Nápověda:Rozšíření:Translate/Administrace překladu stránky

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Page translation administration and the translation is 61% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Kiswahili • ‎Lëtzebuergesch • ‎Türkçe • ‎Zazaki • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎lietuvių • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎svenska • ‎čeština • ‎беларуская (тарашкевіца)‎ • ‎македонски • ‎русский • ‎українська • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎मराठी • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

O co jde. Překlad stránek je vylepšení, které dovoluje kontrolovat překlad wiki stránek do jiných jazyků. Přeložený obsah odpovídá obsahu původní překládané stránky. To je zásadní rozdíl oproti tomu, jak se pracuje s články u různých jazykových verzí Wikipedie. Ty jsou na sobě obsahově zcela nezávislé. I když se předpokládá, že se bude překládat pouze z jednoho výchozího jazyka, mohou být originální články napsané v jiných jazycích a překladatelé při překladu mohou kromě výchozího textu i formulace z jiných jazykových verzí, pokud existují. That means that the content of each translation will be, usually, equal to the source page. This is opposed to, for example, the different language version of articles in different Wikipedias, which are fully independent of each other. It is assumed that pages are only translated from one primary language to other languages, but translators can take advantage of translations in other languages too if they exist.

K čemu to je. Bez dalších pomůcek se stává aktualizace překladů byť i několika málo stránek dřív nebo později přinejlepším zabijákem času. V horším případě může dojít i k tomu, že vznikne špatně přeložený web tvořený směsí neaktualizovaných stránek se zavádějícím obsahem. Díky tomuto rozšíření se tomu lze vyhnout. Princip spočívá v tom, že se výchozí obsah originální stránky rozdělí do menších textových jednotek, které lze postupně překládat. Na překladu může spolupracovat neomezený počet více či méně schopných překladatelů. A po případné změně výchozí stránky není nutné dělat celý překlad znovu. Stačí aktualizovat pouze ty zprávy, u kterých došlo k nějaké změně ve zdrojovém textu. With the page translation feature you can avoid the mess and bring structure to the translation process. The core idea is that the source text is segmented into smaller units, each of which will be translated individually. When the source text is segmented into units, all changes can be isolated and translators only need to update the translations of units which have had changes in source text. This also enables translators to work on units of manageable size and share the work between multiple translators or continue the translation in later sessions, because they don't need to do all at once.

Pro koho. Tento elaborát do hloubky popisuje jak to celé funguje a na ukázkových příkladech demonstruje správné postupy pro reálné nasazení. Svým obsahem doplňuje tutorial překladu stránek. Je určen nejenom správcům překládaných stránek, ale všem uživatelům wiki, kteří chtějí nějakým způsobem upravit zdrojový kód překládané stránky, ale nemají práva, která by jim dovolila označit upravenou stránku k novému překladu. This page is intended for page translation administrators and generally for everyone who edits the source text of translatable pages, even if they don't have the access to the administrative features of approving changes for translation.

Chcete-li zažádat o rozšířená práva jakožto správce překladu, běžte na stránku Projekt:Žádosti.

Koloběh překládané stránky

Role. Do procesu psaní a překladu stránky je zapojena celá řada lidí různých rolí. Autor vytvoří výchozí obsah. Korektor opraví pravopisné chyby. Administrátor označí stránu k překladu. Překladatelé přeloží textové zprávy. Někdo jiný časem zaktualizuje původní stránku. Administrátor označí tyto změny k novému překladu a překladatelé postupně zaktualizují obsah textových zpráv, kterých se změny týkají. Tyto role se mohou více či méně překrývat, ale konečná odpovědnost za překlad je vždy na správci překládaných stránek. Ten rozhoduje, kdy je stránka připravena k prvnímu překladu. Po případných změnách kontroluje, zda je obsah správně připraven k překladu a schvaluje (nebo opravuje) změny. Those roles may overlap more or less, but the ultimate responsibility for a hassle-free translation is left for the page translation administrator. The administrator decides when the page is ready for translation the first time, ensures that the segmentation serves a purpose and approves (or corrects) changes.

