Help:Formatering

This page is a translated version of the page Help:Formatting and the translation is 91% complete.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information.
PD

Man kan formatera sin text genom att använda wikimarkering. Det består av vanliga tecken som stjärnor, apostrofer eller likhetstecken som har en speciell funktion på wikin, ibland beroende på deras position. För att till exempel formatera ett ord kursivt, så inkluderar man två apostrofer ''så här''

Textformatering

Beskrivning Inmatning Resultat
Teckenformatering (i rad) - tillämpas varsomhelst
Kursiv text
''kursiv''

kursiv

Fet text
'''fet'''

fet

Fet och kursiv
'''''fet & kursiv'''''

fet & kursiv

Ingen wikiformatering
<nowiki>ingen [[wiki]]''formatering''</nowiki>

ingen [[wiki]]''formatering''

Avsnittsformatering - endast i början av raden
Avsnittsrubriker i olika nivåer
== Nivå 2 ==

=== Nivå 3 ===

==== Nivå 4 ====

===== Nivå 5 =====

====== Nivå 6 ======

 • Hoppa över nivå 1, detta är samma som sidans rubrik.
 • Skriv inget på raden efter avslutande lika med-tecken.
 • Om det finns fyra eller fler rubriker skapas automatiskt en innehållsförteckning (så länge inte det magiska ordet __NOTOC__ är närvarande).

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5
Nivå 6
Vågrät linje
Text före
----
Text efter

Text före


Text efter

Punktlista
* Börja varje rad
* med en [[:sv:asterisk|asterisk]] (*).
** Fler asterisker ger djupare
*** och djupare nivåer.
* Radbrytningar<br/>bryter inte nivåer.
*** Men att hoppa över nivåer skapar tomma mellanrum.
Alla nya rader avslutar listan.

* kombinera punktlista
** med definition
::- definition
** skapar tomma mellanrum

* kombinera punktlista
** med definition
*:- definition
** utan tomma mellanrum

* punktlista
:- definition
:* underlista som inte skapar tomma
:* mellanrum efter definition
 • Börja varje rad
 • med en asterisk (*).
  • Fler asterisker ger djupare
   • och djupare nivåer.
 • Radbrytningar
  bryter inte nivåer.
   • Men att hoppa över nivåer skapar tomma mellanrum.

Alla nya rader avslutar listan.

 • kombinera punktlista
  • med definition
- definition
  • skapar tomma utrymmen
 • kombinera punktlista
  • med definition
  - definition
  • utan tomma mellanrum
 • punktlista
- definition
 • underlista som inte skapar tomma
 • mellanrum efter definition
Numrerad lista
# Börja varje rad
# med ett [[:sv:nummertecken|nummertecken]] (#).
## Fler nummertecken ger djupare
### och djupare
### nivåer.
# Radbrytningar <br/>bryter inte nivåer.
### Men att hoppa över nivåer skapar tomma mellanrum.
# Tomma rader

# avslutar listan och inleder en ny.
Varje ny början avslutar
också listan.

<nowiki>#</nowiki> använder "nowiki"-taggar för att visa en faktisk (#) i början av en rad utan att tolka det som en numrerad lista.
 1. Börja varje rad
 2. med ett nummertecken (#).
  1. Fler nummertecken ger djupare
   1. och djupare
   2. nivåer.
 3. Radbrytningar
  bryter inte nivåer.
   1. Men att hoppa över nivåer skapar tomma mellanrum.
 4. Tomma rader
 1. avslutar listan och inleder en ny.

Varje ny början avslutar också listan.

