Etický kodex

This page is a translated version of the page Code of Conduct and the translation is 100% complete.

Toto je etický kodex technických prostor nadace Wikimedia. Platí jak pro reálné akce, jako jsou například technická setkání pořádaná nadací či technické prezentace v rámci cizích akcí, tak i pro virtuální prostory (MediaWiki.org, wikitech.wikimedia.org, Phabricator, Gerrit, technické emailové konference, technické IRC kanály, Etherpad a další prostředí zaměřená na vývoj a provozovaná nadací Wikimedia).

Zásady

V zájmu budování otevřené a vstřícné společnosti jsme odhodláni zajistit, aby se na technických projektech nadace mohli důstojně a bez obtěžování podílet všichni. Bez ohledu na pohlaví, sexuální identitu a orientaci, tělesné či jiné postižení, fyzický vzhled, velikost těla, rasu, národnost, původ, politické zaměření či náboženské vyznání.

Technické schopnosti či postavení kohokoli v komunitě nemají žádný vliv na právo být respektován nebo na povinnost respektovat ostatní. Nováčci i jiní přispěvatelé s menšími zkušenostmi si zasluhují vstřícný přístup a konstruktivní zpětnou vazbu. Množství příspěvků a odborné znalosti nejsou důvodem pro nižší standardy chování.

Nepřijatelné chování

Ve všech technických prostorách Wikimedia, soukromých i veřejných, je obtěžování i jiné formy nevhodného chování nepřijatelné. Následující přehled ukazuje jen některé příklady:

 • Osobní útoky, násilí, hrozby násilím, hrozby právním jednáním nebo úmyslné zastrašování.
 • Urážlivé, hanlivé nebo diskriminační komentáře.
 • Bezohledné nebo mimotématické používání sexuálních výrazů nebo obrázků.
 • Nevhodná nebo nežádoucí pozornost, dotyky nebo fyzický kontakt (sexuální nebo jiný).
 • Nevhodná nebo nežádoucí veřejná nebo soukromá komunikace, sledování nebo jakákoli forma pronásledování.
 • Zveřejňování nežádoucích fotografií či videozáznamů.
 • Zveřejnění totožnosti nebo jiných soukromých informací bez souhlasu dotčené osoby. To, že někdo o sobě zveřejnil nějaké identifikující informace, neznamená souhlas se zveřejňováním jiných informací o něm.
 • Nevhodné či nežádoucí zveřejňování soukromé komunikace. Zveřejňování či šíření soukromé komunikace či soukromých informací je přijatelné v případě, že se jedná o oznámení obtěžování (která zde popisujeme) či tzv. whistleblowing (upozornění na nezákonné či nelegitimní jednání nadřízených).
 • Narušování diskuse či komunity, jako jsou opakované nabourávání, přerušování nebo blokování komunitní spolupráce (tzv. trollení).
 • Diskriminace, zejména vůči přehlíženým či jinak nedostatečně zastoupeným skupinám. Naopak, jejich cílená podpora je povolena a vítána.
 • Zneužívání systému etického kodexu pro jiné účely než k hlášení případů jeho skutečného porušování (např. k pomstě vůči oznamovateli nebo oběti nevhodného chování tím, že se jejich oznámení nahlásí jako obtěžování).
 • Pokusy o obcházení rozhodnutí Výboru, např. tím, že je provinilec odblokován v období zákazu editace uděleného Výborem.

Oznámení problému

V případě hrozící škody a jiných neodkladných situací, oznamte vše nejprve příslušným autoritám (je-li to možné) a pošlete e-mail nadaci Wikimedia Foundation na adresu emergency wikimedia.org (další informace).

Pokud zažijete nebo uvidíte nepřijatelné chování, vyzýváme vás k postupu podle některých z následujících kroků:

 1. Požádejte osobu, která se tak chová, aby s tímto přestala. Upozorněte ji při tom na existenci tohoto etického kodexu.
 2. Pokud jste na nějaké akci, oznamte problém organizátorům nebo kontaktní osobě.
 3. Oznamte problém přímo Výboru pro dodržování etického kodexu přes e-mail techconduct wikimedia.org. Oznámení na adresu Výboru můžete poslat rovněž v případě, že jste incident oznámili jinde a nejste spokojeni s jeho řešením.

Oznámení může být strohé, klidně jen informace doplněná odkazem. Více informací nám však pomůže porozumět tomu, co se děje. Můžete uvést:

 • Svoje kontaktní údaje (např. uživatelské jméno na projektech Wikimedia či ve Phabricatoru), pokud si přejete být identifikováni.
 • Popište incident:
  • Kde a kdy se stal.
  • Popis nepřijatelného chování.
  • Kdo se incidentu účastnil a kdo jiný byl svědkem.
  • Zda incident stále probíhá.
 • Případné další informace, které nám pomohou plně porozumět problému, jako třeba předchozí incidenty nebo zvláštní okolnosti.
 • Odkazy na veřejné záznamy incidentu, pokud existují.
 • Snímky obrazovky, které ukazují, co přesně se stalo.

Oznámení se zpracovávají jako důvěrná. Pro více informací se podívejte na zásady důvěrnosti.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak Výbor zpracovává tato oznámení, prohlédněte si Etický kodex/Případy.

Uvedení zdroje a další užití

Tento Kodex chování je založen na Contributor Covenant (revize 49054013), Kodexu chování jQuery (revize 91777886), Otevřeném kodexu chování (verze 1.0) a Občanském kodexu chování spolu s Pravidly přátelského prostoru WMF.

Text Contributor Covenant a kodexu chování jQuery se používá na základě MIT licence (Contributor Covenant nyní změnil svou licenci na CC BY 4.0). Text z Otevřeného kodexu chování je používán na základě licence Creative Commons Uveďte původ. Text z Občanského kodexu chování je používán na základě licence Creative Commons Uveďte původ. Výsledný text je pod standardní licencí MediaWiki.org (CC BY-SA 3.0).

Vzájemně si oceňujeme své příspěvky. Stejně tak si ceníme odhodlání každého přispěvatele učinit z našich technických prostorů prostory přátelské pro všechny. Doporučujeme dalším projektům, aby tento kodex chování přijaly a přizpůsobily si jej. Bez ohledu na to, zda používají technickou infrastrukturu Wikimedia.

Související odkazy