Nápověda:Formátování

This page is a translated version of the page Help:Formatting and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény. PD

Zobrazení vašeho textu můžete ovlivnit pomocí wiki značek. Ty se tvoří pomocí standardních znaků jako je např. hvězdička, apostrof nebo znak rovnítka, které mají ve wiki speciální význam, v závislosti na tom kde a v jakém počtu jsou použity. Například chcete-li v textu zvýraznit slovo kurzívou (italic), stačí, když ho uzavřete mezi dva páry apostrofů, jako například ''zde''.

Značky pro formátování textu

Popis Napíšete Zobrazí se
Značkování v textu (inline) – lze používat všude
Text v kurzívě
''kurzíva''

kurzíva

Tučný text
'''tučně'''

tučně

Tučný text v kurzívě
'''''tučná kurzíva'''''

tučná kurzíva

Zobrazení bez interpretace wiki značek
<nowiki>ignoruji [[wiki]] ''značky''</nowiki>

ignoruji [[wiki]] ''značky''

Sekce (oddíly) – jejich zápis začíná vždy na počátku řádky
Úrovně sekcí (oddílů) a interpretace jejich nadpisů (záhlaví)
== Úroveň 2 ==

=== Úroveň 3 ===

==== Úroveň 4 ====

===== Úroveň 5 =====

====== Úroveň 6 ======

 • Úroveň 1, jedná se o úroveň názvu stránky.
 • Nezadávejte na řádek žádný text za koncová znaménka 'rovná se'.
 • Článek se čtyřmi a více nadpisy vytvoří automaticky tabulku s obsahem umístěnou v úvodu stránky. Pokud nenastavíte kouzelné slovo __NOTOC__.

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4

Úroveň 5
Úroveň 6
Horizontální čára
Předcházející text
----
Následující text

Předcházející text


Následující text

Seznam s odrážkami
* Začněte každý řádek
* [[Wikipedia:hvězdička|hvězdičkou]] (*).
** Více hvězdiček znamená hlubší
*** a hlubší úrovně.
* Konce řádků <br>nepřerušují úrovně.
*** Ale skákání úrovní vytváří prázdný prostor.
Jakýkoli jiný začátek seznam končí.

* seznam s odrážkami můžete kombinovat
** s odsazením
::- odsazení
** vytvoří místo odrážky odpovídají mezeru

* kombinace seznamu odrážek
** s definicí
*:- definice
** bez mezer

* seznam odrážek
:- definice
:* sublist, který nevytváří prázdné
:* mezery za definicí
 • Začněte každý řádek
 • hvězdičkou (*).
  • Více hvězdiček znamená hlubší
   • a hlubší úrovně.
 • Konce řádků
  nepřerušují úrovně.
   • Ale skákání úrovní vytváří prázdný prostor.

Jakýkoli jiný začátek seznam končí.

 • seznam s odrážkami můžete kombinovat
  • s odsazením
- odsazení
  • vytvoří místo odrážky odpovídají mezeru
 • kombinace seznamu odrážek
  • s definicí
  - definice
  • bez mezer
 • seznam odrážek
- definice
 • sublist, který nevytváří prázdné
 • mezery za definicí
Číslovaný seznam
# Začněte každý řádek
# se znakem [[Wikipedia:Number_sign|číslo]] (#).
## Více číselných znaků dává hlubší
### a hlouběji
### úrovně.
# Konce řádků <br>nepřerušují úrovně.
### Ale skákání úrovní vytváří prázdný prostor.
# Prázdné řádky

# po ukončení seznamu může začít nový seznam.
Každý start nového seznamu ukončí původní seznam.

<nowiki>#</nowiki> použijete-li značky "nowiki", zobrazí se na začátku řádku přímo znak mřížky (#), aniž by jej systém chápal jako číslovaný seznam.
 1. Začněte každý řádek
 2. se znakem číslo (#).
  1. Více číselných znaků dává hlubší
   1. a hlouběji
   2. úrovně.
 3. Konce řádků
  nepřerušují úrovně.
   1. Ale skákání úrovní vytváří prázdný prostor.
 4. Prázdné řádky
 1. po ukončení seznamu může začít nový seznam.

Každý start nového seznamu ukončí původní seznam.

# použijete-li značky "nowiki", zobrazí se na začátku řádku přímo znak mřížky (#), aniž by jej systém chápal jako číslovaný seznam.