# använder "nowiki"-taggar för att visa en faktisk (#) i början av en rad utan att tolka det som en numrerad lista.

Definitionslista
;objekt 1
: definition 1
;objekt 2
: definition 2-1
: definition 2-2
I slutet av raden, om den börjar med ett semikolon (;), kommer kolon (:) inte visas. Man kan komma runt detta och visa kolon med &#58;.
objekt 1
definition 1
objekt 2
definition 2-1
definition 2-2
Indragen text
: Enkelt indrag
:: Dubbelt indrag
::::: Multipla indrag

Lösningen kan hindra tillgängligheten.
Enkelt indrag
Dubbelt indrag
Multipla indrag
Blandning av olika typer av listor
# en
# två
#* två komma en
#* två komma två
# tre
#; tre objekt ett
#: tre definition ett
# fyra
#: fyra definition ett
#: det här ser ut som en fortsättning
#: och används ofta
#: istället <br /> för <nowiki><br /></nowiki>
# fem
## fem underrubrik ett
### fem underrubrik 1 underrubrik ett
## fem underrubrik två

Användandet av #: och *: är att betrakta som okonventionellt och kan skada tillgängligheten.
 1. en
 2. två
  • två komma en
  • två komma två
 3. tre
  tre objekt ett
  tre definition ett
 4. fyra
  fyra definition ett
  det här ser ut som en fortsättning
  och används ofta
  istället
  för <br />
 5. fem
  1. fem underrubrik ett
   1. fem underrubrik 1 underrubrik ett
  2. fem underrubrik två
Oformaterad text
 Inled varje rad med ett mellanslag.
 Texten är '''redan formaterad''' och
 ''markeringar'' '''''kan''''' göras.

Det här sättet att förformatera tillämpas bara på avsnittsformatering. Markering av teckenformateringar påverkar fortfarande.
Inled varje rad med ett mellanslag.
Texten är redan formaterad och
markeringar kan göras.
Oformaterad text
 <nowiki>Inled med ett mellanrum i första kolumnen,
(innan <nowiki>).

Sen kommer ditt blockformat
  behållas.

Detta är bra för att kopiera i kodblock:

def function():
  """dokumentationssträng"""

  if True:
    print True
  else:
    print False</nowiki>
Inled med ett mellanrum i första kolumnen,
(innan <nowiki>).

Sen kommer ditt blockformat
  behållas.

Detta är bra för att kopiera i kodblock:

def function():
  """dokumentationssträng"""

  if True:
    print True
  else:
    print False

Stycken

MediaWiki ignorerar vanliga radbrytningar. För att starta ett nytt stycke måste du lämna en tomrad emellan. Du kan också tvinga fram en radbrytning i en paragraf med HTML-taggen ‎<br />.

HTML-taggar

Vissa HTML-taggar tillåts i MediaWiki, till exempel ‎<code>, ‎<div> och ‎<span>. Dessa fungerar var du än sätter in dem.

Beskrivning Inmatning Resultat
Stryka under
(Visas som understruket i de flesta webbläsare)
<ins>Stryka under</ins>

eller

<u>Understruket</u>

Stryka under

eller

Understruket

Raderad
(Visas som överstruken i den flesta webbläsare)
<s>Överstruken</s>

eller

<del>Raderad</del>

Överstruken

eller

Raderad

Fixerad textbredd
<code>Källkod</code>
Källkod
Blockcitat
Texten innan
<blockquote>Blockcitat</blockquote>
Texten efter
If the quote contains multiple paragraphs the tags need to be on separate lines to display properly, i.e.:
<blockquote>
First paragraph.

Second paragraph.
</blockquote>

Texten innan

Blockcitat

Texten efter

Citat
<q>Det här är ett citat</q>
Q-elementet får inte användas istället för citationstecken som inte representerar citat; till exempel så är det olämpligt att använda q-elementet för att markera sarkastiska uttalanden.[1]
Det här är ett citat.
Kommentar
<!-- Det här är en kommentar -->
Kommentarer syns bara
i redigeringsrutan.

Kommentarer syns bara i redigeringsrutan.

