راهنما:قالب‌بندی

This page is a translated version of the page Help:Formatting and the translation is 48% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD توجه: هنگامی که شما این برگه را ویرایش کنید، در واقع شما توافق کرده‌اید که براساس کریتیو کامانز ۰ با ما همکاری می‌کنید. برای داده‌های بیشتر

برگهٔ راهنما برای دامنه‌های عمومی را نگاه کنید.


PD

You can format your text by using wiki markup. This consists of normal characters like asterisks, apostrophes, or equal signs which have a special function in the wiki, sometimes depending on their position. For example, to format a word in italic, you include it in two pairs of apostrophes like ''this''.

توضیحات تایپ می‌کنید نمایش می‌یابد
قالب‌بندی کاراکتری (درون خطی) - همه جا قابل انجام است
متن مورب
''مورب''

مورب

متن ضخیم
'''ضخیم'''

ضخیم

ضخیم و مورب
'''''ضخیم و مورب'''''

ضخیم و مورب

خروج از ویکی‌متن
<nowiki>بدون ''قالب‌بندی''</nowiki>

بدون ''قالب‌بندی''

قالب‌بندی بخش‌ها - تنها در آغاز سطر
عنوان‌بندی سطوح مختلف
== سطح ۲ ==

=== سطح ۳ ===

==== سطح ۴ ====

===== سطح ۵ =====

====== سطح ۶ ======

 • از سطح ۱ استفاده نکنید، زیرا سطح عنوان صفحه است.
 • Do not put any text on the same line after the ending equal signs.
 • در مقاله‌ای با ۴ عنوان یا بیشتر، جدول محتویات به صورت خودکار ساخته می‌شود.

سطح ۲

سطح ۳

سطح ۴

سطح ۵
سطح ۶
خط افقی
متن پیش‌از
----
متن پس‌از

متن پیش‌از


متن پس‌از

فهرست گلوله‌ای
* آغاز هر سطر
* با یک [[Wikipedia:asterisk|ستاره]] (*)
** ستاره‌های بیشتر برای عمق بیشتر
*** و سطوح عمیق‌تر
* شکست خط <br /> سطوح را نمی‌شکند.
*** ولی پرش سطوح، فضای خالی ایجاد می‌کند.
هرگونه آغاز دیگر، فهرست را تمام می‌کند.

* combine bullet list
** with definition 
::- definition
** creates empty space

* combine bullet list
** with definition 
*:- definition
** without empty spaces

*bullet list
:- definition
:* sublist that doesn't create empty
:* spaces after definition
 • آغاز هر سطر
 • با یک ستاره (*)
  • ستاره‌های بیشتر برای عمق بیشتر
   • و سطوح عمیق‌تر
 • شکست خط
  سطوح را نمی‌شکند.
   • ولی پرش سطوح، فضای خالی ایجاد می‌کند.

هرگونه آغاز دیگر، فهرست را تمام می‌کند.

 • combine bullet list
  • with definition
- definition
  • creates empty space
 • combine bullet list
  • with definition
  - definition
  • without empty spaces
 • bullet list
- definition
 • sublist that doesn't create empty
 • spaces after definition
فهرست شماره‌ای
# آغاز هر سطر
# با یک [[Wikipedia:asterisk|مربع]] (#)
## مربع‌های بیشتر برای عمق بیشتر
### و سطوح
### عمیق‌تر.
# شکست خط <br /> سطوح را نمی‌شکند.
### ولی پرش سطوح، فضای خالی ایجاد می‌کند.
# خط خالی

# پایان فهرست و شروع فهرستی دیگر.
هرگونه آغاز دیگر، فهرست را تمام می‌کند.

<nowiki>#</nowiki> use "nowiki" tags to display a literal (#) at the beginning of a line without interpreting it as a numbered list.
 1. آغاز هر سطر
 2. با یک مربع (#)
  1. مربع‌های بیشتر برای عمق بیشتر
   1. و سطوح عمیق‌تر
 3. شکست خط
  سطوح را نمی‌شکند.
   1. ولی پرش سطوح، فضای خالی ایجاد می‌کند.