Příprava. Pokud chcete mít co překládat, musíte nejdřív něco napsat. Pokud jste už nějaké stránky přeložili bez toho, že byste využili rozšíření Translate, tak si přečtěte níže uvedenou část, která se věnuje migraci překladů. Chcete-li překládat hodně textu pokud možno rychle, tak je velmi důležité, aby byl výchozí text dobře formátovaný a pokud možno obsahově perfektní. Před označením stránky k překladu požádejte někoho jiného, pokud možno jazykově schopnějšího než jste vy, aby vám udělal korekturu, aby byl výsledný text správný nejenom z gramatického hlediska, ale pokud možno také jasný, stručný a snadno pochopitelný. Květnaté, příliš komplikované věty, bývají kamenem úrazu i pro mnohé zkušené překladatele a zbytečně odrazují potenciální překladatele z řad dobrovolníků. Stejný efekt má i příliš komplikované formátování výchozího textu, ale správce překládaných stránek ví jak takový kód ošetřit, aby se tomu mohli překladatelé vyhnout. Viz níže uvedenou část věnovanou rozdělení textu pomocí značek. Je pochopitelné, že se původní text postupem času změnám nevyhne, ale pamatujte, že je vždy lepší v takovém případě vyčkat, až se změny v obsahu výchozí stránky ustálí. Na druhou stranu je nutno říci, že tento systém průběžnou aktualizaci překladů v pohodě zvládá viz jak se postupuje při změnách. If you already have done translation without the Translate extension, see below the section about migrating translations. If you want lots of translations quickly, it is crucial for the source text to be in good shape. Before marking a page for translation, ask someone else to proofread it and if possible ask a language specialist to make the text clearer and more concise. Difficult vocabulary and hard to understand sentences are a show stopper to many volunteer translations. Markup, too, can cause problems for translators, but as a translation administrator you can avoid those issues, see the section about handling markup below. Naturally the changes you make to the source text of translations require updates of all existing translations, so it is better to wait until the contents of the page have stabilized. On the other hand, changes do happen, and the system handles that well, so check out the section about handling changes below.

Oštítkování. Když je text připraven pro překlad, může kdokoliv označit obsah k překladu, tím, že ho uzavře do štítku <translate> a do záhlaví stránky vloží <languages />. Tento štítek na stránku vloží lištu s odkazy na ostatní jazykové mutace a informaci o tom, z kolika procent je překlad aktuálně hotový. Žádná jiná indikace, že překlad stránky existuje, zde není. Potom následuje proces označkování. Systém na stránce najde tag <translate>, zjistí, že jde o stránku, kterou lze překládat a v záhlaví vytvoří odkaz na stránku, přes kterou lze stránku označit k překladu. Zároveň také bude před uložením kontrolovat správnou syntaxi překladu a nedovolí uložení, pokud jste kupř. zapomněli přidat uzavírací značku. Stránka označená k překladu se bude zobrazovat také na speciální stránce $PageTranslation, jako připravena pro označkování. The latter adds a list of all translations of the page, with their completion and up-to-date percentages. There is no other indication that translations exist. See below how to actually do the tagging. The system will detect when the tags are placed on the translatable page, and the page will have a link to mark it for translation. It will also complain and prevent saving if you for example forgot to add a closing tag. The translatable page will also be listed on Special:PageTranslation as ready for marking.

Označkování. Po oštítkování označí správce překladů stránku k překladu. Rozhraní, které při tom použije, je popsáno na stránce Ukázkový překlad stránky. Správce odpovídá za to, že je segmentace obsahu smysluplná a označkování správné. Pokud se obsah stránky mezitím změnil, může být znovu přeznačkován. O kus níže se dočtete jak udělat změny aniž by něco rozbily. Při značkování stránky se spustí na pozadí proces, který využívá frontu úkolů MediaWiki. Ten projde každou překládanou stránku a provede její regeneraci: změní šablonu překládané stránky tak, aby akceptovala nové změny a zneplatní překlady, u kterých došlo v původním textu ke změně. Naopak zprávy v překladatelském rozhraní se aktualizují ihned. The interface is explained in Page translation example. The translation administrator's responsibility is to make sure that the segmentation makes sense and that tagging has been proper. The page can be marked again if it has changed in the meanwhile. See below how to make changes that cause minimal disruptions. The marking of the page starts a background process that uses MediaWiki's job queue. This process goes over each translation page and regenerates it: changes in the translation page template will be reflected and outdated translations will highlighted with a pink background. On the contrary, the translation interface is updated immediately.

Změny. Uživatelé mohou dál pokračovat v úpravách v překládaném kódu původní stránky. Tyto změny však budou viditelné pouze pro ty co ji budou prohlížet ve výchozím jazyce stránky, protože se překládají pouze jednotky (unity) extrahované z poslední verze překládané stránky, co byla označena pro překlad: a přeložené stránky jsou označeny jako 100% aktuální pokud byly všechny přeloženy. Bez ohledu na to, že se na původní stránce objevily nějaké nové změny. Jestli stránka nějaké takové změny obsahuje, můžete zjistit velice snadno na stránce ve zdrojovém jazyce, protože se v takovém případě objevuje v záhlaví upozornění, že stránku lze přeložit. A případně i na změny, pokud nějaké jsou.

Zneplatnění. Pokud se změny týkají přeložitelného obsahu, je administrátoru překladů u každé takové sekce nabídnuta volba Ponechat bez zneplatnění. Je-li sekce zneplatněna, pak bude přeložený text každé takové sekce na stránce s překladem podbarven růžovou barvou na pozadí, a v překladatelském rozhraní se u takové zprávy budou zobrazovat hodiny. Pokud sekce zneplatněna nebude, pak se žádná změna ke čtenářům přeložené stránky nedostane a překladatelé budou muset postupně projít celý obsah stránky, aby mohli zjistit co mají změnit.

