အကူအညီ : အသုံးပြုသူ စာမျက်နှာ

This page is a translated version of the page Help:User page and the translation is 10% complete.
PD မှတ်ချက် ဤစာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မှုပြုလုပ်သည်နှင့် သင်၏ပံ့ပိုးကူညီမှုကို CC0။ အောက်တွင်ဖြန့်ချိရန် သဘောတူသည်ဟု မှတ်ယူသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် အများသုံးဒိုမိန်းအတွတ်အကူအညီ စာမျက်နှာများ တွင် ကြည့်ရှုပါ။ PD

user page သည် wiki ရှိ အကောင့်တစ်ခုရှိ ဝီကီအသုံးပြုသူတစ်ဦးအကြောင်း စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မည်သူက (အများဆုံး ဖြစ်နိုင်သည်) သည် ပံ့ပိုးကူညီသူဖြစ်သည်။.

စာရင်းသွင်းပြီးပါက၊ သင်၏အသုံးပြုသူအကောင့်ကို ဖန်တီးထားသော်လည်း သင့်တွင် အသုံးပြုသူစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် စကားပြောစာမျက်နှာ မရှိသေးပါ။ ထို့နောက် သင့်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုသူစာမျက်နှာကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ သင့်အသုံးပြုသူစာမျက်နှာကို ညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင် လင့်ခ်ချိတ်ထားသည်။ More importantly, others will see links to your user page from various places which assist wiki collaboration. This includes the "လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ" and "စာမျက်နှာ ရာဇဝင်" displays (See Help:Tracking changes ). You can also link to your user page within text of a wiki page, which is mainly useful on talk pages when you sign your name.

If you have not registered, you are identified by your own IP address. But at this stage no user page nor talk page will exist. The talk page of this IP user creates automatically when the first article is added to it. You can then create the user page of the IP address.

User pages are just as flexible as any other wiki page, and it's a page all about you, so generally people will leave you to freely write your user page in whatever format you like. It's a feature to help other people know who you are, and to bring the online community closer together. Think of it as a “profile” page. You might like to mention where you are from and what your job is. You can also state what your main areas of interest are in relation to the topic of the wiki, and describe contributions you have made or areas where you are interested in contributing.

User scratchpad / development area

You can use your user page as a scratchpad. An area for developing ideas without cluttering the main namespace (see Help:Namespaces ). If subpages are enabled (see Help:Subpages ), you may find them useful for creating subpages under your user page. However, you should avoid expending too much effort within your own area of the wiki. Be bold! Edit the main wiki articles! If your wiki has a shared Sandbox page, you can also use it for quick (non-permanent) wiki experimentation.

Other people's user pages

As mentioned above, you will see links to other people's user pages, in various places throughout the wiki.

User Contributions

When viewing another person's user page, an additional link "အသုံးပြုသူ ပံ့ပိုးမှုများ" appears in the "ကိရိယာများ" of the sidebar. This takes you to a list of all of this user's wiki edits. Use this to get an idea of how prolific a contributor somebody is, or to track down edits made by a user who is causing trouble/making bad wiki edits.

Editing someone else's page

It's generally considered bad etiquette to rewrite or reword another person's user page. You should not change content on someone else’s user page without their permission. Editing is not disallowed, but you should avoid adding information (or especially opinions) which might be misinterpreted as coming from that user, in situations where this could potentially cause upset. Some types of edit are widely acceptable, and unlikely to cause upset:

  • Fixing internal links, when a page has been moved or deleted
  • Fixing broken external links
  • Categorizing or fixing categories of user pages.

User talk pages

Every user page has an associated talk page; a "user talk page". This is a special kind of talk page, for leaving messages directed at a particular user. See Help:Talk pages#User talk pages.

Link to the reader's user page

To create a link to the user page of the user that clicks that link, use Special:MyPage. Similarly, to link to the user talk page, use Special:MyTalk.