هرگونه آغاز دیگر، فهرست را تمام می‌کند.

 1. end the list and start another.

Any other start also ends the list.

# use "nowiki" tags to display a literal (#) at the beginning of a line without interpreting it as a numbered list.

Definition list
; عنوان ۱
: تعریف ۱
; عنوان ۲
: تعریف ۲-۱
: تعریف ۲-۲
At the end of the line, if the line begins with a semicolon (;), any inserted colon (:) will not be displayed. If you want for the colon to be displayed, escape it by writing &#58;.
عنوان ۱
تعریف ۱
عنوان ۲
تعریف ۲-۱
تعریف ۲-۲
متن تورفته
: یک تورفتگی
:: دو تورفتگی
:::: چند تورفتگی

This workaround may harm accessibility.
یک تورفتگی
دو تورفتگی
چند تورفتگی
درآمیختن چند نوع فهرست
# یک
# دو
#* دو ممیز یک
#* دو ممیز دو
# سه
#; سه عنوان یک
#: سه تعریف یک
# چهار
#: چهار دف یک
#: به نظر می رسد این یک ادامه است
#: و اغلب استفاده می شود
#: در عوض <br /> <nowiki><br /></nowiki>
# پنج
## پنج زیربخش یک
### پنج زیربخش یک زیربخش یک
## پنج زیربخش دو

The usage of #: and *: for breaking a line within an item may also harm accessibility.
 1. یک
 2. دو
  • دو ممیز یک
  • دو ممیز دو
 3. سه
  سه عنوان یک
  سه تعریف یک
 4. چهار
  چهار تعریف یک
  احتمالاً ادامه تعریف
 5. پنج
  1. پنج زیربخش یک
   1. پنج زیربخش یک زیربخش یک
  2. پنج زیربخش دو
Preformatted text
 Start each line with a space.
 Text is '''preformatted''' and
 ''markups'' '''''can''''' be done.

This way of preformatting only applies to section formatting. Character formatting markups are still effective.
Start each line with a space.
Text is preformatted and
markups can be done.
Preformatted text blocks
 <nowiki>Start with a space in the first column,
(before the <nowiki>).

Then your block format will be
  maintained.

This is good for copying in code blocks:

def function():
  """documentation string"""

  if True:
    print True
  else:
    print False</nowiki>
Start with a space in the first column,
(before the <nowiki>).

Then your block format will be
  maintained.

This is good for copying in code blocks:

def function():
  """documentation string"""

  if True:
    print True
  else:
    print False

Paragraphs

MediaWiki ignores single line breaks. To start a new paragraph, leave an empty line. You can force a line break within a paragraph with the HTML tag ‎<br />.

HTML tags

Some HTML tags are allowed in MediaWiki, for example ‎<code>, ‎<div>, and ‎<span>. These apply anywhere you insert them.

Description تایپ می‌کنید نمایش می‌یابد
افزوده شده
(در بیشتر نمایشگرها به صورت زیرخط‌دار نمایش می‌یابد)
<ins>افزوده شده</ins>

یا

<u>زیرخط‌دار</u>

افزوده شده

یا

زیرخط‌دار

حذف شده
(در بیشتر مرورگرها به صورت خط‌خورده نمایش می‌یابد)
<s>خط‌خورده</s>

یا

<del>حذف شده</del>

خط‌خورده

یا

حذف شده

متن با عرض ثابت
<code>کد منبع</code>
کد منبع
Blockquotes
متن پیش از
<blockquote>Blockquote</blockquote>
متن پس از

متن پیش از

Blockquote

متن پس از

Quotes
<q>This is a quotation</q>
The q element must not be used in place of quotation marks that do not represent quotes; for example, it is inappropriate to use the q element for marking up sarcastic statements.[1]
This is a quotation
یادداشت
<!-- این یک یادداشت است -->
یادداشت‌ها تنها در محیط ویرایش، دیده می‌شوند.