Výchozí jazyk. Je zde také překladová stránka s jazykovým kódem výchozího jazyka: neobsahuje žádné další značky, které by souvisely s překladem stránky, jako se používají v kódu překládaných stránek. Tato stránka není žádným způsobem prolinkována s překladatelským rozhraním, ale je velmi užitečná, pokud chcete stránku vložit do jiné stránky (typicky u šablon s přeložitelným obsahem), nebo ji vyexportovat. Tak například stránka, na které se právě nacházíte, je pod odkazem Help:Extension:Translate/Page translation administration/en k nahlédnutí bez značek.

Změna zdrojového jazyka. Rozšíření standardně předpokládá, že překládaná zdrojová stránka je ve výchozím jazyce dané wiki. Správci mohou změnit jazykové nastavení určité stránky pomocí stránky Special:PageLanguage, která je pak využita jako zdroj pro překlad. Více o tomto najdete na stránce Manuál:Jazyková nastavení/Jazyk stránky.

Translation language. Translation pages may contain text in different languages if it is not fully translated. On translation pages, untranslated translation units will be tagged with appropriate language and text direction so that CSS rules are applied correctly. MediaWiki, however, does not currently allow setting the language for parsing other than at the page level. All magic words and parser functions use the translation target language, even if the surrounding text is not translated. This can create an unwanted mismatch for example when formatting numbers or dates. Some magic functions and parser tags allow setting the output language, in which case you can use magic words en that returns either the source language for untranslated units or the target language for translated units.

Uzavřené žádosti o překlad. Některé stránky určené pro překlad mohou obsahovat části, které jsou relevantní pouze po omezený čas. Příkladem mohou být oznámení nebo periodické oběžníky (třeba Wikimedia monthly highlights). Tyto stránky je možné odebrat z překladatelského rozhraní. Nezabráníte tak možným překladům stránky v budoucnu, ale výrazně se snižuje riziko, že se do nich nějaký překladatel iniciativně pustí. Tyto operace se provádějí ze stránky Special:PageTranslation.

Upřednostňování jazyků. Můžete také definovat seznam jazyků, do kterých chcete konkrétně přeložit; ponechání prázdného seznamu jazyků je interpretováno jako všechny povolené jazyky. Stránka se bude chovat jako odrazená stránka (viz předchozí odstavec) pro jazyky, které nejsou v seznamu priorit, a při překladu do nich budou překladatelé upozorněni. Můžete také zabránit překladu do jiných jazyků, například pokud se překlady skutečně používají jinde a nebudete je moci používat, ale v některých jazycích.

Seskupení. Je možné související stránky seskupit dohromady. Tyto skupiny fungují jako všechny ostatní skupiny zpráv. Mají vlastní statistiky a obsahují všechny zprávy podskupin: v tomto případě přeložitelné stránky. Tato funkce je aktuálně v nabídce Special:AggregateGroups. Agregované skupiny zpráv jsou standardně sbaleny v $LanguageStats ve výběru skupiny na $Translate. It is possible to group related pages together. These groups work like all the other message groups. They have their own statistics and contain all the messages of the subgroups: in this case translatable pages. This functionality is currently in Special:AggregateGroups. Aggregate message groups are collapsed by default in Special:LanguageStats in the group selector at Special:Translate.

Přesuny. Překládané stránky lze přesouvat tak jako jiné. Před přesunem si můžete zvolit, jestli chcete přesunout i všechny podstránky. Během tohoto kroku může dojít na pozadí k přesunu většího množství stránek, a dokud tato operace neskončí, nemusí být pro takovou stránku překládací rozhraní dostupné. Po ukončení přesunu se o tom objeví záznam v Knize překladů stránek, kterou najdete mezi protokoly .

Mazání (Deleting). Stejně jako tah je k mazání přistupováno z normálního místa. Můžete smazat buď celou překladatelnou stránku, nebo jen jednu překladovou stránku tlačítkem smazat. Odstraněním se také odstraní všechny související stránky překladové jednotky. Stejně jako v pohybu bude proces na pozadí v průběhu času mazat stránky a jejich dokončení je zaznamenáno v protokolu překladu stránek. Smazání vyžaduje povolení "delete" a "pagetranslation", ale jednotlivé stránky překladové jednotky lze vždy smazat pomocí standardního "delete".

Vrácení (Reverting). Vrácení nesprávných úprav funguje stejně jako obvykle (včetně tlačítka vrácení zpět): stačí pouze upravit postiženou překladatelskou jednotku a také se aktualizuje stránka překladu. Chcete-li najít úpravy na překladové jednotce ze stránky úpravy na překladatelskou stránku, stačí kliknout na odkaz „$Contribslink“ pro editor a hledat úpravy ve stejnou dobu.