Fullständig förformaterad text
<pre>
Texten är '''förformaterad''' och
''markeringar'' '''''kan inte''''' göras
</pre>

För att markera upp förformaterad text, kontrollera avsnittet Förformatera text i slutet av föregående tabell.
Texten är '''förformaterad''' och
''markeringar'' '''''kan inte''''' göras
Anpassad förformaterad text
<pre style="color: red">
Texten är ''förformaterad''
med en stil och
''markeringar'' '''''kan inte''''' göras
</pre>

En CSS-stil kan kallas inom attributet style.
Texten är ''förformaterad''
med en stil och
''markeringar'' '''''kan inte''''' göras

fortsatt:

Beskrivning Inmatning Resultat
Default preformatted text has a CSS attribute (white-space: pre-wrap;) to wrap the text according to available width
<pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
</pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
Customized preformatted text with disabled text wrapping
<pre style="white-space: pre;">
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
</pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.


Inserting symbols

Symbols and other special characters not available on your keyboard can be inserted in a multitude of ways. Many Operating Systems and browsers allow you to insert special characters through a menu option or Operating System panel. Additionally, you can use the WikiEditor or VisualEditor to insert them into the edit screen.

As a last resort, you can use a special sequence of characters. Those sequences are called HTML entities. For example, the following sequence (entity) &rarr; when inserted will be shown as right arrow HTML symbol → and &mdash; when inserted will be shown as an em dash HTML symbol —.


Hover over any symbol to reveal the entity that produces it. Some symbols not available in the current font will appear as empty squares.
HTML symbol entities
Á á Â â ´ Æ æ À à Α α & Å å Ã ã Ä ä Β β ¦ Ç ç ¸ ¢
Χ χ ˆ © ¤ ° Δ δ ÷ É é Ê ê È è Ε ε Η η
Ð ð Ë ë ƒ ½ ¼ ¾ Γ γ > Í í Î î ¡ Ì ì Ι ι
¿ Ï ï Κ κ Λ λ « < ¯ µ · Μ μ  
¬ Ñ ñ Ν ν Ó ó Ô ô Œ œ Ò ò Ω ω Ο ο ª º Ø ø Õ õ Ö
ö Φ φ Π π ϖ ± £ Ψ ψ " » ® Ρ ρ
Š š § ­ Σ σ ς ¹ ² ³ ß Τ τ Θ θ ϑ Þ þ ˜
× Ú ú Û û Ù ù ¨ ϒ Υ υ Ü ü Ξ ξ Ý ý ¥ ÿ Ÿ Ζ ζ
Beskrivning Inmatning Resultat
Upphovsrättssymbolen &copy;
©
Grekiska bokstaven delta &delta;
δ
Eurons valutasymbol &euro;

See the list of all HTML entities on the Wikipedia article List of HTML entities. Additionally, MediaWiki supports two non-standard entity reference sequences: &רלמ; and &رلم; which are both considered equivalent to &rlm; which is a right-to-left mark. (Used when combining right to left languages with left to right languages in the same page.)

HTML-taggar och symbolentiteter visade för sig (med och utan att tolka dem)

&amp;euro;  → &euro;
<span style="color: red; text-decoration: line-through;">Felstavning att rätta</span>  → Felstavning att rätta
&lt;span style="color: red; text-decoration: line-through;">Felstavning att rätta</span>  → <span style="color: red; text-decoration: line-through;">Felstavning att rätta</span>

Nowiki för HTML

‎<nowiki /> kan förbjuda (HTML) taggar:

 • <<nowiki />pre>  → <pre>

Men inte & symbolgenvägar:

 • &<nowiki />amp;  → &

För att skriva & symbolgenvägar som text, använd "&amp;" för att ersätta tecknet "&" (skriv t.ex. "&amp;nbsp;", vilket resulterar i "&nbsp;").

Annan formatering

Bortom den tidigare visade textformateringens markering följer här några andra formateringsreferenser:

Fler referenser finns på Help:Innehåll .

Referenser