یادداشت‌ها تنها در محیط ویرایش، دیده می‌شوند.

Completely preformatted text
<pre>
Text is '''preformatted''' and 
''markups'' '''''cannot''''' be done
</pre>

For marking up of preformatted text, check the "Preformatted text" entry at the end of the previous table.
Text is '''preformatted''' and 
''markups'' '''''cannot''''' be done
Customized preformatted text
<pre style="color: red">
Text is '''preformatted''' 
with a style and 
''markups'' '''''cannot''''' be done
</pre>

A CSS style can be named within the style attribute.
Text is '''preformatted''' 
with a style and 
''markups'' '''''cannot''''' be done

continued:

Description You type You get
Default preformatted text has a CSS attribute (white-space: pre-wrap;) to wrap the text according to available width
<pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
</pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
Customized preformatted text with disabled text wrapping
<pre style="white-space: pre;">
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
</pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.


افزودن علامت

Symbols and other special characters not available on your keyboard can be inserted in a multitude of ways. Many Operating Systems and browsers allow you to insert special characters through a menu option or Operating System panel. Additionally, you can use the WikiEditor or VisualEditor to insert them into the edit screen.

As a last resort, you can use a special sequence of characters. Those sequences are called HTML entities. For example, the following sequence (entity) &rarr; when inserted will be shown as right arrow HTML symbol → and &mdash; when inserted will be shown as an em dash HTML symbol —.


Hover over any character to find out the symbol that it produces. Some symbols not available in the current font will appear as empty squares.
HTML symbol entities
Á á Â â ´ Æ æ À à Α α & Å å Ã ã Ä ä Β β ¦ Ç ç ¸ ¢
Χ χ ˆ © ¤ ° Δ δ ÷ É é Ê ê È è Ε ε Η η
Ð ð Ë ë ƒ ½ ¼ ¾ Γ γ > Í í Î î ¡ Ì ì Ι ι
¿ Ï ï Κ κ Λ λ « < ¯ µ · Μ μ  
¬ Ñ ñ Ν ν Ó ó Ô ô Œ œ Ò ò Ω ω Ο ο ª º Ø ø Õ õ Ö
ö Φ φ Π π ϖ ± £ Ψ ψ " » ® Ρ ρ
Š š § ­ Σ σ ς ¹ ² ³ ß Τ τ Θ θ ϑ Þ þ ˜
× Ú ú Û û Ù ù ¨ ϒ Υ υ Ü ü Ξ ξ Ý ý ¥ ÿ Ÿ Ζ ζ
توضیحات تایپ می‌کنید نمایش می‌یابد
علامت کپی‌رایت &copy;
©
علامت حرف دلتای یونانی &delta;
δ
علامت واحد یورو &euro;

See the list of all HTML entities on the Wikipedia article List of HTML entities. Additionally, MediaWiki supports two non-standard entity reference sequences: &רלמ; and &رلم; which are both considered equivalent to &rlm; which is a right-to-left mark. (Used when combining right to left languages with left to right languages in the same page.)

HTML tags and symbol entities displayed themselves (with and without interpreting them)

&amp;euro;  → &euro;
<span style="color: red; text-decoration: line-through;">Typo to be corrected</span>  → Typo to be corrected
&lt;span style="color: red; text-decoration: line-through;">Typo to be corrected</span>  → <span style="color: red; text-decoration: line-through;">Typo to be corrected</span>

Nowiki for HTML

‎<nowiki /> can prohibit (HTML) tags:

 • <<nowiki />pre>  → <pre>

But not & symbol escapes:

 • &<nowiki />amp;  → &

To print & symbol escapes as text, use "&amp;" to replace the "&" character (eg. type "&amp;nbsp;", which results in "&nbsp;").

Other formatting

Beyond the text formatting markup shown hereinbefore, here are some other formatting references:

You can find more references at راهنما:فهرست .

References