Help:Strona użytkownika

This page is a translated version of the page Help:User page and the translation is 82% complete.
PD Uwaga: Jeżeli edytujesz tę stronę, to umieszczając na niej treści wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego materiału na podstawie wolnej licencji CC0. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strony Pomocy w Domenie Publicznej. PD

Strona użytkownika jest to strona o użytkowniku wiki posiadającym na niej konto i najprawdopodobniej ją rozwija.

Każdy kto się zarejestrował może stworzyć swoją własną stronę użytkownika. Odsyłacz do Twojej strony użytkownika znajduje się na górze po prawej stronie. Co ważniejsze, inni zobaczą odsyłacze do Twojej strony użytkownika z wielu miejsc, które ułatwiają współpracę na wiki. Obejmuje to strony “Ostatnie zmiany” i “historia strony” (Zobacz Help:Śledzenie zmian ). Możesz również umieścić odsyłacz do Waszej strony użytkownika wewnątrz treści strony wiki, co jest przydatne głównie na stronach dyskusji podczas podpisywania się.

Jeżeli nie zarejestrowałeś się, identyfikujesz się swoim własnym adresem IP. Ale w tym etapie nie będzie żadnej strony użytkownika ani strony rozmowy. Strona rozmowy tego użytkownika IP tworzy się automatycznie, gdy do niego dodany jest pierwszy artykuł. Następnie można utworzyć stronę użytkownika adresu IP.

Co umieścić na swojej stronie użytkownika

Strony użytkowników są równie wszechstronne jak każda inna strona wiki. Będzie to strona całkowicie o Was, więc, ogólnie mówiąc, ludzie pozwolą Wam na swobodne pisanie na Waszej stronie w dowolnym układzie jaki Wam się spodoba. Ta cecha pozwala innym ludziom dowiedzieć się kim jesteście i scalić wspólnotę sieciową. Uważajcie ją za stronę "profilu". Możecie wedle woli nadmienić skąd jesteście i czym się zajmujecie. Możecie również opisać ogólnie Wasze główne obszary zainteresowań w nawiązaniu do tematu wiki i opisać wkład jaki wnieśliście lub obszary w których zamierzacie dostarczać treści. It's a feature to help other people know who you are, and to bring the online community closer together. Think of it as a “profile” page. You might like to mention where you are from and what your job is. You can also state what your main areas of interest are in relation to the topic of the wiki, and describe contributions you have made or areas where you are interested in contributing.

Brudnopis użytkownika / obszar rozwojowy

Możesz użyć swojej strony użytkownika jako brudnopisu, obszaru dla tworzenia pomysłów bez zaśmiecania głównej przestrzeni nazw (zobacz Help:Przestrzenie nazw ). Jeśli włączone jest obsługiwanie podstron (zobacz $h-subpg), mogą być przydatne do stworzenia podstron dla swojej strony użytkownika. Niemniej jednak powinieneś unikać wkładania zbyt wiele wysiłku wewnątrz własnego obszaru wiki. Śmiało! Redaguj główne artykuły wiki! Jeśli Twoja witryna wiki posiada wspólną stronę Piaskownicy, możesz również jej użyć dla szybkich (nietrwałych) prób zapisu wiki. If subpages are enabled (see Help:Podstrony ), you may find them useful for creating subpages under your user page. However, you should avoid expending too much effort within your own area of the wiki. Bądź odważny! Edytuj główne artykuły w wiki! Jeśli wiki ma wspólną stronę Sandbox'a, możesz ją również użyć do szybkich (nie stałych) eksperymentów wiki.

Strony innych użytkowników

Jak wymieniono powyżej, odsyłacze do stron innych użytkowników zobaczycie w różnych miejscach rozsianych po całej witrynie wiki.

Wkład użytkownika

Kiedy oglądacie stronę innego użytkownika, w zestawie “tools” paska nawigacji pojawia się dodatkowy odsyłacz “user contributions", który przeniesie Was do spisu wszystkich dokonań redakcyjnych owego użytkownika. Możecie i wykorzystać do zaznajomienia się z twórczością tego użytkownika lub dla śledzenia szkodliwych zmian dokonywanych przez użytkownika który sprawia kłopoty. This takes you to a list of all of this user's wiki edits. Use this to get an idea of how prolific a contributor somebody is, or to track down edits made by a user who is causing trouble/making bad wiki edits.

Zmiana zawartości strony innej osoby

Ogólnie zmienianie czy przepisywanie zawartości strony innego użytkownika uważa się za przejaw złego wychowania. Redakcja nie jest zabroniona, ale powinniście unikać dodawania informacji (a zwłaszcza osądów), które mogłyby być błędnie uznane za pochodzące od tego użytkownika, w okolicznościach w których mogłoby to wywołać zamęt. Jednak niektóre rodzaje zmian są szeroko przyjęte i raczej nie spowodują zamieszania: Nie powinieneś zmieniać treści na czyjejś stronie bez jej zgody. Edycja nie jest zabroniona, ale należy unikać dodawania informacji (lub zwłaszcza opinii), które mogą być błędnie interpretowane jako pochodzące od tego użytkownika, w sytuacjach, w których może to potencjalnie powodować niepokój. Niektóre rodzaje edycji są powszechnie akceptowane i nie mogą powodować rozruchu:

  • Naprawa odsyłaczy wewnętrznych strony przeniesionej lub usuniętej,
  • Naprawa zerwanych odsyłaczy zewnętrznych,
  • Kategoryzowanie stron użytkowników lub poprawa ich kategoryzacji.
  • Naprawa złamanych połączeń zewnętrznych
  • Kategoryzacja lub ustanawianie kategorii stron użytkowników.

Strony pogawędki użytkownika

Every user page has an associated talk page; a "user talk page". This is a special kind of talk page, for leaving messages directed at a particular user. Zobacz także Pomoc:Strona czatu#Strona czatu użytkownika.

Odsyłacz do strony użytkownika czytającego

Aby utworzyć odsyłacz do własnej strony czytelnika, użyjcie odsyłacza Special:MyPage. Bardzo podobnie, żeby utworzyć odsyłacz do własnej strony pogawędki, użyjcie odsyłacza Special:MyTalk.