Help:Growth/Tools/How to claim a mentee/pl

This page is a translated version of the page Help:Growth/Tools/How to claim a mentee and the translation is 64% complete.
Outdated translations are marked like this.
Poniższa procedura dotyczy jedynie wiki, na których są włączone narzędzia dla nowicjuszy z projektu Growth .
Formularz przejmowania opieki w projekcie Growth
Ta funkcja jest dostępna na wszystkich Wikipediach, gdzie lista mentorów została utworzona i aktywowana. Pozwala to mentorom na przydzielenie podopiecznego innemu mentorowi, aby pracować z nim nad jego pierwszymi krokami na wiki.

Kontekst

Od maja 2019, zespół Growth pracuje nad Newcomer homepage project. Funkcja jest na razie dostępna na ograniczonej liście wiki. This feature is only available on a short list of wikis.

Jednym z elementów tego projektu jest program mentorski dla osób, które założyły konto. Taki wiki-przewodnik(-czka) jest losowo wybierana z listy ochotników i przydzielana do nowicjusza czy nowicjuszki. This mentor is randomly selected from the list of experienced users who volunteered to be mentors.

Początkowo nie było możliwości zmiany automatycznych przydziałów. Powodowało to jednak problemy jeśli ktoś prowadził kurs i miał konkretną grupę osób pod swoją opieką. Z tego powodu, w styczniu 2020, dodana została możliwość przejęcia pod swoją opiekę nowych kont.

Since January 2020, it is possible for any listed mentor to change the assigned mentor for any newbie.

Od listopada 2020 r. możliwe jest zarejestrowanie się jako mentor, który może ubiegać się tylko o podopiecznych, ale nie jest przypisany do losowych mentorów. Procedura zgłaszania podopiecznego jest taka sama, jak w przypadku zwykłych mentorów. Aby włączyć tę funkcję, wiki musi stworzyć osobną listę i poprosić o zmianę konfiguracji. Więcej na ten temat można znaleźć w informacji o osobnej liście. To enable this feature, a wiki needs to create a separate list, and ask for a configuration change to be made. For more information, see information about separate list.

Jak to zrobić

 
Powiadomienie jakie zobaczy nowicjusz(-ka) po przyjęciu pod twoje skrzydła

Możesz przejąć opieką nad nowicjuszem(-ką) następująco:

  1. Sprawdź edycje swojego podopiecznego, aby zobaczyć, czy już współpracował ze swoim mentorem. Jeśli tak, poinformuj mentora o swoim działaniu. If so, please inform the mentor about your action.
  2. Przejdź na pl:Special:ClaimMentee.
  3. Wpisz nazwę konta osoby, którą chcesz wziąć pod swoje skrzydła; opcjonalnie, możesz również wprowadzić kilku podopiecznych jednocześnie
  4. Wpisz powód (na przykład: „Uczę tej osoby w moim wiki-kursie”)
  5. Zatwierdź formularz.

Akcja będzie udana nawet dla osób, które nie miały wcześniej przewodnika(-czki). Niestety nie włącza to modułu Strony domowej (jeśli jej nie mieli). Zobacz informacje jak włączyć Stronę domową.

Wszelkie zdarzenia w tym interfejsie są rejestrowane w ogólnym logu: Special:Log. Jeśli chcesz uzyskać tylko listę zdarzeń do związanych z projektem Growth, to użyj: Special:Log/growthexperiments.

Zmiana przewodnika(-czki) generuje powiadomienie dla nowicjusza(-ki).

Jest to zarówno powiadomienie zachęca do kontaktu z nowym przewodnikiem(-czką).

Nowicjusz(-ka) nie może sama zmienić przewodnika(-czki). Musi poprosić inną osobę o dokonanie przejęcia.

Zobacz też