Ochrana. Stránku která je určena k překladu sice lze zamknout, ale na překlady se tento zámek použít nedá. A to ani tehdy, je-li nastaveno kaskádové zamknutí. Pokud chcete zamezit dalším úpravám již provedeného překladu, pak máte jedinou možnost - nastavit jako prioritní pouze jazyk výchozího překladu a zakázat překlady do jiných jazyků. Kombinací zámku a tohoto nastavení zabráníte jak úpravám výchozí stránky, tak přeložených stránek a již hotových překladů. Také je možné zamykat jednotlivé přeložené stránky, i když to není zrovna ten nejlepší způsob ochrany.

Vyřazení z překladu. Stránku je možné kdykoliv ze seznamu překládaných stránek vyřadit, ovšem není to zrovna doporučená akce. Můžete použít speciální stránku Special:PageTranslation, ke které se můžete dostat také přes link v záhlaví překládané stránky, a stránku vyřadit. Po jejím vyřazení bude zrušena celá struktura podstránek, spojená s automatickým překladem, ale existující přeložené verze stránky zůstanou tam kde jsou a lze s nimi normálně pracovat.

Anatomie překládané stránky

Výsledkem překladu stránky je hromada dalších stránek, ze kterách se sestavuje přeložená stránka: jejich název je daný názvem překládané stránky. Pro stránku Page:

 • Page (výchozí stránka s překládaným kódem)
 • Page/<jazykový kód> (přeložená stránka sestavená z překladů a kopie kódu původní stránky, který není označkován)
 • Translations:Page/<numerický identifikátor překládané jednotky (unity)>/<jazykový kód> (všechny stránky překládaných jednotek)

Kromě toho je zde šablona překládané stránky a zdroje překládaných jednotek, které jsou vytaženy z výchozí stránky během označení k překladu a uloženy do databáze. Systém si udržuje přehled o tom, které stránky obsahují překladové značky a které jejich verze byly označeny pro překlad.

Pi každé aktualizaci překládané jednotky (unity) systém regeneruje také odpovídající přeloženou stránku, Výsledkem tak budou dvě editace. Editace stránky překladové jednodky je v pozsledních změnách by default skryta, ale může být zobrazena, pokud si zvolíte, v nastavení filtru, že chcete zobrazit překlady. Žádná jiná akce, která se týká stránek překladových jednotek (jako například mazání, nebo jejich přesun) regeneraci přeložené stránky nevyvolá.

Pokud potřebujete získat kopii výchozí stránky bez značek, chcete-li ji například vložit co wiki bez rozšíření Translate, postupujte takto,

 • zjistěte jaký je výchozí jazyk stránky a jaký má odpovídající kód (pro angličtinu je to $en) a přejděte na tuto stránku Page/<jazykový kód>;
 • pak klikněte na "$history", abyste získali adresu této stránky co vypadá jako [$hist-url toto URL], nahraďte v URL adrese $action-hist za $action-raw a odklepněte enter: zobrazený text si buď překopírujte, nebo uložte.
 • identify the source language code (for English, en) and visit Page/<language code>;
 • click the "Zobrazit historii" button to reach an address like this and replace action=history with action=raw in the address bar, press enter:
the text will be displayed or saved.

Segmentace

Základní pravidla:

 1. Veškerý text určený k překladu musí být zabalen do značek <translate>. Na jedné stránce může být více párů značek.
 2. Všechno mimo tyto značky se na žádné překladové stránce nezmění. Tento statický text, spolu s zástupnými symboly, které označují místo, kde bude nahrazen překlad každé překladové jednotky, se nazývá šablona stránky překladu.
 3. Příliš mnoho značek v textu ztěžuje překladatelům překlad. Použijte jemně zrnitější umisťování značek <translate>, pokud je k dispozici mnoho značek.
 4. Text uvnitř značek <translate> je rozdělen na překladové jednotky, kde mezi nimi je jeden nebo více prázdných řádků (dva nebo více nových řádků).

Omezení. Funkce překladu stránky omezuje text. Nemělo by existovat žádné označení přesahující dvě nebo více překladových jednotek. Jinými slovy, každý odstavec by měl být samostatný. To se v softwaru v současné době nevynucuje, ale jeho porušení způsobí neplatné vykreslení stránky. Závažnost závisí na tom, zda je MediaWiki sama schopna výsledný html výstup opravit. There should not be any markup that spans over two or more translation units. In other words, each paragraph should be self-contained. This is currently not enforced in the software, but violating it will cause invalid rendering of the page, the severity depending on whether MediaWiki itself is able to fix the resulting html output or not.

Parsing order. Beware, the <translate> tags work differently from other tags, because they do not go through the parser. This should not cause problems usually, but may if you are trying something fancy. In more detail, they are parsed before any other tags like <pre> or <source>, with the exception of <nowiki> which is recognized by the Translate extension.

