Manual:Installation requirements/ca

This page is a translated version of the page Manual:Installation requirements and the translation is 17% complete.
Outdated translations are marked like this.

A més a més del programari, una instal·lació MediaWiki estàndard ha de disposar dels següents requisits:

 • Un servidor web és necessari per enviar les pàgines generades al vostre navegador.
 • PHP és necessari per executar el programari.

A més a més, existeixen diverses dependències opcionals que són necessàries si voleu utilitzar funcionalitats avançades (veure dessota).

Si el vostre lloc web és hostatjat (és a dir si no teniu control directe sobre ell), llavors contacteu amb els administradors o la societat d'allotjament per saber si hi són instal·lats.

To run MediaWiki maintenance scripts, you will need command line access.

One-download installation

If you are using Linux, it's best to install the Apache web server, PHP, and the MariaDB database server using your package manager. On Debian and Ubuntu, do the following:

sudo apt-get install php php-apcu php-common php-intl php-json php-mbstring php-mysql php-xml mariadb-server apache2

Software bundles

On other operating systems, use a software bundle like XAMPP from https://www.apachefriends.org to install and configure all of the important packages – Apache web server, PHP, and MariaDB – with only one download. It is available for Linux, Windows, Mac and Solaris. As of gener 2021, the latest version of XAMPP includes PHP 8.0 (MediaWiki requires at least 7.4.3).

Alternatively, if you run Mac OS, you can use MAMP, which is the equivalent to XAMPP. MAMP includes the ability to run the Apache web server and a MySQL database. It is available for both Windows and Mac, but is generally used on Mac instead of Windows.

Web server

In order to serve wiki pages to browsers, MediaWiki requires some web server software. Often you will not have a choice of which software to use – it will be the one provided by your hosting provider.

MediaWiki is broadly compatible with all major web servers that can invoke a compatible version of PHP. La majoria de les instal·lacions utilitzen el servidor web Apache, disponible a la [$apachedownload pàgina oficial de baixades]. Nginx (configuration example) is a good choice as well.

PHP

PHP és el llenguatge de programació amb el qual s'ha escrit MediaWiki i és requerit per fer funcionar el programari.

 • Per a la darrera versió estable de MediaWiki, cal almenys PHP 7.4.3.

See the page on Compatibility for further information.

MediaWiki is not compatible with PHP 7.4.0 - 7.4.2 due to an upstream bug. Use PHP 7.4.3+ instead. See task T246594 for more information.
If using PHP8, it is recommended to use MediaWiki 1.38.4+, or 1.39 or higher. PHP8 is not in use by Wikimedia wikis, and thus gets less testing, but other groups do use MediaWiki with PHP8 without issue. If you encounter any bugs when using MediaWiki with PHP8, please report them. See task T248925 for more information.
 • Les següents extensions són necessàries:

Observeu que ambdues són habilitades a PHP per defecte.

But some host providers may only provide basic LAMP or LNMP environment. In that case you should install these extensions manually.

  • In Debian/Ubuntu, the following command can install PHP and the extensions listed above: sudo apt install php php-calendar php-dom php-fileinfo php-intl php-json php-mbstring php-xml php-xmlreader
 • If using graphical hosting control panel software such as cPanel, you can often use "Select PHP Version" (PHP Selector) to check and enable extensions. (example error message: "You are missing a required extension to PHP that MediaWiki requires to run. Please install: intl")
 • On most Debian/Ubuntu-based distros the php-mysql package is required if you want MediaWiki to use MySQL.
 • Some features of MediaWiki may require PHP functions that execute external processes, like image thumbnailing, that some cheap hosts usually disable.

Please take this into consideration if you plan to install MediaWiki on a shared host.

 • MediaWiki extensions may require additional PHP features, e.g. VisualEditor requires libcurl support (php-curl on Debian/Ubuntu-based distros).

Si necessiteu compilar PHP des del codi font, vegeu PHP configuration per a les opcions de compilació que pertoquen a MediaWiki.

Servidor de base de dades

MediaWiki emmagatzema tots els texts i les dades (articles, detalls sobre els usuaris, sistema de missatges, etc.) en una base de dades que pot ser capaç de compartir-los amb altres aplicacions web (phpBB, etc.). Necessitareu un dels servidors de base de dades següents per executar la darrera versió de MediaWiki:

Using MariaDB or MySQL is recommended as Wikimedia uses MariaDB. Any other database servers are less tested and you may likely run into some bugs.

MediaWiki no longer supports using Oracle or Microsoft SQL Server as of version 1.34 .

Alguns usuaris troben útil instal·lar altres paquets informàtics com phpMyAdmin (MySQL/MariaDB) o phpPgAdmin (Postgres) per ajudar-los a administrar el servidor de base de dades. Some hosting services also provide such software.

Requisits de maquinari

Els requisits mínims recomanats són disposar de 256 MB de RAM per a un servidor web sobre una sola màquina amb una memòria de 40 MB, però per a un lloc web molt utilitzat o un lloc on les importacions d'imatges són permeses no n'hi haurà suficient. Alguns usuaris han notificat que han aconseguit executar MediaWiki sobre un ordinador amb només 48 MB de RAM.

The install size can be reduced to around 50MB for a developer install and to around 26MB for a non-developer, end-user install. See Manual:Reduce size of the installation .

Dependències opcionals

 • ImageMagick o GD són necessaris per ales Special:MyLanguage/Manual:Image_administration#Image_thumbnailing.
 • TeX és necessari per a anunciar formules matemàtiques. In most Debian/Ubuntu-based distros, this is in the texlive package.
 • 'Accés a la shell' és necessari per executar Maintenance scripts ; actualitzar MediaWiki pot ser més difícil sense això.
 • GNU diff3 can be provided to automatically resolve conflicts.

Vegeu també

 • Compatibility , for information about how MediaWiki's installation requirements are likely to change in the future