Zasady Postępowania

This page is a translated version of the page Code of Conduct and the translation is 76% complete.

To jest Kodeks Postępowania w przestrzeniach technicznych Wikimedia. Obowiązuje on zarówno na wydarzeniach odbywanych fizycznie (na przykład spotkania na temat spraw technicznych Wikimedia, prezentacje na temat spraw technicznych Wikimedia na innych wydarzeniach), jak i przestrzeni wirtualnych (MediaWiki.org, wikitech.wikimedia.org, Phabricator, Gerrit Code Review, techniczne listy dyskusyjne, kanały IRC o sprawach technicznych, Etherpad oraz inne przestrzenie związane z organizacją spraw technicznych przez Wikimedia Foundation).

Założenia

Aby pielęgnować otwartą i przyjazną społeczność, zobowiązujemy się do uczestnictwa w projektach technicznych Wikimedia z szacunkiem do siebie, bez nękania, niezależnie od płci, stopnia niepełnosprawności, neuroatypowości, wyglądu zewnętrznego, rasy, narodowości, grupy etnicznej, wieku, poglądów politycznych czy religii.

Umiejętności techniczne i status w społeczeństwie nie stoją na przeszkodzie, by być szanowanym czy szanować innych. Nowicjusze i inni uczestnicy z niewielkim doświadczeniem w naszej społeczności zasługują na przyjazne podejście i konstruktywne opinie. Posiadanie dużego wkładu czy specjalnych umiejętności nie są usprawiedliwieniem niskich standardów zachowania.

Zachowania nieakceptowane

Nękanie i inne niewłaściwe zachowania nie są akceptowane we wszystkich publicznych i prywatnych przestrzeniach technicznych Wikimedia. Przykłady to między innymi:

 • Ataki osobiste, przemoc, groźby użycia przemocy, groźby podjęcia kroków prawnych, zastraszanie.
 • Obraźliwe, uwłaczające lub dyskryminujące komentarze.
 • Nieuzasadnione lub niezwiązane z tematem użycie języka lub obrazów o charakterze seksualnym.
 • Niewłaściwe lub niechciane skupienie na kimś uwagi, dotykanie lub kontakt fizyczny (o charakterze seksualnym lub inny).
 • Nieodpowiednie lub niechciane komunikowanie się drogą prywatną lub publiczną, śledzenie i inne formy stalkingu.
 • Niechciane robienie zdjęć i nagrywanie.
 • Ujawnianie czyjejś tożsamości i innych prywatnych informacji bez jej zgody. Należy pamiętać, że zgoda na ujawnienie niektórych takich informacji nie oznacza zgody na ujawnienie pozostałych informacji prywatnych.
 • Publikowanie komunikacji prywatnej bez zgody lub w sposób nieodpowiedni. Przekazywanie treści przekazywanych prywatnie dozwolone jest tylko w przypadku zgłaszania naruszeń.
 • Przeszkadzanie w dyskusji i działaniach społeczności poprzez robienie zamieszania, przerywanie czy blokowanie współpracy (trolling).
 • Dyskryminacja, zwłaszcza wobec grup marginalizowanych i niedoreprezentowanych grup. Dozwolone jest jedynie prowadzenie specjalizowanych działań mających na celu aktywizację tych grup.
 • Wykorzystywanie procedur związanych z tymi zasadami w celach innych niż zgłaszanie autentycznego złamania tych zasad (np. zgłoszenie w ramach zemsty innego zgłaszającego że jego zgłoszenie to atak osobisty)
 • Omijanie decyzji Komitetu, np. odblokowywanie osoby zbanowanej przez Komitet.

Zgłaszanie problemów

W przypadku groźby wyrządzenia szkody i innych pilnych sytuacji, zawiadom najpierw odpowiednie służby (jeżeli to możliwe) i napisz wiadomość do Wikimedia Foundation na emergency wikimedia.org (więcej informacji).

Osoby, które doświadczają lub są świadkami nieakceptowanego zachowania, powinni postępować według poniższych kroków:

 1. Poprosić niewłaściwie zachowująca się osobę o zaprzestanie. Uświadom ich o istnieniu tych zasad.
 2. Jeżeli jesteś na wydarzeniu, zgłoś problem organizatorowi lub wyznaczonej do tego celu osobie.
 3. Zgłoś problem bezpośrednio do Code of Conduct Committee poprzez techconduct wikimedia.org. Możesz także wysłać zgłoszenie, gdy wysłano je gdzie indziej, ale odpowiedź była niezadowalająca.

Zgłoszenia mogą być krótkim zawiadomieniem z linkiem, ale podanie więcej informacji pomoże nam zrozumieć, co zaszło. Możesz dołączyć:

 • Swoje informacje kontaktowe (np. nazwy użytkownika Wikimedia lub w Phabricatorze), jeżeli chcesz być identyfikowany.
 • Swoje podsumowanie zdarzenia:
  • Gdzie i kiedy nastąpiło.
  • Opis niewłaściwego zachowania.
  • Kto był zaangażowany i kto był świadkiem.
  • Czy nadal trwa.
 • Inne informacje, które mogą przydać nam się w zrozumieniu problemu, na przykład występowanie takich zdarzeń w przeszłości lub specjalne uwarunkowania.
 • Linki gdzie można podejrzeć przebieg zdarzenia, na przykład nagranie.
 • Zrzuty ekranu.

Zgłoszenia są obsługiwane z zachowaniem poufności. Po więcej informacji, zobacz Zachowanie poufności.

Przejdź do Code of Conduct/Cases, aby dowiedzieć się, jak procedowane są zgłoszenia.

Atrybucja i ponowne wykorzystywanie

This Code of Conduct is adapted from the Contributor Covenant (revision 49054013), the jQuery Code of Conduct (revision 91777886), the Open Code of Conduct (v1.0), and the Citizen Code of Conduct, along with the WMF Friendly space policy.

Text from the Contributor Covenant and the jQuery Code of Conduct is used under the MIT Licence (Contributor Covenant has changed its licence to CC BY 4.0 now). The text from the Open Code of Conduct is used under a Creative Commons Attribution licence. The text from the Citizen Code of Conduct is used under a Creative Commons Share-alike Attribution licence. The overall text is under MediaWiki.org's standard licence (CC BY-SA 3.0).

Cenimy wkład innych ludzi oraz wkład każdego twórcę w czynieniu przestrzeni technicznych przyjaznymi dla każdego. Zachęcamy inne projekty do przyjęcia i dopasowania tego kodeksu, nawet jeżeli nie korzystają oni z infrastruktury technicznej Wikimedia.

Zobacz też