Before Translate version 2020.10, <nowiki> was not handled consistently and pages would still appear in Special:PageTranslation. Escape it like "&lt;translate>...&lt;/translate>" as a workaround.

Umístění značek. Pokud je to možné, zkuste umístit značky na jejich vlastní řádky, bez prázdných řádků mezi obsahem a značkami. Někdy to není možné, například pokud chcete přeložit nějaký obsah obklopený značením, ale nikoli samotné značení. To je také v pořádku, například:

{{Template|1=<translate>Nějaký lokalizovaný parametr</translate>}}

Aby to fungovalo, má rozšíření jednoduché zpracování mezer: mezera je zachována, s výjimkou případů, kdy je na řádku řádek pouze otevření nebo uzavření značky <(/)translate>. V takovém případě se sníží nový řádek za úvodní značkou nebo před závěrečnou značkou. To znamená, že ve vykreslené verzi stránky nezpůsobí více místa.

Proměnné. Je možné použít proměnné podobné proměnným šablony. Syntaxe je <tvar|name>contents</>. U překladatelů se budou zobrazovat pouze jako $name a na překladových stránkách budou automaticky nahrazeny hodnotou definovanou na přeložitelné stránce (jsou tedy globálními „konstantami“ na všech jejích překladových stránkách). Proměnné lze použít ke skrytí nepřekládatelného obsahu uprostřed překladové jednotky. Funguje také pro věci, jako jsou čísla, která je třeba často aktualizovat. Číslo můžete aktualizovat ve všech překladech změnou čísla ve zdroji překládatelné stránky a opětovným označením stránky. Překlady nemusíte rušit, protože číslo není součástí stránek překladové jednotky.

Hodnoty oddělené čárkami. U obsahu, jako jsou grafická data, která musí být analyzována softwarem jako hodnoty oddělené čárkami, byste měli oddělit překladové jednotky mezi každou čárkou, aby překladatelé nepoužívali lokalizované čárky, které software zaměňují.

Plain-text values. To prevent any kind of modification of the translation value, use nowrap attribute like this: <translate nowrap>...<nowiki>. By default outdated and untranslated values are modified in order to support highlighting and language tagging.

Příklady značkování

Toto jsou ukázkové příklady a postupy jak řešit různé situace při wiki značkování.

Kategorie Kategorizaci lze provádět dvěma způsoby: Buď kategorii vložit do kódu překládané stránky prostřednictvím šablony, nebo kategorii překládat jako každou jinou textovou zprávu. Pokud použijete šablonu, budou všechny překlady součástí jedné kategorie. U kategorizace v překladu, musí být uživatelé poučeni o pravidlech kategorizace. Napravo jsou uvedeny obě cesty, i s tím co každá z nich obnáší z technického hlediska.

Přeloženo s jazykovou příponou: Kategorie:Auta/en (doporučeno)

[...]
</translate>

[[Category:MediaWiki{{#translation:}}]]
 • Jméno kategorie se nepřekládá (podobně jako se nepřekládají jména stránek).
 • Každý jazyk má svou vlastní verzi kategorie.
 • Textový obsah kategorie sám o sobě lze překládat: kategorie mohou být vzájemně prolinkovány a překládat lze i nadpisy (to ale neplatí pro názvy kategorií uvedené odkazech atp.)

Žádný překlad: Category:Cars

 • Do stejné kategorie spadnou i překlady (u menšího počtu stránek to nevadí, ale při větším počtu překladů se může stát seznam stránek v kategorii nepřehledný)
 • Název kategorie se nepřekládá (proto může být v šabloně tak jak je).
Titulky Titulek by v podstatě mohl být součástí překládaného odstavce, ale je lepší jeho překlad udržovat oddělený od ostatního textu alespoň jedním prázdným řádkem, protože tak lze rychle vygenerovat lokalizovaný obsah, aniž by bylo nutné analyzovat celý obsah přeložené stránky. Po označkování bude identifikátor umístěn až za uzavírací značku titulku, jinak by MediaWiki nemohla titulek správně identifikovat. Například, titulky sekcí mohou být zpracovány správně pouze jsou-li připraveny doporučeným způsobem, jako v ukázkovém příkladu. Značkování také pomáhá překladatelům orientovat se v kontextu zpráv: mohou začít překladem záhlaví.

Špatně:

== <translate>Kultura</translate> ==

Špatně:

<translate>== Kultura ==</translate>

Doporučené rozvržení:

<translate>
== Kultura ==

Lorem ipsum dolor.
</translate>
Obrázky Obrázky, které obsahují jazykově specifický obsah, jako je text, by měly obsahovat úplnou syntaxi obrazu v jednotce. Ostatní obrázky mohou označit popis pomocí volitelné nápovědy v dokumentaci ke zprávě stránky poté, co byla označena.
<translate>
[[File:Europe.png|thumb|Mapa Evropy s hlavními městy]]
</translate>
[[File:Ball.png|50px|<translate>Ikona míče</translate>]]
Odkazy Odkazy mohou být obsaženy v odstavci, ve kterém jsou. To umožňuje změnit označení odkazu, ale také změnit cíl odkazu na lokalizovanou verzi, pokud existuje.