Seznam definic
;položka 1
: definice 1
;položka 2
: definice 2-1
: definice 2-2
Žádné vložené dvojtečky (:) se nebudou zobrazovat, pokud řádek začíná středníkem (;). Pokud chcete, aby se dvojtečka zobrazila, napište &#58;.
položka 1
definice 1
položka 2
definice 2-1
definice 2-2
Odsazení textu
: Jedno odsazení
:: Dvojité odsazení
::::: Násobné odsazení

Toto řešení může narušit přístupnost.
Jedno odsazení
Dvojité odsazení
Násobné odsazení
Různé typy seznamů
# První
# Druhá
#* druhá odrážka jedna
#* druhá odrážka dva
# Třetí
#; třetí následující řádek tučně
#: třetí definice odrážky jedna
# Čtvrtá
#: čtvrtá definice odrážky jedna
#: vypadá to jako pokračování odstavce
#: a často se používá
#: místo <br> z <nowiki><br></nowiki>
# Pátá
## pátá odstavec 1
### pátá odstavec 1 pododstavec 1
## pátá odstavec 2

Použití #: a *: pro přerušení řádku v položce může také poškodit přístupnost.
 1. První
 2. Druhá
  • druhá odrážka jedna
  • druhá odrážka dva
 3. Třetí
  třetí následující řádek tučně
  třetí definice odrážky jedna
 4. Čtvrtá
  čtvrtá definice odrážky jedna
  vypadá to jako pokračování odstavce
  a často se používá
  místo
  z <br>
 5. Pátá
  1. pátá odstavec 1
   1. pátá odstavec 1 pododstavec 1
  2. pátá odstavec 2
Formátování textu
 Začněte každý řádek mezerou.
 Text je '''formátovaný''' a
 '''''lze''''' vkládat ''značky''.

Tento způsob formátování se týká pouze znakových řetězců. Značky pro formátování znaků jsou stále funkční.
Začněte každý řádek mezerou.
Text je formátovaný a
lze vkládat značky.
Formátování textových bloků
 <nowiki>Začněte mezerou v prvním sloupci,
(před <nowiki>).

Pak bude váš formát bloku
     udržován.

To je dobré pro kopírování bloků při programování:

def function():
  """dokumentační řetězec"""

  if True:
    print True
  else:
    print False</nowiki>
Začněte mezerou v prvním sloupci,
(před <nowiki>).

Pak bude váš formát bloku
     udržován.

To je dobré pro kopírování bloků při programování:

def function():
  """dokumentační řetězec"""

  if True:
    print True
  else:
    print False

Odstavce

MediaWiki ignoruje jednotlivé konce řádků. Pokud chcete začít nový odstavec, nechte prázdný řádek. Pomocí značky HTML ‎<br /> můžete vynutit zalomení řádku v odstavci.

HTML značky (tags)

Na MediaWiki jsou povoleny některé značky HTML, například ‎<code>, ‎<div> a ‎<span>. Platí kdekoli, kam je vložíte.

Popis Napíšete Zobrazí se
Vloženo
(Ve většině prohlížečů se zobrazí jako podtržené)
<ins>Vloženo</ins>

nebo

<u>Zdůraznit</u>

Vloženo

nebo

Zdůraznit

Smazáno
(Ve většině prohlížečů se zobrazí jako přeškrtnuté)
<s>Prorazit</s>

nebo

<del>Vymazáno</del>

Prorazit

nebo

Vymazáno

Text s pevnou šířkou
<code>Zdrojový kód</code>
Zdrojový kód
Bloková citace
Předcházející text
<blockquote>Bloková citace</blockquote>
Následující text
Pokud citace obsahuje více odstavců, musí být značky, aby se správně zobrazily, na samostatných řádcích, tj.:
<blockquote>
První odstavec.

Druhý odstavec.
</blockquote>

Předcházející text

Bloková citace

Následující text

Citáty
<q>Toto je citát</q>
Prvek q nesmí být použit místo uvozovek, které nepředstavují uvozovky. Například není vhodné používat prvek q k označení sarkastických výrazů. [1]
Toto je citát
Komentář
<!-- Toto je komentář -->
Komentáře jsou viditelné pouze
v editační zóně.

Komentáře jsou viditelné pouze v editační zóně.

