dog barks.

Sloučení překládaných zpráv. Pokud sloučíte několik zpráv do jedné, tak odstraňte všechny nadbytečné identifikátory. Ponechte jen ten, který označuje zprávu, která se bude aktualizovat.

Přeskupení zpráv. Překládané textové bloky můžete v rámci stránky libovolně přesouvat, aniž by tím došlo ke zneplatnění překladu: podmínkou je, že s textem přesouváte i příslušný identifikátor zprávy.

Předtím, než označeníte novou verzi stránky k překladu, pamatujte na to co to obnáší, především myslete na to, že překladatelé budou muset texty znovu přeložit, pokud se jejich obsah změnil. Také berte v úvahu, že není dobré dělat takové změny, které by vedly k mrhání časem překladatelů. Pokud původní stránka obsahuje více změn, které nejsou zcela zásadní, je lepší počkat, až se její obsah ustálí a teprve pak znovu označit stránku k překladu.

Nepoužívané přeložené zprávy se automaticky neodstraní, ale z hlediska fungování celého systému to neznamená nějaký zásadní problém.

Migrating to page translation

If you have been translating pages before using the page translation system, you might want to migrate the pages to the new system, at least the ones you expect to have new translations and want statistics for. You will probably have existing templates for language switching and maybe different page naming conventions.

You can start migration by cleaning up, tagging and marking the source page. You can keep the existing language-switching templates while you migrate the old translations. If your pages follow the language code subpages naming convention, they will be replaced with the source text after marking the source page for translation, but you'll still be able to access translations from history.

This manual task has been partly automated by Special:PageMigration, which shows the source and target units besides each other and allows the user to adjust the units by providing a set of features mentioned later in this page.

How to use?

 
Screenshot showing an example use of Special:PageMigration for "Help:Special pages" as page name and "fr" as language code.
 1. Go to Special:PageMigration
 2. Enter the title of the page and the language code. For example, "Help:Special pages" & "fr"
 3. The source text which was divided into units by Translate and the imported translations will be shown besides each other with some initial alignment.
 4. Use the actions available for each unit to manually do the remaining alignment
 5. As translated units are editable, do required manual improvements (for add translation variables, fix links and markup, etc.)
 6. Click on the "Uložit" button. This will create pages under the Translations namespace of the form Translations:Page/<translation unit identifier>/<language code>. The old translations have been imported into Translate.
 7. Else, if you wish to abort the importing, click on the 'Cancel' button.

Actions available

Each row consisting of source and target unit has a set of action icons. They are used as follows:

 1. Add: Clicking on this action icon adds a new empty unit below the current one. Use this feature if you want to split the current unit and need a unit below.
 2. Swap: Clicking on this action icon swaps the content of the current unit with the unit below it. You can use this feature when the units get aligned improperly due to different ordering of sections. Or when you need to drag a unit below or above. In either case, remember it swaps with the unit below and does not create any additional units.
 3. Delete: Clicking on this action icon completely removes the corresponding target unit from the page and shifts the remaining target units up by one unit. Use this to remove unwanted content like code or imported translations which are present completely in the source language. Note: this irrevocable action (in the current session).

Troubleshooting

 1. If you mark a page for translation and immediately go to the special page and try to import translations, you may get an error message like "Stránka <page-name>/<language-code> neobsahuje staré překlady". This is because FuzzyBot didn't fuzzy the messages on the old page yet: the tool won't find an edit by FuzzyBot on the translation page. In this case, simply wait for FuzzyBot to do its job. Once an edit is seen, you can proceed with the imports.
 2. Please wait for some time after pressing the "Uložit" button. While the button background remains gray, there is an ongoing process of importing non-empty units. Once the button becomes colored again, the import is completed.

Tips

 1. Migration will be easier if you first (before the mark to translation) check whether existing translations are similar to the original English text, and manually edit the structure of pages: break paragraphs and lists, add the missing headers (even if empty).
 2. Will be useful to check the result in the core translation interface - some of the units may be immediately marked as obsolete because of errors markup or if not all of the translation variables was added.
 3. Translation of the page title will have to be added manually. If you do not know very well the language of the imported page, you can try to find the translation of the page title among the "links here" or sometimes in redirects. Note: Please don't translate the namespace, keep it untranslated.