Pokud je cílová stránka (nebo by měla být) také přeložitelná, měli byste na ni odkazovat tak, že do názvu vložíte Special:MyLanguage/. Bude nutné přeložit pouze označení odkazu, protože to automaticky přesměruje uživatele na stránku překladu v jejich vlastním jazyce rozhraní, jak je například vybráno prostřednictvím Univerzálního výběru jazyka. K dosažení stálého chování je však nutné použít syntaxi pro všechny odkazy.

Protože jsou přeložena záhlaví, nemůžete se spolehnout na automaticky generované ID pro záhlaví. Můžete přidat své vlastní kotvy. Chcete-li, aby byly mimo překladovou šablonu, musíte stránku rozdělit do několika párů <translate> tagů kolem každé hlavičky, do které chcete mít kotvu.

Interní odkazy:

<translate>
Helsinky jsou hlavním městem [[Finland(country)|Finska]].
</translate>

Odkazy na přeložitelné stránky:

<translate>
Má nádherné pláže se spoustou [[Special:MyLanguage/Seagull|racků]].
</translate>

Externí odkazy:

<translate>
PHP ([http://php.net website]) je programovací jazyk.
</translate>

Odkazy na stránce:

<span id=culture></span>
<translate>
== Kultura ==

Lorem ipsum dolor.

...

Další informace o jídle naleznete v [[#culture|sekci o kultuře]].
</translate>
Seznamy Seznamy mohou být dlouhé, takže je možná budete chtít rozdělit na více částí, například v pěti nebo méně položkách následovně. Udělejte tak pouze v případě, že jsou položky dostatečně nezávislé na tom, aby byly přeloženy samostatně ve všech jazycích, nevytvářejte "lego zprávy": například se musíte vyhnout rozdělení jedné věty na více jednotek nebo oddělit logicky závislé části, které se mohou ovlivnit navzájem (například s ohledem na interpunkci nebo styl seznamu). Chcete-li rozdělit seznam, použijte $translate-tags. Nevkládejte nové řádky, protože by to přerušilo výstup HTML.

Do so only if the items are sufficiently independent to be translated separately in all languages: don't create "lego messages". For instance, you must avoid to split a single sentence in multiple units, or to separate logically dependent parts which may affect each other (with regard to punctuation or style of the list, for instance). To split a list, use <translate>-tags for each item without including leading asterisks/hashes/semicolons. Do not insert blank lines as this will break the HTML output.

* <translate>* Obecné zásady</translate>
* <translate>* Nadpisy</translate>
* <translate>* Obrázky</translate>
* <translate>* Tabulky</translate>

or

<translate>
Please visit:
* our main page
* then the FAQ page.
</translate>
Čísla U čísel a dalších nelingvistických prvků můžete chtít vytáhnout skutečné číslo z překladu a učinit z něj proměnnou. To má několik výhod:
 • Můžete aktualizovat čísla, aniž by došlo ke zneplatnění překladu,
 • Překladová paměť bude mnohem lépe fungovat, když bude čísla, která se mohou změnit ignorovat.
<translate>
Příjem tento měsíc <code><tvar|income>{{FORMATNUM:3567800}}</></code> EUR
</translate>

Všimněte si, že to zabrání překladatelům v lokalizaci čísla provedením převodu měny. Volání FORMATNUM zajišťuje, že číslo je správně formátováno v cílovém jazyce.

Šablony Šablony mají různé funkce a účely. Nejlepší řešení závisí na tom, pro co je šablona určena. Pokud šablona není součástí delšího odstavce, měla by být vynechána, pokud nemá parametry, které je třeba přeložit. Pokud šablona sama o sobě nemá žádný jazykový obsah, nemusíte pro samotnou šablonu nic dělat. Příklad šablon přeložených s překladem stránky viz navigace. Chcete-li použít tuto šablonu, musíte mít jinou šablonu podobnou {{Translatable navigation template}}, protože ji již nemůžete zahrnout do {{TemplateName}}. Toto zatím není poskytováno samotným rozšířením Překladače, ale je to v plánech.

Dalším způsobem je použít k překladu šablony nestrukturovaný překlad prvků, ale pak bude jazyk šablony následovat jazyk uživatelského rozhraní, nikoli jazyk stránky, kterou si prohlíží.

Attributes By default the Translate extension may wrap outdated translation units to highlight them and untranslated units to set proper language metadata.

In some circumstances the additional markup added by this wrapping is not suitable.