Zcela předformátovaný text
<pre>
Text je '''předformátován''' a
'''''nelze''''' jej označit ''značkami''.
</pre>

Chcete-li označit předformátovaný text, zaškrtněte položku "Předformátovaný text" (Preformatted text) na konci předchozí tabulky.
Text je '''předformátován''' a
'''''nelze''''' jej označit ''značkami''.
Úpravy předformátovaného textu
<pre style="color: red">
Text je '''předformátován''' spolu 
se stylem a
'''''nelze''''' jej označit ''značkami''
</pre>

Styl CSS lze pojmenovat v atributu style.
Text je '''předformátován''' spolu 
se stylem a
'''''nelze''''' jej označit ''značkami''

pokračování:

Popis Napíšete Zobrazí se
Výchozí předformátovaný text pro zalomení textu podle dostupné šířky má atribut CSS (white-space: pre-wrap;).
<pre>
Tato dlouhá věta se používá k demonstraci zalomení textu. Díky této další větě je text ještě delší. Díky této další větě je text ještě delší.
</pre>
Tato dlouhá věta se používá k demonstraci zalomení textu. Díky této další větě je text ještě delší. Díky této další větě je text ještě delší.
Přizpůsobený předem naformátovaný text se zakázaným zalomením textu
<pre style="white-space: pre;">
Tato dlouhá věta se používá k demonstraci nezalomení textu. Díky této další větě je text ještě delší. Díky této další větě je text ještě delší.
</pre>
Tato dlouhá věta se používá k demonstraci nezalomení textu. Díky této další větě je text ještě delší. Díky této další větě je text ještě delší.


Vkládání symbolů

Symboly a další speciální znaky, které nejsou na klávesnici k dispozici, lze vkládat mnoha způsoby. Mnoho operačních systémů a prohlížečů umožňuje vkládat speciální znaky prostřednictvím možností nabídky nebo panelu operačního systému. Navíc je můžete pomocí WikiEditoru nebo VisualEditoru vložit na obrazovku úprav.

Jako další možnost můžete použít speciální kombinace znaků. Tyto sekvence se nazývají entity HTML. Například následující sekvence (entita) &rarr; se zobrazí jako šipka vpravo HTML symbol → a &mdash;, po vložení bude zobrazena jako em dash symbol HTML —.


Umístěním kurzoru nad libovolný symbol zjistíte znaky, které jej vytváří. Některé symboly, které nejsou k dispozici v aktuálním písmu, se zobrazí jako prázdné čtverečky.
Symbolové entity HTML
Á á Â â ´ Æ æ À à Α α & Å å Ã ã Ä ä Β β ¦ Ç ç ¸ ¢
Χ χ ˆ © ¤ ° Δ δ ÷ É é Ê ê È è Ε ε Η η
Ð ð Ë ë ƒ ½ ¼ ¾ Γ γ > Í í Î î ¡ Ì ì Ι ι
¿ Ï ï Κ κ Λ λ « < ¯ µ · Μ μ  
¬ Ñ ñ Ν ν Ó ó Ô ô Œ œ Ò ò Ω ω Ο ο ª º Ø ø Õ õ Ö
ö Φ φ Π π ϖ ± £ Ψ ψ " » ® Ρ ρ
Š š § ­ Σ σ ς ¹ ² ³ ß Τ τ Θ θ ϑ Þ þ ˜
× Ú ú Û û Ù ù ¨ ϒ Υ υ Ü ü Ξ ξ Ý ý ¥ ÿ Ÿ Ζ ζ
Popis Napíšete Zobrazí se
Symbol autorských práv &copy;
©
Symbol řeckého písmene delta &delta;
δ
Symbol měny euro &euro;

Podívejte se na seznam všech HTML entit v článku Wikipedie Seznam entit HTML. Kromě toho MediaWiki podporuje dvě nestandardní referenční entity: &רלמ; a &رلم;, které jsou považovány za ekvivalentní s &rlm;, což je značka zprava doleva. (Používá se při kombinaci jazyků zprava doleva s jazyky zleva doprava na stejné stránce.)

HTML tagy a entity symbolů se zobrazují samy (s a bez interpretace)

&amp;euro;  → &euro;
<span style="color: red; text-decoration: line-through;">Oprava překlepu</span>  → Oprava překlepu
&lt;span style="color: red; text-decoration: line-through;">Oprava překlepu</span>  → <span style="color: red; text-decoration: line-through;">Oprava překlepu</span>

Nowiki pro HTML

‎<nowiki /> může zakázat (HTML) značky:

 • <<nowiki />pre>  → <pre>

Symbol ne & ale uniká:

 • &<nowiki />amp;  → &

Chcete-li obejít symbol & jako text, použijte znak "&amp;". Po nahrazení znaku "&" (např. typ "&amp;nbsp;"), jehož výsledkem bude "&nbsp;".

Ostatní formáty

Kromě výše uvedeného značení formátování textu jsou zde i další odkazy na formátování:

Další reference najdete na Nápověda:Obsah .

Poznámky pod čarou