<abbr title="<translate nowrap>Frequently asked questions</translate>"><translate>FAQ</translate></abbr>
Translation language (zavedeno od 5e8106cdc353) When text is using language-dependent formatting methods, a mismatch may appear for untranslated sections.

{{TRANSLATIONLANGUAGE}} can be used to avoid that.

2020-09-15 is {{#time:l|2020-09-15|{{TRANSLATIONLANGUAGE}}}}

The above input may render as:

 • angličtina: 2020-09-15 is Tuesday.
 • finština: 2020-09-15 on tiistai.

Without the magic word, untranslated text on a Finnish translation page would render as:

 • 2020-09-15 is tiistai

Úpravy původního textu

Základní pravidla:

 • Vyhýbej se změnám
 • Když už musíš něco měnit, tak se snaž dělat změny co nejmenší
 • A nepřidávej svévolně další identifikátory zpráv

Identifikátory zpráv. Je-li stránka označena k překladu, přidá systém do zdrojového kódu původní stránky před každou zprávu, která se bude překládat unikátní identifikátor. Viz níže uvedený příklad. Tyto identifikátory jsou pro fungování překládacího systému zcela zásadní, protože se využívají i pro sledování změn u překládaných zpráv. Nikdy byste neměli přidávat značky jednotek sami. Značky jsou vždy na řádku před jednotkou nebo, pokud začíná záhlavím, za prvním záhlavím na stejném řádku. Různé umístění záhlaví je nutné, aby úpravy sekce fungovaly podle očekávání.

<translate>
== Birds == <!--T:1-->
Birds are animals which....

<!--T:2-->
Birds can fly and...
</translate>

Změny v překládaném textu. S velkou pravděpodobností dříve či později budete chtít opravit překlep, gramatickou chybu, nebo provést nějakou jinou změnu původního textu. Po takové změně je třeba znovu označit stránku k překladu. Ještě předtím se můžete podívat, jaké změny v textu byly provedeny. Většinou jde o změny, které na již zhotovený překlad nemají zásadní vliv, proto můžete zabránit jeho zneplatnění: překladatel si bude moct zobrazit změny, až bude zprávy případně aktualizovat.

Nový text na stránce. Nový text můžete přidat kamkoliv do prostoru vymezeného tagy <translate>. Důležité je, aby byl od již přeloženého textu oddělen alespoň jedním prázdným řádkem. Systém ho pak bude akceptovat jako novou zprávu k přeložení. Pokud potřebujete přidat nový text jinam, tak ho jednoduše uzavřete do tagu <translate>. Nepřidávejte žádné identifikátory. Systém si je udělá sám.

Odstranění překládané zprávy. Text se musí odstranit včetně identifikátoru zprávy.

Rozdělení textu. Již přeložený text můžete rozdělit na dvě samostatné zprávy tím, že jej rozdělíte prázdným řádkem a nebo tím, že jej rozdělíte na dvě samostatné části vymezené tagem <translate>. Původní identifikátor můžete ponechat, jako součást bloku původní zprávy. V takovém případě bude překladatel pouze aktualizovat obsah textové zprávy spojené s původním identifikátorem. Druhá možnost je, původní identifikátor odstranit. Z hlediska systému pak půjde o nové zprávy a při opětovném označení stránky k překladu si pro ni vytvoří nové identifikátory.

Původní stav Po zachování identifikátoru Po odstranění indentifikátoru
<!--T:1-->
Cat purrs. Dog barks.
<!--T:1-->
Cat purrs.

<!--T:2--> (Přidáno po přeznačkování)
Dog barks.
<!--T:2--> (Přidáno po přeznačkování)
Cat purrs.

<!--T:3--> (Přidáno po přeznačkování)
Dog barks.
Kissa kehrää. Koira haukkuu. Kissa kehrää. Koira haukkuu.

Dog barks.

Cat purrs.

Dog barks.

Sloučení překládaných zpráv. Pokud sloučíte několik zpráv do jedné, tak odstraňte všechny nadbytečné identifikátory. Ponechte jen ten, který označuje zprávu, která se bude aktualizovat.

Přeskupení zpráv. Překládané textové bloky můžete v rámci stránky libovolně přesouvat, aniž by tím došlo ke zneplatnění překladu. Podmínkou je, že s textem přesouváte i příslušný identifikátor zprávy.

Předtím, než označeníte novou verzi stránky k překladu, pamatujte na to co to obnáší, především myslete na to, že překladatelé budou muset texty znovu přeložit, pokud se jejich obsah změnil. Také berte v úvahu, že není dobré dělat takové změny, které by vedly k mrhání časem překladatelů. Pokud původní stránka obsahuje více změn, které nejsou zcela zásadní, je lepší počkat, až se její obsah ustálí a teprve pak znovu označit stránku k překladu.

Nepoužívané přeložené zprávy se automaticky neodstraní, ale z hlediska fungování celého systému to neznamená nějaký zásadní problém.

Přechod na překlad stránky

Pokud převádíte stránky před použitím systému pro překlad stránek, možná budete chtít migrovat stránky do nového systému. Alespoň ty, u nichž očekáváte nové překlady a chcete statistiky. Pravděpodobně budete mít existující šablony pro přepínání jazyků a možná odlišné konvence pojmenování stránek.

Migraci můžete zahájit vyčištěním, označením a označením zdrojové stránky. Během migrace starých překladů si můžete ponechat existující šablony pro přepínání jazyků. Pokud vaše stránky dodržují konvenci pojmenování podstránek jazykových kódů, budou po označení zdrojové stránky k překladu nahrazeny zdrojovým textem, ale budete mít stále přístup k překladům z historie.

Tento úkol byl částečně automatizován Special:PageMigration, který vedle sebe zobrazuje zdrojovou a cílovou jednotku a umožňuje uživateli upravovat jednotky poskytováním sady funkcí uvedených dále na této stránce.

Jak používat?

 
Snímek obrazovky zobrazující příklad použití Special:PageMigration pro „Help:Special pages“ jako název stránky a „fr“ jako kód jazyka.
 1. Přejít na Special:PageMigration
 2. Zadejte název stránky a kód jazyka. Například „Help:Special pages“ & „fr“
 3. Zdrojový text, který byl pomocí Translate rozdělen do jednotek, a importované překlady se zobrazí vedle sebe s určitým počátečním zarovnáním.
 4. Pomocí akce k dispozici pro každou jednotku ručně proveďte zbývající zarovnání
 5. Vzhledem k tomu, že přeložené jednotky lze upravovat, proveďte potřebná ruční vylepšení (pro přidání překladových proměnných, opravení odkazů a označení atd.)
 6. Klikněte na tlačítko „Uložit“. Tím se vytvoří stránky v oboru názvů Překlady ve formátu Translations:Page/<translation unit identifier>/<language code>. Staré překlady byly importovány do Translate.
 7. Pokud chcete import zrušit, klikněte na tlačítko „Zrušit“(Cancel).

Dostupné akce

Každý řádek sestávající ze zdrojové a cílové jednotky má sadu akčních ikon. Používají se takto:

 1. Add (Přidat): Kliknutím na tuto akční ikonu přidáte novou prázdnou jednotku pod stávající. Tuto funkci použijte, pokud chcete rozdělit aktuální jednotku a potřebujete jednotku níže.
 2. Swap (Zaměnit):: Kliknutím na tuto akční ikonu zaměníte obsah aktuální jednotky s jednotkou pod ní. Tuto funkci můžete použít, když jsou jednotky nesprávně zarovnány kvůli odlišnému uspořádání sekcí. Nebo když potřebujete přetáhnout jednotku pod nebo nad. V obou případech si pamatujte, že se zaměňuje za jednotku dole a nevytváří žádné další jednotky.
 3. Delete (Smazat): Kliknutím na tuto akční ikonu zcela odstraníte odpovídající cílovou jednotku ze stránky a posunete zbývající cílové jednotky o jednu jednotku nahoru. Použijte k odstranění nežádoucího obsahu, jako je kód, nebo importovaných překladů, které jsou zcela ve zdrojovém jazyce. Poznámka: toto je neodvolatelná akce (v aktuální relaci).

Odstraňování problémů

 1. Pokud označíte stránku k překladu a okamžitě přejdete na speciální stránku a zkusíte importovat překlady, může se zobrazit chybová zpráva jako „Stránka <page-name>/<language-code> neobsahuje staré překlady“. Důvodem je, že FuzzyBot dosud neuzavřel zprávy na staré stránce: nástroj nenajde úpravu na FuzzyBot na stránce překladu. V takovém případě jednoduše počkejte, až FuzzyBot odvede svou práci. Po zobrazení úpravy můžete pokračovat s importem.
 2. Po stisknutí tlačítka „Uložit“ chvíli počkejte. Zatímco pozadí tlačítka zůstává šedé, probíhá importování neprázdných jednotek. Po opětovném zbarvení tlačítka je import dokončen.

Tipy

 1. Migrace bude snazší, pokud nejprve (před značkou k překladu) zkontrolujete, zda jsou existující překlady podobné původnímu anglickému textu, a ručně upravíte strukturu stránek: přerušte odstavce a seznamy, přidejte chybějící záhlaví (i když jsou prázdná).
 2. Bude užitečné zkontrolovat výsledek v jádru překladového rozhraní - některé jednotky mohou být okamžitě označeny jako zastaralé z důvodu chybových značek nebo pokud nebyly přidány všechny překladové proměnné.
 3. Překlad názvu stránky bude nutné přidat ručně. Pokud neznáte velmi dobře jazyk importované stránky, můžete zkusit najít překlad názvu stránky mezi odkazy zde nebo někdy v přesměrování. Poznámka: Nepřekládejte prosím obor názvů, ponechte jej nepřekládaný.